Jansen: een van h vrouw TROEVEN in GROEVEN MAGAZIJf POIROT speelt BRIDGE BUISMAN Mezzrow en Bechet azen van The King Jazz Story Minister Klompé over anti-honger-actie I SIIEIIEI iCB DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 OKTOBER 1962 Vanavond in de ether Eva Janssen in hoorspel nieuw %Ratten- tAurnïimmsTA Radioprogramma ~'s Maandag 22 oktober Plaat vol geluiden voor bandrecorder enthousiasten Tsl?070*98333l RIJSWIJK Dinsdag 23 oktober Televisieprogramma s Maandag 22 oktober Joor ^Jhjallia Chrióti Nieuwe stereo-platen Balletmuziek VOOR KOFFIE ZOALS BIJ MOEDER THUIS IHFfi ft#- Good ol' days dixie Ella en Oscar met gast Blakey, Coltrane, Monk Irma la Douce (yfy/tyyeïA' bonbons De AVRO-tv zal 2 novamber het tweede programma „Music Hall" uitzenden onder regie van Jef de Groot. Foto: Een scène met Rika Jansen. Jn 't NTS-programma van maan dag 22 oktober zal mej. dr. M. A. M. Klompé, minister van maatschappelijk werk, van 20.57 tot 21.05 uur een toespraak over de anti-honger-actie houden. Deze toespraak wordt om 20.39 uur voorafgegaan door een film van de Verenigde Naties over het wereldvoedselprobleem, ge titeld „Vlagvertoon is niet vol doende". J)e radioluisteraars zullen hedenavond om 20.20 uur in het programma van de NCRV kunnen luisteren naar het hoorspel „De herberg van het zesde geluk", waarin de vrouwen centraal staan Eva Janssen speelt hier ne hoofdrol in het ware verhaal van Gla- h** ^ylward, een Engels dienstmeisje ÏSL-groepen voelt in China het Tirii if te gaan verkondigen. Hoe- *eei?- medewerking van de zen- vninnfv^L.anjles krijgt, weet ze met on- doorzettingskracht toch haar Wmtrni. ^fre'i n *n ^gelegen stad sfpr Tn h^ wordt ze herbergier van miiii ^Za komen de drijvers dp irr^n£«Z ÏÏanen' de wandelen- de kranten van Noord-China. „Als we le ™°r krijgen, dat ze naar ons luisteren en ons geloven, bereiken mensei?' dan de hele bevol king van onze eigei stad" zegt ze. Zo ontstaat de „Herberg van het zesde geluk waar de drijvers de eerste tijd aan voorbijgaan, hoewel Gladys hen in (te twintig Chinese woorden die ze kent. plechtig verzekert: „Wij hebben geen luizen en geen vliegen. Wij vertel len verhalen." In haar deelname aan het gewone alledaagse leven vindt Gladys de weg naar de harten der Chi nS2?nj. haar Yen-Ai leren noemen 6 .m!ns?P liefheeft". Ze wordt onrior ri Chinezen en blijft dat heden meCSt moeiliike omstandig (Advertentie) ROE1I ZE GENADELOOS UIT Op Hilversum I (402 m) zendt de NCRV om 20.20 uur het hoorspel „De herberg van het zesde geluk" uit. Om 21.35 uur speelt de pianist Fania Cha- piro en om 22 uur is er weer een piano recital, nu van Johan Otten. Tot besluit spelen om 23.40 uur Paul Weston en zijn orkest. Op Hilversum II (298 m) is er om 20.05 uur het AVRO-programma „De Ra- dioscoop" en om 21.30 uur het hoorspel „De zaak Palfry". Tenslotte volgt er om 23 uur een door Eric Krans en Skip Voogd samengesteld jazzprogramma. Zeer gevarieerd was het programma, dat zaterdag op het beeldscherm viel te beleven. Voor de muziekliefhebbers be gon de middag op voortreffelijke wijze. Immers Mario del Monaco zong verschil lende opera-aria's vanuit het Kurhaus te Wiesbaden, daarbij begeleid door het onder vrouwelijke directie staande Stutt- garter Symfonie-orkest. Het was een concert van hoog gehalte. 