Cees van Oosterhout treurt niet om verlies Arsenal oefent toch maar Boksers en gewichtheffers en worstelaars naar Tokio 0, Tilburg krijgt een' kunst-skibaan Ducana - Zeeland JONGENSJASSEN Steutel Zn. Geen erkenning record Knut Johannessen? NCB-RUITERS GAAN 7e LUSTRUM IN Gemiste training zorgt voor beslissende slag 1DATA KWARTFINALES: 1 EUROPESE BEKER j WIELERSPATTEN DUCANA DUCANA Thans spotgoedkoop halve prijzen Klokstraat Goes Verlies accepteren Medeleven SCHAKEN Strijd om wereld titel op 23 maart Simultaantoernee in Hilversum Voetbalavontuur met zure afloop Formele fout organisatie Zelf doen Groei Is Grasshoppers anti-joods Centrale training door beide bonden nó land en de ópelen KALENDER '63 MOTORSPORT Gelukkige zege van SURTEES PRIMEUR VOOR NEDERLAND Hoogoventoernooi officieel geopend MARKTEN WATERSTANDEN Dubbele Ruiten Tochtstrips ZIE ETALAGE DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 6 (Van onze sportredactie). Als er maandag één telefoon in Breda onophoudelijk gerin keld heeft, is dat wel het zwarte apparaat van Cees v. Oosterhout, de man die voor duizenden tele visiekijkers, in een zenuwslopen de finale om de nationale titel ereklasse bandstoten, het hoofd moest buigen voor Hans Vultink. Tientallen vrienden en bekenden draaiden 36156, waar ze tot hun stomme verbazing geen gedeprimeerde Cees aan de ltfn kregen. Neen, de man die met een derde plaats genoeben moest nemen, zit echt niet diep te treuren over zijn neder laag, al was hij natuurlijk liever met de titel thuis gekomen „Zenuwen" was iedereen van mening die de televisieuitzending zag. Cees van Oosterhout. en hij is toch de man die het kan weten, heeft er een andere verkla ring voor. Volgens hem moet zijn onfor tuinlijk spelen toegeschreven worden aan gemiste training, onvoldoende voorberei ding dus op dit zware toernooi. Vroeger kon men hem dagelijks enkele uren aan het biljart treffen wanneer een belang rijk toernooi voor de deur stond. Dikwijls drie of vier maanden lang prepareerde hij zich op zo'n treffen, maar die tijd kan hij er niet meer aan geven. Zijn gezin en zaak gaan voor biljarten en dat is natuurlijk een gezond standpunt. „Daar staat tegenover", aldus van Oos terhout, „dat ik met minder routine start dan knapen die wèl uren per dag kunnen besteden aan de sport. Daarom ook tobde ik met problemen die anderen zó oplosten. Ik miste vrij simpele ballen, iets wat me anders nooit overkomen zou zijn". Toch heeft Cees van Oosterhout, zoals hij zelf zegt, rustig gespeeld. Vooral door de overwinning op Ligthart. zaterdag avond, werd hij extra gesterkt in zijn verwachting dat er een redelijke kans was. Vooral ook omdat hij aan remise in de finale genoeg had. Tegen Vultink echter zat het niet mee. Op de duur was het niet meer te houden, en, zo zegt Van Oosterhout, „dan ga je onzeker spelen, je raakt het gevoel kwijt". Onder de indruk is de Bredanaar ech ter niet, wat dat betreft heeft hij de laatste jaren meer moeten slikken. Voor de vijfde keer ontging hem een titel, plus uitstapje, in de finale, maar daar stapt hij snel over heen. ,.Je moet ver lies kunnen accepteren. Het is niet leuk op deze manier een goede kans op de titel te verspelen, maar ik ben heus niet gaan huilen. Dat wil ook niet zeggen dat ik gelachen hebt, want je gaat tenslotte met de idee kampioen te worden en niet J De UEFA heeft na een vergadering in Bern de datums bekendgemaakt voor de kwartfinales van het toer- nooi om de Europese beker voor landskampioen en het toernooi om X de Europese beker voor bekerwin- X X naars. X De data zijn: X Landskampioenen: SC Anderlecht (Belg)-FC Dundee (Schotland); 13 februari en 13 maart (beslissings. 