lelijk I RU Dl LIEBRECHTS LEIDT IN NATIONALE TITELSTRIJD Toon Simons stuurt renners de baan op In Friesland is GELD te verdienen met schaatsen SCHAATSWEDSTRIJDEN IN GRONINGEN Cees Verkerk, nieuw talent uil PUTTERSHOEK 00iï ZONDAG GEEN VOETBAL „De knikkers nauw verbonden met historie ZESDAAGSE TE KEULEN Pg van de jaren nt op tio 0. I WAAR? COME-BACK WIELERSPATTEN Zeeuwse ronde tweedaagse Rode Ster naar kwartfinales en P.T.T. ndiefstal M IWATER ïdaag irgen Klap Uitslagen KNSB mengt zich in strijdgewoel Bez waren Omnium op zaterdagavond ZAALHANDBAL EBHV voor zware taak tegen Volt Deze week géén Elfstedentocht NAC voetbalt tegen militairen MARKTEN WATERSTANDEN DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 goederen plaatsvindt t stand komen? Is Zee- de bewust van het be ing van het tracé der nding voor zijn eco- tkelingsmogelijkheden? Spanningen ïeraad ziet de midden- je toekomst geplaatst ningen. Volgens hem verkoopbeleid van de ïiddenstand zich nog epast aan de gevol- aproduktie en de daar- oopbevordering. ?raad sprak vervolgens t over de gedeeltelijke an de rijksweg 17. ant betreurde hij het vergoedingen z.oals die in artikel 8 van de ren wensen iedere Ne- orspoedig 1963 toe. Het s de nieuwjaarsbood- N.S. en de P.T.T., niet et nieuwe jaar onaan- zal brengen. )or de keuze om de ta- eizige-rsvervoer te ver- zware stroppen te in boekten de N.S. voor le oorlog verliezen die gewaarschuwd dat er elet moet worden, om- itatiewinsten van vroe- verliezen kunnen om- Destellen steeg met 24 naar het aantal hoofd draadomroep daalde lecentralisatie bij de rodienst heeft gunstige De telefoondienst zit, nieuwe aansluitingen, ïtlijst welke met 17.000 groeide. anoff, die zichzelf een oemt, is beroofd van juwelen. Terwijl Ma- ienden vertoefde dron- ar huis in West Los it was de tweede maal, roesia's huis binnen •ril jl. meldde zij een )0 dollar aan juwelen. land en de pelen weerts ((SCHC), N. n). van Vroonhoven msterdam), de Lanoy de Keyzer (Breda), ernationale hockey-fe- tijd onder leiding staat )ot jhr. L. J. Quarles luari 1963 de groepsin- lympisch toernooi in maken, krijgt de na- zwaar oefen, en inter- ;e verwerken. De vol- ;trijden staan op de nd-Nederland op 23 Spanje-Nederland op DuitslandNederland mover cn Nederland- in Amstelveen. Van 28 iet 6 oktober volgt dan ndentoernooi in Lyon :eer sterke deelneming eerste oktober-zondag krachtsverhoudingen jn bepaald. iberg geniet het vol- wel van zijn jongens r van de K.N.H.B. Hij mwen zo verstrekkend ondsbestuur akkoord plan leen plan, waar- vasthouden, dat men can noemen) om het iet volgend seizoen in iten meespelen. Aan die noodgedwongen en dus op de dag e normale competitie sten worden gespeeld, slechts een betrekke- 4 januari, gelden voor nd de volgende hoog- ïsweert 9.17 en 22.03 6 en 21.35 uur; Vlis- 03 uur; Wemeldinge 30 uur Raadsverg. 30 uur Raadsverg. er voor tante Mildred r en timmerman looi 10-12 en 13-16.30 expositie en demon- (Van onze speciale verslaggever) Rudi Liebrechts is aan het terugkomen en met de 20-jarige Cees Verkerk uit Puttershoek diende zich een nieuw talent aan. Dit waren de twee meest in het oog lopende en bovendien verheugende feiten van de eerste dag van het nationale schaatskampioenschap op de baan in het „Stadspark" van Groningen. Liebrechts bezet na de 500 en 5000 meter met een duidelijke voorsprong op zijn naaste con current, de eveneens tot de kernploeg behorende Arie Zee, de eerste plaats in de algemene rangschikking en er is niet zoveel lef voor nodig om hem nu reeds te bestempelen als de nieuwe kampioen. Daarmee zou Henk van der Grift, die in Groningen verstek laat gaan, omdat hij zijn training in Noorwegen niet wilde onderbreken voor dit toernooi, een waardige opvolger krijgen. Want ongetwijfeld is Rudi Liebrechts, die twee jaar