31% AMES Dagblad De Stem Bel^ min de meest gebruikte koffiemelk in nederland FRIESCHE VLAG GOUDBAND 126 68 14 14 45 DOE MEE AAN DE PUZZELSERIE VAN DE N.C.B VOLKSWAGEN DORDRECHT het 4e stuk gratis THEE-RECLAME met 20"l„ korting 10 prijzen van f25.- O ~~7 z<tgel Volkstelt 'de fles waar méér in zit Roodmerk 90 SPAAR VERZEKERINGEN VAN DEN N«C«B« Spoorlaan 50 - Tilburg zelfstandige hulp in de huishouding dealer AMES Volkswagendealer Dordrecht f=»pn hoste krant in elk opzicht! „Teruggczi Sibcriërs godsdienstf SPAAR RUNDVLEES SPAAR CAPUCIJNERS SPAAR f zegel cf voordeel SPAAR 1 SPAAR PRUIMEN gedroogde, zakje 225 gram 82 met 16 cf voordeel CHOCO'S rol HO met MUSKETFLIKKEN 150 gram PiNDAKROKANT zakje BOTERHAMWORST 200 gram 72 mef 14 cf vXj 49 met 10 cf voordeel 50 Huishoud! cm Cl CÉ O O zeaet LEVERTRAAN 0.4 liter loOmel. LEVERTRAAN- OOR CAPSULES flacon mef 80 stuks me' SPAAR Bij a^tukkenSPAR TOILETZEEP Zetelaan in pari Melk wore cent per duurc Zweden hou Koning Ki kreeg ge 'n Stevige theedoek - om lang plezier van te hebben. Snel halen! Er zijn veel soorten koffiemelk! Maarniet voor niets is "Friesche Vlag" GOUDBAND de meest gebruikte koffiemelk in Nederland. Een klein scheutje in het heerlijke kopje koffie, zoals dat zet, Mevrouw, en proef maar: dat is een Zondags kopje koffie waar mee U Uw man en Uw gasten écht kunt verwennen! MOOIE, STERKE KWALITEIT Theebuiltjes 98-20ct piiUIIIMI VASTE MELKBESTANDDELEN vA -■A 'j'-s zegel 100" grom mef kV cl voerdeel ook andere soorten Sparthee deze week met 20% korting! Win één van de prachtige prijzen Ie prijs f 500.-, 2e prijs f 250.-, 8|g|1 |3|6|2]|4|3|9|g|6| 6|g|5| g|6]l8|g|g|6l|e|g|gl7| Opgave no 8 - serie A GEHEIMSCHRIFT Van een bekend ge zegde zijn de letters vervangen door cij fers. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Voorwaarden; Serie A omvat 10 puzzels. Aan tenminste 5 puzzels moet u deelnemen. Opgaaf no. 10 is verplicht. De andere 4 puzzels mag u zelf uitkiezen. Wie 4 puzzels goed oplost en een zo origineel mogelijk onderschrift heeft bedacht voor opgaaf 10, dingt mee naar bovenstaande prijzen. U mag wekelijks een oplossing insturen ofwel de oplossingen bewaren tot de verplichte puzzel no. 10 is verschenen. Adres: Puzzel N.C.B., Postbus 1900, Amsterdam. Uiterste datum van inzending; 31 januari 1963. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De uitslag van serie A wordt op 14 februari 1963 in dit blad bekend gemaakt. Deze puzzel is gemakkelijk op te lossen. Daar hebt u geen advies voor nodig. Maar wat u zelf niet alleen kunt oplossen is het probleem: hoe u uw persoonlijke en zakelijke belangen financieel zo goed en zo voordelig mogelijk tegen risico's kunt beveiligen! Het antwoord op deze vraag krijgt u van de deskundige van de Alle verzekeringen, óók voor u! Alleenwonend arts, ongehuwd, te Tilburg vraagt per l maart Salaris fl. 175.per maand. Hulp voor praktijk en werkster aanwezig. Brieven onder nr. 55586-00. Tel. 01850—9746 VW DE LUXE met en zonder roldak van 1954 tot 1962 1675,- tot 4575,- V1V CABRIOLET '56. '59 en '60 f 3500,- tot 4750,- VW KARMANN GHIA 1961, export uitv. 7350,- VW KARMANN GHIA 1961 f 7200,- VW KLEINBUS '55, '56, en '58 1000.- tot 2750.- VW BESTEL '58 '59 en '61 2500.- tot 4250.- VW BESTEL MET RUITEN 1956, 1957, 1958 en 1959 1150,- tot 4250,- VW KOMBI MET BANKEN 1961 5450,- VW PICK UP '57, '59 en '61 1000,- tot 4500,- INRUILWAGENS: Taunns stationcar 1954 1000.