f.65.- PHILIPS PHILISHAVE 800 De Fijne [Radion een vrouwelijke kracht CHEMISCH LAKLABORANT füÜH verstopping PERSONEEL EEN PORTIER/BEWAKER QESEa I RADIO HAAGBERG I H. v. d. POL Douwe Egberts ARAM EN DE GULDEN STEEN WA6EMAKEUS Vlotte verkoopsters gevraagd Ivo van Haren's Schoenfabrieken SPECIAAL ONHANDIGE PLAATSEN SCHEERT DE PHILISHAVE 800 ZO HANDIG! WAARDOOR? DOOR ZIJN SCHEERHOOFDEN! Door zijn verende scheerhoofden kan de Philishave 800 overal bij". Goed bij zelfs De kin bijvoorbeeld. Moeilijk echt glad te krijgen. De Philips Philishave 800 doet het voor u. De scheer hoofden passen zich n.l. aan uw kin aan. En u blijft steeds het volle effect hebben van de 16 vlijmscherpe mesjes. Geen haartje slaan ze over. Veel plezier met uw Philishave 800 Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft het zo: dat is een thee met een eigen karakter. De smaak is zo bijzonder fijn en verkwikkend, de geur zo zeldzaam krachtig. Een verrassing apart is wel de afschenk: diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet voor niets heeft deze fijne Engelse melange zich bij zo vele gezinnen als een echte tractatie ingeburgerd mannelijk en vrouwelijk N.V. Kon. Ned. Vliegtuigfabriek „Fokker" Ook voor Uw PHILIPS PHILISHAVE BYRON JACKSON N.V. Etten (N.B.) een tekenaar een adm. kracht PHILIPS PHILISHAVES WAALWIJK DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 Voor onze afdeling boekhouding vragen wij Enige kantoorervaring gewenst. Brieven met volledige inlichtingen te richten aan: J N.V. Jan Hentlrikx, Boschstr. 1 Breda •=f==Ë=rB^ BREDA Op onze laboratoria bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding onder toezicht van deskundige chemici tot Voor deze bedrijfsopleiding, waarbij studie en werk hand in hand gaan, komen sollicitanten in aan merking, die belangstelling hebben voor chemie. Na gebleken geschiktheid volgt definitieve aan stelling tot laborant. Er is een gunstige regeling met betrekking tot salaris, pensioenvoorziening en andere arbeids voorwaarden. Sollicitaties te richten aan de Afdeling Personeel der N.V. Vernis- en Verfwarenfabriek v/h J. WAGEMAKERS «Sc Zonen, Poolseweg 65, Breda. Eindstraat 2 Breda PHILIPS W IN LUXE CASSETTE HET ENIGE SCHEERAPPARAAT MET VERENDE SCHEERHOOFDEN PHI' '3HAVE 120 f. 39,50 PHILISHAVE 120-S f. 44,50 2 20 3* BATTERIJ APPARAAT f. 42,- PHILISHAVE TONDEUSE f. 7.50 Woont u in een gebied met hard leidingwater? (Zwart op bovenstaande kaart) Laat dan het theewater even doorkoken in plaats van het direct op te gieten. Uw thee wordt hierdoor frisser en beter. Ceylon Melange Geel etiket) 108 ct. Engelse Melange (Groen etiket) 90 ct. II liunt m moeite afkomen vaa Zó kant u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wUze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes-3e week: elke avond één - 9e week: om de andere avond-één. Daarna Biets meer. Want CARTERS pilletjes zorgenvoor de gal toevoer die nodig Is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlaaien; ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken; Zó helpen CARTERS pilletjes van hardlijvigheid af, n is een ander mens. Per flacon f 1.35. vraagt JAC. I. COHEN'S Behangselpapierbandel N.V. JULIAN ASTRA AT 36 RIJEN Aanmelden dagelijks aan de fabriek. Wij vragen voor direct voor het verrichten van zowel dag-, avond- als nacht diensten. Leeftijd ca. 35 jaar. Liefst in het bezit van politie- of N.B.O.B.- en E.H.B.O.- diploma. Voor een woning kan worden gezorgd. Stuur ons uw naam en adres en u ontvangt een sollicitatie formulier. Bedrijf Dordrecht Mylweg 55 Tel. 01850-7741 STEEDS OPNIEUW Vrijblijvende demonstratie Vakkundige bediening De grootste keuze Radio Crusio De beste serviceTeletoon heeft de off. erkende PHILIPS SERVICE Antwerpsestr. 14 - Gr. Markt 36 43 50 6-g-g. 51 92 58 94-45 01 Bergen op Zoom SINCE 1872 Division of Borg-Warner Corp., Chicago Amerikaanse fabriek van gereedschappen voor olie boringen en van centrifugaal pompen, vraagt: a. voor tekenkamer voor het uitwerken van constructies voor mechanical seals. Na een inwerktijd van een half jaar zal hij dit werk zelfstandig moeten verrichten. Min. opleiding U.T.S. of gelijk waardig. Min. leeftijd 23 jaar. b. voor productiebureau met enkele jaren kantoorervaring. U.L.O.- opleiding wordt op prijs gesteld. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Byron Jackson N.V., Postbus 25, Etten (N.B.). ••••••••••••••••(•••••••••••••••••••••••••••••••••••a BRABANTPLEIN 16 BREDA TEL. 31193 „De zaak die Steeds Naast II Staat met Voorlichting en Service ALLE Philips-artikelen direct uit voorraad leverbaar «••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••a verkrijgbaar bij GROTESTRAAT 211 TEL. 2565 60-4. Met een van woede ver trokken gezicht wendde Sata- rin zich tot zijn krijgers. Boos aardig schitterden zijn ogen en onwillekeurig weken de mannen terug, toen zij hem zagen aankomen. De Hande laar had zich, toen hij merk te, wat er gebeurde, haastig achter een der pilaren terug getrokken. ..Ellendige schep sels!" brulde Satarin, die nog steeds niet precies wist, wat er gebeurd was. ,,Gij weigert gehoorzaamheid? Ik zal u le ren! Wanneer ge niet onmid dellijk aan het werk gaat, zal ik u in de ketenen laten slaan en u tonen wat werken is!" Doch nu trad de aanvoerder op hem toe en fluisterde hem in, dat de vreemde bevelen van de Handelaar de oorzaak van hun koppigheid waren. Met een boosaardige kreet wendde Satarin zich om en gilde: „Waar is de verrader! Grijpt hem!" Inmiddels had Aram boven in de tempel zijn zwaard ge trokken. Met alle kracht liet hij het op de draaiende bol neerkomen, en nog eens en nog eens sloeg hij, tot scher ven rinkelend in het rond spat ten en de grijze massa lang zaam tot stilstand kwam. Op hetzelfde ogenblik greep in de krijgers buiten de tem pel een merkwaardige veran-r dering plaats. Plotseling ver dween de zielloze uitdrukking uit hun blikken, om plaats te maken voor een huivering wekkende woede. Grommend en dreigend kwamen zij op op Satarin af.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 10