De Udenhoutse duinen: heerlijk oord voor SKISPORT Draf- en rensport: hoogconjunctuur Basketbal wordt in het zuiden niet beoefend Cees van OOSTERHOUT heeft kans op de titel Gerrit v. d. Heuvel heeft zijn skischool verplaatst r7 EUROPACUPS WIELERSPATTEN Militaire wedstrijd Oranje-Luxemburg in Den Boseh Belangstelling is zeer groot Skigymnastiek Praktijk Burmey op vakantie Por tug ei I-Bu Iga rije met in Rotterdam Europees kampioenschap anker kader te Huelva Geen korfbal en geen hockey Ereklasse bandstoten: Paniek in Hastings Zalengebrek is er oorzaak van Spelregels Geen cupvoetbal in Engeland Tennisranglijst Nederland Nederlagen voor Adrie Lasterie Antwoord Jong talent KOTOV OP KOP IN TOERNOOI HASTINGS MARKTEN Uitstagen WATERSTANDEN 13 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 18 (Van onze sportredactie) Neen, dit is geen plaatje uit een of ander wintersportcentrum in het bui tenland, maar Udenhout. Deze twee charmante dames waren graag bereid voor de „echtheid" te poseren. Ogenschijnlijk rustig en vredig, lagen de Loonse en Drunense duinen (of is het Udenhoutse van hun winterse rust te genieten. De zandmassa die in zomerse dagen al hebben wij, Nederlanders, daar weinig last van duizenden mensen, groot en klein, oud en jong, te verwerken krijgt, had recht op die adempauze. Trots en fier, Nederland op z'n best, staken de kolossale bergen hun toppen de winterse vrieslucht in, dankbaar gestemd jegens onze onvolprezen natuur die zoveel goedheid schonk. Edoch, het noodlot sloeg toe. Plotseling en onverwacht werden diezelfde slapende bruine zand hopen tussen Drunen en Udenhout in Centraal Brabant opgeschrikt door angstaanjagende witte vlokken. Sneeuw zeggen de mensen. Het gaf de duinen de statigheid en charme van de grote broers en zusjes in Oostenrijk en Zwitserland, doch ook de gevolgen. Nauwelijks was de parelwitte vacht aangegroeid tot enkele centimeters of het werd weer rumoerig. Tientallen, ja honderden mensen kwamen de rust verstoren, het schitterende witte tapijt beslagen. Neen, ze hadden geen zwembroek of bandhanddoek bij zich, het vertrouwde beeld in deze omgeving. De bezoekers gingen met grote lat ten en stokken de witte bergen te lijf. Woest en onbezonnen stormden ze over de hellingen. De zandhopen kreunden onder zoveel sportief geweld dat skiën wordt genoemd. bosvd mm Toch zijn de duinen er min of meer aan gewoon. Elk jaar wanneer er voldoende sneeuw valt, komen mensen van heinde en verre naar de Uden houtse duinen, om er deze fascinerende skisport te beoefenen. De laatste keer ivas dat drie jaar geleden. Maar nu de natuur zo onbarmhartig te keer gaat kunnen de liefhebbers hun schade meer dan voldoende inhalen, al worden deze woorden door het plots omgeslagen weer, eigenlijk gebombar deerd tot het nulpunt, ofschoon er weinig sneeuw bij hoeft te komen om de Udenhoutse duinen weer ski-klaar te maken. Van de drieduizend hectare die dit „sportcomplex" groot is, zijn er naar schatting vyftienhonderd te beryden. Het drukste en tevens gezelligste punt is ongetwyfeld nabij „Hotel Bos en Duin" in Udenhout waar veel sport vrienden elkaar treffen. Trouwens Gert Kruissen, eigenaar van „Bos en Duin", heeft er terdege rekening mee gehouden, dat de omge ving van zijn huis erg geliefd is. Al tweeëndertig jaar lang is hij heerser, nou ja, van het duinengebied