's Avonds draaide de KRO een show van de internationale Deen Boyd Bach- man, waarmee wij ons uitstekend heb ben geamuseerd. Hij had verschillende goede buitenlandse krachten verzameld en was zelf komisch en van alle mark ten thuis. De eerste show van dit seizoen was naar onze smaak een behoorlijke voltreffer. De quiz ging niet door. In plaats van Pim Dikkers haalden de ge tekende Flintstones nu stunts uit. De zaterdagavondse moordgeschiedenis was er natuurlijk ook in de vorm van een nieuw avontuur van inspecteur Bollinger (Louis Hay ward) van Scottland Yard. Tot slot van het televisiefestijn kon den we in Berlijn gaan dansen tezamen met 's werelds beste amateurparen. Een charmant feest met nauwkeurig camera werk, waarvan vooral de kijksters zul len hebben genoten. Zondagavond kinden we weer een Amerikaanse proceszitting bijwonen. De ze Amerikaanse dingen is men even vlug vergeten als men ze heeft gezien. Dat is echter met Colette Déréal niet het geval. Deze pittige charmante Franse zangeres trad op in „Club Domino", de succesvolle rubriek van de AVRO. Co- lette Déréal kwam, par hasard, terecht bij het Franse chanson. Dat is een ge lukkig toeval voor dit chanson, want Colette weet dit lied op haar eigen ty pische en melodieuze wijze te brengen. Wij hebben veel genoegen aan haar zingen gehad. Gelukkig was de Lenise Maes van de Belgische t.v. er ook weer. W. van B. HILVERSUM I 402 ro NCRV: 12,25 Voor boer en tuinder 12,30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.33 Latijns- Amerikaans orkest 12,53 Gram., evt. act. 13,00 Nws. 13,15 Licht ens. 13.45 Tango's (gr.) 14,05 Schoolradio 14,35 Strijkkwartet, klass. muz. (gr.) 15,30 Lichte gram. 15,45 Licht ork. (gr.) 16,00 Bijbeloverdenking 16,30 Klass. kamermuz. 16.45 Klass. gram. 17,00 V. d. kleuters 17,15 V. d. jeugd 17,30 Lichte gram 17,40 Beursber. 17,45 Regeringsuitz.Een Surinaamse huisvrouw vertelt, door mevr. C. Schultz 18.00 Pop. orgelbesp. 18.30 Gev gram. 19,00 Nws. en weerber. 19.10 Gram. v. d. teenagers 19,30 Radiokrant 19,50 Ham mondorgelspel (gr.) 19,55 Koorzang m. ritm. begel. 20,20 De herberg van het Zesde Ge luk. hoorspel (1) 21.35 Pianorecital, mod. muz. 22.00 Pari. comm. 22.15 Pianorecital, Een in vele opzichten hoogst merk waardige plaat heeft PYE het licht doen zien. Het is een 30 cm l.p. vol geluids effecten. De hoes vermeldt dat de plaat bestemd is voor radio- en t.v.-slations en ten behoeve van andere professionele gebruiksdoeleinden, maar tevens voor de geluidshobbyist. Inderdaad heeft de ver schoning van een nieuw soort vrijetyds- besteders, de bandrecorder-enthousiasten, dan slechts ter ondersteuning. De basis de publieke uitgave van een dergelijke van effect is authenticiteit. grammofoonplaat gerechtvaardigd. ■?r£omt' 20 blijkt' no„g fweede d«el 6 j f uit. We nemen aan, dat velen, die de Het aantal geluidsjagers groeit met de mogelijkheden van hun recorder hebben dag en er zijn al heel wat mensen die leren ontdekken, met succes gebruik hun vrije tijd gebruiken om zelfbedach- zullen maken van deze verzameling in- te hoorspelletjes, geluidsbanden voor reblikte effecten, eigen amusement enz. te vervaardigen (pye GSGL 1 0143) Hoewel een van de typerende onderde-* len van dit gezellige werk het naboot sen van geluiden is, zullen toch vele re- /iVar \/!\in rl!-mnrartan corder-hobbyisten veel plezier kunnen rit./ V LVU.LUL LUi IL.tr/1 tri I hebben van een plaat als deze. Er zijn n.l. geluidseffecten die onmogelijk, door welke geraffineerde truckering ook. na gemaakt kunnen worden Deze plaat le vert ze kant en klaar En hoe! Men kan de plaat zowel in mono als in stereo krij gen. De stereo-versie, die wij beluisterd hebben, maakt het effect uiteraard des te levendiger en indrukwekkender. Achtereenvolgens krijgt men verkeers geluiden (bepaald overweldigend is het geluid van een remmende en daarna we gens een botsing in diggelen vallende auto), huisgeluiden, telefoonbelletjes en -signalen, kermis, races en talloze an dere geluidseffecten met een specifiek eigen „gezicht" te horen. De plaat inspireert beslist iedere re corder-enthousiast tot nieuwe creaties. Het is trouwens merkwaardig, bedenkt men al luisterend, dat bij de radio nog veel gebruik wordt gemaakt van „na gemaakt" geluid. In hoorspelen hoort men immers zelden een