der Grift is Henk van en blijft in Noorwegen Oud-Oranje met KHFC speelt (8-2) Yoetbalamateurs proberen eveneens Tokio te halen Nr Commentaar Knut Johannesen: nieuw Noors record 5000 m. Zege Hamoud Ameur in St.-Sylvesterloop Tsjecho-Slowakije beste Europese voetballand Jaap de Roo weer eerste Henk is weer eens stout Schaatscrack komt niet naar eigen titelstrijd Risico 's in Garmisch Oud-Oranje op schot ZESDAAGSE TE KEULEN Rusland: het beste sportland Slechts sestien ploegen, komen in eindtoernooi Zestien dorpentoeht op de 3e januari IWIELERSPATTEN Skisprongzege Thoralf Engan Geen prestaties in Bad Inzel T itelstrijd Weigering Risico Wissekerke Puttershoek Sjoukje s koffer weer terecht Maurice Gandolfo wint in België Nederland op de 15e plaats Huub Harings le Katerkoers in Vijf goals van Wim Roozen V oorbereidingen volle gang in Training Schaaktoernooi te HASTINGS Rolf Wolfshohl in grote vorm MARK I £N 8 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 2 JANUARI 1963 oor Het sportweekeind heeft opnieuw in het teken van het schaatsen gestaan. Tentallen grote en kleine wedstrijden kregen hun beslag. Voor de eerste maal in dit seizoen nam een nationale ploeg deel aan een officieel toernooi, de zeslandenwedstrijd te Bad Inzel. Oranje was present met Wim de Graaf, Dick van Zanten en Arnold Vroege, die overigens niet tot daverende prestaties kwamen. Terwijl de schaatsers in Italië hun best deden vergaderde het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. De technische commissie moest zes personen aanwijzen, die vandaag en morgen zullen deelnemen aan het nationale langebaankampioenschap, dat in Groningen wordt gehouden. Zeer graag had de technische commissie Henk van der Grift aan de start gezien van de wedstrijden, maar. de „international" deelde telegrafisch mee zijn training niet te willen onderbreken. De Groningse kampioenschappen verliezen daardoor behoorlijk aan waarde. Andere schaatsfeiten? De zege van de Zeeuw Jaap de Roo in Wis- sekerke. De geflatteerde tijd van Cees Jan Kroon in Puttershoek. De belangrijkste internationale schaats meeting was die van Bad Inzel. Maandag en dinsdag werden de vier klassieke af standen, 500 meter. 3000, 1500 en 5000 meter afgewerkt. De uitslagen zeggen voldoende over de prestaties van de Ne derlanders: 500 meter: 1 Guenther Traub 'W.-Dld) 43,8 sec. 2 Toivo Salonen (Finland) 44,0 sec. 3 Pekkan Lattunen (Finland) 44,3 sec. 4 Juhani Jaervinen (Finland) 44,5 sec. 7 Wim de Graaff (Ned.) 45,6 sec. 8 Dick van Zanten (Ned.) 46,4 sec. 14 Ar nold Vroege 'Ned.) 48,1 sec. 3000 meter: 1 Traub 4.47.6. 2 Salonen 4.54.7. 3 Gerd Zimmermann (W.-Dld) 4.56.1. 4 Jaervinen 4.57.0. 5 De Graaff 5.06.8. 7 Vroege 5.10.8. 9 Van Zanten 5.12.3. 1500 meter: 1 Salonen (Finl.) 2,17.8. 2 Traub (W.-Dld.) 2.18.1. 3 Jaervinen (Finl.) 2.19.2. 4 Lattunen (Finl.) 2.22.3. 5 Zim mermann (Did.) 2.23.0. 6 Wim de Graaff 2.23. 9 Dick van Zanten 2.27.4. 11 Arnold Vroege 2.28.5. 5000 meter: 1 Traub (W.-Dld.) 8.27.3. 2 Salonen 8.35.1. 3 Zimmermann (W.-Dld.) 8.36.9. 4 Jaervinen (Finl.). 8.39.6. 5 Wim de Graaff 8.51.8. 7 Arnold Vroege 8.54.4. 8 Dick van Zanten 9.06.2. Het eindklassement ziet er als volgt uit; 1 Traub 188.496 pnt. 2 Salonen 190.560 3 Jaervinen 192.360. 4 Zimmermann 193.617. 5 Wim de Graaff 197.613. 8 Dick van Zanten 202.203. 