BREDA-ploeg verliest omnium te Antwerpen Johannesen vestigt nieuw wereldrecord Van Oosterhout eer aan Vu!tink :N STIL Gerrit Schulte-trofee" is thans bij Jo de Roo West-Europa-cup volley Nederland in finale „De Robben en „Het IJ krijgen kristallen vaas t ca waar? Theo vorm, Verschuren niet in Ad Biemans wel letineerden Groningen opstand WIELERSPATTEN osychopatenasiel eybaltoernooi in voor Matador MARK l EN IOOCWATER Vandaag Morgen SUCCESVOLLE MEETING IN SPORTPALEIS Rik I Belgisch omniumkampioen I aria lie Plechtigheid in Den Bosch Reims verliest van Monaco (5-2) Alweer Rik I Jantje Yenekamp kampioene op de korte baan Frei A. MAYER in grootse vorm Triest record van Bredanaar Zenuwen Uitslagen Handbalzege op Belgen Zwemmen om Haagse kilometer GEDWONGEN RUST WAS SPELBREKER Onze boksers verloren van Zweden (6-4) Schaak toernooi te Hastings Gligoric en Kotov winnen beiden Schaatskalender Schmelz Neptunus verslaat Kikvorsen (4-3) Adrie Lasterie verliest weer Kortebaantitel gaat naar Regts DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 7 JANUARI 1963 momenteel bijzonder rustig rse haventje. Met de sneeuw van de afgelopen weken was lelijk de werkzaamheden in voort te zetten. Ook al is at erg vroeg: de tekenen van •end zeilseizoen zijn al te De eerste van een aantal inlegsteigers is reeds klaar, weer wat gunstiger wordt zullen de steigers worden l. Men gaat eveneens verder rstel van de havenwand. ks half tien gisteravond is in opatenasiel te Groningen ilige strafgevangenis aan de - een oproer onder de gedeti- itgebroken. Om elf uur was rerre de toestand meester, dat ewaking binnen het afgegren- :elte was. and begon tegen half tien. gevangenen weigerden nadat vergaderzaal een bijeenkomst gewoond, naar de cellen terug In de hoofdgaanderij op de •dieping van de noordvleugel, meubilair en oude rommel in .arna werden de ruiten inge- d dat moment sloeg de be- arm. Zowel de brandweer van als politieversterking ver- d het toneel van de opstand, dngspersoneel kreeg assisten- emeente- en rijkspolitie, als- de koninklijke marechaussee, 'eer wist met behulp van een dder van buitenaf de brand üststraal te blussen. De brand- ondervonden daarbij gec-sv. an de oproerlingen. In het enasiel verblijven meest ter ig van de regering gestelde n goed gevulde zaal heeft de lub E.G.V.C. zaterdagmiddag rtzaal van de Ireneschool een. iditie-volleybaltournooi georga- werd deelgenomen door de Terhole, Möller (Bergen op itador en Marathon uit Vlissin- de organiserende vereniging atador was de toonaangevende dit toernooi en plaatste zich >lijk als eerste. Marathon won d van EGVC en plaatste zich als tweede. Voor Möller werd keurstellend tournooi, omdat zij trijden verloren. Terhole speel- :nstelijk, doch had te weinig en routine om tot betere resul- komen. EGVC speelde verdedi- goed, doch de aanval was vol- n slag af. De einduitslag luidde: dor, 8 punten, 2 Marathon, 6 EGVC, 5 punten, 4 Terhole, 2 Möller, 0 punten. (CHT, 3 jan. Gezwingeld IR 160-185, DR 150-170, breek- 10, ruwe lokken 20-45, gezwin- cen 70-92,5, gekeurd lijnzaad 53- id 43-44, kaf 9-11, bolraap 3-4, ,5-7,5. Vlotte markt. ,BURG, 4 jan. goudreinette -57, 70-75 52—54, 65-70 48—54, -46; gold, delicious 75-80 7176, >0-65 64: jonathan 70-75 3757, 51, 3 fijn 2428: cox orange 67; gieser windeman 60 en op 42—43: st. remy 55-65 32—39, groenten: r.kool 14-44, w.kool ten 68-100, witlof 84-116, prei asand. 