SPORT Israëlische voetballers compenseren gebrek aan techniek met strijdlust T. Makinen bijna zeker van triomf KANSEN VAN PORTISCH ZIIN WEER GESTEGEN En wéér gaat Willy van der Kuylen (PSV) op kop! Ronde van Nederland krijgt thans gestalte! lEén wijziging inj oranje-formatie Ook Peter Post komt aan start Biljartnieuws uit alle hoeken RALLYE MONTE CARLO Clay rijdt gasten de sloot in.... DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 13 HET KAN IN TEL AVIV WARM ZIJN Stormer Opstelling Nederland Klaas Nuninga vervangen door Rum Bergholtz T.v.-uitzending van verkiezing sportsterren K.N.A.U. stuurt THOR-atleet naar Mezidon Ex-wielerconsuls bij hoofdbestuur AVRO-reactie op boksen met Bond OOK FLANDRIA TEKENT Hoogovenschaaktoernooi Sterk veld Jeugdscliermers naar Rotterdam Resultaten Driebanden-cracks spelen in Nijmegen Twee Waal wij kers in biljartstrijd Om nationale bokstitel Vlissingen krijgt voorselecties Om Europese libre-titet W ereldkampioen is er niet bij TENNIS Géén overdekte kampioenschappen UEFA-team oefent Ad Graaumans weer present (Van onze sportcorrespondent) Komende dinsdag speelt het Ne derlands elftal te Tel Aviv tegen Israël. Maandag zullen de spelers, reserves en de tijdelijke bondscoach Denis Neville met een uit New York komend toestel van de El Al, dat over Schiphol wordt omgeleid, naar de Israëlische hoofdstad rei zen. De k ennismaking met het voetbal van Israël zal plaatsvin den in het stadion van Ramat-Gan, gelegen op enkele kilometers af stand van Tel Aviv. In dit stadion, dat plaats biedt aan 45.000 toe schouwers, heeft de Israëlische ploeg al voor verschillende opmer kelijke wapenfeiten gezorgd. De tegenstanders hadden daar niet al leen te maken met bijzonder strijd lustige spelers, maar ook met een bijzonder hoge temperatuur. Want het kan daar in Tel Aviv bij zonder warm zijn en de temperatuur loopt er dikwijls op tot 25 graden. Mo gelijk valt er kort voor de wedstrijd van komende dinsdag nog wat regen maar men moet daar niet al te vast op reke nen. De Israëlische voetbalbond (Hitach- dut Lekaduregel Beisraël) werd in 1928 opgericht als Palestijnse Voetbal Bond. Een jaar later trad het toe tot de F.I.F.A. De competitie wordt gespeeld in een le, 2e en 3e klasse. Op het ogenblik telt Is raël een kleine honderd clubs en onge veer 2500 actieve spelers, die alln de amateurstatus hebben. Het seizoen loopt van 1 september tot 30 juni. De natio nale ploeg speelt in witte shirts met blauwe kraag en blauwe broeken. Het Israëlische voetbal is van geen hoog technisch gehalte. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat er in het verle den eigenlijk geen sprake was van in ternationaal contact. En alhoewel de bond het 35-jarig bestaan reeds achter de rug heeft, pas sinds 1952 nemen ver enigingen deel aan belangrijke toe- nooien en worden er interlandwedstrij den gespeeld. Maar er mag dan sprake zijn van een gebrek aan techniek, de Israëliërs zijn bijzonder strijdlustig en geestdriftig. De vedette van de ploeg is de midvoor van Maccabi Heifa, de 24- jarige Schimmelwitz. Hij is op het ogenblik de beste schutter van zijn land. Het doel wordt verdedigd door Lewin, die zijn naam wel eer aandoet en wiens stijl kan vergeleken worden met die van de Rus Yachin. In de verdediging vinden we dan Leon en Primo,, twee stevige knapen, die