Ta im us 17 M heeft een uitstekend rijkarakter Camera kiekt alle haastige auto's op spooroverwegen Westduitse industrie ldaar voor Frankfort Middelburgse vogels hebben niet te klagen VER" Oe Th Jade Lyman Lemnitzer: nieuwe, NA VO-opperbevelhebber Degelijke opleiding RUSSISCH AUTO-MODE-SNUFJE Maatregel in België Ex-koning Umberto bemoeit zich met Italiaanse politiek Het exó Slechte in Br\ Prima constructie Het trottoir is GEEN rijweg Vier radiatoren brandden twintig jaar in schuilkelder Privé-vliegtuig op huis gestort Attlee werd 80 jaar 166 ONGELUKKEN Opvallende dingen van onopvallend man Kennedy beperkt duur buitenlandse bezoeken Tweeling gescheiden AUTOMATISCH Vorst DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 DE TAUNUS 17M is het afgelopen jaar weer een verkoopsucces geweest. Ongeveer 193000 wagens van dit model werden de laatste twaalf maanden door Ford-Keulen geproduceerd. De 17M is nog steeds een moderne auto, die zich in de feille concurrentiestrijd met gemak kan handhaven. Het is niet alleen de zuivere, functionele en aërodynamisch gunstige carrosseriestijl, die de Duitse Ford aan trekkelijk maakt, maar vooral ook het voortreffelijke rijkarakter. Met de 17M kan men zich snel en soepel verplaatsen, zonder dat men zich druk hoeft te maken over irriterende kleinigheden. Het rijge- not is hier geperfectioneerd. In het snelverkeer komt men niets te kort. worden behandeld. De 17 M is rap en lenig en kan een bestuurder, die zich met hem laat gaan, licht uit de hand lopen. De remmen zijn berekend op het prestatievermogen, maar voor sportief rijden met de 17 IVI zouden we de voorkeur geven aan schijfremmen, waarmee de wagen tegen bijbetaling kan worden uitgerust. Onze ervaringen met Taunus 17 M. die we onder afwisselende weersom standigheden zwaar hebben laten zwoe gen, waren van het prettige soort. Men m merkt direct dat deze iH A|| wagen al een degelijke Ml A Tl opleiding heeft gehad en op de weg optreedt als een geroutineerde. Er zit vaart in de 17 M. Onze testwagen had de 1.7 liter fg|dl meter onder de kap, die 60 pk levert. Opvallend is deze zeer soepele en toch felle gang van de HMp I krachtbron. Het accele- WTill ratievermogen is, ook in de eerste en tweede ver snelling, ongewoon krach tig: tot 50 km/u in 5.5 sec. en tot 100 km/u in nauwelijks 21 sec. Het pittige doortrekken wordt mogelijk gemaakt door het gunstige koppel. De over brengingsverhouding is goed gekozen. Met de 17 M kan men geavanceerd werk doen, zonder dat het nodig is de topsnelheid (ruim 135 km/u) aan te houden. Overigens laat de wagen zich op da autoweg gemakkelijk boven 140 De Taunus 17 M is een in alle opzichten voortreffelijke wagen die zich erg populair heeft weten te maken. km jagen. Het speciale TS-model (1758 cc-70 pk en schijfremmen) opereert graag tussen 150 en 160 km. maar dit exemplaar is dan ook bedoeld als prestigewagen. Met de gewone 17 M kan men trouwens in het snelverkeer „alle voorkomende werkzaamheden" ook wel verrichten. De wegligging en de koersvastheid zijn uitermate goed. Op oneffenheden in het wegdek rea geert de wagen nauwelijks. Het stuur ligt goed en schokvrij in de hand. Het contact met de weg is „strelend" en juist intens genoeg om zich safe te voelen. De besturing is licht en ta melijk direct. Het schakelmechanisme fungeert soepel en correct. Het terug schakelen bijvoorbeeld van vier naar drie en omgekeerd gaat zo geruisloos dat de andere inzittenden er niets van merken. Op bochtige landwegen moet men eerst even de verschillende