Reprise van Noad wedstrijd van zijn en HULDE VOOR DE HELD Eddy Pieters Graafland leven Geweldige wedstrijd van Eddy Pieters Graafland GELIJK SPEL 1-1 Gelijk spel in Bern Puntje voor Baronie Belgen zijn uitgebekerd B VV staat bovenaan ie van de rdenburg oor tampioenen Nederland tvloeren WAAR? Longa straft Xerxes af (2-0) i >rd /heeft druk jWATER idaag brgen Foutieve tactiek ■s Sterke defensie Dundee speelt gelijk Paniek Kwartiertje Redding Eredivisie Eerste divisie Tweede divisie A Tweede divisie B Reserve Eerste divisie Reserve tweede divisie C varen er schommelln- n beide solisten en or-1 we hier het prachtige i t vermelden. De klei den gezongen door dal weppe en de bas Petei) oet worden gezegd, da moeilijke passages ij opvallende stembeheei ngen. Het jongenskoof zingend, had wat mij rige keren, wat het v elijk waren de jonger in aantal of is de c oed geweest. De bei keer in handen van I ;t. Bij een persoonll 11 beschreven is hetr :kelijke opgaaf omf ;ezet te volgen. Dal snten na zo goed sl/ van grote kwalitf ik in Aardenburg, j was opgekomen, i itvoering van dej steeds terug^f geworden. JO verslaggever [jongens vanfventien en A. vanl *9** diefstal v« een au- i door de sfeillance- werden a^etroffen, Zij wilden 'een ritje lagen daar# weer er- aten. gestolen jjfde Loop- de TeteriJedijk deed de een «andere re- ials het {porde. De fcn passer»e surveil- het t\§tal met de Inoeg omf/en een na- 1 te stelf- De joyri- Puw doorab mand. Ivol wrden de brieven lor karten voor de I rd-Beflca dagelijks het ImkaUJor biiinengedra- |t oTtiogclijk aan", al- Kimpe. „Er ligt .el van enkele igenlijk niet eens .1 te maken, laat jeantwoorden irijberg, waar we maar het is ab- dj de mensen, die ,.;omen voor een In is zullen kunnen tijdig zijn kaarten ^volgtrekking moe- lanvraag is afgewe- [rnooi, dat de Haagse it" vrijdag, zaterdag 12 mei op de over- »t tennispark Marlot leen ongekend sterke (tting. Jrking van de oud-in- loen van Nederland, Ihebben de organisa- Irzekering ontvangen, liuze wereldkampioen ►marken-) als de offi- fcioen Judy Hashman [omen. Deze prolon- |un all-England kam- Trelds sterkst bezette fnt Isrtentie) ITROKEN j'loerenbedrijf 19 Breda april, gelden voor de 1 de volgende hoogwa ter t 9.26 en 22.03 uur: f21.31 uur; Vlissingen Wemeldinge 9.37 en lu: Vrouwen in de hwen in de nacht 18 j |e gemaskerd» contra j- Ben Hur. 20 u: Gods Geuzen hort 20 uur Jaarverg. 20 uur Toneel door ■ie. ■0 uur De overval lie overval 14 j. I uur: De overval, a.l. Jong maar geraffi- |)e overval. 14 j. luur: receptie paarden- lir: Alleen de zon was I icertgebouw: 19.90 uur lioren en pupillen van DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1963 NEDERLAND PLAATST ZICH IN 8e FINALES EUROPACUP (Van onze speciale verslaggever) Het gebeurde in de 17e minuut. Tonny Pronk had liet duel met middenvoor Kulm juist gewonnen en toen kwam die onvergetelijke fout. Nonchalant plaatste de Ajax-s'topper de bal naar voren, precies voor de voeten van de achter de voor hoede opererende Wuethrieh. Op vrijwel hetzelfde moment stond Heuri, de debuterende Zwitserse linksbinnen, vrij voor Eddy Pieters Graafland. Hard schoot hij in. Met een onge kend snelle reactie bood het linkerbeen van de Nederlandse doelman nog net redding in dal schijnbaar zo fatale moment. Het doelpunt bleef uit. Nederland, dat deze tweede wedstrijd tegen