Louis Beumer: 'n vraagbaak voor duizenden luisteraars Zwart o p Wit „En nu mijn geval" bereikt mijlpaal d PO I ROT speelt BRIDGE „Drie oude vrijgezellen" vanavond op uw scherm Minter en Hinter en het fluwelen ventje Vaak beroep op experts ogezecj Tom Manders verslaafd aan televisie A Problemen Nieuwe vragen Bouwplaten plakt u met VELPON van Ceta-Bever Kijk naar Terugblik Voorsitster Nederl. Consumentenbond afgetreden doop ^yicjathci Cdlipiótie Stern-feuilleton ord '55 i.pr.st. te k. me met zwart dak. s. Van Bergenstraat 63287 oter Vespa '54 te k. Van Bergenstraat 6328S ;cntje 1,5 ton i. P«". Moet weg. Van 19, Breda. 63285 "BesteUaanhangwa- k. Geschikt v. bak- >r. Voor achter luxe erheydenseweg 158, »1. 01600-41905. ornaat de Luxe te k. Zwart, gew. versn. >rijs. Tel. 01600-41905. kampeer-aanhangwa- k. Geheel compleet. )-41905. Terheydense- Breda.63324 f.. '56 en Caravan Fi- Ford Zephyr, Merce- e k. Hitters, tel. 793, 63271 1956 of 1957 In goe- verkerend te k. Tel. 63204 staat zijnde V.W. de koop. Model '58. Met erev. motor en nieu- ïding. Geen handela- bevr.: J.A. Broers, ;ediik 60. Breda. A30 i. g. st. t. k. illem I-str. 23. Geer- 2rg 63009 junior 196<L ïn~zeer aat te k. Garage Ca- D.K.W.-dealer, Goes. 20476 1958 Stationcar, in de staal te k. Garage off. D.K.W.-dealer. gl. 7191.20475 1000S 1960 Hardtop de k Zeer mooi. Garage off D.K.W.-dealer, ;1. 7191.20474 stelwagen 600 kg 1059 Nieuwe banden, zeer k's Garagebedrijf. M. tuy ter laan 35, Gof„s- >0-6588.?04 '2 403 Diesel luxe 1962, van nieuw te koop. iragebedrijf, M.A. de an 35, Goes. Tel. 30-6588.20473 ebruikte Opels, voor jaraties, voor Opel on naar B. Dames, Kwe- 3, Breda. Tel. 33528. n Opels gereed 1960- -1961. 4 deurs 1700, 1 itz 2000 kg. draagver- 63399 i.W. 4 persoonswagen, itaat te koop wegens Te bezichtigen na 6 u keplein_27. Breda. nglia 1960, Austin A40 istin seven 1960, Scoo- bretta. V.W. 1955.V.W. 1957 te koop. Garage Dorpsstraat 227, Putte. 4634 caravan te koop; een gebruikt. Tel. 01600- :eteringsedijk 259, Bre- betrouwbare gebruik- is het adres Toon Gij- stkant 125, Breda. Tel. e volgende auto's staan echt in voorraad: Tau- M 1960. Fiat 1100 1958. ustomline 1955, Ply- 1957, V.W. de Luxe '60, eegauto. compl. voor abriek of terrein. Daf nieuw 30.000 km. gelo- ïevrolet 1956 zwart de iet radio, Opel Rekord et i-adio Diesel 1953, s de Luxe met radio, apitan 1956, Volkswagen e 1959, 2 Chevrolets 1956 ijdige Netamkippers m. centeken, Opel Bestel potprijs", Taunus 17M 1960, als nw„ Daf de >60 Opel Rekord 1956, r" C.V. 1960, Ford Ang- Al deze wagens zijn prima staat en worden garantie verkocht. Inr., in financiering, 's Zon- ;opend tot 4 uur. X Fongers, 2 versn. te f 95.-. Van Bergen- 9. Breda.63291 bromf. 1 jaar oud i. pr. Pr. f 175,-. Van Ber- 19, Breda. 63289 lat tcrs dTk.W. ml 15, Be- iatavus, Spar- lion te k. Wouwseweg Zoom. Tel. 4624 :rgen op isdieren dwcrgpinchertjes en )oedels te koop. Sips, *str. 44, Breda. Telef. 0397. 63213 jes en 1 reu Duitse her- weken oud te koop. r Ingridta v.d. Baronie- /ader Erich v.h. Slot- >,euvenaarstr. 73, Breda, goud-gele boxers t. k. stamboom. Op de De untjes 7, Zundert. herder-pups te koop in 1 v. Limburgland, Ce- at 36. Breda. 63341 oranje cocker-spaniel te 6 Mnd. oud, teef. J. de Oude Antwerpsepost- L5. Hoeven.63224 zw. dwergpoedelpups te Doelen 32, Breda. Telef. 63387 est mooie getekende las- .chotse collies) met pr. om te koop. Vader Bri- kampioen te Enschede kampioen op de win- Amsterdam '62. P.Buiks r. 38. Rijen. Tel. 486. X ogelgids" toonaangevend iwekersblad. Nieuwe a- ss vogelboek gratis. Pr. er f 0,24 (postzegels): BS-143, Leiden. 63421 nu reeds voor direct of uw draineerbuizen, met der kraag, zodat u ze i heeft. Ook leveren wjj draineerbuizen en glas- Franco door geheel Ne- .d. Zowel gewikkeld als C. Sneep Dz., Kon. Wil- ialaan 2, Willemstad. 11687-380.13119 »r te koop, merk All7 Paardekracht 12-14. Bij Dgerheide, Zoudtlandse- .1. Breda. 63235 klaver te koop. Hoeve brood", Zevenbergse- 63357 veehouders! Wekelijks te n leg- en slachtkuikens kwantum. Pluimveebe- Wim Jespers, Ulicoten. 4249-246. 