Pies Rudi Liebrechts behaalt nationale sehaatstitel Cees van Oosterhout opent met twee overwinningen Stuurt KNGV géén turners naa r Tokio iltaten mdel Rik I: plichtsbetrachting Alleen flinke dooi kan elfstedentocht redden GOED DEBUUT VAN CEES VERKERK Willy de Beer als eerstel van zwak damesveld 13 WAAR? Geheel uit depressie Kampioenschap bandstoten ereklasse Schaatsrecord Fred Mayer flinke mannelijke arbeidskrachten 9 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 Detailhandel he spuitdag lesteld gewond bij van was )CWATER andaag \orgen Schema Revelatie Optimisme Uitslagen PLEIDOOI voor voetbalstaking VERLIES VOOR VAN LOON Zes poedels Herstel Nederlagen voor Adrie Lasterie Post-Pfenninger le in KEULEN Schaatskalender Sterk schaaktoernooi in Groningen gestart MARKUN LEVER S ZEEP-MAATSCHAPPIJ N.V. VLAARDINGEN VRAAGT WATERSTANDEN Moderne woonhuizen eensgezins woningen ~~1 t JÊ, en klauwzeer; 1962 was de vooruitzichten zijn leratieve groothandel in ■eten en -benodigdheden ■uik van gemengde mest- |nemen ten koste van de vaste brandstoffen had levering van antraciet- De produktie van de Ijnen is niet in overeen- "het stijgend gebruik van Ëten haarden. Deze moei- |zaken prijsstijgingen voor resultaten zijn er ge- landel in granen, zaden, mengvoederartikelen. De brouwgerst ondervond ^e aardappelhandel werd I het koude voorjaar in Riervan werd over het geprofiteerd. De handel ekpeen (behalve op het pas zeer goed. De jonge schaars en ongekend poening bij de groothan- De koude zomer ver- consumptieverschuiving In naar de dorpen. De lesmensen werd groten- Jen glasbedrijf werd de ■in 1962 niet onderbroken, pad betrekkelijk weinig kon worden dat de pe- bde omzetten in de detail- re over 1962 heeft uitge- It efficiënte detailhandels- I n hiervan het meest ge- lietto baten waren groten- II de kostenstijgingen op i 'bij werd de concurrentie pen in iets dalende winst- llrukking kwam. lan de personeelsbezetting lik dat in de detailhandel l( op de arbeidsmarkt iets Ivellicht mede tengevolge 1 meer gehuwde vrouwen Isproces zijn gaan deel- lidende industrialisatie en ltsluiting van midden- en lullen de koopkracht voor linnen beïnvloeden. [Zeeuwse spuitdag, die Prins van Oranje te Goes brden, zal tengevolge van toestand van de wegen Deze algemene spuitdag, k Boval. zal op een latere (gehouden, maar het be- tervoor nog geen datum aan de Stieltjesstraat te |en 57-jarige werkster gewond geraakt toen vatten bij het smelten )e vrouw had een pot jasstel geplaatst. Bij het le was sloeg de vlam in fte ook haar kleding in [de gillend naar buiten, ïgers de vlammen doof- in de sneeuw te rollen, ran de werkster is zeer geleden liep in Nijmegen iezelfde omstandigheden ■verkster in een school orandwonden op, dat zij iter overleed. ag 5 januari, gelden voor eland de volgende hoog- lansweert 10.34 en 23.16 10.05 en 22.48 uur, Vlis- 22.17 uur, Wemeldinge ir. tschool 10-12 en 13-16.30 e expositie en demon- 1.30 uur Uitvoering s toverfluit (Van onze speciale verslaggever) De warmte deed weldadig aan, evenals de hulde, welke de schaats kampioenen 1962-1963 op de langebaan: Rudi Liebrechts en Willy de Beer, ten deel viel in het clubhuis van de ijsvereniging „Groningen". Beiden hadden in deze koude titelstrijd voor het vuurwerk gezorgd, dat de kille sfeer op de ijsbaan enigszins deed verdrijven. Bij ontsten tenis van de titeldrager, Henk van der Grift, was veruit Liebrechts superieur aan de overige kandidaten voor het kampioenschap. Hij eindigde in het eindklassement op de eerste plaats met een voor sprong van precies vijf