VAN NELLE 3995.- met zwaardere motor (110 kmlu) en alle versnellingen gesynchroniseerd Jlata I CCB Pleidoc politie m msss GEEN NATTE VOETEN KNIE- of KUITLAARZEN KAPLAARZEN twee vrl. assistenten j Netto MAGAZIJNMEESTER PRESBURG „U ZOEKT GELD" KACHELMAKERIJ EMAILLEERDERIJ ELEKTRICITE1TS en 0NDERH0UDSAFD. STAMPERIJ De échte zware shag uit het bekende blauwe pakje van de Weduwe f; GEMAKSSCHOENEN Molenschot N.V. Breda vaste, zeer lage onderhoudskosten RENAULT] Md jp»yiï, Koudegolf Engelan miljoen t t Dfc "X W A ICS FKALÊN door w VAN DER steen Ah^OÏMuMtnW 60udene/iKM!j G.Oudpnpn XMkfPsfmdw depcfiufkei XwkXommXuiïmlmloskMkkpn! xvlkwppfMrXetn! jlL>%| ikkwikbpnin <froofXuakfpvtir!yx& W"^N Gevr. op verschillende werken in DuitslandTimmerlieden, metselaars, vlechters, opper lieden. Allen moeten in het bezit zijn van geldig paspoort. ~!igen kost. Hoog Vrij vervoer. EU loon na gebleken geschiktheid. eslag, vakantiepremie regen- zowel als vorstverlet. Kindertoesla Aanm. G. Donkers, v.d. Mark- str. 36.Zevenbergen.Tel. 01680- 3855. Meidoornstraat 39.Breda. m Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Weerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf, Markt 33, Etten. Afd. Verwarming. Tel. 01608-2310. X Bruidsjurk maat 40 t.k. te be vragen. Speelhuislaan 120A, Breda. 25905-X Naaim. koopjes. Bekkers z.z. specialisten. Alle merken dus 100 pet. se en gratis lessen. Z.g.a.n. Sin ger z.z. in mod. tafel. Singe handnaaims. v.a. f 25,-. Vraaj ruime keuze, 100 pet. service Sin- Singer Vraagt offerte-folders Boschstr 67. tel. 41725. Nog één week spec, aanb. z.z. volaut f 298,-, elek trisch f 195,-, handn ringspoel f 150.-. 25914-X Bontmantels, keuze uit 200 st. Prettige bet. regeling. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3, Til burg. 12809-X Rubberboten en kano's vanaf f 95,-; touwladders en zwem- trapjes vanaf f 13.50 te koop. Ad Sterkens, Woonark ..Adan" Nijverheidssingel, Breda- Tel. 44103. 66787 Jazz-gitaar t. k. z.g.a.n. Bern- hardsingel 28, Breda. T.v. t. k! 43 cnT beeld. Tem- pelierstr. 53, Oosterhout. Na 6 uur. Hoekwinkelh kruidenierszaak te koop bij volkswijk in Breda wegens dubbele zaak met ga rage en bergruimte. Omzet is 3 a 4 maal te vergroten, win- k I groot 50 m2. zeer geschikt voo comb, met groente en fruit. Groot bovenhuis met a- parte opgang, vooroorlogse nw- bouw, goed onderhouden, win kel en bovenhuis spoedig leeg te aanvaarden, prijs n.o.t.k. Br. onder no. 25824 X Woonhuis, bouwj. 1955 met kl. garage te koop. Te bevragen. Westdam 68, Sas v. Gent. X Nieuwbouw. Spoedig kopen, lage overdr.kosten. Tuinzigt v. f 25.000,-; Ginneken v.a. f 32.500,-. Makelaars v. d. Berg Co., Nw. Ginnekenstr. 43. Breda Tel 24421. X Woningruil Den Iiaag-Breda. Aangeb. heel huis, 3 gr. en 2 kl. k.; badcel; box; tuin; g.e. w. tel.; huur f 101,- p.m. incL lasten. Gevr. per 1 febr. '63, Heel huis, 6 k., tuin. Chr. Klomp, Landzijde 68, Den Haag Tel. 666694 25897-X Volkswagen te koop in goede staat. Prijs nader overeen te komen. Na 6 uur. Nieuweweg IA, Breda. 