het de Nederlandse aanval weieens lastig kunnen maken. De Israëlische ploeg speelt het 4-2-4 systeem en wordt getraind door de oud-Maccabispeler Jo- sep Murinowitz. Haar laatste interland verloor Israël tegen Denemarken. De mannen van Murinowitz speelden in een temperatuur KLAAS NUNINGA .gepasseerd. van 25 graden in de schaduw en konden, tot 23 minuten voor het eindsignaal, een 0-0 stand op het scorebord houden. Toen scoorde de Deense linksbuiten Soender- gaard het enige doelpunt. Toch had Israël een veldoverwicht, dat vooral uitgedrukt werd door de verhou ding in de hoekschoppen: 18 tegen 7. Israël was technisch beter, speelde vlot ter dan de Deense ploeg, maar met de afwerking er was duidelijk gebrek aan stootkracht was het eigenlijk maar treurig gesteld. De beste spelers bij Israël waren doelman Lewin, stopper Levhovich en rechtshalf Stelzmark, die zijn vijftigste interland speelde. Voor de strijd om het wereldkampi oenschap voetbal 1966 is Israël inge deeld in groep I, samen met België en Bulgarije. Door de twee laatstgenoemde landen wordt het natuurlijk als het zwakke broertje beschouwd, wat niet wegneemt dat de trips naar Tel Aviv bepaalde moeilijkheden kunnen mee brengen. Pas op 9 mei wordt in deze groep de eerste wedstrijd (België-Israël) gespeeld. Voor de wedstrijd tegen Nederland rekenen de Israëliërs op de schutters- kwaliteiten van Maccabi Heifa, een goede „stormer" en een waardig opvol ger van de destijds gevreesde schutter Hapoel Petasch Tikvah, die lange tyd de beste speler van het land was. GERARD „PUM" BERGHOLTZ .terug. Het Nederlands elftal is voor de wed strijd tegen Israël als volgt samengesteld; Doel: Pieters Graafland (Feijenoord); achter: Flinkevleugel, Israël, Schrijvers, (allen DWS) en Veldhoen (Feijenoord); midden: Fransen (GVAV) en Muller (Ajax); voor: Bergholz (Feijenoord), Van Nee (Heracles), Bouwmeester en Moulijn (beiden Feijenoord). Reserves: Körver (MW), Kemper (PSV), Haak (Feijenoord), Nuninga (Ajax) en Clavan (Holland Sport). In het elftal, dat in de laatste inter- laind Engeland een fraai gelijk spel (11) afdwong is één wijziging gekomen. Nuninga wordt vervangen door Berg holtz. De laatste was overigens tegen En geland aanvankelijk wél opgesteld, maar moest wegens een blessure zijn plaats af staan. FRANS MAHN, de 31 jarige ex- wereldkampioen, in 1956 te Ko penhagen. is van woonplaats ver anderd. Als bedrijfsleider van het gemeentelijk zwembad te Zwa nenburg hoopt hij toch ook dit seizoen weer wat aan de wieler sport te kunnen doen. Vorig jaar maakte hij na 4 jaar non-activi teit zijn come-back en werd der de in het Nederlands sprintkam pioenschap. SANDER DOUMA, vorig jaar achter Tiemen Groen de regel- matigste noordelijke nieuweling is amateur geworden. Douma wil het komende seizoen vooral in Brabant komen coursen. Vorig jaar won hij aoht wedstrijden en was tiende in de Acht van Chaam. PLOEGLEIDER DE K1MPE ver telde, dat hij gaarne met ex-we reldkampioen Benoni Beheyt aan de ronde van Nederland wil deel nemen. AD VAN OVERVELD, Jan Pieterse, Ries Brouwers, C. Maas en R. Baremans zullen deelne men aan home-trainer wedstrij den van supporterclub „de Jonge Renner". Deze duels vinden plaats op zaterdag aanstaande in café Kerkzicht te Hoeven. Be halve eerder genoemde renners verschijnen onder andere ook de plaatselijke favorieten. Krijnen en Van den Berg. HILVERSUM Dinsdag wijdt de AVRO van 20.50 tot 21.40 een gecombi neerde radio- en t.v.