116-133, sav.kool 10-46, il 14-26, uien 12-29, glasveld- breekpeen 20-25. dinsdag 8 januari, gelden rovincie Zeeland de volgende -standen: Hansweert 1.24 en Terneuzen 0.52 en 13.21 uur; 0.22 en 12-49 uur; Wemel en 14.20 uur. 20 uur De overval iURG uur So lacht und küsst man 1, a.l. 19.30 uur De held van Troje, ;en ra 20 uur Wereld der zotheid, m Oosterom 19 uur Boerenbal pgebouw 20 uur De drie Stoo- ercules Üs 15 uur Schieting ntrum 20 uur Vijf gebrand- vrouwen, 18 j. t^EN 20 uur Porgy en Bess, 14 j. (Van onze sportredactie) „Ofschoon mijn mannen eeen enkele overwinning hebben we ten te behalen, ben ik toch niet ontevreden", zei ploegleider Toon Simons na afloop van de sport paleis-meeting zaterdagavond. Zijn mannen, Leo van Dongen, Jacques van der Kloot, Kees Haast en André van Aart werden op alle fronten geklopt, maar tel kens was het verschil zo miniem, dat toch van een waardig debuut kon worden gesproken. De grote ervaring, die de Antwerpenaren Jan Walschaerts, Walter Lam brechts, Camiel Verschaeren en Roger Joossen op hun eigen piste hebben, was van een doorslagge vende betekenis. Konden de jongens van „Toon" niet tot een succes komen: zeer goed werk leverde Ad Biemans uit Ulvenhout, die praktisch on voorbereid aan de start verscheen van een dernywedstrijd voor jon geren. Hij finishte op een knappe wijze als tweede. De amateurmeeting tussen Antwerpen en Breda leverde dus een zege op voor de Sinjoren. Zij begonnen door middel van Roger Joossen en Walter Lam- brechts de puntenkoers voor hun reke ning te nemen. De Belgen verzamelden 25 punten tegenover de Nederlanders slechts 15. Geen van de klassementen kon Breda op zijn naam schrijven. Een tweede onderdeel, de achtervolging per ploeg, was een waar spektakelstuk. An dré van Aart en de anderen verdedigden zich zeer dapper, maar moesten toch met enkele meters verlies 1 et hoofd buigen. De afvalrace, een kolfje naar de hand van meer ervaren pistiers, was opnieuw voor Roger Joossen. Winst kon er voor de Nederlanders nog zitten in de tijdrit. De Bredanaars realiseerden de knappe tijd van 1.02.58. De Belgen deden het echter toch weer iets rapper en kwamen tot 1.00.48. „Ik kan niet anders zeggen dan dat de Bredanaars zich dapper hebben gehou den", constateerde matchmaker Theo Balemans. „Indien de jongens meer rou tine krijgen, zullen zij zonder twijfel tot successen komen. Wij zullen het zo zien te arrangeren, dat het team dit jaar nog een keer aan de beurt komt. Het sportpaleisprogramma, dat behoor lijk veel publiek trok, was zeer gevari eerd. Een van de grote attractiepunten was de wedstrijd voor jonge profs achter de dernies. Vrijdagavond had Ad Bie mans de mededeling gekregen, dat hij in< deze wedstrijd kon starten. Zegge en schrijven had hij tweemaal achter de ronkende motortjes kunnen oefenen. Van Ad Biemans kon dus niets worden ver wacht, maar.hij verraste vriend en vijand. Lode Troonbeeckx, die meer met het dernybijltje hakte, had alle moeite om in het spoor van de achter Frans van Looveren rijdende Nederlander te blijven. Pas in de slotfase van de beide reeksen zag de sterke Troonbeeckx kans om Ad van de leiding te fietsen. Een zeer eer volle tweede plaats in het eindklassement was de beloning voor het knappe werk van Biemans, die stellig bij een volgen- Theo Verscliuere (links) vóór hij pech kreeg in een felle strijd om de kop. 1 gent a 20 uur Misdaad achter het t zen Ï0 uur Porgy en Bess, 14 J* (Van onze