Bij de gezellig brandende haard! vrijdag-prqzen Gein. Oost- en West-Souburg sportzaal GROTE PRIJSPIER1NG VROOM&DREESMANN Huisdieren Bekendmaking Bij de gezellig brandende baard vliegen de uren om en de lectuur wordt alleen onderbroken voor een kop pittige Douwe Egberts koffie. Die eebt lekkere koffie, samengesteld uit de aller beste soorten, wordt op speciale wijze voor u gebranden is, door de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar. AUT0SPUITER OF LEERLING- AUT0SPUITER V.W. GARAGE TE HUUR JOS VOET 4 t t t §§sp Te huur aangebodei DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bfl de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag De Weerd's Lood gieters- en Sanltalrlnstallatle- bedrijf, Markt 33, Etten Afd Verwarming. Tel. (01600) -2310 Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden, nog voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, in het Academisch zieken huis te Leiden, van mijn inniggeliefde man, onze lieve zoon, broeder, kleinzoon en schoonzoon, JOHANNES AUGUSTUS SCHELFAUT echtgenoot van P. Schilsky op de leeftijd van 25 jaar. Vlissingen P. SchelfautSchilsky Swakop Mund (Z.W.-Afrika): H. Hilse M. Hilse—Hirsch M. Hilse Stoppeldijk A. J. Schelfaut G. M. SchelfautVerdurmen Emmy en verloofde Els Guust Mia Swakop Mund Familie Schilsky Stoppeldijk Familie Schelfaut Groede Familie van Poucke Vlissingen, 14 november 1962 Boul. Bankert 6. De H. Mis wordt opgedragen zaterdag 17 novem ber des v.m. 9.30 uur in de kerk van de H. Gerul- phus te Stoppeldijk, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof, aldaar. Rozenkransgebed vrijdag 16 november n.m. 7 u. Liever geen bezoek. 2-Wielige aanhangwagen met huif te koop. Torsie-vering spotprijs f 500,-. Mr. Stormstr. 50ABreda-H.kw. Tel. 40868, Naaimachineselektr. zig-zag, 1 1001 mogelijkheden, eenknops- bediening, voetpedaal, knopen 1 aanzetten, knoopsgaten ma-1 ken, afwerken, trico terlenka, blindsteek, stroomlijnmodel met ingebouwde verlichting, van de grootste en beker fabriek ter wereld, met gratis lessen en 25 jaar g«-, zegel f 280,-; elektrische Techt- steekmach. f 170,-; verder ve le inruilmachines v.a. f 20.-, met garantie. Wacht niet lan ger. Bel of schrijf direct. Gra tis, vrijblijvend demonstratie bij u aan huis. Bredasche Naai machinehandel Stationsweg 10, Breda. Telf. 41219. Bij g. geh. 39154. 65273 Piano aangeboden. Type Ber- nardt. Parijs. Prachtig vol ge luid, mooi meubel, in prima st. f 350,-. Tel. Breda 31866, (6-7 uur). 65282 Gas-relator, 5 buis, ïo goed als nieuw te koop. Geheel compleet. Br. onder no. 65322. Elektr. spoortrein, compl. met emplacement, tunnel, bruggen, elektr. verlichting enz. wegens I plaatsgebrek, tegen elk aanne- melijk bod. Tevens te koop: nog niet gebruikte elektr. won- I derpan, theewagen, z.g.a.n. kinderledikant. Te bevr.Na 5 uur, Heinsiusstraat 29, Bre- da- Heuvelkwartier65329 Nieuwe 10-delige Winkler-Prins te koop. Donkerblauw, gouden opdruk, f 250,-. Br. onder no. j 65331. M&rklin elektr. trein te koop. j Veel uitgebreid, z.g.a.n. Voor 60 pet v. d. nieuwprijs. Heuvelstraat 126, Breda. Telf. i 42267.65333 Philips dr.baar radio te koop. V. f 198,- v. f 100,-. Voorvang 5, Breda. (Brabantpark). 1 Houten damhek 6.5 m voor bungalow of boerderij te koop. Trompstraat 4, Goes. 20537 j Bestelwagen Ford Taunus 17M 1955 te koop. Moet weg we gens verhuizing naar België. J Tegen elk aannemelijke prijs, i G.A. Mangnus, Gravenstr. 336, 1 Clinge.18634 I Elektr. jkindernaaim. cadeau bij aankoop z.z. Bekkers rijks gediplomeerde z.z.-naaim.spe cialisten, 70 jaar vertrouwen j en vakmanschap. 