reacties van de wagen bestuderen en hierop „inschieten". Hij wil niet nonchalant Het interieur van de 17 M ziet er verzorgd en degelijk uit. De zitpositie vóór is behaaglijk. Achterin zitten twee personen ruim en comfortabel, en men kan er zonder bezwaar nog een per soontje tussen zetten. De instrumenten zijn gemakkelijk bereikbaar en stra tegisch goed geplaatst vóór de be stuurder. Een pluspunt is dat de rui tenwissers twee versnellingen hebben. De verwarming is ruim voldoende en berekend op koude winters. Over het uitzicht hebben we ook niet te klagen. De gebogen zijruiten en de voor- en achterruit, die hoog in het dak door lopen, geven uitstekend zicht naar alle kanten. De voorruit is van het pano ramische type. De 17 M heeft reële deuren 2- en 4-deurs) met veiligheids sloten. De constructie van de hele wagen is degelijk. De zelfdragende car rosserie heeft twee verstijvingen, die van voren naar achteren doorlopen. Dat de wagen stevig in elkaar zit merkt men tijdens fors rijden. De vering vóór onafhankelijke op hanging, schroefvering met dubbel- werkende schokbrekers en stabilisator en achter: half-elliptische bladveren geeft de wagen een soepele gang. De kofferruimte is groot en in over eenstemming met de passagierscapa citeit. De benzinetank, waarvan het slot van de vuldop gecombineerd is met dat van de bagageruimte, kan 45 liter bevatten. Het benzineverbruik van de 940 kg zware wagen is gemid deld 9 liter op 100 km. Bij kalm rijden (75 km/u) is de consumptie 8.5 liter. De Taunus 17 M is in zijn klasse een bijzonder effectieve gezinswagen, die veel rijgenot schenkt. De bediening apparatuur en de motor zijn zoals we het graag willen hebben. De I 7 liter krachtbron benadert de souplesse van een zescilinder. De 17 M is een snel, comfortabel en betrouwbaar vervoers middel voor mensen, die zich een kleine acht mille kunnen permitteren. Voor de grote internationale auto tentoonstelling, die dit jaar «eer in Frankfort wordt gehouden, presenteert de Westduitse automobielindustrie ver scheidene nieuwe en verbeterde mo dellen. Het meeste nieuws komt van Daimler-Benz in Stuttgart, die ook Auto Union-DKW bezit. Tegen de autoshow in Genève heeft Daimler-Benz een nieuwe Mercedes sportwagen klaar. Het is de Mercedes 230 SL met onder de kap een 140 pk. motor met een injectie-aggregaat. De grote prestigewagen, de Mercedes 540 zal voor 't eerst in Frankfort te zien zijn. Bij Auto Union heeft men. samen met constructeurs van Daimler-Benz lang gewerkt aan een nieuwe AU 1000. Als het bestaande ontwerp niet weer wordt veranderd krijgen we dit jaar een nieuwe ,,1000", groter dan het te genwoordige type, met twee verschil lende motoren leverbaar: met een tweetakter en een vierpitter. De laat ste is natuurlijk een Mercedes-kraeht- bron - vermoedelijk met een cilinder inhoud van 1.5 liter. De tweetakter zou een 1.2 liter zijn. Het is nog niet bekend wanneer de produktie zal be ginnen. Intussen is de produktie van de vierdeurs AU 1000 en het kombi- model reeds stopgezet. Binnenkort wordt van de DKW Ju nior een verbeterd model voorgesteld. De make-up is in- en uitwendig wat bijgewerkt. Het model 1963 is sneller gemaakt, o.a. door een krachtiger mo tor van 900 cc. Het tegenwoordige de luxe type heeft 800 cc. Hoewel de DKW Junior, die we de vorige maand nog een week voor een rijproef in handen hebben gehad, een uitermate handig en praktisch wagentje in het snelverkeer is, vonden we toch dat wat meer motorkracht er nog wel af kon. De Opelfabriek in Rüsselsheim is, wat modelveranderingen betreft, al tijd potdicht. Het is niet bekend wat er dit jaar zal gebeuren. Wel is uit gelekt dat de Rekord en vooral de Kapitan wijzigingen zullen ondergaan. Wat de Kapitan betreft zullen de ver anderingen nogal ingrijpend zijn, want het model is van 1959 af praktisch onveranderd gebleven. Als er iets in de lijn van Opel ligt, is het wel een nieuwe Kapitan. Ford-Keulen heeft grote plannen. 