mooie „smaakvolle kleding" dragen WINTERMANTELS 20 - 25% KORTING WINTER-MANTELCOSTUMES JAPONNEN CABANS - SP0RTJACKS en COATS MEISJES 0VERG00IERS EN JURKJES MEISJESJACKS -MANTELTJES ROKJES - BLOUSES - PULLOVERS In n DE S IN ZI Hü Onze gehele voorraad nieuwe winterkleding De afdeling „kinderkleding" P. COMPIET NAGEKOMEN NIEUWJAARSWENSEN f\ y 8, f WSM: VERH0EVENS Autosupermarkt biedt te koop aan Aan alle dames die gaarne G. H. VIJGEBOOM Fa F. X. d'Hooghe en Zonen Fam. J. H. v. cl DRIES Fa. Jos de Rooy ?3?, **5* "x 59,75 69,50 79,50 89,50 De prijzen 14,90 17,90 19,75 24,75 29,50 NU KORTING VAN 20-30% 36,90 39,75 47,50 59,- 4,90 5,90 6,90 7,90 9,75 14,75 17,90 19,75 21,- 29,75 SPECIALE KORTINGEN PROFITEERT NU VAN DE LAAGSTE PRIJZEN GOES LANGEVORST 80-82 mensen en OAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 2 JANUARI 1965 PRIJSKAARTING NIEUW-NAMEN FA. VERBIST en BAECKE ZALIG NIEUWJAAR CLINGE ALBERDO CONFECTIE Zalig Nieuwjaar CADZAND HOOFDPLAAT Aannemingsbedrijf FA. GEBR. H. en H. vd HEMEL HULST Vlas en Vlasafvallen R. MALC0NTENT- G. DE SMIT CHAREL WEEMAES Zalig Nieuwjaar LEWED0RP Boerenleenbank „DE BEVELANDER' WALSOORDEN Autorijschool en Autoverhuur A. J. Ots KUITAART W. C. RUYMBEEK VEEHANDELAAR AARDENBURG R. Willems-Blaeke Gelukkig nieuwjaar Fa. Th. v. Hoorikcx Zalig nieuwjaar KOEWACHT IJZENDIJKE HEINKENSZAND STOPPELDIJK en Zoon KL00STERZANDE ST.-KRUIS Kruispolderhaveri HOEK GOES ZUIDZANDE HENGSTDIJK s-HEERENHOEK Fa. Wed. J. de Hond SAS VAN GENT TERNEUZEN C. Leijs H0NTENESSE i .1 Vanaf heden 2 januari 1965 Bieden wij u aan biedt U als bijzondere attractie ZOEKT UIT MOOIE COLLECTIES EN U.„. SLAAGT TEVREDEN 14 D« heer en mevrouw ▼au Lierop-van Wesemael geven met grote dankbaar heid kennis van de geboorte van hun zoon Robert, Jan, Frederik Hulst, 1 januari 1965. Op dinsdag 5 januari a.s. hoopt onze lieve moeder en oma WED. DE VRIES- BOCKSTAEL haar 80e verjaardag te vie ren. Dat zij nog lang gespaard mag blijven, is de wens van haar dankbare kinderen en kleinkinderen. Philippine, Vaartstraat 4 DANKBETUIGING Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan al len, die blijken van belang stelling hebben betoond tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis. Mevr. Bleyenberg-Verbist Hulst, januari 1965 zondag 3 januari bij STOPPELDIJK om 10 HAZEN Aanvang 18 uur. LOONWERKBEDRIJF Handel in olie, vetten en Shell bestrijdingsmiddelen NIEUW-NAMEN Aan cliënten, familie en vrienden een Levensmiddelen- bedrijf DOBBELAER Gravenstr. 184 - Clinge Aan al mijn afnemers, be nevens familie, vrienden en bekenden een in alle opzich ten zalig nieuwjaar. Firma WEEMAES- VERBEEM Hoefsmid en Rijwielhandel Gravenstraat 238 - Clinge wenst familie, vrienden en begunstigers een Z.N. A. WULLAERT-v Duyse, kleerm-, Gravenstr. 