WERELDPRIMEUR Dagblad De Stem CO-OP t H. P. Veening P. H. Postma M. Blaakman- Coöperatieve Boerenleenbank „OSSENISSE" Tennisranglijst '62 iod La/ver royaal op eerste plaats Applaudisserende spelers berispt Spreekuren Spreekuren Nagekomen NieywjaarsvvestseJï C.SMman-D'Hondf J. F. Barra-Jaspers PFAFF NAAIMACHINEHUIS VV. REKKEN N V. daar hébt U wat aan SAKSISCHE KAPUCIJNERS HUISHOUD- CAUFCRNISCHE ROTONDE BISKWIE LEVERWORST GEHAKT ROZIJNEN EXO SNELSCHUIMEND SCHUURPOEDER Bp CACAO IK250gram59 u 1 CO OP BESCHUIT i© 1 MET REPEN7FRFI VIVO SCHUUR POEDER 29.50 113.00 Nu 159.00 Nu 167.00 117.00 M' 64.08 NU 114.0C NU 166.09 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 4 Zoals de gewoonte is geworden heeft >n bekend Duits sportburea ook voor it jaar de tennisranglijsten gepubli- •erd, zoals deze werden opgesteld door :perts uit dertien landen. Over de be ating van de eerste plaats, zowel by e dames als de heren, hadden de des- mdigen weinig hoofdbrekers. Zy kozen ywel unaniem Margaret Smith en Rod aver. De ranglijst zien er als volgt uit Heren 1. Rod Laver (Austr.) 130 it. 2. Roy Emerson (Austr.) 117 pnt.; Manuell Santana (Sp.) 106 pnl. 4. eale Fraser (Austr.) 88 pnt. 5. Chuck tcKinley (V.S.) 69 pnt. 6. Rafael >suna (Mex.) 64 pnt. 7. Martin lulligan (Austr.) 47 pnt. 8. Jan Erik ■undquist (Zweden) 35 pnt. 9. Bob lerwitt (Austr.) 24 pnt. 10. Ramana- han Krishnan (India) 22 pnt. Dames 1. Margaret Smith (Austr.) 10 pnt. 2. Maria Esthers Bueno Braz.) 93 pnt. 3. Darlene Hard (V.S.) 33 pnt. 4. Karen Susman-Hantze (V.S.) 76 pnt. 5. Ver Sukova (Tsj.-Slow.) 55 int. 6. Renee Schuurman (Z.-Afr.) 44 >nt. 7. Ann Jones-Haydon (Gr.-Br.) 42 pnt. 8. Sandra Price (Z.-Afr.) 34 pnt. 9. Lesley Turner (Austr.) 25 pnt.; 10. Billie Jean Moffitt (V.S.) 14 pnt. Tien spelers van de voetbalclub Mansfield Town hebben een ern stige berisping ontvangen uan de Britse Voetbalbond, wegens hun wangedrag jegens de scheidsrech ter na de bekerwedstrijd tegen Crystal Palace op 24 november. Na de wedstrijd ging de gehele ploeg, met uitzondering van de doelwachter, op een rij staan en spottend werd geapplaudisseerd voor scheidsrechter Kevin Howley. Howley, die in 1960 de cup final heeft gefloten had een halve mi nuut voor het eind een strafschop toegekend aan Crystal Palace, waardoor die club gelijk maakte. Mansfield, dat een kans maakt naar de derde divisie te promo veren, won de beslissingswedstrijd zonder moeite en ontvangt zater dag Ipswich Town in de derde ronde OP DE TENNISRANGLIJST van Italië prijken de „oudjes" op de eerste plaat sen: 1 Fausto Gardini (34 jaar) 2 Ni- cola Pietrangeli '30) 3 Orlando Sirola (34) 4 Giuseppe Merlo (35). Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed onverwacht, tot onze diepe droefheid, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, MARGARETHA MARIA GIJSEL echtgenote van Leonardus Maria de Jaeger geboren te Zuiddorpe 29 maart 1896. Zuiddorpe: L. de Jaeger G. de Jaeger I. de Jaeger-Mathijsen Familie Gijsel Familie de Jaeger. De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, ■waartoe U wordt uitgenodigd, zal plaats hebben In de kerk van L. L. Vrouw ten Hemelopneming te Zuiddorpe, op vrijdag 4 januari a.s. om 9.30 uur. Rozenkransgebed donderdagavond te 19 uur. Zuiddorpe, 2 januari 1963. Geassocieerd met ingang van 1 januari 1963 INTERNIST Boulevard Evertsen 32, Vlissingen. Ziekenhuis Bethesda dins dag en vrijdag van 8—10 uur. St. Josephzieken- huis maandag en donder dag van 810 uur en INTERNIST Willem Klooslaan 62, Vlissingen Ziekenhuis Bethesda dins dag en vrijdag van 1011 uur St. Josephzieken- huis maandag en donder dag van 1011 uur. Naaim. koopjes. BeT Kers z.z. specialisten Alle merken dus ruime keuze, 100 service en gratis lessen Z g.a.n. Singer z.z. in mod tafel. Singer hand- naaims. v a f 25,-. Vraagt of ferte/folders Boschstr 67, Tel. 41725 Nog één week spec, aanb z.z, volaut. f 298,-. elek trisch f 195,-. handn. ririgspoel f 150,-.X Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Weerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf. Markt 33, Etten. Afd. Verwarming. Tel. 01608-2310. X Vol.autom. Solex '61 en Solex '60, 1 D.K.W. bromf. 7 mnd. oud, als nieuw, te koop. Lage prijzen. Laan v. Mertersem 126, H.K., Breda. 25861 Pracht bromf. Sparta '61, Ba- tavus sport f 260,-, N.S.U. '61 f 140.-, verschillende inruil br.- fietsen Magneet '60 f 150,-, J. L.O. f 85.-, Sachs f 75,- en f 40,-. Alleen Lunetstraat 38, reda. Na 3 uur. In hotel te Hulst gevr. huis knecht en nette werkvrouw. Hoog loon. Br. onder no. 11325 bijk Hulst In één onzer Végé-levensmid- delenbedrijven (centrum B-re- da) vragen wij een hoofd ver koopster. Sollicitaties vrijdag 4 januari 1963 van 20-21 uur in ,,De Graanbeurs" Reigerstraat. Brood- en banketbakker gevr. voor direct bij brood- en ban ketbakkerij A-S. Meyer, Donze Visserstraat 123, Terneuzen. Tel. 2512 Gevr. op verschillende werken in Duitsland: Timmerlieden, metselaars, vlechters, opper lieden Allen moeten in het bezit zijn van geldig paspoort. Vrij vervoer. Eigen kost. Hoog loon na gebleken geschiktheid. Kindertoeslag, vakantiepremie regen- zowel als vorstverlet. Aanm. G. Donkers, v.d. Mark- str. 36,Zevenbergen.Tel. 01680- 3855. Meidoornstraat 39,Breda. Belcrum-Garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's t.k. v.a. 1957. Min Kanstr. 18-20, Bre- da. Tel. 01600-39900-39870 De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop «evraagd Breda. Haagweg 31- 33. TeL 33915. Tüburgseweg 135. Tel. 39753.21332-X Al weer heeft de Vito-Garage te Breda een prachtige col lectie gebruikte automobielen in voorraad, welke zij tegen de volle schriftelijke garantie eerkopen Onze bekende ga rantie is zeer uniek. Onver schillig wat u aan de auto zou kunnen krijgen is garan tie U kunt gerust bij onze concurrenten gaan kijken en u zult overtuigd zijn dat bij ons de mooiste en beste au to's te koop zijn. Koop niet een auto bij onvakkundige nensen, maar koop een auto bij een bekende en goede ga rage, die volledig achter u staat. Informeert eerst waar u een auto gaat kopen, want er zit veel kaf onder het koren en laat u niet misleiden met mooie woorden. Wij hebben in voorraad V.W. de Luxe 1961, V W. de Luxe 1960 met radio, V.W de Luxe 1960, Fiat 600D 1961 