-uitzending aan de door haar voor de 14e maat georgani seerde verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar en de voor de achtste keer te houden verkiezing van de sportstad van het jaar. Rekening houdend met de Olympische en andere internationale prestaties als o.a. de verrichting in de Europese en wereldkampioenschappen komen voor de titel van sportman van het jaar onder meer in aanmerking Anton Geesink, Tiemen Groen, Jan Janssen, Jaap Oud- kerk en Peter Post. Tot de gegadigden voor de titel sportvrouw van het jaar behoren Sjoukje Dijkstra, Ada Kok, Erica Terpstra, Jannie van Eyck-Vos en Tilly van der Zwaard. De keuze van de sportstad wordt be paald volgens een formule, waarbij al leen steden in aanmerking komen, die tenminste vier titels in vier verschillende takken van sport bezitten. Aan iedere tak van sport wordt in principe duizend punten toegekend. Het commentaar bij de beelden van de t.v.-uitzending wordt verzorgd door Koen Verhoeff. terwijl Bob Bremer de regie in handen heeft. „FREIHERR", het gezamenlijk bezit van de industrieel Freytag en de berijder Alwin Schockemoehle, is uitgeroepen tot het beste Westduitse springpaard van 1964. Het paard kreeg deze onder scheiding ook reeds in 1963. Aan prij zen won Freiherr dit jaar 20.828 mark. DEN HAAG. De Konink lijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) heeft voor de internatio nale cross, de zondag in Mezidon wordt gehouden, vier lopers afge vaardigd. De atleten zijn: Bert Smit en Piet Beelen (beiden Spartaan- Lisse), Piet de Haan (Metro, Rot terdam) en Jacques van Eekelen (THOR, Roosendaal). (Van onze speciale verslaggever) MONTE CARLO. Timo Makinen, de beroemde Finse BMC-rijder, kan de eindzege in de 34e rallye Monte Carlo nauwelijks meer ontgaan. De Fin voert het voorlopige algemene klassement aan, dat woensdagmiddag in Monte Carlo is bekend gemaakt. Zelfs de Belgische sportwagencoureur Lucien Bianchi, 2de in de voorlopige algemene rangschik king, moet in de slotproef die vanoch tend eindigt in de vijf gechronome- treerde trajecten totaal 120 km lang bijna 16 minuten op Makinen winnen om hem te onttronen. De Fin behoeft in feite dus niet veel meer te doen dan zijn Cooper heel te houden om zaterdag de fel begeerde zilveren wisselbeker van prinses Grace in ontvangst te nemen. Het zou de tweede overwinning voor een BMC-pro- dukt in successie zijn. Vorig jaar im mers triomfeerde Paddy Hopkirk, de garagehouder uit Belfast met een Coo per. Ook ditmaal was de regen de grote spelbre ker voor het voetbal- minnend publiek. Juist die drie wedstrijden welke interessant voor deze goalgetters-rubriek konden zijn, werden af gelast. Toch zorgde Van der Kuilen weer eens voor de verrassing, waarop hij schijnbaar geabonneerd is. Met zijn doelpunt bezorgde hy PSV niet alleen een uiterst kleine overwinning maar bereikte hiermede tevens de eer ste plaats, die hij weliswaar met de Feijenoorder Groot moet delen. Deze mogelijkheid lieten de twee an dere kanshebbers Geurtsen en Bosveld onbenut, al was de Spartaan er wel het dichtst bij. Een huzarenstukje haalde het laag geklasseerde ADO uit door in vijf minuten tijd de 1-0 achterstand in een 3-1 voorsprong om te buigen