sportredactie) ,,Gij hebt iets gepresteerd wat in de eschiedenis van de Nederlandse wieler- port door geen enkele andere renner oit is verwezenlijkt. Gij hebt niet min- ler dan drie klassiekers gewonnen. Klas- '.ekers, die hemelsbreed van elkaar ver- l chilien en die uw overwinningen des te aardevoller maken", zei mr. Jan Veen- 'oven zaterdagmiddag tegen Jo de Roo it Kruiningen. De Zeeuwse renner ont- I *ng tijdens een plechtigheid in het res- I aurant ,,De Viiert" in Den Bosch de I Gk-rrit Schulte*lrofee", een beker, die i1aaJ door epn sPeciale commissie van weierdeskundigen aan de beste renner vordt toegekend. Michel Stolker had het vorige jaar de ontvan^n- moest deze nu over- -)« l>en aa?, zlJn Pl°egmakker en vriend 'VIk Yin.d het fijn", zei Michel, ..dat gij, Jo, de beker hebt veroverd. Ie. ere renner weet, dat gij tot de top van e Europese wielersport bent doorge drongen Vooral in Frankrijk hebt gij ie laatste maanden een publiciteit ge legen, die alleen aan zeer grote ren- lers wordt gegeven. Ik ben blij, dat ik de oefcer aan jou mag overdragen, maar... l100*5 ik- dat gij het volgend jaar de beker weer aan mij zult moeten geven aldus de sportieve Michel. in dezelfde geest van mr. Jan Veen- GerrU cn.M'chel Stolker spraken ook Qerrit Schulte en Frits van Griensven. ■ij roemden beiden de kwaliteiten van de trofeewinnaar en zij kwamen beiden ook tot de conclusie, dat Nederland he nen ten dage een stel renners heeft, dat Kan wedijveren met de beste van andere landen. Tijdens de bijeenkomst, die werd bijge. door talrijke oud-renners, werd woord gevoerd door de heer A, van h lid. van de sportcommissie sneed de dopingskwes dleu onlangs in een zogenaamc humoristisch programma door de AVRO- d'J'snortP^Werd Sebracht. Het lid van testhr?ef n^m'pSle Stelde v00r e™ P>'° pfndepfk ïr e AVR0 te zenden. Uit- ttnf om nvïet 6 dlt <nog) niet' maar stof om oyer te praten was er. Gerrit was er ook de overhan- a '-5 Praten was er. Schulte-trofee" ^"lking Van de diging van de beker voor de renner van de toekomst. Toon van den Booeaarri lïit Veldhoven (schenker van de'beker) reik' te deze aan Arie den Hartog uit De uitslagen van de Franse competitie: Sedan—Nimes 3—0; RC Paris—Tou louse 22; RouenNancy 21. Mont- pell ierLyon 11: Ren nesStade Fran cais 2—0; Grenoble—Nice 3—1; Monaco —Reims 5—2; Bordeaux—Marseille 1—3. De stand aan de kop van de eerste di visie (na 24 wedstrijden): 1. Sedan 32 p., 2. Lyon en Bordeaux 30 p., 8. Reims en Rouen 25 p (uit 23). Onderaan de ranglijst staat Grenoble met 15 p. Deze opname toont de Breda-ploeg (in donker shirt) klaar voor de start in Ant werpen. Derde van boven André van Aart, Leo van van Dongen, Cees Haast en Jecques van der Kloot. de gelegenheid opnieuw uit zal komen in derny wedstrijden. Na lange tijd was ook Theo Verschuren weer eens in het sportpaleis. Hij startte in het officieel kampioenschap van Bel gië achter de dernies voor liefhebbers, Theo, die na zijn militaire diensttijd weer in vorm moet komen, was zeker niet opgewassen tegen de snelle acties van Romain Deloof, de grote uitblinker. Tegen het einde kreeg de renner uit Sint Jansteen ook nog eens pech, zodat hij niet meer tot een ereplaats kon komen. In het toernooi om de armband Savel- koul speelde Leo Proost met de Frans man Marcel Delattre. Proost verwezen lijkte de zeer fraaie tijd van 6 minuten 12 seconden. De Belg moet het in de volgende meeting gaan opnemen tegen Freddy