62563 >gst van de winteraard- m begint op gang te ko- Tegen oktober te leve- 3 beste Zeeuwse aardap- a 16 ct. per kg. Franco Minimum 100 kg. Hoo- er's Aardappelenhandel, erstr. 9, Westkapelle. 1187-349. 61706 advies verstrekken wij de aankoop van een au- 3 wij bovendien tegen iatige rente financieren, no. 4597 blad te B.^oP ing zon. 14 okt. bij P. ïrt, Zandberg. Inl. 3,10. 1.50. 10 vogels verh. met .0 vogels verh. met 1,-. m 2 uur. Beg. 2.30 um\ 3cht weer binnen schie- let Bestuur.18548 ing zat. 13 okt. bij W. aal. Hulst. Geld om geld. 3 uur.185ol 14 okt. koppelcours uit pine. Inkorven v. 9.30 - uur en prijsbolling inl. bij A. Crombeen, Hulst. "schieting zon. 14 okt. Blommaert, Station 1 Vooruit 50.-. Inl. 3,10. 2,50. Beg. 2.30 uur. Bij weer binnen.18546 - païingschieti 11 g bij A. ?rt. Boschkapelle zon. 14 3eg. 2.30 uur. 18552 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 13 OKTOBER 1962 Louis Beumer niet even kon komen kijken (Van onze radio- en tv-redacteur) TTet lijkt me leuk voor een radiomede- werker als hij na de tweehonderd ste uitzending van zijn rubriek mag constateren, dat hij nog nimmer moei te heeft behoeven te doen om gehoor te vinden. Uit de meer dan 5400 brie ven, die de centrale propagandaleider van de KAB, de heer Louis Beumer, sinds de eerste uitzending van de KRO- rubriek ,,En nu mijn geval", op 9 ok tober 1953 te bespreken heeft gekre gen, mag men veilig de conclusie trek ken, dat voor velen de „goeie ouwe radio" nog niet alleen bestemd is om ze in uren van verveling eens aan te zetten, maar ook 'n middel is om bij voorbeeld via bovengenoemde rubriek antwoord te kunnen krijgen op vragen over persoonlijke moeilijkheden. De tijden en ook de levensgewoonten van velen kunnen veranderd zijn, maar altijd blijven er luisteraars met proble men, die behoefte hebben aan een per soonlijk woord en een oplossing voor hun zorgen. „Goed, ik wil in dit geval wel over mijn werk voor de radiorubriek iets vertellen, maar wijs de lezers er vooral op, dat de misschien teveel verbreide mening schrijf naar Beumer en het komt in orde ver bezijden de waar heid is. Toegegeven, ik bespreek al die vragen wel voor de KRO-microfoon, maar vergeet niet, dat ik talloze keren een beroep moet doen op onze juridi sche adviseur mr_ dr. Th. van Schaik, of op mr. Andriessen, onze expert op het gebied van de volkshuisvesting en op Jan Mertens. de lopende ecyclopedie over alles wat de ingewikkelde materie der sociale wetgeving betreft. Trou- De Hongaarse dichters hebben er over geklaagd dat voetballers wèl, maar zijde poëtenniet populair zijn. Zelfs intellectuelen, merken zij bedroefd op, kennen hooguit vijf dich ters, terwijl zo goed als iedereen voor de vuist weg een paar honderd voet balsterren kan opnoemen. Waarschijnlijk is de situatie in ons land volkomen gelijk. Ik moet zeg gen: waarschijnlijk, want van mezelf mag ik niet uitgaan. Misschien zou ik. na lange tijd diep te hebben na gedacht. wel vijf dichters weten op te noemen, maar meer voetballers dan Abe Lenstra ken ik niet. En het is zelfs niet moeilijk mij ervan te overtuigen dat Abe in plaats van een voetballer een wielrenner is. Maar het meer ontwikkelde deel van de natie kent uiteraard elke man die wel eens een goaltje gezet heeft. En dat moeten er heel wat zijn. Ofschoon ik de intelligentie van de Nederlanders niet wil onderschat ten, vrees ik toch te moeten aanne men dat er zeer weinig mensen zul len zijn die tegenover elke midvoor of keeper die ze zo maar uit de mouw schudden, vlot een dichter kunnen stellen. Ofschoon er onder onze nationale poëten nog nimmer (althans niet in het openbaar) geklaagd is over dit gebrek aan bekendheid en faam, neem ±aan dat de dichters het toch wel beuren niet zo gevierd te zijn als tmannen van Feyenoord en Vole- \kers. et is overigens aan henzelf te wij- t&M. Indien de voetballers hun sport bmdreven in n kamertje bij hen thuis, bu er ook niemand zijn die er warm boor liep. Bovendien hebben de dich- fters nagelaten een nationale dicht- toto in het leven te roepen. Ze zouden meer in het openbaar moeten gaan dichten, en dan in wedstrijdverband, met kansen on prachtige prijzen een koelkastje wil er