AAN GELD-EN ANDERE PRIJZEN Verdiende t DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Belangrijk bericht voor de 3 miljoen amateurfotografen in Nederland (Van onze In een magnifie® heeft Feijenoord «I de achtste finale I de Europa-cup g® gen Vasas Boedaf® nische supremati® ren vloeide weg I enthousiasme vat® mers, die in de 23® een schitterende I Moulijn door Cor sprong kwamen. I voor de rust maa® Pal I gelijk uit c<® aan ook Varkas er® deelgenomen. Het publiek be® met enthousiasme. I spelbeeld zeer juisB ses, knap combine I op grond van zijnB goal. Feijenoord opl aanvalsspel. Feijenoord begoil enkele flitsende I Hongaren keken vel Bouwmeester, diel tweede minuut eefl voet draaide dat I doelman Szenkmihl grote moeite tot cl werken. Het was het begin I magnifieke acties vól En Eddy Pieters Gra® op de grond werpen® schot van Pal X te st® had het publiek geap® deze safe of Frans Boi® fraaie kans voor Jan® ter buitenspel stond. braak, die door Bou\® werd gezet en via Hoi® der Gijp afgerond n® Feijenoord-midvoor s<® over) zette het licht defensie op rood. De mandeerde enkele mal de vloedgolf van aanvl men. Maar dat lukte al er volgde een nieuwe I j vige Bouwmeester, di<l mihalyi tot een nieuwe plichtte. Zó werd de het nauw gedreven, Ihasz van pure armoec handen moest grijpen- vloeiende vrije trap Kreijermaat uiteindelij] garen, gestoken in witte te truien, begonnen 01 fase als schimmen r.°nl mers te draaien, die fl hoog tempo bleven voJ naai schot van Bunds; Graafland op een verbl de bovenhoek haalde, weinige waarachtige Vö Sigarenrokers zijn tevreden mensen. Wie sigaren rookt, geniet. Er gaat vriendelijkheid van een sigarenroker uit. Sigarenrokers zijn daarom ideale objecten voor de foto graaf, die'n plezierig plaatje wil maken. In de fotowedstrijd „MENS en SIGAAR" kunt u er forse prijzen mee winnen. Kijk om u been - buiten en thuis - naar tafereeltjes, waarbij sigaren worden gerookt. Het zal u niet moeilijk vallen aardige scènes te vinden. Steek na afloop een lekkere sigaar op. 4 maanden lang elke maand 3 hoofdprijzen van WAT U MOET DOEN: Fotografeer buiten of binnen - met bet eenvoudigste boxje of <fe meest geperfectioneerde kleinbeeldcamera - zo nodig met flits. Voorwaarde is dat er één of meer sigarenrokers op uw foto voor» komen. Maak er een zo origineel mogelijke zwart/wit- of kleuren foto (géén dia's) van. Hiermee maakt u kans op een van de vele prijzen, misschien zelfs op een hoofdprijs van 500, In te zenden foto's moeten minimaal 9 x 9 cm en mogen maximaal 18 x 24 cm zijn. Vergroot uw foto(s) of laat het uw fotohande laar doen. U kunt elke maand ten hoogste 3 verschillende foto's inzenden, de eerste keer vóór 13 december a.s. De fotowedstrijd „MENS en SIGAAR" bestaat uit 4 ronden en loopt tot 7 maart 1963. U kunt slechts 1 maal per ronde voor een 1ste, 2de of 3de prijs in aanmerking komen. De vaststelling van de prijswinnaars geschiedt door een jury, be staande uit: J.J.Hen s> Erevoorzitter Bond van Nederlandse Amateur foto gr af en Verenigingen (B.N.A.F.VJ M. C. Meijboom, Fotograaf W. J. Stumpel, Public Relations Officer van de Stichting ter Bevordering van de Amateurfotografie Mr. J. Derks, Creatief Adviseur Reclamebureau delaMar Dis. H. van der Waerden, Secretaris Commissie Collectieve Propaganda