echte auto of het geluid van levensechte paardehoeven De geluiden worden nog allemaal in de studio gemaakt, ondanks de verregaande mogelijkheid van de band. Ook bij het creëren van bepaalde ge luidseffecten voor deze plaat is van be perkte truckering gebruik gemaakt, maar Met de verschij ning van een nieu we Philipsplaat met vier concerten uit Vivaldi's mees terlijke door I musici gespeelde ,,11 cemento dell" armonia e dell' invenzione", op. 8, is deze reeks op dit merk nu ge heel compleet. Het zijn de concerten 9, 10, 11 en 12, even eens, zoals de onlangs uitgekomen nummers 5 t/m 8 en de beter als „De vier jaargetijden" bekende nummers 1 t/m 4, in stereo en in mono ver verkrijgbaar. I Musici onderstrepen met deze nieuwe plaat hun bijzondere klasse. Hun wel haast weergaloze musiceren, geheel dienstbaar gemaakt aan de pure kunst van de (door hen in feite „gerehabili-1 teerde") Vivaldi, spreekt opnieuw sterk uit deze nieuwe opname. Ook de viool solist Felix Ayo onderwerpt zich aan het geheel van het ensemble, zonder enige poging te doen te schitteren. (Advertentie) EXPERTS OEXION I klass. muz. 22.30 Nws. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbespr. 23,05 Klass. gram. 23,40 Lichte gram. 23.55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12,00 Lichte ork. muz. 12,30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12,33 Voor ons platte land 12,40 Lichte muz. 13.00 Nws. 13,15 Me ded., act. of gram. 13,25 Beursber. 13.30 Promenade-ork., lichte muz. 14.00 Viool en piano, klass. en mod. muz. 14.30 Amus. muz. (gr.) 14,50 Joegoslavische caleidoscoop lez. 15,05 Radio-matinee, klass. gram. 16,20 Lichte gram. 16,45 Perseus en Andromeda, hoorspel 17,15 Dansmuz. 17,30 Jazzmuz. 17,50 Mil. comm. 18,00 Nws. 18,15 Pol. lez. 18,25 Ama- teursprogr. 18,50 Openb. kunstbezit 19,00 Operafragm. (gr.) 19,45 Pianorecital 20,00 Nws. 20.05 De radioscoop, gev. progr. 22,30 Nws. en meded. 22.40 Act. 23.00 Jazz- en dansmuz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12.30 Weerber. 12,35 Landbouwkron. 12.42 Orgel- muz. 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Klass. gram. 14.00 Schoolradio 16,00 Beursber. 16.06 V. d. zieken 17,00 Nws. 17,15 Zangrecital 17,45 Franse les 18.00 Protest, godsd uitz. 18,15 Symf. ork., operamelodieën 18,18 Paar- desportber. 18,20 V. d. sold. 18,50 Radiokron. 19,00 Nws. 19,40 In en om de opera 20,00 Die Woche der leichten Musik. lichte muz. om 20.30-21,00 V. d. jeugd 22,00 Nws. 22,15 Volksdansen en -zangen 22,35 De zeven kun sten 22.55 Nws. 23.00-23.15 V d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m 12,03 Tourbillon, gev. progr. 14,18 Blaaskwintet, mod. muz. 15,03 Lichte gram. 16,08 Operetteselecties (gr.) 17,00 Nws. 17,15 Belg. kamermuz. 18,45 Lichte gram. 19,30 Nws. 20,00 Hoorspel 21,20 Bulgaarse amateur- koren 22,00 Wereldnws. 22.15 Jazz 22,55 Nws. HILVERSUM I 402 m KRO: 7,00 Nws. 7,15 Oude muz. (gr.) 7,30 V. d. jeugd 7,45 Morgengebed en overweging 8,00 Nws. 8,15 Inl. hoogmis 8,20 Hoogmis jaarfeest zielcenapostolaat te Bloemendaal 9,30 Gram. 9,35 Waterst. 9,40 Schoolradio 10,00 V. d. kleuters 10,15 Klass. gram. 11,00 V d, vrouw 11,30 Lichte gram. 11,50 Volaan vooruit. HILVERSUM II 298 m AVRO: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Ochtendvaria (gr.). VPRO: 7,50 Dagopening. AVRO: 8,00 Nws. 8.15 Progr. overz. 8,20 Lichte gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw 9,10 De groenteman 9,15 Klass. kamermuz. (gr.) 9,40 Morgenwijding 10,00 Arbeidsvitaminen (gr.) 10,50 V. d. kleuters 11,00 V. d. zieken. NTS: 19.30 Huckleberry hound, tv-film 20,00 Journaal en weeroverz. 