van m ui Weekend VROOM DREESMANN BONTMANTELS Profiteert bij deze KOUDE van onze SPECIALE januari-aanbieding in N.V. DORA VAN DE VEN t t t t prima elektromonteur nette jongedame (er assistentie Café-Restaurant „De Kraaf Louwerse De Priester N.V. Bioscoopgebouw Hulst Olympia Theater Sas v.Gent Het Centrum Axel Luxor Theater Terneuzen Ledel Theater Oostburg Concertgebouw Terneuzen woonhuis met schuurtje grote amateur-wedstrijden MACISTE EN DE TIRANNEN HET LAATSTE SALVO DE DRIE STOOGES EN HERCULES RAM0NA MISDAAD ACHTER HET VOETLICHT BLUE HAWAII VIJF GEBRANDMERKTE VROUWEN DE PIRATEN VAN DE BLOEDRIVIER P0RGY AND BESS MEISJES LANGS DE WEG MACISTEOVERWINNAAR DE WRAAK VAN DE APACHEN SUEDE AUTOCOAT Nu iiy TERLENKA HERENPAN TALONS. Uitgevoerd in de allermodernste des sins en kleuren. De pan- :alon met de ogenschijn lijk nonchalante, maar onnavolgbare allure. Nu voor een speciale prijs. 1775 Te koop aangeboden TE HUUR: in Concertgebouw - Vlissingen Entree f 2.- BAL NA 4 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 4 Na een voorbeeldig gedragen lijden ontsliep ln de vrede van zijn Heer en Schepper, tijdig ge sterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk, mijn beminde man, en onze goede vader en grootvader, de heer FRANCOIS BERNARD GUSTAVE DE MEIJER echtgenoot van mevrouw Francisca Maria Wauters in de leeftijd van ruim 80 jaren. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Kroonorde van België, Ridder in de Orde van de H. Gregorius. Gaarne uw gebed voor zijn zielerust. Terneuzen: F. M. de Meijer-geboren Wauters H. A. M. A. de Meijer O. S. G. M. de Meijer-van Haelst en kinderen Sluiskil: G. H. I. M. E. Toffoli geb. dc Meijer Nijmegen: A. Th. M. de Meijer S. de Meijer-Ligtelijn en kinderen Amsterdam: J. F. G. M. de Meijer C. T. M. de Meijer-van Delft en kinderen Terneuzen: A. H. M. de Meijer A. M. G. de Meijer-de Smet en kind Zundert: Pater Theodorus de Meijer O.C.R, Hontenisse: M. M. E. I. Ter-Burg-de Meijer J. W. Ter-Burg en kinderen Terneuzen: M. I. Struylaart De families de Meijer en Wauters. Terneuzen, 3 januari 1963. De plechtige uitvaart, gevolgd door de teraarde bestelling op de r.-k. begraafplaats, zal plaats vinden op maandag 7 januari a.s. te 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Ter neuzen. Bijeenkomst ten sterfhuize: Scheldekade 53, Ter neuzen om 10 uur. Hij ruste in vrede. Met leedwezen geven wij kennis van het overlij den van de heer FRANcOIS BERNARD GUSTAVE DE MEIJER voormalig directeur van onze Vennootschap, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Kroonorde van België, Ridder in de Orde van de H. Gregorius. Geboren te Terneuzen 12 april 1882 en aldaar overleden op 3 januari 1963. Zijn vast vertrouwen in de toekomst maakte het hem mogelijk ons in 2 wereldoorlogen zwaar ge schonden bedrijf weer tot nieuw leven te wek ken. Zijn werklust en doorzettingsvermogen, zijn toe wijding voor de zaak, die hij vele jaren mocht medebesturen, zullen voor ons een stimulerend voorbeeld blijven. Moge hij thans de beloning verwerven voor een eerlijk en werkzaam leven. Hij ruste in vrede. Directie en Commissarissen der N. V. Aug. de Meijer Zonen's Scheepvaart-, Expeditie- en Agentuur Mij. te Terneuzen. De uitvaart en de teraardebestelling zal plaats vinden te Terneuzen op maandag 7 januari 1963 te 10.30 uur. Bijeenkomst te onzen kantore te 10.00 uur. Kantoortadres: Westkolkstraat 22-24 te Terneuzen. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde moeder, behuwdmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder JOHANNA KOENS Weduwe van L. Martens in de gezegende ouderdom van 87 jaar. Wij bevelen de ziel Van onze dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan. Ovezande: C. L. Huige-Martens M. Huige, kinderen en kleinkinderen 's-Heerenhoek: J. Paree-Martens B. P. Paree, kinderen en kleinkind 's-Heerenhoek: Wed. A. v.d. Dries-Martens, kinderen en kleinkinderen Hoek: A. Martens Cl. Martens-de Baar. kinderen en kleinkinderen Philippine: J. Martens O. Martens-Kalle en kind Ovezande: P. Martens E. Martens-Courtin en kinderen Ovezande: Cathr. Oosthoek-Martens L. Oosthoek en kinderen De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be grafenis heeft plaats gehad op donderdag 3 ja nuari in de parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek. 's-Heerenhoek, 31 december 1962 Geheel onverwacht is in de leeftijd van bijna 72 jaar overleden, de heer JACOB DE JONGE (Adriaanszoon) weduwnaar van mevrouw Wilhelmina Boonman De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag a.s. te 9 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw Tenhe melopneming te Ovezande, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. Namens de fam. P. Passieux, ex. test. Enige en algemene kennisgeving. De aangekondigde Nieuwjaarsreceptie, welke de Commissaris der Koningin in Zeeland en Mevrouw de Casembroot-Baronesse van der Feltz voornemens waren te houden op zaterdag 5 januari a.s., is wegens de slechte weers omstandigheden tot nadere aankondiging uitgesteld. Middelburg - Tel. 01180-3243 Breda - Tel. 01600-39450 Wand- en vloertegels bouwkeramiek eternit boards bouwplaten Thermische en Akoestische bouwstoffen Plastic bouwartikelen p.f. VOOR DIRECT GEVRAAGD Bekendheid op gebied van radio en t.v. strekt tot aan beveling. Loon nader overeen te ko men. Eventueel nette woning be schikbaar. Fa. BOGAARTS, Dinteloord. Zaterdag 5 januari om 8 uur, zondag 6 januari om 5.15 uur, GORDON SCOTT en YOKO TANI in een sensationele kleurenfilm in CINEMASCOPE en TECHNICOLOR: De MACISTE-films kennen in ons land overal grote successen. Deze derde aflevering van deze boeiende reeks is onbetwist de meest grootse en sterkste in dit genre. (14 jaar). Zondag 6 januari om 8 uur BERNARD BLIER - LUCILLE SAINT SIMON en ANNE DOAT in een bijzonder spannende Franse verzetsfilm, die U van de eerste tot de laatste minuut in spanning houdt: (MINNARES VAN DE VIJAND). Waarom gaf zijn dochter zich aan de gehate Duitse overwinnaars? Zij MOEST boeten, zelfs al zou het zijn eigen leven kosten. (14 jaar). Zondag 6 januari om 3 uur, maandag (Boerenmaan- dag) om 8 uur, de drie STOOGES (de drie gekken) bekend uit hun vele populaire éénacters in hun nieuwste, grootste en meest geslaagde hoofdfilm: De drie succesvolste zotten van het witte doek