S PORT Russische zal opnieuw (kun str ij) school furore maken school is ckelijk ,,Ard schaatst soepeler dan z'n vader indertijd" Willy van der Kuylen weer op eerste plaats Financiële gang van zaken wordt veranderd De stand van zaken in het wereldtoernooi Ossendrechtse coureur krijgt fraaie prijs Wereldkampioenschap voetbal 1966 Nederlandse basketballers kunnen voorlopig vooruit Jan Janssen: Prix Orange ETOGEN: n t Nederland heeft een goede kans Indoor-training voor honkbaltop Landelijke rijverenigingen NCB ALS STADION VOL IS: T.V. DWS-VASAS Biljarten Drie Brabanders azen op titel Favoriet *«fc. *5., lie goden zelfs tevergeefs**, ver- schiller en velen waren het vol- ijn echter de schoolpsychologen rtmund bijeenkwamen. De hon- e" met de domheid moeten be- ïszins tevergeefs is men moet dat hun lieveling noch dom is, maar psychisch gestoord, de schoolpsychologen zodanig, Dor de publiciteit nauwelijks op- worden. En wat meer publici- len zij best kunnen gebruiken, in West-Duitsland veel te wei- olpsychologen zijn NESCO adviseerde» op 2000 ideren één schoolpsycholoog. dit binnen afzienbare tijd niet ïzenlijken. Tijdns de conferen- de schoolpsychologen dan ook Westduitse ministeries, die zich derwijsaangelegenheden bezig- het pedagogisch-psychologisch k zeer energiek stimuleren. Als I onder de Bondslanden geldt dat reeds enkele jaren geleden lpsychologische zorg op lande- au georganiseerd heeft. sen krijgen belangstellende on- s betaalde vakantie om psy- te studeren. Een vooreerst kost- >eriment, want de onderwijzers Dehalve dat zij de kweekschool nog een volledige psychologie- olgen. Het Hessische ministe- Culturele zaken gelooft echter van de goede ervaringen, die olpsychologische adviezen opge lden, het leerniveau van de e kunnen verhogen, terwijl men derlijke prestaties denkt te ver- 13 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 7 JANUARI 1965 13 je, wat ze nog altijd zelf wil- plotseling op. Haar gezicht jodsbleek, ze gleed opzij uit van haar stoel gevallen zijn n haar niet had gegrepen, vusteloos lag ze in bed toen Br zich over haar heenboog. Ie pastoor" fluisterde hij te- lefriedus. „Er moet een an- :ter bij komen" antwoordde f dus met hard geluid. f ?n ongeduldig gebaar wenkte er hem mee de gang in te aar zei hij: „Marjan is hele- Berust er in dat je haar geven. Menselijkerwijs ge had ze al vijf, zes jaar ge- )od moeten gaan. Laat haar aan, maak het voor haar niet lme doodsstrijd duurde twee Cr was eigenlijk geen sprake idsstrijd, heel rustig lag ze J iten op het einde. Meestal j half bewusteloos, met daar- J :orte momenten van helder- >en kon zo afscheid nemen ie haar dierbaar waren. Heel ze op het witte kussen, al- f de laatste zucht was nog acht en spanning. Dan werd iet dorp kwam er bij te pas, a werd begraven. Godefriedus :h erg goed tijdens het be- ■naal praatte hij druk met de Te druk, dacht Godefrieda, :ie zou nog wel komen. Dat inderdaad dezelfde middag cheen gen lust te hebben om werk te gaan. Hij liep wat zijn zwart pak. In de na- verliet hij de hoeve door deur wat hij zelden deed. iar minuten stond hij onder ;bomen voor zich uit te kij- iep dan langs de rivier naar Wat is hij van plan? vroeg da zich af. Niet in het minst ongerust dat hij zichzelf iets loen; dat zou hij nooit doen, de kolder kreeg. Hij klom dijk op en zij zag hem de jaan, daarna liep hij de weg Zegenree. Dat was opmer- ioeveel jaren was het niet dat hij op het landgoed was Ze ging terug in huis. Door raampje op de hooizolder em voortgaan over de smalle trage doelbewuste stappen, dacht ze het te begrijpen. an? Evsn later zag ze hem n naar het wilgenveld. Daar vlakbij de rivier, op dezelfde ar hij Marjan voor het eerst had. Bijna vijftig jaar geweest. Meer dan een stond hij daar roerloos ;tandbeeld tussen het groene 1 hij daar en op die ma- verdriet met zichzelf uit dacht Godefrieda. Dat zal i lukken. Het heeft hem hard :t, maar hij is sterk en J .ar uur later was hij terug. ia hoorde hem zijn knipmes t op de