punten op Arie Zee, maar ook door het win nen van drie afstanden en zelfs bijna een vierde, de 500 meter stelde hij zijn eerste nationale kampioenschap veilig. De 20-jarige Willy de Beer prolongeerde haar titel, die zij op het Amsterdamse kunstijs veroverde. Haar voorsprong op haar naaste concurrente, de even oude Twentse Annie van der Aa, die donderdag verrassend zege vierde op de 3000 meter met een verschil van ruim twee seconden, was echter meer bescheiden: slechts één punt. Rudie Liebrechts heeft dus, geheel volgens de verwachting en na de eerste dag reeds onomstreden, het Neder landse kampioenschap gewonnen. Maar belangrijker nog en de vreugde daar over in schaatskringen is zeer begrijpe lijk is het feit, dat Liebrechts geheel uit de depressie is gekomen, waarin hij het vorig jaar was geraakt. Liebrechts heeft zijn eigen stijl weer terug en... zijn zelfvertrouwen, dat door het echec van Oslo en Moskou zozeer was onder mijnd. De Vlaardingse tuinder reed op het door het vele opgewaaide vuil zeer stroeve ijs van het Groningse stadspark op de wijze, welke hem in 1961 tot in 's werelds topklasse bracht. De mede door de harde wind, die bij vlagen tot stormkracht aanwakkerde zeer moei lijke omstandigheden wist hij te overwin nen als een waar kampioen. De twijfel, die er misschien bij één of andere zwartkijker na de eerste dag nog mocht bestaan, nam Liebrechts al geheel weg op de 1500 meter, op welke afstand hij zegevierde in 2 min. 30,1 sec. Chris Meeuwisse, die maar nauwelijks Airie Zee de baas kon blijven, werd tweede op dit nummer in 2.36,0, een verschil van bijna zes seconden... De tienduizend meter, een sterke af stand van Liebrechts, waarop hij als directe tegenstander Arie Zee tegenover zich vond, zou hem definitief de titel brengen. Gestart op een schema van 20 minuten, dat door het hoge aanvangs- tempo na vier ronden al werd terugge bracht tot 19 min. 37 sec., draaide Lie brechts rustig zijn rondjes, met Zee dicht aan zijn zijde, of in zijn spoor. Prachtig gleed Liebrechts over de baan en door de bochten, geen moment zijn cadans verstorend. Moedig nam Zee de handschoen op en met het zwaard omgord vocht hij terug, minder stijlvol maar onversaagd. Telkens weer slaagde Zee er in terug te komen, wan lieer Liebrechts even het tempo ver hoogde, of wanneer de Westfriese crack zijn krachten enigermate zag wegebben. Hoe dichter de finish echter in zicht kwam, hoe duidelijker werd het, dat Liebrechts dit duel niet kon verliezen. Liebrechts was te sterk en zijn krachts explosie, waarvoor hij zelfs zijn reser ves niet behoefde aan te spreken, voor Zee te machtig. De Vlaardinger won met een verschil van ruim twee secon den. Het was voor hem ruim voldoende en daardoor bleef verborgen, hoe ver Liebrechts capaciteiten op de schaats op dit moment reiken. Angst voor een nieuwe teleurstelling in de komende grote toernooien behoeven wij voorlopig echter niet te koesteren. Slechts onver wachte omstandigheden of tegenslagen zouden voor hem fnuikend kunnen zijn. De 20-jarige Cees Verkerk werd het tweede grote winstpunt van deze kam pioenschappen. Hij sloot het toernooi af op de vierde plaats achter de „routi niers" en leden van de kernploeg Lie brechts, Zee en Meeuwisse, maar vóór rijders als Wester, de nog altijd strijd lustige Friese langeafstandspecialist Jeen van der Berg en Gerben Karstens Uit zijn opneming in de kernploeg dié zaterdagavond naar Hamar vertrekt blijkt ook de grote waardering dié in de leiding van de schaatsrijder'sbond voor zijn prestaties bestaat. Overigens stond dit kampioenschap