2 wedstrijd 20 maart in Parijs). Ben- X fica (Port.)-Dukla (Praag) (Tsj.sl.) J 6 en 13 maart (beslissingswedstrijd 20 maart). Galatasaray (Turk)-Mi- X X laan (It.) 23 januari en 13 februari (beslissingswedstrijd 20 maart in Zuerich). Reims (Fr.)-Feijenoord (Ned.) 6 februari (Parijs) en 13 X maart (Rotterdam) (beslissingswed- X strijd 20 maart in Brussel). X Bekerwinnaars: BK Odense (Den.)- FC Neurenberg (Did.) 20 en 24 X maart. Slovan Bratislava (Tsj.sl.)- 2 Tottenham Hotspur (G.B.) 5 maart j en 19 of 26 maart. (Beslissingswed- 2 strijd 21 of 28 maart in Londen). 2 Botev Plovdiv (Bulg.)-Atletico Mar- X drid (Sp.) 27 februari en 13 maart X beslissingswedstrijd 20 maart in X Rome). OFK Belgrado (Z.-Sl.)-AC X Napels (It.) 6 en 27 februari. om te lachten", aldus de opgeruimde Van Oosterhout. Hij is echter vast van plan de komende driebanden-wedstrijden tot een beter eind te brengen door, als het enigszins kan, meer te rtainen. Vanzelfsprekend is het medeleven met het wel en wee van Cees, in Groningen groot geweest. Zelf zorgde hij telkens voor het laatste nieuws, door na elke partij op te bellen, en verder kon men via de televisie de laatste verrichtingen gadeslaan. Een vriend uit Zundert kreeg het zelfs zo te pakken dat hij, toen de camera Van Oosterhout op de rug keek, ging staan om over zijn schouder moe te kijken! En dat is echt geen t.v.-mopje. Hoeveel belangstelling de kinderen van Cees van Oosterhout wel voor de ver- De tweekamp om het wereldkampioen schap schaken tussen de titelhouder, de Rus Michael Botwinnik, en zijn uitdager en landgenoot, Tigran Petrosjan, zal op 23 maart in Moskou beginnen. Petrosjan heeft zich het recht van uitdaging ver worven door als eerste te eindigen in het kandidatentoernooi, dat het vorige jaar zomer op Curacao is gehouden. richtingen van hun vader hebben demon streerde kleine Robert op schitterende wijze. Nauwelijks vijf minuten voor het apparaat het slopende werk van zijn va der bekijkend, informeerde hij met een benepen stemmetje of het kinderuurtje nog niet kwam. En zo waren er tientallen voorvallen, die de spanning in huize Van Oosterhout wat braken. Voor de vrouw van Cees van Oosterhout zijn dat trouwens toch geen dagen van grote spanning, omdat ze weet hoe haar man over een nederlaag denkt, en zijn humeur er thuis weinig onder zal lijden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat zij elke dag met belangstelling uitzag naar het telefoontje en andere nieuws uit het hoge noorden. Nieuws, dat tot de laatste dag hoopgevend was Het jaarlijkse Simultaantournee, dit maal met de Russische grootmeesters Bronstein en Aver bach als hoofdfiguren, is in Hilversum geëindigd. Behalve de twee Russen kwamen hierin uit dr. M. Euwe, J. H. Donner, H. Bouwmeester, N. Cortlever, F. W. J. Henneberke, A. Jongsma, H. Kramer, W. J. Muhring, C. Orbaan, F. Roessel, T. D. van Schel- tinga, H. L. Tan en D. J. Withuis. In totaal werden 1367 partijen gespeeld, waarvan de simultaangevers er 1101 wonnen, 199 eindigden in remise en 67 gingen er verloren. Dit resultaat bete. kent een gemiddelde score van 87 pet. per seance. Het is niet onwaarschijnlijk, dat er na het Hoogoventoernooi, dat vandaag begint, nog enkele seances vol gen. De resultaten in Hilversum waren: Averbach Bronstein Donner Van