en dat te gen GVAV! Duiken wij voor de variatie eens naar de laagste regionen van de totale top scorerslijst dan blijkt al vlug waar meestal het zwakke punt heerst bij die clubs welke door het licht van de rode lantaarn worden beschenen. Zo scoorde de best-geklasseerde schutter van Sit- tardia in de afgelopen 16 wedstrijden slechts driemaal. Tot vóór zondag deelde (Van onze sportredactie) BREDA De beide ex-wielerconsuls voor Brabant, Cees Kokke (Willebrord) en Cees van Haperen (Etten), hebben gis teren een onderhoud gehad met het hoofdbestuur van de KNWU. De bespre king, op verzoek van de heren Kokke en Van Haperen belegd, duurde een uur. Beide partijen hebben de zaak volledig uitgesproken. Wijziging in de genomen besluiten waardoor Kokke en Van Ha peren op onelegante wijze aan de dijk werden gezet nam men niet. Wel werd de oud-consuls medegedeeld dat de aan stellingen zoals bekend van jaar tot jaar geschieden en ze welicht in de toekomst weer „aan de beurt" komen. Maar of de beide heren daar voor voelen.... DEN HAAG Het aantal deelnemers aan de sporttoto van het afgelopen week einde bedroeg 680.176. Aan prijzen kwam beschikbaar f. 327.635,-. De eer ste prijs van f 180.199,25 wordt door vijf winnaars gedeeld, die bruto f 36.039,80 zullen ontvangen, De tweede prijs van f 98.290,50 levert de 89 deelnemers met 12 punten bruto f 1092,- per goed inge vulde kolom op. De derde prijs van f 49.145,25 wordt door 3915 goede voor spellers gedeeld. Per goed ingevulde ko lom wordt ca. f 12,60 betaald. PETER POST ..heeft getekend... HILVERSUM Naar aanleiding van het bericht omtrent een door de AVRO voorgenomen „t.v.-programma over bok sen" deelt deze omroepvereniging mee, dat zij niet voornemens is een uitvoerig programma over de bokssport uit te zen den. Wel zal in de uitzending van haar tele visierubriek voor jongeren „rooster" op vrijdag 22 januari onder meer aandacht worden geschonken aan de bokstraining voor jongeren, evenwel niet zoals in het eerder genoemde bericht door de Ne- lerlandse boksbond wordt gezegd voor .jongens van zes tot aoht jaar". De AVRO heeft zich voor het boven- (enoem.de onderdeel van „Rooster" ver- '.ekerd van de medewerking van de heer L. Spel te Amsterdam, die eveneens in tegenstelling van hetgeen door de Neder landse boksbond wordt gezegd een er kend instructeur is, in het bezit van het diploma van de Nederlandse Boksbond. DEN HAAG. Er begint tekenine- te irftmQM ronde van Nederland. Woensdag maakten 3^Plar*nen voor de prof- het Belgische merk Flandria, met o.a. Peter Post 'rnHml'Vi hekend dat ook deelnemen. er 1 ost en Huub Zilverberg zeker aal Verder deelde Kurt Vijth mee dat aoedkenrmo io in de volgende plaatsen te laten eindigen. verkregen om de vijf etappen Eerste etappe: Hoogezand. Tweede etappe: Doetinchem. Derde etappe: Simpelveld. Vierde tappe: Helmond (deze etappe zal bestaan uit j te Simpelveld en een koers in lijn Simpelveld-Helmond) individuele tijdrit Vijfde etappe: Amsterdam (Olympisch stadion), stadion een voorprogramma van klasse te bieden. De startnlant* Het ligt in de bedoeling van de organisatie de belangstellenden in het olvnfnUrh «nog „iet bekend. Zeker is echter, dat dit niet een van de etannenlil,.L?yïïPS-Ch Wat het deelnemersveld betreft wordt er naar gestreefd behalve Hp ïiriiT' contracteerde equipes van