Ruegg. Het hoofdnummer voor de Belgen was het officieel omniumkampioenschap, dat door Rik van Steenbergen op een vrij gemakkelijke wijze werd gewonnen. Te gen een goed getrainde Rik I kan geen renner rijden, dat bleek ook nu weer. Voor een aangename verrassing zorgde Hugo Scrayen, die de tweede plaats veroverde voor Willy Vannitsen en Jos Debakker. Als klap op de vuurpijl legde Rik I later ook nog beslag op het Bel gisch derny-kampioenschap. MIGUEL POBLET, de Spaanse wielrenner met de gevreesde eindsprint, zet een punt achter zijn loopbaan. Hij blijft echter in de sport door een functie als directeur sportief van een Spaan se ijskastenfabriek. Aan het eind van deze maand wordt officieel afscheid genomen van Poblet tijdens een ,,gala" in Madrid. HUUB HARINGS finishte als vijfde in Heist op den Berg (België) tijdens een cyclo cross. Roger Declerq legde beslag op de eerste plaats. GUILLERMO TIMONER bleek de sterkste in de grote landen- prijs van Bazel. Hij won de 19.999 kilometer in 22.32.2 Paul de Paepe werd tweede, Fritz Gallati derde. Martien Wierstra eindigde als negende. RIK VAN STEENBERGEN en Miel Severeyns behoren tot de gecontracteerde koppels voor de Zesdaagse van Bazel. Beter ge zegd de driedaagse omdat de leiding niet in staat is een vol ledige zesdaagse te houden. Men heeft nu besloten van 11 tot 13 januari een driedaagse te orga niseren (die slechts 49 uur duurt(!)) volgens het zesdaagse systeem. Jantje Venekamp-Tienkamp uit Assen is in Drachten Nederlands kampioene op de korte haan geworden. Adje Keulen- Deelstra (Grouw) bezette de tweede plaats. De derde en vierde plaats waren voor resp. mevr. Annie v.d. Steeg-v.d. Meer (Huizum) en Grietje Oosterhof (Nijeholt- pade). Ondanks de slechte weersomstandighe den, er hing een dikke mist, waren er ruim 5000 toeschouwers. Jantje Venekamp-Tienkamp, de Drent se kampioene en grote favoriete voor de Nederlandse titel korte baan. heeft op fondant-ijs in het kille mistige Drachten geen twijfel laten bestaan over haar sprintkwaliteiten. In de finale tegen de eveneens onge slagen Adje Keulen-Deelstra uit Grouw toonde de Drentse haar grote kracht. In gelijk opgaande rit versloeg Jantje Ve nekamp-Tienkamp haar tegenstandster met haar zo gevreesde eindsprint. In de rit om de derde en vierde plaats moest de 18-jarige Friese kampioene Grietje Oosterhof. die op het zware ijs iets tegenviel, haar meerdere erkennen in de geroutineerde 34-jarige Annie van de Steeg-Van der Meer uit Huizum. Er waren 24 deelneemsters. De uitslag: 1 Jantje Venekamp-Tien kamp (Assen) 44.80 sec., 2 Adje Keulen- Deelstra (Grouw) 45.15 sec 3 Annie v.d Steeg-v.d. Meer (Huizum) 46.49 sec.. 4 Grietje Oosterhof (Nijeholtpade) 46.005 sec. De Noorse schaatsenrijder Knut Johan nesen, wereldkampioen in 1957 en Euro pees kampioen in 1959 en 1960, bene vens Olympisch kampioen 1960 op de 10.000 meter en winnaar van de zilve ren medaille te Squaw Valley op de 5000 meter, heeft tijdens wedstrijden te Skiën onze landgenoot Anton Huiskes onttroond als wereldrecordhouder op de 3000 meter. Knut Johannesen, die in verscheidene wedstrijden reeds blijkt heeft gegeven op het ogenblik in grote vorm te verke ren, reed de 3000 meter in 4 min 37,8 sec, waarmee hij 2,4 seconde onder het record van Huiskens bleef, die dit met 4.40,2 op 24 januari 1953 vestigde te Davos. Johannesen reed tegen Finn Thorsen, die na 600 meter de leiding moest afstaan aan zijn rivaal. De uitslag van de 3000 meter was: 1 Knut Johannesen (N.) 4.37,8 (nieuw we reldrecord), 2 Jonny Nilsson (Zweden) 4.43,1. 