Scheltinga Withuis 35 39 29 23 22 28 37 26 19 17 JACQUES ANQUETIL weet al wat hij komend seizoen gaat ver dienen. Zijn grote baas vertelde hem dat er dit jaar maar liefst honderdachtentwintigduizend gul den af kan. Bovendien ont vangt Jacques nog eens drieën veertigduizend gulden wanneer hij hij de Tour wint. Deze formi dabele bedragen zijn natuurlijk zónder de „normale" vergoedin gen! x JO DE HAAN, Riet Rentmeester en de Duitser Rolf Wolfshohl werden van St. Raphaël Gemi- niani „overgeheveld" naar de Peugeotploeg. x RIK VAN STEENBERGEN is voor enkele weken met vakantie. Rik I gaat voorlopig twee weken naar Arosa maar wanneer con tracten of andere attractieve be zigheden lokken komt de Bel gische geweldenaar eerder terug. x MICHEL STOLKER, Ab Gelder mans, Bas Maliepaard, Jan Hu- gens en Jo de Roo gaan binnen kort met hun vrienden van St. Raphaël Geminiani naar Nar- bonne (Zuid-Frankrijk). Alleen Jacques Anquetil zal in dit trai ningskamp ontbreken. De Braziliaanse voetbalclub Canto do Rio uit Rio de Janeiro zal, naar is mee gedeeld, een tournee in Europa gaan maken. De club heeft een contract getekend voor dertig wedstrijden in Europa te gen tweede en derde divisieclubs, met de Zweed Borje Lantz als promotor. De Braziliaanse club, die op de laatste plaats is geëindigd om het kampioen schap van Rio met zes gelijke spelen en achttien nederlagen, zal voor elke wed strijd in Europa duizend dollar krij gen. Een krant in Rio schreef naar aan leiding van de tournee dat de club op een buitenlands avontuur ging, en dat een nieuwe ronde van teleurstelling voor het Braziliaanse voetbal voor de deur stond. Het wereldrecord op de 3000 meter van de Noor Knut Johannessen zal waarschijnlijk niet erkend kunnen wor den door een formele fout van de orga nisators van de internationale wed strijd in de Noorse plaats Skiën. Het wereldrecord zal dan in handen blijven van de Nederlander Anton Huiskes met een tijd van 4.40,2 min. Het record van Huiskes werd reeds eerder verbeterd door de Canadees Paul Enoch en de Zweed Ivar Nilsson, maar hun tijden werden niet erkend door de Internationale Schaatsenrijders Unie Enoch heeft de snelste tijd op de 3000 meter gemaakt: 4.37,2 min. Bij de uitnodigingen aan de schaatsers voor de wedstrijd in Skiën stonden de 500, 1500, 5000 en de 10.000 meter op het programma. Op het allerlaatste moment besloten de organisators de 1500 meter te veranderen in 3000 meter, zonder dit overigens ter kennis van de I.S.U. te brengen. Dit maakt het twijfelachtig of (Van onze correspondent) De bond van landelijke rijverenigingen in het werkgebied van de N.C.B. is dit jaar aan het zevende lustrum toe. Reeds van de oprichting af telt de bond een groot aantal RKJB'ers onder de leden en uit dien hoofde bestaat er dus een nauw relatie tussen de RKJB en de bond. In 1928 werden de toen reeds bestaan de landelijke rijverenigingen opgenomen in N.C.B.-verband en werd de bond van landelijke rijverenigingen opgericht, Vóór die tijd waren er reeds rijvereni gingen in verschillende dorpen, die onge organiseerd optraden en min of meer ge. slaagde onderlinge wedstrijden hielden bij gildefeesten, kermissen e.d. of als Garde Honneur optraden bij kerkelijke plechtigheden. De oudste landelijke rijvereniging .van de NCB en ongetwijfeld van Nederland is Wil helmina uit Gilze, in 1898 opgericht ter ge legenheid van de kro ning van koningin Wilhelmina. Van neu trale zijde werden pogingen in het werk gesteld de rijvereni gingen