1962 is voor de Duitse Ford weer een goed jaar geweest. De vorige maand kwam de 300.000ste Taunus van de band. Het was een 12M. Sedert de introductie in september heeft Keulen reeds 42000 nieuwe 12M's afgeleverd. Thans heeft Ford-Keulen een sterkere versie van de 12M gereed. Deze wa. gen heeft onder de kap een 1.5 litei motor die ruim 60 pk. levert. Vermoe delijk komt hij als de Taunus 15M op de markt. Tevens wordt verder ge werkt aan de succesvolle Taunus 17M In dit type wordt thans een 6-cilinder motor van 90-100 pk. getest. Het if echter de vraag of het dit jaar nog in produktie kan worden gebracht, of het moet al zijn voor speciale (spor tieve) doeleinden, zoals men dit ook bij de Engelse Ford met de Certina doet. Het rally-seizoen is weer begonnen De voorbereidingen voor het Monti Carlo-feest - de bekendste van alk rally's - zijn haast afgesloten. Di Twee nieuwe Russische wagens: be ven de „Wolga" van de Gorki auto mobielfabrieken en onder de „Mosk vitsj" van de fabriek voor lichte auto mobielen te Moskou. Jammer genoei zijn er geen technische gegevens be kend. jaar starten er 341 deelnemers in Stockholm Parijs, Monte Carlo, Frank fort, Athene, Warschau en Lissabon. De meeste équipes beginnen in Parijs (91) en hierna komt Stockholm met 84 wagens. Het dominerende merk in de komende Monte Carlo-rally is Vol vo. Niet minder dan 32 Volvo's zijn aangemeld. Hierna volgen de Engelse Ford (24), Citroën (22), Sunbeam (22), Renault (21), Mercedes (16), Alfa Ro meo (15), Austin Cooper (14). Morris (12). MG (11) en 10 Saabs, Triumphs en Morris Coopers. De Zweed Erik Carlsson, die de vorige rally won, ver schijnt met zijn Saab 96. De zwaar ste concurrenten onder de vrouwelijke rijders zijn de Engelse Pat Moss en de Zweedse Ewy Resqvist. Pat Moss* werd verleden jaar Europees rally kampioene. Ewy Resqvist won met een Mercedes 220 SE de zeer zware Argentijnse Grand Prix 1962. Pat Moss, die vroeger voor BMC reed. komt nu uit voor de Engelse Ford met een Ford Anglia Super 1200, d.w.z. een Anglia met Cortina-mo- tor. De Amerikaanse Ford neemt aan de Monte Carlo-rally deel met enkele Falcons, uitgerust met een V8 motor en schijfremmen. BROMMEN EN FIETSEN OF HET TROTTOIR IS VERBODEN V PELT|622S4| Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat op het trottoir niet mag worden gefietst. Dit is begrijpelijk, het trot toir is immers het domein van de voetganger en bromfietsers en fiet sers horen er niet op thuis. De wet gever heeft dit dan ook verboden. De ANWÉ meent dat vooral brom fietsers zich hier weinig aan storen. Zij starten hun vervoermiddel op de stoep en rijden tussen de voet gangers door de weg op. Dit is hin derlijk èn gevaarlijk. Ook jongere kinderen willen met hun fietsen het lopen op trottoirs nog wel eens on veilig maken. De ANWB raadt de ouders aan hun kinderen duidelijk te maken dat dit gevaarlijk en ver boden is. In een vergeten schuilkelder in de Zweedse stad Slite heeft de afgelo pen twintig jaar voortdurend een heerlijke temperatuur geheerst, waar van alleen de muizen e.d. hebben ge noten. Men had daar namelijk