gelukkig ami63! Waar mtmsmaon FRANS VERHEDEN Dansles Danslesavond Balavond sttttl Grote Jnl Ai 8 Nagekomen Nieuwjaarswensen /NOOIT GEDACHT' Nieuwstraat 62 SPECIALE AANBIEDING PRENATAL VERJAAG DE KOU! TE KOOP WOONHUIS Zo'n lekkere Mars bevat chocolade, suiker, glucose en melk. Daardoor maakt Mars u kwiek weer energiek. Niet voor stilzitters, MP AAR VOOR MANNEN-VAN-ACTIE DIE EEN VAK WILLEN LEREN! ZORG DAT JE ER ÓÓK BIJ KOMT BIJ DE MARINE AF I ARAM EN DE GULDEN STEEN „Ouc/e ka voorn DANSSCHOOL VT TERNEUZEN DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 KOEWACHT Schutterssociëteit A. DE KIND Koewacht wenst alle schutters en le den een ZALIG NIEUWJAAR TERNEUZEN Slagerij P. MARSILJE, Zuid landstr. 26, tel. 2059. Terneu- zen. Vrienden en beg. G.N. voor prénatal klanten tot 50% korting op positiekleding en peutergarderobe tot 30% korting op zuiver wollen babydekens Veemarktstraat 24, tel. 01600-37875, K- Breda Voor besteHingen per post: Barteljorisstraat 12, Haarlem met een van onze: Kolenhaarden Oliehaarden Petroleumkachels Butagaskachels Electr. kachels Electr. badk. kachels Electr. ventilatorkachels Electr. dekens Electr. voetstoven. Veemarktstraat 43 Breda in zeer goede staat. CANISVLIETSTRAAT A 9, WESTDORPE. Te bevragen bovenstaand dres. Nieuwe voorjaarsklubs. HULST Klein Patronaat Klub voor beginners A.s. zaterdag om 4 u. Ie les. Klub voor gevorderden A.s. zondag om 2 uur le les voor alle kath. jongelui die op les zijn geweest. TERNEUZEN In onze school Dijkstraat 10 Klub voor beginners vrijdag 4 januari om 7.30 uur le les. Klub voor gevorderden a.s. zaterdag om 7 uur le les. IJZENDIJKE a.s. zondag 7.30 uur tot 10 uur voor leerlingen en oud-leer lingen zaal Lievens. KOEWACHT A s. zondag 7.30 uur Paro chiehuis. „The Williams". TERNEUZEN zaterdag 12 januari om 8 uur Luxor Theater. Romige caramel met glucose en suiker geeft di rect weer energie Luchtige creme met volle melk geeft meer uit houdingsvermo gen. Heerlijke choco lade houdt u in topconditie. Ben je al 16 jaar en een kerel die actie wil? Vreemde landen zien, avontuur? Toch bekijk je het nuchter. Je wilt een goed vak leren, met vooruitzichten. Matroos bij de marine - dat is 't! Je kan er een gedegen opleiding voor diverse brevetten krijgen. Je bent dan een operator of duiker of afstandwaarnemer. Wil je verder komen, ook mogelijk. Blijkt, datje b.v.als matroos het werk van ope rator goed verstaat, dan kan je een opleiding volgen voor onderofficier artillerie, of van de onderzeebootbestrijdingsdienst, of van de navigatie-gevechtsinfor- matiedienst. In de brochure lees je de vele mogelijkheden tot specialisatie. Als matroos geen getuur meer in boeken, geen dorre theorieën. Waar het om gaat leer je voornamelijk in de plezierige praktijk, op een schip varend over de wereldzeeën. Je verdient al direct ruim f 200- per maand. Bovendien: ieder jaar 28 vakantiedagen I Je kansen om onderofficier te worden zijn goed. Het maximum-salaris van onderofficier is ƒ900.-. Dus knip uit, vul in: en stuur de bon vandaag nog op. Grijp deze kans! Want bij de marine ben je beter af! Zend deze bon aan: Het Hoofd Marinewerving, Bezuiden- houtseweg 123, Den Haag of ga eens praten op een van onderstaande Wervingsbureaus. NAAMLEEFTIJD. STRAAT PLAATS verzoekt toezending van een brochure. 2084-1 Breda, (Lange Stallen), Keizerstraat, Geb. 11.30 uur en 15.0017.00 uur, dinsdag t/m uur, zaterdags van 8.3012.30 uur. Bergen elke dinsdag van 12.3014.00 uUr. Goes, 16.00 uur. Roosendaal: Gemeentehuis, elke Gemeentehuis, le en 3e vrijdag van de schop Zwijsenstraat 6, elke maandag van 19.00 uur, en te 's-Gravenhage, Hoofd P VII, Kamer 35, elke maandag van 8.30 vrijdag van 8.30—12.30 uur en 13.3017.00 op Zoom, G.A.B., ing. Blauwehandstraat, Gemeentehuis, elke donderdag van 15.30 dinsdag van 17.0018.00 uur. Terneuzen, maand van 13.0014.30 uur. Tilburg, Bis- 12.30—14.00 uur, elke woensdag van 18.00 Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123. Standaard: nu 4790,- Luxe: nu 4990,- Extra Komfort: nu 5190,- 1963 begint voorspoedig. Op 1 januari zijn de prijzen van de ami6 Standaard, Luxe en Extra Komfort verlaagd. "En het all-in contract?" Dat voordeel blijft onveranderd paraat: voor 3ct per km krijgt u - als u wilt - alie onderhoud, controles, onderdelen, banden, doorsmeren, olie, reparaties (behalve schade). En ais u nog zuiniger rijdt geeft Citroën u geld