9 Arnold Vroege 202.840. heeft de namen bekendgemaakt van de laatste zes rijders, die in aanmerking ko men om deel te nemen aan het Neder lands kampioenschap langebaan, dat 2 en 3 januari in Groningen wordt gehou den. Het zijn G. I. Timmerman (Deven ter), kampioen van Overijsel, E. Hol- werda (Coevorden), kampioen van Dren- De technische commissie van de KNSB Henk van der Griftde grote, natio nale schaatsfiguurheeft dus geweigerd deel te nemen aan de nationale lange- haankampioenschappendie in Gro ningen worden gehouden. Hij heeft het vriendelijke verzoek van de heren van de KNSB om toch alsjeblief deel te nemen, naast zich neergelegd. De heer Van der Grift schijnt dat te kun nen doen. Het is niet de eerste maal, dat hij de bestuurders van de schaats bond hevig teleursteltWie herinnert zich niet het feitdat Van der Grift ondanks een verbod toch zijn ver loofde meenam naar de wereldkam pioenschappen? Er is toen heel wat trammelant gemaakt, maar uiteinde lijk eindigde het geval met een sisser. Nu wordt het langzamerhand toch eens tijd iets tegen de balorige schaat ser te ondernemen. Hoe goed hij ook rijdt: hij heeft zich te onderwerpen aan de maatregelen van het bonds- bestuur. En... Van der Grift mag toch wel eens ingaan op een verzoek om in zijn eigen land te komen rijden voor een bond, die een groot deel van zijn trainingskosten betaalt. Honderdduizenden tv-kijkers, ook uit onze gewesten, hebben op nieuw jaarsdag weer eens kennis gemaakt met het spectaculaire skischanssprin gen in Garmisch-Partenkirchen. Het was soms adembenemend om te zien hoe de springers, zeventig, tachtig me ter ver van de schans terechtkwamen. De gezapige Belgische commentator lichtte de kijkers in. Hij constateerde dat skischansspringen (er worden snelheden bereikt tijdens de sprong van 120 kilometer) een levensgevaar lijke bezigheid is. Nauwelijks waren zijn woorden koud of een Pool maakte een mislukte landing. De arme man werd naar het ziekenhuis gereden. Bepaalde risico's zijn in de sport niet te vermijden. De risico's kunnen echter te groot zijn. Het is goed, dat bij de ingang van dit nieuwe jaar eens te bedenken. Het vorige jaar eiste de topsport 56 mensenlevens. De grootste helft sneuvelde in auto- en motorwedstrijden, alsmede in het bok sen. Het leven is meer waard dan een goede sportprestatie. De zestien dorpentoeht, over een af stand van 90 km, zal 3 januari worden gehouden. Tussen 9 en 11 uur 's morgens zijn de deelnemers in de gelegenheid te starten in Akkrum, Grouw, Gorredyk en Heerenveen. In Puttershoek heerste nogal enige ver warring over de tijd, die Cees Jan Kroon tijdens nationale langebaanwedstrijden maakte op de 500 meter, Kroon kwam tot 42,2 sec,, hetgeen een verbetering van het Nederlands record op deze afstand betekend zou hebben. Bij navraag bleek echter, dat de organisatoren de baan iets hadden ingekort, aangezien in de boch ten water op het ijs was gekomen. Daar door werd het onmogelijk de prestatie van Kroon en ook die van Verkerk (43,6 sec.) op de juiste waarde te schatten. Verkerk (Puttershoek) werd eerste in het eindklassement over 500 en 1500 me ter met een puntentotaal van 92.233. Het klassement was verder: 2 Kroon 'Ter Aar) 92.533. 3 Koolmees (Rotterdam) 97.033. 4 Joritsma (Rotterdam) 98.067. 5 Hartman ('s-Gravendeel) 99.033. 