Zwitserland voor de eerste ronde van het toernooi voor landenteams in Bern met 1-1 gelijkspeelde, behield die kost bare 1-0 voorsprong. Het „kwaad" was echter al gebeurd. Oe Oranjeploeg, die ruim een kwartierlang bijzonder goed had gespeeld, miste op slag alle zelf vertrouwen. Steeds sterker werd de druk en eigenlijk mochten Fons van Wissen en zijn mannen heel en heel blij zijn, dat de steriele voorhoede van de Helveten in de resterende vijf kwartier, alle steun van de 34.000 opgewonden supporters ten spijt, maar tot een enkel doelpunt kwamen. De plaats in het toernooi om de Europese beker, waarin Nederland nu de Luxemburgse amateurs zal ontmoeten was behouden. Maar niet met ere, niet met veel overtuiging. Een man heeft dat gelijke spel eigen lijk voor oranje gered: doelman Eddy Pieters Graafland, die in het koude sta dion van Young Boys te Bern, bij som ber regenachtig weer, waarschijnlijk wel de beste wedstrijd uit zijn toch roemrijke carrière heeft egspeeld. Zeven, achtmaal bracht de uiterlijk zo koele Feijenoord- doelman redding in de meest onmogelij ke situaties. Zelfs als de Rotterdammer driemaal verslagen zou zijn door de Zwitserse schoten, had zijn prestatie er nauwelijks onder geleden, ongelooflijk was het, wat Pieters Graafland presteer de. Maar eenmaal maakte hij een fout, dat gebeurde in de 32e minuut voor de rust. Op een voorzet van links liep de "Feijenoorder ten onrechte uit. Aanvoer der Schneiter scheen met scherp te gaan schieten. De knie van rechtsback Guus Haak bracht echter op de lijn redding. Het was overigens niet de enige maal, dat de ADO-verdediger oranje voor een doelpunt behoedde. Even na de hervat ting kreeg rechtsbuiten Brizzi een droomkans, nadat Weber uit een vrije trap tegen de paal had geschoten. Weer stond Haak op de juiste plaats. Via het been van de Hagenaar ging het schot, op nog geen twee meter van het doel ge lost, over de lat. Linksbuiten Alleman, de 27-jarige ge routineerde prof, die voor het Italiaanse Mantua uitkomt, zei het na afloop van het duel eerlijk: ,,Wij hebben alles aan ons zelf te wijten. Wij hebben de Ne derlanders ingesloten. Als er 18, 19 man in het strafschopgebied staan, kan je niet meer scoren, dan wordt het hoog stens een zuivere gelukstreffer". Het was vaak angstig om te zien, met welk een regelmaat de Zwitserse aan vallers terugkwamen en als Nederland niet in de zesde minuut met een prach tig doelpunt van Piet Kruiver al de lei ding had genomen (in het toernooi om de Europa Cup stond oranje toen in fei te met 4-1 voor) had het er heel slecht uitgezien voor de Nederlandse kansen. Onjuist zou het zijn Tonny Pronk tot de „zondebok" uit te roepen. De ploeg had met eigen kracht zich over de inzinking moeten heenwerken. Wel blijft de vraag, of de langzame, positioneel vaak zwak ke Ajacied de juiste man is als stopper- spil van het Nederlandse elftal. Zelfs als het waar is, dat de Feijenoorder in de nationale formatie meestal een prestatie levert, die aanmerkelijk achterblijft bij hetgeen hij in de Rotterdamse ploeg zelf presteert, blijft een Hans Kraay als cen trale figuur te prefereren boven Pronk, die steeds te weinig rust in de verdedi ging brengt. .Geen risico's nemen", was het devies van Elek Schwartz. De binnenspelers moesten terug, als er ook maar enige dreiging te voorzien was. Een begrijpe lijke tactiek in een