186 tel. 2009, Clinge. Vr. en cl- G.N. C. B YSEBAERT, Gemeen tesecretaris, Clinge. ZA LIG NIEUWJAAR. DAMES-, HEREN- en JONGENSKLEDING Gravenstraat 205 Clinge Telefoon 01140—2719 Aan al onze afnemers, benevens familie en kennissen een in alle opzichten Alle lezers van dit blad wensen wij in alle opzichten een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR toe. ALLE VERZEKERINGEN CADZAND Telefoon 01179-268 BIERVLIET HOOFDPLAAT wenst referenties, vrienden en bekenden een GELUKKIG EN ZALIG NIEUWJAAR Magdalenastraat 18, tel. 2562, Hulst (b.g.g. 2720) wenst familie, vrienden, bekenden en clientèle een Gelukkig nieuwjaar VAN LAERE Manufacturen L. Nieuwstraat 36, Tel. 2995 HULST Aan cl., fam. en vrienden een gel. en zalig nieuwjaar. Brandstoffenhandel Huisbrandolie Zoutestraat 34 - tel. 3203 Hulst Aan cliënten, familie en vrienden een gel. en z.n. Textielhandel Gentsestraat 11 - Hulst wenst clientèle, vrienden en bekenden een Scheidsstraat 54 Aan alle relaties een gelukkig en zalig nieuwjaar. Namens het bestuur: E. BILTER1JST Abusievelijk is deze advertentie eerst vandaag geplaatst. Wensen familie, vrienden en cliëntèle EEN VOORSPOEDIG 1965 TOE Wü danken u tevens voor het in ons gesteld vertrouwen. Beleefd aanbevelend, Café-Restaurant Oliehandel Servise-station LEWEDORP Tel. 01148-269 Walsoorden Aan alle leerlingen en oud-leeriingen, vrienden en bekenden. GELUKKIG 1965 Hoefkensdijk 32 Tel. 01142-329 KUITAART wenst al zijn cliënten, familie, vrienden en kennissen een alleszins GELUKKIG en ZALIG NIEUWJAAR LEVENSMIDDELEN- BEDRIJF Boogaardstraat 26 ZN. AARDENBURG HEILLE wenst begunstigers, vrien den en kennissen Coöp. Vlasfabriek te Koewacht Aan bestuur, leden, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar. Tragel 10 tel. 01146-344 Fa. R. DE BRUYCKER- WEMAER wenst alle begunstigers, vrienden en kennissen een ZALIG NIEUWJAAR TH. DE GROOT, machinale schoenrep.inr. wenst alle be gunstigers gelukkjg nieuwj L. DE BETUE. herenkapper Walstr. 9 wenst vrienden en kennissen zalig nieuwjaar. Wolhuis MENUE wenst al le beg., vrienden en kennis sen een zalig nieuwjaar. I. v. d. WIJNKEL-Ceelaert wenst allen een z.n. - Ta- baksh., Nassaustr. 16 IJzend. M. v. d. LINDE, schilder en behanger wenst vrienden en bekenden Zalig Nieuwjaar. Aannemersbedrijf Margaretsedijk 5 Post Hengstdijk wenst allen een voorspoe dig 1965. J. DE FREL Café DE VOLHARDING Kloosterzande Aan allen een VOORSPOEDIG 1965 toegewenst. J. v. d. BUNDER St.-Kruis Kruidenierswaren Tabaksartikelen wenst cliëntèle, familie en vrienden een G. en Z.N. J. J. DUININCK, Handel in groenten en fruit. Vr. en cl. zalig nieuwjaar. A. P. HERMIE, St. Kruis - smederij en café wenst allen zalig nieuwjaar. J. M. LUCIEER, St. Kruis, Smederij en huish. artikelen wenst allen zalig nieuwjaar A. DE LIJZER, Dorpsstraat K 22 St.-Kruis, Kruideniers- bedrijf. Aan vr. en cl. G.N. G. M. PARIDAEN Café 's Lans Welvaren St.