destijds vier radiatoren van de elektrische verwarming aan laten staan en twin tig jaren lang is de stroomlevering doorgegaan totdat dezer dagen een beambte van het elektriciteitsbedrijf de vergeten „stroomgebruiker" ont dekte, de meter aflas en een nota uitschreef van vijftigduizend kronen, zo'n goede 35.000 gulden. Wie moest nu de rekening betalen? De gemeentelijke autoriteiten van Slite wilden er niets van weten want, zo zeiden zij, de schuilkelder behoor de niet aan de gemeente. Op gelijke wijze reageerden de haven-autoritei- ten. de brandweer en de burgerverde- digings-organisatie. Het elektriciteits bedrijf had inmiddels, in een poging om tenminste toch nog iets binnen te krijgen, de rekening al tot één- tiende van het oorspronkelijke bedrag verminderd. De gemeente stemde er tenslotte in toe om de rekening vanaf 1 juli jl., ad ongeveer driehonderd kronen, te betalen. Bij het bedrijf was men zich inmiddels vagelijk iets gaan herinneren van een voormalige directeur, die gratis stroomlevering voor de schuilkelder-verwarming be loofd zou hebben. En daar heeft men het toen maar bij gelaten. In een buitenwijk van Chicago is gis teren een privé-vliegtuig met zes per sonen op een huis gestort. Van de zes inzittenden kwamen drie mensen om het leven. De anderen werden zwaar ge wond. Vier in het huis aanwezige men sen bleven gespaard. In het vliegtuig zat een heel gezin. De vader werd zwaar gewond evenals zijn vierjarige dochtertje en het dienst meisje van de familie. Zijn vrouw, zijn moeder en een vijfjarig dochtertje kwa men om het leven. De familie was in de Amerikaanse staat Florida op vakantie geweest. Vlak vóór het ongeluk scheerde het vliegtuig laag over de buitenwijk, naar men ge looft op zoek naar een landingsplaats. Het vliegtuig drong door tot in een slaap kamer van het huis, die de bewoner een paar seconden eerder verlaten had. De vroegere socialistische eerste mi nister van Groot-Brittannië, Clement Attlee, is donderdag 80 jaar oud gewor den. De laatste acht jaren heeft Attlee zijn partij in het Hogerhuis vertegenwoor digd als graaf Clement Attlee. Gisteren zat hij met zijn vrouw aan aan een feestmaaltijd, die hem in het Hogerhuis bereid werd. Ergens in België ontvangt een automobilist een brief en een fo to. In de brief staat te lezen:Mijn heer, we zijn blij, dat wij de tra gische gevolgen, die uit uw onacht zaam rijden hadden kunnen voort vloeien, niet behoeven te betreu ren". De foto waarop de gewraak te „onachtzaamheid" te zien is, toont de wagen van de automobi list, tijdens het overschrijden van een onbewaakte overweg, terwijl het rode licht, ten teken, dat een trein in aantocht is, knippert. De Belgische spoorwegen hebben al meer dan 200 van dergelijke brieven verzonden aan automobi listen, die zich in de laatste paar jaar aan deze verkeersovertreding hebben schuldig gemaakt, De foto's zijn gemaakt met automa- tische camera's, die bij de overwegen verdekt worden opgesteld. Zodra een trein de overweg nadert, treedt met het rode waarschuwingslicht de camera in werking. Wanneer op dat ogenblik een auto de overweg passeert, drukt deze op een speciale kabel, die over de weg ligt, waarna een foto wordt gemaakt, waarop ook een klok staat afgebeeld met het tijdstip van de opname. Ook wordt tegelijkertijd een opname gemaakt van een chronometer waarop kan wor den afgelezen hoe lang het rode knip perlicht reeds een onveilig sein te zien gaf. In België bestaan 5411 overwegen waarvan er 1568 beveiligd zijn met spoor bomen. Verder