voor Verkerk in het teken van het cijfer vier want WILLY DE BEER —dameskampioene... niet alleen geeft dit zijn plaats aan in het eindklassement ook op donderdag verreden 1500 en 10.000 meter werd deze plaats zijn deel. Op de 1500 meter duelleerde hij met Jeen Wester, die hij na een titanen strijd, waarin beide rijders elkaar geen centimeter cadeau gaven, met 0,1 sec. versloeg door een iets sterkere eind sprint. „Hoera, we hebben weer een lange-afstandsrijder", was de vreugde uiting van de coach van de kernploeg, Klaas Schenk, toen Verkerk zijn race tegen Chris Meeuwisse op de 10 km af sloot. En wederom met een overwin ning. Verkerk was voor de eerste 10.000 meter in zijn carrière gestart met de opdracht „Zie hem bij te blijven" en dit lukte hem wonderwel. Het uitgangspunt voor Meeuwisse was een schema van 19,37, dat echter aldra te hoog bleek. Twintig minuten werd de nieuwe richttüd die voor Meeuwisse eveneens te scherp bleek te zijn. Ook voor Verkerk weliswaar, doch deze hield zich stipt aan zijn consignes en verloor zijn tegen stander geen moment uit het oog. In een mooie diepe houding, laag bij het ijs, volgde Verkerk als een schaduw de Voorburger, die in dit toernooi niet los kon komen en eigenlijk de grote verlie zer werd, ondanks zijn derde plaats... op ruim 9 punten van Liebrechts. Verkerk, zou evenals op de 1500 m wester, ook Meeuwisse verrassen. Toen de kasteleinszoon uit Puttershoek in de eindfase al zijn troeven in de strijd wierp, moest Meeuwisse capituleren. Verkerk zegevierde in 20-45.5, welke tijd nadien daarvoor waren Liebrechts en Zee als enigen onder de 20 minuten gekomen alleen nog zou worden ver beterd door Jeen van der Berg, die met zijn korte slag en telkens profijt trek. kend van de sterke rugwind, een uitge kookte race reed. Dit nationale kampioenschap, waarin de toprijders van de laatste jaren zich handhaafden zij zagen alleen Cees Verkerk als een nieuwe aanwinst in hun midden verschijnen heeft nog eens onomstotelijk bewezen, dat Nederland op het ogenblik beschikt over een ruim arsenaal van jonge rijders, die mogelijk heden hebben om in de schaatssport te slagen. Internationaal zijn zij nog niet rijp en van hen, die tot het eindklasse ment van 16 doordrongen, zullen niet allen eens de vlag van Henk van der Grift of Rudi Liebrechts overnemen. Maar een gematigd optimisme na dit kampioenschap is geenszins overdreven. Cees Verkerk is nu doorgebroken, wie volgt... Een beeld van de nationale schaats- kampioenschappen. Op de foto zien we Rudi Liebrechts op de voorgrond tijdens zijn strijd tegen Jan Hoorneman 1500 meter: 1 Liebrechts 2.30.1; 2 Meeuwisse 2.36.0; 3 Zee 2.38.5; 4 Vei'kerk 2.41.4; 5 Wester 2.41.5; 6 Kroon 2.42.0; 7 Boers 2-42.1; 8 Timmerman 2.43.4; 9 Halfweeg 2.44.6; 10 Meyering 2.44.8; 11 Jeen van den Berg 2.45.3; 12 Hopman 2.45.7; 13 Karstens 2.46.2; 14-15 Lou- rens en Joop van der Berg 2.46.7; 23 De Kreek 2.59.7. 10.000 meter: 1 Liebrechts 19.36.1; 2 Zee 19.38.7; 3 Jeen van der Berg 20.37-6; 4 Verkerk 20.45.5; 5 Meeuwisse 20.47.4; 6 Hopman 20.55.1; 7 Wester 21.01.6; 8 Joop van der Berg 21.06.3; 9 Karstens 21.09.5; 10 Meyering 21.25.0; 11 Timmerman 21.29.9; 12 Van Manen 21.50.2; 13 Hoor neman 22-05.1; 14 Lourens 22.06.0; 15 Van Adrichem 22.51.2. Het eindklassement: 1 Rudi Liebrechts (Vlaardingen) 208. 468 p.; 2 Arie Zee (Hoogwoud) 213.468; 3 Chris Meeuwisse (Voorburg) 217.980; 4 Cees Verkerk (Puttershoek) 219.655; 5 Jeen Wester (Eernewoude) 221.643; 6 Jeen van den Berg (Heerenveen) 223. 