Cor v. d. Gijp scoorde de Feijenoord-goal ANDERLECHT VLOERT CNDA SOFIA MET 2-0 Gelijk spel in Rotterdam (1-1) Vasas wordt moeilijke klip in Boedapest TERUGBLIK topscorers van betaald voetbal Atletiekprogramma 1963 wordt zeer belangrijk Stemming i het veld verre van vriendelijk AANBESTEDING Indonesisch Olymp. Comité op het matje Weinig animo voor Wembley Daminterland Wereldcup-Toernooi voor tennis dames 11 Verdiende beloning 18 winnaars in Sporttoto Eder jofre gaat titel verdedigen Zeslandenstrijd in Enschede Belastingvrije match voor Johansson Atletiekruzie en Robert Kennedy RAC-Zuid- voorzitter Mutsaerts overleden Twee treffers van Martin Lippers „Bijzonder vijandig" In Lausanne geen Olympische Spelen MARKTEN WATERSTANDEN 11 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 (Van onze sportredactie) In een magnifieke partij voetbal heeft Feijenoord woensdagavond in de achtste finale in de strijd om de Europa-cup gelijkgespeeld te gen Vasas Boedapest 1-1. De tech nische suprematie van de Honga ren vloeide weg tegenover het enthousiasme van de Rotterdam mers, die in de 23e minuut dankzij een schitterende pass van Coen Moulijn door Cor v.d. Gijp op voor sprong kwamen. Acht minuten voor de rust maakte rechtsbinnen Pal I gelijk uit een aanval, waar aan ook Varkas en Machos hadden deelgenomen. Het publiek begroette de goals met enthousiasme. Zij drukten het spelbeeld zeer juist uit, want Va ses, knap combinerend, verdiende op grond van zijn veldspel een goal. Feijenoord op grond van zijn aanvalsspel. Feijenoord begon de strijd met enkele flitsende aanvallen. De Hongaren keken verrast naar Frans Bouwmeester, die reeds in de tweede minuut een schot uit zijn voet draaide dat de Hongaarse doelman Szenkmihalyi slechts met grote moeite tot corner kon ver werken. Het was het begin van een aantal magnifieke acties van beide ploegen. En Eddy Pieters Graafland moest zich op de grond werpen om een keihard schot van Pal I te stoppen. Nauwelijks had het publiek geapplaudisseerd voor deze safe of Frans Bouwmeester zag een fraaie kans voor Jan Hordijk, die ech ter buitenspel stond. De nieuwe door braak. die door Bouwmeester op touw werd gezet en via Hordijk door Cor van der Gijp afgerond moest worden (de Feijenoord-midvoor schoot echter hoog over) zette het licht in de Hongaarse defensie op rood. De Vasas-keeper com mandeerde enkele manschappen op, om de vloedgolf van aanvallen in te dam men. Maar dat lukte alsmaar niet, want er volgde een nieuwe loei van de bedrij vige Bouwmeester, die keepér Szëntt- mihalyi tot een nieuwe snoeksprong ver plichtte. Zó werd de Vasas-defensie in het nauw gedreven, dat rechtsback Ihasz van pure armoede de bal met de handen moest grijpen. De daaruit voort vloeiende vrije trap wipte „Beer" Kreijermaat uiteindelijk over. De Hon garen. gestoken in witte broeken en wit te truien, begonnen overigens in deze fase als schimmen rond do Rotterdam mers te draaien, die echter een zeer hoog tempo bleven voeren. Een diago naal schot van Bundszak, dat Pieters Graafland op een verbluffende wijze uit de bovenhoek haalde, was een van de weinige waarachtige Vasas-wapenfeiten. De geweldige geestdrift van de Feijen- oorders kreeg eindelijk een verdiende beloning. Een ogenblik kreeg Coen Mou lijn, gewoonlijk door twee man bewaakt, de gelegenheid de bal in vrije positie te spelen. Bliksemsnel centerde hy naar de doelmond. Daar stond Cor van der Gijp. Hy rondde de aanval af met een kopstoot, die keeper Szentimihalyi kans loos sloeg. Geestdriftig begroette het sta dion dit doelpunt. (1-0). Het bruisende enthousiasme werd iets bekoeld door de tegencharges van de Hongaren, die hun gevaarlijke voorhoede met stuk voor stuk klassespelers meer werk begonnen te geven. De ervaren en pijlsnelle midvoor Machos schoof bres sen in de Feijenoordverdediging, die tot op dit ogenblik goed overeind was ge bleven, maar nu toch steeds meer moei te kreeg met de vijandelijke aanvalsma- chine- De Boedapester sterren schiepen schietkansen voor