THEKEN gGELD SPORT Bert Teegelaar wint in zenuwslopende finale I Zelfverzekerd PSV overrompelt Hevok glENINGEN Breskens verliest en moet kopplaats délen ER Z'JN NOG DUIZENDEN AMATEURS Nederlandse schaatsers goede tijden in Hamar Breda: simultaanseance overweldigend succes Eindelijk kan HELLAS de eerste winst halen >ER HAM Schaatsen (Hamar) Bandstoten (Amsterdam) Wielrennen (Antwerpen) KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN JAN DOGGEN EREKLASSER veiling veiling Bert Teegelaar in 8 cn 1 ca In opstal en zoon IM Op deze pagina Finale Eindstand De sokken van Jan Doggen Schmelz HUUB HARINGS CROSSWINNAAR Moens in selectieteam Amateur-zege in Antwerpen Judoploeg tegen Frankrijk Rik I is opnieuw dernykampioen Zuid B West-Noord-Brabant Zeeland Standen Jacq. Anquetil ski-ongeluk Knap werk van grootmeesters Uitslagen zaalhandbal CD CD 3 3/4 procent In Aflossing naar keuze 19 BREDA TEL. 32474 un*m - /e/oos oud uitzien? I ijl er zoveel brilmonturen zijn, |;d bewaren. 1 een reuze collectie en |op wachten. fnnekenstraat 35 |AL, Nieuwe Markt 42 In OP ZOOM, Stationsstraat 12 1 FN t0t <"rect beschikbaar |CW roor ambtenaren en employees met vaste aanstelling J C5 geheel schriftelijke behandeling K CRED1ET SERVICE BANK door W. VAN DER STE*® DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 6 JANUARI 1964 Na een onderbreking van twee jaar, waarin Hans Vultink de scep ter in het bandstoten zwaaide, heeft de thans 50-jarige Rotterdamse vertegenwoordiger Bert Teegelaar zijn vierde nationale titel in dit aantrekkelijke spelletje veroverd. Door een ruime zege in een overi gens zeer teleurstellende finale tegen Henk de Kleine eindige Teege laar met een voorsprong van drie winstpunten op de rest van het veld, waarin titelhouder Vultink met de derde plaats achter De Kleine tevreden moest zijn. Een volkomen onverwacht resultaat want Vultink is zonder twijfel momenteel de beste bandspeler van ons land, het geen misschien wel het duidelijkst uitkomt in zijn algemeen gemid delde van' 5.25, waarmee de Aaltcnaar ver boven alle anderen uit steekt. dien de finish voor hem al zeer nabil De resultaten van zaterdag waren op vallend en beslissend. Want men was de dag begonnen met nog vijf titelkandida ten: Vultink, Teegelaar, Van de Pol, De Kleine en Doggen en eindigde met het duo Teegelaar - De Kleine, die onder elkaar de bezetting van de eerste twee plaatsen zouden gaan uitmaken. Daar voor had De Kleine eerst in een langdu rige partij van 39 beurten met Hans Vul tink afgerekend en vervolgens in 23 beurten Piet van de Pol, die inmiddels kansloos was geweest tegen Teegelaar (129-150 in 33 beurten), uitgeschakeld. Doggen had zijn vorm van vrijdag te vergeefs lopen te zoeken tegen Herman Popeijus en was zaterdagmiddag al af gevallen. Een finale tussen Teegelaar en De Kleine, van wie de Kempenaar beslist moest winnen om kampioen te worden omdat Teegelaar met een voorsprong van een winstpunt aan de slotfase be gon. De Rotterdammer had dus genoeg aan remise en daarom verkoos hij de afstoot. Nu is Henk de Kleine, die het in zijn loopbaan slechts eenmaal tot een nationale titel in de hoogste klasse heeft geoiacht toevallig ook in het band stoten nooit een sterke finale-speler geweest. Maar ditmaal bracht hij er 'helemaal niets