wetplank. Toen ze i avond ging kijken in de ze het grote hart met een de kartinkeping boven de a ruisjes, de houtsplinters la- J op de grond. Rondom het hij een krans gelegd van rode roosjes. Van moeders jik, die ze eens had gekre- een boer op de Bossche t die ze zelf had geplant f muur van het kippenhok. j( de laatste keer dat in de k een herinnering werd ge- Toon Meerwijk gaf niet om J gen en ook zijn zoons von- maar een sentimenteel ge- r voor Godefrieda bleef het f d leven tot haar laatste da- i - i BRAZILIË LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER (Van onze sportcorrespondent) Met een zucht van verlichting is de Ne derlandse schaats kampioen Ard Schenk naar Hamar vertrok ken. Men had in zijn geboortedorp Anna Paulowna geen gele- geheid gehad om hem te huldigen om zijn nationale titel. Vorig jaar had men hem wel gefeteerd omdat hij zevende was ge worden bij de wereld kampioenschappen in Helsinki „en dat be viel me. eigenlijk niet zo. Was ik nu wereld kampioen geworden, dan was het anders geweest". De schaats- club Eendracht maakt Macht uit Anna Pau lowna had hem wel direct na het behalen van het Nederlands kampioenschap een telegram gestuurd met als inhoud: „Alle An na Paulownezen zijn trots op je". Wanneer Ard Schenk ook in het buitenland goede prestaties gaat leve ren kan hij ervan op aara dat men een drachtig een huldi ging gaat organiseren. Het zijn in de af gelopen dagen drukke dagen geweest voor de PTT in het Noordhol landse dorpje dat te gen de Wieringer- meerpolder aanligt Er zijn veel telegrammen gestuurd, veel brieven en veel kaarten. Ditmaal kwamen de meeste uit Nederland. Toen Schenk terug kwam van de wereld kampioenschappen en de Olympische Spelen (waar hij dertiende werd op de 1.500 m.) dwarrelde er post uit de gehele wereld in de brievenbus van de statige Westfriese boerderij van De Schenks. Uit Finland, Noorwegen, maar ook uit Amerika. Onder de briefschrijvers waren veel meisjes, maar de twintigjarige Ard houdt zich niet met meisjes op. Hij heeft er geen tijd voor, want 's winters heeft hij het te druk met schaatsen en 's zomers is hij aan het trainen vanaf mei was de kernploeg al actief op het Cios in Hoogeveen o.l.v. Holleboom) en daarna op de baan in Deventer. Bovendien doet hij in de zomer aan atletiek traint hij op een racefiets geen wielerwed strijden, daar heb ik nog nooit aan meegedaan en of ik het ga doen weet ik nog niet en is hij een geduchte kracht voor de plaatselijke voetbal club Wieringerwaard. Tot in november heeft hij in het doel van het eerste elftal gestaan van deze club die in de vierde klas van de onder afdeling speelt. Geen wonder dat het de voetballers van het dorp spijt dat Ard gestopt is, maar hij kon het risico niet verder nemen. Als het schaatsseizoen is afgelopen komt hij terug, maar dan niet in het doel maar als veldspeler. Ook in de atletiekvereniging Olympia Wieringerivaard is hij actief. Maar hij is daar niet de meest uitblinkende Schenk geweest. Dat was tot voor kort zijn zusje Mieke. Zij bracht het zelfs tot een plaats in de Ne derlandse atletiekploegDe twee oudere broers schaatsen teel maar niet in wedstrijden. Zij hebben nooit die gelegenheid gehad om te trainen, die Ard heeft gekregen. Zij moesten direct op de boerderij en de nerts farm werken. Ard ging naar de MULO, hij slaagde voor het diploma A, maar zakte voor de B-afdeling, omdat hij te veel schaatste. Hij teil dat diploma overigens toch gaan halen, maar of dat er van komt? Hij moet binnenkort in militaire dienst. Hij moet in Nijmegen opkomen bij de luchtmacht. De jonge Schenk staat nu voor het derde jaar op de noren. Het wordt zijn tiveede seizoen in het buitenland. Natuurlijk wordt er thuis veel over schaatsen gepraat. Vader Klaas is tenslotte zestien jaar coach ge weest van de nationale ploeg. Maar met de coaching bemoeit Klaas sr. zich niet meer. Huiskens heeft de leiding. Wel ging de heer Schenk nog al eens naar de training kijken. Het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan. Mevrouw