20,20 Zendtijd pol. partijen: A.R. partij 20,30 Vlagvertoon is niet voldoende, film. v. d. V.N. over het wereldvoedselprobleem 20,57 Toespr. van H. Exc. mej. dr. M. A. M. Klompé over de anti-hongeractie 21,02 Het oude land van Toscane, doc. film 21,20-22,55 Moord op de voorpagina, speelfilm. VLAAMS BELGIE 19,00 V. d. jeugd 19,30 De wolf en het lammetje, tekenfilm 19,40 Cult. act. 20,00 Nws. 20,30 Margie, speelfilm 22,00 Medium, ballet, opera en muz. 22,30 Nws. FRANS BELGIE 18,30 Nws. 18,33 V. d. jeugd 19.00 Engelse les 19,30 Sport 20,00 Nws. 20,30 Int. variété-festival van Montreux: Trop jeunes pour être blondes, gev. progr. (Duitse bijdrage) 21,15 Walenland '62 21,50 Kamermuz. 22,15 Nws. Om half acht vertoont de NTS een tekenfilm uit de serie Huckleberry Hound. Na het journaal is er om 20 20 S,Ur .SÏ2. p°litieke Uitzending van de AR De NTS draait vervolgens om 20.30 uur een film van de VN over het wereld voedselprobleem. Minister dr. M. Klom- Pe houdt om 20.57 uur een toespraak over Mti-hongeractie. Vervolgens wordt 1=7ai 5 lmr een documentaire over het wiii van Toscane vertoond, ter- J v'an deze huisbioscoopavond vnnrl uur de hoofdfilm „Moord op de is S'aa wordt Vertoond. Deze film toegelaten0 KFC en rÜkskeuring alleen *n ouder V°°r Personen van 18 jaar koSk.71"'® brengt om ZO-2" uur de utTheï nSpeelHlm --Margie" en om 22 let nnL. gramma -Medium" met bal let, opera en muziek. 21) „Ja," zei Mrs Oliver: daarop ging ze voort tegen Anne; „Laten we ergens op ons gemak gaan zitten, lieve kind., ik heb een hóóp te bepraten." „O., natuurlijk., en dan een kopje thee. „Die thee heeft geen haast." Anne liep op een groep ligstoelen toe strandstoelen en rieten stoelen, maar allemaal zonder uitzondering oud en af tands. Mrs. Oliver zocht voorzichtig heidshalve de sterkste uit. Dit zou niet de eerste keer zijn, dat ze met licht gebouwde tuinmeubelen onaangename ervaringen opdeed. „Zie zo, kindlief," begon ze zakelijk. „Het voorspel sla ik over. 't Gaat over die moord op Shaitana. We moeten aan 't werk tijgen en wat doe n." „Wat doen?" herhaalde Anne vragend. „Juist," zei Mrs Oliver. „Ik weet niet, hoe jij erover denkt, maar voor mij staat vast, wie de dader is. Die dokter. Hoe heet hij ook alweer? Ro berts. Dat is het, Roberts. Een naam uit Wales. Ik heb 't niet op lui uit Wa les. Heb, toen ik klein was, een kin dermeisje uit Wales gehad en op een goeie dag heeft ze me mee uit geno men.. naar Harrogate en is 's avonds zonder me naar huis gegaan. Had me totaal vergeten. Heel onbetrouwbaar. Maar dat is tenslotte al zo lang gele den. Roberts heeft het gedaan dat is de zaak, waarom het gaat.en we moeten de hoofden bijeensteken en be wijzen, dat hij de schuldige is." Rhoda Dawes begon opeens te la chen.. en bloosde toen. „Neemt u me niet kwalijk., maar u bent zo anders, zo heel anders, dan ik me had voor gesteld." ,,Een teleurstelling zeker, vervelend voor je," zei Mrs Oliver. ,,Mij kan 't niet schelen. Ben aan zulke dingen ge wend. Doet er ook trouwens niets toe. We moeten bewijzen, dat Roberts het heeft gedaan.daar gaat het op het ogenblik om." ..Hoe kunnen we dat?" wilde Anne weten- werk eens een beetje mêe!" rt? S a "Mrs Oliver heeft ge- jijK. En zij heeft verstand van derge lijk soort dingen. Ze doet op het ogen- pu6cies a*s ^ven Hjerson.." Bij het horen van de naam van haar beroemde Finse detective, kleurde Mrs uiiver even, maar moedig ging ze voort: „Alle gekheid op een stokje. We moeten het eenvoudig bewijzen. Waar op' yra,ag ]e\ Wi!.Jij dan, dat de men sen denken, dat jij het gedaan hebt?" „Waarom zouden ze dat?" vroeg An ne kleurend. „Je weet, hoe de mensen zijn," zei Mrs Oliver. „De drie, die erbij zijn ge weest, maar het niet hebben gedaan, worden evengoed verdacht als de ene, die het echt gedaan heeft." Anne Meredith zei langzaam: „Ik be grijp toch niet goed, waarom u juist bij mij komt?" „Omdat volgens mij de andere twee niet tellen. Mrs Lorrimer is een van die vrouwen, die de hele dag op een club zitten spelen. Vrouwen van dat type zijn gemaakt van pantserplaten en die kunnen best voor zichzelf zorgen. En bovendien is ze oud. 