geleden als een meteoor aan het internationale schaatsfirma- ment verscheen en zijn naam voorgoed vestigde in Gothenburg, waar hij in het wereldkampioenschap achter Henk van der Grift en Viktor Kositskin derde werd, doch het vorige, jaar diep teleurstelde, op de goede weg naar een come-back. Overigens, een groot woord voor een 21-jarige sportman... Reeds op de 500 meter legde hij een stevige basis voor zijn hoge plaats in het klassement. In de openingsrit kwam hij tot 46.4 sec., welke tijd onaantast baar was, zelfs voor sterke sprinters als Klaas Renes en Cees Jan Kroon. Maar Renes, die tegen Verkerk (48,8) op 47,8 was uitgekomen, diende een protest in. Een te dicht bij de sneeuwrand op gestelde fotograaf zou hem bij het in gaan van de eerste bocht uit zijn con centratie hebben gehaald. Een kwestie van seconden... er volgde een onderzoek met passen en meten, waarin tenslotte Renes recht werd gedaan. Hij mocht zijn rit overrijden alleen. Geladen kwam hij aan de start, de mouwen opge stroopt. Op het schot van de invaller- starter Klaas Schenk, die tijdelijk de door vertraging in de treinenloop ver late Egas verving, liep Renes snel weg Rudi Liebrechts in actie. De wiel renner -schaatsrij der maakt goede kans kamvioen van Nederland te worden. en prachtig in balans trok hij door de bochten. Zelfs de harde, vlijmscherpe oostenwind kon hem in de beruchte tweede bocht niet remmen. Prachtig ging hij door en met 46,2 sec. revan cheerde hij zich. Hij was hiermee de snelste sprinter geworden en had Lie brechts naar de tweede plaats verwe zen. Hoe sterk Renes echter gericht is op de sprint zou later blijken op de 5000 meter. Het werd voor de man uit Nieuwkoop een lijdensweg, die hij ver krampt aflegde in tien en een halve mi nuut. de slechtste tijd van allen. En dat. terwijl de omstandigheden voor hem niet minder waren dan voor zijn concurren ten. Dit moge blijken uit de tijd van zijn directe tegenstander, Arie Zee. de als enige met Rudi Liebrechts onder de 9 minuten bleef: 8.54.0. Ook Zee was, gelijk Liebrechts, ver trokken op een schema van 8.59, maar toen hij reeds dadelijk hier beduidend onder bleef, werd dit gesteld op 8.46,-. ADOLF CHRISTIAN de 28-jarige Oostenrijker, die in 1957 als derde eindigde in de Tour de France, zal in het komende seizoen weder om als beroepsrenner gaan optre den, nadat hij de laatste twee sei zoenen in het bezit was van een amateurslicentie. Christian zal de weg niet helemaal ontrouw wor den, maar wil zich toch voorname lijk op de stayerij toe gaan leggen. ARIE DEN HARTOG, de revelatie van het seizoen 1962, zal in tegen stelling met eerdere berichten ook in 1963 nog amateur blijven. Hij wil zich door prestaties in het voorseizoen in de ploeg voor de Tour de l'Avenir rijden. WILLY TRUYE, een der beste etappe wedstrijdrijders uit België heeft zich uit de wielersport te ruggetrokken. Truye (28) was in 1954 onafhankelijken - kampioen van Belgie. EDGARD SORGELOOS eerste luitenant van Van L,oóy heeft moeten afzien van zijn voornemen om achter de motor op te treden Edgard kwam in de kliniek terecht en daar opereerde men hem voor blindedarmontsteking. Van optre den zal dit baanseizoen niet veel meer komen. De KNVB heeft woensdagmiddag besloten alle voetbal voor zondag af te gelasten. Het programma zal geheel worden verschoven naar zondag 13 januari. De coaches, Egbert van 't Oever en Gerard Maarse, bleken hiermee echter te hoog te hebben gegrepen. Zee kon het (hoge) tempo niet handhaven. Wel bleef hij lang onder de tussentijden van Lie brechts maar in de laatste ronde, die Liebrechts juist zeer sterk had gereden, kreeg hij de klap. Het verschil tussen de stug rijdende en onversaagde Noord hollander en het natuurtalent Liebrechts bedroeg aan de finish 1.7 sec. De omstandigheden, waarover wij zo juist