MANNEN >«4o Heren- en Dames "lün&cll WÊmm r Dagblad De Stem dagen KONING VOETBAL TOTO NQ4 MET 16000 GULDEN AAN PRIJZEN - DE KONING VAN DE SHAG zelfstrijkende overhemden PHILIPS ROOSENDAAL ri Autohandel en Sloperij j GEBR. VERMEULEN I HUISHOUDSTER Een toto zonder inleggeld! En zo eenvoudig! DIT MOET U DOEN! Op 22 april a.s. wordt de uitslag in deze krant be kendgemaakt De prijswinnaars krijgen vooraf bericht. A jaar N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN NIEUWE MODELLEN MODERNE KLEUREN een beste krant in elk opzicht! SLECHTS 890 OOK UW VOETBALCLUB PROFITEERT! WJj f DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1963 Oostburg. Wij verzorgen al uw binnen- en buiten-schilderwerk L. Fijnaut, schilder. 20282-X Oostburg. Voor verzilvering van spiegels, geslepen glas enz.: L. Fijnaut, Violetstr. 18. 20283-X VRAAGT Gratis busvervoer naar Roosendaal, Gratis bedrijfskleding bij indiensttreding, Vakantietoeslag en winstuitkering, Verdubbeling jeugdspaargeld, 45-urige werkweek - vrije zaterdag- Inlichtingen en/of aanmeldingen: GOES: woensdag 3 april a.s. in Café-Restaurant „de Land bouw", Grote Markt 38, 's avonds van 8.00 uur tot 9.00 uur. FABRIEK ROOSENDAAL afd. Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2. Oostburg. Alle schilder- en be- hangwerken: L. Fijnaut, Vio letstr. 18. 20284-X In- en verkoop antieke meube len, klokken, tegels enz. Verha- ge en Zn., tel. 01171-418. Groede 020299-X. Al zijn uw schoenen nog zo slecht, breng ze bij Spitters en het komt terecht. Elektrische Schoenmakerij, Gebr. Spitters, Bierkaaistraat 28, Hulst. 11543 X Prima duivenklokken te koop of te huur. Bill, prijs. F. Baart, Stationsweg 8, Hulst. 011119-X. Laat ons uw hakken bekleden en vernieuwen. Elektr. schoen makerij Gebr. Spitters, Bier- kaaistr. 28, Hulst. 11545-X Voor uw bruidskleding naar Franken-Smet, Nieuwstraat 9, Terneuzen. X Spaarbank Centrale Volksbank voor controle en rentebijschrij ving boekjes inleveren in het zaaltje naast de kerk, Goes. Agent P. Frijhof, 20732-X Voor gelegenheid, huwelijks feest, vergaderingen enz. naar de Gentsche Vaart, Axel. X Voor al uw schoenwerk naar Hamelink, Noordstraat 16, Ax el. Wij vertegenwoordigen de merkenRobinson, Windsor, Swift, Carral en vele andere. Het oude vertrouwde adres, nu met de nieuwe moderne winkel. X Voor uw taxi. en trouwritten. Garage Colsen, L. Nieuwstr. 38. Hulst. Tel. 2340. 11062-X Het beste adres voor zaaikle den en kielen op bestelling, ook textiel en kruidenierswa ren is de Gez. Dierick, A 182, Westdorpe. 11100-X Voor uw benzine, oliën envet- ten naar J. v.d. Sande, Clinge. Tel. 2538. 11531-X Laat uw auto tijdig nazien en repareren bij J. v.d. Sande, Clinge. Tel. 2538. 