jeugd - skelterkampioen met staat van dienst Felle strijd geeft de pessimisten ongelijk Peter Post treedt op als stayer W aterpoloploeg op retourtje heeft recht naar TOKIO OOK voetbalcompetitie in Engeland een chaos Hét zit familie in de Bron SPORTTOTO i UMSEVEG WIELERSPATTEN Militair team naar Luxemburg 0nó Training door Anton Geesink 11 11 Keerpunt Al vroeg Hoogovenschaaktoernooi Reims-Feijenoord: Duitse leiding Langeweg voor een verrassing ANTWERPS SPORTPALEIS: Jan Derksen in sprintnummer Roosendaler in judoploeg voor drielandenduel Duiven-olympiade in Oostende land en de ópelen, Schoonspringen Concierge wordt MILJONAIR Schaatskalender Zege voor Yasas MARKTEN LASZLO PAPP verdedigt titel WATERSTANDEN DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 (Van een speciale medewerker) De 17-jarige Amsterdamse jon gen Robbie Bron is Nederlands kampioen in de piepjonge uit Amerika geïmporteerde autorace- rij-in-miniatuur, die met de woor den skelter- of kartingsport wordt aangeduid. Van de 84 wedstrijden, die hij totnogtoe reed, bracht hij 82 maal bekers, kransen of andere eretekenen mee naar huis. Twee maal werd hij door pech uitgescha keld. telen aan de machine („we werken er de hele winter aan" aldus Jan Bron), die het komende seizoen weer het gro te succes brengen moet. Toen de jongen 15 jaar was, kreeg hij van zijn vader een 50 cc-motor en mocht hij reeds meedoen aan een heu se internationale wedstrijd. „We maak ten hem maar 16, anders mocht hij volgens de KNMV-voorschriften niet starten. In een veld van 60 renners, waarvan de meesten veel ouder waren, veroverde hij een eervolle tiende plaats." Zonder andere in opmars zijnde ta lenten iets te kort te willen doen, dient gezegd, dat hü over de hele linie als de meest succesvolle rijder naar voren kwam. Robbie is een eenvoudige en nuchte re jongen, wiens talent niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Want zijn vader, de 48-jarige bromfietshande laar Jan Bron, was immers in vroeger dagen 'n bekend motorrenner, die tijdens een nationaal 500 cc-gevecht in '38 op het TT-circuit van Assen als tweede (achter de Rotterdammer Ben Malta) over de eindstreep ging. De S.K.N. (Stichting Karting Neder land) heeft het nationaal kampioenschap eerst afgelopen jaar ingesteld en Robbie heeft inmiddels de titel in de populaire en meest gestuurde 100 cc-klasse met vlag en wimpel op zijn naam gebracht. Hij had een invitatie om op 2 decem ber mee te sturen om de Grote Prijs van Barcelona" (het skelteren heeft tenslotte de hele wereld veroverd en is ook internationaal gereglementeerd), maar vader concludeerde, overigens met een bloedend hart, ,,dat het een te kost bare aangelegenheid was." En met deze laatste zin is reeds enigs zins verduidelijkt, dat het succes van Robbie ook het succes van zijn vader is, die als manager-verzorger-trainer van zijn zoon optreedt. O •Toen Robbie 9 was, dartelde hij ge. blinddoekt op eenwielers van allerlei formaat - natuurlijk geconstrueerd door zijn vader - over ronde en vierkante tafels terwijl hij als 13-jarige op het politiebureau belandde, omdat hij op een autoped met bromfietsmotor als §en dolle door de stad reed. Op 3-ja- nge leeftijd zat hij - blijkens een oude foto - reeds