6 Lang- kruis (Schiebroek) 99.400. Het ongetwijfeld belangrijkste feit bij de Noorse kampioenschappen hardrijden in het Bisletstadion van Oslo was de ver richting van Knut Johannesen, die op de 5.000 meter tot een nieuw nationaal record kwam. Hij won deze afstand in 8 min. 04.2 sec. De beste man na twee afstanden, de 500 en de 5.000 meter, was Nils Aaness, die op de 500 meter met een tijd van 43,2 sec met nog vijf anderen de snelste was en op de 5.000 meter achter Knut Johannesen op de tweede plaats, in 8 min. 06.6 sec. be landde. Een misverstand is de oorzaak ge- weest van geruchten, dat Sjoukje Dijkstra tijdens haar treinreis naar Davoseen aantal schaatskostuums en andere persoonlijke bezittingen zou zijn verloren. Men dacht reeds aan diefstal van de koffer waarin zich deze uitrustingsstukken be vonden. Een zegsman van de politie in Davos heeft het raadsel echter op gelost. De koffer is door een ver gissing van 'n kruier op het grens station Buchs reeds uit de trein gehaald, tegelijk met die van enige 8 andere passagiers, die hun kof fers in het gangpad hadden gezet. De wereldkampioene had haar kof fer bij deze achtergelaten. In Buchs, aan de Zwitsers-Oosten rijkse grens, werd de fout spoedig ontdekt, waarna de verloren kof fer maandag veilig in Davos arriveerde. KNUT JOMANNESEN oude glorie terug met een recordtijd De uitslagen luiden 500 meter 1. Harald Jonassen, Hroar Elvenes, Nils Aaness Ivar Eriksen, Terry Malkin en Edmund Lund sten, allen 43,2 sec. 2. Magne Thomassen en Svein Erik Stiansen, beiden 43,4 sec. 5.000 meter 1. Knut Johannesen 8.04.2 2. Nils Aaness 8.06.6 3 Martin Holtung 8.10.1 4. Per Odegaard 8.10.6; 5. Per Guttormsen 8.10.8. Klassement 1. Nils Aaness 91.860 pnt. 2. Svein Erik Stiansen 92.660 3. Terry Malkin 92.670 pnt. 8. Knut Johannesen 93.420 pnt. te, alsmede Joop van der Berg 'Woerden) C. Verkerk (Puttershoek), K. Blokker (Akersloot) en A. van Maanen (Rhenen). Jaap de Roo is maandag winnaar ge worden van de in Wissekerke gehouden gewestelijke langebaanwedstrijden voor heren over 500, 1500 en 3000 meter. Het eindklassement was: 1 Jaap de Roo 193.008 pnt. 2 Kees de Jager 200.816 pnt. 3 Jaap de Jager 203. 382 pnt. De afstandsklassementen 500 meter: 1 De Roo 58,9 sec. 2 Kees de Jager 60,0 sec. 3 Jaap de Jager 61,7 sec. 1500 meter: 1 De Roo 3.14.2. 2 J. Lippes 3.23.7- 3 Kees de Jager 3.24.5. 3000 meter: 1 De Roo 6.55.9. 2 J. Goe- ree 7.10.2. 3 Kippes 7.10.4. JAAP DE ROO nieuwe zege JEAN MILESI, een van de jonge Franse renners, wordt op dit moment in een ziekenhuis te Grenoble verpleegd. Een chirur gische ingreep aan de neus ver plicht hem onder doktershanden te blijven. Ziek of niet ziek.... Jean heeft zijn plan voor 1963 meegedeeld. Hij wil Bordeaux Parijs winnen. JEAN HEMARD, een van de grote heren van de drankjesfirma Pernod, heeft bekendgemaakt, dat ook dit jaar weer een twee tal grote premies voor de wieler sport worden gegeven. De firma spendeert niet minder dan 40.000 francs aan de Super-Prestige Premie (vorig jaar gewonnen door Jo de Roo) en 20.000 francs aan de nationale Prestige- premie. De prijzen zullen echter echter alleen worden uitgereikt als de wielrenners zo vriendelijk zijn ze zelf te komen afhalen. - RIK VAN STEENBERGEN is het fietsen beu, heeft hij in Keulen verklaard. Hij wil nu eindelijk ook wel eens op vakantie. Dat zal hij doen na de meetings, die in het aanstaande weekeind in Antwerpen en Brussel worden gehouden. Rik heeft geweigerd om deel te nemen aan een driedaagse- wedstrijd, die in Bazel wordt ge houden vanaf de 11e januari. DOKTER DUMAS, de bekende Tourdokter, heeft de oorlog ver klaard aan de Franse wieler bond. Hij is het namelijk niet eens met het feit, dat opnieuw een licentie wordt verstrekt aan Jean Jourden, de oud-wereld kampioen. Jourden werd door