altijd xoel in voor de toeschouiuers-toehoorders. Op die manier gaan de kranten erover schrij ven en dan is de populariteit spoedig gemaakt. ..In de dagen van Vader Cats was het allemaal heel anders" zitten mis moedige poëten op hun zolderkamer tjes te peinzen, „toen had elke Ne derlander zijn werken in huis". Maar Vader Cats werkte, om het dichten nog even met de voetbalsport te vergelijken, met een ronde bal en een goal van zuiver recht staande lat- ten. Indien BBC en Ajax en zo zon dag zouden gaan spelen met een bal die de vorm van een uit het lood ge drukt parallellepipedum had. en die ge schilderd was in bizarre kleuren, ter wijl het doel zon bestaan uit een aan tal schots en scheef op elkaar gesme ten en kromme latten, zou dan de voetbalsport ook zo populair zijn? In dien dan de spelers ook nog de bal temidden van 't publiek zouden schop pen of in plaats van doelpunten te maken krijgertje zouden gaan spelen. don kwam er geen kip meer het sta- c ion in. Ze zouden kunnen verklaren '•dat is nu modern voetbal", maar de gedesillusioneerde liefhebbers zouden antwoorden „dat kan wel, maar we begrijpen het niet!" „Juist, dat komt doordat jullie te dom zijn. Jullie moeten maar probe ren ons aan te voelen" zouden de moderne voetballers zeggen. Maar ze zouden even onbekend zijn als de duhters PRAET-MAECKER wens er zijn nog tal van andere specia listen in onze KAB, die me dag-in-dag- uit met adviezen terzijde stonden". Zijn ogen twinkelen achter de dikke brilleglazen als hij vertelt over een bijeenkomst in Arnhem, waar Jan Mertens een glasheldere uiteenzetting had gegeven over de AOW en aan het einde van deze inleiding een der aanwezigen opstond en de heer Mer tens zijn compliment maakte met de goedbedoelde opmerking, dat hij bijna net zoveel van dit onderwerp wist als Louis Beumer In het Utrechtse „Huis van de Arbeid" heeft deze uit lating veel hilariteit veroorzaakt, maar Louis E'eumer, die weet hoeveel pro blemen Jan Mertens voor hem heeft behandeld, wil niet pronken met ander mans veren en beklemtoonde nog maals de steun, die hij van vele KAB- specialisten ontvangt voor deze radio rubriek. Nooit had hij kunnen denken, dat deze radio-serie de tweehonderd ste uitzending zou beleven. De prak tijk heeft echter geleerd, dat de men sen steeds weer geconfronteerd wor den met nieuwe situaties, die even- zovele vragen oproepen. Het is hem daarbij opgevallen, dat het overgrote deel van de vragen zich afspeelt op het ingewikkelde terrein van de so ciale wetgeving, zoals de ziekte- of ongevallenwet, de invaliditeitswet, de AOW en de weduwen- en wezenwet etc. Vaak brengt de wetgever wijzigingen aan en deze roepen onmiddellijk weer nieuwe vragen op. Een Hongaar, die gevlucht is tijdens de opstand, vraagt of hij na verloop van tijd ook in aan merking komt voor de AOW-uitkering, terwijl een oude vader, wiens kinderen naar Canada zijn geëmigreerd en die zich bij hen gaat voegen, wil weten of hij in dat verre land nu ook nog zijn oudedagsuitkering kan blijven incasse ren. Louis Beumer bespreekt in zijn rubriek alleen die vragen, die betrek king hebben op kwesties, waarvoor een brede belangstelling mag worden ver wacht. Op loonproblemen en arbeids voorwaarden gaat hij niet in. Voor dit soort zaken dient de vragensteller zich tot zijn vakbond te wenden. Vele briefschrijvers zetten boven hun schrijven Beste Louis" en vragen rustig hoeveel belasting ze moeten be talen of op hoeveel snipperdagen ze recht hebben. „Op dit soort vragen kan ik voor de microfoon geen antwoord geven en daarom verwijs ik ze schrif telijk naar de meer bevoegde instan ties. Een ander geval is het wanneer een grensarbeider informeert of hij van het in Duitsland ontvangen loon, zowel bij de oosterburen als in zijn vaderland belasting dient te betalen. De beantwoording van zo'n kwestie in teresseert alle grensarbeiders, die met dezelfde moeilijkheden tobben". Zij, die Louis Beumer van nabij ken nen, weten, dat hij de humor in zijn werk niet schuwt. Hij kan zich koste lijk amuseren over de naïviteit van de schrijvers. Wat te denken van een vragensteller, die hem vertelt, dat hij gehalveerd is, maar