ln een HERCULES-film, waarom U kunt lachen, LACHEN - GIEREN van het lachen. Ook voor de niet dansers wordt het deze maandag EEN ZOTTE AVOND met deze grootscheepse klucht. U zult zich ongetwijfeld kostelijk amuseren. Vrijdag 4 januari om 8 uur en zondag 5 en 8 uur. Het sprankelend vuurwerk van dans, muziek en vrolijkheid. THE BLUE DIAMONDS, tezamen met SENTA BERGER en JOACHIM HANSEN in de Gloria-kleurenfilm U hoort tien populaire tophits, (a.l.). Zaterdag om 8 uur en dinsdag 8 uur. Een onge ëvenaarde' thriller uit de glansperiode van AL FRED HITCHKOCK met: JEANNE WYMAN, MARLENE DIETRICH en RICHARD TODD (14 jaar). Zondagmiddag 2.30 uur: „VLAMMEN OVER KAN SAS". Een spannende cowboyfilm in kleuren, met AUDIE MURPHY (a.l.) Zaterdag 5 januari, aanvang 6.30 uur en 9 uur. Zon dag 6 januari, aanvang 3.45 uur. ELVIS PRESLEY in: Exotische dansen, opwindende muziek, romantiek op het mooie strand van Hawaii. De mooiste meis jes van het eiland dansen op het beroemde strand van Waikiki en Elvis Presley zingt, zoals U hem nog nooit hebt gehoord. Toegang a.l. Zondag 6 en maandag 7 januari, aanvang 8 uur SILVANA MANGANO VERA MILES JEAN NE MORE AU en VAN HEFLIN in: Het drama van vijf vrouwen, die vochten voor de vrijheid van hun land en hun persoonlijke vrij heid! Vijf vrouwen, verstoten uit de gemeenschap die niets meer te verliezen hebben Toegang 18 jaar. Vrijdag 4, zaterdag 5. zondag 6 januari. Aanvang 8 uur. KERWIN MATHEWS MARLA LANDI CHRISTOPHER LEE ln „De Piraten komen", de kreet die elke vrouw deed huiveren, want de piraten ontzagen niets en nie mand. Geen vrouw was veilig voor hen. Zij be stormden de nederzettingen der pioniers op zoek naar geld en vrouwen. Toegang 14 jaar. Maandag 7 - dinsdag 8 - woensdag 9 - donderdag 10 januari. Acht uur. SIDNEY POITIER DORO THY DANDRIDGE SAMMY DAVIS JR. PEARL BAILEY Een van de beroemdste films over de hele wereld met de onvergetelijke muziek van George Gershwin Hoe vaak genoot U al van de prachtige muziek? Thans kunt U het gehele schouwspel meemaken in een schitterende bewerking zoals U nog nooit in Uw leven heeft gezien. Toegang 14 jaar. Zondagmiddag 2 uur: ,DE WRAAK DER APACHEN' 14 jaar. Zondagmiddag 4.30 uur: „De Piraten der Bloedrivier". 14 jaar. Zaterdag 5 januari, aanvang 7 en 9 uur, zondag 6 januari, aanvang 4.30 en 8 uur LIANA KAARINA ROSEMARIE BRECHT ESKO SALV1NEN Tussen nacht en morgen voeren zij strijd om het bestaan, deze verleidelijke meisjes die mannen ten gronde richten. Een man in „zijn beste jaren" be leeft een ontmoeting met „een meisje langs de weg" Als een bom ontplofte hun passie en dachten zij niet aan de dag van morgen. Toegang boven 18 jaar Woensdag 9 januari aanvang 8 uur brengen wij: MARK FOREST CHILO ALFONSO in Een nieuw verhaal van Maciste, de reus met het grote hart en de kracht van HERCULES. In het landin het brandende woestijnzand bevrijdt Maciste duizenden weerloze slaven! Toegang 14 jaar. Zondagmiddag 2 uur: „Macisteoverwinnaar" 14 jaar. Zondagmiddag 4.30 uur: Meisjes langs de weg: 18 jaar. Attentie: zaterdagavond 2 voorstellin gen, aanvang 7 en 9 uur. Zaterdag 5 en zondag 6 januari, aanvang 8 uur brengen wij: CHARLTON HESTON JACK BA LANCE KATY JURADO in hun SUPER-western van de Paramountfilm: Een grootse avonturenfilm over de slagvelden van het wilde westen waar een felle wrede strijd geleverd werd tussen blanken en oorlogszuchtige Apachen. Toegang boven 14 jaar. Zondagmiddag 2 uur: Voorstelling in het Luxor Theater. Het R.