Schenk vroeger ook een enthousiaste schaat- senrijdster vindt Ard soepeler rijden dan zijn vader indertijd, maar dat komt door de betere voorbereiding. Natuurlijk hoopt zij dat haar zoon in het buitenland goede prestaties zal leveren. „Wel", zegt ze, „het is allemaal betrekkelijk. Nu juicht men, straks is er volop kritiekEr zijn er meer in de sport die dat ondervonden hebben". Enfin, Ard Schenk is er ver weg in Noorwegen, daarmee is hij alvast een huldiging ontlopen. Het Nederlands elftal, ingedeeld in groep 5 in de voorronden van het wereldkampioenschap voetbal aamen met Albanië, Noord-Ierland en Zwitserland, maakt een goede kans zich naar de eindronde in En geland te spelen. Tweemaal werd tegen Albanië gespeeld, tweemaal werd gewon- i nen met 2-0, iets waarop Zwitser land en Noord-Ierland, die elkaar tweemaal ontmoetten, niet kunnen bogen. Immers, Noord-Ierland won de eerste wedstrijd op eigen bo dem met 1-0 en Zwitserland re vancheerde zich met 2-1. Na een aanloop tegen Israël, een wedstrijd die voor coach Dennis Neville een test betekent, komen onze landge noten aan het einde van dit jaar tegen Zwitserland en Noord-Ier- land uit. Met de goede wedstryd tegen Engeland (1-1) als morele steun in het geheugen en vrij van het inspannende competitie voetbal, is het mogelijk dat Nederland het ver zal schoppen. Temeer daar zowel Zwitserland als Noord-Ierland nog tegen Albanië moeten uitkomen. De oranjehem den kunnen bevestigen, dat deze ploeg helemaal geen sinecure wa«. Voorlopig heeft Nederland vier punten gevolgd door de Zwitsers en Ieren beide met twee punten. De situatie in de ove rige groepen ziet er als volgt uit: Groep 1 België, Bulgarije en Israël; nog geen wedstrijd gespeeld; groep 2: Cyprus, West-Duitsland en Zweden. Een wedstrijd gespeeld West-DuitslandZwe den 1-1; groep 3: Frankrijk, Luxemburg, Noordwegen en Zuidslavië, vier wedstrij den gespeeld: LuxemburgFrankrijk 0-2, FrankrijkNoorwegen l-0? Luxemburg Noorwegen 0-2, ZuidslaviëLuxemburg 3-1; groep 4: Tsjecho-Slowakije, Portu gal, Roemenië en Turkije nog geen wed strijd gespeeld; groep 6 Oostenrijk, Oost- Duitsland en Hongarije, nog geen wed strijd gespeeld; groep 7 Denemarken, Griekenland, Rusland en Wales, drie wed strijden gespeeld: Griekenland—Denemar ken 4-2, DenemarkenWales 1-0, Grie kenlandWales 2-0: groep 8: Finland, Italië, Polen en Schotland, twee wed strijden gespeeld: ItaliëFinland 6-1, Schotland—Finland 3-1; groep 9: Ierse VrijstaatSpanje en Syrië, nog geen wed strijden gespeeld; groep 10 Engeland (or ganiserend land); groep 11: Uruguay, Pe ru en Venezuela, nog geen wedstrijd ger speeld; groep 12: Chili, Columbia en E- quador, nog geen wedstrijd gespeeld; gr. 13: Argentinië, Paraguay en Bolivia nog niet gespeeld; groep 14: Brazilië, titelhou der, groep 15: a Cuba, Jamaica, Nederl. Antillen; b Suriname, Trinidad, Costa Ri ca, nog niet gespeeld, c. Mexico, Ver. Sta ten en Honduras; groep 16: na terugtrek king van alle Afrikaanse landen: Noord en Zuid-Korea, Australië, nog niet ge speeld; Brazilië laat ook voor dit wereldkam pioenschap niets aan het toeval over. Als titelverdediger behoeft men geen angst te hebben voor de zogenaamde kwalifi catiewedstrijden. Voor de Brazilianen wordt het pas ernst op 12 juli '66 met de eerste wedstrijd in de poule. Dr. Hilton Gosling, reeds in 1958 in Zweden en in '62 in Chili chef d'equipe van de Braziliaanse wonderploegen heeft aangekondigd met een delegatie Engeland in 1965 te wilen bezoeken. En dat het geen beleefdheidsbezoekje wordt, laat zich denken. Met allerlei ex perts willen zij alle steden bezoeken waar in 1966 de wedstrijden in de poules zul len plaatsvinden. Daar wordt alles beke ken. De terreinen, de hotels en pensions in de omgeving. Er wordt gekeken naar het eten, het drinken, kortom alle zaken die nodig zijn om Brazilië voor de derde maal in successie wereldkampioen te la ten worden. Dr. Gosling, die reeds eerder in Lon den was, heeft daar" alles gezien en hij