GELD ENGLEBERT E 65 PARADE BOUNTY een tropische verrassing in Hollandse melkchocolade EIN LENINGEN PUISTJES Pierre schitt „OLD FIREHAND" TYPEN J. A. Biesbroeck PUKKELTJES LANDBOUWMACHINES EN TREKKERS vertegenwoordigers Reumatische pijn, jicht, spit..? Kruschen Salts ÜP^ASSELBERGS &NACHEN1US Middenst. diploma GOEDE DEMI-CHEF HUIDUITSLAG DDD RECEPT 8 u merkt het keer op keer met 3000 stations in Nederland u en uw motorvoertuig CITROEN IDEAL 19 aangeboden Bekende Handelsonderneming in school- kantine- en kerkmeubilair BONTMANTELS KEES VAN DE VEN een argon-arc lasser of elektrisch lasser enige plaatwerkers en leerling plaatwerkers II weet liet wel.... maar U kunt het niet zeggen!! Spreken in het openbaar ,U ZOEKT GELD' FICKINGER Café-Restaurant De Beurs Moderne CREDIET SERVICE BANK minderen direct komen niet terug -wèg metdiestraf Mc. Cormick Catchpole in de AHOY-hallen te Rotterdam Wat een DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 18 JANUARI 1965 SHELL BIEDT MÉÉRI tt' iru d'ii a ^Koe^eO. Prijs 30 cent Verrukkelijk... het is Verkade! Bouwjaar okt. 1963, 54.000 km. Inl.: A. Grosfeld, Rijsbergseweg 600, Breda Telefoon 47685 en 34494. zoekt actieve voor de provincies: Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Sollicitanten dienen in het betreffende rayon woonachtig te zijn. Geboden wordt een ruim salaris, met aantrekkelijke provisie- en onkostenregeling. Sollicitaties, met opgave van referenties, onder no. 19915-00 van dit blad. Lange Persianer Pattes 395. Lange Nertspootjes 750. Nieuwlandstraat 3 - TILBURG - tel. 04250-26617 Neem dan KRUSCHEN: Zes actieve elemen ten van beroemde minerale bronnen helpen u kracht dadig de pijn te I verlichten. Bloedzuiverend. Nauwkeurig >,gestandaardiseerd/ en beproefd. vraagt wegens uitbreiding van haar afdeling Fabriek welke hiertoe kan worden opgeleid; voor licht plaatwerk, met L.T.S.-opleiding. Aanmelden van maandag t.m. vrijdag van 812.30 uur en van 13.3017.30 uur aan ons kantoor van Bijckevorselstraat 11, Breda. Na 18.00 uur en 's zaterdags Achtervang 7, Breda. Gevraagd: auto-uitdeuk- lak en spuitinrihting. Fa. G. P. v.d. Bilt en zn. vraagt voor haar bedrijven te Vlissingen en Bergen op Zoom plaatwer kers, spuiters, halfwas en leer lingen. Aanmelden Galgen- baan 25, Bergen op Zoom. X Gevraagd, nette zelfstandige dienstbode of huishoudster v. dag of dag en nacht. Aanmel den, mevr. v. Geel, Molenstr. 51, Roosendaal. X Wie heeft er tijd om thuiswerk te verrichten? Inl. „De Tipge ver" Postbus 21, Hendrik Ido Ambacht. Welk meisje wil graag serieus werk verrichten? Kom tijdens de werkuren eens in onze mo derne elektronische montage- af d. kijken en u zult enth. zijn over het soort werk dat hier door uitsluitend meisjes wordt verricht. Aviolanda N.V. Woensdrecht. Geen massa of lopende band werk, maar licht en schoon werk wordt geboden aan meis jes van 16 jaar of ouder in de elektronische montage-afdeling bij Aviolanda N.V. Woens drecht. U kunt dagelijks op ons kantoor inlichtingen verkrijgen maar ook telefonisch 01640-450 s avonds 01646-551 of 01640-6264 Prettig werk in een modern atelier vindt elk meisje van 16 jaar of ouder in de elektro nische montage-afdeling van Aviolanda N.V. Woensdrecht, Kom eens praten of vraag te lefonisch inlichtingen 01646-450 's avonds 01646-551 of 01640-6264 Bekkers naai- en breimachine- adviseurs geven u 'n gedegen, individueel advies indien u van plan bent een naaim. te kopen. Eerlijk, omrede wij niet gebon den zijn aan slechts een merk en u uitsluitend leveren we reldmerken naaimachines. Zie ons N.I.C. raamembleem. Zig Zag volaut. naaim. vanaf f 269. Inruilmachines v.a. f 25,-. En kele z.g.a.n. demonstratiema chines 10 tot 50 procent bene den de nieuwwaarde. Voor Bre da alleen Boschstraat 67, telef. 