140; 7 Gerrit Jan Timmerman (Grams- bergen) 224.162; 8 Gerben Karstens (Leiden) 224.525; 9 Jan Hopman (Eg- mond a. d. Hoef) 224.548: 10 Meyering (Arnhem) 225.703; 11 Geale Lourens (Zutphen) 227.297; 12 Joop van der Berg (Woerden) 227.812; 13 Arend Boers Cs-Gravenzande) 229.678; 14 Jan Hoor neman (Brummen) 229.715; 15 Cees van Adrichem (Den Haag) 233.517- Bij de dames ging de titel naar Willy de Beer. Raich Carter een internationaal uit de tijd dat het Engelse voetbal op het eer ste plan stond en thans manager van het naar promotie strevende Mansfield Town uit de vierde divisie, bepleit dat de Engelse voetballers zaterdag in staking gaan ais van hen wordt ver langd dat zij onder siechte omstandig heden spelen. Naar de mening van Carter is het vol komen fout van de bond dat zij de be slissing of al dan niet zal worden ge speeld overlaat aan een amateur" de scheidsrechter. Het is onzin, zegt Carter, van spelers die 2.000 tot 5.000 pond per jaar verdie nen, te verlangen dat zij hun ledematen en carrière riskeren. Als de omstandig heden te slecht zijn voor de paarden, zijn ze dan wel goed genoeg voor mensen In Engeland is zaterdag een cupronde aan de orde met als topmatch Tottenham Burnley. (Van onze speciale verslaggever) De grote zaal van de harmonie in Groningen kan een imposante arena vormen voor een biljartkampioenschap. Dat is in het verleden meermalen ge bleken, het laatst in 1957 by het Euro pees kampioenschap bandstoten, toen diverse nationale en internationale records in de sfeervolle zaal sneuvelden. Maar nu is de kou spelbreker in de na tionale titelstrijd bandstoten, die don derdagmiddag van start is gegaan. In de hoge kille zaal met slechts enkele tientallen toeschouwers op de tribunes, die plaats bieden aan honderden, kon den de deelnemers haast niet op tem peratuur komen. Al zou men dat niet zeggen bij een nuchtere beschouwing van het resultaat van titelhouder Hans Vultink in zijn eerste partij. Een gemiddelde van 6.52 op de eerste middag is een opperbeste prestatie. Vultink ondervond echter vrij wel geen tegenstand van debutant van Loon en kreeg bovendien van de Bra bander tal van goede aanvangsstoten, waaruit series van 28 en 22, tweemaal dertien, een elf en drie tienen geboren werden. Precies een uur nadat Vultink met een poedel was begonnen konden hij en zijn gedeprimeerde tegenstander, die slechts 63 punten verzamelde, de keu weer opbergen. Een tweede factor, die in dit kampi oenschap een grote rol kan spelen, is de partijlengte van 150 caramboles. Al leen de KNBB heeft aan dit aantal vastgehouden, overal in het buitenland en ook in de internationale kampioen schappen moeten 200 punten gespeeld worden. De indruk, dat 150 punten te kort is om een duidelijk beeld te krij gen van de krachtsverhouding kreeg men b.v. in de ontmoeting tussen Schol- te en Ligthart, die door de Alkmaarder nog al verrassend werd gewonnen. Een serie van 30 van Ligthart in diens zeven tiende beurt (hij kwam toen op 90 ter wijl Scholte 41 caramboles had) was vrijwel beslissend. Scholte had daarna te weinig ruimte over om zjch te herstel len en verloor kansloos (150-111). Piet van de Pol leek in het begin van zijn partij tegen Henk de Kleine aan een grote zege te gaan bouwen. Met een goedgespeelde reeks van 25 in zijn derde beurt liep de Rotterdammer snel weg (48-9) maar toen de Kleine zich met series van 16 25 en 17 rehabiliteerde, werden de rollen volkomen omgedraaid. Vooral een opeenvolging van zes poe dels bracht van de Pol zover achterop (95-132 in 29 beurten), dat hij ondanks een eindspurt van 37 punten in vijf beur ten toch nog ruimschoots verliezer werd (132-150). De langste en ontmoedigendste partij was die tussen Jacobs en van Ooster hout. De Amsterdammer teisterde het moreel van de houder van het nationale record algemeen gemiddelde (5.57) der mate, dat van Oosterhout pas in de 54e beurt met een zucht van verlichting de partij kon afsluiten. Zowel Henk Scholte als Cees van Oosterhout herstelden zich 's avonds op schitterende wijze, waarvan Henk de Kleine en Piet van de Pol het slacht offer werden. Scholte explodeerde na drie poedels, maakte in de volgende vijf beurten liefst 71 caramboles met een hoogste serie van 27 en had toen al een degelijke voorsprong op zijn rivaal, die kennelijk was aangeslagen. De Kleine miste eenbanders, die hij normaal, bij wijze van spreken, met zijn ogen dicht kan maken. Hij kon ook niet profiteren van een tijdelijke inzinking van de Eind- hovenaar en werd volkomen kansloos, toen Scholte met series van 23 en 19 re soluut op de finish afging, die hij in de 26e beurt bereikte. Van die 26 beurten had Scholte nota bene tienmaal gepoe deld. Dat Cees van Oosterhout van Piet van de Pol won, was geen openbaring, want de Rotterdammer was volkomen van stoot. Tot de 20e beurt echter bad ook van Oosterhout geen bijzonder spel laten zien. Hij durfde de meest voor de hand liggende oplossingen niet aan en speelde zeer stroef- Maar toen schudde hij de beklemming van zich af en produ ceerde in de vier volgende beurten de 71 punten, die hem van de finish scheid den. In series van 23 en 31 was Van Oosterhout weer de biljarter van heel grote klasse. Uitslagen: Van de Pol (Rotterdam) De Kleine (Kampen) 132 34 25 3.88 150 34 25 4.41 Ligthart (Alkmaar) Scholte (Eindhoven) Jacobs (Amsterdam) Van Oosterhout (Breda) 150 32 30 4.68 111 32 16 3.46 136 54 22 2.51 150 54 11 2.77 Vultink (Aalten) 150 23 28 6.52 Loon (Bergen op Zoom) 63 23 11 2.73 De eerste uitslagen van de tweede ronde waren; Van de Pol 57 23 14 2.47 Van Oosterhout 150 23 31 6.52 Scholte 150 26 27 5.76 De Kleine 79 26 9 3.03 (Van onze sportredactie) Rik van Steenbergen reed, woensdagavond om halJ twaalf zijn laatste ronde in de Zesdaagse van Keulen. Een paar uur later was hij met zijn auto onderweg naar Borgerhout (bij Antwerpenzijn woonplaats. Hij kwam er in de vroege ochtend van donderdag aan. Wie denken zou, dat Rik na zes afmattende dagen van enige rust zou ge nieten, vergist zich. Rond het middaguur was de renner in het Antwerpse Sportpaleis om gedurende twee uur te trai nen en dit in verband met het omniumkampioenschap van België, dat zaterdagavond wordt verredenNa de training probeerde Rik of het mogelijk was met een vliegtuig van Brussel naar Zurich te gaan, want daar moet de renner vanavond optreden. Het bleek niet te kunnen en dusbesloot de kampioen maar weer in zijn wagen te stappen om naar Zurich te reizen. Hij deed dat echter niet alvorens even zijn home trainer srollen te hebben opgehaald in Borgerhout. „Ik moet vanavond in het hotel waar ik zal overnachten nog even mijn spieren los kunnen maken", zei Rik. Over plichtsbetrachting gesproken I (Van onze correspondent) Er Is geen sprake van dat onder de hnidige omstandigheden de elfstedentocht deze of volgende week kan worden ge houden. Hoe vreemd het ook klinkt, al leen flinke dooi met daarna opvriezend weer kan nog redding brengen. Dit zei de heer L. J. Hoogland, voorzitter van het elfstedenbestuur donderdagavond. Wij hebben vandaag een deel van de elfstedenroute verkend en de heer Hoog land heeft niet teveel gezegd. Het hou den van een elfstedentocht is nu inder daad uitgesloten. De harde oostenwind die