Des Duivels Prentenboek TROEVEN in GROEVEN De cirkel wordt steeds nauwer Alte Werk '4 Minter en Hinter en t geheim van de ruïne Eastern Sounds van Yusef Lateefformatie Radioprogramma s I devisiepmgromma 's Twisters komen naar Nederland Fred en Barney op de plaat 1 Vervolg First Family Michael Naura Quintet Blues van Murphy Kleine platentoer Door Julian Symons Tonk van Jazztet Opleiding tot Belastingconsulent Laatste strijk kwartetten Cziffra speelt Chopin Intekenactie DG G-cassettes Kans voor band? DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER 1963 Advertentie) Maandag 30 september HILVERSUM I 402 m VARA: 12,00 Viool en piano, klass. muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 V.h. platteland 12,38 Licht instr. sextet 13,00 Nws. 13,15 Praatje v.d. middenst. 13,20 Elektronisch orgelspel 13,45 Het Midden-Oosten: Stormcentrum van de oude wereld, lez. (7) 14,00 Nederl. orkest- werken, moderne muz. 14.20 Elektronische muz. 14.30 Schrijf eens aan Wilma Wijs, hoorspel 16,00 Zestig minuten voor boven de zestig 17,00 Oude liedjes 17,15 Licht instr. ens. (stereofonische uitz.) 17,00 Rep. hockeywedstr. NederlandJapan te Lyon 17,50 Mil. comm. 18,00 Nws. en comm. 18,20 Act. 18,30 Licht instr. ens. 19,00 Parlementair overz. 19,15 Re- geringsuitz.: De politie nu: Jong geleerd èn jong gedaan 19,30 Amus.muz. 20,00 Nws. 20,05 Bayreuther Festspiele 1963: Koor, ork. en sol., klass. muz. (opn.) 21.20 Een droom werd harde werkelijk heid, documentaire over Israël 21,55 Western Time, cowboy-combo en zang sol. 22,30 Nws. 22,40 Latijns-Amerikaanse muz. (gr.) 23,10 Op de praatstoel 23,30 Lichte gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12,25 Voor boer en tuinder 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Popul. or gelspel 12,53 Gram., event, act. 13,00 Nws. 13,15 Licht instr. trio 13,45 Klass. gram. 14,05 Schoolradio 14,35 Lichte muz. uit Zuid-Amerika (gr.) 15,00 Vocaal ens met orgelbegel., oude muz. 16,00 Bijbeloverd. 16,30 Zangrec., moderne liederen 17,00 V.d. kleuters 17,15 V.d. jeugd 17,30 Gram. v.d. teenagers 17,50 Regeringsuitz.: Suri- name-journaal door H. van Boheemen 13,00 Nederl. mil. orkesten (gr.) 18,20 Uitz. v. h. GPV, Politiek perspectief, door de heer P. Jongeling 18,30 Oude en klass. gram. 18,50 Openbaar kunstbezit 19,00 Nws. en weerber. 19.10 Op de man af, praatje 19,15 Licht instr. kwartet 19,30 Radiokrant 19,50 Walsmuz. 20,20 Salz- burger Festspiele 1963: Die Entführung aus dem Serail, opera 22,00 Voordr. 22,10 Carillonbespeling 22,30 Nws. en SOS-ber. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbespr. 23.05 Salzburger Festspiele 1963: Die Entfüh rung aus dem Serail, opera (verv.) 23,45 Lichte orkestmuz. 23.55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,35 Landb.kroniek 12,42 Orkestmuz. 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14.03 School radio 15,45 Herinneringen 16.00 Nws. 16.03 Beursber. 16,09 V.d. zieken 17,00 Nws. 17,15 V.d. kind. 17.40 Kinderkoor zang 18.00 Nws. 18,03 V.d. sold. 18,28 Paardesportber. 18,30 Protestantse godsd. uitz. 18,45 Lichte orkestmuz. 18,50 Radio- kron. 19,00 Nws. 19,40 In en om de opera 20,00 Musical 21.00 In de kijker 21,30 Lichte muz. 22,00 Nws. 22,15 Volksdan sen en -zangen 22.35 De zeven kunsten 22,50 Amus.muz. 23,00 Nws. 23,05 Ka mermuz. 23,55 Nws. 23,00-0.45 V.d. zee lieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,30 Act. en gevar. progr. 14,03 Gevar. muz. 14,20 Kamermuz. 15.03 Ka mermuz. 16,08 Operettemuz. 17,00 Nws. 17,15 Werken van Belgische componisten 19.30 Nws. 21.15 Klass. muz. 22.00 Wereld- nws. 22,15 Jazzmuz. 