in de buurt en heeft er nogal wat skiërs zien komen en gaan. De eerste ver schenen vlak voor de oorlog; het wa ren ingenieurs var een bekende gloei lampenfabriek in het zuiden des lands!, die het probeerde op de smalle latten. Later nam de belangstelling allengs toe, werden er skiwedstrijden georgani- reerd en op de dag van vandaag be stormen honderden mensen de duinen. Met bussen komen ze vanuit Limburg of andere delen van het land naar dit prachtig stuk natuur. In kolonne rukt de massa op naar het kleedlokaal in ,,Bos en Duin" waar Jan van Rooy met zijn onafscheidelijk shagje in de mond, de scepter zwaait. In zijn do mein kan men zich verkleden, warmen bij de kachel, grammofoonplaatjes draaien, ski's na laten kijken, inwrij ven, enfin een wintersportcentrum in het klein! Van deze centrale uit, rukken de ski ërs op naar de woesternij, waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven. Met groot enthousiasme schuift de beoefe naar over de Zandplaat, St.-Jansheuvel. Krentemik, Capucijnenberg, de 27.6 of 20.7, dat het een lieve lust is. Voor velen dus een heerlijk oord, maar speciaal Gerrit van den Heuvel, een Tilburger in hart en nieren, kan er zijn tweede beroep uitstekend uitoe fenen. Hij is al vele jaren skileraar en geeft in de wolstad onder auspiciën van de Nederlandse Ski Vereniging een cursus waar grote belangstelling voor bestaat. Deze skigymnastiekcursus is, zo zegt de heer Van den Heuvel, van groot belang voor de aankomend skiër. De gewrichten en spieren moeten ge wend worden aan de bewegingen en vooral enkel- en kniegewrichten alsook voet- en beenspieren verdienen extra aandacht. Gerrit van den Heuvel geeft deze lessen met plezier. Hij is een sportman van het zuiverste soort en er zijn dan ook weinig takken op te noe men die hij niet beoefend heeft. Als atleet vierde hij triomfen. Hij was een uitstekend zwemmer, bekwaam tennis ser en is nog steeds actief op handbal- gebied. Het skiën nam deze kleermaker er een jaar of tien geleden nog bij op vakantie in Davos, en sindsdien laat het hem niet meer los. Elk jaar „win tersport" hij en werpt hij zich met gro te ijver op de theorie om les te kun nen gaan geven. Dat doet hij nu dus met conditietraining vopr rnensen die, nooit aan sport doen en willen gaan skiën. Ze worden voorbereid op d« ge weldige snelheid die met- skiën gepaard gaat en de manier waarop deze sport beoefend moet worden. De sneeuw in de duinen komt hem uitstekend van pas, zodat zijn skischool voor tijdelijk verplaatst werd naar Udenhout. De leerlingen kunnen er wel niet alles leren, maar wanneer ze in de tijd dat er geskied kan worden, de sneeuwploeg (remtechniek) en uitstem- men (draaitechniek) onder de knie krij gen is dat al heel wat. Verder kan hij enkele leuke afdalingen nemen, kortom de Loonse, Drunense en, vooruit maar, Skileraar Gerrit van den Heuvel (r.) demonstreert hier de „Spietzkehre': een draaitechniek die nogal eens moei lijkheden oplevert. De data voor de beide ontmoetingen tussen bekerhouder Benfica en Dukla- Praag voor de kwartfinales van het toer nooi om de Europese beker zijn nu defi- vastgesteld: de eerste wedstrijd vindt plaats op 6 maart in Lissabon; de returnwedstrijd op 13 maart in Praag. De wedstrijden voor de kwartfinales van het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars worden gehouden op