Ford-Gitane, Pelforth en Flandria zo mnv«hit vierde buitenlandse formatie aan te trekken. Daarnaastlulfen £h,U „f"°£ ee" Nederlandse equipes deelnemen, waarvoor volgens de organisators h negen Zich reeds hebben aangediend. Ook de oranje en de grSefe traf ziin rooS, adopteerd (respectievelijk door een importeur van zuidvruchten en het b «i»w kringen bekende Bredase café „De Congo"), terwijl een automerk zal zorïten voor een ronde-miss. zorgen BEVERWIJK We weten nog steeds niet wie de hoofdgroep van het 27ste Hoogoventoernooi ver moedelijk zal gaan winnen. Por- tisch papieren zijn ongetwijfeld ge stegen, omdat hij de gewichtige partij met Geiler remiseerde, doch zijn program blijft ietwat zwaarder dan dat van de Rus. Het zal laatst genoemde overigens niet meeval len met nog 3 partijen voor de boeg een vol punt in te lopen. DEN HAAG 's Werelds sterkste jeugdschermers komen met Pasen van dit jaar naar Rotterdam, waar zij zul len deelnemen aan de wereldkampioen schappen onder 21 jaar. Vrijfag 16 april worden in de Energiehal de wedstrijden geopend met de titelstrijd op floret he ren, zaterdags is de beurt aan de dames terwijl tevens de eerste ronde van het degentoernooi wordt afgewerkt, zondags sluiten de degenschermers hun wed strijd af en op tweede paasdag zorgen de sabreurs voor het sluitstuk. Namen van deelnemers zijn op dit mo ment. een drietal maanden voor de kam pioenschappen, uiteraard nog niet be kend. Wel valt te melden, dat reeds 17 landen hebben toegezegd een ploeg te zullen sturen en aangenomen mag wor den, dat to de verschillende equipes tal van deelnemers zullen behoren, die ook bij de senioren hun sporen reeds heb ben verdiend. In totaal verwachten de organisatoren zo'n 250 schermers en schermsters, die zullen worden ondergebracht op drie spe ciaal ter beschikking gestelde schepen in de Rotterdamse haven. Voor de kandidaten voor de Nederland se ploeg, die uiteraard in eigen land wel wat wil laten zien, zijn een aantal wedstrijden verplicht gesteld. De presta ties die op deze wedstrijden worden ge leverd, zijn bepalend voor de selectie. De 17 landen die tot dusver inschre ven zijn: West-Duitsland, Polen, Portu gal. Italië, Tunesië, Zwitserland. Ierland, Roemenië, Cuba, Tsj-Slowakije, Oost- Duitsland, Hongarije. Engeland. Span je, Luxemburg, België en Nederland. Daarnaast blijft Bobotsov gevaarlijk. In de ochtenduren won hij de hangpartij te gen Medina volgens de verwachtingen in de middagpartij, tegen v. Scheltin- ga, werd hem een ongelooflijke kans ge boden. De Nederlander had in een toren eindspel waarschijnlijk winnend spel ver worven, toen hij met nog redelijk tijd voor de laatste zetten plotseling vol komen overbodig de zwarte monarch als een wolf de schaapskooi binnenliet. Bij het afbreken zag het er voor de Neder lander somber uit. Tot zover de echte kanshebbers. Een hartig woordje spreekt Lehmann inmiddels weer mee. Nu versloeg hij Lengyel die geheel uit vorm is in een positioneel superieure partij. De kans, dat de Westduitser een grootmeesterre sultaat gaat behalen, is aldus reëel ge stegen. De come-back van de Rus Ba- girov begint ook de aandacht te trekken. De hang tegen Johannessen duurde maar een enkele zet. In de 12de ronde klopte hij Medina, die nu wel erg in de verdruk king komt. De remises v. d. Berg-Pachman en Ma- tanovic-Langeweg