3 Fred A. Mayer (N.), 4 Ivar Nilsson (Zweden), 5 Finn Thorsen (N.), 6 Torstein Seiersten (N.), 7 Kjell Back man (Zweden), 8 Iiroar Elvenes (N.). Johannesen bezette op de 500 meter met 45.- sec. de negende plaats. De eer ste plaats op deze afstand werd gedeeld door de Noren Alv Gjetsvang en Hroar Elvenes, die beiden 43.- sec voor zich lieten afdrukken. De wedstrijden werden gehouden bij goed weer met een temperatuur van twaalf graden onder nul. De 25-jarige Noorse lange afstandrijder Fred A. Mayer zorgt by tijd en wijle voor verrassende uitslagen. Was zaterdag Knut Johannesen de grote man, zondag kwam Mayer weer in het volle licht van de belangstelling te staan. Hij reed bij een temperatuur van vijf a zes graden onder nul in de zesde rit van de 5000 meter tegen de Zweedse crack Ivar Nilsson en zegevierde in de nieuwe Noorse recordtijd van 7.57.1, waarmee hij Nilsson precies twee secon den achter zich liet. Knut Johannesen, die in de vierde rit met gering verschil van Johnny Nilsson had verloren werd dankzij een uitstekende tijd op de eer der gereden 1500 meter 2.14.3 win naar in het totaalklassement, vóór Ivar Nilsson en Fred A. Mayer. De einduitslag was: 1 Knut Johanne sen (Noorw.) 184.157: 2 Ivar Nilsson (Zw.) 185.627; 3 Fred A. Mayer (Noorw.) 186.593: 4 Hroar Elvenes (Noorw.) 187.006; 5 Johnny Nilsson (Zw.) 187.443. Het is de 25-jarige Hans Vultink voor de tweede maal in successie gelukt het kampioenschap van Ne derland in het slopende bandsto ten te behalen. Ditmaal zit er een aantrekkelijk reisje naar de Euro pese titelstrijd van 2 tot en met 5 mei in Lissabon aan vast. Vultink begon aan de slotpartij tegen Van Oosterhout met een achterstand van twee punten, maar met een veel hoger gemiddelde dan de Bredanaar, zodat Vultink bij winst nog op de eer ste plaats zou terechtkomen. Koelbloedig spelend heeft de jonge Aaltenaar zijn doel bereikt. Toen hij in de 41e beurt over de eindstreep snelde, was de achterstand van Van Oosterhout te groot om in de nastoot nog een re mise te forceren, in welk geval de Bre danaar nog kampioen zou zijn gewor den. Van Oosterhout eindigde zelfs niet als tweede, want door de geweldige op mars van Van de Pol in het weekeinde, (deze maakte in zijn laatste partij de hoogste serie van het toernooi: 39) ein digde de Bredanaar door een lager ge middelde ook nog achter de Rotterdam mer. Dit was voor Van Oosterhout een wel erg triest einde van het toernooi, waarin hij voortdurend bij de leiders had vertoefd en zaterdag zelfs het veld had aangevoerd met een comfortabel lijkende voorsprong van twee punten. De gentleman-speler Van Oosterhout heeft nu een wel bijzonder record op zijn naam staan. Vijf maal achtereen heeft de Bredanaar de slotpartij in het bandstoten gespeeld en even zovele ma len verloren. De eerste drie keer van Bert Teegelaar, die door persoonlijke omstandigheden in Groningen verstek moest laten gaan en tweemaal van Hans Vultink. De laatste is een fortuinlijke winnaar geworden. Na zijn verliespar- tijen tegen Scholte en Van de Pol op de tweede dag (Van Oosterhout was toen nog ongeslagen) leken zijn kansen om de titel te prolongeren uiterst gering. Maar in dit knock-out-toernooi bleek van alles mogelijk te zijn. Vooral zater dag waren er tai van resultaten, die van grote invloed zouden zijn op de