van terecht. Teegelaar kon langzaam maar zeker aan een vrij comfortabele voorsprong (87-35 in 16 beurten) bouwen. Toen herinnerde Tee gelaar zich zijn beroemde finale tegen Cees van Oosterhout in het Gi-oothan- delsgebouw, die duizenden voor de tele visie meegenietende landgenoten voor de biljartsport won. Ook toen stond Teegelaar 50 punten voor en was boven- (141-91). Slechts op het nippertje en na een zenuwslopend eind kon hij zich kampioen noemen. De gedachte aan een mogelijke her haling van die dramatische ogenblikken verlamde Teegelaar. In zijn roes merkte hij niet eens meer, dat hij gemakkelijke posities begon weg te geven. Maar Tee gelaar had geuk Want De Kleine, ner veus carambolerend, kon van de opgeleg de kansen geen gebruik maken Zelfs 6 poedels van Teegelaar in de slotfase werden door De Kleine niet uitgebuit en toen de Rotterdammer in de veertig ste beurt dan eindelijk de verlossende laatste carambole scoorde was De Kleine zo volkomen van de kaart, dat hij de nastoot miste en op 125 bleef staan. 1. Teegelaar 12 2. De Kleine 9 3. Vultink 8 4. Van de Pol 6 5. Ligthart 6 6. Van Loon 6 7. Doggen 6 8. Popeijus 3 Het toernooigemiddelde bedroeg 4.39, Doggen is ruim boven de minimum grens van 3.50 gebleven en heeft zich geklasseerd als ere-klasser. 1028 220 38 980 212 35 982 187 51 962 205 53 873 206 38 906 221 30 827 209 858 226 De 50-jarige Rotterdammer Bert Teegelaar heeft het Nederlands kampioenschap handstoten ver overd. We zien hem hier in actie tijdens de wedstrijden, welke in Amsterdam zijn gespeeld. Alle rekenkunde ten spijt wist Jan Doggen uit Heerle het niet verder te brengen dan de voor laatste plaats in het nationaal kampioenschap bandstoten. Reken kundein zijn binnenzak zitten altijd wel een paar velletjes papier en een pendie prompt voor de dag komen als een van zijn tegen standers een partij heeft beëin digd. De eerste twee dagen kon Doggen altijd op de eerste rij met een gnuivend gezicht reke nen. Gnuivend omdat hij niet al leen Piet van de Pol had versla gen. maar ook omdat hij in de volgende ronde de toekomstige en oud-kampioen Teegelaar had ver slagen. Al zijn rekenkunde toonde nu aan dat hij zich op dat moment nog steeds bij de kanshebbers mocht rekenen. Toen kwam de zaterdagochtend, de ochtend waarop Doggen moest bekennen dat hij behalve reken kundig ook vergeetachtig is. Hij had geen schone sokken bij zich. Met de zoon van de Bergenaar Van Loon trok hij de stad in, op zoek naar een winkel waar zijn maat en keus voorradig zouden zijn. De jonge zoon van Van Loon heeft heel misschien een grapje uit gehaald. De hele middag en avond heeft Doggen namelijk aan zijn sokken moeten trekken. Hij werd er zo kriebelig van dat hij zijn soortgenootin het kaderspel, de driebander Herman Popeyus. de zege moest laten. Daarop kwam de vader van de jonge Van Loon als tegenstander van Doggen. De winkels waren al dicht in Amster dam. De sokken moesten dus aan de voeten blijven en bleven te klein. En Van Loon sr. deed Dog gen naast de sokken, ook de das om. De nieuwe Nederlandse kampioen band- stoten, Bert Teegelaar, zal ons land ver tegenwoordigen in het Europese kam pioenschap bandstoten, dat van 19 tot en met 23 februari in Den Helder wordt gehouden. Bovendien zal Teegelaar ook wel wor- aen