-Kruis wenst cliëntèle familie en vrienden EEN ZALIG NIEUWJAAR A. A. DE VOS. - Café Oud gemeentehuis, wenst allen zalig nieuwjaar. Fa. A. en P. BROECKAERT Graanhandel Lange Nieuwstraat 31 Kruispolderhaven wenst vrienden en begun stigers Z.N. Gebr. BROEKAART Jaczn. Granen, zaden en peulvr., Lange Nieuwstraat 18-33 Kruispolderhaven Tel. 01143-261 ZALIG NIEUWJAAR E. DE GRAAF Groenten - en fruithandel Molendijk 9 Hoek Aan cliënten, familie er vrienden een gelukkig en ZALIG NIEUWJAAR Fa. F. J. BOONE Woninginrichting Goes Tel. 5505 wenst haar clientèle een in alle opzichten VOORSPOEDIG 1965 A. W. KUIPERS Bakkerij Tel. 01170-2189 te Zuidzande wenst cliëntèle en vrienden GELUKKIG NIEUWJAAR Een Gelukkig Nieuwjaar in gezin en zaken wordt U toegewenst door L. SOMERS erkend Commissionair in Landbouwprodukten Hengstdijk 7a Loodgietersbedrijf SANITAIR IJs en Patates frites wenst^ familie, vrienden en cliëntèle zalig nieuwjaar. Tel. 01105—401 C. SMULDER-v.d. Kruyssen Café en Zuivelhandel Zandstraat 77 Sas van Gent wenst alle familie, vrienden en cliënten een zalig en GELUKKIG NIEUWJAAR C. LEUS Handel in groenten en fruit Terneuzen - tel. 2975 Aan allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Terneuzen HANDEL IN GROENTEN AARDAPPELEN EN FRUIT Aan al onze cliënten een voorspoedig 1965 R.K. Voetbalver. „HONTENHSSE" wenst haar leden, donateurs en sportvrienden een Zalig nieuwjaar Personeel ge Huishoudster gevraagd in omg. Brielle 25-35 jaar. 1 kind geen bezwaar. Brieven onder nr. 19259. Bontmantels Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3 Tilburg. Tel. 04250-26617. X. Aardgasverwarmingsunit. Op vallend klein en compact ge bouwd volgens jarenlang in A- merika beproefd ontwerp. Ge ringe installatiekosten. Install.- bedrijf De Weerd n.v. Markt 33, Etten, 01608-2310. Wasmachines rechtstreeks van de fabriek vanaf f 125,-. Wijn- gaardgtr. g, Goes, tel. 7768. X 8.G.A- Ulliput, het ideale verstelbare plastic slipje voor celstofluiers. Schrijfmachines nwe. koffer- schrijfmachines v.a. f 137,50. Diverse gereviseerde machi nes o.a. Remington, Under wood en v.a. t 65.- met volle garantie. Reeds v.a. f 10,- p. mnd. Betaling in 5 mnd. zon der rente. „Wilson" Utrechtse- straat 133, Amsteraam-C, tel. 239395 90457. Vrij bly vend de monstraties door geheel Ne derland. Op zaterdag ook de geh. dag geopend. ^CSf ;a-.- Hoenneer. Cimburgalaan f 45.000. Kortenaerlaan f 47.000 Van Galenweg f 43.000. Korte naerlaan olie-c.v. f 55.000,-. Makelaars v.d. Berg en Co.. Nw. Ginnekenstr. 43, Breda. Tel. 01600-24421. •Li - Kt- !H| - m >r •fï .7 Dij) P't-n h' te - - '">o» jT* t w"~ - v. o-bt, CTf-j? ?1, jJ% }U A y" Aan zelfst. hulp in de huish. die goed kan koken en graag in A'dam in klein gezin wil werken, bieden wij een prima betrekking aan voor d. en n. U krijgt bij ons een goed salaris. Er is meer hulp aanwezig. Mevr. Brenninkmeyer, Paulus Potterstr. 8, Amsterdam. soneel aangeboden Ontspanning. R.-k. meisjes we ten jullie dat je donderdags avonds een gezellige ontspan ningsavond kunt hebben. Inl. bij mej. B. Snepvangers, Sint- Janstraat 19 Breda. Antiek. Alle antieke meubelen, porcelein en edelmetalen voor werpen te koop gevraagd. Ge heimhouding verzekerd. Taxa tie gratis. Br. onder no. 4326 X Bekkers sinds 1890 naaimachi ne-adviseurs, eerlijke voorlich ting door alleenverkoop van alle wereldmerken. Zie ons N. I.C.