behendig op een kleine racefiets, waarna hij zich al spoedig tot een kundig bestuurder van een gemoto riseerde waterfiets ontwikkelde. En dat alles met medewerking en foestemming - van zijn vader. Denk niet, dat Robbie verwend is want na het behalen van zijn diploma ambachtsschool heeft hij in vaders zaak 'waar de winnende skelter temidden van ekers en linten in de etalage priiktl pldoende dagelijks werk gekregen dat eel van hem eist. Maar de mooiste ogenblikken ont- staan tijdens het samen met vader sleu- De deelnemers aan de sporttoto zullen tot en met vrijdag 11 januari hun for mulieren van de uitgestelde toto no. 19 met het oorspronkelijke programma van 30 december nog kunnen inleveren. De organisatie van de sporttoto heeft besloten na vrijdag a.s. geen formulieren ijieer te accepteren, ook niet wanneer hét programma eventueel opnieuw wordt opgeschoven. Het grote keerpunt kwam op een re genachtige dag in juni '60, toen vader en zoon voor het eerst een skelterwed strijd zagen. Ze begrepen, dat deze nieuwe sport, geboren uit een verveel de bui van enkele militairen op een Amerikaanse vliegbasis (deze monteer den een grasmaaimachine op een skelet met wieltjes - vandaar de naam .skelter') in ons land ook een goede toekomst zou krijgen- Daar de kampioen bereid bleek, zijn 50 cc-machine te verkopen, stond Rob bie ineens voor een nieuwe gemotori seerde toekomst. Tijdens de eerste wed strijd in augustus '60 toen de voor de bewuste klasse bindende bepaling' alleen voor jongens van 16 jaar' nog niet was ingevoerd - werd hij al dade lijk winnaarè 't Kampioenschap bevocht hij in een nieuwe machine, die ter be schikking gesteld was door een bekende Italiaanse skelterfabriek - en hij kreeg deze ter ere van zijn overwinning ca deau, zodat hij in feite thans (geheel in stijl met de ..grote" renners) de eerste jeugdige fabrieksrijder van ons land is.. ,,Maar we gaan er een Spaanse mo tor van tweemaal 100 cc inbouwen" zegt Robbie, „en ik start dan ook in een hogere, de zgn. Competitione-klas- se. Dat moet eigenlijk wel, want er is een bepaling afgekomen, dat er tot en met de sportklasse niet meer gesleuteld mag worden. ...en ik vind dit juist zo belangrijk om een wedstrijd te winnen." Bij de foto Rob Bron samen met zijn vader èn na tuurlijk de skelter De Duitser Kurt Tschenscher (Heidel- berg) is aangewezen als scheidsrechter voor de eerste wedstrijd voor de kwart finales van het toernooi om de Europese beker voor landskampioenen tussen Reims en Feijenoord, die op 6 februari in Parijs zal worden gespeeld. De return- wedstrijd in Rotterdam op 13 maart, zal eveneens door een Duitse arbiter worden Eeleid. In Parijs zal de wedstrijd om half negen beginnen. verbazing De eerste ronde van het 25e Hoogoven schaaktoernooi heeft de pessimisten in het ongelijk gesteld. Pessimisten zijn in de schaakwereld degenen die reeksen re- misen voorspellen, omdat de meesten het kat-uit-de-boom-kijken zouden prefere ren. Reeds na enkele minuten kon felle strijd worden geconstateerd, daar aan niet minder dan zes van de acht borden met 1. e4 was geopend. Het getal acht eist een toelichting. De ontmoeting Ge- rebenLangeweg werd namelijk uitge steld. omdat Langeweg juist dinsdagmor gen van