11532-X U kunt snel rijden, maar toch zuinig! Superbenzine voor de prijs van gewone. Extra-super (zeer hoog octaangetal) voor de prijs van gewone superben zine. Fa. E. Vervaet-Steijns, Westdam 100, (staakje), Sas v. Gent. 011116-X. Naar aanleiding van de donderdag j.l. in deze krant in verband met het ongeval van zondag 17 maart 1963 in de Wilhelminastraat te St. Jansteen, gepu- bliceerde verklaring bedoeld om misverstanden te S voorkomen, verklaren ondergetekenden1 dat zij alle insinuaties in verband met boven- vermeld ongeval volledig van de hand wijzen. dat zij zich als WEDERVERKOPERS en SLO- J PERS van TWEEDEHANDS AUTO'S aanbe- volen houden. MOLENSTRAAT 52 ST. JANSTEEN Naaisters, alles op naaigebied maar dan ook alles heeft No- vita in Terneuzen. X Schoenen spuiten in alle kleu ren, kan alleen bij Spitters vakkundig gebeuren. Elektr. Schoenmakerij Gebr. Spitters, Bierkaaistr. 28, Hulst. 11544-X Uw adres voor babygoed: Gez. de Smit. Sluiskil. 21631-X In stalen slaapkamers en le dikanten grote keuze. Gez. de Smit, Sluiskil. Tel. 01157-403. 21630-X De nieuwste winterdekens voor zomerprijzen. Natuurlijk bij: Gez. de Smit, Sluiskil. 21629-X In architektengezin te Antwerpen gevraagd vol- j ledig zelfstandige S Hoog loon, hulp aanwezig; week-ends en zomer- l maanden in landhuis. Inlichtingen: Tivoliweg 83, Hulst, Tel. 01140 - 3028. f BERGEN OP ZOOM AFD. HEREN AFD. DAMES Fortuinstraat 25—27 Steenbergsestraat 2-4 m <!«jituw*« ju Vervolg van pag. 6 Te koop: Bedford diesel truck, 1958, 6 ton, in goede staat. Goes. Tel. 20773-X. Pik's garagebedrijf. 01100-6588. Te koop: Volkswagen de Luxe, met roldak, niet van nieuw te onderscheiden, 31000 km gelo pen, 1961. Pik's garagebedrijf, Goes. Tel. 01100-6588. 20774-X. Te koop: Chevrolet 1955 mech, prima in orde, 2 pedalen, goe de banden f 1400,-. Pik's gara gebedrijf. Goes. Tel. 01100-6588. 20775-X. Te koop: Leyland diesel, dub bel aangedreven tandemasser, 12 ton. Mechanisch en uiterlijk prima. Pik's garagebedrijf, Goes. Tel. 01100-6588. 20776-X. Te koop: Henschel diesel truck 1956, 7 ton. Pik's garagebedrijf, Goes. Tel. 01100-6588 20778-X. Te koop: International benzine- LPG truck, 1955, 7 ton, goede staat, prima banden rondom. Pik's garagebedrijf, Goes. Tel. 01100-6588. 20777-X. Te koop: Volvo diesel, L 375, 1959, prima onderhouden, Bo- vag garantie. Laadbak 540 cm. Pik's garagebedrijf, Goes. Tel. 01100-6588. 20779-X. Koop nu een Vespa en win f 1000. Vraag demonstratie. Garage De Jager, Axel, tel. 774. X De Pree Autohandel heeft voor u gereed staan op de Haag- weg, de showroom en op de Tilburgseweg te Breda: V.W. de Luxe 1960, V.W. de Luxe 1956, V.W. de Luxe 1955 twee maal, V.W. de Luxe 1954, V.W. de Luxe 1953 twee maal, V.W. Bestel 1957, V.W. klein- bus met nieuwe bank enz. '58, Opel Caravan 1959 twee maal, Opel Caravan 1958, Opel Cara van 1957, Opel Caravan 1956, Opel Caravan 1955, Opel Re- kord 1959, Opel Rekord 1957, Opel Rekord 1956 twee maal, Opel Rekord 1955 twee maal, Opel Rekord 1953 drie maal, Ford Taunus 17 M de Luxe 1958, Ford Taunus 17 M Cara van 1958, Ford Taunus 15 M met radio 1957, Ford Taunus 15 M 1956, Ford Taunus 15 M 1955, Ford Taunus 1954, Fiat Multiply 1958. Fiat 600 1958, Goggomobil 1957, Renault Dau- phine 1959, V.W. Pick-Up 1956, B.M.W. Isetta 300 cc 1957, Ba- tavus