zijn dokter het fietsen voorlopig verboden. Eigenwijs als hij is wil hij toch weer gaan rijden. ,,Het is noodzakelijk strenge medische controle uit te oefenen op de renners en de medische adviezen te volgen", zei Dumas, die niet kan verkroppen, dat jonge kam pioenen „kapot" worden ge maakt. Een cyclocross in Overijsse (België) kwam op de naam van de Fransman Maurice Gandolfo, die voor de 20 km 1 uur en 16 minuten nodig had. Albert van Damme (België) werd tweede met een achterstand van 25 seconden op de winnaar en derde werd de Fransman André Dufraisse, de veelvoudige wereld kampioen. De Noorse skispringer, winnaar in Oberstdorf en Innsbrueck zegevierde ook nieuwjaarsdag in Garmisch Partenkir- chen, de derde wedstrijd van de vier- scha nsen toe rnee. Hij won met sprongen van 84 en 89 meter en kreeg van de jury een waar deringscijfer van 229,9 p. Miljoenen Europeanen zagen de schansspringer via het t.v.-scherm aan het werk. Op de tweede plaats eindigde Georg Thoma (W.-Dld.) en derde werd diens landgenoot Max Bolkart. In deze wed strijd kwamen de Russen en Oostduitsers niet aan de start, Teleurstellend was het springen van de Finnen. De uitslagen waren: 1 Thoralf Engan (Noorw.) 84 en 98 m 229,9 p.; 2 Thoma (W.-Dld.) 83,5 en 85,5 m 217,3 p.; 3 Bol kart (W.-Dld.) 82 en 84,5 m 216,9 p.; 4 Halonen (Finl.) 81 en 85 m 211,4 p.; 5 Banfalz (V.S.) 81 en 82,5 m 209,9 p. De Fransman Hamoud Ameur heeft in de nieuwjaarsnacht de traditionele Sint- Sylvesterloop in Sao Paulo gewonnen, Htf legde de 7.4000 meter af in 22 minu ten en 8,5 seconden. De Portugees Manuel Oliveira eindigde als tweede, Oswaldo Suarez ging als derde over de eindstreep. Honderdduizenden Brazilianen waren maandagnacht ondanks de heftige tropische regens in Sao Paulo op de been voor de traditionele Sint-Sylvesterloop, die elk jaar in deze Braziliaanse stad wordt gehouden. Ook dit jaar hebben de toeschouwers geen Braziliaan als win naar van deze wedstrijd, die start in het De stand van de internationale zes daagse van Keulen is als volgt: 1 Rudi Altig-Junkermann, (Did.) 682 pnt.; op één ronde: 2 Post-Pfenninger, (Ned.-Zwits.) 539 p.; 3 van Steenbergen- Lykke (Belg.-Den.) 388 p.; 4 Arnold- Severeyns (Austr.-Belg.) 163 p.; op twee ronden: 5 Renz-Roggendorf (Did.) 331 p.; 6 Bugdahl-Rudolph (Did.) 247 p.; op vijf ronden: 7 Ziegler-Jaroszewics (Did.) 365 p.; 8 Oldenburg-Schulze (Did.) 265 p.; 9 Willi Altig-Fischerkeller (Did.) 257 p.; 10 Killian-Kemper (Did.) 106 p. Het Franse sportblad „France Foot ball", dat elk jaar een Europese voetbal ranglijst publiceert, heeft Tsjecho- Slowakije, dat tijdens het wereldkam pioenschap in Chili in de finale v Brazilië verloor, voor 1962 aangewezen als beste Europees voetballand. Enkele weken geleden was Masopust, de aa voerder van het Tsjechische elftal al uitgeroepen tot de beste voetballer van het jaar. Aan de hand van de wereldkampioen* schappen in negentien takken van sport, die dit jaar zijn gehouden, is het Hon gaarse blad „Nepsport" tot de conclusie gekomen, dat Rusland beschouwd moet worden als het sportland van het jaar 1962. De Russen behaalden daarin 57 gouden, 43 zilveren en 25 bronzen medailles. De Verenigde Staten, die op de tweede plaats komen, verzamelden er respectievelijk 9, 16 en 17. Bij een puntentelling waarbij een gou den medaille werd gewaardeerd met drie punten, een zilveren met twee en een bronzen met één punt. komt men tot de volgende klassificatie: 1 Rusland, 2 Verenigde Staten, 3 Japan, 14 Nederland. Als men dezelfde puntentelling toe past bij de Europese kampioenstitels, krijgt men de volgende ranglijst. 