een meestertoernooi uit Italië terugkeerde, na 12 uren in een trein te hebben gestaan. Vermeldenswaard is wel, dat hij in een Nederlandse ochtend krant las, dat hij deelnam in de hoofd groep van het toernooi. Oorzaak ver traging v*an de post. De uitgestelde partij wordt nu vrijdag gespeeld. Dan hebben de matadoren hun eerste rustdag. Het sensationeelste dat het publiek be leefde was het verblufte gezicht/ grootmeester Averbach, toen hij in een onzes inziens betere stelling in praktisch één zet mat ging. Stahlberg verrichtte dit feit. Hij was overigens ten minste nog net zo verbaasd als zijn grote collega. Een dergelijke blunder komt hoogstzelden voor. pfïnik was jarig, gaf hij daarom een pion aan Pirc cadeau? Deze visie is ver moedelijk wat optimistisch, daar het ge schenk nogal bedenkelijk was. In het gevorderde middenspel namelijk kreeg Pilnik aanval en toen het stell'ingsbeeld te troosteloos werd boog Pirc, met voor uitziende blik, het hoofd. In dit toernooi geldt de z.g. dertig zetten-regel. Dit betekent dat de spelers zonder toestemming van de wedstrijd leider niet voor de 30e zet remise mogen geven. Er valt voor deze maatregel, op het jongste congres door de Fide inge voerd. wel wat te zeggen, doch nog veel meer tegen. Dr. Trifunovic en Ivkov de monstreerden dit. Ze maakten remise op Tenslotte loont het de moeite zich in de psyche van Tan te verdiepen. Hij capituleerde na 23 zetten tegen Van den Berg (wit), die weliswaar een pluspion had, doch zeker nog ongemakkelijkhe den moest oplossen. Tan achtte de positie objectief verloren men kan het met hem eens zijn doch stelling en bewijs liggen in het schaakspel nogal eens iet wat van elkaar verwijderd. Tan had zich dat bewijs kunnen laten tonen. De tweede en derde ronde worden vandaag en donderdagmiddag gespeeld. Uitslagen eerste ronde: Van den Berg (Ned.)Tan (Ind.) 1-0, Robatsch (Oos- tenr.)Bronstein (Rusl.) 0,5-0,5; Van Scheltinga (Ned.)Donner (Ned.) 0,5- 0,5; Matanovic (Z.-Sl.)O Kelly de Gal- way (Belg.) afgebr.; Pilnic (Arg.)Pric (Z.-Sl.) 1-0; Trifunovic (Z.-Sl.)Ivkov (Z.-Sl.) 0,5-0,5Gereben (Israël)Lange weg (Ned.) uitgesteld; Stahlberg (Zwe den)Averbach (Rusl.) 1-0; Parma (Z.- Sl.)— Milic (Z.-Sl.) afgebr. PIET VAN AS uit Roosendaal zal niet meer aan wielerwed strijden deelnemen. De ,oude rot' kan op een prachtige loopbaan terugzien en wist vorig seizoen nog herhaaldelijk in het nieuws te komen. THEO VERSCHUREN zal vol gens de Belgische bladen in het komende seizoen met de onaf- hankelijken aanzetten. De man uit St.-Jansteen won dezer dagen, nog amateur zijnde, reeds een dernykoers in Antwerpen vóór beroepsrenners. NOPPI KOCH is voornemens zijn fiets op te bergen en het als gangmaker te gaan proberen. Het is voor de Utrechter te hopen, dat hij hier meer succes mee heeft. MICHEL STOLKER, na zijn neusoperatie weer prima in or de, zal in het komende seizoen deelnemen aan de Ronde van Pi- cardië, Omloop van Midi Libre, Dauphiné Libéré. Voor de Tour voelt hij echter niet veel; wel staan alle klassiekers weer op het programma. Het Nederlands militair voetbalelftal, dat vandaag in Luxemburg tegen de militaire voetballers van het Groother togdom zal spelen, is als volgt samen gesteld: doel. Doesburg (Sparta) ach