repten, verschilden echter voor menigeen aanzienlijk. De harde oosten wind was grillig als een wispelturige bakvis en nu ging het er maar om. wie zij haar gunsten schonk. Kreeg men de wind in majeur ,,op kop" dan scheelde dit in één ronde zeker enkele seconden, vooral wanneer de rijder in de bocht kwam vergde dit een groot aanpassings vermogen, temeer daar het Lis door de strenge vorst (12 graden) bikkelhard was en daardoor stroef. De jonge Ver kerk. met zijn diepe zit. profiteerde hiervan. ..Onder.de-wind-door" reed hij op de 5000 meter naar een tijd van 9 min. 07,8 sec., welke hem op deze af stand op de derde plaats bracht. Een zeer eervolle plaats voor deze beschei den jongeman, die ook als nieuweling in de wielersport, als biljarter en als voetballer een brede belangstelling voor de sport heeft. De 1500 meter ,.wel mijn sterkste afstand" en de 10.000 meter ,,nog nooit gereden" zullen moeten uitwijzen in hoeverre de top van de Nederlandse schaatssport met hem aan kracht heeft gewonnen. Het tweetal, dat hem het vorig jaar in het Neder lands junioren-kampioenschap voor bleef: Joop van der Berg en Koops, heeft hij nu reeds ver overvleugeld. De Voorburger Chris Meeuwisse heeft zich niet in de strijd aan de top kunnen mengen. Reeds op de 500 meter stelde hij met 48,1 enigszins teleur en zijn 9.15,1 op de 5000 meter hij trof het overigens niet op deze afstand de spits te moeten afbijten was onvoldoende om een bedreiging voor Liebrechts te kunnen vormen. Al mag de wind van belangrijke in vloed zijn geweest en vooral de laatste paren op de 5000 meter ondervonden veel hinder van Aeolus, hetgeen onder andere blijkt uit de tijd van de nog al tijd sterke Friese stayer Jeen van der Berg, die met 9.26,6 slechts één seconde boven zijn schema bleef, niemand van het handjesvol toeschouwers zal Lie brechts. Zee en Verkerk hun hoge plaat sen in het klassement na de eerste dag misgunnen. Zij waren ongetwijfeld woensdag de sterksten, zoals de Neder landse kampioene Willy de Beer bij de dames. Weliswaar moest zijn op de 500 meter met een bescheiden vierde plaats genoegen nemen, van de zes titelkandi daten toonde zij zich op de 1500 meter superieur en de winst, welke zij op deze afstand boekte, was voldoende om haar aan het hoofd van de ranglijst over twee afstanden te brengen. 500 meter: 1 Klaas Renes (Nieuw- poort) 46.2; 2 Rudi Liebrechts (Vlaar- dingen) 46.4; 3 Arend Boers ('s-Graven- zande) 47,0: 4 Nico Houter (Opmeer) 47,3; 5 Peter Nottet (Loosduinen) 47,8; 6 Geale Lourens (Zutfen) 47,9; 7 Cees Jan Kroon (Ter Aar) 48,0; 8-9 G. Tim merman (Grambergen) en Chris Meeu wisse (Voorburg) beiden 48,1; 10 Arie Zee (Hoogwoud) 48,3; 11 Jeen Wester (Eernewoude) 48,7; 12-13 Jan Hoorne man (Brummen) en Kees Verkerk (Put tershoek) 48,8; 14 Gerben Karstens (Leiden) 49,1; 15 Jan Halfweeg (Wester- land) 49,3; 16 L. Meyering (Arnhem) 49,4: 17 Jeen van der Berg (Nijebeets) 49,5; 18 J. Koops (Borgercompagnie) 49,6; 19 Jan Hopman (Egmond van de Hoef) 49,9; 20 E. Holwerda (Coevorden) 50,0: 23 de Kreek ('s-Heer Arends- kerke) 51,1. 5000 meter: 1 Rudi Liebrechts 8.52.3; 2 Zee 8.54.0; 3 Verkerk 9.07.8: 4 Meeu wisse 9.15.1; 5 Hoorneman 9.15.6; 6 Wes ter 9.20.3; 7 Karstens 9.25.5; 8-9 Hop- man-Jeen van der Berg beiden 9.26.6; 10 Van Adrichem 9.29.9; 11 Timmerman 9.31.0; 12 Meyering 9.31.2; 13 Van Ma nen 9.32.5; 14 Lourens 9.35.3; 15 Kroon 9.39.2; 16 Nottet 9.39.8; 17 Houter 9.40.1; 18 Joop van der Berg 9.41.3; 19 Boers 9.46.7; 20 Holwerda 9.47.1; 23 de Kreek 10.14.0. Het klassement na twee afstanden: 1 Rudi Liebrechts (Vlaardingen) 99.630; 2 Arie Zee (Hoogwoud) 101.700; 3 Kees Verkerk (Puttershoek) 103.580; 4 Chris Meeuwisse (Voorburg) 103.610: 5 Jan Hoorneman (Brummen) 104.360; 6 Jeen Wester (Eernewoude) 104.730; 7 Gerrit Jan Timmerman (Gramsbergen) 