41725. Let in uw eigen belang op de naam Bekkers sinds 1890 Necchi, Husqvarna, Borletti, Adler, Melson, Einer enz. X Bontmantels, Fantastische Keu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v.d. Ven, Nieuwlandstr. 3. Tilburg, tel. 04250-26617. X. Op het beslissende moment laat Uw tong U in desteek. Jammer IU mist daardoor een kans ,een promotie, een order. Is dit te verhelpen» b het mogelijk om spreekangst, angsttranspiratie, examen- en autoriteitenvrees, ver legenheid, blozen, nervositeit en dergelijke remmende verschijnselen weg te riemen» JA, POSITIEF JA! VOLGT DIT SEIZOEN DE MONDELINGE CURSUS: Duizenden dames en heren hebben in de afgelopen jaren deze cursus jevoltd. Ook U kunt zich de kuras eigen maken in hes openbaar het woord to voeren: opeen vergadering, bij een jubileum, tijdens staf-en verkoopbesprekingen. U voelt zich positiever! Door onze Jarenlange ervaring durven wij U garanderen dat U ANGSTVR1J SPREKEN leert! Oeza lessen zijn belangrijk voor iedereen, maar vooral voor DIRECTIE-LEDEN. TOPFUNCTIONARISSEN, VERTEGENWOORDIGERS, MIDDENSTANDERS, AMBTENAREN, BESTUURSLEDEN VAN VERENIGINGEN. ONDERWIJZEND PERSONEEL etc. Wilt U meer weten van d«e kunst om boven de massa uit te komen, bezoekt U dan zonder verplichting de proefles, die gegeven wordt te: BREDA: op maandag 18 januari (hedenavond), dinsdag 19 en donderdag 21 januari in Restaurant BELLEVUE, Boschstraat 174 WAALWIJK: op dinsdag 19 januari in Hotel-Café-Restaurant DE TWEE KOLOMMEN, (ach terzaal), Grotestraat. AANVANG 8 UUR TOEGANG VRU INSTITUUT „RHETORICA" Postbus 144 - Dordrecht - Telel. (OIBSO) 7283 Voor verse eieren in alle prij zen, ook slachthanen naar: Wa. terschoots, Pluim veebedrijf, Groenendijk 57, Kloosterzande. Tel. 347. X Te koop een prima winkelbe timmering van een kruideniers- bedr. Zeer geschikt voor pak huis of garage voor onderdelen. Tellier en Zn. Tel. 01170-2963. Burchtstr. 10 Oostburg. X „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom, Bel- crum-garage. Min. Kanstr. 16-20, Breda. Tel. 01600-39900. Alle dagen geopend. X Meubelmakerswerkbank te koop. Kerkpad 9 (bij B'laan), tel. 34434. X Zuiniger stoken door deskundi ge voorlichting. Subliem ver zorgde kleurenfolderpakket - gratis op aanvraag. Permanen te keuze uit circa 100 olie- en kolenconvectors, model 1964. Brabants Oliehaardenpaleis, Markt 33 Etten. Tel. 01608-2310 Nieuwbouwwoningen met en zonder garage v.a. f 36.000.- Makelaarskantoor Pluyter W ilhelminastraat 20, Breda, tel. 41155 b.g.g. 36449. X Te koop aangeboden goed on derhoud. houten woning in om geving Steenbergen. Direct te aanvaarden. Brieven onder no. 4394 van dit blad. X Oosterhout. Hoekhuizen m. ga rage f 48.000,-, Huize Limburg- str. f 65.000,-, f 50.000,-. Dros- saardstr. Makelaarskantoor Van den Berg Co, Nw. Ginneken- str. 43, Breda. Tel. 01600-24421. Zomerhuisje te huur in Zou- telande met gas, licht en str. w. vór 31 juli. Te bevr. 01620- 4365. X Belcrum-garage vraagt steeds aam-ij dingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600 - 39870. X Wegens vertrek nkar buiten land een i.g.st.z. sportwagen M.G. TD, t.e.a.b. Palestrinastr. 3, B. op Zoom. 4398 X T.k.a. auto, merk Vauxhall zo goed als nieuw. 