ter: Smit (Ajax) en van Gorp (RBC)., midden: Van den Oever (ADO)., Schrij vers (NAC) en van Ingen (Wageningen) voor: Lefering (Go Ahead), Brink (PSV) Goesgens (BW) Jaski (Haarlem) en Wery (DWSt. Het Nederlands militair voetbalelftal zal op woensdag 16 januari in Veendam tegen de club van die naam een licht- wedstrijd spelen. Het Antwerpse Sportpaleis vervolgt za terdag met de „Grote Prijzen van de Stad Antwerpen" een vrij spectacu lair programma, waaraan wordt deel genomen door tien stayers en zes sprin ters van wereldklasse. Bovendien gaat de volgende ronde van het achtervol- gingstoernooi door. De grote mannen op dit speciale gebied treden aan. De Zwitser Freddy Ruegg is de eerste. Tussen de tien stayers gaan drie Ne derlanders schuil. Peter Post, Martien Wierstra en Jo Captein moeten het te gen een sterke buitenlandse concurren tie opnemen. Peter heeft zich dus weer laten verleiden om achter de zware mo toren plaats te nemen. Het vorige jaar deed hij dat ook eens. Zijn optreden toen werd slechts een matig succes. Martin Wierstra heeft op de Antwerp se baan nog nooit veel potten gebro ken. Het is niet waarschijnlijk, dat hij nu een rol van betekenis zal kunnen spelen. De grote favoriet voor de stayers- prijs is zonder enige twijfel de Span jaard Guillermo Timoner. Hij is we reldkampioen en kampioen van zijn land. De meeste concurrentie heeft de Spanjaard te vrezen van Paul de Paepe, die in Antwerpen kind aan huis is. Een rol van betekenis kan ook de Zwitser Leo Wickihalder spelen- Paul de Paepe (links) en Guillermo Ti moner zijn zaterdagavond de belang rijkste kanshebbers op de Grote Prys van Antwerpen. Joop Captein wil dus zaterdag als stayer debuteren. Of hij er iets van terecht zal brengen, dient te worden af gewacht. Bij de sprinters rijdt good-old Jan Derksen mee. Hij zegevierde het vorig jaar. Jos de Bakker. Antwerpenaar, zal nu zeker zijn gevaarlijkste concurrent zijn. In het achtervolgingstoernooi ver schijnt dus Freddy Ruegg aan de start. Of hij in staat zal zijn Leo Proost uit te schakelen is een vraag. Proost is in een daverende conditie. Tenslotte is er een uitgebreid voor spel voor jongeren met als belangrijk ste progammapunt een interstedenwed- strijd Antwerpen-Keulen. Het Nederlandse judoteam zal op 12 januari in Parijs in een drielandenwed strijd tegen Frankrijk en West-Duitsland uitkomen. Het is de bedoeling deze wedstrijd in West-Duitsland en Nederland te herha len. Voor deze gelegenheid is de ploeg die vergezeld zal worden door de heren Geesink en Boersma als volgt samenge steld: Lichtgewicht: Coos Bontje (Delft) Knemeijer (Amsterdam) en Linskens. Roosendaal. Middengewicht: Peter Snijders (Eind hoven), Jan Snijders (Eindhoven) Joop Mackaay (Utrecht). Zwaargewicht: Gerard Stroes (Utrecht) Gouweleeuw (Leiden), Cees Jachteberg (Amsterdam). De Franse ploeg, die zonder de kam pioen aller categorieën Bourgouin (bles sure), uitkomt, bestaat uit: Lichtgewicht: André Bourreau en Ar- mand Bourreau en Lesturgeon. Midden gewicht: Grossain (kampioen van Euro pa), Jean Leberre en Chevalier. Zwaar gewicht: Desailly (kampioen van Euro pa), Gress en Bonaglio (kampioen van Europa 1961). De beste duiven ter wereld zullen zich van 31 januari tot en