't Hindert voor haar niet meer, of de mensen denken, dat zij het gedaan heeft. Met een meisje is dat anders. Die heeft haar hele leven nog vóór zich." „En majoor Despard?" vroeg Anne. „Pfffzei Mrs Oliver. „Een man. Over mannen maak ik me nooit druk. Die kunnen dubbel en dwars voor zich zelf zorgen. En doen het ook perfect als je het mij vraagt. Bovendien houdt Despard van een beetje gevaar. Kijk zijn leven maar. En op het ogenblik heeft hij dat gevaar hier. In plaats van op de Irawadi, of is het de Limpopo? Je weet wel.... die gele rivier in A- frika, waar mannen dol op zijn. Nee, nee, over die twee maak ik me niet ongerustover geen van tweeën." „Heel vriendelijk van u!" zei Anne langzaam. „Wat afschuwelijk, als er zoiets ge beurt," zei Rhoda. ,,'t Heeft Anne wer kelijk een erge schok gegeven, Mrs 0- liver. Ze is nogal gevoelig, ziet u En volgens mij heeft u groot gelijk. Het is veel beter om iets te doen, wat dan ook, dan stil te gaan zitten en er steeds aan te denken." „Natuurlijk is dat beter," zei Mrs O- liver. „Om jullie de waarheid te zeggen, heb ik nog nooit een echte moord mee gemaakt. En als ik voortga met de waarheid te zeggen, beken ik eerlijk, dat het mijn fort niet is. Ik ben teveel ge wend met valse dobbelstenen te spelen u begrijpt wel, wat ik daarmee bedoel. Maar ik voelde er toch ook niets voor, als een kind naar bed gestuurd te worden en die drie mannen onge stoord hun gang te laten gaan. Ik heb altijd gezegd, dat Scotland Yard een vrouwelijk „hoofd" moest hebben." „Vindt u dat heus?" vroeg Rhoda, terwijl ze zich met even geopende mond naar de bezoekster boog. „En als u nu eens het hoofd van Scotland Yard was, wat zoudt u dan doen?" „Om te beginnen: dr Roberts laten arresteren." „Ja?" „Maar ik ben niet het „hoofd" van Scotland Yard" Mrs Oliver zorgde maar gauw, dat ze weer vaste grond onder de voeten kreeg. - „Ik ben maar een gewone vrouw. „O, needat bent u niet!" weer streefde Rhoda benauwend complimen teus. „Hier zitten we nu," ging Mrs Oliver; zonder op die laatste woorden in te gaan, voort, „drie verschillende men sen .drie vrouwen. Laten we nu eens zien, wat we bereiken, als we de hoof den bijeensteken." Anne Meredith knikte nadenkend. Toen zei ze: „Waarom denkt u, dat dr Ro berts het gedaan heeft?" „Net een geschikt type ervoor," ant woordde Mrs Oliver, zonder één secon de te aarzelen. „Maar vindt u niet.." aarzelde Anne. „Zou een dokter niet..ik bedoel dit., voor een dokter zou vergif toch veel ge makkelijker geweest zijn!" „Absoluut niet. Vergif.verdovende middelen in het algemeen, wijzen té nadrukkelijk in de richting van een dok ter. Neem al die diefstallen van verdo vende middelen omdat een dokter zijn auto niet afsluit en de mensen als het ware zo uitnodigt, ze te stelen. Nee. juist omdat hij dokter is zal hij er wel danig voor hebben opgepast iets van medicamenten te gebruiken „Ja.." aarzelde Anne. Daarop zei ze: „Maar waarom zou hij Mr Shaitana hebben willen vermoor den? Heeft u daar enig idee van?" „Idee? Ideeën heb ik bij dozijnen. Dat is juist de moeilijkheid. Dat is voor mij altijd de moeilijkheid geweest. Ik kan me nooit bij één intrige tege lijk bepalen. Ik bedenk er altijd een half dozijn tegelijk en dan is het ploe teren en je hoofd suf denken, voor je weet, welke je zult nemen. Op het ogen blik bijvoorbeeld zou ik je zo vijf prachtige redenen voor een moord kun nen opnoemen. De moeilijkheid is, dat ik op geen enkele manier kan uitmaken welke de ware is. Om te beginnen: misschien was Shaitana wel een geld schieter. Hij was in elk geval van het goede, kleverige soort. Roberts bevond zich in zijn macht en toen hij niet het geld had