GROOT JAZZBAL jan elic isiiiiiiisMiii'yiü St.-Nicolaas koopt in Vlissingen bij: fiOeyens vmm HEYSTEK'S BEURSPLEIN 9 H0GEWEG 62 Fa. A. v. BRUGGE St.-Nicolaas koopt in Kioosterzande bij Dagblad De Stem MATRASSEN ALS GESCHENK een moderne bril HOLLAERS-VERBERKT GOED EN GOEDKOOP WED. KINT-DE WAAL II PLAID vana/12,75 Geef hem een practisch cadeau OPTIEK RIPSON Vlissingen T Een warm St.-Nicolaasgeschcnk KOALA pyjama's WEYENS - TEXTIEL Gebr. van den Berg A. Wentzler-Rottier E. van Kerckhoven R. P. KINT 6 Bekendmaking „JAZZ AT PORGY" gerout. am. saxofonist- klarinettist lllllllllllllllillll 'n Blijvend waardevol geschenk heeft het KLEDINGMAGAZIJN MUZIEKHANDEL Firma GEBR. VAN DAMME Kies Uw cadeau voor ..hem' Na Feijenoord-Vasas een nieuwe ERRES verrassing Doe mee aan de sportieve ERRES prijsvraag ERRES geeft 2 televisie toestellen per dag Kies een ERRES St.-Nicolaasgeschenken j Schoenenhuis DE MAGNEET" DE IDEALE BIJVERWARMING ST.-NICOLAAS INKOPEN Fa. A. Rijk en Zn. - Kioosterzande een beste krant in elk opzicht! VAILLANT GEISERS f 139.50 6 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Het bestuur der Waterkering: van de Cal. Polders Hoofdplaat en Thomaes te Hoofdplaat maakt be kend dat een vergadering van de Dijkraad zal wor den gehouden op donderdag 6 december 1962 des namiddags twee uur in hotel „Het Wapen van Zee land" te Hoofdplaat. Dat de ontworpen begroting voor het dienstjaar 1963 van 22 november 1962 tot 6 december 1962 ten kantore van de secretaris-ont vanger ter inzage zal liggen en na vaststelling van de voorlopige ontworpen begroting voor het dienst jaar 1963 nogmaals ter inzage zal liggen van 7 de cember 1962 tot en met 21 december 1962. Dat de rekening der ontvangsten en uitgaven voor het jaar 1961 ten kantore van de secretaris van 22 november 1962 tot 6 december 1962 voor bevoegden is nedergelegd en dat dezelve tegen betaling der kosten in afdruk verkrijgbaar zijn. Het bestuur voornoemd, A. P. CALON, voorzitter GEORGE A. HENDR1KSE, sccr.-ont. op zaterdag 17 november 1962 in Porgy and Bess, Terneuzen m.m.v. het Dixie- landorkest „THE SUGARFOOT STOMrERS" o.l.v. Jan Kolen. Aanvang 20.00 uur, Entree f 1,50 Organisatie: Z.V.J.S. Vrü vanaf heden Dixieland - Rock - Dans muziek. Brieven onder no. G 47144-0 bur. van dit blad. Kt.. ym a -i HERENSUèDE in moderne kleuren i: ZAALBERG AaBe - ook Italiaanse Plaids WALSTRAAT 36 VLISSINGEN VLOTTE PULLOVERS MOHAIR SHAWLS BEL-O-FAST OVERHEMDEN ZELFBINDERS HANDSCHOENEN enz. enz. Bellamy park 42 Vlissingen Tel. 2968 IS ZEKER EEN WELKOME VERRASSING stelt tevreden voor iedere beurs De speciaalzaak voorSERVICE! Walstraat 52 (naast A. Heyn), Vlissingen, tel. 2487 Violen - accordeons gitaren - mandolines Blokfluiten in prijzen vanaf f 4,15. Mondorgels - etuis - foedralen enz. enz. Muziek, ook in Klavarskribo. PIANO- en ORGELHANDEL Middelburg Lange Noordstraat 16 Tel. 3096 Vlissingen Paul Krugerstraat 16 Tel. 2546 met zorg. STOFZUIGERS WASMACHINES CENTRIFUGES KOLENKITTEN STRAAI.KACHELS HAARDEN EN KACHELS voor kolen en olie GLAS, PORCELEIN EN AARDEWERK Ruime sortering speelgoederen in LEGO - MATCH BOX - CORGI TOYS - WILDEBRAS-POPPEN MULDER SPELEN Komt U eens kijken bij: OVERHEMDEN Kerko Bel-O-Fast in luxe geschenkdoos 15.90 Kerko no-iron pracht kwaliteit met een gedistingeerd klein werkje 13.90 HANDSCHOENEN Imitatie leder, met bontvoering 5.99 Voor jongens 4.95 Echt leder, kleuren bruin en grijs 9.95 SHAWLS Warme mohairs. De nieuwste kleuren vanaf 3.95 SPORTIEVE TRUIEN Zelden zag U zo'n sortering. Moderne modellen, aparte dessins v.a. 14.95 Walstraat 78 Vlissingen L. Noordstraat 35 - Middelburg Gratis ERRES TV Doordat ERRES zich spontaan garant stelde voor de eventueel niet afgenomen plaatskaarten, hebt U gisteravond via de beeld buis getuige kunnen zijn van het grandioze voetbalduel Feijenoord- Vasas. Zorg, dat U in het vervolg geen enkel belangrijk