Botev Plovdiv-Atletico Madrid (27.2 en 13.3); Slovan Bratislava-Tottenham Hot spur (5.3 en 19.3 of 26.3); OFK Belgrado- FC Napels (6.2 en 27.2). Voor de draf- en rensport in ons land is het een goed jaar geweest. Hoe wel de juiste cijfers van de uitgeloofde bedragen aan prijzen en premies over het afgelopen jaar niet vaststaan, is het zeker dat ook deze bedragen tot een nimmer bereikt peil zijn gestegen. Sinds het herstel van de totalisator bereikte in het afgelopen jaar de omzet aan dit voor de paardesport onmisbare instrument het record-bedrag van f 17.751.081,50 tegen f 15.587.775,- in 1961. Een vermeerdering van 12.2 pet. Tachtig procent van het totaal inge zette bedrag vloeide weer terug naar het spelende publiek. Dit resultaat werd bereikt in 115 ren nen met een omzet van f 1.2 2.337.,- en 1129 draverijen met een totaal aan inzetten van f 16.538.744,50. De grootste omzet boekte de baan te Hilversum met een bedrag van f 6.286.894 (vorig jaar If 5.799.811,50), gevolgd door de renbaan Duindigt met f 5.333.281,50 tegen |f 4.560.992,50 in het daaraan vooraf gaande jaar. De Utrechtse baan „Mere- veld" kwam tot* f 2.202.179,. (f 1.952.555,50), Alkmaar tot f 1.229.226,50 L°n58-514) en Groningen tot f 933.519,- (f 879.343). Op de 15 overige kleine banen steeg ?e, c^et van f 1.260.386,50 tot f 1.679.589,-. Ook op de zg. 300-m-banen totTs^SO de van t 76.172,- De Britse miljonair Bob Lord heeft de spelers van Burnley een aange name verrassing bereid: een cruise van twee weken aan boord van de pakketboot „Iberia". De trip zal plaatsvinden van 17 tot 31 mei. Het schip zal daarbij de steven wenden naar de zonnige stranden van Napels, Korfoe en Lissabon. De echtgenotes zullen de spelers mogen vergezellen. Verkiezen zij echter de vaste grond boven de woelige baren, dan zullen zij twee weken vakantie in Engeland kunnen nemen, alles op kosten van Bob Lord. De Europese voetbalunie (UEFA) heeft tenslotte ingegrepen in het touw trekken tussen Portugal en Bulgarije over de plaats, waar de beslissingswed strijd tussen de nationale voetbalploegen van beide landen voor de eerste ronde van het toernooi om de Europese beker voor landenteams moet worden ge speeld. Zoals bekend was hiervoor ook Rot terdam kandidaat. De Europese voetbal unie heeft nu Nice aangewezen als de plaats, waar op 23 januari de wedstrijd moet worden gespeeld nadat de Portu gese voetbalbond bij ae UEFA protest had aangetekend tegen Augsburg, met welke stad de Bulgaren zich akkoord hadden verklaard. Udenhoutse duinen vormen een ideale plaats om de skitheorie in praktijk te brengen. PETER POST vormt een koppel met de Australiër Reg Arnold voor de Zesdaagse van Essen. Verder nemen deel Altig-Junker- mann, van Steenbergen-Lykke en Bugdahl-Pfenninger. RUDI ALTIG zou „fietsmoe" zijn. De Duitsers beweren dat hun idool door vermoeidheid in de fi nale van de Zesdaagse van Keu len de prestigeslag tegen Peter Post verloor. Volgens de geruch ten gaat hij naar Spanje en Oos tenrijk om uit te blazen. THEO VERSCHUREN uit St.