om hem te betalen, heeft hij hem vermoord Of misschien had Shai tana zijn dochter of zuster te gronde gericht. Of misschien heeft dr Roberts bigamie gepleegd en wist Shaitana dat. Of Roberts kan wel met een achter nichtje van Shaitana getrouwd zijn en nu, door haar, al Shaitana's geld erven. Of. .Hoeveel heb ik er al?" „Vier," zei Rhoda. „Of - dit is wel de beste - stel, dat Shaitana het een of andere geheim uit het verleden van Roberts heeft geweten. Misschien is het je niet opgevallen, lieve kind, maar Shaitana heeft aan ta fel iets heel eigenaardigs gezegd even voor die eigenaardige stilte Anne bukte zich om een rups met de top van haar wijsvinger over de rug haartjes te strijken. „Ik herinner 't me niet." zei ze. „Wat heeft hij gezegd?" wilde Rhoda weten. „Iets over..hoe was het ook weer..? Tets over een ongeluk en vergif. Herin ner je 't je heus niet?" Anne's linkerhand omklemde de rieten leuning van haar stoel. „Ja, er staat me iets van voor," zei ze'kalm. Rhoda zei opeens bezorgd: „Anne..je moet een jas gaan aantrekken. 't Is geen zomer meer. Toe, ga er een ha len." Anne schudde het hoofd. „Ik heb het helemaal niet koud." Maar terwijl ze sprak, huiverde ze even. ,,Dat heeft me op het idee gebracht," ging Mrs Oliver door. „Als je de prak tijk van Roberts zou kunnen nagaan, zou je vinden, dat een van zijn patiën ten zich bij ongeluk had vergiftigd. Natuurlijk was het niet bij ongeluk.De dokter zal wel een handje meegeholpen hebben. Mijn hoofd eraf, als hij zo geen dozijnen mensen heeft vermoord." Met een lichte blos zei Anne: „Een dokter, die zijn patiënten bij dozijnen vermoordt. .Zou dat geen verkeerde uit werking op zijn praktijk hebben?" „Ze zouden natuurlijk niet zonder re den vermoord zijn," zei Mrs Oliver vaag. „Ik vind 't een idioot idee viel An ne plotseling uit „Belachelijk melodra matisch, als u het mij vraagt!" „O, Anne!" zei Rhoda met een kleur van schaamte over haar vriendin. Ze keek Mrs Oliver aan. Haar ogen ogen als die van een intelligente spaniel, keken alsof ze wilden zeggen: „Probeer 't te begrijpen! Probeer 't te begrijpen!" ,„[k vind 't idee juist verbazend goed gevonden, Mrs Oliver," zei Rhoda na drukkelijk, „en daarbij kan een dokter iets gebruiken, wat naderhand niet meer te vinden is!" „O!" zei Anne. De twee anderen keerden zich naar naar haar toe. „Ik heb me opeens iets herinnerd," zei ze. „Mr Shaitana heeft ook nog iets anders gezegd... dat een doktei ge weldige mogelijkheden had door zijn la boratorium. Daar moet hij ook iets mee bedoeld hebben." „Dat heeft Shaitana niet gezegd," zei Mrs Oliver hoofdschuddend. „Dat is Despard geweest." Een voetstap op het tegelpad deed haar het hoofd doen omdraaien. „Wel, als je van de duivel spreekt.." zei ze verbaasd. Majoor Despard was juist de hoek van het huis omgekomen. HOOFDSTUK Xlll DE TWEEDE BEZOEKER Bij het zien van mrs Oliver keek Des pard onaangenaam verrast. Onder het brons werd zijn huid bloedrood. Van pure verlegenheid deed hij onhandig. Zonder het kleine gezelschap en bloc te groeten stapte hij op Anne af. „Neem me niet kwalijk, Miss Mere dith," zei hij „Ik heb een paar maal gebeld, maar kreeg geen gehoor Kwam toevallig voorbij. Dacht: ,Even kijken, hoe het er mee gaat'." (wordt vervolgd) Een uitmuntende plaat, niet alleen in muzikaal opzicht maar evenzeer van de technische kant bekeken. (Phlips 835 110 AY) Twee reeds eerder in mono versche nen platen, in deze rubriek besproken, zijn in stereo verschenen. De vier hobo- Ditters von Dittersdorf, vertolkt door concerten van Handel, Telemann en de Wiener Symfoniker en met Evert van Tright als solist, krijgen in stereo extra glans. Zoals we al bij de be spreking van de mono-versie opmerk ten, toont Van Tright zich in deze concerten, bijeengebracht op een tech nisch uitstekende