PANTER S&vi&u Oenleiuuir GOEIE beurt met ZACHTE ZEEP "Dit is het gouden moment" zegt de Vakman van Homburg en J. WALRAVEN y. d. STEENE exclusieve kleding Voor GEGEVE1 SERIE AMERIKA SAAB op NIEUW SILHOUET* VAN MAN ABOUT TOWN 'Daar hebben we op gewacht,' zegt de rookmeester van Homburg. 'Je begint met fijn gekruid, zuiver vlees; maar van 't roken moet het komen. Dag en nacht waken m'n collega's en ik over de rookkamer - tot de worsten goudgeel op hun sappigst zijn. Ja, nu mogen ze naar u toel' Vertrouw gerust op de vaktrots van Homburg's Vakmannen. Ze weten hoe ze iets goeds moeten maken. Ze doen zelfs rookworsten in vacuum- verpakking voor u zodat ze 'rookvers' blijven - al bewaart u ze weken. 'En ik garandeer van elke worst de kwaliteit,' zegt Homburg zelf. bijzonder fijne vleeswaren Sturka kleding in ^^al^'iihuis te ^u'st STURKA verkrijgbaar bij: DAAR KNAPT UW BADKAMER FIJN VAN OP ARAM EN DE GULDEN STEEN Maliler ove DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Sterke, sportieve man - sterke, sportieve stof: Terlenka kan alles hebben zonder een kreukel te vertrekken. Hier is hèt perfecte windjack, breed van boven, slank om de taille - slank als een Panter Finishing touch voor het nieuwe silhouetPanter Furore, de slanke, smaak, ▼olie sigaar. Rook elegant, rook Panter Furore. HOMBURG$CUYK Hofleverancier DE COMPLETE „STURKA"-COLLECTIE NATUURLIJK BIJ DE „STURKA"-DEALER: LANGE KERKSTRAAT 35 Telefoon 01100—5355 GOES STURKA KOSTUUMS verkrijgbaar bij: Grote Markt 13 Tel. 38477 BREDA EINDSTRAAT 9 BREDA TEL. 33027 KLEDINGMAGAZIJN STEENBERGEN KAAISTRAAT 4 TEL. 3430 17-4. Toen Aram het beeldje te voorschijn haalde en het met de kop naar het noorden hield, begon het opnieuw te glanzen. Hierin zag de jonge krijger het bewijs, dat zijn reis nog niet ten einde was. Hij zou dus het water moeten oversteken en daarvoor had hij een schip nodig! Lang zaam en in gedachten verzon ken reed hij langs het strand verder, doch plotseling zag hij in de verte een klein vissers dorp liggen. In gestrekte draf reed hij er op af. Het was slechts een klein gehucht en overal keken de mensen hem nieuwsgierig na, weinig ge wend als ze waren, in dit ver laten oord vreemdelingen te zien. Waar een vissersdorp was, moest ook iets van een haventje zijn, bepeinsde Aram, terwijl hij stapvoets tussen de lage huisjes door reed. Achter de ramen gluurden gezichten, en een oude visser, die hij een paar inlichtingen wilde vra gen, ging er bij de nadering van de vreemde ruiter haas tig vandoor. Juist dacht Aram er over, hoe hij in dit uitge storven gat aan een boot moest komen, toen er plotse ling uit een nauwe doorgang tussen twee huizen een hond luid blaffend op hem afstoof. Zijn rijdier schrok en zwenkte naar rechts uit, waarbij het een eenzame voetganger be dreigde. Driftig wendde de man zich om, teneinde de rui ter enige minder vriendelijke dingen toe te voegen, doch op hetzelfde ogenblik dat hfj de jonge krijger in het gezicht zag. zakte zijn mond open van verbazing. En ook Aram hield plotseling met een ruk lijn paard in. Want voor hem stond Seewart de Handelaar! - J; $5jfv' Voor 1963 bre sonenwagens in de nadruk wordl nog langere lev< gingen op het gt ringen en verbete fraaiere en snell< pact-car" van Ch vorm. Er is een zal vervangen, de leemte tussen Amerikaanse wa en hebben nu dq De modellen In totaal bren verschillende me over de zes reeks Plymouth, Dodg Imperial, van de m wielbasis tot perial met een m en een lengte Voor alle modell verschillende motor, lopend van de schui linder van 2,8 liter tot de V-8 van 6,8 melijk op de Chrysl wordt. Zowel door hun onj nieuwe fabricagepro het gebruik van nid zijn de Chryslermoq robuuste! M het gebi #0 bestrijdii m meest methode; ge ond jgjk JJ deurdre: lappen rubber kant vanl I de scha: DI wrichten cadmiun en kna roestvrij- seerd staal en de be men en haken van r Deze nieuwe wagens en tochtvrij. Met nj rubbermatten, fraaiei fen, functionele stoelc treffelijke afwerking rieurs aantrekkelijk gen een intensief ge Op 'fchnisch gebied zich de modellen voor grotere keus uit wielt ren. De nieuwe Dart Binnenkort komt er Zweeds-Amerikaanse de weg, waarvan men rentie verwacht. Het Quantum III, een vor strijdwagen, die wat betreft, weinig gemeer Saab, waarmee wy streken vertrouwd z\jn De Amerikaanse Saab namelijk uit Zweeds maar hij heeft een Am tic carrosserie. Al jarl J*e V.S. aan de Saab hem sneller en modeil en in enkele gevallen daad gelukt een aardi te verkrijgen, maar bi Inc., de Amerikaanse neming van Saab, wild| speciaal werk van ma Quantum Corporation (Massachusetts) met e gekomen, die geaccep| Een gewone Saab Jot een sportwagen, heel nieuw raam voor dat aanmerkelijk kor van de Saab. Voor n einden heeft de Saab Qi nium buizen en voor a tief gebruik stalen bui gunstige gewichtsverde. de motor en de over plaatst. Het differentie snellingsbak liggen vc De vering is vervang geheel nieuw luchtver De constructeurs hebben de Saab, waa scheidene jaren hebl zorgvuldig doordacht. fraaie en gestroomlijnc geschapen en het total de Saab 96 (met 841 ruggebracht tot slecht: koetswerk weegt niet kg. De standaard-Quar motor van de „96" n snellingsbak en de m< nesses. Het wedstrijdn nium-raam) is iets mi: maar dit heeft onder d motor. De topsnelheid bekendgemaakt maar elk geval om en nabij c uur. Hiermee komt de Saab in de buurt van c Ken in deze klasse. E Quantum wordt waars onder de 3000 dollar op Dracht, wat overigens *yn m verband met de concurrentie op sportw

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 8