televisie evenement meer mist. Koop een ERRES TV! Koop speciaal een ERRES TV vóór de 28ste novem ber! Want dan hebt U de kans het bedrag van Uw aankoop (tot een maximum van f 1000.in zijn geheel terug te winnen. Mits U natuurlijk aan die sportieve ERRES prijsvraag meedoet. (Mocht U in de periode van 1 t/m 15 november net een ERRES TV hebben gekocht, dan staat óók voor U de deelname aan de ERRES prijsvraag open). Iedere dag (van maandag t/m vrij dag) in de periode van 16 t/m 27 november beoordeelt een jury, be staande uit Coen Moulyn, Eddy Pieters Graafland, Gerard v. Kerkum de inzendingen van onderstaande wed strijd en wijst per dag de 2 winnaars aan die volgens haar de beste inzen dingen hebben gedaan. Uitknippen en opplakken. Hoe kunt U meedoen? Iedereen die In de periode van lt/m 27 november een ERRES televisie toestel koopt (of gekocht heeft), kan mee doen aan deze wedstrijd. Knip de onderstaande hal uit en plak hem in het beeldscherm op de plaats waar U denkt, dat de hal zich tijdens dit spelmoment be vindt. Maak de laatste twee regels van bovenstaand rijmpje af. Vul de coupon verder volledig en duidelijk in (liefst in hlokletters) Verzend het geheel (coupon en af beelding TV-apparaat) in een ge sloten enveloppe, voorzien van 12 ct postzegel. Zorg ervoor, dat de coupon vóór 27 november 1962, 12 uur, in het bezit is van R.S. Stokvis Zonen N.V., afdeling Publiciteit, Heiman Dullaertplein 3, te Rotterdam. De originele foto is gedeponeerd hij Notaris L. W. A. Duynstee te 's-Gra- venhage. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan geen correspon dentie worden gevoerd. Personeel van R.S. Stokvis Zonen N.V. en van het Reclame-adviesbu reau zijn van deelname uitgesloten. Uit 24 verschillende toestellen In Zweeds naturel of hoogglanzend gepoli toerd notehout te leveren met UHF (klaar voor ontvangst van het tweede programma) eenvoudige bediening vol-automatische schakelingen, zodat U tijdens de uitzending niets hoeft bij te regelen. ERRES televisie een bezit voor jaren en jaren. H. S. Stokvis producten, vervaardigd door Van der Heem ••(••••«•••••«(••••••a HERENPANTOFFELS vanaf f 3.95 DAMESPANTOFFELS vanaf f 3.95 Italiaanse Suède DAMESMOLIèRES f 9.95 HET ADRES VOOR UW SCHOENEN voor heel het gezin voor vader voor moeder voor zoon en dochter en ook voor de allerkleinste WALSTRAAT 85 VLISSINGEN TEL. 3512 Walstraat 25 Telefoon 4587 Vlissingen EEN ELECTRISCHE STRAALKACHEL EEN ELECTRISCHE RADIATORKACHEL EEN ELECTRISCHE VENTILATORKACHEL BELLAMYFARK 6, TEL. 2650, VLISSINGEN Ook op proef. Zie etalage. Verhoog de gezellige winteravonden met RADIO Ruime keuze Zie de etalage KLOOSTERZANDE TEL. 429 I: i: Bij ons vindt U NUTTIGE ST. NICOLAASGESCHENKEN zoals BROMFIETSLAARZEN zwart en bruin met en zonder vacht gevoerd in prijzen van 25.90 tot 39.75, Verder alle soorten DAMES-, HEREN-, JONGENS-, MEISJES- en KINDERSCHOENEN PANTOFFELS in alle kleuren en prijzen. LEDERWAREN: Riemen - Portemonnees - Tuigjes - Weekendtassen Pres. Rooseveltstr. 6, Kioosterzande, tel. 01148-331 Voor de dames: Voor de heren:é Uw adres voor uw Vesten - Truitjes - Rokken Grote keuze pyjama's - Schorten Sjaals - Handschoenen - Onderjurken Japon- en rokstoffen - Nylons Overjassen - Regenjassen - Vesten Pullovers - Sjaals - Handschoenen Overhemden - Zelfbinders - Pyjama's Hoeden - Alpino's - Petten - Sokken Ruime sortering kleuter- en kinderkleding Lakens - Slopen - Dekens - Flanellen enz. Voor de i L,aKens - aiopen - uexe huishouding: lakens - Wollen dekens ALLE SOORTEN WERKMANS KLEDING Speciale kollektie DAMES HOEDEN en MUTSEN ZIE ONZE ETALAGES TELEFOON 01148—262 verkrijgbaar bij Meubel- en beddenbedrijf Cloosterslraal 8 Kioosterzande Telefoon 01118—362 In ieder huis hoort een geiser thuis! Sanitair en Loodgietersbedrijf Cloosterstraat 76 - Kioosterzande - Tclef. 429

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 6