Grote aanwinst voor de NTS DE SCHADUW VAN DE TIJD Zwart o Jubilea 1963 HANS van den AARDWEG: DUIZEND KINDERBOEKEN EN VEERTIG ROMANS Minter en Hinter en de dolende Zozer STUDIO A INGEBRUIK GENOMEN RRO-tv presenteert Vloekjes bij de thee Kijk Christopher Landon Slem-feuilleton 5 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 2 JANUARI 1963 5 Pater Cisterciënzers Geen titelstrijd paarrijden naar Radioprogramma 's Woensdag 2 januari Donderdag 3 januari Televisieprogramma 's Woensdag 2 januari NU MODERN WASSEN WASMACHINE BLAUW Jp oudejaarsavond heeft televisiekijkend Nederland kun nen zien wat het gereed komen van noodstudio A in Hil versum voor de Nederlandse Televisie Stichting en haar componenten betekent. Want het in gebruiknemen van de décormontagehal van het eerste studiocomplex te Hilver sum betekent een aanwinst van 400 vierkante meter studio ruimte, ingericht naar de laatste technische eisen des tijds. Vier camera's kunnen er in gebruikt worden (evenals de studio's Vitus en 111 te Bussum), maar één camera is voorzien van een gemotoriseerde dolly (kosten dollywagen 60.000 gulden), waardoor de camera automatisch voor. en achteruit, omhoog en omlaag kan worden gemanoeuvreerd. Ook op verlichtingsgebied zijn de nieuwste snufjes aange bracht. De 120 aan scharen opgehangen lichtpunten zijn bedienbaar met een lichtorgel, waarmee men alle effecten kan bereiken. Het scharend ophangen van de lichtpunten heeft verder het voordeel, dat de grond, de spots en de schijnwerpers kunnen worden versteld, verreden en wat ai niet meer. Tot nu toe diende dit grotendeels met de hand te worden gedaan. Geen wonder, dat iedereen trots was. Voorzitter E. A. Schuettenhelm zei voorzichtig, dat de aanvraag voor de bouw van het tweede sudiocomplex al onderweg was, dat men hoopte volgend jaar met de bouw daarvan te kunnen beginnen en tevens, dat de eerste werkelijke studio van complex 1 over twee jaar in gebruik kan worden genom'en. Het gereedkomen van (nood)-studio A heeft verder tot gevolg, dat de kinderprogramma's voortaan opgenomen kunnen worden in studio 111 te Bussum, waardoor studio Irene geheel vrij komt voor omroepsters, nieuwslezers en actuele programma's, die hierdoor een vee] ruimere arm slag krijgen. Studio Vitus blijft het domein van de donder dag- en zondagavondprodukties, Concordia in Bussum en Singer te Laren blijven al hulpstudio's meedraaien. Tres long zal nog het pied-è-terre blijven van KRO's „Piste", omdat de geringe hoogte van studio A (zes meter) variété- werk onmogelijk maakt. Studio A zal het domein worden van de woensdag- en zaterdagavond-amusementsprodukties als „Tijd voor Teddy", „Boyd Bachmann-show", Tom Man- ders, Music-Hall e.v.a. De regie-afdeling is voorlopig nog ondergebracht in een reportagetrein, maar zal binnen af zienbare tijd een eigen tijdelijke regie-ruimte in studio A krijgen. Na het voltooien van de werkelijke studio-gebou wen zal de apparatuur van studio A beschikbaar zijn voor een reportage-wagen. Niet alleen wat de studio-indeling be treft zal het gereedkomen van studio A gevolgen hebben, in het nieuwe schema zullen ook de programma's daarvan de vruchtbare gevolgen dragen. Het Vrouwenprogramma op de donderdagmiddag zal niet om 14.30 uur, maar pas om 16 uur op het scherm komen en gevolgd worden (om 16.45 uur) door een programma voor de kleuters. De oorspronkelijke tijd heeft men laten varen, omdat het blijkens berichten geen gunstig kijkuur is. Eind januari zal de stichting Openbaar Kunstbezit televi sie-zendtijd krijgen, en dat zal inhouden, dat het