60 Pet on zer verkoop berust op recom- mandatie van tevreden klan ten. Nieuwe naaimachs. v.a. f 165,-; inruilmachs. geheel in orde, goed naaiend v.a. f 35,-; zig-zag volaut., waarmede u alles kunt doen v.a. f 325,- in luxe koffer. Alles met Bek kers-garantie, lessen en onge ëvenaarde service. Alle we reldmerken leverbaar. Bekkers Boschstraat 67, Breda. Tel. 41725. j Pracht Belgische buiskachel te koop. Bij A. v. Isterdael, Vlas- 1 str. 14, St.-Jansteen. 18637 i Uitneembaar 4-deurs hang- en legkast te koop. Academiesin- gel 32, Breda. 65373 Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze dochter INGRID die bij het H. Doopsel de namen ontving Ingrid - Johanna - Maria A. M. J. van Berkom G. M. J. van Berkom- van Dalen Rotterdam-11, 13 nov. 1962. Delfgaauwstraat 57B. DANKBETUIGING Met deze betuigen wij de buurt Heikant en voorn, het feestcomité en muziekge zelschap uit Heikant, voor de vele opofferingen die zij zich getroost hebben bij de thuiskomst van onze zoon GUUST uit Nieuw-Guinea. Tevens dank voor de fraaie cadeaus welke voornoemde vereni gingen alsook het bestuur van de voetbalvereniging St. Jansteen en het Gem. Bestuur van St. Jansteen hem hebben geschonken. Nogmaals aan allen onze hartelijke dank. Fam. P. F. van Goethem- Ringoot Heikant, november 1962. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen). Geboren; Carfen, dochter van de heer en mevrouw Wondergem-Jobse, Oostka- pelle. Ondertrouwd: Marie-Louise Coehorst en Jan v. Gompel, Tilburg. Getrouwd: Mr. N. J. Bink en mevr. J. B. Charlotte's Jacob, Rotterdam. Overleden: Zr. Marie-An- gèle (mej. A. v. Gorp) 26 jaar, Riel. De heer C. v. Vessem, 68 jaar, Den Bosch. Mevr. J. Tollenaer, 85 jaar, Middelburg. U kunt thans kiezen uit de volgende Douwe Egberts albums: Oostenrijk, België/Luxemburg, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië. Australië, Canada, Zwitserland. Tegen inzending van de onder staande coupon, en een betaling van f. 2.40 ontvangt u het album van uw keus, waarin zich al een tiental kleurenfoto's bevindt. De serie kleurplaten waarmee u uw album compleet maakt, is verkrijg baar voor 225 punten, verpakt bij Douwe Egberts koffie, thee en Moccona. U kunt de albums ook kopen bij uw winkelier I De wnd. burgemeester van Oost- en West - Souburg maakt bekend, dat het voor nemen bestaat de algemene begraafplaats te Oost-Sou burg uit te breiden in zui delijke richting door toe voeging van de kadastrale percelen sectie H nrs. 151, 153, 254 en 253 ged. tot een gezamenlijke grootte van ongeveer 88 are. In verband met de omstan digheid, dat deze uitbrei ding is geprojecteerd op een afstand van minder dan 50 meter van de bebouwde kom van Oost-Souburg, worden belanghebbenden bij de percelen, welke na de uitbreiding geheel of ge deeltelijk binnen de afstand van 50 meter van de be graafplaats komen te liggen, in de gelegenheid gesteld bezwaren tegen de voorgeno men uitbreiding vóór 10 december 1962 bij het ge meentebestuur van Oost- en West-Souburg kenbaar te maken. Een overzichtskaart van de geprojecteerde uitbreiding ligt tot 9 december 1962 voor eenieder ter gemeen tesecretarie (ie afdeling) ter inzage. Oost- en West-Souburg, 14 november 1962. De wnd. bungemeester voornoemd. M. A. v. d. Putte. Shoe-Post Breda. St.-Nicolaas- laarsjes. Het cadeau voor de ze tijd. Voor dames - heren en kinderen. Ziet onze etala- ges.65381 Shoe-Post Breda. Laddervrije nylonkousen voor slechts. f 1,98 bij aankoop van 1 paar schoenen of St.-Nicolaas-pan- toffels.^65380 Shoe-Post Breda. St.