-raam embleem. Volaut. zig-zag naaimachines v.a. f 269 Gebr. elektr. met nieuwe mo tor v.a. f 9o,-. Grootste keuze ter plaatse. Alleen voor Breda Boschstraat 67, tel. 41725. X In Zundert vindt u vijf typen keukens. U slaagt altijd. Voor iedere beurs een keuken. N.V. Hoppenbrouwers, showr. Wil- dertsedijk, Zundert, tel. 01696- 2252, Roosendaal, tel. 01650— 5952- Duizenden korte en lange bont mantels, desgewenst krediet service. Bij aankoop wordt reisk. vergoed. In Rotterdam halen wij u met onze auto v.h, station. Vraag gratis folder. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam, tel. 117117. Te koop te Kloetinge z.g.a.n eengezinswoning, per 1 febr. a. s. leeg te aanvaarden. Billijke prijs. Te bevr. Prins Bernhard str. 3, Kloetinge. Tennis racket met spanner z. g.a.n. vergrotingskoker 6x6 en doka art. 'n paar iishockey- schaatsen, maat 44. Rozenlaan 104, Breda. X Centrale verwarming door vol automatische oliestookunit. In gebouwde warmwatertapspi- raal voor huishoudelijk gebruik naar keuze. Install, bedr. De Weerd N.V. Markt 33, Etten, tel. 01608-2310. RENSEIGNEMENTS: FAMILLE CATHOLIQUE FRANgAISE TROIS ENFANTS, RECHERCHE JEUNE ,flLLE POUR AIDER AU MéNAGE ET S'OCCUPER DES ENFANTS. VIE FAMILIALE-BONS GAGES-POSSIBILITé D'APPRENDRE LE FRANCAIS 1. GAND, BRANDSTRAAT 33 TELEF. 234950 2. SAS VAN GENT OOSTKADE 4 E TEL. 01158-647. Hoogerheide te koop winkel pand vrij te aanvaarden. Met bovenwoning, berging en ga rage. Grond 6 are. Goedkeu ring voor uitbouw reeds ver leend. Ligging: Raadhuisstraat Centrum Hoogerheide. Voor al le doeleinden geschikt. Prijs nader overeen te komen. In lichtingen bij huidige eigenaar- bewoner W. van Broekhoven, dames- en herenkapper, Raad huisstraat 67, Hoogerheide, Tel 592 en het Voorlichtingsbureau op Hypothecair gebied te Bre da. Bureau Franklin Roose- veltlaan 49, tel. 30686. Particulier zoekt boerderijtje te koop voor weekend bewoning. Brieven onder po. 19308 aan dit blad. Nieuwbouw. Januari te aanv., vooraan op IJpelaar met 3 en 5 slaapk., f 47.500,- en f 49.500,-. Makelaars v.d. Berg en Co., Nw, Ginnekenstr. 43, Breda. Tel. 01600 - 24421. Woningruil door heel Neder land. Vanzelfsprekend via Stichting Interlocale Woning- ruil-Centrale, Stationsstraat 20, Utrecht, postbus 2008, tel. 030- 11831. Aaressen met huisnum mers in handige gids. 10 rijlessen v. f 47,50. Fonkel nieuwe lesauto's. Bondsautorij- school „De Centrale", Raad huisstraat 48, Roosendaal tel. 5073; St.-Catharinaplein 8, B-er- gen op Zoom, tel. 6465; Pa ter Beckerstr. 33. Oudenbosch, tel. 2030; Emmastr. 108, St.- Willebrord, tel. 795; St.-Pieter- str. 1, Middelburg tel. 4029, hoek Hobeinstr. - Paul Kru- gerstr., Vlissingen, tel. 2593; Burg. Adelaarstr. 8, Melisker- ke; Magdalenastr. 