1 Rusland, 2 Groot-Brittannië, 3 Neder land 45 punten. Het Nederlandse elftal bezet op de Franse ranglijst een gedeelde vijftiende plaats. De volledige lijst ziet er als volgt uit: 1. Tsjecho-Slowakije 2. t.m. 4. Rusland, West-Duitsland, Italië 5. en 6. Zuid- Sla vië, Hongarije 7. Engeland 8. t.m, 10. Spanje, Zweden, België 11. Oost- Duitsland 12. en 13. Schotland, en Bulgarije 14. Oostenrijk 15. t.m. 20, Denemarken, Noord-Ierland, Nederland, Roemenië, Polen en Portugal. 21 Frankrijk 22. t.m. 24. Wales, Noor wegen, Zwitserland 25. Ierse Vrijstaat; 26. Finland. oude en eindigt in het nieuwe jaar, kun nen begroeten. Voor de zestiende maal na 1947, toen de race voor het eerst voor niet-Brazilianen werd opengesteld, ging de zege naar een buitenlander. De Fransman Hamoud Ameur was dit jaar de snelste van de bijna driehonderd lopers, die ruim twintig minuten voor middernacht van start waren gegaan. Onder oorverdovend gejuich, confetti en het geknal van vuurwerk ging de kleine Fransman, die op het laatste moment voor zijn geblesseerde landgenoot Vail- lant was ingevallen over de eindstreep. Ameur, die tot halverwege de 7.400 meter midden in het langgerekte veld had gelopen, kwam in het tweede ge deelte sterk naar voren, waarna hij erin slaagde zich bij het favoriete duo De Oliveira (Portugees) en Suarez (Argen tijn) te voegen. Suarez, die in 1958, 1959 en 1960 de race heeft gewonnen, en de Oliveira hielden elkaar zo goed in de gaten, dat zij in de laatste 400 meter door een aanval van Ameur volkomen verrast werden. Ameur nam een voor sprong van ruim twintig meter, die hij tot het einde toe wist te behouden, on danks de verwoede pogingen van De Oliveira om de achterstand goed te maken. Wel slaagde hij erin weg te komen van Suarez en zo zijn tweede plaats veilig te stellen. De Duitser Gustav Disse eindigde na Suarez als vierde, terwijl de eerste Braziliaan Fir- minio Amara als vijfde eindigde. De uitslag luidt 1. Ameur (Fr.) 7400 m in 22.08.5 2. De Oliveira (Port.) 22.23.0 3. Suarez (Arg.) 22.28.0 4. Disse (Did.) 22.38.0 5. Amara (Braz.) 22.42.0 6. Ambu (It.) 22.45.0. De Katerkoers, de jaarlijkse cyclo cross die in de omgeving van Duinhorst wordt gehouden, is gewonnen door Huub Harings uit Sibbe na een bijzonder spannende strijd met zijn belagers, Gerard Rutgers, Herman Brinkman en Bert Zoet. De winnaar van het vorig jaar, Jan van Dijk eindigde als zesde. Hij had met veel pech te kampen. Op het uitzonderlijk zware 24 km lange parkoers hadden deze vier renners om beurten de kop met een tiental meters voorsprong. Bij het ingaan van de laatste ronde echter kwam het vier tal bij elkaar en het was Huub Harings die met twee meter voorsprong als eerste finishte. Gerard Rutgers, Manus Brinkman en Bert Zoet kwamen vrijwel gelijk over de eindstreep. De uitslag was 1. Huub Harings (Sibbe) 24 km in 1 uur 09 min. 10.