bromfiets 1963, aanhang wagen, als nieuw met dichte bak en tal van inruilwagens. Bezoekt ook onze showroom: Haagweg 33, Breda. Zaterdags en zondags en op alle feest dagen de gehele dag geopend. Specialiteit: auto's v.a. 1952 worden door eigen bedrijf ge financierd. Diverse auto's o.a. Opel, Fiat, Ford, Chevrolet en V.W. enz. enz. Op al deze au to's is 3 maanden of 10.000 km garantie op al het draaiende gedeelte van de auto's. De Pree Autohandel, Haagweg 33, tel. 33915. Tilburgseweg 135, tel. 39753.21386-X Aanhangwagentje 2 wielig, nw. en onderdelen van Ford Tau nus '52 te koop. Oude Wouw- se b aanl48^I3:<3p^Z^5137-X Ford Anglia de Luxe 1958 te koop in prima staat, 60.000 ge lopen. Nieuwstraat 1, Putte. 5140-X D.K.W. 2 cyl. 1953 en V.W. 1951 i.p.s, te koop. Garage C. Peters, Sas v Gent. Tel. 01158- 361. 11125-X. Een nieuwe scooter of brom mer? Vraagt demonstratie van de sterke Duitse scooter Mai coletta 250 cc. Motor en Mai co 150 cc; Guizzo scooter 250 cc; Lilac Super sport motorrij wiel met cardanaandrijving elektr. starter enz. Komt en ziet onze etalages. Agent voor Zeeuwsch-Vlaanderen A. J. In- ghels en Zonen. Motor- en rij wielhandel tel. 687, Sas van Gent, Kloosterlaan 63. 21638-X Wij leveren u alle types Vespa scooters en bromfietsen; Bata- vus Bilonet G.50 Sport Batavus Bilonet BG.50 Tour; Batavus Bilonet type Combi Sport; Ba tavus Bilonet type Tourist Luxe Batavus Bilonet type super sport; Kaptein Mobylette alle types. De Zweedse Monarscoot f 798,-; N.S.U. Buickly f 475,-; Solex. A.J. Inghels en Zonen, Motor en rijwielhandel, Kloos terlaan 63, Sas van Gent. 21639 X. Voor een betrouwbare, gebr. auto is het adres Toon Gij zen, Vestkant 125, Breda. Tel. 33346. De volgende auto's staan bij ons in voorraad; Ford Taunus 17 M 1959, Fiat 600 1956, Mo ris Minor 1956, Consul 1956 m. radio, Chevrolet de Luxe 1955 spotprijs, Fiat 500 1957, Opel Rekord 1956, V.W. de Luxe 1954, Anglia 1956 Mercedes 220 1955, Opel Blitz 1955, Taunus 17 M 1960 bestel, Citroën C.V. 1960, Opel Rekord 1961 m. ra dio, Ford Zephyr 1959, Opel Kapitan '57. Al deze wagens zijn in prima staat en worden onder garantie verkocht. Inr., verk., en financiering, 's Zon dags geopend tot 3 uur. 30784-X Belcrum-Garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's t. k. v.a. 1958. Min. Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. Austin A 40 i. g. st. te koop. Direct van particulier. Koop je. M. A. Sa tink, Kanaalstr. 30, Hansweert 20785 Wegens aanschaf auto, Hein- kelscooter te koop. In zeer goede staat. Met 2 valhelmen. Tel. 01640-6084. 5150 Mercedes sport 190 S.L. te koop aangeboden. Verkeert in nderlijke staat van onder- uitzoi houd. Prijs f tigenGarage kers, Te bezich- Dongen-Jon- 30913 Prima gebruikte bromfietsen. Fa. Th. Kindt en Zn., Graauw. Tel. 361. 011089-X. De beste bromfietsen Union, Sparta, Magneet, N.S.U. enz. koopt u bij: Fa. Th. Kindt en Zn., Graauw. Tel. 361. Q11088-X Goede gebruikte brommers vanaf f 50,00 grote sortering bij Willem Appels, Bergen op Zoom, tel. 4380.5091-X. Batavus bromfiets, in onberis pelijke staat, kleur blauw te koop. f 395,.