landbouw- journaal van de maandagavond gaat verdwijnen, want die valt ten deel aan Logboek en Openbaar Kunstbezit. Men heeft voor het landbouwjournaal de keuze tussen dinsdag en donderdagavond. Het zal tevens betekenen, dat de te kenfilmserie Huckleberry-hound, geliefd bij jong en oud, van het scherm gaat verdwijnen. Iets, dat zonder twijfel veel kijkers geen genoegen zal doen. Daarom zouden we de NTS willen vragen voor deze serie een ander avondje tijd te vinden. Zou dat niet mogelijk zijn? „"^loekjes bij de thee" is de titel van een boek, dat Wim Zaal een jaar ge leden het licht deed zien en dat een aantal indrukken van het leven in het negentiende eeuwse Nederland bevat. Tineke Roeffen heeft voor de KRO een serie films gemaakt, die met ingang van 1 vandaag regelmatig in het KRO- tv-programma te zien zullen zijn. Wim Dirks heeft de produktie, Ton Lencink spreekt de tekst. Naar de mening van Wim Zaal heeft men in Nederland veelal een totaal ver keerde indruk van de sfeer, waarin men hier te lande in de 19e eeuw leef de. Men beschouwt die tijd als een ge zapige, duf-gezellige periode. Maar we oordelen in het wilde weg. Is het ooit bij ons opgekomen, dat ons denkbeeld van een versufte tijd wel eens niet kan kloppen? Dat op de theepartij duchtig is gevloekt en dat onze grootvaders mensen waren als wijzelf, die liefde, pijn en angst hebben gekend? Voor de eerste uitzending, die over Bilderdijk gaat, heeft men. om zoveel mogelijk de sfeer van de negentiende eeuw in beeld te kunnen brengen, op namen gemaakt in veschillende institu ten en musea. 40 jaar priester: 30 september Dom Joannes v. Engelen, abt. 12 1/2 jaar priester: 10 maart de pa ters Eugenius v. Iersel, Leonardus Wiegmans, Wulfram Janssen, Lebuinus van Midden, Eligius Wiegmans. (Advertentie) Bij winterse kou... toch een mooie gave huid De Nederlandse kampioenschappen paarrijden die vandaag in Nieuwe Niedorp zouden worden gehouden, zijn afgelast. DE TSJECHOSLOWAAKSE ijshockey- club Spartak uit Praag heeft in Davos de Spengler-bekergewonnen. In de finale versloegen zij Fuessen uit West- Duitsland met 111. De tussenstanden waren 5—1, 1—0, 5—0. Ziezo, de feestdagen zijn weer achter de rug en langzaam maar zeker herne men de Nederlandse televisieprogramma's weer het bekende patroon. Om 17.00 uur betekent dat een jeugdprogramma van de KRO-televisie, waarin het jeugdcircus van John Rebo optreedt. Om 17.35 uur dan een nieuwe aflevering van het NTS- jeugdjournaal „De verrekijker". Om 19.30 uur ziet u sportredacteur Jan Cot- taar voor de camera. Om 20.00 uur het NTS-journaal en weeroverzicht. Te 20.20 uur een nieuwe editie van KRO's actuali- teiten-maazine „Brandpuntg" onder re dactie van Richard Schoonhoven. Om 20.45 uur het eerste programma „Vloek jes bij de thee",om21.00 uur „Piste", een variété-programma uit Treslong, Hille- kom, waarin u o.a. kunt kijken naar de Nederlandse Matla's. Dit zijn drie jonge mannen, die over tonnen heen springen of het niets is. Ook ziet u de „original pyramides" uit Egypte en de dieren van Ille en Jean Hoppe. Om 21.40 uur de vierde uitzending in de serie „Grenzen van het leven", gewijd aan „Oorlog en vrede". Om 22.20 uur de opiloog van aalmoezenier P.C. Groenendijk en tot slot toont de NTS u nog het laatste nieuws. Om 20.30 uur een nieuwe belevenis van „Schipper naast Mathilde", om 21.10 uur een documentaire over koningin Chris tina (van Zweden) in Rome. Te 21.55 uur speelt het kwintet van pianist George Shearing. In het Waalse programma om 20.30 uur de speelfilm „Gilda" van Char les Vidor. Over