al dagen lang over het vlakke Friese landschap buldert, heeft de banen over kilometerslange afstanden met stuif sneeuw bedekt. Op tal van plaatsen zijn de vaarten op dezelfde hoogte dichtgesneeuwd als het land. Door broei is er water onder de sneeuw gekomen, dat zich door de sneeuwlaag naar boven werkte en aan de oppervlakte weer bevroor. En steen harde, nauwelijks te verwijderen boven laag was daarvan het gevolgd. Ten zuiden van Leeuwarden was de De Noorse lange afstandrijder Fred A. Mayer heeft bij Noorse nationale wedstrijden in het Bis- Ietstadion van Oslo voor een gran dioze apotheose gezorgd door bij een temperatuur van 28 graden onder het vriespunt het baanre cord op de 10.000 meter met meer dan vijf seconden te verbeteren. Knut Johannesen had in de tweede rit tegen Martin Holtung een tijd ge maakt van 16 minuten 57,6 seconden en het scheen dat de populaire Noor daar mee na de 5.000 en de 1.500 meter ook deze afstand op zijn naam zou brengen. Toen verscheen echter in de zevende rit Fred A Mayer tegen Haakon Svendsen in de baan. Reeds na 5.000 meter had Mayer een voorsprong van 9,5 seconden op Johannesen 8.20.0 tegen 8.29.5 en de lange Noor finishte in 16 min. 37,5 seconden, ruim twintig seconden onder de tijd van de ex-wereldkampioen. Fred A Mayer verbeterde daarmee tevens het record van het Bisletstadion, een van 's werelds meest bekende schaatscentra. Het oude record stond met 16 minuten 43,3 seconden op naam van Torstein Seiersten. Hoe scherp de tijd van Mayer, die op de 1.500 meter eveneens zijn persoonlijke record ver beterde, wel is blijkt uit een verge lijking met de lo minuten 32,6 seconden, waarmee Hjalmar Andersen van 1952 tot 1960 wereldrecordhouder is geweest en die onder veel betere weersomstandig heden werd gemaakt. Door de slechte resultaten op de korte afstanden kwam Mayer in het eindklas sement niet verder dan de derde plaats. De overwinning was weggelegd voor Knut Johannesen. Nils Aaness, die na de eerste dag de leiding had, verbeterde zijn positie door een derde plaats op de 1.500 meter. Hij kwam echter op de 10.000 meter zodanig te vallen, dat hij de rit niet uit kon rijden. De op de Europese kampioenschappen van dit jaar zo succesvolle Nederlandse zwemster Adrie Lasterie, die momenteel in Australië verblijft, heeft donderdag tijdens de kampioenschappen van Nieuw- Zuid-Wales in Sydney twee nederlagen geleden. Linda McGill was te snel voor Adrie op de 220 yards vlinderslag. De tijden waren respectievelijk 2 min. 39,4 sec. en 2 min. 40,1 sec. Op d 220 yards vrije slag eiste Ilse Konrads de overwinning voor zich op in 2 min. 16,3 sec. Adrie Lasterie tikte 2,4 sec. later aan. Zwette, die door de elfstedenrijders moet worden gevolgd, met ware sneeuwbanken bedekt. Misschien zou hier met zwaar materiaal nog een baan kunnen worden vrijgemaakt, maar ten zuiden van Sneek bleek de route totaal onberijdbaar. Bar was de situatie ook rond Harlingen en in het noorden van Friesland. Sneeuw banken, soms met bevroren broeiwater bedekt, maakten schaatsen onmogelijk. Ook de Dokkumer Ee ten noorden van Leeuwarden was niet te bereiden. Alleen dooi, anders de grootste vijand van de elfstedentocht, kan deze marathon nu nog redden. Vier dagen dooi en daarna op vriezend weer kunnen de elfstedentocht nog mogelijk maken. De elfstedentocht, die zaterdag a.s. zou worden gehouden en die door veel elf stedenrijders bij wijze van training wordt gereden is afgelast. De weersomstandig heden en de kwaliteit van het ijs zijn te slecht. Het bestuur van de elfstedenver- eniging heeft besloten