- 2 stuks Goliath (half gesl laadruimte) 500,- Ford Escort stationcar 1960 2250,- Austin bus 1956 1600,- Lambretta scooter 1955 425,- Faka scooter 1955 375,- IJzeren hond 275,- -decolle< ruim 20C onderner Vraag uw of postbus Volgens Russi. Westerse corresponds zijn gisteren in het bez een Russisch artikel, de groep Siberische boer leden week op de Ame sade heeft beklaagd ove vervolging, die zfó, naar de autoriteiten in hun nogorsk hadden ondervc In dit artikel wordt groepsleden „in het gehi natici" zijn, „die zich gemaakt aan esnstige de rechten van men twijfelachtige zakien be hun kinderen hebben ge dezen te dwingen over godsdienstige opvattinge: Volgens „Novosti Pre evangelisten, zoals zij - tot de „Siberische fundai worden beschreven als leden gevormde „godsdi groep". In het door „Novosti de artikel wordt gezegc bare mening in Tsjernog duizend kilometer ten kou) tegen deze fanatic is gekomen", hetgeen er dat verscheidene „funda bun ouderlijke rechten "waarna hun kinderen i school werden gezonden. 'n Voordelige rijstmaaltijd! RIJST zak 500 gram zegel met 7 cf voordeel blik 350 gram met O C zegel dL, <J cf voordeel Vitaminen in blik, extra voordelig SPINAZIE literblik literblik 69 met met zegel cf voordeel >2* *1* 4* 4* 4* 4* 4* 4* *1* *1* *1* *1* 4* 4* *1* *1* 4* 4* *1* *1* *1* 4* 4* *1* 4* 4* *1* *1* 4* 4* 4* *1* 4* 4* *1* 4* *1* *1* 4* 4* met j zegei Iv cf voordeel SP AR J A Wt me*20°lo korting^ 1 pot Cf «r met Z\J Cf voordeel aile soorfen Sparjam deie week met 20% korting 1 Originele Noorse levertraan met certificaat! cf voordeel in 3 moderne pasteltinten jT» O zegel DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 (Van onze Belgische Hoewel de resultaten) in 1961 gehouden voU werden gepubliceerd, gedeeld, dat België, vd gevens in 1961 9.189.74 Dat getal is daarom 'n ti omdat het 39.000 eenhet het getal dat tot dus werd als overeenstemm gische bevolkingscijfer. Het hogere getal wei het samentellen van dq verstrekte cijfers ove» g gevallen. Het verschil door de minder goed te bewegingen van buiter en hun gezinnen, die in sommige Waalse indij De volkstelling wijst meentelijke gegevens i De consumptiemelkpi hele jaar 1963 gereken" cent per liter verhoogd pig blüft hü echter il peil. Pas later in het j? verhoging gerealiseerd tijdstip en de wijze wai beuren zullen minister bedrijfsleven nog overl De prijsverhoging za een gevolg zijn van d de verrekenprijs, dat is voor consumptiemelk De „eerste etappe" va verhoging op deze gron jl. al verwerkelijkt, i verhoging een gevolg kostenfactoren bij later» werking en afzet. Zoals reeds eerder gei tenslotte toch overschak naar rechts verkeer. D« tijen en de regering zijr hierover eens geworden fende wetsontwerp van dit voorjaar formeel wi De overschakeling zou geschieden en volgens keningen zullen de kost grijpende verandering miljoen kronen (circa J joen gulden) belopen. 1959 reeds toe overgeg* die kosten ongeveer de dragen en negentien ja het niet meer dan het deel van genoemd bedr; Eindelijk krijgt kon Twaalfde, die reeds in 11 schreef dat voertuigen oj moesten houden, gelijk was men, in 1734, tot lin gegaan. Dat was toen i pende verandering, in te wat het overstag gaan 1967 zal betekenen. (Advertent GRAnS THEEDOEK BU 2 GEZINSFftKKEN 0M0 31% VASTE MELKBESTANDDELEN d.w.z. méér voedzame opbouwstoffen waar u niet dik van wordt en zuinig in het gebruik dank zij de hoge concentratie. Verkrijgbaar in flessen van 1/4 liter (270 gr.), 0,4 liter (432 gr.), 1/2 liter (540 gr.), en 1/1 liter (1080 gr.) DEZE AANBIEDING GELDT UITSLUITEND IN DE PROVINCIES OVERIJSEL, GELDERLAND, LIMBURG, NOORD-BRABANT EN ZEELAND Koekj^eek: COCOSrOtsjeS »o ™59 io% zegelvoordeel

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 10