elkaar. Eddy Pieters Graafland ontfermde zich over moeilijke ballen en de Hongaren waren zo beleefd ook vrij veel naast te schieten. De druk op de rood-witte veste werd te groot. In de 37e minuut was er weer een van die vloeiende Vasas-attaques. Machos plaatste naar Varkas en deze tikte naar Pal I, die voor Pieters Graaf land stond vooraleer deze het zeif zag. Een eenvoudige trap was voldoende om de balans in evenwicht te brengen (1-1). Het opgetogen publiek wist deze stand te waarderen. Het vechtende Feijenoord en het technisch meer begaafde Vasas mochten tevreden aan de tweede helft beginnen. Vasas, dat beter combinatiespel op de grasmat bleef leggen, zag hoe Feijen oord met eenzelfde onblusbaar enthou siasme aan de tweede helft begon. Coen Moulijn, die in de eerste 45 minuten niet al te veel in het spel werd betrokken, kreeg nu meer te doen. De permanente bewakers Bundzak en Ihosz lieten hem niet los, maar toch zag de linksbuiten kans om in de zevende minuut diep in de Vasas-verdediging door te dringen. Doelman Szentimihalyi tipte de bal juist over de lat. Enkele seconden later deed hij dat wéér, en nu was het een kanon schot van de sterk opdringende Kreijer maat. Een *mje trap van dezelfde spe ler, na een zware charge van Ihosz op Moulijn, leverde niets op. Feijenoord wist niet van wijken. Het wilde doelpunten maken om met een wat rustiger gemoed op 28 nov. de reis naar Boedapest, te aanvaarden. Het scorebord bleef echter onaangeroerd. De Honga- COR v. d. GIJP doelpunt ren schermden met de voortreffelijk ac terende stopper Meszoly aan het hoofd het doel zeer goed af. Eén foutje maak te de genoemde spil; hij tikte bij een lange uittrap van Pieters Graafland de bal naar zijn eigen keeper terug. Cor van der Gijp sprintte, maar hij kwam een fractie van een seconde te laat om te scoren. En de Hongaren Zij bleven bijzonder mooi combineren, maar scherper dan in de eerste speelhelft trad nu aan het licht, dat zij de man misten die de aan val kon afronden- Een speler als Farkas had de kans die hij in de 31e minuut kreeg, (hij stond vrij voor Pieters Graaf, land) moeten kunnen benutten. Met een slotoffensief van Feijenoord kwam het einde van een strijd die zeer genietbaar was, maar die de Rotterdam se sterren toch niet de voorsprong bracht waarmee zij zo graag naar Boe dapest waren gereisd. De achttien deelnemers aan de voetbal pool van het afgelopen weekeinde, die dertien uitslagen juist hadden voorspeld moeten een bedrag van f 145.723.60 delen. *01 ontvangen elk f 6.881.60 netto. Voor de 426 spelers, die 12 uitslagen goed hadden, is de spoeling wel erg dun. Van de f79.485.60 die voor de 2e prijs beschikbaar was, krijgen zij f 186.—. Het prijzengeld voor de prijs van dg gelijke spelen bedroeg deze week een bedrag van f 39.742.80. De 72 deelnemers die voor deze extra-prijs in aanmerking Komen, krijgen f 552.— uitbetaald. De manager van Eder Jofre, de Brazi liaanse wereldkampioen bantamgewicht, beeft bekendgemaak' dat Jofre bereid is gevonden zijn titel op 22 maart in Tokio ,n *e zetten tegen de Japanner Katsoesji Aoki. Aanvankelijk hadden Jofre en zijn va ster, die tevens de trainer van de kam poen is, bezwaar tegen een partij ineen land met een koud klimaat gedurende winter. Jofre kreeg een gage van 30.000 dollar gegarandeerd. Tevens wordt me. Amerikaanse pro motors onderhandeld over een partij in New York tussen Jofre en de Ameri kaanse vedergewicht Davey Moore. Ook wordt gedacht aan een partij tegen de Kampioen van Brits West-Indië, Killer oolomon, en tegen de Italiaan Piero Rollo, die Europees kampioen is. De Italiaanse promotors zouden een garan tie van 30.000 dollar hebben aangeboden, aoch Jofre wenst 40.000 dollar. Afgelopen zondag was het stil op onze voetbalvelden i.v.m. de voor ons zo succesvol verlopen interland tegen Zwitserland. Geen competitievoetbal dus wat de gelegenheid biedt even een terug blik op het verloop van de topscorer stand te werpen. Het meest opvallende is dan wel, dat de afgewerkte tien wedstrijden zo weinig leiders hebben opgeleverd. Zegge en schrijve n.b twee. De» start van de P.S.V.'er Kerkhoffs was veelbelovend en 'met drie doelpunten eiste hij de eerste plaats- op. 