-Nicolaas- pantoffels voor het hele gezin, in alle prijsklassen vanaf f 4,95. Pracht dessins met wol- én vacht-voering. Houten voetbalspel te koop, z. g.a.n. L. 83 en br. 42 cm, f 12,50. Te bevr.: Nw. Diest- straat 29A.' Bi^éda.65389 Haard, merk Jaarsma, 6 mnn. gebruikt prijs f 100,-; en wit te mohair-mantel, maat 42-44 te koop Dekkers, Tramsingel 94, Breda.65392 Zwarte piano te koop. Wegens beëindiging studie. Hendrik Berlagestraat 42, Breda. Piano in prima staat te koop aangeboden. Alleen voor par ticulieren. Brieven onder no. 65398 van dit blad. GEVRAAGD: Winkelpand met bovenwoning te huur. Snoeyers, Hoek Brug- str. - Hoogstr. Roosendaal. Gezellige bar te huur, cen trum Breda. Verpl. overname inventaris en goodwill. Br. on der no. 65215. Kloosterzande, Tel. 01148-412 Terneuzen, Tel. 01150-3456. Herenhuis vooraan Ginneken- weg Breda. Met grote tuin te koop. Br. no. 65306. Winkel in textiel en four nituren wegens dubbele zaken te koop aangeboden. Goede broodwinning. Lage huur pand, woonruimte aanwezig. Beno digd kapitaal voor goodwill en voorraad plm. f 10.000,-. Brie ven onder no. 65292. Prima bromf.: Sparta '61, Ba- tavus '61, Loco. '60, Berini met D.K.W. '60 en n. enkele inr.bromf. te koop. Vergelijkt de prijzen, de garantie en de brommers. Ook inr. Alleen Lunetstr. 38, Breda. 65363 Rijkswerkman, weduwn., 52 j., met 5 kinderen, zoekt kennis making met weduwe. Kinderen geen bezwaar. Br. onder no. Een Batavus bionet te koop, in goede staat. Leeuwerikstr. 76. Breda. 65390 Belcrum-Garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's t.k. v.a. 1957. Min. Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. 65065-X Morris 850 1955, Ford Taunus 1955, B.M.W. 700 Coupé 1960, V.W. de Luxe 1958, B.M.W. 700 1961, Borgw. Isabella 1961, Borgw. vracht 1 3-4 t. 1958, D.K.W.-motor 250 cc 1956, N.S.U.-scooter 1959 te koop. Gar. Ant. Vriens, Spoorstraat 21. Breda. 21908 Kredieten tot f 4000,-. Voor aankoop meubelen en woning textiel. Vraagt gratis folder. Discrete behandeling en zeer lage aflossing. Postbus 1083. Rotterdam. 64737 1 Batavus bromf. '62, 4 m. oud, winkelnieuw. Tevens So lex '61 en '60 te koop. Beide als nieuw en laag in pr. Laan van Mertersem 126, Breda- (H.k.). 65364 Heden overleed zacht en kalm, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwdvader, grootvader, broer, zwager en oom, de heer LEOPOLD TH. WOUTERS echtgenoot van mevrouw Regina van Cleemputte in de leeftijd van 69 jaar. R. E. Wouters-van Cleemputte I. Wouters-Verstraete R. Verstraete Rudie en verloofde Theo G. Wouters L. Wouters A. Wouters-Raes Paul - Frank - Mimi. Familie Wouters Familie van Cleemputte Sas van Gent, 13 november 1962. Zandstraat 167. De plechtige uitvaartdienst, waarna de begrafe nis, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op zaterdag 17 nov. a.s. om 9.30 u. in de kerk van O, L. Vr. Hemelvaart te Sas van Gent Rozenkransgebed in de kerk van de H. Pastoor van Ars in de Zandstraat op vrijdagavond 7.30 uur. Zij die bfj vergetelheid geen bericht ontvingen worden verzocht deze annonce als zodanig te aanvaarden. Tot onze diepe droefheid heeft God ook van ons weggenomen, geheel onverwachts, voorzien van het H. Oliesel, onze inniggeliefde Zus, ADRIANA CHAMULEAU in de ouderdom van 83 jaar. Haar diepbedroefde broer en zus Adriaan Chamuleau Cornelia Chamuleau 's Heerenhoek, 13 november 1962. Prins Hendrikstraat Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uwe godvruchtige gebeden zeer dringend en beleefd aan. De plechtige uitvaartdienst, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op za terdag 17 november 1962 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk te 's-Heerenhoek, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof, aldaar. Heden overleed in het r.