aangewezen voor het Europese Kampioenschap bandstoten, dat in het fn'1aor.lv?n,?3 tot en met 27 september) et, Ital'aanse Montecattini wordt verspeeld Het is niet waarschijnlijk, dat voor die datum nog een nieuw Ne derlands kampioenschap zal worden uit geschreven. Voor de titelstrijd in Den Helder zal ook Henk de Kleine, die in het natio nale kampioenschap op de tweede plaats eindigde, worden opgegeven. Het staat nameluk haast wel vast, dat ons land in Den Helder met twee deelnemers zal mogen uitkomen. Aan het toch al zo mager voet balprogramma in de amateursec tor, is door de weergoden behoor lijk geknabbeld. Slechts vier wed strijden vonden doorgang. In de derde klas D wist Odio een zege te behalen op Meto en staat daar door vlak onder koploper Grens wachters (met één wedstrijd meer gespeeld). De meest sensationele uitslag komt uit de vierde klas H, waar leider Breskens sneuvelde tegen het in de lagere regionen schommelende Lewedorpse Boys. Sluiskil won met de forse cijfers 1-8 van Biervliet en nestelde zich daardoor i naas Breskens op de troon, met een wed strijd minder gespeeld. Ook Aarden burg rode lantaarndrager, deed van zich spre ken. Het klopte Oostburg en kwam daar mee gelijk met Clinge. Voor de districts beker werd nog gespeeld: Kaaise Boys Breda; uitslag 3-1. Meto begon tegen ODIO in een hoge versnelling, schiep zich goede kansen en kwam via Overbeke op 1-0. Ofschoon de gelegenheden om de score op te voe ren, groot waren, bleef het tot rust 1-0. Daarna waren de rollen omgekeerd en begon ODIO met een treffer van De Wit zodat er weer van alles mogelijk was. Toch viel de beslissing pas een tiental minuten voor het einde. Weer was het De Wit: 1-2. Lewed. Boys behaalde een verdiende o\erwinning ondanks het feit dat het elftal zeer verzwakt moest aantreden. Na 10 minuten zorgde A. Menhere voor 1-0 maar E. Boekhout maakt twee minuten later al gelijk (1-1). Na de rust konden de Boys door treffers in de 15e en 23e minuut opnieuw een voorsprong nemen via Raas en Huige (3-1). Nadat Breskens uit een verwarde situatie de achterstand had verkleind (3-2) moesten de Boys nog even met hand en tand verdedigen om de punten thuis te houden. Aardenburg keek na 5 minuten tegen een 0-1 achterstand aan door een treffer van De Maat maar na 7 minuten maakte Blondeel gelijk (1-1) en vlak voor de rust zorgde Verploeg voor een 2-1 stand. Acht minuten na rust maakte De Backe- re er 3-1 van en na 29 min. schoot Karre- man de stand naar 4-1. Gijs bracht na 33 min de achterstand tot 4-2 terug maar vlak voor het einde zorgde Ver ploeg voor een 5-2 eindstand. Biervliet kwam er tegen Sluiskil niet aan te pas. Door doelpunten van Lipjes, Jacobs (2x) en Sutterland was de rust stand al 0-4 in het voordeel van de bezoe kers. Sutterland en Doelder maakten na de hervatting het halve dozijn vol (0-6) waarna Cuelenaere voor een tegenpunt zorgde (1-6). Jacobs en Sutterland brach ten daarna de einduitslag op 1-8. (Advertentie) Voor betere sportprestaties Dextrose tabl. Imp. ELMA Breda. Tal. 30183 Onze Nederlandse hardrijders hebben bij internationale schaatswedstrijden te Hamar gestreden op het scherp van het zwaard. Vooral Rudi Liebrechts en Per Iver Moe kwamen uitstekend voor de dag op de 5000 nieter achter de schier onaantastbare