rang schikking: de zege van Scholte op Van Oosterhout, twee nederlagen van Ligt- hart, die daarmee meteen kansloos was, twee prachtige overwinningen van Van de Pol, die zich in tegenstelling tot Van Oosterhout door de knallende stoten van Scholte niet van de wijs liet brengen en die tegen Van Loon in 20 beurten de kortste partij op zijn naam schreef en tenslotte een sensationele partij tussen Vultink en De Kleine. Vultink rekende een beetje op het finale-complex van Van Oosterhout, of schoon ook hij ditmaal niet vrij van ze nuwen was met de gedachte aan Lissa bon. Het ging hard tegen hard. Vultink kwam met een 11 voor, maar Van Oos terhout pareerde de aanval met een nieuwe topprestatie: 22. Hierna ontspon zich het spannendste deel van de partij, waarin Vultink weer langszij kwam en steeds moeilijker aan- vangsposities liet liggen. Toen kreeg Van Oosterhout de ballen in een ideale posi tie. Na de twaalfde carambole bleven zij echter masque aan de korte band liggen en deze tegenslag is Van Ooster- hout niet meer te boven gekomen. De uitslagen van de 7e en laatste ronde: Jacobs 128 38 23 3.36 Scholte 150 38 30 3.94 De Kleine 150 35 20 4.28 Van Loon 93 35 20 2.65 Ligthart 102 34 15 3.00 Van de Pol 150 34 39 4.41 Vultink 150 41 20 3.65 Van Oosterhout 125 41 22 3.04 De eindstand luidt: Vultink 10 963 201 28 4.79 Van de Pol 10 939 210 39 4.47 Van Oosterhout 10 986 235 31 4.19 Scholte 8 930 233 30 3.99 De Kleine 6 930 235 28 3.95 Ligthart 6 831 226 30 3.67 Van Loon 4 754 216 22 3.49 Jacobs 2 781 278 23 2.80 VAN oosterhout triest (Advertentie) Voor betero sportprestaties (gedegradeerd) Het toernooi-gemiddelde bedroeg 3.87. De Nederlandse herenvolleybalploeg heeft zich geplaatst voor de eindstrijc. van het toernooi om de West-Europa cup. In de voorronde, die in Groningen werd gespeeld, versloeg het oranje-team zowel België als Denemarken met 3-0. In beide wedstrijden hadden onze land. genoten een groot overwicht. In de eer ste set tegen België konden onze zuider buren de strijd tot de score 9-7 aardig in evenwicht houden, maar daarna liep Ne derland gemakkelijk uit tot 15-10. In de tweede en derde set was het verdedigen de werk van de Belgen aanzienlijk zwak ker. hetgeen in de cijfers 15-9' 15-2 dui delijk werd uitgedrukt. Tegen Denemarken, dat reeds met 3.0 van België had verloren, kwam het Ne derlandse team niet in de sterkste sa menstelling uit. Maar ook zonder spelers als Goedhals en van der Stoep was Ne derland echter beduidend sterker. In de eerste set kwam Denemarken zelfs niet tot een tegenpunt (15-0). Pas bij de stand De zaalhandbalinterland tussen Neder land en België die in de Haagse Hout- rusthal voor ongeveer 1200 toeschouwer werd gespeeld, is geëindigd in een 24-13 zege voor onze landgenoten. Bij de rust was de stand 11-5 voor de Nederlanders bij wie Thijs de Haan topscorer was met 7 treffers. Voorts scoorden Krover (5), Versteeg (3), Van der Heyden (3), Vis- scher (2), Rinus Botterman (2), Kuipers en Horsselenberg. De Belgische doelpunten kwamen van de hand van Kulzer (5), Wuyts (3), Meddaer (2), Mosseaux (2) en Calif ice. KNUT JOHANNESEN in vorm Het nationale zwemseizoen 1963 is ge opend met de wedstrijden om de Haagse kilometer. Groots was het allemaal nog I,.v. niet wat er in het bad aan de Maurits- kade gebeurde. Sommige zwemmers en zwemsters' ver schenen na de verplichte rustperiode wat onwennig op de startblokken, andere troeven lieten