- Jansteen neemt vanavond deel aan het ooficieel Belgisch kam pioenschap achter de derny. Ro- main Deloof geldt als grote favo riet. JIMPY SCHMIT, de beste veldrij der die Luxemburg kende, is na een lange rusttijd weer met de crosserij begonnen. Een zesde plaats was voor hem weggelegd in zijn eerste wedstrijd. ACHILLE RODONI, voorzitter van de UCI verklaarde dat de UCI de Europese winterbaan- kampioenschappen volgend jaar, laat verrijden. Er zijn zowel bij de beroeps- als amateurrenners zes titels te verdelen: snelheid, ach tervolging, omnium, koppelrit, achter dernies en grote motoren. JULIEN SCHEPENS heeft zijn collega's Willy Trynue, André Vlayen, Pierre Jacobs en Lucien Mathijs gevolgd en stopte met wielrennerij. Schepens won als nieuweling en amateur 104 cour ser), was landskampioen der nieu welingen, amateurs en onafhanke- lijken en kwam sinds 1956 uit als beroepsrenner. De militaire sportautoriteiten van Ne derland en Luxemburg hebben over de data voor de voetbalwedstrijden tussen de vertegenwoordigende ploegen van beide landen overeenstemming bereikt. De eerste wedstrijd Luxemburg-Ne derland zal op 9 januari in de hoofdstad van het groothertogdom worden ge speeld, terwijl de return op donderdag 24 januari in De Vliert te Den Bosch zal plaatsvinden. Zoals bekend zijn Nederland, Luxem burg en Turkije in een groep ingedeeld voor het toernooi om het internationaal militaire kampioenschap. Ten aanzien van de wedstrijden tussen Nederland en Turkije worden momenteel besprekingen gevoerd. Aan het toernooi om het Europees kam pioenschap anker kader 47-2, dat van 10 tot en met 13 januari in Huelva (Spanje) wordt gehouden, wordt deelgenomen door de volgende spelers: Henk Scholte (Nederland), Jos Vervest (België), Robert Guyot (Zwitserland) Tini Wijnen (Nederland) Ernst Ru dolph (Duitsland), Jorge Pinto (Portu gal), Ramon Aguilera (Spanje) en Jose Galvez (Spanje). Onze landgenoot Henk Scholte komtin de eerste ronde uit tegen Pinto. Ook Tini Wijnen kan deelnemen aan het toernooi en wel doordat de Fransman Jacques Grivaud (Frankrijk) zich terugtrok. Ook alle korfbalwedstrijden voor de competitie van de KNKB zijn in ver band met de weersomstandigheden af gelast. Evenals de wedstrijden in de regio nale bonden. Ook het hockeyprogramma voor het komende weekeinde is in zijn geheel af gelast. Een - waarschijnlijk tengevolge van de spreekwoordelijke Engelse hoffelijkheid - niet met name ge. noemde speler werd de risee van het internationale schaaktoernooi te Hastings. Toen hij op gretige wijze een pion van zijn tegenstander wil de slaan deed hij dit namelijk zo onbeheerst, dat de knopen, die zijn bretels aan zijn broek verbonden, het begaven. De ontstane paniek duurde slechts kort, want een toe schouwer kwam ijlings aandragen met een scherm waarachter de scha de op provisorische wijze kon wor den hersteld! Er werd niet vermeld, welke in vloed het incident heeft gehad op het verdere verloop van de partij. -- - bt- fv liSy: ÈiEJb'V'^ i' tfg&Si. "v V A - ik - hl te:4 - M .x, De Kleine in zijn partij tegen Van Oosterhout. De Bredanaar gaf zijn tegenstander geen kans. (Van onze sportredactie) Slecht één conclusie, één ge dachte spookte in ons hoofd toen we vanuit de verwarmde Jubileum hal in Eindhoven de sneeuw in gleden en ijlings beschutting zoch ten achter de op matglas gelijken de ramen van onze autoWat is het toch jammer, wat is het eigen lijk erg dat basketbal in Zuid- Nederland nog zo onbekend is en zo weinig beoefend wordt". Het Nederlandse team was verant woordelijk voor deze gedachten, want in een gave party basketbal werden de Zweedse tegenstanders van de vloer gevaagd