105.200; 8 Nico Houter (Opméer) 105.310; 9 Geale Lourens (Zutphen) 105.430; 10 Gerben Karstens (Leiden) 105.650; 11 Arend Boers ('s-Gravenzande) 105.670; 12 Peter Nottet (Loosduinen) 105.780; 13 Cees Jan Kroon (Ter Aar) 105.920; 14 Jan van der Berg (Heerenveen) 106.160; 15 L. Meye ring (Arnhem) 106.520: 16 Jan Hopman (Egmond aan de Hoef) 106.560; 17 Cees van Adrichem (Den Hoorn) 107.290; 18 Jan Halfweeg (Westerland) 108.300; 19 E. Holwerda (Coevorden) 108.710; 20 Joop van der Berg (Woerden) 108.930; 23 Cor de Kreek ('s-Heer Arendskerke) 112.500. De rituitslagen van de 1500 meter voor dames waren: lste rit: 1 Annie van der Aa 3.06.7; 2 mevr. Pfrommer 3.10.9; 2e rit: 1 Willy de Beer 3.03.1; 2 Sien Kemperink 3.16.1; 3e rit: 1 Ria Lokhorst 3.17.6; 2 Tjitske Bekkema 3.20.3. Klassement van de 1500 meter: 1 Willy de Beer 3.03.1; 2 Annie van der Aa 3.06.7; 3 mevr. Pfrommer 3.10.9; 4 Sien Kemperink 3.16.1; 5 Ria Lokhorst 3.17.6. Bij de dames is de stand na twee dagen: 1 Willy de Beer 117.833; 2 Annie van der Aa 118.233; 3 mevr. Prommer 120.433; 4 Ria Lokhorst 121.467: 5 Tjitske Bekkema 122.967; 6 Sien Kem perink 125.867. DE HONGAARSE club Vasas, heeft in Costa Rica een 3-1 nederlaag geleden tegen de plaatselijke vereniging Ala- juela. Na afloop van de wedstrijd kre gen de Hongaren een reprimande van de scheidsrechter omdat zij te hard zou den hebben gespeeld. in?,e Konde van Midden-Zeeland zal in iJb3 een tweedaagse wedstrijd worden, trp vrijdag 28 juni wordt een tijdrit ge reden in de omgeving van Goes en op zaterdag 29 juni een grote etappe over de eilanden. De data zijn al definitief en door de KNWU goedgekeurd. (Van een speciale medewerker) Het vriest dat het kraakt. Dat betekent voor de noordelijke provincies korte- en langebaan-wedstrijden. Vooral bij de vrouwen is een interessante strijd te verwachten, want de 26-jarige Martha Wieringa, die ruim acht jaar al haar concurrenten wist te overtroe ven, neemt dit jaar zij is in verwachting niet deel. In februari 1956 schaatste zij door overwinningen in 24 wedstrijden 2000,— bijeen; de winter van 1959 leverde haar ƒ1100,op. Vermoedelijk wordt haar rol tijdelijk overgenomen door de Drentse kampioene Jantje Tienkamp, die enkele weken geleden al enkele briefjes van honderd in de wacht sleepte. Zuiderzee naar Holland. Ziedaar in en kele woorden de situatie van de ijs- sport" voor 1800. De eerste officiële hardrijderij was er een voor vrouwen, gehouden te Leeu warden op 1 en 2 februari 1805, welke berucht werd, evenals die van 1809, niet alleen door de opzet of de enorme deelname, doch voornamelijk omdat ze aanleiding werden tot veel geschrijf en gedebatteeerd over het onbehoorlijke van het hardrijden door vrouwen. Men was van mening, dat een en an der niet in overeenstemming te bren gen was met de heersende zedelijk heidsbegrippen. Een aantal notabelen in Leeuwarden organiseerde de hardrijderij van 1805. Zij hadden flink in hun beurzen getast, lieten een baan aanleggen en gaven de nodige bekendheid aan hun plannen. De oproep had een onverwacht resultaat. Niet minder dan 130 vrouwen en meisjes lieten zich voor de wedstrijd inschrijven. De namen werden gedrukt op een .Naamlijst der Vrouwsperso nen, welke den 1 februari 1805, te Leeuwarden zijn ingetekend om op de Schaatsen te rijden om twee prijzen; de eerste een gouden oorijzer, en de tweede een streng gitten met een gouden kroontje." KANARISCHE eilanden verloor tie Deense club Boldklubben Kopenha- 5ÏÏL ern vrindschappelijke wedstrijd tegen Las Palmas met 1-2. Over het toekennen van geldprijzen, een oeroude Friese traditie, wordt weer eens heftig gediscussieerd. Door Gro ningers en Drentenaren Ook de K.N.S.B. heeft zich nu in het strijdge woel gemengd. De bond kwam met het voorstel van het toekennen van waarde bonnen. Of