- sec 2. Gerard Rutgers (Naarden); 3. Bert Zoet (Sassenheim)4. Herman Brink man (Rotterdam); 5. Gerard Rutten- berg (Baarn) op 40 sec.; 6. Jan van Dijk (Lisse). Nieuwelingen over 8 km 1. L. v. d. Berg (Noordwijk) 24 min. 42.. sec.; 2. M. Rutten (Haarlemmerwiedde) op 15 sec. 3. A. Barneveld (Zeist) De traditionele voetbalwedstrijd tussen de oud-internationals en de amateur eerste-klasser Kon. HFC die elk jaar op nieuwjaarsdag in Haarlem wordt gespeeld, heeft een Het Nederlandse amateur-voetbalteam is reeds ingeschreven voor de voorronden van het Olympisch voetbaltoernooi 1964 Van de 57 landen die zich hebben aangemeld zullen er ook nu slechts 16 tot het eindtoernooi in Japan worden toegelaten. Hoewel de loting pas in 1963 om precies te zijn tussen 21 en 26 januari te Kairo ge schiedt, kan wel worden aangenomen dat Nederland met twee of drie andere landen om één plaats in het Olympisch eindtoernooi zal moe ten strijden. De wedstrijden zullen vrijwel alle in het najaar van 1963 en het voorjaar van 1964 worden gespeeld. Een. bijna volledig seizoen is dus voor de voorbereidingen die ai sedert begin september in volle gang zijn beschik baar. Piet de Wolff, de dit jaar aan getrokken tweede bondscoach van de K.N.V.B., is speciaal belast met de trai ning van de amateurs. De eerste maan den kwamen de geselecteerde spelers per district bijeen. Na deze regionale bijeenkomsten, die zo'n zes weken in beslag namen, volgden in november districtswedstrijden te Ede. Erg enthou- (Hilversum), Andre (V.S.V.), Van Egmond (R.C.H.), De Bruin (Blerick), Froelich (Enschede), Henk Hainje (Heerenveen), Harters (N.A.C.), Henke (Unitas), Molenaar (K.F.C.), Petterson (Xerxes) en Van Zanten (N.A.C.). Daarnaast kwam een aanzienlijk grotere B-groep. Hiervan zullen nog veertien spelers overgaan naar de A- groep, die dan dus 25 man telt. Deze tweede selectie volgt op de districts wedstrijden die eind januari worden ge houden. De 25 „voorlopigen" blijven daarna wekelijks naar Zeist komen voor een centrale training waarin bondscoach De Wolff de spelers zowel tactisch als tech nisch verder zal voorbereiden. De gelukkige omstandigheid doet zich voor dat het Nederlandse amateur-team in het voorjaar van 1963 een aantal interessante wedstrijden speelt. Voor 31 maart staat een thuiswedstrijd tegen Frankrijk op het programma, mogelijk gevolgd door een ontmoeting met Noord- Ierland. Een uitermate goede „test" kan het internationale toernooi voor ama- siast is de neutrale toeschouwer na deze teur-teams zijn. dat van 13 22 mei in reeks ontmoetingen niet naar huis ge gaan. We] heel duidelijk was dat werke lijk talent in de kringen van de amateurs heel erg schaars is. Na die districtswedstrjjden heeft de bondscoach in een A-groep elf spelers geselecteerd. Het zyn Akkerman New Castle wordt gehouden ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van de Engelse voetbalbond. Hieraan zullen zullen deelnemen Frankrijk, Italië, West-Duitsland, de Ierse Vrijstaat, Zwitserland, Schotland, Engeland en Nederland. overtuigende 8-2 zege opgeleverd voor de oud-Nederlands elftalspe lers. Bij de rust was de stand 5-1. De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen K.H.F.C. en de oud-internationals, heeft dus niet minder dan tien doel punten opgeleverd. Acht voor de vroege re spelers van het Nederlandse elftal en slechts twee voor de amateur eerste klasser, die werkelijk in alle onderdelen van het spel bij ten achterbleef. de oud-internationalen WIM ROOZEN vijfmaal De grote goalgetter in de openingswed strijd van het jaar 1963 was eigenaardig genoeg een van de oudsten: Wim Roozen die liefst vijfmaal scoorde. Twee goals kwamen op naam van de oud-Hofo-speler Wout Heinen en een van de voet van de Haarlemspeler Ange- nent. Er was geen toeschouwer die met recht kon zeggen dat deze regen van doel punten niet was ver diend. Want de oud-internationals speel den veel meer met, dan tegen de H.F.C.