met een score van liefst 107- 60. De samenstelling van het Oranje team? Spelers uit Amsterdam en Den Haag; de speelsters van de dames- ploegen kwamen uit Den Haag en Am sterdam. Wat is de oorzaak van deze concentratie in het westen des lands en waar liggen de mogelykheden voor Zuid-Nederland? Het grote kwaad in het zuiden is het ontbreken van zaalruimte. De situatie is momenteel zelfs zo precair dat toer nooien en grote competitieprogramma's alleen maar verwerkt kunnen worden in de Jubileumhal in Eindhoven en in de Veilinghallen in Breda en Goes, die trouwens bij regen of sneeuw ook val len onder de rubriek afkeuringen. De tweede oorzaak is de onbekendheid met de basketbalsport. Velen maken zijde lings kennis met basketbal op de mid delbare school of tijdens de militaire diensttijd, waar echter in beide geval len alleen een spelletje gespeeld wordt dat van het echte basketbal weinig weg heeft. Basketbal is een spel van behandig- heid, tactiek, techniek en vooral van beheersing. Al dezt factoren vragen uiteraard een grote mate van intelli gentie, wellicht meer dan bij diverse andere takken van sport. Men moet er echt de hersens bij hebben en vaak moet een team met technisch goede capaciteiten het hoofd buigen omdat de tegenstander zoveel uitgekookter is. Wellicht daarom wordt het spel tot een der moeilijkste gerekend. Basketbal wordt gespeeld op een veld van 14x26 meter in een zaal of buiten. Aan de korte zijden staan baskets op gesteld, bestaande uit een stellage, waaraan een bord met een ring is be vestigd. Doel van het spel is te trach ten zoveel mogelijk doelpunten te ma ken en te verhinderen dat de tegenpar tij ze maakt. Een doelpunt telt voor twee punten, uitgezonderd een straf- worp, die slechts voor één punt telt. Het spel wordt gespeeld door twee teams van 5 spelers, met zeven ver vangers dit telkens gewisseld mogen worden. De leiding over deze spelers berust bij een coach, die het wisselen regelt en die de tactiek bepaalt. De wedstrijd, die door twee scheidsrech ters geleid wordt, duurt 2x20 minuten met tien minuten rust. De speeltijd kan onderbroken worden door de coach, die een time-out, een minuut bespre king van de tactiek, kan aanvragen. Hij mag dit tweemaal doen voor de rust en tweemaal na de rust. Een overzicht geven van alle spel regels zou te ver voeren doch om een begrip te krijgen van basketbal zijn onderstaande regels voldoende: Het spel wordt begonnen met een springbal in de middencirkel. De scheidsrechter werpt de bal omhoog en zodra een der spelers de bal geraakt heeft begint het spel. Een speler mag niet lopen met de bal (niet meer dan twee passen). Zo lang hij dus het steunbeen op dezelfde plaats houdt mag hij alle bewegingen maken. Om de bal te verplaatsen mag men slechts met een hand de bal drib beien of stuiteren. Raakt de speler met de andere hand de bal ook, dan wordt afgefloten. De overtreding wordt „second dribble" ge noemd. De bal mag nooit met de voet ge speeld worden. Een speler mag zich niet langer dan 3 seconden in de bucket, de ruimte on der de basket, van de tegenpartij op houden. Begaat een speler tegen deze regels een overtreding dan wordt aan de zij lijn een vrijworp genomen. Begaat een speler een andere over treding dan wordt hij bestraft met per soonlijke en technische fouten. Raakt hij een tegenstander aan, ook