voorlopig niet meer in vergadering bijeen te komen. Enthousiast toegejuicht door zesdui zend toeschouwers hebben Peter Post en Fritz Pfenninger in een enerverende slotfase de Zesdaagse van Keulen ge wonnen. Het duo dat voor het eerst met elkaar reed moest met tenminste één ronde voorsprong winnen om het puntenaantal van de Duitse combinatie Rudi Altig Hans Junkermann te overtreffen. Post en Pfenninger bevochten hun zege pas in de laatste elf minuten van de strijd. Zij gingen toen met de koppels die ten slotte tweede en derde zouden worden aan kop, maar na een fel offensief, dat zesendertig ronden duurde, veroverden zij een ronde voorsprong. Deze werd niet meer afgestaan en onder het oorverdo vend lawaai van de liefhebbers in de Keulse „Sporthalle" kwamen Peter en Fritz als eersten uit de bus. De uitslag was 1. Post Pfenninger (Ned. Zwits.) 812 pnt. op één ronde: 2. Altig Junkermann (Did.) 905 pnt. 3 Van Steenbergen Lykke (Belg. Denemarken) 480 pnt.; op twee rondes: 4. Renz Roggendorf (Did.) 476 pnt. op vier rondes 5. Arnold Severeyns (Oostenr. Belg.) 210 pnt. op vijf rondes 6. Bugdahl Rudolph (Did.) 323 pnt. op zeven rondes 7. Ziegler Joraszewicz (Did.) 446 pnt. op twaalf rondes 8. Oldenburg Schulze (Did.) 446 pnt. 9. Kilian Kemper (Did.) 199 pnt. op vijftien rondes 10. Willy AJtig Fischerkeller (Did.) 285 pnt. VOOR vandaag vermeldt de schaats kalender van de KNSB nog: Waterin gen: Nederlands kampioenschap korte baan junioren. MET EDIE MACHEN, de Amerikaanse zwaargewicht bokser, gaat het iets be ter. Werd hij onlangs met spoed in een krankzinnigengesticht opgenomen, woensdag was hij al weer zover, dat hij naar een ziekenhuis kon worden over gebracht. Het Koninklijk Nederlands Gym nastiek Verbond, na de K.N.V.B. de grootste sportbond in ons land, vindt de uitzending van heren tur ners naar Tokio onmogelijk en on verantwoord. De afvaardiging van een complete da- mesploeg acht men ook niet waarschijnlijk wel zouden enkele individuele turnsters in aanmerking kunnen komen. Aan een speciale voorbereiding is tot op heden nog niets gedaan. Na de Neder landse kampioenschappen, die begin de cember in Den Haag zijn gehouden, is een centrale trainingsploeg samengesteld bestaande uit 24 turnsters. Deze groep wordt onderverdeeld in 'n A- en B-selectie In de A-selectie wil men de turnsters onderbrengen die een redelijke kans ma ken op afvaardiging naar internationale wedstrijden, Europese en wereldkampi oenschappen e.d. In de B-groep worden vooral de jongere talentvolle meisjes bij eengebracht. Het KNGV is hiermee van het kern korpsen-systeem afgestapt. Zolang men voor deze groepen geen buitenlandse trai ner heeft gevonden men is al zonder succes overigens bezig geweest voor een Oostduitse, Russische en Zweedse train- ster zal de training in handen blijven van Annie Fieseler en Wijnstra. Voor de speciale ballettraining i.v.m. o.a. de vrije oefening heeft de KNGV onlangs de bal letlerares Hans Moerman-van de Berg aangetrokken. Zij zal behalve de A-groep ook de B-groep gaan leiden, Een moeilijkheid schuilt in de vraag of de verplichte oefenstof voor Tokio die pas over een half jaar bekend zal worden gemaakt voor alle kandidaten geschikt is. Naar aanleiding hiervan zal men opnieuw een selectie moeten maken. Als voorbereiding wil men ook twee turnsters het maximale aantal dat een land mag afvaardigen naar de Euro pese kampioenschappen sturen, die op 20 en 21 april in Parijs worden gehouden. Verder staan er wedstrijden tegen Polen, West-Duitsland. Oostenrijk en Zweden op het programma van de dames. Mocht men