zijn er nog 359 die alleen door voetgangers gebruikt kunnen wor den en 979, die privé-eigendom zijn. Deze behoren in de meeste gevallen tot fabrieksterreinen. Van de 2505 onbewaakte overwegen, zijn er 535 beveiligd met automatische lichten, die 25 seconden voordat de trein de overweg bereikt, in werking treden. Deze tijd is gebaseerd op de snelste treinen. Op andere spoorwegovergangen vormen alleen verkeersborden met de bekende gekruiste latten de enige waar schuwing. Volgens cijfers, verstrekt door de di- In Washington noemt men de nieuwe opperbevelhebber van de NAVO een soldatesk diplomaat, maar hijzelf geeft er de voorkeur aan een diplomatiek soldaat te zijn. Hij heeft bewezen te kunnen doorbijten: toen hij 51 jaar was ging hij snel even de opleiding voor parachutist door, omdat hij zonder het parachute-brevet zich niet op zijn plaats voelde als bevelhebber van een luchtlandingsdivisie. Generaal Lyman Luis Lemnitzer heeft lange tijd samengewerkt met Eisenho wer. In 1942, toen „Ike" zijn staf in Lon den had gevestigd, kreeg Lemnitzer de functie van assistent-stafchef in Eisen howers gecombineerd hoofdkwartier. Hij ging samen met generaal Mark Clark per onderzeeër naar Afrika om, verborgen in een wijnkelder, te trachten de Franse autoriteiten over te halen tot samenwer king met de geallieerden, wier landings- vloot al onderweg was. In 1963 zullen hoge bezoekers nog maar gedurende twee dagen door president Kennedy in Washington ontvangen wor den. Bezoeken aan Washington hebben tot nu toe altijd drie dagen geduurd. Kennedy heeft deze maatregel laten ne men om in het nieuwe jaar in staat te zijn zoveel mogelijk regeringsleiders in Washington te ontvangen. Staatsiebezoeken aan de president wer den meestal gevolgd door zeven dagen door de Verenigde Staten toeren op kos ten van de Amerikaanse regering. Deze periode is nu tot acht dagen uitgebreid. Hoge bezoekers mogen wel langer dan tien dagen in Amerika blijven, maar voor het langere verblijf betaalt Amerika dan niet meer. In 1962 zijn er 23 staatsie- en officiële bezoeken aan het Witte Huis gebracht. Verder werden er 20 werkbezoeken van buitenlandse staatshoofden afgelegd. Generaal Lemnitzer is op 29 augustus 1899 geboren te Honesdale in de Ameri kaanse staat Pennsylvania. De jonge Lem nitzer, wiens vader in een schoenenfa briek werkte, had een goed verstand. Na de middelbare school kreeg hij een stu diebeurs voor de militaire academie te West Point. Na zijn studies heeft hij nog enige tijd filosofie gedoceerd. Korte tijd later werd hij geplaatst bij de stafschool en vanaf die tijd heeft hij carrière maakt als de onopvallende man die zulke opvallende dingen doet. Kort na 1940 kreeg hij een coördine rende functie in de organisatie die de Amerikaanse hulpverlening aan Engeland regelde. Enkele jaren heeft hij daar als militair zijn beste krachten gegeven, tot dat het ministerie van buitenlandse zaken in wanhoop aan de generale staf advi seerde Lemnitzer in 's hemelsnaam over te plaatsen. Hij moest naar Kentucky, om er commandant van de 11e lucht landingsdivisie te worden. Met een groep rekruten liet Lemnitzer zich opleiden tot parachutist en hij maakte, terwijl menig een zijn hart vasthield, bij Fort Benning in de staat Georgia de voorgeschreven oefeningen en sprongen mee. Na de tweede wereldoorlog heeft Lem nitzer een infanteriedivisie gecomman ieerd in Korea en na Korea heeft men zijn talenten in Washington aangewend In 1957 werd hij vice-stafchef van het Amerikaanse leger, twee jaar later