Hilversum 1 (402 meter) om 18.00 uur nieuws en VARA-commentaar, waar na „Dingen van de dag" uw aandacht vragen en Malando alles om 18.30 uur met Latijns-Amerikaanse muziek over spoelt. Om 19.00 uur Paulus. Te 19.10 uur VARA-varia en plaatjes tot om 19.30 uur het VPRO-jeugdprogramma „Rijp en groen" te horen is. Na het nieuws in het kort om 20.05 uur „Pennies from hea ven". Om 20.40 uur „Kaf en koren". Te 20.50 uur een opera-programma, gewijd aan Verdi (die 150 jaar geleden werd ge boren). Om 22.05 uur wat muziek door het kwintet van Harry Mooten. Na het nieuws VARA's Jazzmagazine, om 23.15 uur de (tweede) muziekrubriek „Weer klank" en tot slot om 23.55 uur nieuws van het ANP. Over Hilversum 2 (298 meter) zingt in het NCRV-programma om 18.05 uur het chr. mannenkoor Rottedam-Vreeswijk. Om 18.30 uur hoort u „Het Spectrum". Te 18.45 uur muziek uit de show (en film) „The king and i". Om 19.00 uur nieuws en Leger des Heilsmuziek tot de Radiokrant van 19.30 uur verschijnt. Om 19.50 uur nogmaals musicalklanken: dit maal uit „The Yeoman of the Gards" van Gilbert en Sullivan. Om 20.20 uur speelt het kwartet Rhurhytm. Om 20.40 uur een landbouwpraatje. Te 21.00 uur een con cert door het Radiokamerorkest o.l.v. Maurits van den Berg. Om 21.50 uur ac tuele kanttekeningen, te 22.00 uur slaan we het geestelijke liedboek op. Na het nieuws en de avondoverdenking om 22.55 uur lichte muziek voor .het slapen gaan. Om 23.30 uur nachtmuziek van Jaap Geraerdt. Tot slot om 23.35 uur laatste 23) De plant tegen de andere muur was een Bignonia Venusta, met tros sen langwerpige oranje bloemen, die in dat deel van Frankrijk zó algemeen voorkomt dat niemand bang zou zijn iets te verraden door hem op de foto te laten komen. De plant groeide ech ter schaarser naar mate men noorde lijker kwam en in Engeland werd hij zelden bloeiend aangetroffen. Dit was geen bewijs alleen beves tiging. De sleutel werd gevonden in iets heel prozaïsch: de regenpijp. Ik had er nau welijks op gelet toen ik de foto's be studeerde, doch nu zag ik hem in de hoek bij de muur: een vierkante, nog al gehavende pijp, die eindigde ir een waterspuwer boven een afvoergoot. De foto was voldoende vergroot om vaag een wapen of monogram op de klamp die de pijp aan de muur bevestigde, te kunnen onderscheiden. Josh' deductie luidde als volgt: daar de pijp vierkant was en aan de ran den ingedeukt, kon hij niet van zink zijn, alleen van lood, en als hij van lood was, zou het hoogst onwaarschijn lijk zijn dat hij zich nog in Duitsland of Oostenrijk zou bevinden daar in die landen gedurende de oorlog alle lood was gevorderd evenals trouwens in bezet Frankrijk. Daar de lengtegraad juist ten noorden van de demarcatie lijn tussen de beide zones liep, kon zo n pijp alleen nog aanwezig zijn wan- nCer u- z*ck bevond in een gebouw van historisch belang en van histori sche schoonheid dat gebouw kon Hit ier en consorten bestemd hebben tot residentie, na de overwinning. Een kas- j 'o u P*aatje van de kiamp ston den 2 hoofdletters C. met de ruggen te gen elkaar: X -^t monogram van Catharina de Medici, die, zoals Josh droogjes op merkte, haar meeste tijd had doorge bracht met haar rivale, Diana de Poi- tiers, uit de residenties van Hendrik de Tweede aan de Loire te verdrij ven... de kastelen. Op het binnenplein van een kasteel aan de Loire hij had ze alle twaalf gemerkt zouden we kunnen vinden wat we zochten. Ik keek met een schok op toen de deur openging en Joan binnenkwam. Ik geloof niet dat ik me ooit zó over mezelf geschaamd heb als op dat mo ment, waarop