al is dit onopzettelijk, dan wordt hij bestraft met een persoonlijke fout. Belet een speler zijn tegenstander opzettelijk het spelen van de bal dan krijgt hij een technische fout aangetekend. Zijn par tij krijgt bovendien naar de aard van de overtreding, een of twee strafwor pen tegen, te nemen door de speler te gen wie de overtreding begaan werd. Onsportief gedrag of opmerkingen en gebaren tegen de scheidsrechter wor den bestraft met persoonlijke fouten. Heeft een speler in een wedstrijd vijf persoonlijke fouten tegen zich dan moet h\j het speelveld verlaten, doch mag wel vervangen worden. (Van onze speciale verslaggever) Alleen Cees van Oosterhout was j na de vrijdagmiddag nog ongesla- I gen. Zelf won de Bredanaar na een zeer spannende partij met ge ring verschil van Henk de Kleine (150-145) en daarna zag hij zijn voornaamste concurrenten Hans Vultink en Jaap Ligthart tegen respectievelijk Piet van de Pol en Janus Jacobs kansloos ten onder gaan. De nederlaag van Vultink is niet on verwacht gekomen, want de caféhouders- zoon uit Aalten heeft in zijn biljartloop baan, in welke spelsoort ook, nog nooit van de Rotterdammer kunnen winnen. Het vorige jaar, toen Vultink in Dieren de titel in het bandstoten veroverde, stond aan zijn creditzijde slechts één verliespartijtegen van de Pol. Het is dus niet te verwonderen dat Vultink met weinig zelfvertrouwen aan de nieu we ontmoeting begon. Hij wist bovendien op extra tegenstand te kunnen rekenen, omdat van de Pol voor zijn laatste kans streed. Na twaalf beurten had de Aalte- naar de leiding veroverd (79-71) en nu ging het er om wie de sterkste wedstrijd zenuwen zou hebben. Die had van de Pol. Want even plotseling als het herstel kwam bij Vultink ook weer de terugslag. In de volgende zeven beurten bracht hij het slechts tot één carambole, waardoor van de Pol weer kon uitlopen (80-97). In de 20e beurt kwam de doodsteek voor Vultink, toen van de Pol een subliem ge speelde reeks van 28 punten scoorde en zijn voorsprong tot 41 caramboles ver grootte (84-125). Het resterende deel van de partij was nu nog maar een formali teit. Vultink was geklopt. Niet alleen de Nederlandse voetbal competitie ondervindt grote vertraging door de slechte weers- en terreinomstan digheden van de laatste weken. Ook in het buitenland vallen de veld- sporten ten offer aan de winter. Zo heeft de Westduitse voetbalbond alle voor het aanstaande weekeinde vast gestelde wedstrijden in de eerste en de tweede klasse reeds afgelast. Terwijl tot vrijdagmiddag van de voor zaterdag op het programma staande 32 wedstrijden in de derde ronde voor de Engelse voet- balbeker er reeds 23 waren afgelast, het grootste aantal op één speeldag in de 92-jarige geschiedenis van de zo fel be geerde cup. De Engelse voetbalbond heeft toen maar besloten het gehele bekerpro gramma af te gelasten. Tussen 22 decem ber en 3 januari zijn er van de 140 vast gestelde laguewedstrijden er 84 niet kun nen doorgaan in verband met het weer, sneeuw, ijs en daardoor onbespeelbare velden. De Koninkiyke Nederlandse Lawnten- nisbond heeft de Nederlandse tennisrang- lysten voor het seizoen 1962 gepubli ceerd. Zowel bij de dames als de heren wer den de nationale kampioenen op de eer ste plaats gezet. De ranglijsten zien er als volgt uit: (met tussen haakjes de plaatsing van het vorige seizoen). Dames: 