waren correct, doch niet opzienbarend. Vandaag zijn de be langrijkste partijen: Lange weg-Portisch en Bobotsov-Lehmann. In de meestergroep wordt de toestand steeds onduidelijker, nu leider v. Geet twee afgebroken partijen heeft. Gereben en Karaklaic hebb.en van de gelegenheid gebruik gemaakt naar boven te klimmen. De jonge Balasjow spreekt ook nog een woordje mee. Donderdag heeft hij zwart tegen v. Geet. Bij de dames gaat het de leidster Ni- colau goed, evenals de Nederlandse da mes Vreeken en Timmer. De hangpartij van mevr. Vreeken staat glad gewonnen. Grootmeestergroep: 1 Portisch 8,5, 2 Geiler 7,5, 3 Bobotsov 7 plus 1, 4 Leh' mann 7, 5-6 Smederevac en Donner 6 plus 1, 7-8 Langeweg en Pachman 6; t.m. 11 Ivkov, Van Scheltinga en Johan nessen 5,5 plus 1, 12-13 Bagirov en Mata- novic, beiden 5,5, 14 Medina 4,5, 15 Len gyel 4. 16 v. d. Berg 3. Meestergroep: 1-2 Gereben en Karak laic, beiden 5,5, 3 Van Geet 5 plus 2, 4 Flesch 5 plus 1, 5 Balasjov 4 plus 1. Damesgroep: 1 Nicolau 6,5, 2 K. Jovano- vic 5 plus 1, 3 R. Jovanovic 4 plus 1, 4-5 Ivanova en Litmanowicz 4. AMSTERDAM. De finalisten vai* het kampioenschap van Nederland ere klasse groot biljart driebanden, dat van 4 tot en met 7 februari in het Kolping- huis in Nijmegen wordt gespeeld, zijn: M. Brosens, Breda, J. Doggen, Heerle, C. van Oosterhout, Breda, H. Popeijus, Zwijndrecht, H. de Ruyter, Waalwijk, N. Stikkelman, Arnhem, J. H. Sweering, Amsterdam en I. Teegelaar, Rotterdam. SCHAGEN. Aan het Nederlands biljartkampioenschap eerste klas kader 38-2 dat van li tot en met 14 februari in Schagen wordt gehouden zal worden deelgenomen door: A. Brandenburg, Den Haag. B. van Cromvoirt, Waalwijk. L. van Cromvoirt, Waalwijk. F. Egbars, Rot terdam. H. Hendriks, Oss. R. Overdijk, Zaandam, L. Stevens, Ubah over Worms en G. Wagemakers uit Eindhoven. BOBOTSOV .blijft gevaarlijk. Sittardia deze laatste plaats met ADO, maar Aarts wist zijn totaal tegen GVAV op vijf treffers te brengen. Ook bij Tel star en Go Ahead komt men met het zelfde schuttersprobleem. In beide clubs scoorden de beste schutter slechts vier maal. Bij Spel. Enschede voelt men even eens het verlies van de twee goalgetters Bosveld en Chiel Jansen, want hun top scorer bereikte eveneens als die van NAC slechts het totaal van vijf doel punten. Na 18 wedstrijden is de stand: "Groot, Feijenoord en Van der Kuilen, PSV, 14. Nunninga, Ajax, Geurtsen, DWS, Kohn Fortuna, en Bosveld, Sparta, 12, terwijl Kruiver, Feijenoord en Van Nee, Hera cles, met 10 doelpunten volgden. In de eerste divisie miste koploper Boogaard een strafschop, maar daar Amara te slordig met zijn vele doel- rijpe kansen omsprong, bleef de Vole- wijeker de leiding behouden. Verhagen deed het beter en dank zij een formida bel 25-meter schot bereikte hij de tweede positie op de ranglijst. De koningsschut- ter op deze zondag was zonder twijfel de Volendammer Dik Tol die met vier doelpunten weer eens als van ouds los brandde. Voor het overige veranderde, mede als gevolg van het aflassen van een tweetal wedstrijden, niets aan de stand, welke nu luidt: Boogaard, Volewijckers, 14; Verhagen Blauw Wit en Amara, Alkmaar, 13; van Egdom, Elinkwijk 11, Van Doorneveld en Zweers, NEC elk 10 goals. Wederom gelukte het Roosken in de tweede divisie A de leiding te ver overen, waarmede tevens het enige