Tussen de bedrijven door Dagblad De Stem air-conditioning air-wick Hein tel JE s i Hoest uw kind? •4^ een volkorenbiscuit van C. Jamin VAILLANT geysers -het klokje rond- heet water EU 0 POSTHUMUS APIJTREINIGEN 1 REUMATIEK air-conditioning' in eigen hand met T.v.-baby het uitsi Johan Boil in zieke v. d. BERG CO. JONK-BOS VOLKORENBISCUITS 48 cent per 300 gram een beste krant in elk opzicht! ARAM EN DE GULDEN STEEN lami ocje. 8 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Daar kan uw kleine heel vlug van afkomen. Geef 'n paar lepeltjes Buckley's Kinder hoestsiroop en u zult blij zijn met de verrassend snelle werking. De prikkeling ver dwijnt, het slijm lost op, de ademhaling is weer vrij. Het smaakt aangenaam, kinderen nemen het graag! Bovendien bevat het Vitamine C, dat hun weerstand versterkt. 41/? ook zgn. 90 hypotheken Vanouds bekend adres: Nieuwe Ginnékenstraat 43 BREDA anno 189& De weldadige warmte van THERMOGENE - WATTEN verjaagt de gifstoffen tus sen spieren en ge wrichten. Pijn en stijfheid verdwij nen zonder dat U iets inneemt. rWERMOGÈNE ^STILT PIJN DOOR WARMTE"' VRIJDAGS de gehele dag WARME GEBAKKEN VIS VISHANDEL BOSCHSTRA AT 38 BREDA TEL. 31909 Even ogen en handen wat rust geven. Lekker die volkorenbiscuits van C. Jamin. Ik vraag mijn vrouw of ik er morgen weer een paar mee krijg. Luister vooral ook op woensdagmorgen om 10.45 uur en op zondagmiddag om 15.00 uur naar C. Jamin's radioprogramma, dat U wordt aangeboden op Radio Veronica. BITTERKOEKJES 79 cent per 250 gram PETIT BEURRE 48 cent per 300 gram VOLLE MAANTJES 69 cent per 300 gram ENGELSE SNIJCARAMELS 59 cent per250 gram MELKKROKANTJES 63 cent per 150 gram ADVOCAATBOWLS 72 cent per 150 gram 1 pak a 250 gram Duiker koffie 1 pak a 500 gram Grosco Speculaas 1 pak 100 gram Duiker thee samen gekocht IOO DUIKERTJES gratis Dubbele Duikertjes 1 pot Grosco opioskoflie normaal 40 RU SO DUIKERTJES 1 Duiker candy koek normaal 10 HU 20 DUIKERTJES doosje met 60 tabletten N.V. PHIllPS-DUPHAR<f^h Sinds 1948 reeds meer dan 3.000.000 geplaatste VAILLANT-geysers! Goedgekeurd door het Gasinstituut en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Verkrijgbaar bij de goede vakhandel SCHONEWELLE N.V. Keizersgracht 701 - Amsterdam 2 dubbele blikken Duiker leverpastei normaal 20 OU 4Ö DUIKERTJES 500 gram Croquette biscuits I Zonnebloemstraat 5-7 BREDA v. Coothplein 14 55-4. In de dagen, die volg den moesten Aram en de Han delaar toezicht houden op de voorbereidingen voor de veld tocht. Overal was men druk in de weer. Nieuwe wapens werden gesmeed en oude ge slepen en hersteld. Uitrustin gen en voorraden werden in gereedheid gebracht en voort durend had Satarin nieuwe op drachten voor hen. Het viel Aram dikwijls heel moeilijk zijn houding van willoos werk tuig te bewaren en hij popel de van verlangen om met zijn doodsvijand af te rekenen en daarna Tamahia terug te zien en te bevrijden. Doch daar hij begreep, dat dat hem slechts zou gelukken, wanneer hij een gunstige gelegenheid zou afwachten, bedwong hij zich en speelde zijn spel zo goed mogelijk. En daar hij een geboren aanvoerder was, bemerkte Satarin niets ver dachts. Een paar malen had hij geprobeerd