- M.J. Jeremiasse, Goes. Tel. 6063. 20745-X Kapteijn bromfiets, motor goed keurig lak en chroom, f 75,-. M.J. Jeremiasse, Goes. Telef. 6063. 20744-X Berini M 21, verzwaard model, voor 2 personen, f 275,-. M.J. Jeremiasse, Goes. Tel. 6063. X N.S.U. bromfiets met versnel lingen, loopt prima, met duo kussen f 65,-. M.J. Jeremias se, Goes. Tel. 6063. 20749-X Toppunt van vernuft en schoon heid. Bromfiets Batavus JLO 2 versn. A. Fassaert, Hulst. 11079-X De nieuwe Kreidler Florett bromfiets klasse. A. Fassaert, Hulst. 11077-X De nieuwe bromfiets Locomo tief uit voorraad leverbaar v. f 475, Rijwiel-Solex te ruilen voor be hoorlijk damesrijwiel. Tilburg seweg 218, of telefonisch 40178, Breda. 30743-X Prima gebr. 3 velds verstelba re egge, 2 stuks 4 balks eggen, 1 stuks 1 scharwentelploeg, vorentrekker, 1 snelstrooier, Fa, Th. Kindt en Zn., Graauw. Tel. 361. 011090-X. Te koop: Een zaaimachine z.g. st., 2 meter; een vierwielige wiedmachine. Smederij Gebr. Vermeulen, Nisse. Tel. 01194 298. 20767-X. Vijf ha prima grond, gesch, voor tuinderij, ook in gedeel ten en 2 ha prima weiland met event, bouwvergunning te koop omg. Breda en huis met 1,18 ha grond. Br. ond. no. 30798. Pracht Duitse herder, reu, 5 mnd., en nest Duitse herders, 9 weken. C. v.d. Maden, Mo- lenstr. 18, Kruisland. 5217-X Oostburg. Wij brengen al uw dranken thuis. Bier, limonade, coca-cola en andere verfrissen de dranken. H. Verhulst. Nieuwstr. 31. 20274-X Oostburg. Met Pasen in het nieuw. Kostuums, sportcolberts pantalons, hemden, weeken ders, regenkleding. Kleermake rij P. J. v. d. Veire, Brouwe- rijstr. 29. Telef. 2684. 20276-X Neem een kijkje, er is iets A. Fassaert, Hulst, nieuws. Zelfbediening Meesen, 11076-X Oostburg. 20275-X Het modernste shirt... voor fabelachtig lage prijs! Bancare poplin (100°/0 katoen) strijkt zichzelf in de was, mag in de wasmachine èn in de centrifuge... hoeft niet druipend uit te hangen! En... hagelwit! Slechts 2 dagen enorm voordelig! 3 staks IS.- uw Modehuis ROTTERDAM KORTE HOOGSTRAAT 30 GRUP UW KANS De winnaars van een 1e prijs doen bovendien mee aan een bijzondere verloting. Wie hieruit als gelukkige uit de bus komt, mag een voetbalclub naar eigen keuze aanwijzen als prijswinnaar. Aan deze vereniging keren wij onmiddellijk f 500,- uit Knip het Samson Toto-formulier uit deze advertentie. Kruis er 12 voetbalclubs op aan die volgens u a.s. zondag 7 april 1963 zullen winnen. (Wedstrijden die in gelijk spel eindigen worden ais gewonnen gerekend). Geef op welke 2 fouten de tekenaar op het hierbij afgebeelde Samson pakje heeft gemaakt. Bekijk een'Samson pakje van dichtbij en u ziet zó het verschil. Plak het formulier op een briefkaart, frankeer deze met 8 cent, schrijf duidelijk in blokietters uw naam en volledig adres op deze briefkaart en adresseer deze als volgt: SAMSON Koning Voetbal Toto, Postbus 1171, Amsterdam. Uw inzending moet