Jonny Nilsson, de Zweedse wereldkampioen 1963. Laatstgenoemde kwam met een tijd van 7 min. 48.3 sec. slechts veertien seconden boven zijn we reldrecord. Voor Liebrechts noteerde men 7.54.9, welke tijd een eervolle derde plaats opleverde achter Moe met 7.52.9. Degene die van deze felle strijd het slachtoffer werd, was de 21-jarige Cees Verkerk uit Puttershoek, onze commingman, die zich echter in het internationale milieu steeds beter gaat weren. Met de Noor Anstein Gjengedal als te gieinstander in het achtste paar vertrok ken, was hij al spoedig geheel op eigen kracht aangewezen. Verkerk miste de inspiratie, die b.v. Liebrechts van Moe ondervond. Hij kwam uit op 7 min. 57.6. waarmee hij zijn persoonlijk record evenals Liebrechts weer iets scherper stelde. In de sprintklasse was Henk van der Grift wederom sneller dan Klaas Rennes, 0.4 sec., maar reikte met zijn 42.3 op de 500 meter toch niet verder dan de vierde plaats. En dat, terwijl sprinters van for maat als Grishin, Jestvang, Kaplan en de Franse ontdekking Fouvieulle aanwe zig waren. Indien Van der Grift de op gaande lijn echter weet vast te houden, wie weet, waar hij dan tenslotte nog uit komt. Teleurstellend voor de Noren was on getwijfeld de 8.14.4 op de 5000 meter van de Europese kampioen Nils Aaness. die ook op de 500 meter ver van een ereplaats bleef Tot dezelfde tijd kwam ook onze landgenoot Arie Zee, die in zijn rit op de streep werd verslagen door de Noor Grandlund. De uitslagen: 500 meter klasse A: 1. Evgenij Grishin (R) 41.8, 5. Jan Halfweeg (N) 44.1, 6. Ard Schenk (N) 44.2; 500 meter klasse B: 1. André Kouprianoff (F) 43.0; 3000 meter: 1. Kaplan (R) 4.49.1 (nieuw baanrecord). 2. Schenk (N) 4.55.2 3. Grinhin (R) 4.59.3, 6. Halfweeg (N) 5.04.1; 500 meter sprintklasse: 1. Boris Guljavev (R) 41.5, 4. Henk v. d. Grift (N) 42.3, 7. Klaas Rennes (N) 42.7; 500 meter internationale klasse: 1 Jurij Ju- masjev (R) 42.9, 8. Rudi Liebrechts (N) 43.9, 14. Peter Nottet (N) 44.2. 15 Cees Verkerk (N) 44.4. 26. Arie Zee 45.6. 5000 meter: 1. Jonny Nilsson (Z) 7 min. 48.3, 2. Per Ivar Moe (N) 7.52.9, 3. Rudi Liebrechts (N) 7.54.9, 4. Cees Verkerk 5.57.6, 17. Peter Nottet (N) 8.13.9, 18. Arie Zee 8.14.4. Klassement over twee afstanden: 1. Ju- masjev (R) 90.780, 2. Moe (N) 90.990, 3 Habibulin (R) 91.070, 5. Liebrechts (N) 91.390. 8. Verkerk (N) 92.160, 16. Nottet (N) 93.590 en 23e Zee met 95.040 punten De stijgende lijn in de resultaten van Huub Harings in cyclo-crosses bleek zondag opnieuw in een cross in Aigle- mont, waar onze landgenoot eerste werd met een tijd van 54 minuten over de 21 km. De tweede plaats was voor de plaatselijke favoriet Jean Gerardin met een achterstand van 35 seconden. Picco (Fr.) werd in dezelfde tijd derde. Ha rings versloeg voorts de sterke Belgen Pierre Kumps en Firmin van Kerre- broeck. Huub Harings heeft zaterdag in een wedstrijd in het Belgische plaatsje Nieu- werkerken. een fraaie tweede plaats ver overd. Van het sterke veld renners, dat aan de start was verschenen, moest Ha rings slechts de sterke Roger de Clerq voor laten gaan. Deze Belg legde de 23 km af in 1.17.8. Harings bleef 50 meter op hem achter. Rob Moens, de bekende Vlissingen- schutter heeft een uitnodiging ontvan gen om woensdag in Zeist in het