in een andere toe lichting verklaarde, dat hij daarmee de uitkering krachtens een of andere wet bedoelde. Of een ander, die zegt, dat de beer van zijn buurman in zijn tuin loopt. Louis Beumer veronderstel de, dat hij met de beer een mannelijk varken bedoelde, maar later kwam aan het licht, dat de rioleringshuis in het huis van de huurman defect was ge raakt, waardoor de faecaliën op het erf van de briefschrijver terecht kwa men. Ten overvloede vroeg de man of Een ander bekend verhaal in KAB- kringen is de brief van twee oude da mes, die tevergeefs allerlei instanties in het land hadden afgelopen met de bereidverklaring, dat ze een kind wil den adopteren. Toen schreven zij naar de rubriekleider van „En nu mijn ge val", waarin een der zusters heel naïef vroeg of Louis Beumer ze niet aan aan een kindje kon helpen In de stapel post, die voor hem ligt, is een brief van een bejaarde hart patiënt, die hem vraagt wat hij doen moet, want zijn huurwoning wordt door de eigenaar ten verkoop aangeboden en de oude man moet steeds de trap op en af. omdat de gegadigden een blik in de woning willen werpen, al vorens zij naar de veiling gaan. Een ander vertelt, dat hij het formulier voor de kinderbijslag aan een collega heeft meegegeven. Later komt hij tot de ontdekking, dat de bewuste collega dit belangrijke biljet vergeten heeft te posten. Of hij nu nog recht kan doen gelden op zijn kinderbijslag? Een hulp verkoopster wil weten of ze recht heeft op een ziekengeld-uitkering en een jon ge moeder informeert of er aan kinde ren met een melkgebit ook sanerings- kaarten worden verstrekt door het fonds. En zo stapelen zich de vragen op, Louis Beumer probeert in elke uit zending in minstens vijf gevallen goe> de raad te geven. Maar voor het zover is dient hij vaak vele instanties te raadplegen. Wijs geworden door de er varing vraagt hij tegenwoordig aan de luisteraars om voor elk probleem een afzonderlijk velletje papier te ge- bruiken_ Nog denkt hij met schrik te rug aan een huismoeder, die in een brief van 22 kwarto-vellen haar gehele leven en alle moeilijkheden beschreef alvorens ze in het laatste blaadje pre cies kon vertellen waar nu de schoen wrong. En dan te bedenken, dat alle briefschrijvers óf voor de microfoon óf schriftelijk een antwoord krijgen. (Advertentie) LOUIS BEUMER neem de voordelige grote tube. Vanavond brengt de KRO om 20 uur op Hilversum I 402 m „Populaire klassieken". Om 21 uur treedt Truus Koopmans als gastvrouw op in „Tiere lantijnen" en ontvangt dan de Muske tiers en Marketensters. Om 22 uur speelt een zigeunerorkest en om 23 uur pre senteert Henk in 't Veld nieuwe klas sieke platen. Op Hilversum II 298 m speelt om 20.05 uur Paul Godwin en om 20.35 uur volgt het spelletje „Tel uit je winst". Om 22.05 uur is er het luisterspel „Mam mon en Cupido", terwijl daarna om 22.40 uur het cabaretprogramma „Zo maar een zaterdag" wordt uitgezonden. Ten slotte is er om 23.10 uur de rubriek „Op de platenmarkt". Zondagochtend zendt de KRO om 8.30 uur op Hilversum I de Hoogmis uit, die wordt opgedragen in het Montfoortaans groot-seminarie te Oirschot. „De spring plank" wordt om 12.25 uur uitgezonden en om 14.30 uur musiceert het Radio- Kamerorkest m.m.v. Thomas Carey, ba riton. Zondagavond biedt de KRO om 20 uur het hoorspel getiteld „Het rose leven van mijnheer De Ridder". Om 21.30 uur volgt het programma „Wissewassen" en om 23.20 uur verzorgt Henk Terlingen de muzikale terugblik in de rubriek „Re tourtjes". Op Hilversum II begint om 8.30 uur „Weer of geen weer" en om 10.50 uur presenteert Bob Spaak muziek uit studio 5. Willem Duys verzorgt om 12 uur een „Platenmatinee" Om 14.50 uur schakelt men over naar Antwerpen voor een re portage door Dick van Rijn van de voet balinterland tussen België en Nederland. Het avondprogramma bevat om 20.05 uur de operette „The desert song" en om 21 uur het Paul Vlaanderen-mysterie Tenslotte kunt u om 23.25 uur luisteren naar de winnaars van het pianistencon cours te Berlijn. Zaterdagmiddag om 15 uur is dr. Van Egeraat in de studio met praktische reiswenken. Vervolgens ziet u om 15.25 uur een filmpje over Waterloo-station