25903-X Ook in het nieuwe jaar gaan wij gewoon door met het ver kopen van betrouwbai-e, ge bruikte auto's: Chevrolet Con- vair 1961, Chevrolet Convair 1960, Chevrolet Bal-Air 1958, Mercedes 220 S 1958, Ford Fairlane 500 1961, Opel Kapi- tan 1960. Opel Kapitan 1959, Opel Rekord 1961, Opel Re- kord 1960, Opel Caravan 1961, Opel Caravan 1958, Opel Be stelwagen I960 met ruiten. Opel Bestelwagen 1959, Ford Taunus 17 M 1961, Ford Tau- nus 17 M 1960, Ford Taunus 17 M 1958, Ford Taunus 17M Stationcar 1960, Ford Taunus 17 M Stationcar 1959, Ford Taunus-busje 1956, Ford Tau nus 15 M 1957, Ford Taunus 12 M 1956, Ford Anglia 1960, Ford Anglia 1959, V.W. de Luxe 1960 met roldak en ra dio, V.W. de Luxe 1960. Re nault Dauphine 1960, Renault Vier 1958, Peugeot 403 Diesel 1960, Peugeot 403 Stationcar 1960, Peugeot 403 1958, V.W. Pick-up met dubbele cabine 1960 enzovoort. Al deze wa gens zijn of worden in eigen werkplaats grondig nagezien, en worden met 10.000 km en of 3 mnd. garantie verkocht. Inruilen van auto-motor-scoo ter of brommer is mogelijk. Eventuele financiering zo klaar. Voor een betrouwbare wagen, naar een betrouwbaar adres. Het adres met de grootste voorraad, en met de grootste service. Belcrum-Ga- rage, Min Kanstraat 16-20, Breda. Telef. 39900-39870-43593. Vlakbij groenteveiling en sta tion. Za. en zondags gehele dag geopend!25940-X Belcrum-Garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's t.k. v.a. 1957. Min. Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. met herenmaten. dames- en kindermaten, in diverse kleuren. Er is een Bata-filiaal vlakbij! Voor een betrouwbare gebr. auto is het adres Toon Gijzen, Vestkant 125, Breda. Tel. 33346. De volgende auto's staan bij ons in voorrad: V.W. de Luxe 1961; Taunus F K 1000 bestel met ruiten 1957. Plymouth m. radio 1955, spotprijs, een aan- hangwagentje spotprijs. Tau nus 17M 1960 Bestel, Citroën C.V. 1960, Opel Rekord 1961 m. radio, Ford Zephyr 1959. Opel Bestel 1959. Ford Taunus Pick up 1960. Opel Rekord 1959, Ford Anglia 1955, Opel Kapi tan 1957, Opel Rekord 1956, Ford Mercury 1955 spotprijs Al deze wagens zijn in prima staat en worden onder garan tie verkocht. Inr., verk. en fi nanciering. 's Zondags geopend tot 3 uur.25978-X De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop gevraagd. Breda, Haagweg 31- 33. Tel. 33915. Tilburgseweg 135. Tel. 39753. 21336 Uit Navo Dump ontvingen wij 89 Volkswagens in prima staat v.a. f 800,-, 9 Opeis Olympia v.a. f 650,-, Opel Caravan v.a. f 1400,-, Mercedes 170 S v.a f 850,-, voorts keuze uit 180 B.M.W.'s v.a. f 450,-. Willem Appels, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom. X Slooponderdelen voor Volkswa gen, Opel B.1VLW. en alle soor ten tweetaktmotoren. Accessoi res, bekleding guldens voorde liger, Willem Appels, Blauwe handstraat 2 Bergen op Zoom. X Schieting maan. 7 jan. bi. Nijs, Hulst. Vooruit 3 kalk nen, 15 poularden en f Beg. 3 uur. 1133 Lederen handschoe verloren in de Julianastraat te Heikant. Ter. bez. bijF. de Vilder, Heikant 11338 Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning? Krediet voor iedereen tot f 5000,-, voor aan schaf meubilair, woningtextiel. Vraagt gratis folder, dan krijgt u algehele inlichtingen. Postbus 1371 Rotterdam- Bromfiets i.g.s. te koop we gens plaatsgebrek. Te bevr.: Churchillweg 29, Hulst. op hypotheken van 4.5 pet. of op andere objecten. Wij hebben altijd een aantrek kelijke aanbieding voor u. L. A. VAN OPSTAL ZN. Jacoba van Beierenstraat 1 GOES Tel. 5405 KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN „DE ETNA" N.V. te BREDA I£THA| Op woensdag 9 januari a.s. overdag 10 0017.00 en 's avonds van 19.0020.00 uur bestaat de gelegenheid voor het aan melden van nieuw personeel in onze ontspanningszaal, in gang naast de pastorie. Bramers Boorders Hulparbeiders (in 3 ploegen) Bankwerkers (in 2 ploegen) Electro-monteurs (in 2 ploegen) Stampers (in 2 ploegen) Voor jongeren bestaat de gelegenheid tot goede scholing en opleidingscursussen. kwaliteit! de zo ELEGANTE van en het. leed is geleden! EINDSTRAAT 21 - BREDA M vraagt voor haar afdeling voorraad-admini- stratie en na-calculatie: opl. bij voorkeur MULO of 3-j. HAS en typen Sollicitaties schriftelijk aan afdeling perso- neel (adm.) postbus 246 of mondeling op kantoor Teteringsedijk 53. ^AAMBEIEN: k SCHROMPELEN WEG g 5 Pij" en jeuk wèg §j Zwelling verdwijnt g &De wetenschap heeft thansft Veen helende substantie ont-» fidekt met de verbazingwek- kende eigenschap de aam-'2 g beien eenvoudig te doen weg-w drogen - de pijn houdt op.SJ zwelling verdwijnt. Toege-fj past in SPERTI, doet dit 3 ipj weefselvernieuwende Bio-8 j Dyne zelfs de meest hardnek- g kige aambeien ineenschrom-K 5 pelen, zó afdoend dat ze nu g geen probleem meer zijn. j\ 5 Sperti Zalf en Zetpillen S SPERTI is zaoht en desinfec-,/ I terend - bevat géén verao\ I tyvende middelen. Voor veilig I Wge, rechtstreekse behande-n n Kling van aambeien, SPERT!a I 3 Zalf f 3.30. Zetpillen f 4.90. ft l 1. geen smeerpunten 2. speciale vloeistofkoelinq een vereniging van alle voordelen van de waterkoeling (geruisloze motor, comfort, rendement) en die van de luchtkoeling (geen be vriezingsgevaar) 3. vijf deuren (met veilig "kinder- slot") 4. laag benzineverbruik: 1 L op 17 km 5. snel: 110 km/u 6. felle acceleratie 7. grote bagageruimte (480 dm3) 8. vlakke carrosseriebodem, dus geen vrees voor obstakels 9. enorm vaste wegligging door vier onafhankelijk geveerde wielen; gemakkelijke besturing wm GARAGE C. BOS kloosterstraat 41 - Sas van Gent - Tel. 497 Filiaal Sluis - Tel. 326 incl. verwarming "f Amsterdam GARAGE „CENTRUM" Jack Valckestraat 5 - Goes v. d. Vliet Bak K^j Telefoon 2404 Zend mij s.v.p. gratis de Renault 4 folder. Naam: - Adres:. Plaats: Invullen en in open envelop (waarop postzegel van 4 ct) opsturen aan RENAULT NEDERLAND N.V. Wibautstraat 224, Amsterdam. R 463 i (Van onze v< Aan kredieten hadden de plaatse banken die zijn aa Coöperatieve Cent bank (CCB) te E 1962 een bedrag u miljoen gulden. D; gulden meer dan e hanger van deze s 160 miljoen gulden op leningen van n tijd, is de vermee aan de boerenlef trouwde gelden n tot in totaal 2300 Van flit bedrag zvjn spaargelden. Met inbe schreven rente steeg h rig jaar met 275 milj weer 25 miljoen meel spaarbankfunctie van groeit sterk, zoals blij het aantal spaarbankb stuks toenam. In tot 1.150.000 spaarbankboei renieenbank in omloop van de CCB met trots k op de tien Nederlanders renieenbank. Wat de kredietverlen voornaamste functie v tieve bank merkt di jaaroverzicht op dat de procent zijn uitgezet in tor en voor 45 procent stand. De kredietverle agrarische sector had trekking op de finaciei bouw en van kleine zei de landbouw. De boert in 1962 opnieuw een b hele platteland geblekt voor de landbouwsecto: lening van de boerenle