De G afmat voilLwala apaRt Ga over op HIER MOET EEN ITHO KOMEN venti latie= Een mei lente... LINNEN ENSEMBLES dan geniet U pas van halfzware shag! 89.- 99.- .KeUrkUs japoNhen EEN K^sSe ONTDEK HOE VEEL MOOIER, J0NGERUW VORMEN ZIJN IN Man in Hé doodgestc MAAR NIET DUUR UIT ZIJN _re\ Staking ARAM EN HET TEKEN VAN JAGO Minder kouc Meerdelig is mode Uni imprimé Bewonder de volmaakte harmonie van onze Keurklas-ensembles en de prachtige dessins van Italiaanse meesters. Kies „Uw" model uit de nieuwe kollektie linnen ensembles, voor alle maten en leef tijden. Overtuig Uvan de voordelige prijzen. U II I WÊÊÊÊÊÊÈm 1 I °e. gemeentelijke overt I k2erse wintersportplaats IVi.iio ma?Tldag gedreigd aan IkeW mdl.enen tegen krante I j Publiceren over een tyf I liL«e plaats- Vooral West I e ^en Engelse kranten I fn c«J?vF voorlichting aanga] Ifusepidemie hebben gegeven. ■f i FOUNDATIONS s co 5 a c£ FRISSE LUCHT HEEFT HIJ NODIG. Voor een goede luchtverversing is een ITHO raamventilator ideaal. Het is de enige ventilator die op klapbaar is en daardoor gemak kelijk schoon te maken. Geeft u de voorkeur aan een ventilator in de muur? ITHO levert 82 verschil lende modellen! Vraag uw electro- installateur. publicatie: ITHO - SCHIEDAM DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1963 103e JAARGANG Uitgave: N. V. Uitj Directeur: E. H- B. Hoofdredacteur: J. Redactieraad: J. M. C. J. v. Hootegem, n Mes, mr. H. M. L. de Vercauteren, L. J. v Bureaus: Breda - I Tel. 22341 (4 lijnen) Bureau voor de Zeei De vertegenwoord vakbonden der Frat kers en de leiders v: naliseerde kolenindi vanmorgen opnieuw einde te maken aan c mijnwerkers die na i duurt. Intussen heeft zich een j keling voorgedaan met van de belangrijke vakb< communisten de leiding l verklaring wordt gezegd lijke basis voor een reg! voltooiing van de door d< geboden getrapte loonsver december in plaats van 1 weken vakantie in plaat: een premie van 20 fr. per hervatting van het werk. de staking zouden bespre! beginnen over een geleide ring van de werktijden. Door de duur van de s de moeilijkheden van de i zinnen steeds groter. In streken van het mijngebie meldden zich enkele mijl Maandagnacht om twaalf Botermarkt in Haarlem de perman J. Bram uit Ha; neergestoken bij een vechti stiletto. Tijdens het vervoer naar I is de man overleden. Aangt 21-jarige zeeman P. N. O. in zijn huis is een stiletto g gaf toe bij de vechtpartij I zijn geweest. Ook al hebt u de afge gen het hoofd nog in ders getrokken en opgezet, de lente gaat men. Een lente met nieuwe de mode en met nog tiei dere zaken die de aandat van de vrouw. Onze redactrices hebben jaarsverkenningstocht gem hun heel wat inspiratie geg< Vandaar de vier extra-pag in dit nummer van ons bh en waarmee we vooral onz sen menen te gerieven. 58. Tudor liet geen tijd ver loren gaan. Tamahia verkeer de immers in gevaar? Ieder uur nodeloos uitstel kon haar en haar dappere gemaal noodlot tig worden. De jonge koning ontbood direct enkele van zijn trouw ste raadslieden, legde hen de toestand uit en droeg hen op. tijdens zijn afwezigheid, de zorg voor de staatszaken op zich te nemen. Inmiddels wa ren anderen druk in de weer, de schepen in gereedheid te brengen. Er moest gezorgd worden voor de nodige provi and; de mannen moesten van wapens en uitrusting voorzien worden en er waren duizend en-een andere dingen, waar aan voor het vertrek de nodi ge aandacht besteed moest worden. Doch Tudor wist, dat hij op zijn mensen kon ver trouwen en hij werd daarin ook niet beschaamd. Nog voor de avond viel lagen de sche pen voor vertrek gereed op de rede. Fier wapperden de wimpels in de wind en de zei len stonden reeds bol, toen de jeugdige vorst zich in de gro te sloep aan boord liet bren gen. Nauwelijks had hij het dek betreden, of hij gaf het sein voor vertrek. De ankers werden gehesen en begunstigd door een straffe bries koos de kleine vloot het ruime sop. Peinzend staarde Tudor op het achterdek van zijn schip naar de verdwijnende kust,- terwijl angst en zorg om Ta mahia diepe rimpels in zijn gelaat hadden gegroefd. KNWMCihtinB meegedeeld j maakt ó'icf6 tot vanav0 it,i» flsterenavond 23.15 e Half tot zwaar bewolkt mei lijk regen of motregen en U|!™ mj5'- Zwakke tot mat richtingen. Ie middagtemperaturen Vandaag: zon onder' 19 14 u onder 3.40 uur. Morgen: zon op 6.13 uur 13.11 uur. Beha... Romance in nylonkant. Accen tueert uw vrouwelijke charmes en maakt elegant. B, C en D cups 3.75. Extra voorgevormd: A, B en C cups 8.95 Gaine van „bewegelijk" nylon tule-elas- tiek. Belemmert u niet bij gaan of staan. Geeft wèl (door dubbel voorpand!) een soepele steun 16.75. Met verlengde taille 19.90 ■ïi,- Z':':V' li '«lig DE r.-K. g<Klgeleerde dr. Har heeft er bij de Vaticaanse aangedrongen de kerkelijke censuur-vooraf van godsdi schriften af te schaffen. i minister soebandrio Dins in een telegram bedan Nederlandse medeleven met I Bali en de hulp aan de slac I hr^,rfAPANSE chirurg Seiji J I B2S?en aan het universiteitshi l«3« zegt' dat hiJ en zij" erin waren geslaagd „kunstrr I ie vervaardigen. Wala is verkrijgbaar bij: Axel Wala Huis Bergen op Zoom Wala Korsetterie Breda Dongen Etten Goes Hulst Oostburg Oosterhout Raamsdonksveer Roosendaal Steenbergen Terneuzen Waalwijk Zevenbergen Zundert Fa. v. d. Veer van Gorp Fa. Peeters-v. Gastel Mag. De Ooievaar Fa. A. Wilking Fa. P. A. v. d. Plas Rialti Fa. J. Wieringa Zn. Fa. Wed. Timmers Fa. Wed. J. P Luykx Voerman de Pauw Fa. G C. v. Dijk Fa. F. Dirkzwager Elegance Kerkdreef 42 Kremerstraat 9 Karrestraat 7-7a Hoge Ham 95 B. Molenstraat 41 St. Adriaanstraat 2 Vismarkt 1 Markt 14 Arendstraat 15 Keizersdijk 40-46 Markt 93 Kaaistraat 38 Noordstraat 51-53 Stationstraat 28 Noordhaven 96 Molenstraat 108 A Japon met mantel B Trois-pièces c Japon met mantel 795° UniC

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 12