'Ieder die de schutterscapaci- teiten van Kerkhoffs kende, wist dat het moeilijk zou zijn hem van de top te ver dringen. Deze overtuiging deelde de P.S.V.'er schijnbaar niet, want eerst in de tiende wedstrijd maakte hij zijn vier de doelpunt. Na de tweede wedstrijd kreeg hij dan ook prompt gezelschap en wel van Tim mermans (Willem II), Rahn (SC Ensch.) en Bodnar (Sparta)- Reeds in de vol gende wedstrijd rukte Bela Bodnar zich uit dit kwarte' los om alleen de leiding te nemen. Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren heeft hij deze nog stevig in handen of voeten. Met zijn elf treffers is hij op dit moment de meest succes volle schutter uit het betaalde voetbal. Opvallend is wel dat van het mede aan de leiding staande DOS, niemand in de hoogste topscorersregionen te vinden is. Zelfs nog niet in de middengroep. De naam van DOS-topscorer Tonny van der Linden ziet men pas bij acht andere spe lers die het tot vier doelpunten brachten. Het grote aandeel dat Bodnar in Spar ta's positie op de ranglijst heeft, blijkt eerst goed wanneer men ziet, dat Spar ta's tweede man Wilson slechts driemaal het vijandelijk doelnet deed trillen. Voor zondag ziet het wedstrijdpro gramma er heel aardig uit. De grootste winst zou weieens voor Henk Groot zijn weggelegd in de strijd tegen de Vole- wijekers. Of Schumann zijn opmars zal voortzetten valt te betwijfelen, want de DOS-achterhoede is niet gemakkelijk te passeren. Rahn zal het ook niet zo lek ker meezitten tegen de hechte ADO-de- fensie, die slechts negenmaal werd ge passeerd. Koploper Bodnar zal tenslotte het üiterste uit zijn voetbalbenen moeten halen, wil hij onze nationale doelman Peter van de Merwe voor onoplosbare problemen stellen. Een delegatie van het Indonesisch Olympisch Comité komt op 23 novem ber naar Lausanne, om het Int. Olym pisch Comité in deze stad een lezing te geven van het conflict, dat zich in de afgelopen zomer heeft afgespeeld op de in Djakarta gehouden Aziatische Spelen. Het Indonesisch Olympisch Comité zal beschuldigingen van het IOC moeten weerleggen, dat de uitsluiting van Na- tionalistisch-China en Israël van deelne ming aan de Aziatische Spelen, de Olympische beginselen van het van el kaar gescheiden houden van sport en politiek, heeft geschonden. Het IOC had van de Indonesiërs schriftelijk uitleg gevraagd, maar zij verkiezen persoonlijk contact. Aan de modernisering van 't beroem de Empire-stadion te Wembley wordt 500.000 pond besteed, maar als men zou moeten afgaan op de resultaten van de voorverkoop van de wedstrijd in Enge land, is het weggegooid geld. Vroeger kon men bij die wedstrijd tenminste 60.000 bezoekers verwachten. In de voorverkoop haalt men thans de 10.000 nog niet en als er op 21 novem ber 30.000 komen, zal de directie haar handen dichtknijpen. De directie zegt dat de enige redding zou zijn als de keuzecommissies alle zes spelers van de Spurs die in aan merking kunnen komen opstellen: Grea ves, Norman, en Allen bij Engeland, Jones, Medwin en Hopkins bij Wales. Voorts bepleit de directie dat de En gelse voetbalbond haar ploeg eerder kiest. ,,Wie bestelt kaartjes voor een toneelvoorstelling als .men niet weet wie de spelers zullen zijn trekt men als vergelijking. Het hoogtepunt voor de Neder landse atletiek in het jaar 1963 is ongetwijfeld de zeslandenontmoe- ting tussen West-Duitsland, Frank rijk, Italië, België, Zwitserland en Nederland, die dit jaar op 13 en 14 juli a.s. in het Diekmanstadion van Enschede, voor het eerst in ons land zal worden gehouden. Tevens zal er voor het eerst een Bene- luxploeg, bestaande uit de beste atleten van België, Nederland en Luxemburg te gen Groot-Brittannië uitkomen. Voor de heren staan er nog landenwedstrijden te gen Noorwegen, Frankrijk en Oostenrijk op het programma. De Nederlandse dames komen uit iegen Oost-Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het programma voor Nederland ziet er als volgt uit: 8 juni: Billingham: Groot- Brittannië B - Benelux (hei-en); 15 juni: Den Haag: Int. jeugdwedstrijden; 16 juni: Nederland - België - Mittelrhein (heren); 16 juni: West-Duitsland - Nederland - Zwitserland, 30 km hardlopen; 22 en 23 juni: Nederland - België Groot Britta- nië, vijf- en tienkamp. 