was tevreden met de voorbereidingen voor het toernooi om de coupe Jules Rimet. Alleen nog het bastland en titelverde diger Brazilië staan dus als deelnemers in de eindronde vast. Op het eiland zelf zijn de voorbereidingen in volle gang. De overige landen zullen aan het eind van 1965 bekend zijn, want de FIFA heeft als laatste termijn voor de kwalificatieron den, 31 december van dit jaar vastgesteld. Nu reeds is het probleem rond de en treekaartjes actueel. In de loop van ja nuari worden aan alle landen, aange. De coupe Jules Rimet, inzet van het wereldkampioenschap. sloten bij de FIFA bestelformulieren toe gezonden. Entreebiljetten wil men dan zoveel mogelijk in abonnementen van tien, zeven, vier of drie wedstrijden, moe ten worden gekocht. Een tienrittenkaart b.v. bevat zes wedstrijden in de poules, twee wedstrijden voor de kwartfinales en de wedstrijden om de 3e en 4e en de le en 2e plaats. Het Engelse publiek wordt vanaf 1 juli 1965 in de gelegenheid gesteld om kaartjes te bemachtigen, maar weet van te voren nog niet tegen wie de Engelsen zullen spelen of hoe de indeling van de overige poules zal zijn. Vast staat echter dat het nationale team de meeste wed strijden in het Wembleysadion zal spelen. Geheel volgens de verwachtingen zijn de entreebiljetten niet erg goedkoop. De plaatsen op de tribune lopen op van f 20,25 voor de achtste finale f 22,75, voor de kwartfinales f 31.50, voor de halve finale tot f 50 voor de finale. De prijzen van de goedkoopste staan plaatsen bedragen vier a vijf gulden. Een abonnement voor tien wedstrijden zittri- bune kost nog altijd f 256. Voor de toe schouwers van het vaste land met een dergelijk abonnement wordt een kamer in een hotel gereserveerd. JAN JANSSEN, Jo de Roo, Wim van Est, Gerrit Schulte zullen hun medewerking verlenen aan een grote sportavond in Koewacht op zondag 10 januari. Daar orga- nieert de supportersclub „Een dracht maakt machtdeze bij eenkomst in bet patronaatsge bouw. Jan Janssen zal worden gehuldigd door de burgemeester en, evenals de andera aanwezige cour?*prs, wat over de wielrenne rij vertellen. Verder is er een wedtrijd op horne-trainers en 'n film van de wereldkampioen schappen. LEO GABRIELS is afgetreden als voorzitter van Willebroid V/il Vooruit. Hij kon zijn functie van ploegleider en praeses moeilijk combineren en achtte het zelf beter een van de twee functies te laten vallen. Leo Gabriëls was ze ven jaar voorzitter van WW. FRED LIEBREGTS uit Vlijmen gaat in 1965 stayeren. De broer van de bekende soigneur van Pe ter Post zal eerst als amateur aan de start staan, gaat alles naar wens, dan zal hij niet aarzelen om beroepsrenner te worden. COEN VISSER, enkele jaren in woner van 's-Gravenmoer, zal in 1965 beginnen als amateur doch in mei-juni naar de profs over gaan. Visser heeft dan 10 seizoe nen bij de amateurs gereden. JOHAN WILKENS, een der beste Noord-Nederlandse amateurs, zoekt tot eind mei onderdak in Brabant of Limburg. Bouwvakar beider van beroep wil Wilkens 't seizoen voorbereiden in Zuid-Ne derland of België. WILLEBRORD WIL VOORUIT zal ook in 1965 weer een prof- koers organiseren. Met negen be roepsrenners in de vereniging moet zulks wel Uit 't jaaroverzicht van deze vereniging bleek dat in 1964 liefst 687 maal een WWV- man bij de eerste tien eindigde. DE LIMBURGSE wielerkalender telt drie profwedstrijden op 1 au gustus te Beek het Nederlands kampioenschap, op 15 augustus te Elsloo en op 22 augustus te Sim- pelveld. AMSTERDAM De Nederlandse honk baltop gaat zaterdag in Amsterdam al een begin maken met het nieuwe seizoen al gaat dat nog „binnenshuis". Dan na melijk starten bondscoach Gostick en diens assistent Charles Urbanus met een indoortraining voor een A-groep (eigen lijk het Nederlands negental, maar voor lopig nog bestaande uit vijf werpers en twee achtervangers) en een B-groep van 17 man. De groepen zijn als volgt samengesteld: A: Beidschat en Ter Neuzen (beiden Haarlem Nicols), Le Cuivre (OVVO), Dom (Sparta) en Hokffmann (HCAW), Blom (HVA) en Crouwel (OVVO). B. De Brouwer (Odulphus), Van Lies hout (Schoten), Nagelkerken (HCTIW W), B. Paalman (HCK), Renooi (Storks) Salemink (ADO), Augustinus (Sparta), Rijnders (UW), Van Ewijk (UW), P. Ferwerda (WGA), Stroker (OVVO), Beringen (Schoten), v. d. Berg (Sparta), Van 't Klooster (HVA), Pols jr. (Schoten) Möllmann (HCK), Onverwagt (OWO). DAYTONA BEACH De 34-jarige Amerikaanse coureur Billy Wade is om gekomen toen hij op het circuit van Daytona in zijn Mercury 1964 banden beproefde voor een Amerikaanse fabriek. Bij het ingaan van een bocht raakte de wagen een muur en werd daardoor een wrak. Wade won vorig; jaar 29.710 dollar in automobielwedstrijden. AMSTERDAM Basketbalcoach Jan DEN HAAG Drie gelukkige deel nemers aan de sporttoto van verleden week verdelen de tweede prijs groot f 155.042 en krijgen ieder f 51.680. Er waren geen juiste voorspellers, die 13 goede uitslagen hadden ingevuld, zo dat de eerste prijs f 127.909.65 voor twee derde naar de tweede prijs en voor een derde naar de derde prijs werd over geheveld. Er waren 580.719 deelnemers, die voor een prjjzenbedrag van f 232.563 zorg den. De derde prijs groot f 34.884.45 en het derde gedeelte van de eerste prijs f 42.636.55 maakten een totaal van f 77.521. Hiervoor kwamen 352 deelnemers in aan merking die elk f 220,- ontvangen. Voor de vierde maal in dit seizoen heroverde de PSV'er Van der Kuylen de eerste plaats. Dit merkwaardig record ves tigde hij tegen Fortuna, waar hij Van der Hart. incluis doelman Vogels tweemaal passeerde. Daar de wedstrijd van DWS werd afgelast kon de herfst- topscorer Geurtsen zijn positie niet ver dedigen en hiervan maakte eveneens Kohn gebruik. Van de overige koplo pers wist Groot eveneens zijn positie te verbeteren. Na zestien wedstrijden is de stand: Van der Kuylen (PSV) 13; Geurtsen iDWS) en Kohn (Fortuna) 12. Nunnin- ga (Ajax), Groot (Feijenoord) en Bosveld (Sparta) 11. Kruiver (Feijenoord) 10 en Van Nee (Heracles) volgt met 9 doelpun ten. In de eerste divisie vielen geen opwin dende scores te noteren. Van de hoogst- geplaatsten wist zelfs niemand het doel- net te vinden, zodat in de stand geen verandering kwam. Boogaard (Volewijckers) 14, Verhagen (Blauw Wit) 11, Amara (Alkmaar), Van Egdom (Elinkwijk), Leussink (Ensch. Boys) en Van Doorneveld (NEC) ieder 10 doelpunten. De ex-Feijenoorder Rinus Bennaars (thans DFC) nam in de tweede divisie B een hattrick voor zijn rekening, al had hij hierbij de hulp van twee goedgerichte strafschoppen nodig. Van der Linden wist zijn voorsprong op Custers te vergroten en blijft tevens de produktiefste speler van het betaalde voetbal, v. d. Linden (Helmondia) 17, Custers (Roda JC) 14, Gloudemans (Wilhelmina) 11, Van Meeteren en Van Dijk (SVV) en Heijerman (Xerxes) volgen met elk 10 doelpunten. Janbroers heeft voor (le jaarlijkse inter land tegen België, die op woensdag 13 januari in Antwerpen wordt gespeeld, de volgende spelers uitgenodigd: Frank Kales en Kurt Lagerwey (beiden Flamin go's Hcarlem), Jan Sehappert (Agon A' dam). Dolf Pouw en Paul Erkelens (bei den Argus (Den Haag), Rob Sterkerk en Freek Witte (beiden Landlust Vdam), Jan Driehuis (SVE Utrecht), Jan Bruin en Frans de Haan (beiden Punch Delft) Jan van der Werf (FAC, Den Helder) en Ger Kok (Racing Brussel). Wat be treft de laatste speler moet de goedkeu, ring uit België nog worden afgewacht. Kok heeft inmiddels overschrijving aangevraagd naar Mechelen. De Belgi sche bond maakt in verband daarmee be zwaar tegen Koks meespelen in andere wedstrijden dan die van Racing Brussel. Deze kwestie wordt op verzoek van de NBB (Nederlandse Basketbalbond) ju ridisch onderzocht. Ter voorbereiding op de interland te gen België speelt het voorlopig Neder lands team zondag onder de naam Spring- bokken tegen landskampioen The Wolves dat uitkomt met ex-internationals Ton Boot (in ongenade bij Janbroers) en Kees Smit (om persoonlijke redenen bedankt). Deze ontmoeting vindt plaats in de Am sterdamse Apollohal, waar dan