de Friezen daarmee ak koord gaan is een andere vraag. Voor hen is het toekennen van geldprijzen nauw verbonden met do geschiedenis van de Friese schaatssport. Ontelbaar zijn de schilderijen gravu- nil?fen en etsen uit de 15e, i j u en eeuw, waarop winter landschappen staan afgebeeld met een schaatsenrijdende menigte, meestal op geluisterd door paard en slede. Het hardrijden werd heel vroeger be schouwd als een gewoon volksvermaak dat door de een of andere handige dorpsherbergier werd aangegrepen om publiek in zijn richting te krijgen. Uit de grijze oudheid zijn slechts en kele namen bekend gebleven van feno menale rijders, die in de loop van de tijd haast legendarische figuren in de geschiedenis van de ijssport zijn ge worden. Zoals ,,Adam hurdrider" uit Warga, Kornelis Ynzes Reen van Cubaard de verhalen van hun sterke staaltjes" zijn maar al te vaak verteld. In de strenge winters, als alles dicht zat, toog men van Friesland over de De deelneemsters kwamen uit de ge hele provincie. Hun leeftijden varieer den van 14 tot 51 jaar. Het moet een machtig schouwspel zijn geweest. Fran se soldaten en cavelerie zorgden voor handhaving van de orde. Onder de deelneemsters bevond zich de 51-jarige Trijntje Uiltjens van Ter- horne, de vrouw van een schuiten- boer". die met zijn schip te Ureterp- ster Verlaat lag. Zij was op de schaats 7 uur gaans in Leeuwarden aan gekomen, 's avonds op de smalle ijzers huiswaarts gegaan en de andere mor gen weer op tijd aan de start. Een andere deelneemster reed enige malen daags naar huis om haar zuige ling te voeden. Of er pit zat in de moeders van toen! Het gouden oorijzer, ter waarde van f 105,-, werd gewonnen door de 20-jari- ge Trijntje Pieters van Poppingawier en de streng gitten, ter waarde van f 31,-, door de 16-jarige Janke Wijbes van Dantumawoude. In 1809 waren er schaatswedstrijden voor ongehuwde vrouwen boven de zes tien en beneden de zesendertig jaar oud. Nog werd er door velen bezwaar gemaakt tegen het hardrijden door vrouwen. De debatten in de pers wer den zo hevig, dat in 1823 de wedstrij den geen doorgang konden vinden. Alhoewel er in 1867 nog heel wat ze denmeesters waren, bleken de voor standers in de meerderheid. De wed strijden gingen door. In 1890 was er een burgemeester in het noorden des lands, die een wedstrijd voor vrouwen in zijn gemeente verbood. Gelukkig werden de inzichten heel wat ruimer, grotendeels een gevolg van de ontwikkeling en de invloed van de sport. Ook heden ten dage ziet men graag de kwieke meiskes in de hard- rijdersbaan! Te Dokkum werd in 1840 de eerste ijsclub van ons land opgericht. Paren begonnen nu hardrijderijen af te reizen om prijzen te winnen. Zij waren de eerste eigenlijke hardrijders en hard- rijdsters. De bekendste uit die dagen was Trijntje Johannes Reidenga van Goën- gahuizen, een stevige, gezonde boeren dochter, die in Friesland een roemrij ke naam als hardrijdster zou krijgen. Ze won de wedstrijd voor paren in 1923 met de beroemde ijsreus Atse van Terzooi. In hotel Wiegersma van Gorredijk werd nog wat over de wedstrijd nage- boomd, waarbij Teddrik Tjesses Ster- ringa vertelde, dat hij het wel tegen Trijntje durfde opnemen. Een uit de kring zette er 25 gulden op. Sterringa nam de uitnodiging aan, maar Trijntje won de 25 gulden. Dat betekende te vens de eerste geldprijs in de hardrij derij. Van 1870-1890 was het aanta rijderij- en voor mannen en vrouwen klein en slechts zelden werd er een voor vrou wen gehouden. Uit schaarse gegevens valt op te maken, dat Tjaltje de Jong uit IJlst in februari 1829 te Harlingen de le prijs van f 150,- won. Dit meisje heeft overigens nog heel wat aan de hardrijderijen verdiend, doch dit ligt verborgen in de geschiedenis. In deze periode was reeds het ver schijnsel te onderkennen, dat later nog sterker