sneller gegaan dan door Bank in de kredietbepi toegestaan. Derhalve mc Nederlandsche Bank ee sito aanhouden van 25 dels is de conjunctuur water beland", aldus meent, dat de spanninge zijn afgenomen. „Wij vj Nederlandsche Bank Prof. mr. J. M. en prof. mr. W. P. J leraren in het strafi vordering en de cri de rijksuniversiteit 1 Utrecht, pleiten in 1 juristenblad voor gj heidstelling van de litieke delinquenten land nog steeds ee gevangenisstraf uit: Lager, Fischer, Kate Fuenten. Deze vier politieke delinquent gevangenschap zijn De twee hoogleraren menten voor hun oordf hoort te worden verlet Drie Zij wijzen erop, dat digers, die tot levensü straf veroordeeld zijn, een zekere periode di Duitsers ruimschoots is straf bij wijze van gra in een tijdelijke straf, waardelijk in vrijheid Men is bij de tenuitvoi straffen, opgelegd aan quenten, steeds van de gaan, dat deze delinqu op dezelfde wijze behoi gaan als de commune c hoogleraren zien aanleic dat voor de commune de ook toe te passen op d< quenten. Zij voegen eraa meer zin heeft, daar d na hun invrijheidstellii uit Nederland zouden zen. In de tweede plaats leraren aan, dat thans worden, dat de verschril ven, waaraan de viei pi gers zich hebben schuld gepleegd in tijd van oor gehele lijn zedenverruw dering en grote ïenuw zich bracht. Verder ve£ aandacht op, dat deze v als Duitse ambtenaren dere druk van de nation dictatuur bloot stonden, landers, die zich aar dc ven schuldig maakten, Duitsers niet gezegd kar De Sunday Observer dat de koudegolf van d« weken, de hevigste we 15 jaar heeft beleefd, L sterling heeft gekost. strie moest een veer la pond. Zwaar getroffen werd< portbedrijven en de t( British European Airws komstenderving op een pond. De winkeliers heb branches echter flink v de omzet van schoeise Londens warenhuis noe van warmwaterkruiken WDÏÏOfflMK W,?êwrd,fi 1*on$7)ef<fem bbhbTje m m<fe> wn dekwaksfwtfpi/en? y pw 6 DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 7 JANUARI 1963 In de vrede van Christus overleed heden, in het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil, gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk, mijn geliefde man, onze dierbare vader, behuwd- en grootvader, broer, schoonbroer en oom de Heer JOHANNES FRANCISCUS VAN DER VEEN echtgenoot van Mevrouw Louisa Maria Mahu in de leeftijd van ruim 60 jaar. Terneuzen L. M. van der VeenMahu Sas van Gent M. L. de Meijervan der Veen R. F. M. de Meijer Marion en Frank Sluiskil M. C. Mobachvan der Veen J. P. Mobach A. L. de Krijgervan der Veen A. J. de Krijger Marie-Jeanne, Alexandra, Francois. Terneuzen Y. L. van der Veen en verloofde Ko Marlies Terneuzen, 5 januari 1963. Bernhardstraat 1. De plechtige uitvaartdienst, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op woens dag 9 januari a.s. in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Terneuzen, om 10.00 uur. Samenkomst: Bernhardstraat 1, 9.30 uur. Dodewake met rozenkransgebed: dinsdagavond om 7 uur in de parochiekerk. Zij, die door omstandigheden geen kennisgeving ontvingen worden vriendelijk verzocht, deze ad vertentie als zodanig te beschouwen. t Heden overleed on verwacht in Den Haag. nog voorzien van het H. Oliesel, in de ouderdom van 37 jaar, onze geliefde zoon, be huwdzoon, broer, zwager