voor Sigaren De uitspraak der jury is voor alle partijen bindend. Correspon dentie hierover kan niet worden gevoerd. Foto's, niet opgeplakt, in gesloten envelop, als brief gefrankeerd, inzenden. Vermeld duidelijk op de achterzijde van elke foto uw naam en adres, als mede aantal ingezonden foto's. Inzendingen aan de Commissie Collectieve Propaganda voor Sigaren, Postbus 309, Eindhoven. Op de envelop vermelden: „MENS en SIGAAR". Verdere inlichtingen vindt u in de folder „MENS en SIGAAR", die gratis bij alle sigarenwinkeliers en fotohandelaren voor u klaar ligt. Bovendien zijn er nog vele andere prijzen tot een gezamenlijke waarde van f. 1.500.- per ronde. De foto's van de eerste- en tweede prijswinnaar uit elke ronde worden gepubliceerd. Aan het slot van de wedstrijd zal het publiek uit de vier eerste prijswinnaars de winnaar van de ere-ronde aanwijzen; hem wacht nog een extra attractie. Zij, die de foto aanwijzen, waarop de meeste stemmen vallen, dingen mee naar een PRIJS van f. 500.- in contanten of één der andere geldprijzen tot een totaalbedrag van 1000, - De geweldige geestdril oorders kreeg eindelykl beloning. Een ogenblik I lijn, gewoonlük door tw<l de gelegenheid de bal i I spelen. Bliksemsnel cel de doelmond. Daar stol Gijp. Hy rondde de aail kopstoot, die keeper Szel loos sloeg. Geestdriftig lil cl ion dit doelpunt. (1-0).I Het bruisende enthousl bekoeld door de tegenjl Hongaren, die hun gevaa met stuk voor stuk klal werk begonnen te geverl pijlsnelle midvoor Mac! sen in de Feijenoordver<| op dit ogenblik goed ot winna Sportt De achttien deelnemer: pool van het afgelopen dertien uitslagen juist l| moeten een bedrag van tf Zij ontvangen elk f 6.88 Voor de 426 spelers, goed hadden, is de spoel Van de f79.485.60 die v beschikbaar was. krijge Het prijzengeld voor gelijke spelen bedroeg bedrag van f 39.742.80. I die voor deze extra-prij komen, krijgen f 552.— De manager van Eder liaanse wereldkampioen heeft bekendgemaak* daf gevonden zijn titel op 22 in te zetten tegen de Ja| Aoki. Aanvankelijk hadden oer, die tevens de train. Pioen is, bezwaar tegen land met een koud kl °e winter. Jofre kreeg 40.000 dollar gegarande. Tevens wordt me. A motors onderhandeld ov New York tussen Jofre kaanse vedergewicht Da wordt gedacht aan een kampioen van Brits W Solomon, en tegen de Rollo, die Europees k; Italiaanse promotors zoi tie van 30.000 dollar heb doch Jofre wenst 40.000 Tip voor 5 dec.... en alle andere dagen! Romantische pastelkleurige nylon duster met grote nylon „vlin der" strik. Geheel gewat- 1Q95 Teerd en gestikt. 38-48 I C7 i| Startklaar voor de wintersport! ij!,. Met een sportief ski-jacket van Mf ijzersterke warme nylon, in de kleu- ren bruin, marine, groen, O a 75 bleu of rood. 36 t/m 46 éL T1 Midden in de roos! 'n Sportvest zo als „hij" graag wil: met warme wollen grofbrei rug en mouwen en 'n modern perion suédine voorpand. 4 Q75 En...'t is beslist niet duur! 1^7 Voor feestelijk getinte dagen en heel bijzondere gelegenheden, dit aparte tweed „vowtvart" kolbert. Nieuw model met hyper- A £7 moderne shawlkraag Jcv&JtaMode voor mensen-van- nu! ideale stof voor een plezierig wijd rokje met brede dubbele stolpplooi. Vele, Q75 vele tinten. 36 t/m 46 <7

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 22