LOS HERMANAS ZAVALA isUNIL HALEN! Zwart o Wit Minter en Hinter en de verdwijn-kast Oscar van Hemel schreef groot en veelzijdig oeuvre PERQUIN FOUTEN! ZWITSAL heetman DE NIEUWE KLEURENDE SHAMPOO Sportre portages op beeldscherm maakt LTD CM CM Internationals ongeanimeerd MOEDER WORDEN... Radioprogramma 's Britse regering contra rapport Pilkington Philippe la Chapelle (80) in tv-rol Luister naar Kijk naar Terugblik Hij wilde haar zien Student brak in bij Audrey Hepburn "de schatkamer onder de lijnbaan Martin Mons Televisieprogramma Stern-feuilleton BEURS VAN AMSTERDAM DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1962 Morgen verzorgen „Los Hermanas Zavala" een AVRO-televisieuitzending onder regie van Jef de Groot. Op de toto zien we het gezelschap tijdens een repetitie. Hilversum I 402 m. VRIJDAG 3 AUGUSTUS AVRO: 12,00 Theaterorkest 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Sport en progn. 12,50 Pianospel, lichte muz. 13,00 Nws. 13.15 Meded., event, act. of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Metropole-ork. 14.00 Omroepork., -koor en sol., moderne muz. 14.30 Bedrogene of be drieger, progr. over Kaspar Hauser 14,55 Vrouwenkoor, strijkkwart. en sol., moderne muz. 15,05 Ga er eens even voor zitten: a. Zing met ons mee; b. Het Vogelkwartier, hoorspel VARA: 16,00 Modern jazz podium 16,30 V.d. zieken 17,00 Vragenbeantw. v.d. jeugd 17,25 Koperork. 17,50 Act. 18.00 Nws. 18,15 Operetteklanken (gr.) 18,50 De puntjes op de i, lez. 19,00 V.d. kind. 19,10 Muz. v. kinderen (gr.) VPRO: 19,30 In gesprek met anderen, III, gesprek 19.50 Weekend agenda 20,00 Nws. 20.05 Voordr. 20.20 Ka- mermuz. (gr.) 20.40 Vlaanderen is vlakbij, Jez. VARA: 21,00 Zee-haven-thuis. een veertiendaags journ. voor de scheepvaart 21,40 Metropole-ork. 22.15 Buitenl. week- overz. 22.30 Nws. VPRO: 22,40 Te waar om mooi te zijn, overd. VARA: 23.00 Soc. nws. in Esperanto 23,10 Vergelijken derwijs, gesprek over muz. 23,55-24,00 Nws. ZATERDAG 4 AUGUSTUS VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7,23 Lichte ochtendklanken (gr.) 8.00 Nws., postduivenber. en soc. strijd lied 8,19 Muz. ochtendpost (gr.) 8,30 V.d. kind. 8,50 Wegwijzer, tips voor vakantie en snipperdagen 9,00 Ochtendgym. v.d. vrouw 9,10 Klass. muz. (gr.) 9,35 Waterst. 9,40 Meisjeskoor VPRO: 10,00 Samen thuis, praatje 10,05 Verder dan de wereld, bijbel overd. VARA: 10,20 Melodieën-Expres 10.50 De wilde vaart, cabaret 11,20 Sport- nws. 11,45 Orgel en zang, lichte muz. Hilversum II 29H m. VRIJDAG 3 AUGUSTUS KRO: 12.00 Middagklok - noodklok 12,04 Simple Music, lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Licht lunchconcert (gr.) 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13,20 Operette melodieën (gr.) 13.45 Vrouwenvraagbaak 14.00 Popul. gram. 15.00 V.d. jeugd 15.30 V.d. zieken 16.30 Alt en piano, moderne liederen 17,00 Boekbespr. 17,15 Kinderkoren (gr.) 17.40 Beursber. 17,45 Promenade-ork. en sol. 18.45 Nationale zwemkamp. te Soest 18,50 Regeringsuitz.: Geven en nemen. II, Nuttige wenken om met de zebra op goede voet te leven. Een serie uitzendingen voor voetgangers 19.00 Nws 19.10 Act. 19.25 Boek bespr. v.d. jeugd 19.30 Politieke lez. 19.40 Lichte gram. 20.15 Groot koor. omroepork. en zangsol., moderne muz. 20.45 De onvind- baren. hoorsp. 22.00 Lichte gram. 22.25 Nat. zwemkamp. te Soest 22.30 Nws. 22.40 Mu sicerende dilettanten 23,05 Lichte gram. 23,55-24.00 Nws. ZATERDAG 4 AUGUSTUS KRO: 7.00 Nws. 7.15 Geest, liederen 7.30 Gram. 7,45 Morgengeb. en overw. 8.00 Nws. 8.15 Pluk het weekend (gr.) 8,50 V.d. huisvr. 10.00 V.d. kleuters 10.15 Moderne orkestmuz. (gr.) 11,00 V.d. zieken 11,45 Klass. muz. (gr.). Brussel Vlaams VRIJDAG 3 AUGUSTUS 324 m: 12.00 Nws. 12,03 Amus.muz. (gr.) 12,30 Weerber. 12,35 Amus.muz. (verv.) 12,50 Beursber. 13.00 Nws. 13,15 Lichte orgelmuz. 