zou optreden; het hardrijden voor leden uit éénzelfde gezin, broers of zusters of broers en zusters. (Van onze sportredactie) Zaterdag 5 januari zal een grote dag worden voor Toon Simons' pedaalridders die dan door hun big boss gelanceerd worden in de wielertempel van Antwer pen. Daarmee verschijnt er voor het eerst sinds vele jaren weer een Brabant se ploeg op de piste, een gezelschap dit maal, dat door de ploegleider met de grootste zorg en vakmanschap geprepa reerd werd op het omnium. Antwerpse amateurs, volgens de heer De Winter (directeur van het sportpaleis) sterke knapen, fungeren als tegenstanders. Met dit omnium, dat bestaat uit een puntencourse, afvalrace, 1 km met vlie gend vertrek en ploegenachtervolging gaat een reeds lang gekoesterde wens van Toon Simons in vervulling. Ook de renners zelf zien met verlangen uit naar deze strijd op de baan die tot voor kort voor de meesten totaal onbekend was. Weken, ja maanden is Toon Simons met zijn jongens naar de Sinjorenstad gegaan en heeft hij ze op de hem eigen'manier voorbereid op hun zware taak. Een beet je onwennig in het begin maar al dra zich thuisvoelend in de geweldige ruimte wierpen JACQUES VAN DER KLOOT ANDRE VAN AERT LEO VAN DONGEN KEES HAEST zich op hun nieuwe taak. Vooral het ver kennen der piste en het ,,aan elkaar ge wend raken" vormden de twee voor naamste punten die maestro Simons op zijn schema plaatste. Tussen cracks als Rik van Steenbergen, Louis Proost en vele anderen draaiden de Drie Hoefijzers mannen hun trainingsrondjes. Enige we ken geleden al namen Van der Kloot, Van Aert, v. Dongen en Kees Haest deel aan een meeting, die vooral voor van Aert goed afliep. Hij wist na een bekeken" race zijn wiel als eerste over de streep te duwen en dat geeft de burger moed. Daarna triomfeerde hij nog een keer, werd v. d. Kloot tweede en finishte v. Dongen als derde in een zware afvalrace. Van der Kloot en Haest kwamen op ongelukkige wijze ten val, maar, zo verklaarde don kere Jacques, ,,nou weten we ook wat dat is Directeur De Winter was zicht, baar verheugd met de Holland-België in ^ijn huis. Hij wil er trouwens die avond een hele uitwisseling van maken met waarschijnlijk een derny-course voor jonge zuidelijke beroeps, doch een en an der heeft nog niet definitief zijn beslag gekregen. ,,Maar dat het er gaat spannen is wel zeker, want denk erom. dat die Antwerp se renners niet voor de poes zijn", be sloot de heer De Winter, waarop Toon Simons maar eens zoet-zuur grinnikte Het is te hopen dat zijn kerels het goed doen; de mogelijkheid is niet uitgesloten dat er, wanneer alles naar wens ver loopt, nog een invitatietoernooi in het vooruitzicht is, maar dan zal er eerst voor geknokt moeten worden, en dat doen de Nederlandse renners ongetwij feld Na de sprints van woensdag was de stand in de Zesdaagse van Keulen 1. Rudi Altig Junkermann, (Did.), 823 pnt. 2. Post Pfenninger (Ned./ Zwitserl.) 705 pnt. 3. Van Steenbergen Lykke (Belg./Denem.) 462 pnt. op 1 ronde 4. Arnold Severeyns (Austr./ België) 194 pnt. De overige zes koppels op 2 tot 10 ronden. MARTHA WIERINGA niet van de party Vele families hebben een faam over Friesland en soms daarbuiten gekre gen, alleen doordat enkele gezinsleden tot uitmuntende prestaties kwamen. Ook heden ten dage is dat nog steeds het geval. Gedurende de periode 1910-'15 zag men de mannen in gebreide onderbroek en „baitsje"; de vrouwen in borstrok en gebreide onderrok op de baan. Waar hardrijdsters in een soort broek reden, veroorzaakte dat natuurlijk de nodige deining en emotie. Overigens vond men er wel iets op om de wind vangende rok ,,weg te werken". Om het middel spande men een band van elastiek, de rok werd opgehesen en achter de band geduwd! De vrouwen van omstreeks 1915 ver schenen in een witte tricot en kort rok je op