met 3 fe bruari laten bewonderen in het Casino kursaal in Oostende. Elk land stuurt zijn tien beste duiven naar deze Olym piade, die om de twee jaar in een an der land wordt gehouden. In 1961 was Het Essen. Nagenoeg al. Ie Europese landen en ook Mexico stu ren duiven naar deze negende duiven- olympiade. Uit elk land komen zes dui ven die in 1961 en 1962 op wedvluchten van 150 tot 600 km met minstens 300 deelnemers de meeste prijzen behaalden en vier duiven die tijdens wedvluchten met minstens 100 deelnemers boven 550 km zoveel mogelijk prijzen behaalden. Op zondag 3 februari worden de prijzen uitgereikt. ROY EMERSON, na de overgang van Rod Laver naar de profs, waarschijn lijk 's werelds beste tennisamateur, zal dit seizoen een dubbel vormen met de Spanjaard Manuel Santana. Emer son heeft in zijn carrière het heren dubbelspel van vrijwel elk groot toer nooi meerdere malen gewonnen. Meestal dubbelde hij met Neale Fra- ser, die zich nu uit de topsport heeft teruggetrokken. MURRAY HALBERG en Peter Snell, de Nieuwzeelandse Olympische kam pioenen, zijn uitgenodigd voor ver scheidene wedstrijden, die dit seizoen in de Verenigde Staten worden gehou den. Ze zullen waarschijnlijk in april een trip van drie weken maken. „Een chaos", dat is het juiste woord om het lopende Engelse voetbalseizoen te beschrijven, dat 135 wedstrijden op het schema achter is. Buiten de achterstand in de league wedstrijden, hebben de organisators met nog een probleem te kampen, na- "f OHHUl I ae 31e zet. Het waren er tien teveel, jeugd. Volgens een besluit van de FINA heeft Nederland door het resultaat behaald bij de Europese kampioenschappen in Leipzig (een gedeelde zesde en zevende plaats) het recht verkregen deel te nemen aan het Olympisch water- polo-toernooi. Het komt er dus nog alleen op aan een ploeg van een zodanig internationaal gehal te te formeren, dat ook het Neder- landsch Olympisch Comité ak koord zal kunnen gaan met de uitzending van een polo-ploeg naar Tokio. Als maatstaf daarvoor zullen onge twijfeld gelden de resultaten, die het Nederlands zevental in het komende seizoen gaat behalen. Met het oog daar op is het interland-programma voor 1963 in opzet zeer uitgebreid. De senioren maken waarschijnlijk een trip door Rusland van 20 april t.m. 4 mei, spelen van 12 t.m. 14 juli in het tweede zeslandentoernooi, dat in Duitsland ge houden wordt, komen op 28 juli tegen België uit, op 24 en 25 augustus tegen Hongarije en op 28 en 29 september te gen West-Duitsland. De juniorenploeg gaat van 16 t.m. 21 april op toernee door Italië en speelt op dezelfde datum als de senioren een wedstrijd tegen de Belgische Voor het seizoen 1963 zijn selectieploe- gen samengesteld, waarvan de A-ploeg onder leiding staat van Rudi van Fegge- len, bijgestaan door Frits Smol. De B- training wordt geleid door D. Timmer mans. onder supervise van H. Keetelaar. Tussen beide groepen bestaat een uit wisseling met dien verstande dat op re gelmatige tijdstippen de beste vier spe lers van de B-training, worden overge heveld naar de A-groep, waaruit de zwakste vier afvloeien. Tot het voorjaar van het volgend jaar zal de nadruk bij de training vallen op het opvoeren van de conditie. Daartoe vindt wekelijks in Utrecht