cupwedstrijd, waar in een ploeg met 3-1 voorstaat. Het pleit echter niet voor de kracht van het Nederlands elftal, dat vaak tien van de elf spelers in het eigen straf schopgebied te vinden waren. Fnuikend was die speelwijze, waardoor het tempo angstwekkend laag werd, voor de aan val. Als Piet Kruiver meestal de spe ler, die het minst terugkwam de ba! eens kreeg, dan moest hij dat tempo nog I J jJm I ff 1 I I I (Van onze speciale verslaggever) Zeventien minuten kregen enkele hon- werden JL-^ CvJL 1 1 1 J m 1 derden Nederlanders de gelegenheid om Karl Rap Ifqnnnna T onfa n IIIII „nn li oil to II/, - - mJ (Van onze sportredactie) Baronie heeft lering getrokken uit de les die het vorige zondag in Tilburg van NOAD kreeg. De Baronnen, die in de wolstad een moeizaam verworven voor sprong in rook zagen opgaan, even voor het eindsignaal, werden ook nu op de zelfde wijze „geklopt". Men kon er zijn horloge op gelyk zetten. Het bleef 1-1. Maar dat was dan de enige overeen- 101Kvmu tam en saai als de notmoeting TV-., "urS was. zo pittig, fris en aantrek kelijk deed het spel in Breda aan. De rollen waren wat omgedraaid. Vorige week bleken de defensies waterdicht te zitten en konden de voorwaartsen niet warm draaien, nu knalden de schoten re gelmatig op de keepers af en lieten JJL^roedigingen nogal eens een steek vallen. Baronie kwam in de eerste minuten trnVL druk te staan- Tilburgers af vuur en ijver op Bastiaanse tl j e malei* ontsnapte het Breda- _ilgdoria aan gevaar. Doch ook aan Srnto kant WaS het niet miS' Me't SS;fJagvaardigheid nam Groeneveld air hiüa™akkers doelman Onderstal on- SinHo ,en' et aantal kansen in-deze wed?trHH^as 611 is trouwens de gehele wedstrijd zo geweest, legio. Alleen werd er niet van geprofiteerd. hnnJjrmSen in vriTe Positie te hoog, schutterde Bilok langs de verkeer- d<r paal en miste De Chêne NPAD. m flroompositie. Baronie SXh niet kop en schouder bo ven NOAD uit. Fraaie combinaties en De Tilburgse aanvaller Dankers werd in de tweede helft naar achteren gehaald. Hier staat hij klaar om de Baronie-aa nval mee af te slaan. listige schijnbewegingen maakten het spelbeeld dikwijls aantrekkelijk, maar eenmaal voor doel was het, alsof de spe lers lood in de schoenen hadden. Geluk kig kampten de geelblauwen met hetzelfde euvel. Hun kracht lag, weer, in het en thousiasme. Ook zij echter faalden wan neer Bastiaanse zijn kuif liet zien. Na de thee zagen de bezoekers onge veer hetzelfde beeld. Wisselende kansen, een technische Baroni en vechtend NO AD. In de vijfendertigste minuut was het dan toch raak. Vermlen olanceerde de bal en in de rommelige situatie die toen ont stond. werkte aanvoerder Van der Meys de bal in eigen doel. Hij raakte hierbij ernstig geblesseerd en speelde op halve kracht verder in de voorhoede. Noad trok dezelfde wapens als zondag. Fana tiek, soms wel eens iets te hard, storm den ze op het vijandelijke doel af. Vijf minuten voor het einde werd hun moeite beloond. Uit een vrije trap kreeg pech vogel Van der Meys het bruine monster keurig op zijn schoen geserveerd en met een ferme trap was Bastiaanse een ge slagen man, 1-1. Het bleef hierbij. Beide teams streden tot het laatst om een goal te forceren maar 't lukte niet. Technisch gezien (en dat toch maakt een wedstrijd aanrekkelijk) hadden de Bredanaars er recht op, maar tja zelfde geldt ook, hoewel hij