-K. ZIEKENHUIS te DORDRECHT vraagt voor de administratie op de polikliniek een (niet beneden 20 jaar). Brieven aan de Directie. natuurlijk in de moderne donkerbruine tinten. Lang, royaal model, dus ook te dragen over het colbert. Perfekte pas vorm, superieure af*, werking. i.e.;: :'i; ■,s.O,. .('i WÊÊêêÈËÊmÉÊË:4Ê&< II BERGEN OP ZOOMOOSTERHOUT Te bevragen J. Rentmeester - Dreef - I Ovezande te TERNEUZEN. Het pand is gunstig gelegen nabij de Otheensche Kreek en heeft een volledige vergunning. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Fa. P. L. DE KERF te ST.-JANSTEEN. ZATERDAG 12 JANUARI A.S. BANDOPNAME FRAAIE PRIJZEN GRAMMOFOONPLATEN MIJ Kosteloze deelname staat open voor alle amateurs op gebied van ZANG en MUZIEK. Deskundige jury. Aanmelden tot 10 januari a.s. bij „Concertgebouw", Tel. 2287 en Firma v. d. Meer, Walstraat, Tel. 2177. Mi-lock, Steensedijk 5, Hulst, vraagt voor spoedige in diensttreding; meisje voor kantoorwerkzaamheden. Ver eiste: diploma Mulo en typen. Leeftijd 15-18 jaar. Aanmel den dagelijks aan kantoor. Tel. 01140-2751. Gevr. op verschillende werken in DuitslandTimmerlieden, metselaars, vlechters, opper lieden. Allen moeten in het bezit zijn van geldig paspoort. Vrij vervoer. Eigen kost. Hoog loon na gebleken geschiktheid. Kindertoeslag; vakantiepremie regen- zowel als vorstverlet. Aanm. G. Donkers, v.d. Mark- str. 36,Zevenbergen Tel. 01680- 3855. Meidoornstraat 39.Breda. Gevr. geroutineerde (Steno-) typistes Ned. en-of mod. talen voor uitzending naar diverse kantoren; ,,Raad Daad", Afd. Uitzending kantoorperso neel (Lid Algemene Bond v. Uitzendbureaus) Breda, Heu velbrink 31, tel. 01600-33329. Ml-lock, Steensedijk 5, Hulst, vraagt voor atelier, maasters, kettelaaraters, inpaksters, stik- sters, naaisters, vormsters, controleuses. Bij goede presta tie hoog loon. 5-daagse werk week, vrije zaterdag. Gratis vervoer m. eigen ophaaldienst. Inl, en aanm. dagelijks v 8-18 uur, en ook elke woensdag avond van 19-21 uur, aan bo venstaand adres. Brood- en banketbakker gevr. voor direct bij brood- en ban ketbakkerij A.S. Meyer, Donze Visserstraat 123, Terneuzen. Tel. 2512 In hotel te Hulst gevr. huls knecht en nette werkvrouw. Hoog loon. Br. onder no. 11325 bijk. Hulst Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- conveetor. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Weerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf, Markt 33, Etten. Afd. Verwarming. Tel. 01608-2310.^ Sleeuwijk. Eengezinswoningen, met garage of stenen schuur. Bij Rijksweg Utrecht-Breda on geveer 2 km. van Gorichem, eigen grond, vrije vesting. Koopprijs v.a. f 20.500 k.k. Rui- n topfinancie- Binnenkort op dagelijks op het werk (op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur) tel. 01833- 566 en 01723 - 120. xvuwjjpj Jjö v.a. x me hypotheek e ring tot 90 pet. te leveren. Inl.: Bruidsjurk maat 40 t.k. te be vragen. Speelhuislaan 1.20A, Breda. 