ik haar totaal vergeten was, of zó blij haar te zien. Ze kwam blozend en met stralende ogen naar me toe. Ik had boos willen zijn, maar kon het niet; Josh' papieren vielen op de grond toen ik opsprong en haar in mijn armen sloot. „Wat is er aan de hand, Harry? Van waar die uitbundigheid?" Ze schoof me op armlengte van zich af ,,je hebt gedronken!" „Maar twee glaasjes - maar ik was ook zo ongerust omdat je zo laat bent Heb je het prettig gehad?" „Een heerlijk dineetje - het was zo'n aardige jongen. Hij heeft onderweg naar huis geprobeerd me te zoenen." Ik keek op van de grond, waar ik Josh' rapport bij elkaar raapte. „Lief ste, ik kan zelfs daar niet boos om zijn". Vertel eens gauw: ben je wat van hem te weten gekomen?" „Niet veel. Hij" „Vertel het me liever in de auto. Ik ben moe. Laten we naar huis gaan." We bedankten de ober en liepen over de keien naar de Rover. De lampen ga ven nu nie+ veel licht meer, en toen ik het portier voor Joan opende, zei ik: „Een geluk dat ik hem hier heb ge parkeerd, we kunnen nu naar beneden freewheelen." Het was inderdaad een geluk - een veel groter geluk dan we toen konden vermoeden. Iemand moet over ons ge waakt hebben die avond. Ik zette de handrem los en we hob belden over de keien om snelheid te krijgen voor ik inschakelde. Zodra we echter de bocht om waren en door Cinque Ports Street reden merkte ik dat er nog meer mis was dan een lege accu, de wagen liep maar op drie ci linders. Joan begon te vertellen: „Hij scheen niets van Jacques af te weten -", maar ik viel haar in de rede: „Een ogenblik, liefje. Ik moet me concentreren op deze oude heer. hij loopt vanavond miserabel." We hobbelden verder naar de stille Appledore Street en toen bleek dat ik er iets aan moest doen. Ik stopte, liet de motor lopen en nam mijn zaklan taarn. „Er zal een bougie vet zijn of er zit De N.T.S. heeft het jaar 1962 besloten met een programma vanuit de nieuwe Hilversumse noodstudio, dat gepresen teerd werd door Teddy Scholten, Mies Bouwman, Theo Eerdmans en Wim lbo. Het idee voor dit programma was best aardig, maar op veel punten liet de uit werking ervan wel wat te wensen over. Er hadden, dunkt ons, te weinig repetities plaatsgevonden. Het beste kwamen voor de dag Jules de Corte en een leuk teenager kwartet: de Bibits. De inzet van het nieuwe jaar werd 's nachts om kwart over twaalf gevormd door de herhaling van de Sonneveld- show. Was de N.T.S. nu werkelijk niet in staat om 1963 met een gloednieuwe produktie in te leiden Dat gisteren avond de Catharina Valente-show her haald werd, was geheel iets anders. Deze was namelijk de eerste keer uitgezonden op 4 augustus, toen velen vakantie had den en deze super-show misten. Maar het cabaret van Wim Sonneveld kon men nog geen maand geleden zien op surprise-avond en toen is er enorm veel naar gekeken. Het avondprogramma be gon gisteravond met een uitzending die gewijd was aan de Nederlandse speel film. Het was op zichzelf wel interes sant maar de presentatie was te traag. Het programma van Catherina Valente werd voorafgegaan door een leuk vraag gesprek van Willem Duys met de befaamde Catherina. De A.V.R.O. besloot het programma met een repor tage van het danstheater der Georgiërs, waarvan op 6 december het eerste deel was uitgezonden. Dit gezelschap bood een boeiende mengeling van show. en danskunst die soms acrobatiek werd. B. een draad los. Ik zal proberen hef in orde te brengen." De nacht was stil en warm en heel mooi. Ik deed de motorkap open en ik herinner me nog dat ik door het wind scherm naar Joan keek en hoe