8 Goes, tel. 5032. Aktentas met inh. verloren maand. 28 dec. op de weg van Hulst naar Graauw. Ter. te bez. bij E. Totté, Achtereind- str. Graauw. Wat te doen met al die zon dagen. Beier um-garage houdt de laatste 10 dagen van 1964 een enorme auto. en caravan- show. Een zeldzame serie ge bruikte auto's en nieuwe cara vans staan voor u gereed. Che vrolet Impala 1964. 4 deurs 2 pedalen 6 cylinders slechts 30.000 km gelopen. Mercedes diesel 1963 met nw. motor, ra dio en schuifdak. Fiat 1300 1963, Renault R-8 1964, Ford Taunus 17M 1963, Ford Tau- nus 17M 1962, Ford Taunus 17 M 1961, Ford Taunus 17M 1960, Ford Anglia 1963, Ford Corti na 1963, Ford Cortina 1962, Ford Zephyr 1961, Opel Re- kord 1963, Opel Rekord 1962, Opel Rekord 1961, Opel Rekord I960 V.W. de Luxe 1964. Renault Ondlne 1961. Re nault L. 4, 1963, Daffodil 1963. Daffodil 1962 enzovoort, te veel om op te noemen. Vanaf 1 januari 1965 zijn wij official dealer van de meest gevraagde „De Reu" caravans. Door hun sublieme wegligging en uitzonderlijke chique afwerking zijn zij beroemd. Voor elke au to en voor elke beurs staat zo'n caravan klaar. Inruilen en fi nancieren is mogelijk. Kom een van deze dagen eens ge heel vrijblijvend een kijkje ne men (voor de kinderen mooi Belcrumspeldje of ballon). Je neemt er wat van mee! Voor een betrouwbare gebruikte auto of caravan, Belc.umgara- ge. Min. Kanstraat 16 - 20, Breda Tel. 01600 39900. Vlak bij groenteveiling en sta tion. Alle dagen geopend van 8 uur v.m. tot 10 uur n m. San Remo, Italia. Vabantidwo ningen dir. aan zee te huur. Compl, ingericht. Prosp. W. B. B. Ravelijnstr. 132, tel 04400-31670 Maastricht. X Van partikulier Anglia 3 J. en 4 mnd. oud. Prima onder houden. Als nieuw. Prijs f 2850. Jacob van Ruijsdaelstraat 29, Roosendaal, tel. 3816. Accu's alle typen 6 volt vam» af f 45,-, 12 volt vanaf f 7*^. 15 maanden schriftelijke garan tie. Telefoon 04162-476. Steeds goede gebr. auto's met volledige garantie. Inruil en financiering. Garage v. Kaam B. o. Zoom, tel. 01640-4775. Beto autohandel biedt aan: Fi at 50o '61 kleur wit, Fiat 500 '61 kleur blauw, Fiat 500 Blan- chini '62 Fiat 500 '58. Goggo- mobil sport '59, Goggomobil '59. Inruilen, financ. mogelijk Ginnekenweg 67b, Breda, tel. 43103. 2 compl. Porsche wielen passen op V.W. loöpt dan harder f 75,- Skelter zonder motor f 175,- en Morini cil. 65 km f 30,-. Zalm- str. 11, Hank. Automobielbedrijven A. v.d. List en zonen, Oosterhoutseweg 137, Teteringen, tel. (01691-369) heeft deze week voor u staan. Mercedes 220 SE 1962, Opel Kapitan 1960, Opel Rekords 1957, 1958, 1962 en 1963, Opel Caravans 1959, 1961, 1962, Tau nus 17M stationcar I960 V.W 1500 super 1964 12.000 km gelo pen, V.W. Variant 1964, V.W de Luxe 1958, 1961 en 1964, Tau nus 12M 1959 en 1961, Merce des 190 1957 en 1958. Renault Estafette 1962, Taunus transit gesloten bestel 1962 enz... W, hebben ook V.W. bestels klein- bussen en combies Pickups met en zonder dubbel cabine 10.000 