te organiseren, hetgeen voor het da gelijks bestuur van de NCB aanleiding was de organisatie van deze ruiterclubs zelf ter hand te nemen. Daartoe werd op 24 november 1926 een eerste bespreking ge houden met een twaalftal verenigingen. Een studiecommissie werd benoemd en conceptreglementen vastgesteld, die in een vergadering van het hoofdbestuur van de NCB werden goedgekeurd. Op 11 mei 1928 werd tot een zekere coördinatie van afdelingen overgegaan en toen ont stonden de eerste kringen van de bond van landelijke rijverenigingen N.C.B. nl, Breda, Oirschot, Helmond en Eersel met eigen besturen. Deze datum wordt als oprichtingsdatum van de bond aange houden. Sindsdien zijn de eenendertig vereni gingen, die van de oprichtingsdatum af waren aangesloten, uitgegroeid tot hon derdnegenenveertig afdelingen. Brabant kan dan ook met recht de bakermat van de landelijke ruitersport worden ge noemd. Sinds 1952 is ook voor amazones de gelegenheid om de ruitersport in NCB-verband te beoefenen. Na de oorlog was de bond een van de eerste instellingen, die naar buiten trad en liet zien, dat de N.C.B. weer was her rezen. In 1945 waren tweehonderdvieren, twintig afdelingen aangesloten. De bond is krachtig gegroeid en de afdelingen blijven de belangstelling hou den van vele duizenden, die het jaar programma volgen. Een programma wat naar buiten uit zijn hoogtepunten vindt in de concoursen-hippique. In het voor bije jaar werden negenentwintig con coursen gehouden met een deelname van de tijd van Johannessen, 4.37,8 min, er- twee- tot driehonderd ruiters en ama- kend zal worden. 1 zones. I Het technisch peil wordt in stand ge- De Israëlische voetbalbond heeft mee gedeeld geen toestemming te zullen ge ven voor een wedstrijd van de Zwitser se voetbalploeg „The Grasshoppers" uit Zürich, tegen Kapoei uit Tel Aviv in deze stad. De Israëlische bond heeft het besluit genomen naar aanleiding van de mede deling van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken, dat de Zwitser se club geen joodse spelers en leden toeliet, en tijdens de tweede wereld oorlog' een pro-Duitse houding aannam. De normen, die de Koninklijke Nederlandse Krachtsportbond (1400 leden) en het Nederlands Olympisch Comité gesteld hebben voor uitzending naar de Olympi sche Spelen in Tokio zijn kort maar krachtig: Zij, die tot de eerste tien van de Europese ranglijst behoren, zullen naar Tokio worden afge vaardigd. Dit geldt zowel voor de gewichthef fers als de worstelaars en daarom heeft de KNKB naast de normale competitie wedstrijden, centrale trainingen op het programma, waarvan ongetwijfeld de Beneluxwedstrijd, in beide takken van sport in 1963 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de bond het hoog tepunt vormen. De bekende Engelse coach, Al Murray, komt voor de gewichtheffers in 1963 driemaal naar Nederland. Murray, die wereldkampioen zwaarmiddengewicht Louis Martin (480 kg voor de drie Olym pische oefeningen), onder zijn hoede heeft zal tevens op uitnodiging van de Nederlandse Sport Federatie, een aan tal gewichtheftrainingen verzorgen, die van bijzonder belang zijn voor alle tak ken van sport in ons land. In verschillende steden van Nederland o.a. Eindhoven, Rotterdam, Den Haag wordt maandelijks onder leiding van J. Mutsers getraind. De Nederlandse ploeg heeft wedstrijden tegen België en daarna volgen in maart de Nederlandse kampi oenschappen. Eventuele kandidaten zul len dan worden uitgenodigd deel te nemen aan de wereldkampioenschappen 