-k. ziekenhuis te Hulst, tot onze diepe droefheid, na een voorbeeldig ge dragen lijden, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, de Heer FRANCISCUS JACOBUS VAN OSSELAER echtgenoot van Mevrouw Emma Maria Engels geboren 6 maart 1886 te St. Jansteen. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw gebeden aan. St. Jansteen: E. van OsselaerEngels Ovezande L. van Osselaer C. van Osselaervan de Voorde en kinderen Zuiddorpe: E. van Osselaer Rotterdam G. van Osselaer B. van Osselaerde Mul en kinderen St. Jansteen: IA. Bauwensvan Osselaer AL. Bauwens en kinderen 8 Hulst E. van Osselaer J. van OsselaerGeerts en kinderen J. van Osselaer R. van OsselaerBloemmaert en kinderen J. Lauret—van Osselaer D. Lauret I St. Jansteen F van Osselaer G. van OsselaerOudenaerdt en kind M. van Osselaer en verloofde. Familie van Osselaer Familie Engels. St. Jansteen, 13 november 1962. Beatrixstraat 13. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, waarbij UEd. beleefd wordt uitgeno digd, zal plaatsvinden op vrijdag 16 november a.s., in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te St. Jansten om 9.30 uur. Bijeenkomst: Beatrixstraat 13, om 9.15 uur. Rozenkransgebed donderdagavond om 7.30 uur m de kerk b.v. de MISSIE VAN PATER J. DE BLOCK (Marlst) jp ZONDAG 18 EN 25 NOVEMBER a.s. bij de Wed. ochopman, Schuttershof, Hulst. Aanvang 3 uur. PRACHTIGE PRIJZEN 10 PRIJZEN VOOR 10 HOUTEN 10 PRIJZEN VOOR 9 HOUTEN BELGISCHE TOFFEE MELANGE .Jacques" per zak 4 39 a 500 gram HAZELINO S een nieuw, bijzonder fijn koekje, 250 gram 65 SLAOLIE AA grote fles Ö52 (Levensmiddelen afd. parterre). l'M I Mill m ALLEEN GELDIG VRIJDAG 16 NOVEMBER ons bezit zijn worden SNEL EN ZORGVULDIG tegen deze PRIJZEN uit gevoerd! BREDA - BERGEN OP ZOOM - OOSTERHOUT MEISJESMOLIËRE Soepel, vlot model. Geheel gevoerd. Ster ke crêpezooi met rand. In de kleur bruin. Nu voor een ongekend lage prijs. Maten Q50 22 t/m 26 O 27 t/m 29 4.50 30 t/m 32 Alleen in onze zaak te Oosterhout. DAMES ZAKDOEKJES Italiaanse import. Zeer modieuze dessins en kleuren. Per 3 stuks in luxe doosje verpakt. Altijd een welkom en zeer gewaardeerd geschenk, 105 slechts BYOUTERIEDOOS voor het opbergen van ?lectr. scheerapparaat, Styouterieën, sigaret ten, etc. Luxueuse uit voering, geheel be kleed in beschaafde frisse 4 g0 tinten HEREN PiAMA van een mooie kwali teit flanel. In streep- dessin of contraste rend afgewerkte uni- kleuren. Pantalon met ruime overslag en elas tische band. Prima pasvorm Schriftelijke bestellingen welke ZATERDAG In LEKTUUR- CARNITUUR Praktische lectuurbak en tevens tafeltje voor asbak en kopje op te zetten. Brand- en vlekvrij Hornitex blad en matzwart gemof feld frame, een ge schenk voor £75 „hem"0 FANTASIEDEKEN Zeer mooie vastgewe- ven kwaliteit. Heerlijk warm. In moderne des sins en kleuren. Twee persoons maat 4 ^75 170x210cm 10 6 BALLPOINTS met prima langechrij- vende stiften. Prak tisch potloodmodel met dop en clip. Komen altijd van pas. Per 6 stuks verpakt. Verrassend OR goedkoop Ow DIRECTOIRE ELASTIEK van prima stevige kwaliteit. Dubbel ge weven. Gegarandeerd was- en kookecht. Vul nu voordelig Uw naaidoos aan. 10 meter 105 op kaart BRIDGEKLEEDJES van prima kwaliteit groen vilt, afgewerkt met fris gekleurde bridgemotieven in de hoeken. Een even practisch als gezellig bezit. £90 90 x 90 cm Extra grote maat 110 x 110 cm 6.50 POPPENWAGEN in luxe uitvoering. Met spaakwielen. Ge heel verend opgehan gen. Met chroom duwer. Om iedere kleine poppen- moeder te 9Q90 verrassen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 4