zacht en lief haar gezichtje was in het licht van het dashboard. Ik lachte tegen haar en zij lachte terug. Toen bukte ik me om de bougies na te kijken. We hadden deze auto al vijf jaar en ik had hem altijd goed onderhouden, ik kende de motor door en door en het kostte me geen minuut om te ontdek ken dat er een draad van een van de bougies was losgeraakt en slechts nu en dan contact maakte. Ik zocht iets in mijn gereedschaps kist toen de lichtbundel van de lanta ren viel op iets duns en glimmends, dat niet bij mijn auto hoorde. Het was een nieuw stuk koperdraad, dat naar beneden liep vanaf de start motor en in de schaduw van het dash board verdween. Ik richtte de lichtbun del erop en zag dat de draad contact maakte met de starter en dat de nor male zware kabel er los bijhing. Ver draaid, wie had er aan mijn auto ge prutst en waarom? Ik volgde met de lichtbundel het koperdraad en zag dat het met een paar clips voor aan het dashboard was bevestigd en vandaar naar beneden boog, uit het gezicht. Ik bukte me zodat ik hem kon volgen on der de gereedschapskist. Hij eindigde in iets dat was vastge plakt aan de achterkant van het instru- HILVERSUM I (403 m) VARA: 12,00 V.h. platteland 12.05 Lichte gram. (12,30-12.33 Land-en tuinb.meded.) 13,00 Nws. 13,15 Italiaans ens. en zang sol. 13.45 Gespr. portret 14,00 Jeugdcon- cert 14,45 Volksliedjes en -dansen 15,00 Het jaar dat voor ons ligt, toespr. 15,10 V.d. jeugd 17,00 Proenade-ork., amus.- muz. 17,30 Tentoonstellingsagenda 17,35 Licht instr. ens. 17,50 Regeringsuitz.: Ge ven en nemen. Tips voor weggebruikers 18,00 Nws. en comm. 18,20 Act. 18,30 Tango-rumba-ork. en sangsol. 19,00 V.d. kind. 19,10 VARA-varia en lichte gram. VPRO: 19.30 V.d. jeugd VARA: 20,00 Nws. 20,05 Lichte muz. 20.40 Kaf en koren, wekelijkse notities 20,50 Om- roepork.. -koor en sol., operafragm. 22,05 Licht instr. kwintet 22,30 Nws. 22.40 Jazz magazine 23,15 Weerklank, muziek-revue 23,55-24,00 Nws. HIVERSUM II (298 m) NCRV: 12,10 Licht ens. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Koorzang 12,53 Gram. event, act. 13,00 Nws. 13,15 Licht ens. 13,55 Gew. muz. (gr.) 14,35 Oude muz. (gr.) 14,50 Lessen in het muziek beluis teren 15,20 Pianorec., moderne muz. 15,50 Bijbelvertelling voor de jeugd 16.00 V.d. jeugd 17,15 Eurojazz 17,40 Beursber. 17,45 Licht ens. 18,05 Mannenkoor 18,30 Het spectrum, lez. 18,45 Lichte gram. 19,00 Nws. en weerber. 19,10 Medd. of gram. 19,15 Leger des Heilskwartier 19,30 Ra diokrant 19,50 Operettemuz. 20,20 Licht instr. kwartet 20,40 Wat zijn de intern, aspecten voor onze landbouw?, lez. 21,00 Kamerork. en sol., klass. muz. 21,50 Act. 22,00 Geest, liederen 22,20 Licht vocaal ens. (gr.) 22,30 Nws. 22.40 Avondoverd. 22,55 Lichte gram. 23,30 Lichte muz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,35 Lichte muz. 12.50 Beursber. 13,00 Nws. 13.15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14,03 Lichte muz. 14,45 Piano rec. 15.00 Kinderkoor 15,20 Symfonische muz. 15,50 Streekliederen 16,00 Nws. 16.03 Beursber. 16,09 Where's Charley, musical 17,00 Nws. 17,15 Kamermuz. 17,50 Lichte muz. 18,00 Nws. 18,03 Klass. muz. 18,10 Lekenmoraal en filosofie 18,30 V.d. sold. 18,50 Radiokron. 19,00 Nws. 19,40 Liedjes v.d. kind. 19,45 Discussie 20,00 Missie klankb. 20.15 Operettefragm. 21,10 Amus.muz. 22.00 Nws. 22,15 Japanse muz. 22,35 Zeven kunsten 23.00 Nws. 23,05 Lichte orkestmuz. 23.35 Dansmuz. 23,55 Nws. 24,00-0.15 V.d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Gevar. progr. en act. 14,03 Lichte muz. 15,03 Lichte muz. 16,08 Lichte muz. 17,00 Nws. 19,30 Nws. 20,00 Symfonisch conc. 22,00 Wereldnws. 