KNVB- sportcentrum, uit te komen in een voor lopig Nederlands amateur-elftal, dat te gen Excelsior (le divisie) Rotterdam een oefenwedstrijd zal spelen. De Nederlandse amateurploeg heeft za terdagavond in het Antwerpse sport paleis voor 8.000 toeschouwers in een omniumwedstrijd een ruime 3,5 - 7,5 overwinning behaald op België. Onze landgenoten veroverden op alle onderdelen de eerste plaats. Cor Schuu ring was de sterkste in een individuele wedstrijd over 20 ronden. Hij reed al zijn tegenstanders op een ronde. De tweede plaats was voor Koel. die later de tien kilometers achter derny's won. Op de tijdrit over een kilometer noteer de het kwartet Van der Lans, Schuuring, Cornelissen en Koel 59.8 sec., terwijl de Belgen 1.01.9 nodig hadden. De ploeg achtervolging over 4 km was met 4.45.- eveneens voor Nederland, België noteer de 4.49.8. Jaap Oudkerk reed een achtervol gingswedstrijd tegen de Belg Pitersen. die na twee kilometer in 3 min. en 35 sec. werd ingehaald. Piet van der Touw tenslotte eindigde achter de Belg Cor- tens als tweede in een afvalwedstrijd. Voor de judo-interland tussen Frank- riik en Nederland die op 11 januari in Parijs zal worden gehouden, heeft de keuzecommissie van de NJJB Peter Snij ders opgesteld in de zwaargewichtklasse in plaats van Jan van Ierland, die de laatste tijd minder goede resultaten boekte. De ploeg ziet er als volgt uit: Lichtgewicht: Coos Bonte (Delft), Leo de Vries (Leiden), Henk Kuipers (Hil versum). Middengewicht: Joop Mackay (Utrecht) Jan Snijders (Eindhoven), Henk Schip pers (Dordrecht). Zwaargewicht Joop Gouweleeuw (Delft) Henk Warmerdam (Hilversum) en Pe ter Snijders (Eindhoven). Coach is Anton Geesink. Rik van Steenbergen heeft zaterdag avond in Antwerpen het kampioenschap van België achter derny-motoren op zijn naam gebracht. Van Steenbergen legde in -een uur 58,510 kilometer af. De volledige uitslag luidt: 1 Rik van Steenbergen, 2 Emile Severeyns, 3 Leo Proost, 4 Edward Seis, 5 Jos van Tongerloo, 6 Paul de Paepe, op een ronde: 7 Romain de Loof, 8 Jos Verachtert, 9 Albert Covens, op twee ronden: 10 Hugo Scraeyen. (Van onze handbalmedewerker) In de hoofdklas B, zaalhandbal, dames is het Goese Hellas erin geslaagd het eerste winstpunt te behalen, en het scheelde weinig, of de volle buit was binnengehaald. Het waren vooral Ria de Kok en Willy Taeke- ma, die voor de doelpunten van Hellas zorgden. Bij de rust had Hellas een 2-4 voorsprong, die daarna vrij spoedig verloren ging door enige twij felachtige doelpunten van D.W.S. Deze werden n.l. duidelijk met de voet op de cirkellijn gescoord. Hellas bleef echter doorzetten, maar had tegen het einde van de speeltijd de krachten verspeeld en zo kon D.W.S. nog tot een gelijk spel komen. WLC/DES, dat nog geen winstpunt had geboekt, deed het nog beter dan Hellas en ver sloeg Verburgh met 4-6. Swift had geen moeite met naaste concurrente Hygiëa en versloeg die met 2-11. Bij de heren moest EMM door het auto-ongeluk van vorige week twee van haar beste spelers missen n.l. Jongepier en Sanderse. Nu vlotten de combinaties bij EMM niet zo als anders en dit was dan ook de reden dat Dynamo nog een vrij grote overwinning kon behalen. Het was een harde wedstrijd, waarbij Seybel van EMM vijf minuten voor het einde bewusteloos van het veld