uiterlijk vrijdag 5 april 12 uurv.m. in het bezit zijn van de Samson Koning Voetbal Toto, ZOEK DE FOUTEN IN DE AFBEELDING Dit is het Samson Toto-formulier voor de wedstrijden van 7 april 1963. BLAUW WIT SPORTCL. ENSCHEDE SPARTA M.V.V. G.V.A.V. N.A.C. A.D.O. VOLEN- DAM V.V.V. GO AHEAD S.H.S. SITTAR- DIA VEENDAM LIMBUR- GrA ELINK- WIJK VELOX ZWOLSE BOYS ZWARTE- MEER V.S.V. K.F.G N.E.C WAGENIN GEN OLDEN ZAAL A.G.O.V.V. HELMON- DIA'55 WILHEL- MINA T GOOI BARONIE N.O.A.D. s.v.v. LONGA R.C.H. UNITAS KON. H.F.C. RIGTERS- BLEEK BRABAN- TIA De fouten op het Samson pakje zijn: SAMSON OFFICIËLE VOORWAARDEN SAMSON KONING VOETBAL-TOTO. WAT U ALS DEELNEMER DOEN MOET, VINDT U OP DE RECHTERZIJDE VAN DEZE ADVERTENTIE. 1.) Op het toto-formulier, afgedrukt in deze advertentie, staan 36 bekende voetbalclubs vermeld. De deelnemers dienen door middel van', kruisjes aan te geven welke 12 clubs op de be treffende speeïdatum hun wedstrijd winnen. 2.) Wedstrijden die in gelijk spel eindigen worden als gewonnen gerekend. 3.) Bovendien moeten de deelnemers een opgave oplossen, die verband houdt met Samson shag. 4.) Uitsluitend inzendingen, op bet Samson toto-fonnuliei; afgedrukt in deze advertentie, zijn geldig. Deze dienen ingevuld en geplakt op een briefkaart (gefrankeerd met 8 cent) op de in de advertentie vermeld© dag en tijd in het bezit te zijn van Samson Koning Voetbal Toto, Postbus 1171, te Amsterdam. 5.) Inzendingen, die door welke oorzaak dan ook, niet, te laat of onvolledig binnen komen, dingen niet mee naar de prijzen. 6.) Samson stelt per Toto ter beschikking een prijzenpot van 7500.-. Diegenen, die de meest© winnende clubs hebben aangekruist, delen mee uit de prijzenpot - voor de eerste prijswinnaars 5000.- - met dien verstande dat aan de winnaars per persoon geen hogere prijs dan van 1000,- wordt uitgekeerd.' 7.) Een even tueel restant van do le prijzenpot wordt gevoegd bij de 2e prijzenpot k 2500,-. Deze wordt verdeeld onder de 2e prijswinnaars. 8.) Prijzen van 10,- of minder worden niet uitgekeerd. Het prijzenbedrag wordt dan gevoegd bij de vol gende Tofo, tenzij tevoren anders bepaald. 9.) Als een club als winnaar is aangekruist, terwijl de wedstrijd door omstan digheden niet is doorgegaan, wordt deze als goed gerekend. 10.) Wanneer van de 36 vermelde clubs op de speeïdatum minder dan 20 clubs hebben gespeeld, vervalt deze ronde en zullen de geldprijzen bij die van de volgende ronde gevoegd worden. 11.) Bij wedstrijduitslag onder protest wordt bij het bepalen van de Toto-uitslag dit protest buiten beschouwing gelaten. 12.) De prijstoekenning geschiedt ten overstaan var» Notaris Mr. F. A. de Gelder, te Amsterdam. 13.) Uitgesloten van deelname zijn: medewerkers en hun gezinsleden van Th. Niemeyer N.V., Prijsvraag Service Bureau Laurens A. Daane en het Reclame Advies Bureau. 14.) Over de uitslag van de Toto kan niet worden gecorrespondeerd. STUUR DIT FORMULIER BESLIST VOOR DONDERDAG A.S. IN!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 8