22,15 Gevar. muz. 22,55 Nws. HILVERSUM I (402 m) AVRO: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Lichte gram. VPRO: 7,50 Dagopening AVRO: 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 De groenteman 9,15 Gew. muz. (gr.) 9.35 Waterst. 9,40 Morgenwijd. 10.00 Arbeidsvitaminen (gr. 10,50 V.d. kleuters 11,00 Kookpraatje 11,15 Omroep-ork., moderne muz. HIVERSUM II (298 m) KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Gram., act., strip v.d. jeugd, event, ber. van de wegeninformatiedienst van de KNAC 7,55 Overweging 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,50 V.d. huisvr. 9.40 Amus. muz. (gr.) NCRV: 10,00 NCRV-lied 10,03 Geest, liederen (gr.) 10,15 Morgen dienst 10,45 Kerkorgelmuz. (gr.) KRO: 11,00 V.d. zieken 11,45 Geest, liederen. KRO: 17,00 V.d. kind. NTS: 17,35-17,45 De verrekijker, intern, jeugdjourn. KRO: 19,30 Van onze sportredacteur NTS: 20,00 Journ. 20,20 Act. 20,45 Vloekjes bij de thee, licht progr. 21,00 Piste, variété-progr. 21,40 De grenzen van het leven, documentair progr. (deel 4) 22,20-22,30 Epiloog. FRANS BELGIë: 18,30 Berichten 18,33 Marche dans le Temps: De stad Namen 19,00 Engelse les 19,30 V.d. vrouw 20,00 Journaal 20,30 Gilda, film voor volwasse nen 22,15 Les Articulations, wetenschap pelijke uitzending 23,00 Journaal. mentenbord: een wit bundeltje, dat er uitzag als een pak kaarsen. Het waren echter geen kaarsen, daarvoor zagen ze er te vettig ui* en er liepen geen pit ten doorheen. Er was maar één ding waarop het leek en ik wist wat dat was: staven geligniet. HOOFDSTUK V Ik bleef misschien een halve minuut zo gebogen staan en voelde me misse lijk. Toen richtte ik me op, sloot heel voorzichtig de motorkap en liep om de wagen heen naar de kant waar Joan zat. Toen ik de knop van het portier aanraakte, merkte ik dat mijn handen kalm waren van zweet. Ik zei niets, maar trok haar uit de wagen. „Wat is er, Harry? Is er iets gebeurd? Je beeft helemaal." Ik probeerde mijn stem vastheid te geven. „Heb je de reservesleutels in je tasje?" Ze wees naar het dashboard. ,,Je hebt daar zelf een stel." „Dat weet ik, maar die moeten daar blijven. Geef me die andere. Gauw!" Ze stond op de grasberm en zocht in haar tasje, terwijl ik de lantaren vast hield. Ze keek me onderzoekend aan. Harry, hoeveel glazen heb jij in .,De Meermin" gedronken? Je bent zo wit als een doek." (Wordt vervolgd) DUIZENDSTE Prins Philip van Engeiand en zijn collega-jagers hebben hun duizendste vogel gedood in dit seizoen op de koninklijke jachtterreinen. aldus wordt uit koninklijke bron vernomen. Ja, ja, de prins en zijn jagers z(jn niet voor de poes. Maar welke hofdigni- taris zou al de vogels geteld hebben? Beslist niet dezelfde, die het lopend wild telt, want voor het tellen van vogels is absoluut een hoogvlieger no dig. DIEF Een dief heeft vijftien maanden geleden ingebroken in een sla gerij te Winsford in Engeland en een ham en een slagersmes ge stolen. Hij kwam oudejaars nacht terug en stal weer een ham, weer een slagersmes en dit keer bovendien een rolletje ver band. Wel een prakticus, deze recidivist. KLEINTJES Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken probeert meisjes aan te werven, die klein van stuk zijn voor de Amerikaanse ambas sades in het buitenland. De voor keur gaat uit naar ongehuwde vrou wen, die niet groter zijn dan 3,59 meter. Volgens het bericht, worden meisjes die deze lengte te boven gaan door de plaatselijke vrijgezel len vermeden, omdat deze gewoon lijk kleiner