moest worden gedragen. Dynamo won met 20-9. DAMES De ke^pster van Were Di, Wieske Vriens zorgde ervoor, dat SOA voor rust slechts een voorsprong had van 10. Dit doelpunt werd uit een prachtige voorzet geseoord door Nanny Lommers. Na de rust was het Tea Ratelband die de stand op gelijke voet bracht. Toosje van Aren donk gaf SOA een kwartier voor het einde weer de leiding. Toch kwam Were Di nog tot een offensief dat werd afge rond met een doelpunt van Ria Staps. Hiermee kwam het einde van een zeer prettige wedstrijd. HEREN EBHV verkeerde in een zeer goede vorm in de wedstrijd tegen Tonido. Di rect bij de start nam de Bredase ploeg een voorsprong van 2-0 met doelpunten van Jan Dirks en Kees Willems. Het Goese team ging niet bij de pakken neer zitten en met doelpunten van Frank Ter rier en Ali van Heeze werd de stand ge lijk gemaakt. Met de thee had EBHV een voorsprong van 10-8. Ook na de rust bleef EBHV domineren met doelpunten van Piet Steenhoven en Ton Nieuwen- huizen. De uitstekend spelende Ali van Heeze kon dan ook met vijf doelpunten niet voorkomen dat de overwinning in Breda bleef.* Eindstand EBHVTonido 16—12. DAMES le KLAS De wedstrijd RapidTachos eindigde in een overwinning voor Rapid. Hiermee heeft het het ongeslagen record gehand haafd. Het waren Anne Selbach en Ro my de Leeuw die Rapid een 2-0 voor sprong bezorgden. Tachos gaf zich niet gewonnen en nog voor rust was het ge lijk met doelpunten van Jef Kuypers en Ine van Mierlo. Na de hervatting voch ten beide teams voor een doelpunt. Het was Cis Rijnen die met een zeer listige bal Rapid de leiding gaf. Deze voor sprong werd tot het einde behouden, ondanks verschillende goede uitvallen van de Waalwijkse ploeg. HEREN le KLAS In een zeer spannende en luidruchtige strijd kreeg het Bredase SOA pas het laatste kwartier de overhand. Boemerang startte zeer snel waarbij Sjef Verhoeven voor de openingstreffer zorgde. Dré Ligtvoet en Gust de Laat scoorden Boemerang zelfs naar een 3-0 voorsprong. Noud Luyten was degene, die SOA aan het eerste doelpunt hielp. Daarna kreeg Dick Jas de kans de achterstand nog meer te verkleinen met een penalty maar miste. Nog voor de rust had Boemerang een voorsprong van 4-1. Na de thee ging het bij SOA veel beter met doelpunten van Louis van Dijk en Noud Leijten werd een gelijke stand bereikt. In de slotfase wist Jan van Velzen een voorsprong te forceren. Dick Has vergrootte hierna nog eens de voorsprong wat beslissend bleek te zijn. In de dames le klas liet Walcheren zien dat het ernst was, want Zeeland Sport was niet, opgewassen tegen het prachtig draaiend Walcheren. Walcheren won met 025. Toch was het geen een zijdige wedstrijd maar kwam meer door de reserve-doelvrouwe van Zeeland Sport die geen kijk had op de vele en harde schoten van de Walcherse voorwaartsen. Ook Marathon toonde dat het met Wal cheren wil uitvechten, wie zich straks kampioen mag noemen. Tegen Neptunus speelde Marathon een flitsend spel, dat wel zeer afwijkt van dat van Walcheren. Marathon won nu van Neptunus met 2-17. Olympus speelde niet onverdienstelijk cn versloeg Volharding met 51. By de heren was Tnnido 2 niet opgewassen te gen het goed spelende Walcheren en ver loor met 12—21. De Vlissingers speelden een sterk aanvallend spel en wonnen dan ook