verstek gaan, zoals Ria van Velsen (ongetraind), Ada en Gretta Kok (verandering van club), Johan Bon tekoe (blessure) en Adrie Lasterie (ver blijf in Australië). Bovendien werd de sfeer enigszins vertroebeld, doordat ver enigingen als ZIAN en HZPC verzwakt aantraden, omdat clubleden waren geko zen voor het kikvorsenteam, dat in Amersfoort uitkwam. ZIAN kon dientengevolge de kristallen vaas, die de heren in 1960 en '61 verover den, niet behouden. Deze werd nu over genomen door het Amsterdamse IJ, dat met 683,5 p. het Eindliovense PSV ruim voorbleef. Bij de dames ging de vaas voor de vijfde maal sinds 1955 naar Jan Stender's Robben. De individuele prestaties tijdens deze clubwedstrijden waren hoe kan het ook anders zo vlak na het gesloten sei zoen niet imponerend. Een op haar gemak links en rechts om zich heen kij kende Ineke Tigelaar won de 100 meter vrije slag in 1-05.5 voor de Groningse Ankie Hulsebos (1.07.3). Marjan Heems kerk was met 1.13.5 veruit de snelste op de 100 meter vlinderslag en Rita Kroon nam met 1.21.0 de 100 meter schoolslag voor haar rekening. De heren gingen over het algemeen nog stroever door het water. Wieger Mensonides had aan 1.13.9 ruim voldoen de voor een overwinning op de 100 me ter schoolslag, Peter Koning zegevierde in 1.07.4 op de rugslag. Bert Sitters won de vlinderslag in 1.04.5 en dankzij een scherp genomen derde keerpunt tikte de lange Eindhovenaar Ab Lindeman als eerste aan op de 100 meter vrije slag in 58.1 sec. Rudie de Kraay en Peter Vroegop plaatsten zich op dit nummer als tweede en derde in resp. 58,9 sec. en 1-00.2. De eindstanden waren: Dames: 1 De Robben 723,9 p. 2 GDZ 751,6. 3 ZIAN 769.2, 4 Het IJ 787,0, 5 Zwemlust 792,6. Heren: 1 Het IJ 683,5 p., 2 PSV 706. 3 DJK 706,6, 4 HZPC 716,9, 5 ZIAN 725,4, 12-0 in de tweede set konden de Denen een punt noteren toen de Vink de bal ,,uit" sloeg. Hierbij bleef het echter (15-1) Met de cijfers 15-3 voltooiden de oranjehemden in ruim een half uur de zege. België, dat als tweede eindigde, krijgt in een herkansingswedstrijd nog de ge legenheid zich te plaatsen in de finale poule. Het Nederlandse amateur-boksteam heeft in Gothenburg met 64 verloren van Zweden. De uitslagen luiden VlieggewichtGerard te Paske (N.) won op punten van Bo Larssen (Zw.) Bantamgewicht Jan Persson (Zw.) won door k.o. in derde ronde van Charles Gans (N.). Vedergewicht Kjell Agren (Zw.) won door k.o. in de 2e ronde van Meijers (N.). Lichtgewicht Rolf Risberg (Zw.) w.o.p. van Bisschop (N.). Lichtwelter Wim Gerlach (N.) w.o.p. van Leif Nordman (Zw.). Weltergewicht Bo Pettersson (Zw.) won door k.o. in 2e ronde van Frits Woliers <N.). ZwaarweltergewichtJoop Verbon (N.) w.o.p. van Stig Valtersson (Zw.). Middengewicht Willy Holmberg (Zw.) w.o.p. van Hallie (N.). Halfzwaargewicht Joop Lubbers (N.) w.o.p. van Bengt Hansson (Zw.). Zwaargewicht Per Jernedahl won door technisch k.o. van Gerard Huisstede (N.). O De Zuidslaviër Gligoric is er in de laatste ronde van het internationale schaaktoernooi in Hastings in geslaagd op gelijke hoogte te komen met de Rus Kotov, die tegen zijn landgenoot Smys- lov niet verder kwam dan een remise. De overwinning wordt daardoor gedeeld door Kotov en Gligoric, welke laatste voor de zevende maal aan het toernooi in Hastings deelnam en met succes. De Zuidslaviër won driemaal, eindigde twee keer op een gedeelde eerste plaats, zo als nu, en bezette twee keer de tweede plaats. De uitslagen van de negende en laatste ronde waren: Tan—Marovic 0.5—0.5; Van Seters- Littlewood 01; Hollis—Gligoric 0—1; Kotov—Smyslov 0.5—0.5; Clarke—Alex ander 0.50.5. De eindstand: 1 2. Gligoric (Zuidsl.) en Kotov (Rusland) beiden 6.5 p.; 3. Smys lov (Rusland) 6 p., 4. Marovic (Zuidsl.) 