plaat, een hoboïst van grote klasse. (Philips 835 121 AY) Ook de 5e symfonie van Tsjaikowsky, uitgevoerd door het Concertgebouw orkest onder Wolfgang Sawallisch, is nu in stereo verkrijgbaar. De groots heid van de vertolking krygt uiteraard nieuw reliëf, die het streven van Sawallisch, deze vaak „vergeten" sym fonie helemaal aan het (soms op min der goede gronden) populaire deel van Tsjaikowsky's oeuvre toe te voegen, sterk ondersteunt. (Philips 835 116 AY) De EP-serie van de Gramophone- tiouse klassieken is verrijkt met ballet muziek uit Schuberts Rosamunde. Het wordt bruisend gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra o.l.v. Paul Kletzki. Een plezierig stukje onderhou- dingsmuziek, dat uitstekend als .en tr'acte" kan dienen tijdens een platen- avond. (7 EPH 5008) (Advertentie) Een raad van wijze moeders aan haar dochters: doe een schepje BUISMAN op ieder zetsel koffie. Dat verfijnt de smaak, dat verhoogt de gezelligheid. En welke man is daar niet gevoelig voor HOE U UW KOFFIE OOK ZET MET BUISMAN SMAAKT ZE BETER! (OOK POEDERKOFFIE) Milton Mezzrow en Sidney Bechet zijn de azen van The King Jazz Story, een pla tenreeks uit de beste dagen van de New-Yorkse maatschappij King Jazz, waarvan Mezzrow president was. Out of the Gallion is een van langspelers uit die serie en in de ver- verklarende praatjes, die Mezzrovv bij- enkele nummers ten beste geeft, is te beluisteren dat er nóóit een stuk ge schreven muziek aan de opnamen te pas is gekomen. De composities wer den geboren uit plotselinge invallen en ontlenen hun titel doorgaans aan toevalligheden. Mezzrow heeft in de Chicago-periode ontegenzeggelijk een dominerende rol gespeeld. Als klarinettist speelde hij veel met Bechet, die hem tot opvallen de prestaties inspireerde. Mezz achtte zich in de vijftiger jaren een genie en zei dit te kunnen bewijzen met zijn muziek. Jarenlang is hij doorgegaan voor de enige blanke die een specifiek „negroide" timbre blies, maar later hebben „experts" hem menen te moe ten ontmaskeren als een stijlgooche laar. bij wie evenveel valse intonatie als talent kon worden ontdekt. Hoe het ook zij, van Mezzrow van origine een Poolse jood en in de jazzwereld berucht om zijn zelfgenoegzaamheid en om de schandelen rondom zijn persoon is in The King Jazz Story veel goeds te horen. Hij improviseert gevoelig en technisch knap, geeft bovendien blijkt van een verbluffende feeling voor blues. In combinatie met het sopraan-vibrato van Bechet is zijn klarinet-sonoriteit bijna ideaal. Een schilderachtige sfeer roepen de namen op van de musici, die dit duo, van wie Bechet als verpersoonlijking van de moderne jazz geldt, in de ja ren 19451947 omringen. Wesley Wil son, vaudeville-man uit de twintiger jaren, Sammy Price, blues-pianist bij uitnemendheid en in die dagen al be- invloed door nieuwe harmonie-ont wikkelingen, Joe Pleasant spon'aan- improviserend New Orleans-vocalist en Oran Page Lips, zanger en trompet tist. Dan is er 'n gastoptreden van Coot Grant met vocals in de stijl van de roaring twenties, de gitarist Danny Barker en er 2ljn de slagwerkers Kaiser Marshall, Sidney Cattlett en Warren Dodds. Pops Foster en Well- man Braud zijn in dit milieu de bas sisten. Allen musiceerden in de wis selende bezetting van het kwintet of septet Mezzrow-Bechet, waarvan de laatste opnamen in Chicago tot stand zijn gekomen. De algemene indruk van de langspeler is: levende New Orleans muziek, rondom vaste thema's en in een kwalita tief uitstekende uitvoering. In a mezz, Blood on the moon, Delta mood, Groovin.' the minor, Levee blues, Blues of the roaring twenties, Out of the gallion, Evil gal blues, Shakin' loose en The blues and Freu op Storyville 30 cm LP 136. Good ol days is de eerste langspe ler van het Zweedse zestal dat in dixieland-formatie naam