22,55 Nws. Dinsdag 1 oktober HILVERSUM I 402 m AVRO: 7,00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20 Lichte gram. VPRO: 7.50 Dag opening AVRO: 8,00 Nws. 8.15 Progr.- overz. en lichte gram. 9.00 Ochtendgym. 9.10 De groenteman 9,15 Weens-klass. ka mermuz. (gr.) 9,35 Waterst. 9,40 Mor genwijd. 9.55 Boekbespr. 10.00 Arbeids- ^mminen (gr.) 10,50 V.d. kleuters 11.00 v-d. zieken 12,00 Licht instr. ens. en zangsol. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Ouverture radio voor vroege men sen (7,30-7,35 V.d. jeugd) 7,55 Overwe- v ^ws. Lichte gram. 8,50 j d. huisvrouw 9.40 Schoolradio 10,00 V. 51 kleuters 10,15 Popul. klass. gram. 11,00 V.d. Volaan vrouw 11.30 Lichte gram. 11,50 vooruit, praatje. rw'aan('a£ 30 september jraBdom£°R RKK: 19'30 Logboek. Kenmerk8 °ver de biibel 19.45-20.00 nisch imPr°8r' gew- aan bet °®eume- Journaal «n ongres - NTS: 20-°° litieke pa?tifen"0V»r7" 20'20 ZendtÜd P0- NCRV-20 30 Mom van de VVD Thunderbolt 20-40 The Titfield een wolifke FW& Veilig en voordelig), plaats van de vnil Se k°medie 22.00 De de moderne ri„mnpVeTegenw00rdiging m 22,45-22,50 Journaal '°rUm NTS; telm^ieSi9BnnL2Ië: !4'15 15.05 School- 19.35 Presentatu, 19-03 Vd' kind nieuwe van de progr. in het Sportuit? 21 nnZfn 20,90 Journaal 20,30 Aïda, opZera2I^50LejSouCr°nrabaeiaUX' 22'°° 19.25 'zookUc^Li?!(i n'V'd' teenagers Sport 20nn T De veerman 19,55 met twee eeri^Mrnaal 2u'20 De vrouw Llm 21 Vl o 1 psychologische speel- 21.50 Panorama 22,20 Journaal: Des Duivels Prentenboek van de Nederlandse schrijver Arie den Hertog dateert uit 1937 en heeft vele opvoeringen beleefd. Het speelt in de kostuums van de twintiger jaren. Philip Stone is een toneelschrijver met gebrek aan stof. Zijn secretaris raadt hem aan een kaartje te gaan leggen met een vriend, een verstokte kaartspeler, die al voor 2000 pond bij hem in het krijt staat. De inzet moet dan zijn de vrouw van die vriend. De vriend accepteert het aanbod en verliest, waarna de schrijver op zoek gaat naar zijn nieuw verworven bezit. De com plicaties die zich daarbij voordoen leveren hem ideeën op voor een hele reeks toneelstukken.... „Maar Voor het Grand Gala du Disque ko men vele buitenlandse sterren naar ons land. Sterren van de eerste grootte, zo als de zangeres Victoria de los Angeles en de koningin van de lichte muze, Mar- lène Dietrich. Voor een van de merk waardigste en waarschijnlijk ook op windendste programmanummers zal evenwel een jongeman zorgen, wiens naam in Nederland alleen maar bij de tieners bekendheid geniet. Hij is Joey Dee, 24 jaar oud en geboren in New Yersey. Deze vrolijke, tengere knaap heeft het gepresteerd een wereldrevolu tie teweeg te brengen. Hij was het na melijk, die als beginnend muzikantje spelend in een obscuur kroegje in de New Yorkse vermaakswijk Manhattan de tw:st ten doop hield. Die club heette de Peppermint Lounge; vandaar de naam van de meest bekende aller twisten, de Peppermint Twist. Joey Dee bracht heel d- wereld van oud tot jong, van arm tot rijk aan het twisten. Hij heeft er nooit spijt van gehad, want z'n eigen porte monnee is er het best bij gevaren. En Joey is een bekend man nu, die als ere gast op tournee gaat naar Europa. ze worden nooit geschreven", roept de ongelukkige schrijver tenslotte uit. Hoewel.... wij hebben er dan al een hele avond naar zitten kij ken. Frans 't Hoen krijgt een ster ke bezetting voor zijn regisseur- stoel: Jan Retel, André v.d. Heu vel, Sigrid Koetse - het tempera mentvolle vrouwtje dat verdob beld wordt - Joan Remmelts, He- leen van Meurs e.a. Op de foto: v.l.n.r. André v.d. HeuvelBert Aerden en Jan Retel. De grammofoonplaat gaat vaak hand in hand met de televisie. Dat blijkt eens te meer de volgende