26 en 27 juni: Oslo - Noorwegen - Nederland (heren) 30 juni: nn: Niederrhein - België B - Zuid-Nederland (dames en heren) 13 en 14 juli: Enschede: zeslandenwedstrijd West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Bel- De Europese zwaargewicht kam pioen Ingemar Johansson heet: een aanbieding van 200.000 „belas tingvrije" dollars gekregen, als hij wil uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen Archie Moore en Cassius Clay. Het gevecht zou moeten plaatsvinden in Miami, op 19 januari 1963. Edwin Ahlqvist, de persoonlijke advi- seur van Johansson, zei dat hij het aan bod zeer goed vond, 'maar dat hij eraan twijfelde of Ingemar binnen deze kor te spanne tijds in topconditie zal kun nen geraken. Hij betwijfelde het ook of Johansson in de Verenigde Staten zal bekendgemaakt, dat er binnenkort kunnen uitkomen voordat zijn belasting- commissie zou worden gevormd waarin schulden betaald zijn. men tot samenwerking wilde komen, Robert Kennedy, de Amerikaanse mi nister van justitie, heeft de twee grote Amerikaanse atletiekbonden gevraagd hun nu al drie jaar durend geschil ter- wille van het prestige van de Verenigde Staten op de OlyYnpische Spelen van 1964 in Tokio, bij te leggen. Kennedy deed zijn beroep woensdag na de talloze vruchteloze onderhande lingen tussen de Amateur Atletiek Fede ratie (A.A.U.) en de nationale universi teit atletiekbond (N..C.A.A..) De N.C.A.A., die verreweg de meeste atleten levert voor de Amerikaanse ver tegenwoordigende atletiekploegen, heeft onlangs gedreigd haar leden te zullen verbieden deel uit te maken van de ploeg voor de spelen van Tokio. Ook had de N.C.A.A. meer zeggenschap gevraagd in het Amerikaanse atletiekbeleid. Boven' dien had de bond het recht om „open' atletiekwedstrijden te organiseren voor zich opgeëist. De A.A.U. daarentegen stelde dat zij het enige lichaam was dat toestemming kon geven tot he organiseren van open" wedstrijden. Bovendien had de federatie gedreigd de N.C.A.A.-atleten, die op „open" wedstrijden zouden star ten. de "amateurstatus te ontnemen. Kort nadat Robert Kennedy zijn be roep op de bonden had gedaan, werd een gië, Zwitserland en Nederland (heren) 21 juli:: nn: Frankrijk - Nederland (he ren) 21 juli: nn: Nederland - Frankrijk (meisjes) 28 juli: nn: Oost Duitsland - Nederland (dames) 28 juli: Wenen: Oostenrijk - Nederland (dames) 28 juli: Wenen: Oostenrijk - Nederland (heren) 10 en 11 augustus: Nederlandse kampi oenschappen (dames en heren). 18 au gustus: Frankrijk - Nederland (dames) 23, 24 en 25 augustus: Brussel: interge- allieerde militaire kampioenschappen. 25 augustus: Nederland - Mittelrhein (jeugd) 31 augustus en 1 september: Berlijn: zes stedenontmoeting Berlijn. Amsterdam, Hannover, München Stock holm, Wenen (dames en heren) 1 sep tember: Nederland - België (junioren) 13 en 14 septemebr: Londen: Groot Brittanië - Nederland (dames) 15 sep tember: Niederrhein - Nederland (juni oren) 29 september: Niederrhein- Bel gië - Nederland (jeugd). In de nacht van dinsdag op woensdag is plotseling, op 68-jarige leeftijd, in Tilburg overleden de textielfabrikant, de heer E.H.M. Mutsaerts, een van de pioniers in de Nederlandse autosport. Voor de oorlog was hij een van de meest gerenommeerde rallyrijders, die negen keer de Rallye Monte Carlo reed met als beste prestatie een derde prijs. Zijn eerste start was in 1929. Bovendien was de heer Mutsaerts een bekende fi guur in de internationale Alpenritten en de Dumonceau-bekerritten. Vele prij zen getuigden van zijn grote prestaties. In 1947 behoorde hij tot de oprichters van de RAC-Zuid, van welke organisatie hij van het begin