14,00 Bye bye birdie, musical 15,00 Moderne kamermuz. 15,30 Bas-bariton en piano, klass. liederen 16,00 Beursber. 16.06 Disvo-varia 17,00 Nws. 17,15 Lichte muz. bij de thee 17.45 Moderne kamermuz. 18,20 V.d. sold. 18,50 Lichte gram. 19.00 Nws. 19,40 Opera- en operettemuz. (gr.) 20.00 Residentie-ork. \an Den Haag en sol., klass. en moderne muz. 21.45 Negro spirituals (gr.) 22,00 Nws. 22,15 Jazz 22,55-23,00 Nws. /"Amringd door zijn echtgenote, kinde- w ren en kleinkinderen viert vandaag de componist Oscar van Hemel in zijn woning aan de Emmastraat te Hil versum zijn zeventigste verjaardag. Hoewel Van Hemel reeds een halve eeuw in ons land woont, is hij geboren in Antwerpen, waar hij ook zijn muzi kale opleiding ontving aan het konink lijk Vlaams conservatorium. Zijn stu die werd bekroond met de gouden me daille van dit befaamde instituut- Tij dens de eerste wereldoorlog werd hij zwaar gewond en werd hij vervoerd naar het militair hospitaal in het neu trale Nederland. Na de oorlog werd hij viool-leraar aan de stedelijke muziek school van Bergen op Zoom, waar hij een drukke lespraktijk opbouwde. Te vens werd hij dirigent van de orkest vereniging ter plaatse. Later ontving hij lessen in compositie van Willem Pijper en reeds spoedig schreef hij verscheidene werken, waarvan zijn pianokwintet te Brussel werd bekroond. Van Hemel was inmiddels reeds de 45 jaren gepasseerd, toen hij zich speciaal op het componeren ging toeleggen en verscheidene composities kregen de hoogste lof. Oscar van Hemel vestigde zich 13 jaren geleden te Hilversum en nog naast verscheidene soloconcerten schreef hij talrijke kamermuziekwer ken en onlangs componeerde hij zijn vierde sinfonia in opdracht van de stichting Kunstmaand Amsterdam. Ook zijn koorwerken zoals het „Te Deum" gecomponeerd ter gelegenheid van de 100.000ste inwoner van Hilversum, be- (Advertentie) wijst, dat Van Hemel een componist is van een groot en veelzijdig oeuvre. De KRO zal hedenavond om 20.15 uur opnamen van dit ,,Te Deum" voor solostemmen, koor en orkest uitzen den. J~}e Britse minister van posterijen, Reginald Bevins, heeft tijdens een Lagerhuisdebat meegedeeld, dat de huidige Britse regering het in genen dele eens is met de conclusies vervat in het befaamde Pilkington-rapport over de Britse televisie. Minister Be vins verklaarde onder meer, dat hij niet van plan is het advies van de commissie-Pilkington op te volgen, om dat de commissie geen evenwichtig oordeel heeft gegeven over de com merciële televisie. Hij voelde er niets voor de overmatige winsten van de commerciële tv te beperken, omdat de kapitaalschieters in de beginperiode van de onafhankelijke tv grote finan ciële risico's hadden genomen. Wel dacht hij er aan de commerciële maat schappijen een hogere vergoeding te laten betalen voor de zendmachtiging. (Advertentie) NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL Op de eerste dag van deze maand vierde de bekende acteur Philippe la Chapelle zijn tachtigste verjaardag. Deze Amsterdamse toneelspeler is thans de oudste acteur van ons land. die nog regelmatig actief meespeelt bij de Nederlandse Comedie. Binnen kort, om precies te zijn volgende week woensdagavond 8 augustus zullen de televisiekijkers Philippe la Chapelle op het scherm kunnen zien in de een akter „De zonnige morgen" van Sera- fin en J. A. Quinteno. In samenwerking met de Oosteuropese Intervisie hoopt de Nederlandse Te levisie Stichting vele reportages op het beeldscherm te geven van de Europese zwemkampioenschappen te Leipzig. Het ligt in de bedoeling zowel in de mid daguren als 's avonds omstreeks zeven uur op 20, 21, 22, 23 en 24 augustus de Intervisiereportages over te nemen. De heren Mulder en Duinker zullen voor de commentaren zorgen. Voorts geeft de NTS zondagmiddag 12 augus tus van 15-16.30 uur een reportage van de Nederlandse atletiekkampioenschap- pen te