verdiend. Olympus en Marathon speelden een aantrekkelijke wedstrijd die in een gelijkspel 1111 eindigde, waarbij Marathon wel iets tegenviel. DERDE KLAS D Grensw 11-17 BSC 11-10 ODIO 11-15 NSV 10-9 Dosko 10-14 N. Borgvliet 11-7 Hontenisse 10-13 Axel 8-6 Meto 9-12 Zeelandia 10-6 Goes 10-11 Corn. Boys 9-3 VIERDE KLAS H Sluiskil 9-15 Oostburg 10-9 Breskens 10-15 Koewacht 10-9 IJzendijke 10-13 Lew. Boys 11-8 RCS 10-13 Steen 10-7 Biervliet 11-12 Aardenburg 11-5 Yerseke 10-10 Clinge 11-5 De thans 29-jarige Franse wielrenner Jacques Anquetil, de winnaar van de Tour de France 1963, is zaterdag bjj een ski-ongeval in de wintersportplaats Saint-Gervais aan zijn rechterbeen ge wond geraakt. Op medisch advies zal hij voorlopig twee weken volstrekte rust (Van onze speciale verslaggever) De twee Russische grootmeesters Michael Botwinnik en Salo Flohr hebben tezamen met de Amsterdammer B. Withuis zom- dagmiddag een simultaanschaakwedstrijd gespeeld. Het geschiedde in hotel „De Beurs" te Breda. Honderden Brabantse en Zeeuwse schaakvrienden waren er verzameld om tegen de grootmeesters aan te treden. Michael Botwinnik speelde 25 partijen. Hij zette er 20 in een overwinning om.' Viermaal moest hij een remise toestaan. Dat was in de partijen tegen mr. P. Ras- sers (Breda), K. de Boer (Zevenbergen). J. van Ginneken (Breda) en R. Dolné (Breda). Tot een overwinning kwam A. Stofmeel, een lid van de Bredase schaak vereniging „Max Euwe", een ex-stedelij ke kampioen. Salo Flohr speelde zijn 38 partijen bij zonder 'snel. Hij was eerder klaar dan Botwinnik. Hij moest slechts één remise toestaan. De heer P. Plasman dwong deze af. De heer B. Withuis speelde vier maal remise en verloor een partij van C. in 't Groen. De percentages waren: Michael Bot winnik 88% uit 25 partijen, Salo Flohr 98.7% uit 38 partijen. De opening van het schaakfestijn ge schiedde door wethouder J. van Bijnen. Op oen geestige wijze dankte Flohr. Veel lof kregen de organisators, drs. J. ten Brinke, mej. D. ten Brinke en de heren H. v. Dingen en P. van Eijk. De wedstrijden werden mogelijk ge maakt door „Breda Bier", die de finan ciering geheel op zich nam. Op de foto: Miichael Botwinnik contra mr. P. Rassers, die een remise behaalde. (Van onze volleybalmedewerker) Het eerste volleybalprogramma van het jaar, dat toch al aan de krappe kant was, werd doordat in Breda geen com petitiezaal beschikbaar was, nog gerin ger van omvang. Twee zuidelijke ver tegenwoordigers in de eredivisie speel den er slechts en dat deden ze nog te gen elkaar. In Venlo moest Tornado nl. tegen Valuas aantreden. International Ewals c.s. waren als ploeg beslist beter en dat de monstreerden de Venlonaren vooral in de eerste twee sets. Toen Tornado eindelijk vat op hun spel kreeg, wisten de Tilburgers zelfs nog tot 2-2 te komen, maar toen hadden zij hun kruit verschoten en moesten ze de zege toch nog in Venlo laten. De nog altijd zeer spectaculair spe lende EWC-ploeg moest in de dames hoofdklasse hun aloude tegenstander Sarto bestrijden. Sarto dat de laatste wedstrijden er helemaal uit was, bleek de goede voornemens te hebben voor 1964 en won overtuigend door fris en vlot spel. MOC' 17 kan maar niet tot winst komen. Ook ditmaal tegen het Bredase Lyceum moesten zij het hoofd buigen. PSV