tot aan zijn overlij den voorzitter was. Voor de jaarlijkse damlandenwedstrijd Nederland-België, die wordt gehouden op zondag 18 november te IJmuiden, is het volgende Nederlandse tiental gefor meerd: P Rozenburg, Laros, Dukel, Mors veld. Tielrooy, Gerrevink. Ligthart, v.d. Berg, ir. Krijgsman en Vooys. '</,yy BELA BODNAR tot nu toe topscorer Van 17 t.m. 20 juni van het volgend jaar zal op de Londense Queen Club een tennistoernooi voor dameslanden-teams worden gehouden. Dit toernooi dat jaar lijks zal worden gehouden, is de equi valent van de wedstrijden om de Davis- cup, het wereldkampioenschap voor he ren landenploegen. In tegenstelling tot het Daviscuptoer- nooi, dat verdeeld over een periode van acht maanden wordt gespeeld, zal het dartïestoernooi volgens een afvalsysteem in vier dagen worden afgewerkt. Naast Australië, Zuid-Afrika en Enge land hebben talrijke andere landen al grote interesse getoond voor het nieuwe toernooi. De organisatie van de wedstrijd in 1964 is opgedragen aan de Verenigde Staten. Volgens de reglementen mag er zowel op gras als verharde banen worden ge speeld. Ingeval van slechte weersom standigheden tijdens de wedstrijden moet het toernooi op een overdekte baan wor den voortgezet. Men verwacht dat voor het komende toernooi minstens 16 van de 58 bij de internationale tennisfederatie aangesloten landen zullen inschrijven. De uit drie speelsters bestaande teams spelen twee enkelspelen en een dubbel. Anderlecht is erin geslaagd de volgende ronde in de Europacup te bereiken. Voor een uitverkocht Heizei Stadion te Brussel, waarin 70.000 mensen een plaats had den gevonden, klopten de wit- hemden rivaal CNDA Sofia, maai de manier waarop de Bulgaarse gasten zich in de 2e helft ge droegen, wierp een schaduw over deze wedstrijd, waarin men af en toe van fraaie voetbalstaaltjes getuige kon zijn, al kwam Ander lecht beslist niet tot het spel van de laatste twee competitiewed strijden. CNDA Sofia bediende zich van middelen die de term „obstructie" ver overtroffen en lift een bijzonder slechte indruk achter. Captain Martin Lippens heeft de moeilijke taak gehad twee strafschoppen te moeten ne- toch wel een goal verdiend. Het pleit daarentegen voor de Bulgaarse goalie dat hy het bruine monster met groot machtsvertoon uit zijn heiligdom ran selde. Het Heizelstadion stond op dat mo ment te trillen en met de bekende roars en slogans voerde Anderlecht het tempo op. De Deense arbiter haalde na een tien tal minuten de woede van het legi oen op zijn hals. Hanon had een schitterende pass afgegeven aan Stockman, die ech ter zonder pardon bij de benen werd gepakt door doel man Naidenov en hoe het stadion ook loeide en brulde, de Scandinavische arbiter kende geen straf schop toe. Aan de andere kant had Fa- zekas het aanzienlijk rustiger. Jamikov liet af en toe wel aardige staaltjes van techniek zien, maar doeltreffend waren ze niet. Stockman was na een half uur dicht bij de openingstreffer, toen hij de bal mooi aangegeven kreeg van Lippens; de kogel die hij afvuurde kon keeper Naidenov echter nog niet onschadelijk maken. Het kon niet anders of de Bel gen zouden met een voorsprong gaan LIPPENS 2 maar raak men, maar hij deed dit naar be horen onder een welhaast doodse stilte. Vooral na de tweede treffer werd het een uiterst ongezellig duel waarbij de Deense arbiter verschillende malen zijn boekje te voorschijn moest haien. Anderlecht pakte meteen de zaken flink aan. Kogels werden afgevuurd op het doel van keeper Naidenov, die na vier minuten bepaald geluk had dat Di- mitrov in de buurt was toen Ilanon een vrye trap nam. Direkt daarna gaf de snelle Puis een gevaarlijke voorzet, die door Van Himst op kundige wyze voor doel gewerkt werd, maar tot een treffer kwam het nog niet. Het was al Ander lecht wat de klok sloeg in deze eerste minuten en toen Jurion na een fraaie demonstratie de bal naar Puis goochelde, die met een enorm hard schot Naidenov op de proef stelde, hadden de Belgen rusten, maar toch moest deze voorsprong behaald