in Londen en om 16 uur spreekt Jef Last over zijn zeemanstijd. De Wells Fargo- film begint om 16.20 uur. Het jeugdpro gramma om 17 uur biedt het tweede deel van de avonturen van „Mik en Mak". Zaterdagavond om half acht is er een aflevering uit de filmserie „Vrije nieuws garing" getiteld „Meer levend dan dood". Na het journaal biedt de VARA om 20.20 uur zijn rubriek „Achter het nieuws", om 20.35 uur gevolgd door de muzikale komedie „Drie oude vrijgezel len" in een tv-bewerking van Tom Man- ders. Om 21,50 uur volgt een film over Paul Morgans lotgevallen op het ijs. Tenslotte leidt Theo Eerdmans om 2.15 uur zijn nieuwe quiz „Wereldwijs". Zondagmiddag om 14.45 uur kunnen de liefhebbers genieten van een beeldregis tratie van de opera Othello" uitgevoerd in Berlijn voor de Duitse tv met onder de solisten Renata Tebaldi. Zondagavond is, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur het weekoverzicht van het journaal en om 20 uur „Sport in beeld". De Brandpuntredactie van de KRO biedt om 20.30 uur filmflitsen van het con cilie. Daarna, om 20.40 uur, volgt een tekenfilm in de Flintstones-serie. Om 21.05 uur is er de eerste aflevering van het door mr. Han Keuls geschreven blijspel „Stadhuis op stelten". Het Am sterdamse Kunstmaandorkest geeft om 21.30 uur een populair klassiek concert met solistische medewerking van Erna Spoorenberg. Tot besluit volgt om 22.10 uur een zeer interessante documentaire van de Vlaamse tv over OPMERKING In de V.S. vinden momenteel teken en schilderboeken voor volwassenen, gezien door de ogen van Caroline Kennedy, grote aftrek. Onder de teke ningen staan opmerkingen, die zoge naamd zijn opgetekend uit de mond van Caroline. Zo luidt de tekst onder een karikatuur van haar achttien maanden oude broertje John Fitzge rald II „Hij zal de baan van papa pas in 1996 krijgen. Ik ben ouder dan mijn broer, ik krijg die baan al in 1992". En over de perschef van de president, Salinger, zegt Caroline: „Waarom krijgt hij zo veel geld om aan de mensen te vertellen wat mijn vader al gezegd heeft? Als ik dat doe krijg ik een pak slaag". KLEUR Dit zei de Zweedse filmactrice Ani ta Ekberg: „Een man. met wie ik uitga, kan aan de manier, waarop ik dan gekleed ben, zien, hoe ik mij voel. Draag ik wit dan voel ik mij rustig, in het zwart ben ik grillig. In het goud voel ik mij waardig-be- heerst, in het groen rusteloos en als ik roze draag, moet ik flirten". Welk een risico voor iemand, die kleuren blind is OORLOG De 12-jarige Britse majoor J.T. George Bancroft, die verklaart nooit een fooi aan een ober te hebben gegeven, heeft de oorlog verklaard aan het fooienstelsel. Majoor Bancroft zei, dat hij en nog drie anderen, die tegen dit stel sel gekant waren, een vereniging hadden opgericht om het geven van fooien te beperken. Hij zei te hopen, dat duizenden toeristen en andere slachtoffers zich bij zijn vereniging zouden aanslui ten. POPULAIR De Amerikaanse actrice Rita Mo reno heeft ervaren, dat roem niet voor niets verworven wordt zoals het ge zegde gaat. Na een Oscar te hebben gekregen voor haar rol in „West side story" werd miss Moreno zo populair, dat ze in de zes maanden, die op de uit reiking volgden, meer geld uitgaf aan het uitdelen van gesigneerde portretten dan ze in het hele jaar verdiende, dat West side story voor afging. „Waarom leer je hem nu praten? Als hij net zo oud is als ik moet hij de gehele dag zijn mond houden". die dagen in de herinnering terug. verwachtingen gewekt. De lange persi- De „Attentie"-rubriek van Peter van Campen gewaagde van een komende budgettering-enquête in E.E.G.