20.000 km ge lopen. Bij J. S. de Groot. Lan- geweg 13, Zevenbergen. Tel. 01680-4172. x Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-2o, Breda, tel. 0160Ö - 39870. X Vito Garage te Breda. Specia le Volkswagen aanbieding. V.W. 150o S 1964 3500 km ge reden. V.W. 1500 1962 met schuifdak. V.W. 1500 1961 als nieuw. V.W. 15o0 S 1963 Va riant. V.R. 1200 de Luxe 1964. V.W. de Luxe 1963. V.W. 1963 met roldak. V.W. 1962 blauw. V.W. 1963 blauw. V.W. 1961 met roldak. V.W. 1961. V.W. 1960. V.W. 1962 met radio type '63. V.W. 1961. Verder nog in voorraad. Opel Kadett 1963, Opel Rekord 1962, Ford Taunus 12M 1963, Ford Cortina 1963, Fiat 1100 1962. Al deze auto mobielen zijn rechtstreeks van eerste eigenaar. Keuring A.N, W.B. gaarne toegestaan, 100 pet. garantie op onderdelen en arbeidsloon. 10.000 km of 3 mnd Vito Garage Ginnekenweg 340- 342 recht tegenover de kerk vlakbij Ginnekenmarkt. Zater dag en zondag geopend. X op hypotheken tegen dagren te voor jaren vast of op andere objecten. Wij hebben aantrekkelijke aanbiedingen. Makelaarskantoor L. A. VAN OPSTAL ZN Jacoba van Beierenstraat 1, GOES, Tel. 5405 b.g.g. 5375 'Opgericht 1914) 48-5. Als een reusachtige zeepbel waren de gesteenten bij de vorming van dit gebergte uit eengespat en hadden hier een holte gevormd, die wel iets weg had van een ingezonken kra ter van. een vulkaan. Lucht en licht, weer en wind waren toen aan de slag gegaan om de bo dem te verweren en daardoor vruchtbaar te maken. Het in deze kolk verzamelde water had zich langzamerhand een weg gebaand die ons nu als toegang had gediend. Terwijl ik zo rondslenterde, zag ik op één der rotsen een blokhut staan. Daar vandaan moest men 'n prachtig uitzicht over 't gehele dal hebben, zodat ik be sloot me daarheen te begeven. Ik was de hut al dicht gena derd toen er een gestalte naar buiten kwam, die, de ogen met de hand beschermend, het dal scheen te doorzoeken. De ge daante droeg een bont ge kleurd jachthemd en een rijk met franje versierde broek. Inplaats van de algemeen ge bruikelijke gordel, was om het middel een rode sjerp ge slagen, terwijl een rode doek als een soort tulband gedra peerd, als hoofdbedekking dien de. Toen ik het kleine plat form bereikte, hoorde de ge daante mijn stappen en draai de zich naar mij om. Was het waarheid of droomde ik? Voor 'n betrouwbare gebruikte auto is het adres: Autohandel Toon Gijzen v.h. Vestkant 125 thans Dreef 103, Breda. v.h. Princenhage. Tel. 33346. Tau nus 17 M '63, Opel Rekord '61 met radio, Daf de Luxe '61, V.W. Pickup '60, Taunus Transit '61, VW bestel '56, Opel Rekord '56, Fiat 15o0 '63, Tau nus 12M '57, VW de L. '62, Opel Rekord '62, Renault Maj. 64.500 km gel., Fiat 1100 '61, Fiat 500, '58; Renault Dauphine '60, O- pel Caravan '59, '55; DKW 1000 S, '62; Wolsley '62; Con sul 315, '62; Ford Zephyr '59; Ford Taunus Stationcar '59 en '56; V.W. de Luxe '59; Morris Minor Bestel '6o; Ford Anglia '62, '60. In- en verkoop. Volle dige garantie. Inr. en financie ring. Tevens ook zaterdag en zodag geopend. x Gratis inlicht, over emigra tie naar Australië. Schrijf naar de Australische Ambassade, Migratie Afdeling. Afd. 11, Postbus 487, Den Haag. (Iedere week begint een nieuwe cursus). BLINDTIKKEN Hulst Axel Walstraat 35 Inlichtingen: Gentsestraat 21a-23 HULST Tel. 01140-2080 CLUBLES start definitief op MAANDAG 1 februari a.s. des avonds om 8 uur. MGR. VAN HOOYDONKSTRAAT 16 Brabantpark A Telefoon 35410 BREDA Grote Markt Breda Vraagt voor direct: voor in de bediening. 