eveneens het Europa Cup duel (dames) Blue Stars Slavia wordt gespeeld. Het Nederlands basketbalteam moet vervolgens op 29, 30 en 31 januari in San Sebastian een plaats trachten te verove ren voor het Europees kampioenschap dat begin juni in Moskou en Tiflis zal worden gehouden. Nederland is :n een poule met Spanje, Italië en Zwitserland ingedeeld. Ook in Frankrijk en Wenen worden kwalificatietoernooien gehouden. Neder land is in een poule met Spanje, Italië en Zwitserland ingedeeld. Ook in Frank rijk en Wenen worden kwalificatietoer nooien gehouden. Nederland zal het in San Sebastian bijzonder moeilijk krij gen. Italië is zonder meer te sterk, Zwit serland kan worden geklopt en het zal van de ontmoeting tegen Spanic afhan gen of Nederland (er zijn in San Sebas tian twee plaatsen te verdienende reis naar Rusland gaat ondernemen. Ten slotte heeft de NBB in principe een Hongaarse uitnodiging aanvaard om van 26.april tot 5 mei in Boedapest aan een vijflandentoernooi te gaan deelnemen. Daar zullen Rusland, Zuid-Slavië, Hon- garije en België de tegenstanders van on ze landgenoten zijn. Voor het komend seizoen is in Amsterdam een vierlanden- toernooi gepland, waarvoor Italië, Zuid- Slavië en Tsjecho-Slowakije hun deelna me hebben toegezegd. (Van onze sportcorrespondent) TILBURG De nieuwe voorzitter van de bond van landelijke rijvereni gingen in het werkgebied van de NCB, de heer P. A. Dobbelsteen, heeft in een vergadering van kring Breda in café Bruininkx te Bavel, een naar zyn mening revolutionaire regeling met be trekking tot de bondsfinanciën aange kondigd. „We zijn in een administratie ve rompslomp verstrengeld die zeker met ongeveer zestig procent kan wor den gereduceerd", aldus de heer Dob belstee», die de vergadering meedeelde geen voorzitter te zijn geworden om te reizen en te trekken, daarbij tal van problemen met zich slepend. De plannen van het bondsbestuur hou den namelijk verband met een nieuwe wijziging in de contributie-inning waar door men tot ruimere inkomsten wil ge raken, terwijl voorts wordt gestreefd naar een sluitende begroting. „Als de afde lingen begrip willen tonen, kan ik de ver zekering geven, dat in 1965 niet alleen sprake is van een gezonde financiële toe stand, maar ook van een verlaging van de contributie", zei de bondsvoorzitter Dobbelsteen. Een en ander was ingeleid door de afgevaardigde van de afdeling Dongen, de heer A. van Bilsen, die onder meer opmerkte, dat op de begroting dras tisch dient te worden bezuinigd. De deel name van de ruiters aan concoursen kan volgens de heer van Bilsen voordeliger worden geregeld en ook de afdracht van zesduizend gulden aan de NKB is hèm een »doorn in het oog. Ook de posten technische activiteiten en secretariaat administratie, waarvoor op de begroting bedragen van respectievelijk f 33.600 en f 11.500 voorkomen, kunnen naar de over tuiging van de heer van Bilsen worden gedrukt. De bondsvoorzitter zei ervan overtuigd te zijn, dat de zogenaamde superruiters in de toekomst meer zullen moeten gaan betalen bij deelname aan concoursen want toch op de een of andere wijze zal de begroting sluitend moeten worden ge maakt. Hij wees daarbij op het sociale aspect, dat voor een zekere categorie on getwijfeld een groot voordeel zal bete kenen, wanneer van de actievere leden meer afdracht zal worden gevraagd. „Het is nog maar een probeersel, waarvoor de sterke afdelingen in ieder geval open oog dienen te hebben", aldus de heer Dob belsteen. „Misschien .zullen we in de toekomst ook in andere opzichten het roer moeten omgooien", zo vervolgde de bondsvoor zitter. Hij sprak daarbij van een moge lijke centralisatie en vroeg zich voorts af, of het niet mogelijk zou zijn om in samenwerking met de N.K.B. te stre ven naar een vereenvoudiging. De ge dachten van de heer Dobbelsteen gaan ook uit naar een meer actief optreden van de administratieve functionarissen in Til burg. Intussen wil de bondsvoorzitter ernstig rekening houden met een terug loop van het ledental, maar