wa-* penfeit is vermeld. Roosken, Zwartemeer 12, Drost, Wage- ningen, 11 en Wieringa van Cambuur volgt met 9 treffers. Het grootste „succes" behaalde Plu- vius in de tweede divisie B waar slechts twee van de zeven geplande wedstrijden doorgingen. Het gelukte Heijerman en Stevelmans hun positie iets te verbe teren. Van der Linden, Helmondia, 18. Custers, Roda J.C. 14. Gloudemans, Wilhelmina, 12. Heijerman, Gerxes 11 Van Meeteren en Van Dijk, SVV, en Stevelmans, Limburgia, volgen ieder met 10 doelpunten. ATLETICO MADRID speelde een wed strijd in Rio de Janeiro en verloor er voor 35.000 toeschouwers met 1-0 van de plaatselijke vereniging Flamengo. Het enige verdiende Braziliaanse doelpunt werd twee minuten voor tijd gescoord door Amauri. DE WESTDUITSE sprinter Heinz Schu mann (28 jaar), die vijfde werd op de 100 meter in Tokio, heeft de wedstrijd sport eraan gegeven. De beste tijden, die hij in zijn sportieve carrière maak te waren 10.2 op 100 en 20.8 op de 200 meter. MONTICELLO De wereld kampioen boksen in het zwaarge wicht, Cassisns Clay, heeft zijn splinternieuwe witte bus vol met sportjournalisten en fotografen op weg naar het trainingskamp van George Chuvalo in een sloot gereden. Het scheelde niet veel of het voertuig was gekanteld. Geen der persmensen liep verwondingen op, ook bestuurder Clay bleef onge deerd. Door sneeuwval was de weg glad geworden. Clay had de pers uitgenodigd met zijn bus een bezoek te bren gen aan het trainingskamp waar Chuvalo zich voorbereid op het gevecht tegen de voormalige we reldkampioen Floyd Patterson op 1 februari. AMSTERDAM De finales van de Nederlandse bokskampioenschappen zul len dit jaar in Rotterdam worden gehou den. De datum is bepaald op maandag 22 maart. Daarvoor worden op zaterdag 13 maart in Vlissingen de voorronden en op dinsdag 16 maart in Amsterdam de halve finales gebokst. Het is nu bovendien zeker, dat Ne derland een tegenstander van achter het ijzeren gordijn op bezoek krijgt. Op dins- :lag 13 april komt Roemenië naar Am sterdam. Vorig seizoen sloeg het Neder landse tiental in Boekarest een uitste kend figuur, zodat de Roemenen gaarne bereid zijn onze landgenoten een revan che toe te staan. Het is voorts niet on mogelijk dat Nederland in en tegen Saar land uitkomt. Na afloop van de Neder landse kampioenschappen en de interland tegen Roemenië zal het Nederlandse contingent, dat naar de Europese kam pioenschappen (eind mei in Oost-Berliin) gaat, worden bepaald. ±iod SlotemaKer uezet in net voorlopige xviaooCixicui. eexi cuuuttiu» eervoue VJji- txenue pdciib, nij iö cierue ju zyn kayse. xjü xnan uit Zjctiiuvoort neen 111 ue uias- seiiiciiiopiOtu., uie ui ue mpet» iviariUiJie liioei w ui uexi aiseiegu, nu* aiie Kêüi£> yiUbC piiAttWOCll IG y» Aillien. v ooi ueiieAJjK neoueu ue ïaoneks Ci- tiocii-CHUiiJ^o ue lauj^e vüiuxacut. Viji ,,aöcxio vuil iltt iaiioc xxiexlk. lYidiiseelUfcn ^xLn uxxucx' ue ecijie ueii. vuur £01(1 is ae üienii naar xvxoxiacu weuug mmaer uan een $xüte tteoxixUoxe. vuoxai uxx.