werd hij stafchef en in 1960 werd hij voorzitter van het comité van chefs van staven. En thans is hij naar do NAVO overge plaatst. Hij is, zoals blijkt uit verschei dene verklaringen die hij in Amerika heeft afgelegd, een kampioen van de in fanterie. „Alleen de infanterist kan het uiteindelijke doel van een oorlog ver werkelijken. Het doel is een grondgebied en zijn bewoners onder heerschappij te brengen". Generaal Lemnitzer is onderscheiden met de zilveren ster, een van de hoogste Amerikaanse dapperheids-onderscheidin gen. Hij heeft zijn „Silver Star" gekre gen als commandant van de Amerikaan se zevende divisie in Korea. In Springfield in de Amerikaanse staat Missouri is een bijzondere tweeling ge boren. Het jongetje kwam op 31 decem ber 's avonds om een minuut over half twaalf ter wereld, het meisje echter pas het volgende jaar. een half uur later. De moeder, de 25-jarige mevrouw Jack Burks, maakt het goed, evenals haar tweeling. Ex-koning Umberto van Italië heeft ich in een nieuwjaarsboodschap tot zijn voormalige onderdanen gericht, waarin bij de kiezers in feite verzoekt de poli- 'iek van de huidige Italiaanse regering van premier Amintoce Fanfani af te wy- f.en. Umberto, die sinds Italië na een volks stemming in 1946 republiek werd, in bal- ingschap in Cascais woont, heeft zich ot nu toe altijd afzijdig gehouden van Ie Italiaanse binnenlandse politiek. In zijn nieuwjaarsboodschap, die door le Italiaanse bladen werd gepubliceerd, egt de voormalige monarch, dat hij net ongevoelig kan blijven voor de„ban- *e twijfels van degenen, die twee moge lijkheden, regionaal zelfbestuur en in- Tatie vrezen". Zijn wens voor het nieuwe jaar luidt ,dat ons land gespaard moge blijven voor deze gevreesde rampen door het verantwoordelijkheidsgevoel van de man nen, de thans aan de macht zijn, en van alle kiezers, die geroepen zullen worden om hun stemrecht uit te oefe nen". De voormalige koning verwacht niet dat regionale hervormingen tot „een ge zonde decentralisatie van het bestuur" zullen leiden, maar eerder de nationale eenheid bedreigen „die het heilig erfdeel is van onze voorvaderen en de grote glorie van mijn huis". Hij waarschuwt tegen herwaardering van de Italiaanse lire. waarvan de koop kracht „met zoveel wijsheid" door ande re na-oorlogse kabinetten was gehand haafd. Hoewel de ex-koning allerwegen wordt gerespecteerd, zelfs door zijn politieke tegenstanders, is het niet waarschijnlijk dat zijn boodschap veel invloed op de kiezers zal uitoefenen. rectie van de Belgische Spoorwegen, gebeuren er jaarlijks 166 verkeersonge lukken op Belgische overwegen. Hierbij zijn wekelijks 42 doden te betreuren, terwijl 57 mensen gewond raken bij on gelukken op spoorwegovergangen. De meeste ongelukken gebeuren op de onbewaakte overwegen, die niet zijn be veiligd met een automatische knipper licht-installatie. Gemiddeld bedraagt dit aantal 86. Voor bewaakte overwegen geldt een gemiddelde van 42. Hierbij zijn botsingen met de spoorbomen in begrepen. Op overwegen die door knip perlichten zijn beveiligd gebeuren gemid deld 38 ongelukken. In de laatste acht jaar hebben de spoorwegautoriteiten 156 overwegen op geruimd. Andere kruisingen met spoor banen staan nog op de nominatie te verdwijnen en worden in het kader van een groot vernieuwingsplan vervangen door viaducten of tunnels. Op 500 on bewaakte overwegen zullen voorts auto matische knipperlichtinstallaties worder. geplaatst. De helft van de bewaakte over wegen worden geautomatiseerd. De bewaakte overwegen, die