weken,als de came ra's opgesteld staan zowel bij de popu laire als de klassieke Grand Gala's du Disque, in wezen de meest grandioze commerciële shows van de Europese te levisie. Voor deze avonden tellen de platenhe- ren enkele tonnen neer. Overigens pro fiteren ze ook op andere wijze van de t.v. door erop in te haken met hun com merciële stunt. Zo is thans een plaatje uitgekomen, waarop het City Theater Or kest van Lex van Weren de ,.Mars van Sport in Beeld" speelt. En zo hebben de Amerikanen een langspeelplaat gemaakt, die ook in Nederland de aandacht zal trekken, aangezien de figuren, die erop voorkomen ook in ons land uitermate populair zijn: Fred en Barney, Wilma en Betty, of beter bekend the Flintstones. Wist u overigens, dat de beide mannen, die deze kostelijke verhalen over de bei de families in het stenen tijdperk uit denken - William Hanna en Joseph Bar- bera ook tal van andere bekende car toons en tekenfilms op hun naam heb ben staan? Om enkele voorbeelden te noemen: Tom and Jerry en Huckleber ry Hound. Op de Flintstone-plaat staan twee avonturen, die we onlangs ook op de Nederlandse schermen zagen, n.l. De Grote Bankroof en de Snorkosaurus. PROCENT r BIJ SPAREN^"] OP LANGERE I TERMIJN t'j NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. Iedere minnaar van klassieke muziek zal vanavond om 20.05 uur afstemmen op Hilversum I (402 m) om te luisteren naar de befaamde „negende" van L. van Beet hoven met het slotkoor over Schillers „Ode an die Freude", uitgevoerd ter ge legenheid van de Bayreuther Festspiele 1963. Om 21.20 uur volgt de documen taire „Een droom werd harde werkelijk heid". Vervolgens is er om 22.40 uur een programma van muziek uit Latijns-Ame- rika en tot besluit van de avond om 23.30 uur het platenprogramma onder de titel „Uit het melodieënboek van Charles Tre- net". Op Hilversum II (298 m) spelen voor de NCRV om 19.50 uur „The Melanchrino Strings". Om 20.20 uur kunt u luisteren naar de eerste en tweede acte van de Mozart-opera „Die Entfuehrung aus dem Serail", opgenomen tijdens de Salzburger Festspiele 1963. Thijs Booy leest om 22 uur voor uit zijn boek „Het is stil op het Loo" en om 22.10 uur speelt Leen 't Hart op de beiaard van de St. Laurens- toren te Rotterdam. Tenslotte wordt om 23.05 uur de derde acte van de Mozart- opera uitgezonden. Om half acht wordt het avondprogram ma geopend met „Logboek", het jeugd programma over de bijbel. Om 19.45 uur volgt het interkerkelijk magazine Ken merk" gewijd aan het oecumenisch jon- gerencongres te Utrecht. Na het journaal is er een politieke uitzending van de WD en om 20.30 uur de NCRV-rubriek „Me mo". Vervolgens vertoont men om 20.40 uur een korte Engelse filmkomedie on der de titel „Vlug, veilig, voordelig". Onder leiding van prof. mr. dr. I. A. Diepenhorst is hierna om 22 uur een fo rumgesprek over de plaats van de mo derne volksvertegenwoordiging in de mo derne democratie. Tot slot is er om 22.45 uur het tweede journaal. We kunnen weer wat ruimer adenv halen. De dief is bekend. En eerlijk het w&s een verrassing. Dank zij Cox en nog wel zonder revolver deze keer kwam het allemaal dik in orde. Be halve voor de schurk natuurlijk, die zijn euveldaden met de dood moest bekopen. Iedereen zal het met ons eens zijn dat we een aardige detective-serie achter de rug hebben. Een charmant onderdeel van het zaterdagavondprogramma was de in Montreux bekroonde show van Julie Andrews en Carol Burnett. Met belangstelling hebben we ook kennis genomen van de documentaire over Zweden, die tot de conclusie drong dat welvaart niet identiek behoeft te zijn aan geluk. Voor wat het zondagavondprogramma betreft: veel kijkers