terug. Is het niet een goed nieuwjaarsvoornemen om de ami6 nu te bekijken en te berijden? Het is zo'n geraffineerd bedachte grote-kleine auto dat u zélf het stuur in handen moet nemen om alle bijzonderheden te ontdekken. Gelukkig ami63 bij uw Citroën agent! PUBLICATIE VAN AUTOMOBILES CITROEN N.V. STADIONPLEIN AMSTERDAM 56-4. Uiterst behoedzaam sloop Aram achter de Han delaar aan, terwijl hij zich verwonderd afvroeg, waartoe deze zonderlinge vertoning diende en wat het zou zijn, dat Seewart daar in de tem peltoren liet dragen. Plotse ling schopte hij echter tegen een steentje, en dit geluid was voor de Handelaar vol doende om zich bliksemsnel om te draaien. Een trek van verlichting gleed over zijn ge laat toen hij merkte, dat het Aram was, die hem volgde. Tot diens grote verbazing trok er een glimlach over See- warts gezicht, terwijl deze op hem toe kwam en opmerkte: ,,Ge deed mij schrikken, mijn vriend! Is het reeds zover met u gekomen, dat gij uw oude reismakker niet meer ver trouwt?" De starende blik was geheel uit zijn ogen verdwenen en hij sprak normaal, zodat Aram zijn oren nauwelijks geloven kon. ,,Zijt ge dan niet.... be gon hij aarzelend. Doch de an der viel hem lachend in de rede: „Kom mijn waarde, gij kent mij toch reeds langer en ge moest toch weten, dat See wart de Handelaar zich niet zo spoedig gewonnen geeft! Trouwens, gij ziet er zelve ook heel anders uit, dan toen onze duivelse vriend Satarin zijn helse machten op u los liet!" Aram knikte bevesti gend. „Toegegeven, doch dat kwam omdat ik in het bezit was van het beeldje." Er trok een sluwe lach over het ge* zicht van de Handelaar. „Zie, dan is het raadsel opgelost," antwoordde hij. ,,Ook ik heb mij in het bezit van zo een talisman weten te stellen." En hij toonde de verbaasde Aram precies zo'n beeldje, als deze zelf in zijn bezit had. fgelopen zondagmil om 's middags vl aangezien vrijwel all kwamen te vervalleil no heeft toen kennel bij elkaar moeten sc| sportoverzicht te ku Velen met ons zullen hebben afgevraagd, het voorbeeld van VARA niet heeft gej raars heeft verrast i mofoonmuziek. De jockey Spaak mogel paalde luisteraars 1 smaak zijn gevallen ook nog wel schijvej klinkende improvisaj nen jazzmusici J hebben kennelijk ger] diverse kanten, zovd mondeling, vernamej ons zo tegen, dat juï van de omroepers i programma's zoveelI vatten, gegrepen hal afgezaagde methode 1 lastig te vallen met! montages van de belj tenissen van het jaar indruk, dat ook de 1 beslist niet happy vo l dracht. Hij heeft er vl wat er van te maker hem. In het algemeen gesjl] ons af waarom de oml naar de reeds lang vl de van de „terugblik! I er in Hilversum en I ligt „ingeblikt" wetel en kijkers al sinds jal worden zij „verrast"! van hoorspelen ns( verzoek en rond komt de een na de al de ether met buitenlf BOB SPA muziek llllllllllllllllllllllllllllli z Tot nog toe heb iJ verregaande behoui volstrekte gemis aan t mogen geweten dat ik\ als ik ingevolge de gan gen inzake de werkw\ in plaats van op de red belig gevoel in de voe willen telkens weg, kr zit er. door jarenlangi gebakken en dat krijgt verkorting er niet zo drie uit. Ik schaamde I beetje voor die neigingj; zaterdag toch aan het Het staat zo stom, in tijd. Maar nu blijkt dat zo gek niet is. Want geneesheer-directeur vc trische inrichting in Si dat daar niet de vijf da zal worden ingevoerd, personeel, maar niet vo< De geneesheer-directe arbeid van de patiënte rend onderdeel van de Daaruit volgt, meen t] patiënten zou schaden a verkorting doorgevoeri Dat is een opmerke kunt er natuurlijk gauw\ lezen, desnoods nog denken en dan iets am Maar als men de bes geneesheer-directeur overweegt, komt men dat arbeid toch eigenlij gezond moet zijn. Er jaarde en dank zij de wj in onbruik geraakte die deze opvatting beve: gelooft er meer aan. is het streven. Maar nu teur in Santpoort dat v ten geen sprake zal zij daagse werkweek. In 1, hun geestelijke gezondt Het personeel onthon recht niet. Zo lang het keer kan het dan ook q des zaterdags vrij te °us oppassen. Je kunt rater dag van alles kri ik wil niet betogen da ons allemaal rijp zal Santpoort. Maar möcl geringste symptoompje mijn (indien aanwezig dekken, dan zal ik de p zijn en ga ik uit preve weer elke zaterdag wet. Want de wetenschap uestipd dat het een moet zijn. PRA CUID0 GEZELLESTRAAT 3 TEL 2815

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 8