km garantie. Zaterdag en zondag geopend. Wegens de nieuwjaar bieden wij u aan, een speciale collec tie automobielen, w.o. Fiat 2300 '62, Renault Major '64, 5000 km gelopen, nieuwe Peugeot '61 Fiat sport 1962 36.000 km gelopen; Fiat 1100 Neckar '63; '61; Fiat 500 '62, '58; Renault Dauphine '60; Opel Rekord 1700 '63 Opel Rekord '59, '57, '55; Opel Caravan '59, '55; D.K.W. 1000 S '62: Wolsley '62; Fond Anglia '62; Ford Consul 315 '62; Ford Zephyr '59; Ford Taunus 15M '57; Ford Taunus stationcar, '59, '57, '56; Ford Taunus Transit bestel. '61; V. W. de Luxe '59; Morris Mi nor bestel '60. Ook hebben wij nog inruilers staan, die voor ieder aannemelijk bod van de hand kunnen. Inruil en financ. mogelijk.Wij zijn de feestdagen geopend. Autohandel Toon Gi]r zen, v-h. Vestkant 125, than? Dreef 103, Pr'hage, Breda, tel- 33346. Jonge collies, kleur rood-bruin- wit. Kennel v.d, Koelestraat te Oud-Gastel, tel. 01651-207. Te koop aangeb. mooi pin- chertje. P. Koen, Kaaistraat 21, Oudenbosch, tel. 2531. REIZEN Wintertarieven verhuur zon der chauffeur. Personenauto's, bestelw. en busjes. Autobedrijf Tibra Breda, Ginnekenweg 44, tel. 42333. X T. K. 2 V.W.'s de Luxe 1964, 2 V.W.'s busjes '61, 2 Opel Re kords '61, Opel Kapitan '62, 1 Karmann Ghia '58, Simca 1000 '64, Ford bestel 17M '60, Con sul '57, V.W. de Luxe '57. Tau nus 17M '63, Firma P. en M. Hellemons, Bosschenhoofd 58b Oudenbosch, tel. 01652-2934 of 2620. Door inruil verkregen. Renault Rambler stationcar 1959, Ram bler 1962, Daf 1962, Simca 1959, Floride 1961 met zomer en winterkap. Renault Ondine 1962 met schuifdak en leren bekleding. Dauphine 1960 R 4 Super Comfort 1962, R4L 1962 en 1963, Barkas bestelwagen 1200 kg 1964. Renault Estafet te bestelwagen 1000 kg 1961. P. Otten N.V. Renault-dealer Be- verweg 4, Breda. Tel. 22533 (01600). Nieuwjaarsmaandag grote kal koen. en hazenschieting bij J.. Nijs Hulst. Beg. 3 uur. X Schieting op zon. 3 jan. bij S. Blommaert, Hulst. Inl. 3,10 te rug 2,50. Beg. 3 uur. Voor uw verzekeringen en fi nanc. inl. G. Nijhof, G. Gezel- lelaan 127, Bergen op Zooim Poulardenschieting op zon. 3 jan. bij A. de Bakker, Kemse- ke-Paal. Aanv. 3 uur. Duivententoonstelling zon. 3 jan, bij J. v. Helsland, Hulst v.d. liefh. G. Nijs, H, Everaert, L. de Witte, van 10 2 uur. Grote prijskaartlng zon. 3 jan. bij P. Leeraert - Nijs. Hulst. Beg. 6,30 uur. CHEVROLET Impala Cabriolet 63 vol automatisch, met radio in staat van nieuw 10.500 MERCEDES 190D eind 1962 8,500 1 MERCEDES 190 B 1958, in prima staat, kleur blauw S 2.250 1 MERCEDES 180 B 1958, mooie auto, kleur grijs 2.250 1 MERCEDES 180B, 1957, zeer goede staat, kleur beige f 2.000 1 MERCEDES 220 S, 1956, solide auto met radio, en nieuwe ban den 2.250 1 MERCEDES 300, 1953, exclu sieve auto, in prima staat 1.000 1 OPEL KPT, 1960, zeer mooie auto, met roldak, kleur rood-wit type L 3.750 2 stuks OPEL KPT, 1956, solide auto's, per stuk f 1.250 1 OPEL KPT, 1952, uit Engelse dump, in