heslist veel minder nuttig was dan de onvermoeiba re Feijenoorder, voor Henk Groot. Het is daardoor, met recht, de wedstrijd van de verdediging" geworden. Na Eddy Pieters Graafland zijn aan voerder Fons van Wissen en ook de ver rassend goede Jan Klaassens de spelers, die Nederland mogelijk voor een zware nederlaag hebben behoed. Het was als of de oud-Venlonaar nooit uit het oranje team was weg geweest. Na 'een onderbre king van bijna twee jaar eind april 1961 kwam Klaassens in de ontmoeting Nederland-Hongarije het laatste voor het nationale team uit kreeg de Feijenoor der dan eindelijk de kans om gelijk te komen met de HFC-doelman Gejus van der Meulen op de ranglijst van de spe lers voor het Nederlandse elftal. In am per tieri jaar hij debuteerde op 7 maart 1953 droeg hij, ondanks een on derbreking door een ernstig auto-onge luk, 54 maal het oranjeshirt. De HBS- back Harry Denis en recordhouder Puck van Heel staan^ met respectievelijk 56 en 64 interlands, nog boven Klaassens. Gezien zijn vorm moet hij met de inter lands tegen Frankrijk en Brazilië in het verschiet, nog dit seizoen Denis' presta tie kunnen evenaren. En wie weet, of over zo'n anderhalf jaar zelfs het trotse, jarenlang onaantastbaar geachte record 'van Puck van Heel er niet aan moet ge loven. Met zijn 31 jaar heeft Klaassens daar stellig nog de mogelijkheid voor. De wedstrijd in Bern heeft geleerd, dat hij er ook de klasse voor bezit. Het back- stel Haak-Ouderland mag dan iets on derdoen voor de prestaties van de kant- halves, slecht was het duo stellig niet. Al viel Piet Ouderland in de laatste fase van de strijd wel aanmerkelijk terug. Onze landgenoot Haak in duel met de Zwitserse voorhoedespeler Al leman tijdens een aanval op het Nederlandse doel. meer vertragen. Hij moest een pass naar zijn kanthalfs of teruggetrokken binnenspelers geven om te bereiken, dat tenminste drie of vier Nederlanders kon den pogen de Zwitserse grens te openen. Zelfs Coen Moulijn, die later in de kleedkamer zijn mening over dit systeem niet onder stoelen of banken stak, maar die zelf na een goed begin ontstellend afzakte, bleef steeds ver achter de aan val, waarmee hij zich zelf volkomen uit schakelde. Daar ook rechtsbinnen Sjakie Swart teleurstelde, was het na die ze ventien minuten goed voetbal eigenlijk al met de Nederlandse aanvallen gedaan. Bennaars deed als schakelspeler veel goede dingen, maar werd daardoor voor het doel van Elsener vaak gemist. Het- (Van onze speciale uerslaggeuer) Eddy Pieters Graafland, de „held van Bern" heeft aan de wedstrijd tegen Zwitserland meer overhou den dan zijn premie. Nadat de bondscoach en dr. Pannekoek, die na afloop van het duel de groot ste moeite hadden om de Zwitser se journalisten uit de Nederlandse kleedkamer te houden, de deur voor de pers hadden geopend, ging een kleine Zwitser als eerste naar binnen. Geen journalist overigens, gewoon een particulier, die geen oog had voor de bondscoach of voor de officials, maar rechtstreeks op de Nederlandse doelman afliep. „Mag ik u dit geven? Ik heb zo genoten, ongelooflijk wat u ge daan hebt." Even later was de Feijenoorder eigenaar van een fraaie vijfkleurenballpoint, een souvenir uit Chili, met de namen van de prominente spelers, die aan het toernooi om de „Coppa del Mondo" hebben deelgenomen, erin gegraveerd. „Het ging heerlijk. Doordat ik die eerste