de baan, het zogenaamde gym- pakje, hetgeen zich handhaafde tot 1930. Toen vond men weer andere mogelijk heden; geen fladderend rokje meer en dat betekende snelheid. Dit artikel laat ons niet toe, veel aandacht te besteden aan al die rij ders en rijdsters die flinke bedragen bij elkaar schaatsten, maar namen als Martha Hemminga, Janna van der Meulen, Geesje Woudstra, Sjoukje Bou- ma, Griet E'ijlsma, Jitske de Boer en Sietske Pasveer mogen niet onvermeld blijven. Na de tweede wereldoorlog maakten Tokje van der Velde, Ike Niehuis en Jantje Tienkamp geschiedenis. Deze op somming van schaatssterren uit de ge schiedenis van de korte- en langebaan- rijderij is niet volledig. Duidelijk is echter, dat het toekennen van geldprij zen vergroeid is met de historie van het hardrijden op de schaats, met de Friese schaatssport. Het Nederlandse dames zaalhandbal team zal in Roermond het Duitse ont moeten en de nederlaag die de Neder landse dames de laatste maal leden geeft nog weinig hoop op een gunstig resul taat. Wat de geselecteerde speelsters betreft mag worden verwacht dat weer een greep wordt gedaan uit de oude getrouwen. De heren zullen in Den Haag het Belgische team ontmoeten en winnen! Voor de districtklasse heren wordt ir Breda de belangrijke wedstrijd Volt EBHV gespeeld. EBHV won cïe eerste ontmoeting met 13-9 maar kan komende zondag er op rekenen dat Volt revanche wil nemen. Van Tachos was deze compe titie iets meer verwacht; toch zal het kunnen winnen van Taxandria. Verder staan er in Breda nog vele andere be langrijke wedstrijden op het programma In Goes zullen de heren van Volhar ding en Tonido elkaar ontmoeten. Tonido zal hier wel als overwinnaar uit de strijd komen. Bij de dames kan Neptunes win nen van Fortuna en Zeeland Sport van Tonido. Tonido II heren kan veel moeite hebben met Fortuna I. PROGRAMMA. Internationaal: Dames: Nederland-Duits land te Roermond; heren: Nederland België te Den Haag. Overgangsklasse A; dames: V en K— HCG; heren: ESCA-Olympia (Gr.) Goes: Veld I dames jun.: EMM-Robur; heren jun.: Hellas-Fortuna; dames le kl Fortuna-Neptunes; heren district: Vol- harding-Tonido. Veld II: dames jun.: ODI-Tonido: da mes le kl.: Zeeland Sport-Tonido; heren 2e kl.: Fortuna II-Neptunes; heren lekl.: Tonido II-Fortuna I. Breda: EBHV-Uilenspiegel; EmBeE 2- Were Di 2; Volt-Rapid; Taxandria-Tachos Volt-EBHV; Be Fair-Volt, Rapid-Were Di, Uno Animo-Taxandria. Uno Animo-EmBeE, Taxandria Il-Ve- locitas II, SOA li-Uilenspiegel, Velocitas 3-Rapid 3, Rapid-Be Fair, Rapid II-Taxan- dria II, Dongen-Uno Animo, EBHV-Volt, Velocitas-EBHV 3. Terheijden-EBHV, Uno Animo-Dongen, Were Di-Velocitas, Terheijden-EBHV II, DESK 2-Uno Animo, Dongen-Taxandria, EBHV II-SOA II, Rapid 2-Uno Animo. De beslissingswedstrüd tussen Rode Ster uit Belgrado en Barcelona in de tweede ronde van het bekertoernooi der jaarbeurssteden, is door Rode Ster met 1-0 gewonnen. Het doelpunt kwam in de 71e minuut, uit een strafschop. Vanaf de 55e minuut moesten de Spanjaarden met 10 man spe len, doordat hun middenvoor, Benitez uit het veld werd gestuurd. Andre van Aert triomfeerde in een eigen kracht race. Met groot machts vertoon verwees hy zijn rivalen naar de mindere plaatsen. Het is vrijwel zeker dat de Elfste dentocht deze week in ieder geval niet zal kunnen doorgaan. Tijdens de vergadering van het Elf- stedencomité, dinsdagavond in Leeu warden, kon nog geen definitieve be slissing worden genomen. Het blijkt na melijk dat de sneeuwval van maandag een zeer nadelige invloed op de ijstoe stand heeft gehad, terwijl bovendien het ijs nog lang niet overal de vereiste dikte bezit. Op enkele gedeelten van de Elfste- denroute is het ijs daardoor nog onbe trouwbaar, vooral op de Luts in Gaas- terland, waar in de buurt van de zui velfabriek het smalle vaarwater