buitengewoon mooie st. 750 1 OPEL Caravan, 1964, nieuw, 4000 km gelopen, type Rekord 7.250 1 OPEL Rekord 1963, in pr. staat kleur grijs 5.500 1 OPEL Rekord, 1962, met radio en roldak, in pracht staat, kleur geel-wit 3.500 1 OPEL Rekord, 1961, zeer gave, solide auto, kleur blauw-wit 3.250 1 OPEL Rekord. Caravan, 1959, in nieuwe staat, kleur grijs f 2.750 1 OPEL Rekord, Caravan, 1958, zeer goede conditie, kleur tomaat- rood 1 OPEL Rekord, Caravan ,1961, prima auto, kleur beige 1 OPEL Rekord, Caravan, 1957, goede conditie, kleur groen 1 OPEL Rekord, 1957, prima auto, kleur blauw-wit, met roldak 1 OPEL Olympia '57, uit Engelse dump, zeer goede conditie kleur groen f 1 OPEL Rekord, 1958, kleur geel 1 FORD Taunus Tournier Comby, 17M, 1962, zeer goede staat 1 FORD Taunus, 15M, 1956 f 1 FORD Starliner, 1960, Sport Coupé 1 VOLSKWAGEN 1500 Variant Stationcar 1962 5 stuks VOLKSWAGEN-busjes, met geel kenteken uit Eng. dump prima staat, per' stuk 6 stuks VOLKSWAGENS, 1958, dump, kleur grijs, in prima con ditie, per stuk 1 VOLKSWAGEN Samba busje 1956, in goede staat 1 VOLKSWAGEN Comby busje, 1961, beschadigd, dump 1 VOLKSWAGEN Cabriolet 1958, licht beschadigd SPECIALE AANBIEDING DUMP PERSONENAUTO'S 30 stuks VOLKSWAGENS, 1955 uit Engelse dump met roldak, in prima staat, uitzoeken, p. st. 20 stuks OPEL Olympia's 1952, uit Engelse dump, technisch pri ma, per stuk met kenteken 1.000 500 600 15 stuks OPEL Olympia's, 1950, Eng. dump, technisch en moto risch prima, per stuk 10 stuks OPEL KPT, 1952, Eng. dump, technisch en motorisch zeer goed, per stuk met kenteken 2.500 3.000 1.250 1.250 1.400 1.750 4.250 750 3.250 4.250 1.500 1.850 1.250 1.000 1.200 400 500 600 GELEGENHEIDSAANBIEDING VOOR WATERSPORTLIEFHEBBERS 1 PEESDBOOT met 2 cyl. Johnson aanhangmotor, compl. op originele aanhanger 3000 GOEDKOPE INRUIL AUTO'S 1 FORD Taunus busje, 1957 1 FORD Taunus 15 M, 1957 1 BORGWARD 2300, 1956, besch. 1 BORGWARD Isabella, 1956 1 AUSTIN A 90, 1955 f 1 AUSTIN A 40, 1953 3 OPEL Rekords, 1953, p. stuk 1 OPEL Caravan, 1955 1,250 250 600 600 500 250 400 600 600 300 VRACHT- en BESTELWAGENS 1 VOLVO trekker, '58, geh. ger. 5.000 1 BORGWARD truck, diesel, 1956 2.5 ton 1.000 2 stuks OPEL Blitz 1954, p. stuk 1.250 1 BEDFORD bestel, met schuif deuren, 1957 750 i 1 OPEL Olympia, 1955 1 RENAULT Frégate, 1956 GOEDKOPE INRUIL AUTO'S 1 PLYMOUTH Belvedere, 1958 1.250 1 DE SOTO Diplomaat, 1956 500 1 STUDEBAKER Champion 1954 250 1 OPEL KPT, 1955 500 2 st. FORD Anglia 1952-54 p.st. 300 2 st. VOLKSWAGENS, 1954, p.st. 500 1 SIMCA Aronde, 1955 400 1 DKW, Stationcar, 1953 250 1 CITROEN Sport, 1952 150 1 HONDA Bromfiets, 1960 250 VRACHT- en BESTELWAGENS 1 DAF oplegger, 10 ton, 1959 2.750 4 stuks VOLKSWAGENS, bestel, 1955, 1956 en 1959, per stuk 500, 1100, 1.500 1 RENAULT Estafette, 1962 1.750 1 FORD Thames, bestel, 1956 500 DIVERSE ONDERDELEN van Opel, Mercedes, Volkswagens en Skoda. Motoren Wisselbakken Cardans Voorassen Carrosserledelen Wielen en Banden Complete assen met wielen en banden voor aanhangwagens; ook met veren ZATERDAGS GEOPEND TOT 6 UUR RIJKSSTRAATWEG 47, SLEEUWIJK N.