zijn dan Amerikaanse mannen. Dientengevolge houdt het ministerie ernstig rekening met deze factor. Als motief wordt opgegeven, om het vrouwelijk personeel op de ambassades tevreden te houden. Maar zou het ministerie het tevreden houden van belangrijke buitenlandse vrijgezellen misschien niet zeker zo belangrijk vinden MENSENKENNER De hertog van Bedford, die zijn ouderlijk huis heeft omgebouwd tot een van Engelands belangrijkste toe ristische bezienswaardigheden, heeft aangekondigd, dat hij voornemens is Engelands eerste „drive-in"-bioscoop (voor auto's) in te richten. Dat de hertog niet alleen een handig zaken man is, maar ook een mensenkenner, blijkt uit zijn woorden: „Ik begrijp, dat „drive-in"-bioscopen slechts ex cuses zijn voor jonge paartjes om te minnekozen. Laten ze het dan maar bij mij thuis doen En dan te bedenken, dat jij moest zitten voor brandstichting VLAAMS BELGIë: 17,00-18,00 TV voor de jeugd 19,00 Mijn vriend Flicka, TV- feuill. 19,25 Automobilistenkron. 20,00 Nws. 20,30 Schipper naast Mathilde, TV- feuill. 21.10 Documentaire film 21,55 Kwintet: lichte muz. 22,35 Nws. Ta, ik ben veertig jaar schryver en wanneer ik de stapels boeken over zie, die ik maakte, sta ik zelf soms verbijsterd, hoe ik dit alles in een en kel leven kon presteren. Het aantal kinderhoeken, waarvan er een groot deel onder pseudoniem is verschenen, schommelt om de duizend, terwyl ik daarnaast nog tijd gevonden heb voor een veertig grote romans en het ver talen van een vijftigtal werken van bekende buitenlandse auteurs, zoals b.v. van Sartre, Monserat, Koestier en Ludwig. Dit zegt Hans P. van den Aardweg, die men onbetwist de meest produk- tieve schrijver van ons land mag noe men. Maar met deze inleiding is het resultaat van zyn gestage dagelykse arbeid nog niet omlijnd, wat by zijn oeuvre hoort ook een aantal subtiel geschreven dichtbundels en het samen stellen van het bekende kort voor de oorlog verschenen „Who is who?", dat de volkse bijnaam „smoe- lenbijbel" kreeg. "CM komen bitter weinig vrienden en „goede relaties" over de vloer, want de rustige concentratie om te kunnen werken, gaat hem boven alles. „My home is my castle... en de brug is dikwijls opgehaald", zegt hij er zelf van. In huiselijke kring is hij even „dood gewoon" als elders en er komt zelfs geen vonkje van verontwaardiging in zijn ogen, wanneer we hem eraan her inneren, dat een criticus eens be weerde, „dat hij naar het uiterlijk slordig geboetseerd is." Is hij een beetje „onaantastbaar" en boven de dingen uitgegroeidMen zou bijna zeggen, dat een auteur, die met gemoedelijke zelfspot bij Sartre aanleunt en van zichzelf zegt, dat hij meer een „écriveur" dan een „écri- vain" is, over een benijdenswaardige onverschilligheid beschikt... Maar hier bedriegt de schijn. Hij kan fel en opstandig spreken met rake woorden en puntige formuleringen, want hij is een verbitterd vechter te gen onrecht, misverstand, domheid en snobisme. ,,Een auteur krijgt in ons land niet, wat hem toekomt., ik ben het van harte eens met Herman Heyermans, die zei, dat je in Nederland beter een misdadiger kunt zijn, dan een schrij ver... neem nu eens de leesbibliothe ken, waar zoveel boeken letterlijk stuk gelezen worden... de auteur ziet daar geen cent van. Maar ik vertik het om met de ellebogen te werken om vooraan te komen zitten... ik heb geen tijd om propaganda voor mijzelf te maken... en ik heb ook geen tijd om mij te laten eren, want ik voel me doodongelukkig met zo'n schijn- aureool om mijn hoofd..." Tedereen heeft ogenblikken in zijn le- 1 