schoten direct goed kreeg, voelde ik, dat het niet mis kon gaan. Dat schot van Heuri had ik overigens maar net. Ik zag, waar hij zou gaan schieten en met mijn been kon ik de bal nog juist wegtrappen." De spelers staken hun lof over de nationale doelman niet onder stoelen of banken. „Het is onmo gelijk bang te worden als je zo'n keeper achter je hebt", zei Guus Haak, „fantastisch wat Eddy ge daan heeft." En die twee ballen die ik er uit trapte?, Ja, je moet natuurlijk staan waar de bal komt. Enne.... je moet altijd een beetje aan de premie denken", be sloot hij lachend. Jan Klaassens was al even te vreden. „Zwaar, ja natuurlijk wel, maar ik vind het mooi, dat wij het spel hebben kunnen spe len, zoals het de bedoeling was. Ik geloof toch niet, dat wij de Zwitsers zo erg veel kansen heb ben gegeven. Wat mij betreft elke maand zo'n wedstrijd." De vleugel Moulijn-Bennaars was minder te vreden over de geleverde pres tatie. „Eerlijk hoor, ik vind dat wij veel te defensief gespeeld hebben, dat is mijn mening", zei Coen. „Ik vind dat geen voetbal, daar blijf ik bij." Rinus Bennaars ging minder ver. „Als je het accent op de verdediging gaat leggen en de binnenspelers steeds laat terugko men, wanneer het maar gevaarlijk gaat worden, dan vallen er onher roepelijk gaten, zeker als de ver dedigers zelf te snel terugtrek ken', aldus de Feijenoorder. Voor de kwartfinales van het toernooi om de Schotse F.A.-cup werd gespeeld de wedstrijd Dundee (halve finalist van het toernooi om de Europese beker) Glasgow Rangers. De uitslag was 1-1. Voor de kwartfinales werden verder ge speeld Raith RoversAberdeen 21 en St. MirrenCeltic 01. .Rappans Leute, gewinnen heute". De twee jeugdige Zwitsers droegen het kleine spandoek met een zelfvertrouwen, of zy zonder moeite in de toekomst konden kyken. Precies zes minuten heeft dat doek, in vele uren van nijvere huisvlijt gemaakt, dienst gedaan. Toen Piet Krui ver met een hard schot Nederland de leiding had gegeven, werd het voorzich tig opgerold. De twee teleurgestelde scholieren beperkten zich er verder toe met het schier oneindige „Hop Schweiz, hop Schweiz", de mannen van coach Karl Kappan aan te moedigen. Een kwartier voor het einde kwam het doek nog even terug. Dee geroutineerde Alleman had de gelijkmaker gescoord en in hun jeugdige overmoed dachten die twee kleine Zwitsers, dat nu alles nog mogelijk was. Helaas, tien minuten later gaven zij het maar op. Eén troost hadden zij aan de rij van „Der boese Sieben" sedert november 1961 leed het nationale team alleen maar zeven nederlagen was tenminste een einde gekomen en wie weet, wellicht zorgen de mannen van Rappan. dankzij dat span doek, woensdag 5 juni in Bazel tegen de sterke Engelse profs voor een verras sing die mooie droom te dromen. Een grandioze fout van Tonny Pronk bracht dat kleine legioen, waarbij ook dr. L. Savelberg, de Nederlandse ambas sadeur in Zwitserland, op slag met beide voeten op de grond. Nadat de Ajacied een duel met aanvalsleider Kuhn had gewonnen, plaatste hij de bal precies voor de voeten van rechtsbinnen Wueth rieh, die Heuri meteen de kans van zijn leven bood. Vier meter voor Eddy Pie- térs Graafland, stond de Zwitserse links binnen vrij. Hard en laag schoot hij in, maar de nationale doelman verrichtte de redding van zijn leven. De rust was echter uit de ploeg en het Nederlands