-Br. - Tel. 01833 - 439 Voor U een extra gelegenheid om op een bijzonder voordelige manier kennis te maken met B E R C O 'S smaakvolle Japon- nenafdeling VOORAL IN HET BETERE GENRE ii MUSEUM HET PRINSEb schilderijen bijeeng: derkunstige kwaliteiten.! expositie loopt vanaf Jai eeuwen. Het ging er e' brengen, zo zij er hange van hun werken paste waarin hij werkte. Hef schoonheid, van verblindil wat Nederland betreft, noemen. T)E OPGAVE, die de mi: 'J zich stelde moet moeilij realiseren zijn geweest, lp research zullen eraan zijn vóór men gereed was I zamelen van de nodige gj resultaat van deze moeiljl beid is meer dan beloonc kans gezien een aantal sclj een te brengen van Vlas derlandse meesters m een' die verbijsterend is. Prinsenhofs directie hd stuk cultuur-historie bj dat is herleid tot de fir tijd, waarin zij leefden. Het is in dit verband n ter te spreken van een] een overzicht. Het gm| schilder door de eeuwen L zien al of niet in samenhl werkplaats. Het resultasf gelijkelijk schoon; deze een van de rijkste, die jaren zagen. Schilderen is atelierkul tot het moment, waarop" het eerst met de ezel naarl Tot dan werden landsch;| waar buiten in schets geb L de uitwerking geschieddel vier wanden van de we I reden ligt voor de hand: vel door de schilder-zelf gerrj wrijven en malen gebeurd*/ lier. Pas toen de tecllnid meer noodzakelijk maakt schilder-zelf de kleura kwam gaandeweg de veld bruik. Tot dan speelde zij turale leven hoofdzakelijk r lier af, waarbij men nog denken aan ruimten met sp val. j Ook de status van de ka per periode anders. In eeuwen is hij de ambacht.;' al ondergeschikt beschouw opdrachtgever, die (zoals op altaarstukken) zeer uitv uitgebeeld. Langzamerhand ook de schilder (dikwijls Scholen) op het stuk staat! wez'lgheid op het doek wal een signatuur. Men moet A cluderen, dat de waarderij schilder dan anders wordj menhang daarmee voor het algemeen. Het is de die de persoonlijkheid ontdl mee het begin van de menl heid. Het zal nog wel even de schilders op één lijn L staan met bijvoorbeeld pol het begin van hun erkenniil Die erkenning is er al -■ neer vanaf de 17e eeuw de academies opkomen. Zij soonlijke liefhebberijen, sorl schilders zelf, soms van rij Ij en kooplieden. Ontdekking# nieuwe kennis hebben de mer gemaakt; de mens will dat hij zijn vanzelfsprekendl verliest. De belangstellingl kunst brengt de behoefte i verzamelen. Deze verzamel kenen het begin van de muf richt geleerde genootsC waar ook de kunst onderwe cussie is. Het wordt mod. leek met tekenen en schik Het „gearriveerde" zelfp Peter Paul Rubens; een het in het leven wèl is ffj wel artistiek als maats is hij geslaagd. Zijn blik f hartig, maar er zit ook de man, die vermoeid najagen van de wereld. e. - WÊ!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4