-verband en hield zich ook nog bezig met de ka merleden en of ministers die niet meer terug willen komen, terwijl men tevens speurde naar mogelijke beweegredenen. „Riedels en Fiedels" gaf een luchtig en vrij onbeduidend muzikaal intermezzo met o.a. de Selvera's en Conny van den Bosch. De Donna Reed show met de doorsnee-familie Stone wel wel grappig en soms raak getypeerd. Om half acht reeds konden jonge men sen nog niet weten wat ze worden willen eens horen hoe de musici het stellen met de bedoeling om mogelijke liefhebbers te werven voor dit vak. Het had wel even iets weg van „zorg dat je er ook bij komt". Onder de titel Carrousel bracht de Vlaamse t.v. een groots gemonteerde re vue met vele voor België klinkende na men. Dat deze Carrousel nochtans moei lijk op gang kwam lag voornamelijk aan het gebrek aan goede teksten en originele ideeën. In plaats van de uiterst magere Walter Mitty-reportag© bv. had men beter Danny Kaye zelf aan bod kunnen laten komen. Er zat bovendien geen lijn in het programma, en juist in flage op de menselijke vrijheid, die wel kaliber bezat, kon het geheel in feite niet meer redden. Op verzoek van de leden van het dage lijks bestuur van de Nederlandse consu mentenbond heeft de voorzitster van de bond, mevrouw E. A. Schadee-Hartree uit Den Haag, haar functie neergelegd. Het aftreden van de voorzitster staat niet in verband met de gebeurtenissen, die zich de laatste tijd rond de verge lijkende warenonderzoekingen van de consumentenbond hebben afgespeeld. Het bestuur heeft mevrouw Schadee- Hartree namelijk verzocht zitting te blij ven houden in de commissie warenonder zoek van de bond. Deze commissie ad viseert de bond onder meer welke on- dit opzicht werden door de enscenering derzoekingen verricht zullen worden. 14) „Ik heb tot mijn genoegen gezien, dat er niet veel van in de kranten heeft gestaan." „Plotselinge dood tijdens een feestje. Mr Shaitana van Park Lane overleden" Daarbij hebben we het voor het ogen blik maar gelaten. De lijkschouwing heeft plaatsgehadik heb het rapport meegebracht.had zo'n idee, dat het u wel zou interesseren." „Heel vriendelijk van u't interes seert me zéér. Hm.... hmJuist, zeer interessant." Hij gaf het terug. „En we hebben een onderhoud gehad met een zaakgelastigde van Mr Shaita na. We weten nu, wat er in zijn testa ment staat. Niets belangrijks. Hij heeft familie wonen in Syrië- En tenslotte heb ben we natuurlijk zijn paperassen na gesnuffeldzijn correspondentie en zo." Verbeeldde Battle het zich.of kreeg het brede, gladgeschoren gezicht bij die woorden iets straks.... iets, wat aan Battle's eigen houten gezicht deed den ken?" „En?" vroeg dr Roberts. „Niets," zei Battle, zonder een oog van het gezicht van zijn vis a vis af te laten. De zucht van verlichting bleef uit. Dat zou te opvallend en te gemakkelijk ge weest zijn. Maar Battle kreeg de indruk, dat het lichaam van de dokter zich ont spande en zich wat behaaglijker in de kussens achter zich drukte. „En daarom komt u nu bij mij?" „Zoals u zegt.. daarom kom ik bij u." De wenkbrauwen van de dokter gin gen iets omhoog en zijn intelligente blau we ogen keken Battle vragend aan. „Ze ker mijn paperassen nasnuffelen?" „Ja, dat was tenminste de bedoeling." „Heeft u een volmacht?" „Neen." „Wel waarschijnlijk een klein kunstje er voor een te zorgen. Dus niets dan uitstel van executie. Ga uw gang, zal ik dus maar zeggen, 't Is geen prettig gevoel van moord te worden verdacht, maar daarmee hoef ik u niet te hin deren in de uitoefening van uw plicht." „Prettig dat u het zo opneemt," zei Battle tevreden. „Ik waardeer uw hou ding ten zeerste. Als al de anderen ook zo zijn „Wat niet genezen kan, moet gedra gen worden," verklaarde de dokter op gewekt. Toen ging hij voort: „Ik ben met mijn spreekuur klaar. Maar nu moet ik vi sites gaan rijden. Weet u, wat ik zal doen ik laat mijn sleutels hier, en dan zal ik mijn secretaresse zeggen, dat ze u uw gang moet laten gaan." „Buitengewoon geschikt van u," zei Battle. „Maar voor u weggaat, zou ik u nog wel het een en ander willen vra gen." „Over de bewuste avond? Ik heb heus alles verteld wat ik wist." „Nee, niet over de bewuste avond. O- ver uzelf." „M'n beste man, vraag op! Wat wilde -e 'w ke?u u weten? „Ik wilde graag een soort van over zicht van uw carrière hebben dr Roberts Geboorte, huwelijk enz." „Een goeie oefening voor de tijd, dat ze me in Who's Who gaan zetten," zei de dokter droogjes. „Maar als u denkt iets bijzonders te horenIk ben in Ludlow. Shropshire, geboren. Mijn vader was daar dokter. Hij is gestorven toen ik vijftien jaar was. Ik ben in Shrewsbury opgevoed en ben daarna medicijnen gaan studeren, net als mijn vader. Academie