zullen met ons ge boeid en geïmponeerd hebben gekeken naar de uitzending uit de Sint Pieter, Yusef Lateef heeft „eastern Sounds" ge produceerd voor Fon- ,tana, waarmee een op- I merkelijke LP tot stand gekomen is. De negen opnamen date ren van september '61, toen Lateef met pia nist Barry Harris, bassist Ernie Farrow en slagwerker Lex Humphries werkte. Hobo. fluit en tenorsax bespeelt Lateef afwisselend. Bijzonderheid is dat hij in The Plum Blossom een twaalf eeuwen oude Chinese fluit bespeelt, naar de mogelijkheden van de pentatonische toonladder. Sterk de aandacht trekken zijn hobosoli in Blues for the Oriënt en Spartacus. Ofschoon de plaat niet hon derd procent „oosters" is kan er wel van worden gezegd, dat Lateefs veel zijdigheid en gevoel voor sfeer er dui delijk uit blijken. Eastern Sounds is uit het oogpunt van improvisatie-verwant- schap tussen Amerikaanse en Oosterse muziek een interessante plaat, die wij kwalitatief bovendien hoog aanslaan. (Fontana LP 30 cm 688202 ZL). The First Family, bekende lachplaat var. Vaugh Meader, heeft een kostelijk vervolg gekregen, waarin officieel en familiair optredende Kennedy's ander maal het mikpunt van goedmoedige spot zijn. De nieuwe Cadence-langspeler lijkt ons nog raker dan zijn voorgan ger en de karakterisering nog karika- turaler. Gelukkig is de kwaliteit van de plaat van die aard, dat de opzettelijk geaccentueerde Kennedy-spraak goed te volgen is. Wie van het genre houdt kan er zich uitstekend mee amuseren. (MGCC 30 cm LP 9427). European Sounds op Brunswick LP. Dat betekende voor ons een eerste ken nismaking met het Duitse Michael Naura Quintet, een formatie die tot de allerbeste „modern jazz"-groepen van Europa kan worden gerekend. Voorna melijk blues en ballades zijn gekozen voor de van februari j.l. date2*ende op namen. Drie van deze vastgelegde stuk ken zijn composities van leider Naura zelf, die speciaal met Night Flower zijn scheppende kwaliteiten heeft ge toond. Altist Peter Reinke, lyrisch en technisch begaafd, vibrafonist Wolf gang Schlüter, bassist Wolfgang Lux- bert en slagwerker Joe Nay omringen Naura. Het kwintet heeft een direct herkenbaar, eigen geluid, bestaande uit de klankcombinatie sax-vibrafoon-piano (Brunswick LP 30 cm 87912). Van Mark Murphy is een Riverside- album verschenen, waarin het accent valt op de bluesvertolking. Twaalf stuk ken, in oorsprong variërend van Eck- stine en Count Basie tot Horace Silver, heeft hij opgenomen met begeleiding van de trompettisten Nick Travis, Clark Terry of Snoo Young, de ham mond-organisten Leighton of Hymar, pianist Kellaway, gitarist Jim Hall, bassist Tucker, slagwerker Bailey en Will Rodriguez, conga of tamboerijn. In zijn genre is Murphy een topfiguur. Hij heeft een enorm stembereik, ge tuige het feit, dat hij even gemakkelijk een bariton- als een falset-geluid kan produceren. Daarbij beschikt hij over een alles overheersende muzikaliteit, die hij kan koppelen aan een goed ont wikkeld gevoel voor dramatiek. Of schoon Murphy's blues-presentaties ty pisch die van ,,de blanke" zijn, boeien ze niettemin door hun hijkdom en gaafheid aan expressie. Murphy brengt zijn stijl zoveel mogelijk in overeen stemming met de sfeer van het uit te voeren stuk. (Riverside RM 441 LP 30 cm). waar paus Paulus VI de tweede zitting opende van het tweede Vaticaans Con cilie. Voor gebeurtenissen als deze, waar van het grote publiek vroeger slechts auditief kennis kon nemen is de tv toch wel een prachtig medium. Men wordt onmiddellijk bij de plechtigheden betrok ken. Joanna Visser maakte gisteravond voor de NCRV haar tv-debuut met de een akter „Verloren contact", een knap in elkaar gezette