schijnt recht op het kampioen schap af te willen gaan stevenen. Het bewees nog eens duidelijk zijn kracht door Hevok met een 3-0 nederlaag naar huis te sturen. Bij de heren bleef Bermi in de running door Lyceum kansloos te kloppen. Voor een verrassing zorgde Ever Ready door VC Den Bosch met klinkende cijfers een pak voor de broek te geven. Sarto stelde bijzonder teleur. Tegen een dergelijke ploeg als Roer mond BC moet men geladen ten strijde trekken. Dit konden de Tilburgers niet, doordat zij 3 man uit hun basisteam misten om verschillende redenen Nu werd het een eentonig schouwspel. In de overgangsklasse A behield The- resia haar ongeslagen positie. Tegen het Tilburgse geweld kon VCT zelfs geen set-overwinning stellen. De Til burgse derby tussen Sarto II en Olympia was meer slecht dan mooi. De meest fortuinlijke en geroutineerde ploeg won tenslotte, maar het was beslist geen reclame voor de volleybalsport. Bij de heren slechts twee wedstrijden. Rewa Robots behield haar aansluiting bij de top door een 3-0 zege uit Oss mee te brengen. Ever Ready II blijft echter ook goed volgen. In het begin van de wedstrijd tegen VJC konden de Vughtenaren even gevaarlijk worden maar toen verzette Ever Ready de bal kens en gaf VJC geen schijn van kans meer. Uitslagen: Eredivisie: Valuas-Tornado 3-2. Hoofd klasse dames: VC Tegelen-VC Den Bosch 3-0, Sarto-EWC 3-1. MOC '17- Lyceum 1-3, Hevok-PSV 0-3. Hoofd klasse heren: Bermi-Lyceum 3-0, Ever Ready-VC Den Bosch 3-0, Sarto-Roer- mond BC 0-3, Bekkerveld-RHBS Breda 3-0, Hevok-PSV 3-0. Overgangsklasse B dames: Theresia-VCT 3-0, Sarto 2- Olympia 2-3 Overgangsklasse B heren: Soghta-Rewa Robots 0-3, Ever Ready 2- VJC 3**1, Hier een aanval van EBHV op het doel van Tonido. Paladanus (in het midden met donker shirt) vuurde een schot af, dat echter geen doel punt werd. Uiterst links (num mer 11) Frank Terrier (Tonido), daarnaast Alie van Heeze (even eens Tonido). Hoofdklas B: Dames: DWSHellas 8-8, VerburchWLC-DES 4-6. HygiëaSwift 2-11; Heren: Dynamo—EMM 20—9, Hel lasStr. Meteoor 811; OperatieSittar- dia 1510. District Zuid B: Dames; Were DiSOA 22; SIOSBlauw Wit onb., heren: EBHV—Tonido 16—12; Were Di— Volt 1513; HellasTaxandria onb. afd. West N.-Brab. dames le kl. RapidTa chos 3-2, Be FairBoemerang 51, Ta chosBoemerang 3—2; heren le kl. SOA —Boemerang 8—7, Tachos—Rapid 5—8, Boemerang—Juliana 10—11, Tachos—Ve- locitas 49: Dames 2e klas geen wed strijden vastgesteld; heren 2e klas; id., dames 3e kl. Were Di 2—DVS 1—3. BHV Riel 1—8. VCW—Were Di 2 34; DVS— Riel 31, BHVVCW 02; heren 3e kl. Rapid 2—Velocitas 2 14—7; heren 4e kl. DVS—Rapid 3 3—1; DVS—Velocitas 3 112; heren 5e klas: InternosBHV 2 17—2; Internos—DVS 2 21—6, DVS 2 BHV 1 4—4: BHV 1—BHV 2 8—8. Afd. Zeeland: Dames le kl. Neptunus —Marathon 217, VolhardingOlympus 1—5, Zeeland Sport—Walcheren 025; Heren le kl. OlympusMarathon 1111; Tondo 2Walcheren 12—21; Heren 2e kl. Fortuna 2—Ef*2 11-9; Heren 3e kl For- tuna 3—EMM 3 20—10; dames jun. ODI —Hellas 2—6, Olympus—Walcheren 44 Volharding—Robur 1—4, heren jun, Hel las—Marathon 18—3, SIOS—Hellas 9— 12; Meisjes A: Marathon—Robur 6— 1; meisjes B: Robur 2—Marathon 2 3—8; jongens: MarathonTonido 130. For- tuna A—SIOS 27—2.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1964 | | pagina 5