heeft ge maakt als Cave Stompers. De band, geleid door Anders Hassler, is ont staan uit een schoolorkest en heeft zich ontwikkeld tot een goed, gedis ciplineerd ensemble. Het heeft de traditionele bezetting, zonder piano. De band heeft een fris repertoire en brengt op de langspeler enkele grap pige bewerkingen van klassieke nummers, zoals de Carmen-mars en Donauwellen. (Storyville SLP 148- 30 cm). dersteunende koor-begeleiding. Er wat echo-werking in de weergave van de plaat, waardoor de teksten wel eens minder verstaanbaar door komen. (Nederlandse theaterserie Pythia MMPI 740011). Fitzgerald, al vaker te gast in „Troeven in groeven" weet haar troef „Ella sings the Harold Arlen Song- book" bekroond met een Edison. Daarmee is weer eens rechtgedaan aan haar vocale talent. Ze laat op deze kleine LP, begeleid door het orkest Billy May horen dat haar stem zich eigenlijk het beste voor balladen leent. Van een andere Edison-winnaar, Os car Petersonintroduceren we graag de langspeler „Very Tall". Opnamen van het bekende trio, versterkt met vibrafonist Milt Jackson, bekend van het Modern Jazz Quartet. Jack son krijgt hier de kans zijn persoon lijke stijl volledig te handhaven. Pe terson en hy zijn kennelijk tot een compromis gekomen. (Verve LP MMVV 610 en Verve LP MGV 9008). Slagwerker Art. Blakey is met de Jazz Messengers te beluisteren in „Alamonde" en „Circus" op Impulse EP. Hij is daarin waar de krachtige stuwer, de man van het verrassende effect. Typerend voor Blakey zijn de accenten die hij onafhankelijk van de basis-begeleiding legt. In „Alamode" demonstreert hij een staaltje van stijlbeheersing. Met hem musiceren Lee Morgan trompet, Curtis Fuller, trombone, Wayne Shorter tenorsax, Bobby Timmons piano en Jim Merritt bas (EPIM 5540). Van hetzelfde label twee opnamen van het experimentele John Coltra- nekwartet: Softley as in a morning sunrise en de eigen compositie Blues minor, waarin Coltrane respectievelijk op sopraan en tenor solieert. Tyner Mc Coy begint Softley met een lange piano-aanloop, later bijgevallen door Coltrane op sopraan, waaraan in gril lige, monotoon klinkende lopen een werveling van extreme klanken wor den ontlokt, die amper te volgen zijn. Ook op tenor in Blues Minor is Col trane nauwelijks een serieus jazz musicus te noemen. Hij jammert reek sen noten bijeen, zonder een boeiend chorus op te bouwen. (EPIM 5544). In zijn New Yorkse opnamen met pianist Thelonious Monk, Ruby my dear en Trinkle tinkle, stond Coltrane aan het begin van zijn ontwikkeling naar een persoonlijke, omstreden stijl. Hij musi ceert dan minder „bezeten" en heeft nog niet de afgevlakte toon, die in zijn tegenwoordige opvattingen zo irri tant indringend geworden is. Musice rend met de theoreticus Monk, die zijn weldoordachte muziek interpreteert op basis van spaarzame noten en die in allerlei akkoorden-combinaties op hun mogelijkheden onderzoekt, heeft Col trane zich naar onze smaak meer ver diensten voor de moderne jazz ver worven dan hij thans zou kunnen pre tenderen (Riverside REP 3217). Onder het label „Pythia" heeft Ar- tone de kleine langspeler Irma la Douce uitgebracht. Liedjes uit de muzikale komedie, zoals het Rotter dams Toneel die presenteerde met als „paar" Lia Dorana de Pigalle- prositué en Steye van Branden berg-nestor de penose-jongen. Of schoon de gezongen teksten, vertaald door Hans Andreus, wel uit hun verband zijn gelicht loopt er niette min de draad van het verhaal dui delijk doorheen. De liedjes, goed be geleid. tekenen treffend de sfeer waarin de gebeurtenissen zich af spelen. Ze worden pittig en ver nke- lijk vertolkt en krijgen vaak een on- (Advertentie) ANANAS SUPRÈME; stukjes ananas naturel en amandel tn verrukkelijke chocolade, f. 1.35 p. 100 gr.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3