een bijeen komst plaats onder leiding van Anton Geesink. Deze maand begint de wekelijkse wa- tertraining, hoofdzakelijk in het Sport- fondsenbad-Oost en van mei af in het Miranda-bad, beide te Amsterdam. De B-training zal worden gehouden in Den Homme-l te Utrecht. De wekelijkse wa- tertraining (op zaterdagavond en zon dagmorgen) zal in het seizoen worden aangevuld met een training op woens dag. Voorts zullen samen met de judo ka's een of twee trainingsweekends worden georganiseerd in de Berenkuil te Utrecht, waarbij Anton Geesink de wa- terpolospelers nog eens onder handen zal nemen. De kansen voor de uitzending van een schoonspringploeg naar Tokio zyn niet bjjster groot. De zusjes Dupont en Greetje Lugthart, die in het nabije ver leden voor prestaties op internationaal niveau zorgden, hebben afscheid geno men van de wedstrijdsport en hun op volgsters hebben zich nog niet gemeld. De nadruk bij de centrale schoon- springtraining wordt dan ook niet ge legd op de voorbereiding voor de Olym pische Spelen al is het natuurlijk al tijd nog mogelijk dat zich in de naaste toekomst een kanshebster of kansheb ber meldt maar op die van de Euro pese kampioenschappen 1966. Daartoe vindt elk weekeind een cen trale training plaats in het Kolpa-bad te Vlaardingen onder leiding van de heer J. Braamzeel. Bovendien worden waar schijnlijk twee springsters en één schoonspringer afgevaardigd naar het trainingskamp dat met Pasen door John Wardley (coach van de Metropolitan Diving Club) in Londen wordt gehou den ANTON GEESINK waterpoloploeg melijk het uitspelen van de derde ronde om de F.A. beker, waarvan zaterdag slechts twee van de 32 te spelen wed strijden tot een einde gebracht werden. Een record aantal van 62 ploegen heeft thans reeds geloot voor de vierde ronde. Het bestuur van de lea gue heeft besloten om de bond te benaderen met het verzoek om het sei zoen, dat op 5 mei zou sluiten, te verlengen. Het staat reeds vast dat de bond het verzoek zal inwilligen; het is echter nog niet bekend hoe lang de verlenging zal duren. De laatste maal dat verlengd moest worden was in het seizoen van 1946—'47. Het staat overigens nog te bezien of de velden deze week wel bespeelbaar zullen zijn, want de grasmatten zijn in schaatsbanen veranderd. Het terreinper- soneel heeft de velden wel van hun sneeuwlast ontdaan, maar het ziet er naar uit dat voetballen op de hardbe vroren grond onmogelijk zal zijn. In overeenstemming met een voor schrift van de bond zullen de scheids rechters van te voren de velden op be speelbaarheid testen om de bezoekende ploegen en hun supporters een onnodige reis te besparen. Shrewsbury Town, dat tegen Shef field Wednesday in het strijdperk hoopt te treden, heeft gemeld dat het hoofd- veld hard-bevroren is, zodat de kansen voor de ontmoeting 5050 staan. Een groot aantal aandere clubs berichtte dat de toestand van de terreinen veel te wen sen overlaat. LAATSTE CUP-NIEUWS! In verband met de slechte toestand der terreinen zijn 9 van de 10 wedstrijden uit de 3e ronde om de F.A.