dramatische vertelling, waarin tenslotte twee liefdesverhoudin gen worden gered. Men mag het verhaal een beetje aan de extra-vagante kant noemen, maar door een juiste, psycho logisch goed afgewogen gespreksvoering werd het geheel boeiend. S. M. 5. Hep was sectie-coördinator, een positie die verondersteld werd op gelijk niveau te staan met die van de andere sectie hoofden, maar er liep een gerucht dat hij zeer in het bijzonder het gehoor van Sir Henry had. Voor zover ik wist was er geen enkele grond voor dit gerucht, het was alleen maar een van die ideeën die altijd door kantoren de ronde doen. Hep gedroeg zich alsof het inderdaad waar was. Hij was dat soort man We zaten daar en Hep gaf een schoolmees terachtige tik met een liniaal op zijn schrijftafel en begon te spreken. ,,Ik denk dat de meesten van jullie wel iets weten van wat ik ga zeggen," begon hij. „Nieuws verbreidt zich snel en jullie zijn allemaal wel min of meer bekend met Project X. We zijn nü ver genoeg gevorderd om een bijeenkomst te hebben met diegenen van jullie die er rechtstreeks mee te maken zullen hebben, om je op de hoogte te stellen van onze plannen voor een nieuw tijd schrift. Want dat is het wat onze nieu we onderneming wordt. Gross Eter- prises gaat zich bewegen op het ter rein van tijdschriften." kunnen opschieten met Rose's zuster, wat ze heel goed wist, en ik zei dat Hep pauzeerde om dit te laten door dringen. Zijn houding was die combina tie van collegezaal-superioriteit en „ou we jonges", die me altijd zo irriteerde. „We hopen binnen afzienbare tijd tijd schriften te gaan uitgeven voor alle sec ties, maar we beginnen met Crime Ma gazine. Dat wordt de naam, gemakkelijk te onthouden, doorslaand en het vertelt de lezer wat hij kan verwachten. In het begin zal Crime Magazine eens per maand worden uitgegeven, maar als het succes heeft waarop we hopen, zullen we er een weekblad van maken. Je zult zeggen dat dit nu niet direct een nieuwe gedachte is, maar we geloven toch wel een nieuwe uitvoering te hebben gevon den. Het is natuurlijk het persoonlijke element in de misdaad dat onze lezers interesseert en dat is precies wat we zullen geven maar op een volkomen nieuwe manier." „Het meeste van wat hij vertelde was al oude koek voor mij en de manier waarop Hep het vertelde deed het heus niet interessant klinken. De auteurs voel den dit ook aan, te oordelen naar het schuifelen van hun voeten en het draai en op hun stoelen. „Crime Magazine zal misdaden uit het verleden geven met de spanning en de actualiteit van het heden," zei Hep Ik herinnerde me dat hij oorspronkelijk van een advertentiebureau afkomstig was. „We zullen de omlijsting van een ze kere zaak nemen, zoals bijvoorbeeld Thomson en Bywaters Rouse en de bran dende auto, Jones en Huiten, het geval Neville Heath, en er een persoonlijk tintje aan geven door de dingen te to nen zoals ze werkelijk gebeurd zijn. Stel je een svoor het geval van de bruiden in het bad, verteld door Smith zelf, of de geschiedenis van Jones en Huiten, verteld door ieder van hen op de beurt, de manier waarop zij bevriend raakten op het eerste gezicht, hun leven samen, de overvallen, de ruwheden en de moord. Daar zit een fantastisch dra ma in verborgen en George Pacey ge looft, en ik ook, dat wij een stel auteurs hebben die de werkelijke essentie van dat drama zullen weten te brengen." Hep streek zijn rode snor op en voegde hier plechtig aan toe: „Vergeet niet dat dit bovendien ook nog opvoedend kan werken. Het geval Jones-Hulten bijvoor beeld zou een echte verhandeling kun nen worden over jeugdmisdaad. Dat ligt dus helemaal aan jullie. Een derge lijke verbeeldingskrachtige