1 Mevr. Eva de Jong (n.g.), 2 mevr. Jetty Baars (1), 3 mevr. Jenny Rid derhof (4-5), 4 mej. Madeleine Weurman (4-5), 5 Mej. Henny van Rijn (2). Heren: 1 Willem Maris (3), 2 Evert Schneider (5-6), 3 Tom Okker (12), 4 Jan Hajer (11), 5 Piet van Eysden (1). De op de Europese kampioenschappen van dit jaar zo succesvolle Nederlandse zwemster Adrie Lasterie, die momenteel in Australië verblyft, heeft gisteren tydens de kampioenschappen van Nieuw- Zuid-Wales in Sydney twee nederlagen geleden. Linda McGill was te snel voor Adrie op de 220 yards vlinderslag. De tijden waren respectievelijk 2 min. 39,4 sec. en 2 min. 40,1 sec. Op d 220 yards vrije slag eiste Ilse Konrads de overwinning voor zich op in 2 min. 16,3 sec. Adrie Lasterie tikte 2,4 sec. later aan. In de interland-ontmoeting in Eind hoven, de eerste die in Zuid-Nederland gespeeld werd, was basketbal van het zuiverste gehalte te zien. Het verheu gende was vooral dat jonge talenten Nederland een sterker aanzien geven in de basketbalwereld. Els de Groot, Jeanne Knoop en Els van der Heyden, samen nog geen zestig jaren zijn waar dige vervangsters van Annie Koper- Van Es en Lenie Remeijer- Van der Velde die beiden al bijna zestig inter lands speelden. Bij de heren waren het vooral Wim Franke en Rob Sterker die beiden met een score van 24 punten voor het nodi ge vuurwerk zorgden. Wat zou de Nederlandse basketbal- sport kunnen worden als de keuzecom missie van de Nederlandse Basketbal Bond ook in Zuid-Nederland mannen kon vinden van een kracht zoals Wim Franke en Rob Sterker. Het verleden heeft al vaker bewezen dat wanneer het zuiden zich met een sport gaat be- Veel spannender was de ontmoeting tussen van Oosterhout en de Kleine. De Kampenaar kwam in de beginperiode met series van 18, 14 en 16 ruim voor (20-54 na 8 beurten), maar van Ooster hout die nog steeds niet zo goed speelt als een vijftal jaren geleden, bleef het ant woord niet schuldig. Met moeizaam bijeen geraapte series van 18 en 17 had de Bredanaar de lei ding na 25 beurten overgenomen (96-89). Het zag er daarna naar uit, dat de Kleine toch nog met ruim verschil zou gaan zegevieren, toen hij in de volgende beurten series van 16 en 11 scoorde, ter wijl van Oosterhout bleef stilstaan. De Kleine kwam op 135, zelfs op 145; moei zaam vergaarde van Oosterhout tenslotte in de 41e beurt de dertig caramboles, die hem nog het eerst over de eindstreep brachten. De Kleine faalde in de nastoot. Ligthart kon tegen Jacobs zijn draai niet vinden en verloor regelmatig in een lange oninteressante partij. Deze neder laag van de Alkmaarder was een min der grote verrassing als de zege van v. Loon op Henk Scholte. De debutant speelde uitstekend en nam met series van 21 en 22 na 14 beurten een eigenlijk al beslisende voorsprong (81-29). De Eind- hovenaar had zich misschien beter kun nen terugtrekken voor dit kampioen schap begon. Scholte heeft de laatste maand wel wat veel hooi op zijn vork genomen. Noch voor dit kampioenschap bandstoten, noch voor de Europese titel strijd in het 72-2 in Huelva, waaraan hij volgende week moet deelnemen, heeft hij zich serieus kunnen voorbereiden. De Russische grootmeester Kotov heeft de leiding genomen in het internationale schaaktoernooi van Hastings. Zelf won de Rus in 34 zetten van de Engelsman Littlewood. Zijn naaste con current, de Zuidslaviër Gligoric moest de afgebroken partij tegen Smyslov (Rusl.) uit de zesde ronde na 57 zetten en zes uur spelen gewonnen geven. De uitslagen van de zevende ronde waren Kotov (Rusl.) Littlewood (Gr.