1963 in Praag, waarna duidelijk zal zijn wie een kanshebber voor Tokio is. Dezelfde gedragslijn wordt gevolgd ten aanzien van de worstelaars. Driemaal in 1963 zal de Duitser Hans Heubacher de training verzorgen, terwijl Henk Hooft maandelijks de topatleten in U- trecht onder handen neemt. Naast de Benelux-wedstrijd komen de worstelaars uit tegen Tsjechoslowakije en na de Ne derlandse kampioenschappen volgen dan de wereldkampioenschappen (Grieks-Ro meins) in Stockholm als laatste en be slissende gelegenheid voor het stellen van Olympische kandidatuur. Drie namen worden onmiddellijk ge noemd als men de voorzitter van de Nederlandse Boksbond, de heer W. A. Onrust, vraagt of hij kanshebbers heeft voor de Olympische Spelen in Tokio, in de allereerste plaats is dat de nu 16-jarige HBS-leerling Rudi Lubbers, die in het halfzwaargewicht de ene overwinning na de andere behaalt. Voorts ziet de heer Onrust vooral mogelijkheden voor de zwaarwelter Joop Verbon uit Utrecht en de bantam Maurits Gans uit Amsterdam. De NBB heeft ondanks een voortdu rend gebrek aan gelei de training voor Tokio al fors aaiigep&kt. In Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Gro ningen is men in het najaar van 1962 begonnen met uitsluitend jonge amateurs, die onder leiding staan van bekwame instructeurs zoals Willie Schagen en Baby de Voogd. Deze groep omvat to taal 75 boksers. Daarnaast is er een aparte centrale training in Amsterdam onder leiding van de heer J. Cosman met het oog op de wereldkampioenschappen, die eind april begin mei 1963 in Moskou worden gehouden. Het is de bedoeling de besten van deze beide trainingen in het seizoen 1963-1964 bij elkaar te brengen en dan de geselecteerden zoveel mogelijk tegen sterke buitenlanders te laten boksen. Zo mogelijk zullen de Olympische ge selecteerden dan in 1964 deelnemen aan de Europese kampioenschappen. Daarbij zal dan echter niet Rudi Lubbers zijn, want hij wordt pas vlak voor Tokio achttien jaar, de minimumgrens voor de Europese kampioenschappen. De Engelse voetbalclubs hebben een verzoek gericht tot het league-bestuur om de competitie langer dan tot mei doorgang te doen vinden. Het slechte weer heeft ook in Engeland het com petitieprogramma in de war doen lo pen. Het neemt niet wegdat de voet ballers toch zwaar in training blij ven. Dit plaatje, een training van de Arsenalspelers in de sneeuwzegt dit overduidelijk. Tijdens de in Utrecht gehouden ver gadering van de sportcommissie van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders houden en verhoogd door de vele cur sussen, die sinds 1955 in de wintermaan den in de manége van de heer de Leyer te St. Oedenrode worden gehouden Daar naast vinden vele commandantencursus sen plaats in de kringen, terwijl de afde lingen doorgaan met de opleiding van eigen ruiters. Ook de cursussen in paar- dengebruik en paardenkennis komen meer en meer in de belangstelling, ter wijl in de wintermaanden een veel om vattend programma wordt afgewerkt be staande uit spring- en dressuurproeven, cross-countries en samengestelde wed strijden, waarin ook aan het mennen vanaf de bok een plaats is ingeruimd. De ponyclubs, sinds vorig jaar officieel opgenomen in de bond verheugen zich ook al in een groeiende belangstelling. De Engelsman John Surtees heeft in een Lola de Grote Prüs van Nieuw- Zeeland gewonnen, doch de overwin ning van de vroegere motorkampioen verloor glans doordat alle belangrijke rivalen zich gedwongen zagen op te