reconstructie van een beroemde misdaad zal het maandelijkse glanspunt zijn, maar er komen nog verschillende andere nieuwe onderwerpen in. We kunne ee histo rische misdaad op dezelfde persoonlijke wijze reconstrueren bijvoorbeeld de moord op Sir Thomas Overbury, of de vergiftigingen door Madame de Monte- span. Voorts zijn we van plan maandelijks twee stripverhalen over een misdaad te geven, de een om een actuele geschie denis te illustreren, de andere een se rieverhaal betreffende een meisje, ge naamd Nellie, dat altijd in moeilijkhe den komt -" Iemand lachte. Hep streek zijn snor weer eens op, keek kwaad en zei flink: met de politie. Dat kan ook op voedend werken. Verder zal er een uit gebreide afdeling correspondentie zijn met de lezers met betrekking tot bran dende vragen van de dag: geseling, het leven in opvoedingsgestichten, model-ge vangenissen, het toenemen van het ge bruik van verdovende middelen, de dood straf, dat soort dingen. We zullen dat in het begin misschien een beetje moe ten opjutten met eigen brieven, maar het moet toch wel populair worden En George heeft nog een half dozijn andere goede iddeën, die de redacteur met de betreffende auteurs zal behandelen.' ,Wat je je al niet allemaal kunt ver oorloven,' dacht ik. En die George, die zo nodig mijn Thorby Larsen verhalen moest afremmen. Ik vroeg me af wan neer Hep nou eens zou ophouden zo te rughoudend te doen èn de nieuwe re dacteur zou aankondigen. Nu was hij vragen aan het beant woorden. Sandy Donovan, sproetig, jong en onervaren, zei: „Zou dat hier en daar niet wat op het kantje af worden? Ik bedoel, u noemde daarnet Heath, die tot het allergemeenste soort sadisten be hoorde. Als we die zaak met behulp van een beetje verbeeldingskracht gaan re construeren, stel ik me zo voor dat we wel wat lezers zullen verliezen." Hep's antwoord kwam vlot. „Je kunt een verhaal altijd wel zo schrijven dat het aanvaardbaar wordt. Dat is gedeel telijk waarom we auteurs in dienst heb ben." Mary Speed had een weldoordrachte vraag. Ik moest toegen dat die jonge dame precies het juiste soort vraag wist te stellen, en die ook op de juiste manier wist in te kleden. „U sprak over het vertellen van een verhaal vanuit een persoonlijk gezichtspunt. Het zou de spanning misschien verhogen als we het vertelden vanuit een half dozijn gezicht punten, het ene na het andere, toon Heath b.v. zoals hij gezien werd door verliefde vrouwen, zaken relaties, hotel directeuren, enz." „Precies," glunderde Hep. „Wij ge- ven alleen maar in grote lijnen aan wat we beogen Jullie, auteurs, dienen j voor elk geval de juiste techniek uit te werken, dat is nu precies wat wij van 1 jullie vragen. Een ieder van jullie zal) van tijd tot tijd aan magazine-opdrach- ten werken, buiten het gewone werk. (wordt vervolgd) SAMMY DAVIS jr. Geparodiseerde nabootsingen van be kende stemmen geeft de duizendkunste naar Sammy Davis jr. op Reprise EP. Hij laat de toehoorder genieten van zijn acteer-talent op een wijze, die aan duidelijkheid weinig te wensen laat. Davis, qua stem en stijl een van de bes te vocalisten van vandaag, uitstekend danser, voortreffelijk slagwerker en trompettist, bovendien een goed pianist, heeft zich voornamelijk in Las Vegas opgewerkt tot een entertainer van we reldnaam. Op genoemd parodisch EP- tje begeleidt het orkest Morton Stevens Sammy als Mario Lanza, Louis Arm strong, Al Hibbler, Frankie Laine, Ray Charles, Nat Cole, Vaugh Monroe, King- fish, Huckleberry, Hound, Tony Ben- net en Billy Eckstine. Zijn beste imita ties zijn naar onze smaak die van Lan za, Armstrong en Nat Cole. (Reprise EP RR 5612). Lys Assia, charmante verschijning, gouden stem, heeft