meer licht araenta ENGLEBERT E 65 PARADE EUROP CACAO 52.10 86..17 68.14 78.16 PILS 50.10 8 REPEN 100.20 -KOU GEVAT PHILIPS rFlO°lt RUNDVLEES C0C0SR0TSJES F ONTBIJTKOEK COUQUES ARDENNES ZOKLAAR PUDDING 2pakjes BQQB^SQQU HYPOTHEKEN super lux LANDBOUWMACHINES EN TREKKERS 10% „PERSOONLIJKE LENING v. d. BERG CO. The rmogène op tafel licht... 30°/o meer licht 0 pootaardappelen GUILJAM'S werkmanswoning A. B. J. DE BLOCK EEN GROTE UITGAVE TE DOEN? CONTANT GELD FINATA N.V. WILLEM5EN - HERENKLEDING KERKDREEF 11 AXEL DOW CHEMICAL INTERNATIONAAL K.V. vrouwelijke administratieve kracht Mc. Cormick Catchpole in de AHOY-hallen te Rotterdam ROODMERK 250 gram 100 gram Sterke Sneeuwbezem -10% HM I Mms=3M®ss=mn==$l KOPEN BIJ DE SPAR IS GRATIS SPAREN BIJ DE KOOP Avonturen van Suske en Wiske DE KODDIGE KATER lh bewaar hetnrivitesie ut een sate achter J dit schifder'j dat Stam m flfettfels met haar hater voorstelt! mJ/atdrétè-1 yacht event Jhmaah ter betreft, mijn-) eerst de sate on en IhachtrWk han hem door het raam Sadeslaanl Schhjf on'Drie naar -1 rechts.! Me toeren naarttnhs! 14 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 14 ook z.g. 90 pet. Hypotheken Vanouds bekend adres: Nieüwe Ginnekenstraat 43 BREDA - anno 1896 De weldadige warmte, van THERMOGÈNE WATTEN maakt vastzittende kou los en verdrijft spierpijn en stijfheid. Zó blijft u, zonder iets in te nemen, gewoon aan uw werk. 'STILT PIJN DOOR WARMTE" IllWÈÊMÊm meer licht... 30% Cor stens- Ver sclmren- koopt Zat. 23 jan. mannen kana ries en bastaards f 8,50. Put- terbastaards f 11. Popjes ka naries f 3,50. Parkieten f 1,- p. st. Zebravinkjes grijze en bruine f 2,50, witte f 3.50 p. k. Vogels brengen: Goes: 9.30-11 u. café Slot Ostende, Singelstr. 5. Vlissingen: 11.30-12.30 u. Verenigings gebouw, Noordstr. 34. Axel: 2-3 uur café Benelux, Nieu- ■wedijk 2. Hulst: 3.30-4 u. café De Ster, Overdamstr. VOOR PRIMA doré, eersteling, meerlander enz. enz. aan zéér lage prij zen. - FRANCO levering. POOTAARDAPPEL- BEDRIJF Tel. 296 OVERSLAG TE KOOP in de Zandstraat te Sas van Gent. Te bevragen: Westkade 59 - Sas van Gent Tel. 01158 - 686 FINATA helpt u snel aan door een Laag rentetarief Geen aanvraag- of behandelings- kosten. De restantschuld wordt bij overlijden kwijtgescholden. INLICHTINGEN BIJ: Bergen op Zoom 's-Hertogenbosch Kastanjelaan 76 Julianalaan 25 Tel. 01640—6392 Tel. 04100—31914 riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Postbus 48, Terneuzen. Voor onze boekhoudafdeling van ons bedrijf te Terneuzen zoeken wij een die naast het vervullen van boekhoudkundig werk en typewerk, ook de boekhoudmachine zal bedienen. Enige ervaring met boekhoudmachines strekt tot aanbeveling. Leeftijd ca. 18-25 jaar. Indien U interesse heeft voor deze funktie schrijft U dan aan onze Personeelsafdeling, of maak een telefonische afspraak tel. 01150-3651. Handelsmerk van The Dow Chemical Company Wij nodigen u uit tot een bezoek aan de OP 23 EN VAN 25 T.M. 28 JANUARI A.S. Gratis prijsvraag met als hoofdprijs een Mc. CORMICK TREKKER. Voor busvervoer met reductie wordt gezorgd. Inlichtingen bij onderstaande dealers: J. v. DIXHOORN TERNEUZEN TELEFOON 01150—2213 A. v. WEELE WOLFAARTSDIJK TELEFOON 01198—278. extra.blik 350 gram 1 van 180 voor H 0% 250 gram dubbel sparen=2 100 gram ct GRATIS zegelkorting reuze, 560 gram ct GRATIS zegelkorting. pak ct GRATIS zegel korting ct GRATIS zegel korting PUL ct GRATIS zegelkorting melk.puurof 7hazeInootrepen geldig van 21 t/m 27 januari -prijswijzigingen voorbehouden nmnm door W. VAN DER STEE' 95—96 Als de trommel vliezen bekomen zijn en ie dereen achter een kopje thee zit, vertelt de burge meester de rest van het ver haal over Altenfels. In een stevige kluis achter een schilderij van de gravin met haar poes verborgen, liggen de documenten, waarop alles is vastgelegd. Onze vrienden zijn echter niet de enigen, die het ge heim te zien krijgen. Dom ook om de gordijnen niet dicht te doen. Nu liggen twee manspersonen, die ie dereen wel zal herken nen, overal heerlijk van mee te genieten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 12