St. Christophermaar dat zult u al lemaal wel al weten." „Ja, dokter, dat heb ik al in het jaar boekje gevonden. Was u enig kind, of had u nog broers en zusters „Enig kind. Allebei mijn ouders zijn doocl en ik ben niet getrouwd. Is dat. voorlopig genoeg? Ben eerst assistent bij dokter Emery gewordenhier, bedoel ik. Vijftien jaar geleden is hij opgehou den met praktiseren. Woont op het genblik in Ierland. Ik kan u zijn adres geven als u denkt, dat u er iets aan heeft Ik woon hier met een huishoud ster, een kamermeisje cn een gedienstige voor het ruwe werk. Mijn secretaresse komt iedere dag. Ik verdien goed geld., tamelijk grote praktijk en er gaan niet meer patiënten bij mij dood dan bij mijn collega's. Zo genoeg?" Hoofdinspecteur Battle grijnsde. „Voor lopig wel, dokter. Gelukkig heeft u ge voel voor humor, merk ik. En nu ga ik u nog één vraag doen." „Nee, hoofdinspecteur, aan dergelijke dingen doe ik niet. Ik leid een ingeto gen leven." „Dat wilde ik u niet vragen, dokter. Nee.... ik wilde alleen een paar namen van u weten, namen van vier vrienden van u, mensen, die u een behoorlijke tijd hebt gekend. Bij wijze van referentie begrijpt u?" „Goed. Laat eens even kijken. U heeft natuurlijk het liefst mensen, die op het ogenblik in Londen wonen niet?" ,,'t Zou gemakkelijk zijn, maar nodig is het niet." Dr Roberts dacht een ogenblik na- Toen krabbelde hij met zijn vulpen vier namen en adressen op een kleine blocnote voor hem. scheurde het bovenste blaadje af en stak het Battle toe. „Bent u hiermee tevreden? Zo een, twee, drie kan ik geen betere bedenken." Battle las de namen door, knikte en stak het in vieren gevouwen stuk pa pier in zijn binnenzak, ,,'t Gaat hier ei genlijk alleen om werken volgens 'n af- valsysteem. Hoe gauwer ik een van u vieren kan laten afvallen, hoe beter voor alle betrokken personen. Op één punt moet ik echter volkomen zekerheid heb ben: dat u en Mr Shaitana niet op voet van oorlog stond, dat u op zakelijk ge bied niets met hem te maken had, dat er geen sprake is geweest, nu niet 'en evenmin gedurende de jaren, dat u als dokter praktijk uitoefent, van benadeling zijnerzijds, waardoor u allicht rancune jegens hem kon gaan koesteren. Mij lijkt 't zeer waarschijnlijk, dat u de waarheid spreekt als u zegt, dat u hem niet dan oppervlakkig hebt gekend, maar het gaat er niet om, wat mij waarschijnlijk lijkt, maar om de feiten. Ik moet kunnen ver klaren, dat ik volkomen zeker ben van mijn zaak." „O, ik begrijp het volkomen. U moet iedereen als leugenaar zien tot u weet, Alles bij elkaar was de 52ste aflevering van Churchill's oorlogsmemoires nog het boeiendste onderdeel van het NCRV- programma van gisteravond. Zij bood ons een terugblik op de capitulatie van het „duizendjarige rijk" en riep bij de oude ren beslist ontroerende momenten uit dat hij u de waarheid heeft verteld. Hier zijn de bewuste sleutels, hoofdinspec teur. Deze zijn van de laden van mijn bureau, deze van het bureau zelf.... en dit kleine sleuteltje is van het vergif kastje. Denk er vooral om, dat u dat afsluit. En nu zal ik mijn secretaresse even van een en ander op de hoogte brengen." Hij drukte op de bel naast hem. Bijna onmiddellijk ging de deur open en kwam een resolute jongedame de ka mer in. „U heeft gebeld, dokter?" „Dit is mijn secretaresse, Miss Burgess hoofdinspecteur Battle van Scotland Yard," Miss Burgess nam Battle met een paar heldere grijze ogen kalm op. Het was alsof ze zeggen wilde: „Lieve help, wat is dat voor een beest?" „Ik zou graag willen, Miss Burgess, dat u alle vragen, die de hoofdinspec teur nodig vindt u te doen. naar uw beste weten beantwoordt 'en hem ook in andere opzichten zoveel mogelijk helpt." „Zeker dokter, zoals u wilt." „Zo," zei Roberts, terwijl hij opstond, „dan ga ik nu maar weg. Heeft u de morfine in mijn tas gedaan. Miss Bur gess? Ik heb die vanmiddag beslist no dig." Pratend ging hij de kamer uit en Miss Burgess een en al gedienstigheid, ging met hem mee. Even later kwam ze weer binnen en zei: „Misschien wilt u bellen, als u me nodig heeft, inspecteur?" (wordt vervolgd) (Van onze radio- en tv-redacteur) JJet is u al bekend