-Br.) 10 Van Seters (Belg.) Tan (Indonesië) 10 Hollis (Gr.-Br.) Marovic (Z.-Sl.) 0,50,5 Smyslov (Rusl.) Alexander (Gr.-Br.) 10 Gligoric (Z.-Sl.) Clarke (Gr.-Br.) 1 Het klassement na de zevende ronde luidt 1. Kotov 5 pnt. en 1 afgebr. party; 2. en 3. Gligoric en Smyslov beiden 5 pnt. DE EUROPESE bekerwedstrijd zaal handbal dames tussen Niloc en het Deense Frederiksberg,zal worden voor afgegaan door een duel tussen Niloc en de Nederlandse herenploeg. DE ZUIDSLAVISCHE tennisspelers Jo- vanovic en Pilic mogen van hun bond niet deelnemen aan een toernooi in Johannesburg (Zuid-Afrika). De reden hiervan vormt de apartheidspolitiek, die in Zuid-Afrika wordt gevoerd. DOROTHY HYMAN, de Engelse atlete die Europees kampioene op de 100 meter is, zal toch in wedstrijden blij ven uitkomen. Zij kwam terug op een eerder genomen besluit haar carrière af te sluiten aangezien zij meent in 1964 te Tokio kansen op een medaille te hebben. Ligthart Van Loon Vultink Jacobs 150 142 150 53 38 38 21 21 19 18 24 10 3.94 3.73 7.14 2.52 De uitslagen van de vrijdagmiddag gespeelde partijen: Van Loon 150 33 22 4.54 Scholte 96 33 16 2.90 Van Oosterhout De Kleine Jacobs Ligthart Vultink Van de Pol 150 145 150 128 97 150 41 41 42 42 25 25 18 18 23 12 26 3.65 3.53 3.57 3.04 3.88 6-00 GOES, 4 januari. Groenten per kg: witlof Al 118-126, A2 112-122, BI 110-117, B2 93-111, afw. 45-50, prei Al 100, sprui ten A2 50-86, B2 17, rode kool A2 13-35, BI 31, groene sav. kool A2 26, afw. 19-19, gele sav. kool A2 18-19, witte kool 1 20, 2 5, boerenkool 2 40-44, afw. 24-27, peen BI 18-26, Cl 21, ardappelen 2 9, per stuk: knolselderij 2 26. LEEUWARDEN, 4 jan. Aanvoer 55 stieren; 75 vette koeien 2,10-2,75 p. kg, slachtgew., guste koeien 600-800 p. st; 1335 melk- en kalfkoeien 700-1000 p. st. 125 pinken 200-350 p. st., graskalfstiertjes 3.50-4,20 p. kg slachtgew.; 523 nucht. kalveren 35-50 p. st., fok- en mestkalve ren 50-70 p. st.1035 schapen en lamme ren, slachtschapen2,30-2,65 p. kg geschat sl.gew.; 11 vette varkens; 15 biggen en lopers; 10 bokken en geiten; 81 paarden. Slacht- en zuiglammeren 4,20-5,00 p. kg geschat slachtgewicht. Aanvoer totaal 3265. Overzicht: melk en kalfkoeien slopende handel, niet duur der bij lage aanvoer; pinken voor de slacht iets duurder; graskalveren weinig handel; nucht. kalveren slechte handel, gedrukte prijzen; schapen en lammeren iets lager; paarden prijshoudend; kalver- stiertjes iets hoger. moeien het peil echt niet slechter wordt. Jacobs De uitslagen van de eerste partijen van de vierde ronde luiden: De Kleine 118 29 28 4.06 Ligthart 150 29 25 5.17 Van de Pol 150 36 36 26 17 Konstanz 257 1), Rheinfelden 163 4), Ottenheim 210 (+6), Straatsburg 142 (onv.), Maxau 329 1), Plochingen 103 (—3), Mannheim 141 8), Stein- bach 118 (+2), Mainz 154 (—2), Bingen 87 (—2), Kaub 86 (—3), Trier 117 (+6), Koblenz 112 1), Keulen 55 (—4), Ruhrort 226 1), Lobith 838 (—15) Nijmegen 621 (—17), Arnhem 680 (—5) IJssel ijsvast tot boven Zutfen: Monsln 5490 50), Borgharen 3983 60), Bel- leld. geen opgave; Grave beneden de 4.16 2.38 sluis 295 (—38).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7