^ai ö^cx! vaxi ue vxji uiaenuge üi'ü ivit4" .quqo iviuiiie i^aiiu neen kunnen De- x eiaen. t,e coupe aes names is vrijwel zeker v uux rui xyxUisa-u-ailoooxi, ecnisenuie van xU'ik uaiiaöon uuiöpxonnexijii. ais Uit- voxxci' u^^c^even, uuexx later uoor net xan^c-euxxxxtc fccxexiauxuieeiu die aiS uiC exi VOUxxauw,- up vtc xxjol VOUxnOUAi. dlUtld Hel voorlojn. „„„...ent ziet er vals ^uxtji uxl; i ivxcxxxxnen-ndbter, Finland, met BiviC- Coupei tuiddi aaxxtdi siraipunten üxiöx..j<ou. 4 rsiancnx-uemox tier, laeigie, niet txuoen no iv, üqïó.qoit straxpun- ten, xNejxec-xeiTaxxioiöi, j; 1'allkrjjK, met cxuxUcxi no Itf, SLldJ-PUllten, 4 nOxirnigex-vv uaiexxexx, nuusiaxxu, niet x'Üx'üUxxc 4311.0oxa> nxalpilxlieu. O xidlpei- rian, Vj.xj., xxiet ouimeaxn nger, oü/ö.oodb atx axjjuxiten. O xviuoo-v^aixüoOii-xNyixuOxxi, X.WCUUX, xxxei OdaU 30 ajfOx t, Ol^-IQOO aixaipuxxten. Lnarn-rox ter, Ud, met üOver 4uuu, ^0^4.0004 sti'dipUnten. 6 Lni^e lans., nuxiüxaiiu met ruraciie, «jooo.yot4 straipuiiien, a vermer-x^asquier, rranK- iJjn, met Lnuoen iy, o-±4ö.d46U stral- puLnen. lu wmpmen-Anavamiand, xiiei iriumpu öjjxtnre do4/.yZ4ü strai- punten. 12 aoaersirom-aveaberg, Zwe- uen, met roru uonxna G 1, 0/21.2468 straipuinen. 13 ugier-aervoz, FrankrijK, met Citroen DS ry, 3809.2488 strafpun- ten. 14 Walter-Lier, Duitsland, met BMW 1800 TI, 3882,5477 stralpunten. 15 Siotemaker-Taylor, Nederland, met Triumph-Spitfire, 4025.9850 stralpunten. DE KWARTFINALISTEN van de Euro pese beker voor landskampioenen FC Köln en Liverpool zijn het nog niet een over de plaats, waar de eventueel noodzakelijke beslissingswedstrijd tus sen deze beide ploegen gespeeld dient te worden. Liverpool stelde Glascow voor, FC Köln sprak zich uit voor Brussel of Rotterdam. GALVEZ .afwezig. AMSTERDAM. De deelnemen aan het Europees biljartkampioenschap li- bre. dat van 11 tot en met 14 februari in de Spaanse havenstad Valencia wordt gehouden zijn: Henk Scholte, Nederland, Tonnie Schrauwen. België, Jean Pierre Poupon, Frankrijk, Salvador Orti Velez, Spanje, Ramon Aquilera, Spanje, Heinrich Wein- gartner. Oostenrijk, Matthias Matzema- cher, Duitsland en Francisco Cardozo, Portugal. Wereldkampioen -Galvez komt niet op de lijst van deelnemers voor, omdat hij niet is uitgekomen in het Spaanse kam pioenschap, dat nu is veroverd door de veteraan Orti Velez met het schamele algemeen gemiddelde van 34.20. DEN HAAG Inverband met de af wezigheid van de tennissers Tom Okker en Jan Hajer, die tot eind maart een toer- nee door Australië en Azië maken en van de dames Trudy Groenman. Betty Stöve en Els Krocké die tot begin april aan Amerikaanse toernooien deelnemen, acht het bestuur van de KNLTB het niet verantwoord de overdekte wedstrijden van 1720 februari in Rotterdam de titel overdekte kampioenschappen te geven en heeft derhalve besloten deze als officiële wedstrijden niet te laten doorgaan. Ge durende deze periode zal getracht wor den voor de spelers, die in aanmerking kwamen om aan deze wedstryden deel te nemen, andere mogelyklieden te zoeken. ZEIST Hel Nederlands UEFA-Jeudd- elftal, dat zich voorbereidt op het jaar lijkse Europese toernooi, dat dit jaar in West-Duitsland zal worden gehouden, oefent woensdag 27 januari in Arnhem tegen een jeugdelftal uit Niederrhein/ Westfaien. Het elftal komt in de volgende samenstelling uit: doel: Van Straaten (Noad)achter: Brandtz (ADO) en Koen. ders (De Graafschap); midden: Galis (Telstar), Hulshhof (Ajax) en Van der Heijden (Xerxes); voor: Cleeren (Tel star), Cruyff (Ajax), Van der Kuilen (PSV), Jansen (Feijenoord) en Graan, mans (NAC),

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 11