-beker, welke voor woensdag op het program stonden, afgelast. Alleen de wedstrijd Brimsby Leicester kon doorgang vinden. Van de 20 wedstrijden, die opnieuw vandaag wa ren vastgesteld, zijn er al 14 afgelast. De derde ronde had zaterdag gespeeld moe ten worden. Er konden toen echter slechts drie wedstrijden doorgang vinden. Als alles klopt, is een doodarme concierge en bagagebewaker uit Ca tania op Sicilië, winnaar van min stens de helft van een in de natio nale voetbalpool gewonnen bedrag van 184.416.000 lire (een dikke mil joen gulden). De aanspraken van de man, de ongetrouwde Salvatore Mancino, worden aangevochten door de vrachtwagenchauffeur Cesare Ta- rana. Deze beweert eveneens goed geraden te hebben, maar hij is zijn biljet kwijt. De politie stelt er een onderzoek naar in. Mancino, die 's avonds schoon maakwerk verricht in het station van Catania, heeft zijn mede-ar beiders toegezegd dat hij aan hen zal denken, wanneer hij de voor hem duizelingwekkende som in handen krijgt. 10 januari: Graftnationale langebaan- wedstrijd voor heren. Afstanden 500, 1500 en 300 meter. 10 januari: Sluis: internationale wed strijd over 36 km. 10 januari: Maasland: 100-km wedstrijd over traject van 8 km. 10 januari: Berkenwoude: gewestelijk kampioenschap junioren korte baan 15 tot en met 19 jaar. 12 januari: Scheemda: Nederlands kampioenschap junioren langebaan, af standen 500 en 1500 meter. 10 januari: Zuid-Beijerland: kortebaan- wedstrijd voor vrouwen, kampioenschap van Zuid-Holland. De Hongaarse club Vasas heeft tijdens de trip door Zuid-Amerika eindelijk eens een overwinning geboekt. De Magyaren wonnen m-et 63 van een bondsteam uit Guatemala. Gemakkelijk kwam de zege niet tot stand, want doelman Szentmihalyi moest tweemaal een straf schop stoppen. NEGENTIEN landen, waaronder Neder land, hebben ingeschreven voor de Europese kampioenschappen turnen he ren, -"^3 op 6 en 7 juli in Belgrado ge houden zullen worden. Op 6 februari zal de Hongaar Laszlo Papp, Europees kampioen middenge wicht, in Wenen zyn titel verdedigen tegen de Engelsman George Aldridge. De winnaar zal in juni uitkomen tegen wereldkampioen Dick Tiger, in Londen als Aldridge wint, in Wenen als Papp wint. GOES, 8 jan. Kippe-eieren 14 ct., kleine eieren 10,5 ct. GOES, 8 jan. Cox orange p. kl 75-80 98—107, 70-75 94—106, 65-70 78—92, 60-65 55—58, 55-60 40—50, 2d 27—37, grof 5258, fijn 2229; goudreinette kl 85-90 60—64, 80-85 57—63, 75-80 55—60, 70-75 54—57, 65-70 48—53, 2d 44—45, k2 75-80 55, 70-75 52—53, 65-70 50—52, grof 4750, fijn 2243; jonathan kl 80-85 59, 75-80 59—64, 70-75 61—64, 65-70 61, 60-65 45—51, 2d 19—24, k2 80-85 35—38, 75-80 26—40, 70-75 30—52, 65-70 22—44, 60-65 21—34, grof 21—38, fijn 18—22: gold. delicious kl 80-85 73—82, 75-80 76—88, 70-75 83—88, 65-70 72—76, 60-65 56—66, 2d 20—40, k2 80-85 73, 75-80 54—75, 70-75 52—76, 65-70 40—68, 60-65 40, grof 33— 62, fijn 1837; lomb. calville kl 75-80 35—50, 70-75 45, 65-70 37, 60-65 27, 2d 19, grof 22, fijn 20; zoete ermgard kl 60-65 71, 55-60 58, 2d 39, fijn 19; winston grof 38, fijn 1825; div. appels kroet 21; d. du cornice kl 85-90 106, 80-85 118, 75-80 122, 70-75 125, 65-70 114—116, 2d 87, k2 80-85 106—109, 75-80 113, 70-75 112— 114, 65-70 108, grof 92—98, fijn 67—85; st. remv kl 75-85 33—38, 65-75 36—38, 2d 23—35. k2 75-85 34—35, 65-75 32, grof 2435, fiin 1824; gieser wildeman kl 60-70 67, 50-60 47—54, 2d 29, grof 41—45, fijn 