ven, die hij nooit vergeet. Maar Hans van den Aardweg heeft er zo veel, dat hij er een apart boek over zou kunnen schrijven. Zo stond hij eens als 17-jarige met een dictaatcahier met eerste gedichten op de stoep bij Willem Kloos. En welk een sensatie was het, dit eigen eerste werk weliswaar door de meester enigszins gecorrigeerd in de „Nieuwe Gids" te zien... Onvergetelijk was het ook om als veelbelovende jongere" kennis te ma ken met Frederik van Eeden, Lode- wijk van Deyssel en Albert Verwey. Daarna kwam de medische studie, omdat iedereen vond, dat het toch maar beter was om dokter te worden, dan op het dichtersros te rijden. Maar al te spoedig zat hij regelmatig veel te regelmatig bij de psychia trische colleges van prof. L. Bou- man..." omdat een bepaald geval mij intrigeerde." Hij wilde namelijk een boek schrij ven over een psychiater, die zelf gees tesziek is en het lukte hem, enige tijd ter bestudering van de „couleur lo cale" in een inrichting voor geestelijk gestoorden te kunnen assisteren. En hiermede werd een belangrijke grond slag gelegd voor zijn latere interes sante werk „Dr. Pretorius", dat van een opmerkelijk psychologisch indrin- gingsvermogen getuigde. Als journalist schreef hij niet slechts lange tijd reisbrieven uit vele grote Europese steden voor diverse kranten, maar hij was ook hoofdredacteur van een groot provinciaal dagblad, terwijl hij tevens „De Toneelspiegel", het vroegere orgaan der Nederlandse toneelspelers, redigeerde. "JT/Taar het meest onvergetelijk blijft het journalistieke avontuur met de schrijver Herman Robbers.... ..Ik moest voor een krant op een bit terkoude winterdag met hem een in terview maken en daarvoor moest ik door de sneeuw van Zandvoort naar Schoorl lopen. De afspraak was om vier uur, maar het werd twee uur la ter en toen ik verkleumd en groen van de kou bij Robbers aan de deur kwam, kwam deze wat gereserveerd en hooghartig naar mij toe en zei: ,,U bent te laat... ik kan u thans niet ontvangen... de soep staat net op ta fel..." Zie je, zoiets vergeef je iemand nooit meer... Zeker is ondertussen, dat hij on danks zijn enorme produktie niet bet ene ten koste van het andere doet. Zijn werk is vrij van slordigheden en schoonheidsfouten het is ook goed overdacht en met zorg gecomponeerd. Terecht werden dan ook enkele van zijn beste romans vertaald o.a. in het Duits. Engels. Frans, Zweeds en zelfs in het Zuid-Afrikaans. (Advertentie) slechts 15 cent met Reckitts 11-5. „Help riep Minter, „een groot oog Oom Ferdinand snelde toe om te kij ken. „Ach, jongen," lachte hij. „dat is een Horus-oog, dat is van steen, daar hoef je niet bang voor te zijn!" ,.Hihi," lachte Hinter plagerig, „jij schrikt van iets dat helemaal niet echt is! Nu was het maar te hopen, dat ze straks niet zouden schrikken van iets. dat er wel echt uitzag. Want een eind verder schuifelde een vreemde gedaan te in een lang wit kleed door de gang. Hij hield een toorts in de hand. die dansende schaduwen op de muren to verde en hij mompelde vreemde woor den als: Hasni Pasni Poe! Dit was vast en zeker de dolende Zozer waar professor Schmauler van gesproken had Hinter was de eerste, die hef vale lichtschijnsel bespeurde. Hij dacht, dat het een uitgang was, maar toen.... "Hpe,,kan dat nou, spoken bestaan toch niet? riep hij, oom Ferdinand op de gedaante wijzend. ••Wat bliksem?" riep oom Ferdinand, „zou die professor toch gelijk hebben?" Minter riep heel hard dat hij niet bang was en trok oom en zijn broer tje mee achteruit....

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9