- ers. Zij pasten zich goed aan de moei lijke omstandigheden aan een hard en hier en daar glad veld en met hun nog altijd bewonderenswaardige techniek maakten zij de ene opening na de andere in de veelal besluiteloze ver dediging van de Haarlemmers. E'innen twintig minuten was het al 3—0 door goals van Heinen, Roozen en nogmaals Heinen. Nadat de H.F.C.-er Jansen voor 31 had gezorgd, kwamen de oranje- lieden door treffers van Angenent en Roozen tot een ruime voorsprong. Na de rust verscheen Van Schijndel, die in de sneeuw was vast blijven zitten, in het veld, waardoor de H.F.C.-er Bouwman zijn plaats moest afstaan. De trainer van de Haarlemse club Schaap, had sneeuwbarrières niet kunnen over winnen, maar werd desondanks niet ge mist, want de doelpuntenmachine bleef werken. Eerst zorgde Roozen voor 61 toen Heinen hem de bal voor de voeten plaatste en toen de vroegere Haarlem speler daarna tweemaal alleen voor doel man Van der Meulen kwam betekende dat met haarzuivere inzetten evenzovele doelpunten (81). H.F.C. kreeg nog een doelpunt door G. Koenders, maar dat was niet meer dan een cadeautje voor het moedige vol houden tegen een superieure ploeg. Voor het internationale schaaktoernooi van Hastings zijn twee afgebroken par tijen uit de eerste ronde gespeeld. De Engelsman Littlewood versloeg Tan (In donesië); de partij Clarke (G.B.)-Kotov (Rusland) werd opnieuw afgebroken. De uitslagen van de derde ronde lui den: Alexander (G.B.)-Littlewood (G.B.) 1-0; Smislow (Rusl.)-Tan (Ind.) 0,5-0,5; Kotov (Rusl.)-Hollis (G.B.) 1-0. De overige partijen werden afgebro ken. De Duitser Rolf Wolfshohl zegevierde dinsdag in een cyclocross in Stuttgart over 22.5 km in 1 uur en 10 min. 16 sec. Op de tweede plaats eindigde de Zwit serse sprinter Plattner met een acl\?r- stand van 4 minuten en als derde kwam de Duitser Allgauer binnen. Voor Rolf Wolfshohl betekende deze nieuwe overwinning de vierde zege in de laatste veertien dagen. De Duitser zal opnieuw een zeer goede kans maken om wereldkampioen cyclo-cross te worden. (fPPW: ROLF WOLFSHOHL vier maal GOES, 31 december 1962. Groenten per kg. Spruiten A afw. 51—75, B afw. 15—51, stek 15. Prei All 65. A afw. 40, B II 59. Witlof A I 107—119, A II 115, B I 115—117, B II 93. B afw. 84. Rode kool A II 27. A afw. 21, B II 26. Andijvie 2229. Wittekool I 20. Boerenkool I 44, 11 37, afw. 27. Sav.kool II 23, afw. 16. Knolselderij II 37. Per stuk Kropsla C afw. 5,5. ROTTERDAM, 31 dec. Totale aan voer 2304 stuks, vette koeien en ossen 1050, gebruiksvee 272, vette kalveren 50, graskalveren 51, nuchtere kalveren -403, varkens 388, biggen 10, paarden 16, scha pen of lammeren 56, bokken of geiten 8. Prijzen (resp. voor le, 2e en 3e kw.): vette koeien 260-295, 230-260, 210-230, vette kalveren 320-350, 280-320, 260-280 per kg, graskalveren 300 235 200, nuch tere kalveren 150 140 130 per stuk, var kens (lev. gew.) 190 188 185 per kg, kalf- en melkkoeien 1075 975 775, vare koeien 700 600 500 per stuk. Vette koeien, aanvoer aanmerkelijk ruimer, handel kalm prijzen afloop traag prijs onveranderd, prima's boven note ring. Vette kalveren, kort, vlot, ruim prijsh. Graskalveren, gering, stug, stabiel. Nuchtere kalveren, iets meer, stroef, niet geh. prijsh. Varkens (lev. gew.), groter, kalm, prijzen aanvankelijk boven note ring, afloop trager, slachtzeugen f 1,50 per kg. Kalf- en melkkoeien, klein matig, ongewijzigd. Vare koeien, kort, rustig, als vorige week.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7