1526; conference 2d 3032, grof 4649, fijn 3334. Op monster: confe rence kl 65 mm en op 75, 60-65 62, 55-60 5253. Totale aanvoer hard fruit 8550 kisten. GOES 8 januari 1963 Granen, peul vruchten en zaden: gerst basis 17 pet boerenschoon af boerderij 27-29.50 per 100 kg; tarwe basis 17 pet 29-32; groene erwten 40-53; schokkers 50-72, bruine bo nen 65-135, capucijners 55-67.50, karwij- zaal 100-115; aardappelen: bintje 35 mm opw., binnenlandse sortering 13-14 per 100 kg. Deze notering geldt voor opge warmde partijen. Naar bintje voor ex port bestaat geen vraag. Levering aan de sorteerinrichting. sorteerkosten voor re kening van koper. Voederaardappelen no teerden 4-5 per 100 kg. Uien: De prijs van uien bedroeg 28-30 ct. per kg., onaf- gestaart geleverd aan de sorteerinrich ting. Hooi: Lucernehooi, geperst uit de ruiter 170-180 per ton, weidehooi 130-140, veldbeemd andere beemdsoorten en raai- grassen 80-80; roodzwenk 60-65, gerste stro 70-75, tarwestro, grote balen 70, kl. balen 60-65.50, erwtenstro 120-130. Vlas: De prijs van ongerepeld vlas bedraagt 21 -27 ct. per kg., levering op auto. Voor ge repeld vlas geldt een notering van 25-31 cent per kg. Voor beste partijen worden nog iets hogere prijzen betaald. Eieren: De eierprijs bedraagt 2,39 per kg. ROTTERDAM, 8 jan. Totale aan voer 2608. Weekaanvoer 4770. Vette koeien en ossen 350. Gebruiksvee 493. Vette kalveren 243. Graskalveren 94. Nuchtere kalveren 1079. Varkens 10. Lo pers 56. Biggen 31. Paarden 49. Veu lens 4. Schapen of lammeren 186. Bok ken of geiten 13. Prijzen (resp. voor le, 2e en 3e kwaliteit): vette koeien (in ct. per kg) 255—285, 230—255, 210—230; vet te kalveren (id.) 320350, 280320, 260 280, graskalveren (in f p. st.) 300, 235, 200 nuchtere kalveren (id.) 150, 130, 120, lo pers (in f p. st.) 100, 90, 75, biggen (id.) 55, 48. 42, slachtpaarden (in ct. p. kg) 230, 210, 190, schapen (in f p. st.) 130, 110, 90, lammeren (id.) 140, 120, 90, kalf- en melkkoeien (id.) 1075, 975, 775, vare koeien (id.) 700, 600. 500, vaarzen (id.) 800. 700, 500, pinken (id.) 500, 375, 325. Vette koeien aanvoer gewoon, handel stil, prijzen als gisteren; vette kalveren aanvoer tamelijk, handel vlot, goed prijs- h., prima's boven not.; graskalveren aan voer gering, handel redelijk, prijsh.; nuchtere kalveren aanvoer aanmerkelijk groter, handel stroef, niet geheel prijsh.; lopers en biggen aanvoer matig, handel kalm, prijsh.; slachtpaarden aanvoer ge woon, handel redelijk, prijzen iets stijver; schapen en lammeren aanvoer ruimer, handel goed, ruim prijsh.; kalf- en melkkoeien aanvoer iets kleiner, handel redelijk, prijzen onveranderd; vare koeien aanvoer kort, handel tamelijk, prijsh.; vaarzen en pinken aanvoer klein, handel lui, prijzen ongewijzigd. Konstanz 256 (onv.), Rheinfelden 178 (+3), Ottenheim 215 (+5), Straatsburg 172 12), Maxau 354 5) Plochingen 106 2). Mannheim 164 6), Steinbach 127 (+11), Mainz 166 (—3), Bingen 98 3), Kaub 99 (onv.). Trier 208 11), Koblenz 160 (+16), Keulen 100 (+32), Ruhrort 243 7), Lobith 845 1), Nij megen 630 3), Arnhem 685 3), be neden Zutphen vast ijs, Monsin 5458 4), Borgharen 4000 10). Belfeld 1180 28) Grave beneden de sluis 526 (—1).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 11