er eventueel niet in slagen een buitenlandse trainer of trainster aan te trekken dan is het niet onmogelijk dat serieuze kandidaten voor uitzending en kele maanden in een buitenlands trai ningskamp b.v. in Zweden zullen worden ondergebracht. In Groningen is een sterk bezet inter nationaal jeugdschaaktoernooi begonnen, dat tot 10 januari zal duren. De uitslag van de eerste ronde Coen Zuidema (Ned.) Norbert Dieter (Lux.) 10 Dick van Enk (Ned.) Mark Bratzlavs- ki (Belg.) 10 Eddie Schol (Ned.) Sijbold Roorda (Ned.) 10 Ernst Abbing (Ned.) Keith Richardson (Gr.- Br.) 0,50,5 Peter Ostermeijer (W.- Dld.) Marinus Riemersma (Ned.) 0. Het Koninklijk Nederlands Gym- nastiekverbond werd opgericht 15 maart 1868. Totaal 181.583 leden, verdeeld over 756 verenigingen. Heren (boven 16 j.) 13.786; jon gens (12-16 j.) 13.232; jongens (ben. 12 j.) 30.958. Dames (boven 16 j.) 34.209; meis jes (12-16 j.) 30.698; meisjes (ben. 12 j.) 58.978. 's-HERTOGENBOSCH. 3 januari 1963. Aanvoer 73 stuks. Prijzen in guldens per stuk Voljarige 975 1300 Jonge werkpaarden 950 1350 1,5 jarigen (ruins) 700 850 1,5 jarigen (merries) 800 1000 Hitten 500 725 Shet- landse ponys (ruins) 200 375 Shet- landse ponys (merries) 550 975 prijzen per kg geslacht gewichtJonge slachtpaarden 2,20 2,30 Oude slacht- paarden 2,00 2,40 Slachtveulens 2,40 2.60. Overzicht (resp. aanvoer handel en prijzen): gezien de slechte weersomstandigheden minder aanbod. Jonge werkpaarden beperkt, levendig, vaster Werkpaarden kort, willig, duur der 1,5 jarigen (ruins, merries) weinig lui, duur Hitten minder, redelijk, prijs houdend Shetlandse ponys (ruins en merries) beknopt, kalm, niet prijshou dend; Jonge slachtpaarden vlot, stijver; Oude slachtpaarden levendig, prijzen trokken aan Veulens kort, stevig met prijshoudende handel. MIDDELBURG, 2 januari 1963. Appelen Goudreinette 75-80 5455, 65- 75 5258. Golden Delicious 70-75 69, 65- 70 5864. 60-65 54. II d 44. Groenten Andijvie 108—136. Prei 70—149. Sav.kool 2656. Spruiten 80153. Witlof 100131. Wittekool 13—17. Rodekool 24—43. voor algemeen fabriekswerk. Onze arbeidsvoorwaarden zijn zeer goed. Een ver-gaande tegemoetkoming in de pension kosten vindt plaats. Reisgeld wordt eenmaal per week vergoed- Een vertegenwoordiger van het bedrijf zal zitting houden op WOENS DAG 9 JANUARI A.S., 's avonds tussen 7 en 8 uur op het Gewestelijk Arbeidsbureau te HULST, Steenstraat 7. Inlichtingen en aanmelding bij bovengenoemd bureau. Konstanz 256 (—1); Rheinfelden 167 1); Ottenheim 204 10); Straats burg 142 (+2); Maxau 328 (+9); Plo- chingen 105 15)Mannheim 133 5) Steinbach 116 (onv.); Mainz 156 (+3); Bingen 89 (—1): Kaub 89 (+l);Trier 111 (_4); Koblenz 111 (—1); Keulen 59 (—6); Ruhrort 225 (—5); Lobith 853 (+11); Nijmegen 638 (+18); Arnhem 685 (+3); Vast ijs boven Vreeswijk; Monsin 5440 6)Borgharen 3923 34) Belfeld 1106 (—26); Grave beneden de sluis 333 (—172). By 's-Hertogenbosch met schuur of garage, te St. Michielsgestel. Enkele binnenkort te betrekken. Koopsommen v.a. f 22.500.— k.k. Hypotheek mogelijk tot f 22.000.—. Inl. dag. (ook zat.) van 13.30-16.30 uur op het bouwplan Azalea straat nr. 13 en bij N.V. UMACO, Malie baan 63, Utrecht, tel. 030-11877. Na 19.00 uur: 02950-45982. WOERDEN MODERNE met schuur of garage. Koopsommen v.a. t 31.000.— k.k. Financiering mogelijk tot f 28.500— Inl. di., do. en zat. van 13.30-16.30 uur in de directiekeet aan de Prunuslaan en by Makelaar M. J. VAN GRAFHORST, Emma- straat 61, Hilversum, tel. 02950-13360. Na 19.00 uur: 02950-43308

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3