zelfs nog niet eens is toegevroren. Zelfs al zou de wind gaan liggen, dan zou er nog geen kans zijn in enkele dagen de banen gereed te krijgen. Ook de situa tie rond start en finish in Leeuwarden is nog zodanig dat het onverantwoord zou zijn een groot aantal deelnemers op het ijs toe te laten. Heden in Bergen op Zoom Vandaag zal in Bergen op Zoom op het terrein van de Cort Heiligerskazerne een laatste oefenwedstrijd worden ge speeld tussen NAC uit Breda en het Nederlands Militair Elftal. Het is voor de militairen een laatste trainingsgelegenheid alvorens het team tegen Luxemburg speelt. De teams, die om half drie aantreden zijn als volgt samengesteld: NAC: doel: van der Merwe; achter: Kuijs, Laseroms. Pelkmans; midden: Hoogenhuijzen, Luiten; voor: Vermeulen, Groenewegen, Can- jels, Visschers en Hermans. Militair team: doel: Doesburg (Sparta): achter: Van Gorp (RBC), Kemper (PSV) midden: Mul (NAC), Schrijvers (NAC) Van Ingen (Wageningen); voor: Lefering (Go Ahead), van Daal (Heracles), Gosgens (BVV), Jaski (Haarlem) en Weerij (DWS). DEN BOSCH, 2 jan. Aanvoer 3562 stuks. 701 runderen, 164 graskalveren, 446 vette kalveren, 421 nucht. kalveren, 161 schapen, 6 geiten, 5 fokzeugen, 321 slachtvarkens, 18 lopers, 809 biggen, 509 slachtrunderen. Prijzen: melk- en kalf- koeien 525-1085. guste koeien 485-825, graskalveren 180-330. kalfvaarzen 725- 1050. klamvaarzen 550-750, guste vaarzen 520-725, pinken 375-540, nucht. kalveren voor fok of mesterij 70-155, weideschapen 65-90, dracht, zeugen 240-300, lopers 55-70, biggen 39-52, vette schapen 90-120, vette lammeren 90-135, alles per stuk; slacht runderen extra kw. 3,00-3,15, le kw. 2.80- 2,95, 2e kw. 2,55-2,75, 3e kw. 2,25-2,45, vette stieren 2.70-3.00, worstkoeien 2,15- 2,30, alles per kg gesl. gew.; vette kal veren le kw. 3.30-3.55. 2e kw. 3.05-3,25, 3e kw. 2,80-3,00, nucht. slachtkalveren 1,40-1,70, slachtzeugen le kw. 1.48-1.58, 2e kw. 1,40-1,46, slachtvarkens 1,78-1,86, alles per kilogram levend gewicht. Overzicht: melk- en kalfkoeien aanvoer beperkt, handel slepend, prijshoudend; guste koeien minder, traag, gedrukt; jongvee matig, stil. aflopend; vette kal veren kort, levendig, duur; nucht. slacht kalveren kleiner, flauw, prijsh.: schapen en lammeren weinig willig, vast; fok zeugen minder, slecht, lager; lopers en biggen minder, stug, gehandhaafd; slacht vee redelijk, stijf, duur; slachtzeugen minder, vlug, duurder. GOES, 2 januari. Groenten: per stuk: knolselderie 16; per kg: witlof AI 123, All 103-118, BI 105-136, BII 75, afw. 76, boerenkool II 40-42, afw. 23-25, rodekool All 22-28. gele savooiekool All 23, witte- kool II 5-6, groene savooiekool All 29, afw. 21, prei AI 89, peen BI 15-20, knol selderie 27-32. KAPELLE, 2 januari 1963 Golden Delicious I 80 75, I 75 77, I 70 73-78. I 65 67—71, I 60 60—61, II 80 61, II 75 62 II 70 58—59. II 75 48—53. II 60 41—48, il d 27—33, grof 46—56, fijn 19—30, kroet 14. Jonathan II 70 36, II 65 31, II 60 25, II d 16, fijn 16, kroet 16. Brab. Bellefleur II 55 2526, II d 16. Goudreinette I 85 57, I 80 58, I 75 54. I 70 51. II 75 57, II 70 56. fijn 27. Zoete Ermgaard II d 38. Souv. de Vacheur I 65. Groenten Spruitkool 48—91, Rodekool 20—28. Breekpeen 21. Prei 6390. Witlof 94 113. afw. 59. Kas-andijvie II 89. Kool rapen 10. Konstanz 257 (onv.), Rheinfelden 166 (onv.), Ottenheim 194 (onv.l, Straatsburg 140 (onv.), Maxau 319 6), Plochingen 120 (—8), Mannheim 138 (+2), Steinbach 116 (onv.), Mainz 153 7), Bingen 00 (onv.), Kaub 88 4), Trier 115 (—2), Koblenz 112 7), Keulen65 (+3),Ruhr- ort 230 1), Lobith 842 (onv.), Nij megen 620 (—9). Arnhem 680 (—13), Eefde IJssel 299 (+50), Deventer 222 (+52), Monsin (geen opgave). Borgharen 3957 7), Belfeld 1132 6), Grave beneden de sluis 505 5).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3