Amsterdam. Hier geven Frits de Ruyter en Wim Kortland een toe lichting op de beelden. Op vrijdag 17 en zondag 19 augustus is Hans Eys- vogel in Kopenhagen om voor de NTS een reportage te geven van het inter nationale concours-hippique in de Deense hoofdstad. Bovendien staat voor zondagmiddag 19 augustus nog een beeldreportage van de nationale ten niskampioenschappen te Scheveningen op het programma. Dokter van Swol en Willem Duys zijn aangezocht voor het commentaar. Op Hilversum I 402 m brengt de VPRO om 20.20 uur een uitzending van ,Neue Liebeslieder"van Brahms. Om 20 40 uur volgt de rubriek „Vlaanderen is vlakbij". De VARA presenteert om 21 uur het scheepvaartjournaal „Zee- haven-thuis". Daarna speelt om 21.40 uur het Metropole-orkest. Tenslotte is er om 23.10 uur de muzikale rubriek „Ver gelijkenderwijs". Op Hilversum II 298 m opent de KRO om 19.40 uur de avond met het populaire programma „Licht te verte ren". Om 20.15 uur worden werken uit gevoerd van Oscar van Hemel. Het luisterspel „De onvindbaren" begint om 20.45 uur. Om 22 uur kunt u genieten van lichte plaatjes en om 22.40 uur speelt de kon. harmonie St.-Cecilia uit Gilze. Tenslotte is er om 23.05 uur het programma „De laatste ronde". Na het journaal brengt de KRO om 20.20 uur de maandelijkse tv-magazine „Brandpunt", om 21 uur gevolgd door de tekenfilm over de „Flintstones". Om 21.20 uur is er een nieuwe show van Jack Benny en tot besluit wordt om 21.45 uur de documentaire „Oosterse christenen" vertoond. België-Vlaams vertoont om 20.30 uur de film „De familie Stoddard" en om 21.40 uur de rubriek „Première". Na het gebruikelijke NTS-journaal en de rubriek „Achter het nieuws" volgde de documentaire „Waarheen leiden onze wegen?", waarin de ontwikkeling van het moderne vex'keer en de daarmee sa mènhangende welvaartstoename werden belicht. Het geheel maakte een vrij aar dige indruk, maar liet overigens geen nieuwe gezichtspunten zien. Vervolgens liet advocaat Perry Mason in „Het ge heim van George Beaumont" opnieuw het recht zegevieren. Het moet ons ech ter van het hart, dat we wel eens betere stukken in deze Amerikaanse tv-serie hebben gezien. Tot slot van de avond dan het veel besproken „Verhaal van de dierentuin", een korte eenacter van Edward Albee en gespeeld door Louis van der Steen en Cor van Rijn. Terwijl dus iedereen terecht een dialoog mocht verwachten kwam het er in feite op neer, dat het slechts één lange monoloog werd van Cor van Rijn. Ondanks het feit, dat het in zich een opmerkelijk goed stuk was, maar oppervlakkig gezien een nogal vreemde indruk op de kijker maakte, zal slechts een bepaalde categorie kijkers voor het volle pond van deze op beeld band vastgelegde opvoering hebben ge noten. JA.H. In Audrey Hepburns chalet in Zwit serland is ingebroken. Er zijn enige za ken van waarde ontvreemd, terwijl een student werd gearresteerd. De jongeman bekende. Tegenover de rechter van instructie in Caen verklaarde hij, dat hij in de villa van Audrey Hepburn had ingebro ken omdat hij hoopte een glimp van zijn idool te kunnen zien. „Zij is mijn lievelingsactrice, ik heb al haar films gezien," zei Jean Claude Perdriel tot de magistraat. „Door in te breken hoopte ik dat zij naar Zwitser land zou terugkeren zodat ik haar van nabij had kunnen zien." De student is de zoon van een Norman- dische visser. Met een andere student, Jean Claude Thouroude, werd hij ge arresteerd. een fascinerende tentoonstelling voor iedereen die van mooie dingen houdt toegang vrij! edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 rotterdam Brussel Frans VRIJDAG 3 AUGUSTUS 484 m: 11.55 Gram. 12.03 Chansons 13.00 Nws. 13,15 Lichte gram. 14,03 Kamerork. cn sol., klass. muz. 15,03 Populaire gram. 16.08 £rarn- Promenadeconcert (gr.) 19.30 Nws. 20.00 Moderne en klass. kamer muz. I.d. pauze (plm. 20.35) gram. 22.00 wereldnws. 