met twee Duitse versjes van bekroonde festival-schla gers andermaal de aandacht op zich gevestigd. Der Sommer ging vorüber (Dansevise) en Zwei blaue Vergissmein- nicht (Say wonderful things to my) brengt zij op Telefunken-single, bege leid door het orkest Werner Müller (U 55 705). Tonk is het titelnummer van een voortreffelijke Mercury-LP, gewijd aan Art Farmers en Benny Golsons Jazztet en daterend van 1962. Voor de liefheb bers van moderne jazz is het in meer dan één opzicht een bijzondere produk- tie. Want enerzijds zijn de zeven opna men representatief voor een volledig ingespeeld en beslist musicerend en semble, anderzijds ligt er een speciaal klankeigen in besloten. Farmer en Gol- sonvan wie wij eerdere prestaties met andere formaties hebben gemeld, spe len hier met trombonist Grachan Mon- cor III, pianist Harald Mabern, bassist Herbie Lewis en slagwerker Roy Mc Curdy. Een van tenorist Golsons mooi ste jazz-standards: Wisper Not, behoort met Thelonious Monks Ruby my dear tot de met smaak gekozen opnamen. Mercury LP 30 cm 125053). Barokke en vroeg-klassieke werken vormen het menu voor een nieuwe Te- lefunkenplaat in de indrukwekkende reeks „Das alte Werk", een gezamen lijke Telefunken-Decca-produktie. Be halve een klavecimbelconcert van Haydn vindt men er werken van twee minder A''vertev Schriftelijke - praktisch gerichte - kursus van het NEDERLANDS COLLEGE VOOR BELASTINGCON SULENTEN. Individueel karakter mede door - facultatieve - mondelin ge toelichting. Opleiding en examens door hoofdinspecteurs (-tit.) van. 's Rijksbelastingen. Vrijblijvende inlichtingen: Secretariaat, Belgi- Bcheplein 6. 'fl-Gravenhage, teLOTO- $51763. bekende componisten op: een concert voor fluit, strijkorkest en basso continuo van Quantz en een symphonie concertan te van Dittersdorf. De drie welluidende concerten worden uitgevoerd door het Amsterdams Kamerorkest o.l.v. Jan Brussen en André Rieu. Grote liefde voor dit specifieke onder deel van de „oude muziek" kenmerkt de beheerst-enthousiaste vertolking. Ze laat de concerten fonkelen als juwelen en ze is volmaakt in overeenstemming met de standing van „Das alte Werk". (Telefunken AWT 9429-C). Vraag tien muziekliefhebbers eens een aantal werken van Beethoven op te noemen, en negen van hen zullen zijn bekendste symfonieën en concerten noe men. Degenen die de strijkkwartetten kennen, zijn niet zo groot in aantal. Enerzijds is dat begrijpelijk, want het genie Beethoven, de muzikale reus, spreekt het sterkst uit zijn geladen gro te werken. Weinigen kennen die andere Beethoven: de moegestreden mens, die in de laatste jaren van zijn stormachtig leven zijn verbijsterend kunstenaarschap kristalliseert in strijkkwartetten van verheven schoonheid. Naar een adequate waardering van deze verstilde, probleemloze maar on vergelijkelijk schone muziek moet men zich kunnen opwerken, hetgeen beslist inspanning vraagt. Op een nieuwe CBS- plaat zijn de grote fuga opus 133 en het strijkkwartet opus 135 vastgelegd. Een volmaakt gave uitvoering van het Buda- pester strijkkwartet maakt deze plaat tot een kostbare aanwinst (CBS SERG 72104, stereo, MS 6387 mono). Het groot talent van de pianist Györ- gy Cziffra heeft geen enkele aanbeve ling meer nodig. Hij is onbetwist een der meest begaafde Chopinvertolkers die de laatste decennia hebben opge leverd. We horen dat opnieuw beves tigd op een nieuwe Philipsplaat met de polonaises 1 tot en met 6. Met indruk wekkende virtuositeit, maar tegelijker tijd met grote muzikale bewogenheid vertolkt Cziffra de door iedereen bijzon der geliefde polonaises. Ook strikt tech nisch is het een voortreffelijke plaat. (Philips 835 149 