uit onze vroegere publikaties, dat Tom Manders dit seizoen niet meer zal optreden in de vertrouwde sfeer van zijn „Saint Ger main des Prés", Niet alleen is zijn établissement op het Amsterdamse Rembrandtsplein voor bezoekers geslo ten, maar ook in de studio zullen de camera's een geheel andere sfeer re gistreren. Zaterdagavond zal ter opening van het nieuwe seizoen de muzikale komedie „De drie oude vrijgezellen", naar een gegeven van H. de Wilde, maar voor de tv speciaal bewerkt en van vele nieuwe dialogen en liedjes voorzien door Tom Manders, worden opgevoerd. Dezer dagen brachten wij een bezoek aan een oud kerkgebouw aan de Kei zersgracht in de hoofdstad, waar op de bovenverdieping van dit Remon strantse schuilkerkje een repetitieruim te was gehuurd voor Manders en zijn medewerkers. „Dorus" vertelde in een klein vertrouwelijk gesprekje, dat hij de laatste maanden druk bezig was geweest om deze oude komedie, des tijds voor het amateurtoneel geschre ven, om te werken. Maar de avonden had hij vrijgehouden omnaar de televisie te kijken. „Joh, je hebt er geen benul van wat voor een fervente en verslaafde amateurkijker ik de laat ste maanden ben geworden. Mijn vrouw heeft 's avonds de pest erin als ik vlak voor die kijkkast zit en steeds maar ssst roep, als ik niet kan ver staan wat er gezegd wordt. Als je een maal gek op tv bent, dan gaat het gewoonweg je hele leven beheersen. Van alle uitzendingen steek ik wat op. En laten ze mij nu niet vertellen, dat het in het buitenland zoveel beter is. Tijdens mijn vakantie aan de Rivièra zag ik vele uitzendingen van Tele Monte Carlo en de Franse tv. Daar vond men het de gewoonste zaak van de wereld als in het journaal een nieuwslezer je zestien minuten achter elkaar de laatste berichtjes over de situatie in Algerije zat voor te lezen. Daarna kreeg je nog een piepklein filmpje over vechtende demonstranten en een paar foto's van brandstichtingen of bomaanslagen. Geef mij maar het NTS-journaal, hoewel ik ook diep mijn hoed afneem voor onze oosterburen en de nieuwsprodukties van de BEC". Terwijl Manders zijn vriend, televisie regisseur Ben de Jong, nog enige in structies gaf vertelde hij terloops dat hij met Johan Boskamp en Harry Boda beiden ver over de zeventig, de hoofd rollen in dit pretentieloos stukje zou vervullen. Ook oude rotten in het recla mevak als Gerard Walden, Berry Kie- vits, Riek Schagen, Nanny Boda, doch ter van Harry Boda, Coby v. d. Lin den en Conny Franken zouden hem daarbij assisteren. Wij moesten hem met de hand op het hart beloven, dat wij u niets over de inhoud van dit blijspel zouden vertel len. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat u zich best met deze klucht uit de oude doos zult amuseren. Vooral de sketches bij de strijkplank en met de jongeda mes, die komen solliciteren op een advertentie van deze drie gekke oude heertjes, zullen beslist de lachspieren in beweging brengen. 38-3. Daar stond de reddende autobus nu, midden op de weg, en de inzitten den konden niets anders doen dan hulpe loos toezien hoe hun kindertjes gepakt zouden worden. Mevrouw Poenzuiger was naar het achterraampje gesneld om de vreselijke gebeurtenissen met eigen ogen te zien. „O!" kreet zij, ,,mijn lieveling in handen van die ruwe lieden! O, waarom wordt hij achterna gezeten? Hij kan geen kwaad gedaan hebben, mijn Hum- pie!" „Loop heen, Truus", zei de weduwe Dor naast haar, „alle jongens zijn ben gels en halen streken uit. Laat ze maar een pak slaag krijgen, hoor, daar groeien ze van". ,,Hoe kun je zoiets zeggen, Stien!" riep mevrouw Poenzuiger onthutst, „dat is toch geen opvoeding". Terwijl de dames op deze wijze met elkaar spraken, beval de heer Poen zuiger aan Hendrikus om de bus te keren. Maar dat zou niet zo gemakke lijk gaan op het smalle weggetje.... Intussen waren Hinter en Minter over een hek geklommen en holden weer voort. Het fluwelen ventje was echter een beetje achter geraakt, en juist toen ook hij tegen het hek was opgeklauterd en aan de andere kant naar beneden wilde springen, kreeg hij een ferme tik tegen zijn hoofd....

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5