91c, DE GROOT S STAALCONSTRUCTIE montagearbeiders elektrisch lassers afschrijvers constructie-bankwerkers ijzerwerkers klinkers hoorders transport-arbeiders Tijdelijke prijsverlaging Hero Rozebotteljam ieder nieuw g voOV encnKJE GRATIS «jBJSSS— VI E R MAAL VEILIG Smits-v.Dongen van 99 ct voor Avonturen van Suske en Wiske Vier Maal Veilig is een formule voor mensen van nü. Voor mensen, die midden in een jachtig leven staan, met een nuchter oog voor de risico's die zij lopen. Voor mensen, die het verantwoordelijkheidsbesef hebben om hun gezin tegen die risico's te beschermen. De Vier Maal Veilig polis is er. De nieuwe veiligheidsformule voor mensen van nü. Slechthorenden NIEUWE boortoestellen DE KWAKSTRALEN Noordweg 15, postbus 54, tel. 26833 ZWIJNDRECHT Voor de montage van staalconstructies kunnen wij plaatsen: De montagewerken worden door het gehele land uitgevoerd, zodat onze montage-arbeiders van maandag tot vrijdagavond van huis zijn. KOST- EN REISGELD, ALSMEDE REISUREN WORDEN VOLLEDIG VERGOED. Voor onze modern geoutilleerde, 's-winters geheel verwarmde fabriek te Zwijndrecht, vragen wij: Prettig afwisselend werk Wij bieden: Prima beloning Goede sociale voorzieningen Vervoer geregeld per bus vanaf Bergen op Zoom Stelt u prijs op interessant en leerzaam werk in een nieuwe fabriek; wilt u medewerken aan belangrijke objecten voor binnen- en buiten land, reserveer dan DONDERDAGAVOND 15 NOVEMBER a.s. voor een gesprek met onze vertegenwoordigers in HOTEL SCHUTTERSHOF, sestraat 21 Roosendaal waar u vanaf 7 uur alle gewenste inlich- kunt krijgen over ons bedrijf en de arbeidsvoorwaarden. raspen; tingen DAGBLAD DE STEM VAN DONDERD AG 15 NOVEMBER 1962 •ïO. Wiske heeft intussen een interessant onderhoud met de kleine vliegenier, die haar vertelt, wie hij is, wie zijn vrouw en kinde- ren zijn, waar hij vandaan komt en wat hij komt doen. Het is allemaal reuze inte ressant, vooral wat het kleine mannetje met één wijsvinger kan presteren. VIER MAAL VEILIG heet de polis, die speciaal werd ontworpen voor mensen van nü. Voorlopig nog bescheiden sparen, maar een royale dekking voor de risico's van nu en straks. Tegen een premie, die is aangepast aan de vele lasten, die de mens van deze tijd heeft. VIER MAAL VEILIG kost U normaal f 22,32 per maand, als U nu 30 jaar bent, Uw vrouw 28 is en de verzekering eindigt als U 60 jaar bent. Betaalt U per jaar, dan wordt de premie nog lager. En natuurlijk kunt U onderstaande bedragen aanpassen aan Uw persoonlijke behoefte aan financiële zekerheid. Wanneer U vóór de einddatum van de verzekering overlijdt: f 10.000.- ineens voor Uw vrouw en kinderen, doch f20.000.- ineens, als U door een ongeval overlijdt. Bovendien: f 1.000.- per jaar voor Uw vrouw en kinderen tot de einddatum van de polis, f 10.000.- extra voor Uw kinderen, als U na Uw vrouw overlijdt: Vraag Uw assurantieman om inlichtingen of schrijf aan de Eerste Nederlandsche Postbus 5's-Gravenliage om toezending van onze.VlER MAAL VEILIG folder. N/IER Wanneer Uw vrouw na U overlijdt vóór de einddatum van de verzekering: f 10.000.-voorUwkindcren. MAAL VEI LIG Wanneer U algeheel inva lide wordt: f 1.000.- per jaar invalidi- teitsuitkering tot de eindda tum van de polls. Geen verdere premiebe taling, terwijl de verzekering toch volledig van kracht blijft. Wanneer U op de eind datum van de polis in leven bent: f 2.000.- ineens, welke uit kering op elk gewenst tijd stip verhoogd kan worden. Voor verhoging tot maxi maal f 10.000.- wordt 'n speciale gereduceerde pre mie berekend. veiligheidsformule voor jonge mensen. EERSTE NEDERLANDSCHE door W. VAN DER STEEN Dus eerst naar de oorarts dan naar: Bindstraat- 13 - Breda Gratis toezending van folders. De zomer was zuinig met zon. Daarom is Hero nu royaal met gezondheid. Hero Rozebotteljam is bijzonder rijk aan natuurlijke vitaminen-C. Bovendien is Hero Rozebotteljam verrukkelijk-fijn. Proef... en geniet van die pure gezondheid op uw boterham. Heerlijke Rozebotteljam! Hero op z'n best en op z'n voordeligst. U gaat vlug profiteren! voor lekkere^ezonde boterhammen Wiwlkii/MeithefkUdkme/iseMM WfochMfkMkkmmc/dekMkste/m

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 17