kwartiertje was op dat zelfde moment ten einde. Geen snelle combina ties meer, geen passes, prachtig langs de grond. Wanhoops- en paniekvoetbal wisselden elkaar af. Het zelfvertrouwen was verdwenen uit de elf van Elek Schwartz. Even zag het er nog naar uit, dat de ploeg zich zou herstellen, namelijk rond de 30e minuut, maar luider en luider Het scheen, ondanks de enthousiaste en langdurige aanmoedigingen van de toe schouwers, een wedstrijd tussen de Ne derlandse aanval en de Zwitserse de fensie te gaan worden. Volkomen vol gens de krachtsverhoudingen in het veld kon Nederland al na zes minuten de leiding nemen. Een prachtige aanval, waaraan Moulijn, Kruiver en Groot mee werkten, vormde er de inleiding van. De blonde aanvalsleider tikte de bal naar Henk Groot, die onmiddellijk Coen Moulijn in het spel betrok. Verrassend kopte de Rotterdammer de bal terug op Piet Kruiver. Ontstellend hard was het schot dat volgde. Linkshalf Tachella veranderde de bal nog iets van richting, maar zelfs als dat niet gebeurd was, had de 29-jarige Elsener geen schijn van kans gehad (0-1). Het bleef gevaarlijk voor het Zwitserse doel. Kruiver en Swart stelden direct na die eerste treffer El sener alweer voor een ander probleem. Zelfs de meest verstokte Zwitserse sup porter voelde het. tegen dit Nederlandse elftal zouden de Helveten geen kans krij gen. Steeds minder klonk het „Hop Schweiz, hop Schweiz", steeds schaarser werden de keren, dat de grote koeie- bellen in actie kwamen. Goed, de Neder landse vleugelspelers mochten dan na e landse vleugelspelers mochten dan na een redelijk begin al snel wat terugvallen, verontrustend was dat beslist niet. Voor het eerst sinds zeven jaren zou de na tionale formatie het Zwitserse team op eigen bodem gaan verslaan. de Zwitserse aanmoedigingen. Rappan, de door zorgen gekwelde coach van de Helveten, veerde al op van zijn bankje: rechtsbuiten Brizzi kwam vrij voor doelman Eddy Pieters Graaf land. Nu zou het gebeuren. Helaas, Rap pan wist toen nog niet, dat de Feijen oorder de wedstrijd van zijn leven ging spelen. Het schot van Brizzi stootte af op het lichaam van de uitlopende goalie, weliswaar juist voor de voeten van aan valsleider Kuhn, maar deze was te on beheerst om de kans te kunnen benut ten. Nog geen minuut later schoot Wueth rieh uit een vrije trap laag in. Eddy Pieters Graafland lachte er bijna om. In de 32e minuut had het kunen gebeuren. De Nederlandse doelman timede ver keerd, liep uit en voor hij zijn fout goed kon maken had Schneiter al ge vuurd. Guus Haak stond bij die enige fout van de Nederlandse doelman, echter op de juiste plaats en redde met de knie. Het was om wanhopig te worden, Eddy Pieters Graafland stond elk Zwitsers succes in de weg. Dat was ook in de 44e minuut van de eerste helft, toen Schnei ter. opnieuw naar voren gekomen, de doelverdediger met een gerichte kopbal op de proef stelde. Dat was al even zeer het geval direct na de hervatting bij een verraderlijke schuiver van mid denvoor Kuhn. In de derde minuut na de rust scheen redding echter uitgesloten. Na een vrije trap van Weber sprong de bal van de paal terug in het veld. Brizzi stond op de juiste plaats en wachtte niet. Op nieuw was het Guus Haak, die de illusie wreed verstoorde. Tegenover die Zwitserse aanvalsdrift stak het povere spel van de twee- of driemans Nederlandse voorhoede