worden uit een strafschop. Na een bijzonder verwarrende situatie loste Puis een schot dat Naidenov losliet, de bal liet rollen en daarna beging de Bul gaar zijn tweede grove overtreding. De vrije trap die genomen mocht worden had op de gasten blijkbaar niet de ge wenste uitwerking, hoe dan ook, Stock man werd toen hij de bal wilde koppen fel in de rug geduwd en dat deed de maat overlopen. Martin Lippens zette zich achter de bal voor de strafschop en dat betekende on der doodse stilte 1-0. Stockman en Hanon knalden voor rust nog enkele keren ge vaarlijk op doel, maar tot de thee bleef het bij 1-0. De tweede helft werd ingezet met en kele zwakke momenten van de Belgische doelman, maar veel tijd om daarover te treuren had men niet. De Bulgaarse gas ten gingen namelijk zo fel aanvallen, dat de sfeer na enkele minuten reeds uit gegroeid was tot „bijzonder vijandig De spelers van CDNA Sofia gingen zich van allerlei unfaire middelen bedienen om de tegenstander onschadelijk te ma ken en Jean Pierre Jansens was daar het eerste slachtoffer van. De rechtsbuiten werd op grove wijze gehaakt, hetgeen de stemming in het veld uiteraard niet ten goede kwam. Toen vier minuten later Van Himst op bijna dezelfde manier, vlak voor doel, tegen de groene mat gewerkt werd, kwam Anderlecht aan een tweede strafschop toe. Captain Lippens had op nieuw de moeilijke taak het leder in de netten te trappen, maar wederom kweet hij zich naar behoren van zijn taak (2-0). Hierna werd het een uiterst onvrien delijke strijd, waarbij Sofia zoveel over tredingen beging, dat ze moeilijk te tel len waren. Op de meest onsportieve ma nieren ging men de Belgen letterlijk te lijf en het kwam dan ook geregeld tot botsingen. Vooral Kovatchev „onder scheidde*' zich bij dit voetbalgevecht in de ware zin des woords. Puis werd het eerst opgeschreven door de arbiter, die later nog verschillende namen toevoegde. Of het doelpunt dat Jansens na 23 minu ten maakte buitenspel was, zoals de Deen oordeelde, wagen wij te betwijfe len, maar tijd om ook hierover na te denken werd niet gelaten. Verbiest ging namelijk even een rol spelen op het strijdtoneel, toen hij gehaakt werd door Tzanev, maar in zijn woede Jakimov te lijf ging; ook hij kreeg „een bon". An derlecht kwam nog enkele malen dicht bij een doelpunt, maar aan 2-0 had men tenslotte toch genoeg. Alles bijeen ech ter een hoogst onplezierige wedstrijd waarin Anderlecht verdiend won. Milaan klopt 3 -O Ipswich-Town De eerste wedstrijd in de tweede ronde van het toernooi om de Europabeker voor landskampioenen tussen Milaan en het Engelse Ipswich Town, is door de Milanezen met 3-0 gewonnen, nadat de thuisclub bij de rust reeds met 2-0 de leiding had gehad. De wedstrijd werd bedorven door een zware regenval, welke van het veld een moeras maakte. Milaan was duidelijk de sterkste. De Italianen speelden beter samen en waren sneller dan de Engel sen. Dukla in 1/4 finale De Tsjechische kampioen Dukla heeft de kwartfinales bereikt in het toernooi om de Europese beker door een 5-0 zege op de Deense club Esbjerg. De eerste wedstrijd tussen de beide clubs was geëindigd in een gelijk spel, 0-0, zodat Dukla overgaat naar de vol gende ronde. EUROPA-CUP VOOR BEKERWINNAARS Uitslagen van woensdag. Odense-Grazer AK 5-3, (Odense naar kwartfinale), Botev Plovdiv-Shamrock Rovers 1-0, (Plovdiv naar kwartfinale). FC Nürnberg-St.-Etienne 3-0. (Nürnberg naar kwartfinale), Ujpest-Napoli 1-1, Slovan-Tatabanya 1-1. De stad Lausanne heeft haar aanbod de Olympische Spelen 1968 te organiseren ingetrokken, zo is nu officieel bekendge maakt. 