ALS U FLITSEND WILT RIJDEN ZONDER KOPPELEN ZONDER SCHAKELEN c -o O Flinke pakhuisruimte te huur gevraagd HYPOTHEKEN GEERTS - BREDA j Neem meer goedq w Automobielbedrijf GARAGE CITO Gebr. Esselbrugge Axel Tel. 651 Schoondijke Tel. 369 Garagebedrijf A. BIESBROECK HULST Telefoon 2600 Fa. GEBR. VAN FRAASSEN ZN. Fa. W. A. DE GROENE ZN., Te koop aangeboden CANTINE-STOELEN TENTOONSTELLING ^ORON^ f. 4130,- f. 4430,- auto-aanhangwagens STAP DAN IN EEN DAF en beleef het wonder van fel, snel, variomatisch autorijden. Watervlug en uiterst wendbaar in de stad, snel op de grote weg. Overtuig u, maak een proefrit, het verplicht u tot niets. Daf biedt u: VOLautomatische aandrijving. GARANTIE (onderdelen èn arbeidsloon) een VOL jaar, onge acht het aantal kilometers. MODELLEN 1963 N.V. DE FAAM, van moderne tuinbouwbenodigdheden en tractoren HARDHOUT TRIPLEX BOARDS KREPELDEUREN de groenkraag met de hoogste opbrengst rooit schoon dus minder werk F SARIS WAGENBOUW Avonturen van Suske en Wiske DE KWAKSTRALEN Ik u/trol overvallen... Snit ontvoerden tarnomn ïmvWiufflemee! Pmon, vïniinGOuden en -n voor meis 1leverdienen is! 14 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 14 Het is nu tijd voor dekens van 100°/o scheerwol a -A «T. a"L J A uX? -X 7. A MX au7« A 7-^7.1 A lrt-7 /7 a A I >-1* 7„ «AA 7iia/*M /7 ./f rt V A AA/AAV/7^7I A Publikahe van het Internationaal Wol Secretariaat en 7 dekenfabrikanten. warm absorberend anti-reumatisch s£erfc Zic7i£ vuïlafstotend veilig - onbrandbaar voordelig ^ioo% scheerwol is pure wol, direct van de schapevacht gewonnen. Elke deken van 100%scheerwol is herkenbaar aan een opgenaaid etiket met de omschrijving 100% scheerwol of zuiver scheerwol. Let daarop! Stuur mij zonder enige verplichting inlichtingen omtrent: Daf 600, Daf 750 V of DAFfodil (doorhalen wat niet ge- wenst wordt). NAAM - STRAAT: PLAATS: A.u.b. frankeren ais brief en zenden aan DAF, Eindhoven. 26 lp 31, 600 cc vanaf 750 cc vanaf Af fabriek incl. verwarming. Met vouwdak f. 250.- meerprijs. Nü 170 dealers in Nederland. VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN TEL. 04900-62062 OFFICIEEL DEALER VOOR ALLE INLICHTINGEN, AUTORIJLES EN GRATIS PROEFRIT SCHELDESTRAAT 96-98 - TELEFOON 01184-2175 - VLISSINGEN DEALER VOOR WALCHEREN ANJELIERSTRAAT 5-7 TELEFOON 01100-6810 - GOES DEALER VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND MOET GOED EN BESLIST DROOG ZIJN Brieven onder no. 55471-oo aan het bur v. d. blad. LAGE RENTE GUNSTIGE VOORWAARDEN Bureau: FR. ROOSEVELTLAAN 49 - Telefoon 30686 EEN PARTIJ GEBRUIKTE FABRIEK VAN SUIKERWERKEN Liniestraat 19 Breda HET KOST MAAR ZO WEINIG MEER LICHTPUNTEN EN WAT STERKER LAMPEN BEKRONEN GOED WONEN Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van mijn bedrijf nodig ik u uit een in de week van 7 T.M. 12 JANUARI in mijn be drijfsgebouw te bezoeken. Een uitgebreide collectie van moderne machines voor grondbewerking, spui ten, beregening enz., alsmede tractoren en alle verdere tuinbouwbenodigdheden zal te bezichtigen zijn. L. STEIN Nieuwevaart 12 CAPELLE N.B. Receptie: maandag 7 jan. van 3 tot 5 uur Nieuwevaart 12. Tijdens de jubileumweek zal op alle aankopen een korting van 2 procent worden verleend. Tel. 01600-36650 meerdere lijnen Na kantoortijd: HARDHOUTHANDEL 1 37069 en 33380 TERHEIJDEN SE WEG 122 BREDA Uw zaadhandelaar heeft Corona en levert U het verpakte zaad met waarborgt van de kweker en N.A. K. zegel. ZWEEDSE BUNGALOWS Praktische luxe en comfort geïsoleerd voor zweedse winters ingebouwde kasten en keukens voorzienvan dubbele kantel ramen die luchtdichtsluiten vanaf de eerste dag kurkdroog elk model en indeling leverbaar Weekandhuiajcs v.a.f 15.000,- Bungalows v.a. f 40.000,- Inlichtingen en folders bij Alle bungalows worden uitsluitend gebouwd onder architectuur IMPORTEUR „SUNGALOWBOUW" AARDENBURO - TELEFOON 01177-25t en met deskundig toezicht tijdens de bouw. Korte levertijden. TWEE- EN VIERWIELIGE UIT VOORRAAD LEVERBAAR HAPPERT TELEFOON 04977-515 Er lopen meer dan 70.000 landbouwtrekkers in Nederland! A! heeft iedere boer een zwak voor paarden,toch heeft de motortrekker hun plaats ingenomen. Eén trekker moet nu soms vele paarden vervangen. Een reden om uw trekker het beste van het beste te geven: Esso produkten. ESSO BENZINE GASOLIE PETROLEUM SMEERMIDDELEN RUST-BAN TEGEN ROEST MET ESSO BENT U BETER UIT OLIEHANDEL M. KOSTERMANS ZN. STEENBERGEN Tel. 01670-3183 CHEMISCH REINIGEN - VERVEN - STOPPAGE GEEFT U 20 KORTING L DEZE AANBIEDING GELDT T/M 31 JANUARI A.S. BERGEN OP ZOOM: Piusplein 8-9, tel. 3341 - ETTEN-LEUR: Wilhelminalaan 6, tel. 2873 - ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 22, tel. 5032 - H. Hartplein 9 - BREDA: Boschstraat 23, tel. 31924 - Magelhaenstraat 6 tel. 36066 - Prins Hendrikstraat 4 - tel. 38073 - Graaf Hendrik III plein 45, tel. 32349 91. In korte snikken vertelt Sidonia hoe zij werd over vallen en hoe Pamora werd ontvoerd. Inderdaad, hij is eindelijk krijgsgevangene van G. en K., die al zolang op de straal jagen. We moe ten zeggen, dat Pamora, on danks zijn zwakte, zich uiterst moedig gedraagt. Maar of hij aan die vrese lijke bedreiging van de ban dieten kan weerstaan 3 door W. VAN DER STEEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 8