desondanks blijft hij op het standpunt staan, dat de jongeren niet voor het gelag van de ge routineerde ruiters moeten opdraaien In de binnenkort te Tilburg te houden algemene vergadering zal een en ander opnieuw aan de orde komen. De kring voorzitter, de heer A, C. in 't Groen uit Dongen had in zijn openingswoord ge sproken van een gunstig 1964, dat de se cretaris, de heer W. van Ginneken uit Chaamnog eens voortreffelijk in zijn jaaroverzicht tot uiting liet komen. Con coursen werden voorlopig vastgesteld op 27 juni door Prinses Marijke te Huiten en op 22 augustus door Volharding te Zundert. Voor 1965 staat ook weer de traditionele ruiterbedevaart op Bouvig ne te Breda op het programma en voorts zijn er plannen om deel te nemen aan de jaarlijkse bedevaart BredaHaken dover (B.) ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan. Van bondsbestuurszijde werd nog mee gedeeld, dat de bepaling van twee con coursen per zondag zal worden gehand haafd en dat lopende het wedstrijdsei- zoen geen promotie of degradatie plaats heeft. In het nieuwe seizoen wordt ook nu weer rekening gehouden met gemid deld twintig concoursen en een gemid delde deelname van 19 achttallen. 17 vier tallen en 236 ruiters. Het concoursseizoen zal wederom in drie fasen worden inge deeld. waarbij de eisen van de limietklas se tuigpaarden en de springparcoursen worden aangepast. HILVERSUM Alleen als het Olym pisch Stadion op maandag 22 februari om 12.00 uur volledig uitverkocht is, zal de twee dagen later te houden wedstrijd in het toernooi om de Europese beker voor landskampioenen D.W.S. Vases Gyoer op de beeldbuis te zien zijn. De N.T.S. heeft hiertoe in overleg met het bestuur van D.W.S. besloten. PARIJS De vereniging van F.anse wieier journalisten heeft als „beste buitenlandse wielrenner van 1964" de Nederlander Jan Janssen aangewezen. Hiervoor krijgt Janssen de „prix orange". Janssen werd in september te Sallan- ches wereldkampioen bij de beroeps renners op de weg. Tijdens de Ronde van Frankrijk won hij de groene trui als winnaar van het puntenklassement. In het voorjaar won hij de klassieker Parijs Nice. Op het lijstje der buitenlandse (niet- Franse) wielrenners wordt Janssen ge volgd door de Brit Simpson, de Ier Elliot, de Spanjaard Bahamontes en de Italiaan Baldini. Als beste Franse wielrenner van 1964 werd bij verrassing Georges Groussard aangewezen. Hij was de revelatie van de Ronde van Frankrijk toen hij gedu rende 11 etappen de gele trui wist te behouden. Anquetil volgt Groussard op de tweede plaats, terwijl Poulidor als derde is gerangschikt (Van onze sportredactie) BREDA Cees Michielsen uit Breda gaat zijn biljarttitel hoofdklas drie banden verdedigen. Vandaag begint de strijd om het Nederlands kampioenschap en behalve Michielsen nemen nog drie Brabanders deel. Het zijn Wim Soeteru boek en R. van Bracht beiden uit Waal dijk en Tini Wijnen (Oss). De andere gegadigden: N. Stikkelman (Arnhem), G. Lorist (Amsterdam), B. van Leeuwen (Amsterdam) en J. van Essen (Den Dolder). De wedstrijden die in hotel Victoria te Zeist gespeeld worden eindi gen zondag. PERTH Billie Jean Moffitt, Ame- rika's tweede tennisspeelster, heeft in Perth een verrassende nederlaag gele den in de eerste ronde van de kampioen schappen van West Australië. De zeven tienjarige Jan Longson klopte de gerou tineerde Amerikaanse met 3-6, 6-2 en 7—5. JAN JANSSEN fraaie prijs (Van onze sportcorrespondent) 't Is weer haast 'n jaar geleden dat Sjouk je Dijkstra, de Europese, wereld- en Olympische titel behaalde, om nadien gecontracteerd te worden voor de Ame rikaanse revue Holliday on Ice. Ook zy volgde dus de weg die vrijwel alle we reldkampioenen kunstrijden uit het verle den hebben ingeslagen, de weg naar roem in de showbussines. De hupse Ma- rika Kilius, elke minuut van de dag op jacht naar geld en roem, liet haar sym- patieke partner Hans Jurgen-Baumler in de steek en trouwde met de miljo- nairszoon Zahn. Bij een poging om nog ietg van haar sportieve reputatie zo die er was te redden, kwam het nog wel tot verbintenissen met de Weense IJsrevue en Holliday on Ice, maar laatst genoemde onderneming zal het echter zonder Marika moeten doen, want me vrouw Zahn-Kilius verwacht een baby. De Europese en wereldkampioenschap pen 1965 zullen in ons land met heel wat minder belangstelling gevolgd worden dan in voorgaande jaren het geval was. Bovendien ziet het er naar uit, dat er in verband met de enorme afstanden geen t.v.