18 jaar of ouder. PLASTIC INDUSTRIE BREDA N.V. te Breda De directie deelt mede dat de algemene vergadering van aandeelhouders gehou den op vrijdag 8 januari '65 te Breda heeft besloten toi ontbinding der naamloze vennootschap. De directie is aangewezen als vereffe. naar. tot f.2000— naar draagkracht voor ambtenaren en employees met vaste aanstelling; snelle- geheel schriftelijke behandeling inlichtingen ORANJESINGEL74 NIJMEGEN Tel 08800-20264 Helder vloeibaar, heerlijk zuiverend DDD Recept .doodt de bacteriën en maakt uw huid weer glad en gaaf, van binnenuit, door-en-door gezond. Vanaf f 1.30 per flacon. Wij nodigen u uit tot een bezoek aan de van OP 23 EN VAN 25 T.M. 28 JANUARI A.S. Gratis prijsvraag met als hoofdprijs een Mc. CORMICK TREKKER. Voor busvervoer met reductie wordt gezorgd. Inlichtingen bij onderstaande dealers: J. v. DIXHOORN TERNEUZEN TELEFOON 01150—2213 A. v. WEELE WOLF AARTSDIJK TELEFOON 01198—278. Bijt eens in een Bounty! En plukverse kokos*smelt !n uw mond samen met milde melkchocolade. Een héél aparte smaak. Een verrukkelijke combinatie! En nóg een verrassing: In elke wikkel twéé heerlijke Bounty's. 0e kokos In Bounty Is en blijft vers en fris bank zij een geheel eigen bereidingswijze. Zr.' Mfr... - F, Zo is het. Proef zelf maar eens zo'n enorme Enorm van (maar) 27 cent. Delicate bolknak, meneer! Van grootformaat. Voor andere kenners heeft Jasneva trouwens ook nog: de kloefe Parfait van 22 cent, de senoritas Vedette van 14 ceflt en de kleine Vivat van 6 cent. Allen van top tot end: licht en Jekker! (Van onze spo.l EINDI minuteil de bere RBC e, ge clim Piet Bruijninckx rechtsbuiten Joop tegen de vlakte g. kwam voor de vo< Matthieu Soers, di| conde bedacht, Proost knalde. Geheel RBC protl het doelpunt, gesco vere buitenspelposi-; •worden toegewezef ter A. Bom uit De zich niet zeker. Hij van zijn grensrecb meerde. Ook deze WaaJre, wees naar 1 doelpunt was onher| hoven leidde met 3- de minuten waren| aantal om deze sch len- RBC, dat de be geweest, speelde vè Het was een onnodijl nederlaag. Twintig mii] einde stond RBC met 1-, hovense spelers werden duizend supporters uitg! den weinig of niets in ti seling hervond de blaujj zijn stootkracht. RBC voor 'n striemend schot Het was niet rampzalig,! goal puurden de Oos kracht om door te gaai! zjj sterker. De RBC'eii overeind door het verocP groot aantal vrije trappj niet meer tot construe] hoven drukte door en RBC fatale moment. Gesteund door een stel Eindhoven een offensie] eerste kans werd geboij hoeven schoot echter op. RBC had luidelijk felle aanvalsspel van I gens niet kon verhindel BC tot doorbraken kwa besloot een van die attail EERSTE KL. CVVON A 1-0; Pa 2-0. Papendrecht 13-18 VU< CVV 11-17 SV\ DCV 12-14 Laa Unitas 13-14 TSC Musschen 10-12 UVi Overmaas 11-12 ON, EERSTE KL A De SpechtenTOP 0-3, kenswaard 4-0, RKCH Valk—HW 1-1. TOP 14-21 Bral De Valk 14-21 Mid Vlissingen 13-18 Box De Spechten 14-17 HV Helmond 13-15 Spa RKC 13-13 Val! TWEEDE KLfl SMGTongelre 3-2. UNA Budel Geldrop Reusel Sp. Taxandria Gemert 12-15 Vlij 11-14 Best 12-14 VO/ 12-14 SMC 11-14 Ton, 11-13 Blad TWEEDE KL4 MOC—Rood Wit 0 2. Rood Wit 14-20 Sart DESK 10-16 Int€| ODIO 13-14 Ten Zeeland Sp. 11-13 RK Veerse B. 12-13 MO Alliance 11-12 Ste< DERDE KLA VESDongen 36. Uno Animo 11-15 Glo: Dongen 12-15 WV SCO 11-14 VES RAC 11-13 Gil: RKTW 11-11 Hil\J TAC 10-10 Virt DERDE KLA AxelDosko 2-0. Axel Roosendaal Goes Grenswacht. Kaaise B. Dosko 11-19 11-16 10-15 11-14 12-14 12-12 Met Hon Zee! Sluis" BSC NSV Buren- TGG Haarsteeg GW RKJW OVH Buren VIERDE KLAS -Zaltbommel 2-1 14-21 12-11 11-15 11-13 11-13 12-11 Ling< Heus Den Zaltb RKO Irene VIERDE KLAS BavelGroen Wit 6-0. Bavel VCW Waspik Hight'Oh SET Advendo 12-16 10-14 10-13 10-12 10-12 9-10 Raar Made Bred; Spru Groe Nw vierde klas ZteriwSvllet-p«demole sigarenfabrieken va1kenswaard "Ui Zierikzee SC Gastel Oudemolen Burgh Halsteren Kruisland 10-18 Vosn 11-17 RKF 11-13 DIV0 11-13 De S 12-12 Nw. 11-10 NVS

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4