AY, stereo, A 02268 L mono). Er is weer een intekenactie geopend voor „meesterwerken in speciale uitga ven" van DGG. Zoals men wellicht weet is dat vorig jaar ook gebeurd. Toen gold de actie een prachtig album met de ne gen symfonieën van Beethoven, in mo no zowel als stereo. Dat het een succes is geworden blijkt wel uit de herhaling, op grotere schaal zelfs. Men kan nu namelijk intekenen op een album met Mozarts „Cosi fan tutte", op drie platrn, een cassette van vier platen met Beet- hovens laatste strijkkwartetten met de Grote Fuga, een cassette die gewijd is aan Wilhelm Furtwangler en die zelfs vijf platen omvat (met werken van Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu bert, Schumann en Bruckner) en ten slotte op ten cassette met zes platen die de zes Brandenburgse Concerten van Bach, zijn vier orkestsuites en het Mu- sikalisches Opfer bevatten. Het is beslist om van te watertanden. De cassettes zullen ruim vóór de feest dagen (nog in november) leverbaar zijn. Behalve de cassette „Wilhelm Furt wangler in memoriam" zullen deze spe ciale uitgaven in mono en in stereo verschijnen. Een van de dingen die ons tijdens de onlangs gehouden Firato troffen was de in het oog springende stand van een firma die uit Duitsland muziekbanden importeert. De cassettes hebben het uiterrlijk van fraaie platehoezen en zul len de muziekliefhebber die ook een bandrecorder bezit ongetwijfeld hoogst aantrekkelijk voorkomen. De importeur maakt plannen om in ons land een markt op te bouwen. Nu heeft een band wei bepaalde voordelen, die de plaat mist. Maar bij deze gelegenheid blijkt o.i. opnieuw dat het de band toch wel bijzonder moeilijk zal vallen de plaat te verdringen. In de eerste plaats om de prijs. De platen hebben de neiging goed koper te worden. Een volledige symfo nie of een concert op de band omvat echter bij de bandsnelheid van 19 cm sec. die men voor serieuze muziek aan houdt, twee banden. Men koopt dan b.v. Beethovens Eroica voor een kleine zes tig gulden! Dat lijkt ons vooralsnog een bezwaar dat velen zal tegenhouden. De importeur wijst erop dat de band studiokwaliteiten bezit en dat is geen woord teveel gezegd; ze zijn uitmun tend. „Dat kunt u thuis zelf nooit be reiken" zegt hij. Voor stereo is dat zo, maar via draadomroep is er toch een uitnemende monoband te maken. We zijn daarom bijzonder nieuwsgie rig of de band kans ziet zich bij de passieve muziekliefhebber, die het tot dusver met de plaat doet, populair te maken. 121. Toen de boshut tussen de bomen zichtbaar werd, begonnen de drie vrien den voorzichtiger te lopen. Tenslotte stond Minter stil. „Blijf hier op mij wachten." zei hij gedempt. „Ik sluip naar de hut om te kijken of de schilder thuis Is.." Gespannen keken Hinter en Frobert hem na. Ze zagen hoe Minter zich wat later tegen de wand van de hut drukte en voorzichtig op het raam toeschoof. Daarbinnen zat Pier Palet zo'n beetje in zichzelf te grinniken, terwijl hij een glinsterend steentje tussen duim en wijs vinger rolde. „Dat een zo'n dingetje zo kostbaar kan zijn.." hoorde Minter hem mom pelen. „Ombers en okers., nu ben ik een rijk man!" „Een r-rijk man.." herhaalde Minter bij zichzelf, terwijl hij strak naar Pa- iets handen keek. ,,Z-zou dat betekenen, dat hij méér van die stenen heeft? Z-zo te zien is het een van die edelstenen uit het gestolen masker! Dan is hij dus de dief!" Onder de indruk van zijn ontdekking liet hij zich naar beneden zakken, ter wijl hij bedacht, dat het avontuur nu wel iets te spannend voor hen werd. „Jammer.." zuchtte hij. „Maar er zit niets anders op dan de v-veldwachter te waarschuwen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3