automa tisch worden bediend, zijn voorzien van halve spoorbomen, zodat een auto, die tijdens het dalen van de rood-witte hek ken zich op de rails bevindt, niet kan worden opgesloten. Deze methode ic in de praktijk de veiligste gebleken. In de brief, die de Belgische Spoor wegen nu heeft gezonden aan die auto mobilisten die bij het overschrijden van overwegen hebben gezondigd, wordt ge vraagd mee te helpen aan de verhoging van de veiligheid op de weg door in het bijzonder op overwegen voorzichtig te zijn. Ook wordt verzocht deze verma ning en raadgeving door te geven aan vrienden en bekenden, opdat dezen ook hun steentje kunnen bijdragen. Men heeft in Brussel nog geen ant woord ontvangen op de verstuurde brie ven. In de toekomst zullen de foto's, die nu bijgesloten waren, echter aan de po litie worden doorgegeven om als bewijs stuk te dienen voor de begane over treding van de verkeerswet. De dieren beleven een even ijzige tijd als de mensen. De watervogel in de Middelburgse vesten hebben echter niet te klagen vergeleken bij de vogels en viervoeters in polders, sloten of bossen, die vrijwel geen voedsel kunnen vinden. De gemeente Middelburg heeft maatregelen getroffen voor de bewoners van de vesten en vijvers. Iedere dag trekken twee mensen van de gemeentelijke plantsoenendienst langs de bevroren wateren om de wakken open te hakken. Enorme hoeveelheden oud brood worden bij de bakkers opgekocht om de eenden, ganzen en zwanen voldoende voedsel te verstrekken. De broeikas op de gemeente-kwekerij „Overwater" lijkt tijdens deze dagen enigszins op een bakkerswinkeltje. Hier worden de broden voor de vogels gesneden en in zakken verdeeld. En mochten de watervogels na hun gemeente-maaltijd nog te kort komen: er zijn nog altijd de al of niet jeugdige Middelburgers die met een zakje brood of aardappelkruimels bij de voederplaatsen verschijnen. De foto's geven een beeld van het werk voor de bedreigde dieren. I03e JAARGAN| Uitgave: N. V. Directeur: E. H. Hoofdredacteur: Redactieraad: J. C. J. v. Hootegeri Mes, mr. H. M. Vercauteren, L. Bureaus: Breda Tel. 22341 (5 lijne| Bureau voor de In de etalages van in Londenzoals hiei kan men sinds enig zien staan met de dent Kennedy (lin MacMillan (midden De situatie in Katan sucessen van de V.N.- tamelijk verward. Het dat de V.N., nu zij ste centra (Elisabet Jadotstad) in handen handelingen tijdelijk werd gisteren in Leo aangenomen. Niettemin werd er gevochten, en wel tu Kolwezi. Laatstgenoen feite het laatste bolwc gendarmerie. Zij heb bruggen en viaducten Kolwezi, opgeblazen. Gisteren werd in V. York gezegd, dat het succes, de bezetting v heel tegen de zin van Oe Thant was behaalc gische regering belooi V.N.-troepen aan de halt zouden houden. in Brussel een slecht Of het gelegen heeft dan ten van de V.N.-s aan het feit dat die oi komen, weet men nie onder-secretaris van IN SAOEDI-ARABIE verloven ingetrokken, heeft te maken met koning Feisal om de mobiliseren in verband Jemen. IN INDIA zijn twee ti elkaar gebotst. Volgens er 35 mensen om het le' aantal gewonden bedra IN WEST-BERLIJN z aangehouden, die de ha in twee bomaanslagen kwamen uit West-Du zijn, blijkens een Wes toch 1800 Oostduitsers gevlucht. t Weersverwachting m< het K.N.M.I.. geldig Matige zuidwestelijke, kans op vorst. Hier ei 4 natte sneeuw. Versp t gen maar ook mist. t Vandaag: zon onder 4 op 13.45 uur. J Morgen: zon op 8.48 i uur. Maan op 14.15 t uur. J Maandag: zon op 8.47 der 5.54 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 10