triest af. Alleen door het tempo te verlagen en do bal achterwaarts te spelen kregen de Oranjemannen de kans om met vier of vyf man aan te vallen. De Zwitserse binnenspelers kregen daardoor steeds voldoende tijd om terug te komen, waardoor elke actie vrijwel meteen zinloos werd. Daarbij kwam dan nog, dat Coen Moulijn volkomen verlo ren over het veld rondliep, zodat de aan- valskracht als men in dit verband nog van kracht mag spreken opnieuw ver kleinde. Eindelijk gebeurde het dan toch. Een koude regenbui had het geheel nog tries ter gemaakt dan het al was, toen Alle man na 31 minuten een juweel van een doelpunt scoorde. Bij de rand van het strafschopgebied wachtte hij onge dektde voorzet van de naar rechts gezwenkte Kuhn af. Zonder zich maar de tijd te gunnen de bal, die op kniehoogte werd aangespeeld, te stoppen, kogelde hij in. Dit schot was zelfs Pie ters Graafland te machtig (1-1), zodat de Zwitserse supporters eindelijk konden juichen. Zo'n dikke 900 toeschouwers hebben Longa zaterdag zien winnen van het Rot terdamse Xerxes. Het is dus wel een re vanche geworden van die 6-4 nederlaag die Longa vorige week bij Xerxes op liep. De Rotterdammers waren voor rust technisch knap doch het elftal was ge heel door elkaar gegooid zodat eik ver band zoek was. Wilkes (no 10) was de verbindingsspeler tussen halflinie en voorhoede die.... uit drie man bestond, Rechtsbuiten Hommerson namelijk fun geerde als vierde haifspeier. Longa speelde niet zo'n ingewikkeld systeem en speelde voor de vuist weg. In de 25e minuut werd het 1-0 door Maas uit een voorzet van Druyts. Maar scoor de vanuit een moeilijke positie via de binnenkant der paal. Xerxes zette hierna alles op alles: zes corners in vijf minuten volgden doch verder kwamen de Rotterdammers niet. Ook na rust kwamen er kansen voor beide ploegen. Druyts knalde na een so lo hard tegen de onderkant van de lat maar de bal kwam het veld weer in. Individueel leverde Faas Wilkes mooie prestaties, doch veel effect bracht dit ook_niet teweeg. Na een half uur werd het 2-0. Een vrije trap door stopper de Zwart genomen, belandde in het Xerxes-doel. Overnemen! besliste arbiter Jansen uit Brunsum. Weer plaatste de Zwart zich achter de bal en nu ging de bal listig over het muurtje van spelers 2-0 dus. Z» ttserl .S tHierUnri Zwlt'si.u.'iS-JOranje Tu Wageningen-ZFC XKC-Be quick KF€-Vitesse Leeinvaj-tS.-Alkmaar 0 Zvvnrtcin. -Zwolse B. RCH-Hitvcrsutu ïétmgtt -No r smb> 5ï V-KDO BaasMüe-N 1>A D 'i LlooI-i)FC AGOVVA)klimsros. v, ros. De 580.885 goklustigen, die deelnamen aan de sporttoto van dit weekeinde, zorg den voor een inzet van 683.983. Voor de eerste prijs, die f 124.145 bedraagt, had zich zondagavond om 21.00 uur pas één gegadigde gemeld. Drie deelnemers had den 12 uitslagen goed voorspeld en ko men daarmee in aanmerking voor de tweede prys van f 67.715. De extr-prijs ad f 33.855 blijft staan en wordt gevoegd bij de volgende toto om dat er meer dan tien gelijke spelen wa ren. De extra-prijs van de gelijke spelen blijft omdat er meer dan tien wedstrijden in een gelijkspel eindigden, reglementair staan tot de volgende week. INTERLANDS Zwitserland - Nederland 11 Zwitserland O. 23 - Jong Oranje 4—4 PROGRAMMA 7 APRIL Feijenoord - Blauw Wit: De Volewij- ckers - SC Enschede: DOS - Sparta; Willem II - MW; PSV - GVAV; For- tuna - NAC; Heracles - ADO; Ajax - Volendam. PROGRAMMA 7 APRIL Fortuna VI. - VVV; DHC - Go Ahead; SHS - Excelsior; RBC - Sittardia; Veen- dam - Eindhoven: Roda - Limburgia: Enschedese Boys - Elinkwijk; DWS - Velox. UITSLAGEN Tubantia - Heerenveen 30; AGOW- Oldenzaal 10; De Graafschap - Storm vogels 00; Wageningen - ZFC 32; NEC - Be Quick 1—1; KFC - Vitesse 30; Leeuwarden - Alkmaar 31; Zwartemeer - Zwolse Boys 11. VSV KFC Vitesse NEC Stormvogels ZFC Be Quick Alkmaar AGOVV Tubantia Wageningen Leeuwarden Heerenveen Zwolse Boys De Graafschap Zwartemeer Oldenzaal STAND 16 10 17 9 17 7 17 9 17 17 17 17 6 17 17 17 17 16 17 17 16 17 3 23 4 22 2 22 4 22 4 19 5 18 6 18 6 17 5 16 6 16 7 16 7 16 7 14 7 13 8 13 8 12 11 9 34—21 30—17 31—18 36—27 19—20 23—15 31—30 29—22 24—24 33—34 29—32 34—37 20—29 16—27 13—25 21—30 18—33 PROGRAMMA 7 APRIL Heerenveen - Zwolse Boys; Alkmaar- Zwartemeer; Vitesse - VSV; Be Quick - KFC; ZFC - NEC; Stormvogels - Wage ningen; Oldenzaal - De Graafschap; Tubantia - AGOVV. UITSLAGEN PEC - BW 04; RCH - Hilversum 20; LONGA - Xerxes 2—0; SVV - EDO 11; Baronie - NOAD 11; Haarlem- Hermes DVS 1—1; 't Gooi - DFC 2—0; Wilhelmina - Helmond ia 30. STAND BW 17 12 2 3 26 37—10 Haarlem 17 10 5 2 25 38—25 HVC 16 10 4 2 24 43—15 't Gooi 17 9 1 7 19 38—22 Baronie 17 7 5 5 19 29—25 DFC 17 8 2 7 18 29—23 Xerxes 17 7 3 7 17 46—34 RCH 17 6 5 6 17 27—27 Hermes DVS 16 6 4 6 16 22—23 Helmondia '55 17 5 6 6 16 26—28 PEC 17 5 2 10 12 20-41 EDO 17 3 4 10 10 18—43 NOAD 16 3 6 7 12 21—36 Ailversum 17 5 6 6 16 18—24 LONGA 17 4 2 11 10 29—48 SVV 17 4 5 8 13 25—35 Wilhelmina 17 7 2 8 16 27—33 PROGRAMMA 7 APRIL BW - Helmondia; DFC - Wilhelmina; HVC - 't Gooi; Baronie - Haarlem; EDO - NOAD; Xerxes - SVV; Hilver sum - LONGA; PEC - RCH. UITSLAGEN SC Enschede 2 - Excelsior 2 10; Go Ahead 2 - GVAV 2 3—0; Blauw Wit 2 - NAC 2 2—2; Willem II 2 - ADO 2 2—4; Veendam 2 - Volendam 2 1—1; PSV 2- Ajax JZ 3—2; ZFC 2 - DWS 2 2—4; Feijenoord 2 - Sparta 2 afg. 39—19 40—19 41—24 30—27 36—28 34—33 33—23 40—35 42—35 41—36 24—28 21—36 27—35 14—45 16—34 23—50 STAND NAC 17 11 4 2 Ajax 15 9 4 2 DWS 17 9 4 4 Sparta 16 9 2 5 Go Ahead 17 9 1 7 ADO 17 9 1 7 Feijenoord 15 8 2 5 Blauw Wit 15 8 2 5 PSV 17 6 6 5 SC Enschede 17 7 3 7 Volendam 14 4 3 7 Willem II 14 4 2 8 GVAV 15 4 2 9 Veendam 17 4 2 11 Excelsior 15 2 4 9 ZFC 16 2 2 12 PROGRAMMA 7 APRIL Sparta 2 - Ajax 2; Volendam 2 - DWS 2; ADO 2 - Feijenoord 2; NAC 2 - ZFC 2; GVAV 2 - PSV 2; Excelsior 2 - Veen- dam 2; SC Enschede 2 - Willem II 2; Go Ahead 2 - Blauw Wit 2. UITSLAGEN Helmondia 2 - Limburgia 2 2—0: NOAD 2 - Baronie 2 2—5; Roda JC 2 - LONGA 2 04: Fortuna 2 - MVV 2 01; Eind hoven 2 - VW 2 10. PROGRAMMA 7 APRIL RBC 2 - LONGA 2; NOAD 2 - Fortuna 2: Limburgia 2 - Roda JC 2; Eindhoven 2 - Baronie 2; Helmondia 2 - VVV 2. JEUGDCOMPETITIE UITSLAGEN LONGA - Willem II 0—0: DFC - Feijen oord 04; Sparta - NAC 13. Feijenoord Xerxes NOAD NAC Excelsior Sparta RBC DFC Longa Willem II Baronie STAND 12 9 2 11 8 1 12 8 1 12 5 4 12 6 2 11 6 0 12 4 3 11 2 3 11 1 5 12 2 2 12 1 1 1 20 40—11 2 17 34—21 3 17 30—20 3 14 29—18 4 14 19—20 5 12 28—20 5 11 30—30 6 7 9—20 5 7 7—22 8 6 16—18 1 10 3 8—40 PROGRAMMA 7 APRIL RBC - Xerxes; Baronie - NOAD: LON GA - Feijenoord; Sparta - Excelsior; NAC - DFC. (Advertentie) IVoor betere sportprestaties Dextrose tabl. Imp. ELMA Breda. Tel. 30183 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3