geven wegens motorpech. Nieuwzeelanders legden op alle an dere plaatsen dan de eerste beslag. De 40-000 toeschouwers kregen enige com pensatie door er getuige van te zijn hoe fraai wereldkampioen Graham Hill zijn Ferguson reed voor hij een ronde voor het eind uit de strijd raakte doordat zijn versnellingsbak onklaar raakte. De plaatselijke held Bruce Mclaren draaide met een tijd van 4.29.5 de snelste ronde (80 mijl/uur), maar in de 22ste ronde gaf een benzinetank van zijn Cooper de geest en was het voor Mclaren gebeurd. (Van onze sportredactie). Wanneer alles naar wens verloopt, en de heer G. van den Heuvel een geschikt terrein gevonden heeft, zal Tilburg eind januari de eerste kunst-skibaan van Ne derland hebben, geëxploiteerd door eer der genoemde persoon. Zoals velen waarschijnlijk wel via de televisie gezien zullen hebben, heeft de heer Noels uit Heer Hugowaard een baan ontworpen, die door kenners en experts geprezen werd als de beste ooit gemaakt. Deze kunstbaan bestaat uit een soort bor- stelmat, waarvan de kwaliteit om te skiën ver boven de middelmatige sneeuw uitsteekt. Dit borstelwerk vervangt reeds eerder geprobeerde middelen als den- nenaalden, linoleum, kokos etc. Het voor deel nu is dat men makkelijk kan uit- stemmen, wedelen en Christiana's ma ken, ofschoon de beginneling het moei lijker heeft dan op de „echte" banen. Daar staat natuurlijk tegenover dat men beslagen ten sneeuw komt na deze zwaar dere krachtproef. Deze baan is bedoeld als een trainings mogelijkheid voor beginners en heeft een lengte van twintig meter terwijl de breedte anderhalve meter bedraagt. Een ploeg van zes man bouwt het gevaarte centimeter voor centimeter op, maar het verwonderlijke is dat dit niet langer dan een half uur duurt.! De heer Van den Heuvel die ski-leraar is, gaat de baan gebruiken voor zijn lessen en men zal dus lid moeten zijn van de club (waar voor nog geen naam gekozen is) om te kunnen kunst-skiën. Eind januari hoopt de heer van den Heuvel de baan met een feestelijk tintje te openen. Maandagmiddag is het 25ste Hoogoven- schaaktoernooi officieel geopend. Zoals bekend, bestaat deze jubileumwedstrijd uit twee evenementen, namelijk een drleweekstoernooi van de hoofdgroep van achttien deelnemers en een tiendaags toernooi van z.g. tienkampers. De hoofdgroep telt niet minder dan elf grootmeesters en behoort tot de ca tegorie la, de hoogste kwalificatie die de wereldschaakbond (Fide) kent. Zes en een halve punt, behaald in dit toer nooi, geeft reeds recht op internationale meestertitel, een titel die alleen drs. C. B. van den Berg en de Indonesiër H. L. Tan nog niet in hun bezit hebben. Tien punten zijn voldoende voor het behalen van de grootmeestertitel en van Neder landse zijde komen daarvoor in aanmer king de internationale meesters Th. D. van Scheltinga en Kick Langeweg. Voorts ook nog de wereldjeugdkampioen Parma (Z.S1.), die reeds eenmaal een groot meesterresultaat behaalde. De tienkam pen, die op 17 januari beginnen, zullen twee meestergroepen omvatten, bene vens een damesgroep met onder andere wereldkampioene Nona Gaprindasvili (Rusland) als deelneemster. Naast deze belangrijkste groepen zullen nog onge veer driehonderd spelers in vier. en tien kampen uitkomen. De grootmeestersgroep speelt dinsdag de partijen voor de eerste onde. De paring luidt dan: Drs. van den Berg (Ned.)Tan (Ind.) Robatsch (Oostenrijk)Bronstein (Rus land); Van Scheltinga (Ned.)Donner (Ned.); Matanovic (Z.S1.)O'Kelly de Galway (B.); Pilnik (Arg.)Pirc (Z.S1.); dr. Trifunovic (Z.S1.)Ivkov (Z.S1.); Ge- reben (Israël)—Langeweg (Ned.); Stahl- berg (Zweden)Averbach (Rusland); Parma (Z.S1.)