met zijn vroe gere reisgezel, de Handelaar, te praten, doch wanneer hij het woord tot hem richtte, staarde Seewart niet begrij pend langs hem heen en ein delijk gaf Aram zijn pogingen op. Het was op de tweede dag na zijn gevangenneming, dat hij toezicht stond te houden bij het verzamelen van wa pens. Satarin was nergens te bekennen en terwijl Aram zijn blikken over het terrein liet dwalen, werd zijn nieuwsgie righeid plotseling gewekt door de vreemde houding van de Handelaar, die juist een paar krijgers het bevel gaf, een paar zware zakken boven :*i de tempeltoren te brengen. Wat kon hij daar nu mee voorhebben? flitste het door Aram's hoofd. boeket van Air-conditioning voor moderne mensen, die ook de atmosfeer in hun woning graag goed ver zorgen. Druk op de knop: in 2 seconden on prettige luchtjes weg, heerlijke buitenlucht binnen. Kies Mistair in veldboeketllavendelImei bloemen Idennegeuroranjebloesemof naturel. 300 x psst! voor f4.40. Er is natuurlijk ook: voor f 2.40 de wick-fles voor blijvende chlorophyl- frisheid Heintje Davids, diel de beeldbuis aankondj televisieprogramma op het beeldscherm zal heel wijselijk verzweg| rechter arm in een do Het derde kind van i Baartmans uit Amstelv de baby, die onder joenen kijkers in het ma van dr. A.C. van Versteegh ter wereld op het ogenblik uitsti Richard weegt op het pond en drie ons en hem een veelvraat. In eerste wankele passen de huiskamer maken, „Aartsbedelaar" Jo heeft zich onder med moeten stellen. Onlang van een bezoek aan bijwoning van de ope z. n.-ziekenhuis in Pan overgang van de trop West naar de Siberis< land hebben hem blij* ten gespeeld. Voor he thieke NCRV-medewer! sen te sturen, delen v wordt verpleegd in hel aan de Neuweg te Hilv S<H aI (Adverten z Onze lei is weer Een heel nieuw jaar ons. Als je rijksgedi ziende bent, kun je er allemaal zal gebe hèb je, en ze verst lijstjes waarop aangt we in het nieuwe jan Bet zijn gerenomme die je hoort dat w, destijds ook feilloos Pearl Harbour voors men kan er dus va', dat de moeilijkhede voor het Midden Ol gegarandeerd zullen Als je geen toaarzi] belangrijke persoonlij je de wereld meedei 1963 denkt. Daar kijk van op. Zoals Kenned zegd Hoe Hij 1963 ziet. Hij ziet een moeilijl is wel een tikje voorziI Maar je moet nu niet land geen moeilijkhedi oorzaken. Zei de pr opmerkelijk. Zo had r, bekeken. Alleen een man kan op die ge. En wat doen we nu n heden? Wel, zegt Ker\ ze overwinnen. Maar zal niet gemakkelijk zo'n man dat allema| bazingwekkend. De president voorz, stige ontwikkeling inl achtergebleven gebied] den in Latijns Ame krijgen van de rijke Verenigde Staten, 'i wel met het problee' loosHeid, maar missi Kennedy, is het aa: geen werk. Hebben miljoen te houden, veel moeite en vooral Maar volgens de kril hebben we een aard de ruimte. Er dwarrel tonnen aan edele rr kosmos en over enki waarde van dat kostl miljoenen belopen. Men zou natuurlijk ren: laten toe al di het geen miljarden z% inschieten, maar late gerende volkeren va En laten we er de t bestrijden. Maar waar zouden nedy dan op 1 janu praten? Lekker leuteren, nieuw jaar lang. Jkj dag toe er. PE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 8