5.5 p., 5. Littlewood (GB) 5 p.; 6. Tan (Indonesië) 4 p.: 7. Alexander (GB) 3.5 p.; 8 9. Clarke (GB) en Van Seters (B.) beiden 3 p.; 10. Hollis (GB) 2 p. Dinsdag 8 januari: Ochten: kampioen schap van Gelderland schoonrijden voor dames, heren en paren. Dinsdag 8 januari Abcoude: nationa le lange baanwedstrijden 500, 1500 en 3000 meter. Dextrose tabl. Imp. ELMA Breda. Tel. 30183 ZONDER TOT bewustzijn te zijn geko men is in het ziekenhuis te Koenigsee, aan zijn zware verwondingen overleden de Duitse bobsleeër Hans Moderegger uit Rottach, die tijdens de training uit de baan was gevlogen, toen zijn slee plotseling dwars kwam te staan. Waterpolotoernooi Op (le tweede dag van het internatio nale waterpolotoernooi in Amersfoort heeft het talrijke publiek van enkele spannende en goede wedstrijden genoten. De grote verrassing was de eindoverwin ning van het Arnhemse Neptunus, dat in de finale de Kikvorsen, de Nederland se bondsploeg, met 43 versloeg. De uitslagen van zondag luiden; Kik vorsenDuisburg 65 (2-1 1-2 1-0 2-2); AZ en PCNeptunus (Amersfoort) 65 (0-0 3-3 1-1 2-1) Finale: KikvorsenNep tunus (Arnhem) 34 (2-0 0-3 0-1 1-0). De uitslagen van de zaterdagavond ge speelde wedstrijden luiden: AZ en PC— Neptunus (Amersfoort) 84 (3-0 1-2 0-1 4-1); KikvorsenNeptunus Arnhem 52 (0-0 1-1 3-1 1-0): Duisburger Amateur (W.-Duitsland)Neptunus Amersfoort 4—2 (2-0 0-1, 2-0 0-1): AZ en PC—Nep tunus Arnhem 34 (1-3 1-0 1-0 0-1). De eindstand: 1. Neptunus (Arnhem), 2. Kikvorsen; 3. Duisburg; 4. AZ en PC, 5. Neptunus (Amersfoort). De Nederlandse zwemster Adrie Lasterie, heeft bij de zwemkampioen- schappen van Nieuw Zuid Wales, die in het Olympisch Stadion van noord-Sydney gehouden worden, tweemaal haar meer dere in de Australische zwemsters moe ten erkennen. De 19-jarige zwemster, die twee maanden geleden met haar coach Forbes Carlile naar Australië is gegaan, werd op het nummer 110 yards vrije slag, door Ilsa Konrads verslagen, die 1 3.6 voor zich liet afdrukken tegen 1 4.7 van Adrie. Lyn Bel werd derde met een tijd van 1 5.6. Ook op de 110 yards vlinderslag tikte Adrie als tweede aan. Eerste op dit nummer werd Linda McGill, met een tijd van 1 11.3 tegen een tijd van Adrie van 1 12.8. De 220 yards schoolslag werd gewon nen door de uitx Nieuw Zeeland afkom stige zwemster Vivien Haddon, met een tijd van 2 55.5. ADRIE LASTERIE niet best Geert Regts heeft zijn revanehe ge kregen voor de nederlaag, die hij zon dag in het gewestelijk kortebaan kam pioenschap van Friesland leed tegen Jan Heitbrink. Regts veroverde in Ankeveen de Ne derlandse titel op de 160 meter voor zijn beide grote rivalen Arjen Dijkstra en Heitbrink. De jonge Arjen Dijkstra won in de finale evenals Regts twee van zijn drie ritten, maar had een slech tere totaaltijd. Heitbrink bracht het slechts tot een overwinning, evenals Jan van Schie uit Ankeveen, die vierde werd. De uitslag: 1. en kampioen van Nederland Geert Regts (Nieuwerbrug) 2 overwinningen, totaaltijd 48.445 sec. 2. Arjen Dijkstra (Nije Beets2 overwinningen 48.97 sec. 3. Jan Heitbrink (Akkrum) 4. Jan van Schie (Ankeveen).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3