'De gemeenteraad schreef een brief aan de secretaris van het Zwitserse Olympi sche comité, Jean Weymann, waarin er op gewezen werd dat het financiële ver lies dat de spelen zouden opleveren, tien miljoen Zwitserse frank of meer zou bedragen. Aangezien de stad reeds al haar financiële reserves en aanzienlijke federale subsidies heeft uitgegeven om de Zwitserse nationale tentoonstelling in 1964 te financieren, acht de raad het on mogelijk om vier jaar later opnieuw zulke grote onkosten te maken. Lausanne wil zich echter wel kandidaat stellen voor de Olympische Spelen 1972 of 1976, aldus de brief. De vroede vade ren.spreken tenslotte de hop uit, dat de Olympische winterspelen 1968 zullen worden toegewezen aan een andere Zwit serse stad Sion, in de Alpenstreek Valais. TOTTENHAM HOTSPUR, de Engelse bekerhouder, zegevierde in Cairo met 7-3 over de Egyptische kampioensclub Zamalek. KAPELLE, 14 nov. Jonathan I 75 57—58 70 54,60, 65 52.90—53.50. 60 43.70, II 75 41 70 40—41, 65 39.20—39.60. 60 32.60—33.80. lid 24.90—29, III gr. 25—33 IHf 23.4023.70, Goudreinette I 85 5253 80 53.70—53.90, 75 51-80—52.10, 70 48.30— 48.80. 65 45—46, II 85 45, 80 47. 75 46. 70 45, 65 43, lid 38—39, III gr. 43—44, IHf '638, Goudreinette geel I 85 6871, 80 69—74. 75 65—71, 70 58—65, 65 47—48, Rode Goudreinette I 80 60, 75 58, Laxton Superbe I 75 51. 70 53, 65 45, 60 39, lid 28, III gr. 38, III f 25. Glorie van Hol land I 80 50. 75 52, 70 53, 65 47. II 80 48, 75 47—48 70 47—48. 65 43—44. lid 36, III gr. 39, III f. 31—35, Cox Orange Pip pin I 75 82—90. 70 79—91. 65 73 -77. 60 60—66, 55 46—55. II 75 76, 70 66, 65 62, lid 31—42. III gr. 52—61, III f. 32—42, Golden Delicious I 85 67—72, 8.0 72—83, 75 72—84. 70 71—32. 65 68—73, 60 61—64. II 80 65—68 75 65—71, 70 61—70, 65 59— 64, 60 48—54, lid 36—42, III gr- 52—65, III f. 30—38, Lombard Calville II 80 45, 75 47, 70 45, 65 40, 60 34, lid 26, IHgr. 28—33 III f. 19—23, Zoete Ermgaard I 65 66 60 63—67, 55 52—56, lid 28—34, III gr. 37, III f. 22—25, kroet 9—11, Ster appel I 65 75—76, 60 68—77, 55 56—66, II 65 59, 60 51—64, 55 38—46, lid 27—32, III gr. 34—36, III f. 19, Winston II 75 42, 70 40, 65 38, 60 34, val 21. Campagnezoet I 60 58, lid 28, Groninger Kroon II 65 3543, 60 39, Ingrid Marie I 65 60, 70 63—65. II 60 48, lid 29, Gelders Zoet I 70 48, lid 22, Bloemzoet I 70 51, 75 50, 65 47, II 60 37, Crimson Cox I 55 48, 65 63, 60 60, Geplukte kroetappels 22.70, val- kroetappels 21-80. St. Remy I 75 31, 65 29.30, II 75 30, 65 27, lid 22.70—24.20, III gr. 25, III f. 19. Comtesse de Paris I 70 30, 65 28, 60 25.20—25.30, 55 18.30, II 65 24, 60 22, lid 13. III gr. 17—20, III f 1214, Conference II 65 65, 60 62, 55 57- 59, lid 39, Zwijndrechtse Wijnpeer I 55 35, 50 28. lid 16, III gr. 21, IÏI f. 13, Gieser Wildeman I 60 5962, 55 4752, 50 42—47. II 60 53—55, 55 44—47, 50 37—38, lid 22—25, III gr. 30—39, III f. 1724. kroet 911, Kleipeer II 50 27, Brederode II 70 35, 60 35, III f. 15—21. Josephine de Malines I 60 40. 55 29, 65 50, Emile d'heijst I 60 38, 55 32, Nou veau Poiteau II 65 20, 55 20—22, III f. 6,5, Souvenir de Vacheur II 60 30, Beurre Alex Lucas II 70 42, 65 37, Doyenne du Cornice II 80 104, 75 104, III gr. 87, drui ven I 136142, II 106108, noten Per stuk I 2, Mispels I 24, bramen per doos II 34, aardappelen II 6,59,5, kriel 2,5, groenten; andijvie 1831, bloemkool 1148, sav. kool 917, witte kool 7,510 rode kool 16, spruiten 3266, witlof 68, afw- 3749. prei 2830, koolrapen 1,5, breekpeen 1217, knolselderie per stuk 11, boerenkool 8,513. kassnijbonen 1.62, tomaten All 43—44, Bil 42—47, CII 26— 31, CC 25. GOES, 14 nov. Black alicante 1 142- 146, 2 133, groenten per stuk: bl.kool Al 48-60 A2 37-46 BI 42-44 B2 29-35 afw. 14- 26, kropsla 2 4-5, Cl 4-5, knolseld. 1 8, 2 4-5,5; per bos: wortelen 18; per kg: witlof Al 76-79 A2 59-74 B2 62-68. spruiten Al 45-47 BI 24-31 B2 25, torn. Al 50 A2 36 BI 29-57 Cl 34, prei Al 28-31 A2 26, and. 1 22-25, 2 17-20, gr. sav.kool 1 17-20. 2 10-16. r.kool 1 17-19, 2 6-13, w.kool 1 12, boerenkool 1 19-24, peen BI 11, Cl 9, veldsla 2 35-45, stoksnijbonen 1 179. DEN BOSCH. 