en oom, de heer MARINUS JACOBUS RAAS. Lewedorp P. Raas A. Raas-Voet J. Raas en verloofde. Goes L. de Koster-Raas M. L. de Koster en kinderen. Lewedorp P. Raas J. Raas-Jansen J. J. Voet. Lewedorp, 6 januari 1963. Toldijk 4. De plechtige uitvaart dienst zal plaatshebben op woensdag 9 januari a.s. te 10 uur in de pa rochiekerk van de H. Eli- gius te Lewedorp. waar na begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Zoekt u bijverdienste-avond- werk? Ook u helpen wij hier aan. Inl.Postbus 21, H.I.Am bacht. X Net dagmeisje v. d. e. n. ge vraagd. Mevr. de Gier-Braat, Hulst. 11336 DANKBETUIGING Mijn oprechte dank aan In structeur W. Vermeulen te St. Jansteen, voor de prima rij- en theorielessen waar door ik mijn rijbewijs spoe dig behaalde. L. Franckaert Heikant, januari 1963. Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeel houders van de N.V. Vernis- en V erf warenf abriek v/h J. WAGEMAKERS Zonen op MAANDAG, 14 JANUAKI 1963 om 15.00 uur ten kan tore der Vennootschap, waar de te behandelen stukken voor aandeelhouders ter in zage liggen. Aandeelhouders, die de ver gadering willen bijwonen moeten hun aandeelbewij zen aan toonder uiterlijk 10 januari 1963 deponeren ten kantore der vennootschap, bij de N.V. van Mierlo Zoon te Breda of bij de Twentsche Bank N.V. te Hengelo (O.). Breda, 7 januari 1963. Welke dame wil huishoudelijke leiding op zich nemen in W- Brabantse r.-k pastorie? Br. ond. no. 13511 bur. v.d. blad Roosendaal. X In landbouwersgezin van va der en twee zoons, in kom van dorp, wordt gevraagd een r.-k. huishoudster. Bereid en in staat de verzorging van de huishouding volledig op zich te nemen "Was buitenshuis. Gebr. Koenraadt. Molenstraat 15, Kruisland. Tel. 01673-315. KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN „DE ETNA" N.V. TE BREDA Over enige tijd komt in ons handelsartikelen-maga zijn de functie vrij van: Gezocht wordt naar iemand, die reeds enige erva ring heeft op dit gebied. Die leiding kan geven en voldoende vooropleiding heeft genoten om deze taak te kunnen vervullen. Administratief en magazijnpersoneel staan tot zijn beschikking. De te benoemen functionaris zal eerst enige tijd meelopen naast de huidige magazijnmeester en daar na de algemene leiding op zich moeten nemen. Leeftijd tot 40 jaar. Eigenhandig, niet met ballpoint geschreven brieven te richten aan de Raad van Beheer van bovenge noemde N.V., Tramsingel 17, Breda. Avonturen van ^uske cn Wiske 92. Terwijl iedereen in het huis van tante Sidonia nog natreurt, krijgt Mamora een lumineus idee. Per eigen radio roept ze haar man op en inderdaad, ze krijgt con tact. Lang genoeg om Pa- mora gelegenheid te geven om te vertellen waar hij is. En dat is natuurlijk al heel veel. Door die wetenschap is Pamora echt wel gesterkt. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, MARIA ACDA Weduwe van C. Boonman. Borssele M.Boonman C. BoonmanVermuë en kinderen Breda Zr. M. Ambrosia Borssele Clasina Boonman Josina Boonman Borssele, 4 januari 1963. De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op dinsdag 8 januari om 10.30 uur in de parochie kerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek, waarna de begrafenis op de r.-k. begraafplaats' aldaar.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 4