—Milic (Z.S1.). W - M« >W v» Mi. Vereniging werd de wedstrijdkalender voor 1963 bekendgemaakt. De data van de belangrijkste evene menten zijn: 3 maart: internationale motocross Gemert; 17 maart: internationale moto- cross Sint Anthonis; 31 maart: interna tionale trial Motorclub Zuid-Limburg; 15 april: (Tweede Paasdag) internatio nale motocross Boekei; 27 en 28 april: training circuit van Zandvoort; 12 mei: internationale motocross Bergharen; 19 mei: grand prix motocross 500 cc Mar- kelo; 23 mei (Hemelvaartsdag): inter nationale motocross Norg: 3 juni: (Twee de Pinksterdag): internationale moto cross Veenendaal; internationale weg races Tubbergen: internationale gras baanraces Stadskanaal; 9 juni: grand prix motocross 250 cc Schijndel; 29 juni: TT-races Assen; 7 juli: grote prijs van België Francorchamps; 14 juli: inter nationale motocross Lichtenvoorde: 2 t.m. zaterdag 7 september: internatio nale zesdaagse; 8 en 15 september: ster rendag circuit van Zandvoort: 25 en 26 oktober: 28e KNMV-kampioensrit* 23 november: KNMV-kampioenstriaU 15 december: KNMV-kampioenshuldiging. De baan wordt uitgeprobeerd en gecon troleerd door experts, zoals op deze foto te zien is. GOES. 6 januari 1963 Groenten p.kg. witlof AI 105-115. All 98. BI 101-109, Bil 82-100, afw. 80-91, spruiten All 81-117, afw. 68. andijvie II 79-95, afw. 89, prei All 89-104, rode kool All 23, BI 34-40, afw. 12, witte kool II 9-16, groene sav. kool All 29-33, Bil 9, afw. 18-22, gele sav. kool II 28, boerenkool II 17-54, afw. 38, peen BI 21-28, 4,50-14, uien II 30-36, stek 6-9, knolselderij 4; p. st.: knolselderij afw. 29. ROTTERDAM 7 januari Tarwe 17 pet. vocht, naar kwaliteit tot f 33,50. De ze week franco bestemming per auto; zomergerst, volgens monster tot f 28,50 af; haver volgens monster tot f 26,25 af; rogge volgens monster tot f 25.50 af; peulvruchten, franco Rotterdam; gr. erwten op monster f 47-53, schokkers op monster 50-69, bruine banen boerensch. op monster tot f 125. ROTTERDAM 7 jan. Klei-aardappelen 38 mm opwaarts voor het binnenland: bintje f 15-16,75; klei-aardappelen 35 mm opwaarts, bintje 14-50-16.50. voer-aardap- pelen 400-5.25. Export geen not. door weersomstandigheden, binnenlandse han del beperkt. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardap pelen op wagon, schip of auto. ROTTERDAM 7 januari Totale aan voer 2162, vette koeien en ossen 1658, varkens 504; prijzen: vette koeien 255-258 230-255, 210-230, varkens lev. gew. 190, 188, 185; vette koeien aanvoer ruim, han del kalm, prijzen gedrukt, prima's boven not; varkens aanvoer tamelijk, handel goed, prijzen prijsh., prima vleesvarkens boven not., slachtzeugen 1.48-1,50 p. kg. Konstanz 256 1), Rheintelden 175 1), Ottenheim 210 onv., Straatsburg 160 9), Maxau 349 (+9). Plochingen 109 (+3). Mannheim 158 (+6) Steinbach 116 (—3). Mainz 169 (J-7). Bmgen 101 +5), Kaub 99 (+3). Trier 219( 37), Koblenz 144 241, Keulen 68 (+1), Ruhrort 236 6). Lobith 844 (+5), Nijmegen 627 51, Arnhem 682 onv., Eefde IJssel 370 451, Deventer ijsvast tot Deventer, Monsin 5462 -L-8)Borgharen 4001 38), Bel- feld 1208 (+20), Grave beneden de sluis 527 (—3). De kou houdt U alleen maar buiten met Laat dan de wind maar gieren. Met ook geen kieren. SINT-JANSTEEN Tel. 01140-2820

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 8