25905-X Damesschaatsen t.k. met laar zen m. 38 z.g.a.n. Heuvelstr. 9A, Breda. 25893 Naaim. koopjes. Bekkers z.z. specialisten. Alle merken dus ruime keuze, 100 pet. service en gratis lessen. Z.g.am. Sin ger z;.z. in mod. tafel. Singer handnaaims. v.a. f 25,-. Vraagt offerte-folders Boschstr. 67, tel. 41725. Nog één week spec, aanb. z.z. volaut. f 298.-, elek trisch f 195,-, handn. ringspoel f 150,-. 25914 Jaarsma kolenhaard te koop, wegens overcompleet, slechts 4 weken gebruikt. Talmastr- 61. Breda. 25872 Kinderwagen z.g.a.n., box, bad je, damesschaatsen met schoe nen en skischoenen maat 39, tenniskoffer te koop wegens vertrek naar buitenland. Bil- derdijkstr 59. Breda.25879 Kredieten tot f 4000,-. Voor aankoop meubelen en woning textiel. Vraagt gratis folder. Discrete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rotterdam. Woningruil Den Haag-Breda. Aangeb. heel huis, 3 gr. en 2 kl. k.; badcel; box; tuin; g.e. w. tel.; huur f 101,- p.m. IncL lasten. Gevr. per 1 febr. '63, Heel huis. 6 k., tuin. Chr. Klomp. Landzijde 68, Den Haag Tel. 66669425897-X Woningruil Delft-Breda of naas te omgeving. Aangeb. dub bele bovenwoning op goede stand, bevattende kamer en suite met zijkamer, 3 slaapka mers en badcel. fietsenloods. Huurprijs f 72.- p.m. Gevraagd vrije woning op goede stand v. minstens dezelfde gr. Hogere huur geen bezwaar. Br„ J.L. Böger, C. Fagelstr. 2A, Delft. Tel. 01730-24854. Belcrum-Garage vraagt steeds aam-ijdingvrije auto's t.k. v.a. 1957. Min Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. Bontmantels, keuze uit 200 st. Prettige bet. regeling. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3, Til burg. 12809-X Hoekwinkelh kruidenierszaak te koop bij volkswijk in Breda wegens dubbele zaak met ga rage en bergruimte. Omzet is 3 a 4 maal te vergroten, win kel groot 50 m2. zeer geschikt voor comb, met groente en fruit Groot bovenhuis met a- parte opgang, vooroorlogse nw- bouw, goed onderhouden, win kel en bovenhuis spoedig leeg te aanvaarden, prijs n.o.t.k. Br. onder no. 25824 X Woonhuis, bouwj. 1955 met kl. garage te koop. Te bevragen. Westdam 68, Sas v. Gent. X De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop gevraagd Breda, Haagweg 31- 33. Tel. 33915. Tilburgseweg 135 Tel. 39753 21332-X Van part. Fiat 600 bj. '56 in keurige staat, redelijke prijs t. koop. Wegens aanschaf grotere wagen. Te bevr. Prins Hen- drikstr. 129, Breda, 's Avonds na 5 uur. Zaterdag gehele dag. Volkswagen te koop in goede staat. Prijs nader overeen te komen. Na 6 uur. Nieuweweg IA, Breda. 25903-X Vol.autom. Solex '61 en Solex '60. 1 D.K.W. bromf. 7 mnd. oud, als nieuw, te koop. Lage prijzen Laan v. Mertersem 126, H.K., Breda 25861 Pracht bromf. Sparta '61, Ba- tavus sport f 260,-, N.S.U. '61 f 140.-, verschillende inruil br.- fietsen Magneet '60 f 150,-, J. L.O. f 85,-, Sachs f 75,- en f 40,-. Alleen Luiietstraat 38, reda. Na 3 uur. TILBURG: Heuvelstraat 44 Telefoon 04250-23900 - BREDA: Eindstraat 14, Telefoon 06100-31086

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 6