-uitzendingen zullen komen van de strijd om de Europese titels te Mos kou (11-15 febr.) en de wereldkampioen schappen in Colorado Springs (2-6 maart) Hebben vele landen straks bij de strijd om de verschillenden titels nog een aan tal goede kanshebbers (sters) op het ijs. om land zal zowel in Moskou als in de Verenigde Staten schitteren door afwe zigheid. Plots zal men in het buitenland derland in feite niets betekent. Natuurlijk kan men moeilijk spreken van een faillissement want ons land heeft aan de opleiding van kunstrijders en -rijdsters nog nooit iets gedaan. Slechts hij of zij die bereid en in staat was al zijn vrije tijd en heel veel geld aan de training te besteden, kon bij vol doende aanleg wat bereiken. Er is nog steeds geen sprake van een,.school". Niettegenstaande de kunstrijsport zich de laatste jaren door de successen van Joan en Sjoukje zich in een warme belang stelling mocht verheugen en de televisie nooit verzuimde een belangrijke wed strijd op het scherm te brengen; veel beoefenaars telt deze sport in Neder land niet. Natuurlijk komt dit in hoofd zaak omdat er nog te weinig kunstijs banen zijn en al betekenen de banen in Deventer en Tilburg een stap in de goede richting, men heeft zowel voor het kunstrijden als voor een bloeiende ijshockeysport goede, overdekte kunst ijsbanen nodig. Nu zijn er wel enkele enthousiaste lingen die beweren dat Den Haag weer een nieuwe" Sjoukje Dijkstra heeft, het lijkt ons dat men, internationaal gezien, de prestaties van de ijverige „Hoky- en Jaap Eden-meiskes" nog niet al te hoog moet aanslaan. Het is meer de vraag of er weer een papa. wel te verstaan een zeer rijke papa. te vinden zal zijn die er enkele forse stapels bankbiljetten voor over heeft om zijn dochter naar trainers als b.v. Arnold en Jacques Gerschwiller te sturen. Deze uit Duits- bemerken, dat de kunstrijsport in Ne-1 land afkomstige Zwitsers, behorende tot de Weense school, voerden al menige talentvolle jongen of meisje naar de top. Arnold vervolgde zijn lange lijst van internationale successen in 1964 door zijn pupil Sjoukje Dijkstra niet minder dan drie medailles te laten winnen. Dat de Weense school eigenlijk wat op machine lijkende schaatsterren voortbrengt, is niet onopgemerkt gebleven. Technisch is het allemaal prachtig en bijzonder be trouwbaar doch helaas is er maar wei nig sierlijkheid. En hoe wij de presta ties van Sjoukje Dijkstra ook bewonder den, zij was een duidelijk voorbeeld van een op een machine lijkende kunstrijd ster met zoals de Engelsen het noe men een Roll^-Royce techniek. Intussen wordt in alle belangrijke kunstrij centra ter wereld weer ijverig getraind. En of men ru lest in New York. Londen, Wenen of Berlijn, de strenge discipline is overal hetzeLfde. Wat anders is de atmosfeer waarin de trai ning plaatsvindt. Deze is kenmerkend voor het nationale temperament en de nadruk "die iedere school legt op een bepaalde specialiteit en manier van rij den. De zo op de voorgrond komende Rus sische school boekte haar eerste grote succes te Innsbruck in het vorig seizoen, toen het briljante paar Olyeg en Lud- milla Protopopov het Duitse duo Kilius Baumler versloeg. Het Russische paar is nu ongetwijfeld favoriet in de strijd om de Europese kroon en heeft een uitstekende kans bij de wereldkampioen schappen in Colorado Springs. Als dit zo is, zou een nieuwe macht geboren zijn om invloed te gaan uitoefenen in een dei- moeilijkste sporten, het kunstrijden op de schaats.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 11