14 nov. Aanvoer 7779 stuks, 2348 runderen, 307 graskalveren, 878 vette kalveren, 864 nucht. kalveren, 254 schapen, 21 geiten, 30 fokzeugen, 519 slachtvarkens, 9 lopers, 1826 biggen, 723 slachtrunderen. Prijzen: melk- en kalfkoeien* 550-1050, guste koeien 475-800, graskalveren 200-350, kalfvaarzen 650- 1025, klam vaarzen 550-750, guste vaarzen 500-725. pinken 325-500, nucht. kalveren voor fok of mesterij 65-175, weideschapen 70-90, ooien met lammeren 55-75, dracht, zeugen 275-375, lopers 62-78, biggen 40-55, vette schapen 85-110, vette lammeren 85-115, alles per stuk; slachtrunderen extra kw. 275-295. Ie kw. 255-275, 2e kw. 230-250, 3e kw. 220-230, vette stieren 210- 225, worstkoeien 240-270, alles per kg gesl. gew.: vette kalveren le kw. 220-240, 2e kw. 180-210, 3e kw. 155-175, nucht. slachtkalveren 110-135. slachtzeugen le kw. 136-144, 2e kw. 130-136, slachtvar kens 165-175, alles per kg lev. gew. Overwicht: melk- en kalfkoeien aanvoer groot, handel vrij goed, prijzen vaster; guste koeièn ruim, kalm, prijsh.; jong vee groot, rustig, lagere prijzen; vette kalveren minder, zwak, lagere prijzen; nucht. slachtkalveren ruim, gunstig, prijs houdend; schapen en lammeren beperkt, redelijk, weinig verandering; fokzeugen normaal, levendiger, vaster; lopers en biggen normaal, iets stijver, iets stijvér; slachtvee groot, langzaam, niet gehand haafd; slachtzeugen ruimer, matig, ge drukt. TERNEUZEN. 14 nov. Sla 2 7,2-15,7, bl.kool A 60 A2 31-57 B2 13-32 C2 12-16 N afw. 11-32, knolseld. 15-18, seld, 3-9, peen 23-28, meerlanders 1 11,2-11,4, bintjes 1 9,6-10,10, and. 2 21-36, kassnijbonen 187. boerenkool 17. r.kool 14-18. sav.kool 11-26, w.kool 18-19, breekpeen 6-11, prei A2 34-49 B2 19, knolseld. 23-25, spruiten gesch. 66-72, ongesch. 41-57, torn. A2 44-47. uien 25-28, witlof A2 62-78 B 62-90 B2 49-72 afw. 30-53, spin. 11-23; cox orange p. 1 75 90. 70 85, 65 76—77, 60 62— 66. 55 53, 2d 33. 3 grof 61. 3 fijn 30, kr. 35: goudreinette 1 85 53, 80 54, 75 53, 70 49, 65 44. 2,85 51, 80 49, 75 48. 70 45. 65 41. 2d 34, 3 grof 36—40, 3 fijn 32—34, kr. 2225; jonathan 1 80 59, 75 5456, 70 54, 65 53, 60 41. 2 80 45, 75 45. 70 42. 65 40. 60 35, 2d 24, 3 grof 36. 3 fijn 28, kr. 27: gl. v. holl. 1 85 45, 80 45, 75 46, 70 47, 65 42, 2 85 41, 80 44. 75 44. 70 43. 65 41, 2d 27. 3 grof 37. 3 fijn 24. kr. 18; gold, delicious 1 80 74, 75 75, 70 7374. 65 67. 60 53—55, 2 80 68, 75 64—69, 70 58—69. 65 55—65. 60 41—53. 2d 37, 3 grof 53. 3 fijn 36. kr. 38: st. remy 2 65 2628, 2d 24. 3 grof 25. 3 fijn 2024; gieser wil deman 3 fijn 2835; d. du cornice 2 75 91, 65 90. 3 grof 8183: zwijndr. wijn peer 1 50 2028. 2d 1320; comt. de paris 3 grof 14, 3 fijn 68. Konstanz 257 1), Rheinfelden 152 (+3), Oppenheim 170 (onv.), Straats burg 422 G|-5), Maxau 297 (+4), Plochin- gen 95 (onv.), Mannheim 103 3), Stein- bach 117 2), Mainz 129 1), Bingen 64 -f3), Kaub 68 (-f4). Trier 53 (—8), Koblenz 72 (onv.), Keulen 10 (+2), Ruhrort 169 (—1). Lobith 771 (4-2). Nij megen 554 (onv.), Arnhem 620 1), Eefde IJssel 126 (-f2), Deventer 53 (f2). Monsin 5446 (-J-2), Visé (onv.). Borgharen 3838 5), Belfeld 1075 (onv.). Grave beneden de sluis 506 (-f6). Het Bestuur der Waterkering van het Calami- teuze Waterschap Scherpenisse, te Scherpenis- se, zal op woensdag 5 december 1962 des voor middags om 12.00 uur, in hotel Sturris, te Scherpenisse onder nadere goedkeuring van Heren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: het herstel, de vernieuwing en het on derhoud tot en met 31 december 1963, van de Aard-, Kram-, Rijs- en steenglooi- ingswerken, alsmede het maken van Buitengewone werken, bestaande uit het aanbrengen van een teenvoorziening en hel inwassen van een steenbezetting aan de Waterkering van het bovengenoemde Calamiteuze Waterschap. Borgen worden niet vereist, de bestekken no. 126, liggen ter lezing bij de waterbouwk. amb tenaar, te Scherpenisse en ten kantore van de secr.-ontvanger, bij wie zij op franco aan vraag verkrijgbaar zijn a f 3.— per stuk (zo lang de voorraad strekt) (postrekening no. 333197. t.n. der waterkering) Aanwijzing op woensdag 28 november 1962, van 11-12 uur, samenkomst in hotel Sturris, te Scherpenisse, buitendien geschiedt geen aan wijzing. Het bestuur voornoemd, H. van Gorsel, voorzitter. P. Jagt, secretaris-ontvanger.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 23