zeer mooi. Fiat 600D 1962 met roldak, zo goed als nieuw Fiat 1100 I960 de Luxe, Volks wagen Stationcar 1962 als nieuw, Renault 4L 1962, Opel Rekord 1957 met radio, Opel Rekord 1959. Opel Rekord .961 type 170o 4-deurs, Merce des Diesel 1959. Volvo 1960 sport 122S. V.W. de Luxe 1958 met roldak Ingeruild Fiat 500 1958 zeer goedkoop. wij zullen trachten onze naam zeer hoog op peil te houden en proberen weer in 1963 hon derden tevreden klanten te winnen. Let op het juiste adres: Vito-Garage te Breda. Ginnekenweg 340-342. Recht tegenover de kerk, vlakbij de Ginnekenmarkt. Tel. 01600.- 36173 Zondags 's middags ge opend van 1 tot 6 uur. Even tuele financiering zeer vlot ge regeld. Inruil mogelijk De tweede, tevens slotuit- delingslijst in het faillisse ment van B. N. Nous, Oude Terheijdenseweg 42a, Breda is heden ter Griffie der Ar- rondissements-Rechtbank te Breda gedeponeerd, alwaar zij gedurende 10 dagen ter kosteloze inzage van be langhebbenden ligt. Breda, 3 januari 1963. De curator, Mr. O. A. C. Verpaalen Sophiastraat 26, Breda GROEDE BRANDSTOFFENHANDEL Cl. en beg. G. N. CAFé DE FONTEYN Pr. Marijkeplein wensen aan cliënten, fami lie en vrienden een geluk kig en zalig nieuwjaar. HOOFDPLAAT VAN ACKER DORPSSTRAAT A 85 Aan al onze afnemers, benevens familie en kennis sen een in alle opzichten Zalig Nieuwjaar. 's-HEERENHOEK Het Bestuur van de Voet balvereniging „DE PATRIJZEN", 's-Heerenhoek, wenst leden, donateurs en begunstigers een „Zalig Nieuwjaar" 1963. De spaarboekjes gelieve men vóór 15 januari in te leveren ter bijschrijving van rente. Afhalen van boekjes 11a 1 februari. Het Bestuur (PHFE) «Mmmn wettig gedeponeerd Deze sensationele Pfaff-vinding zal u gaarne worden gedemonstreerd door BERGEN OP ZOOM: Kortemeestraat 17 - tel. 5878 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48 - tel. 5546 BREDA: Lange Brugstraat 30 - tel. 31745 TERNEUZEN: Nieuwediepstraat 23 - tel. 2294 ETTEN: P. Hermes, B. Molenstraat 16 - tel. 2223 GILZE: W. Koek, Nerhovensestraat 6 - tel. 340 GOES: A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4 - tel. 7476 HULST: H. A. de Breuck, B. F. v. Waesberghestraat 16, tel. 2215 VLISSINGEN: G. Hemelaar, Nieuwendijk 29 - tel. 3729 S 9 2 o tffclPS - t" Jf-» 250 gram 79 blik a 400 gram 79 blik 59 pak 250 gram 79 2 rollen voor 55 per koker van47nu 42 piiPj a L«„„„ voor 6 zegels een CO-OP reep Ijffjijial (melk of puur) per rol 32 per koker van 38 nu 33 Deze prijzen gelden tot 16 Januari 1963 WILTON KARPET, zeer geschikt voor eet- of zithoek. 120 X 170 cm. Kleuren beige en terra fond. Normale waarde 37.50, NU HAARVELOURSKARPET, van solide haargaren. Biezonder fraai klassiek dessin, 200 X 290 cm normale waarde 135.00, NU 225 X 320 cm normale waarde 179.00 HOOGPOOL KARPET, zuiver wol in warme Perzische kleuren 220 X 315 cm normale waarde 185.00 200 X 290 cm normale waarde 128.00, NU SMYRNA KARPET originele Desso kwaliteit. Zeer aparte Perzische en Franse stijldessins. 120 X 180 cm, normale waarde 75.00 160 X 230 cm, normale waarde 130.00 200 X 290 cm, normale waarde 185.00 'v

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 6