22,15 Kamermuz. 22.55 Nws. N_ VRIJDAG 3 AUGUSTUS 20 20 B°'00 Journ- en weeroverz. KRO: 21 nn «r,andPunt. maandelijks TV-magazine PPvLr nfilm 21-20 De Jack Benny-show. j- P^ogr. 21,45 Oosterse christenen, een l-owi mentaire over verschillende christelijke kerken in Turkije. VLAAMS BELGIë: 19.30 Thomas Edison, lv-biografie 20,00 Nws. 20.25 Het man- none 20,30 De familie Stoddard (Adam had T>n« s5>ns)- hlm 21.40 Nwe films en filmnws. J2.25 Nws. FRANS BELGIë: 10.30 V.d. vrouw 20,00 ws. 20.30 li eSt Minuit. Docteur Schweitzer, toneelstuk 22,00 Kunstkron. 22,30 Nws. Niet erg snugger dat ze dan niet het systeem van gelijk oversteken heb ben toegepast, vond Susanne ..Dat kun je alleen maar dóen wan neer het gaat om schriftelijke bewiis- stukken." J „Nu. die zal ze dan toch wel gehad hebben? Ik zie tenminste niet in hoe ze die mensen anders geld kon afper sen." „Er zijn toch ook nog andere manie ren. En meer dan ik ooit heb gedacht Neem nu eens iemand, die door een an der wordt gezocht om leed, dat hij die ander of een derde heeft aangedaan. Die ander heeft nooit zijn ware indentiteit gekend, of zijn gezicht gezien. Gesteld nu, hij krijgt de wenk: ,Kijk eens hier of daar. Misschien is X. wel de persoon, die u zoekt.' Dan volgen een paar aan wijzingen daarmee is de aandacht van die andere gericht op de persoon in kwestie. Dat hij aan de hand van' die aanwijzingen gaat... nu ja recherchewerk gaat doen is niet meer dan logisch. En dat kan voor de schuldige allerellendig ste gevolgen hebben. Het verbaast mij helemaal niet. dat iemand bij wie geld geen rol speelt, er wel een paar hon derd gulden in de maand, of een flink bedrag ineens, voor overheeft om dat te voorkomen. Er zijn ook wel enkele van die gevallen bij als jij noemde. On benulligheden, waarom de betrokkenen beter hadden gedaan eens hartelijk te lachen en te zeggen: ,Ga je gang maar, hoor.' Ze zouden natuurlijk nog verstan diger zijn geweest, als ze hadden ge zorgd voor een bewijs van haar pogin gen tot afpersing en dan daarmee naar de politie waren gestapt. Het is vreemd, hoe gemakkelijk de meeste mensen te intimideren schijnen te zijn." „Nu die gevallen kun je dan zeker wel verwaarlozen?" „Ik ben bang van niet. Iemand, die zulke onbenulligheden zo buiten propor tie ziet, dat hij zich ermee laat chante ren, kan zich ook zo in een hoek gedre ven voelen, dat hij tot moord komt. Als het een mens nu eenmaal aan "gevoel voor verhoudingen ontbreekt..." Hij haalde de schouders op. „Er is nog maar een half kopje." waarschuwde Susanne, terwijl ze de pot opnam. Dan ging ze verder: „Ik wil geen plagiaat plegen, maar ik zou haast zeggen: ,Zo'n moord?'" „Je hebt volkomen gelijk, m'amie," antwoordde haar man. „Dank je voor je lesje. Ik mag niet vergeten, dat het hier niet om een huis-tuin- of keuken- moord gaat. Kom, dan zullen we maar eens beginnen." „Je gaat zeker zoeken naar de eige naars van die vingerafdrukken? Is het nog niet te vroeg voor het afsteken van bezoeken?" „Aan huis misschien wel, maar zeker niet op een kantoor. Ik ga eerst de mensen maar eens afwerken, die de dag op hun kantoren doorbrengen. Het weieens kunnen zijn, dat ik niet voor vanavond laat thuis kom." ,,Zal ik Edeltje bami voor je laten maken?" „Een prachtidee. Met was saté?" ..Saté ajam? Dat zul je hebben, hoor. r Ji? een beetje oppassen als je die hardhandige mijnheer van gisteren tegen Hif loopt, mijn lammetje?" "Tien tegen één, dat die bij helder daglicht verandert in een correct heer m Plaats van een woeste gorilla. Au re- voir." "Hier zijn we er, geloof ik. Ja, kom maar dadelyk mee, Breiman. Mijnheer Lizerman op zijn kantoor, portier, voor zover u weet?" jrm_?n en Verhagen? Die zitten ir?e-.Als. mijnheer Elzerman er niet mocht zijn, is er vast en zeker wel een van de andere heren. Wil ik eerst effe voor u informeren? Dan bel ik even naar boven." „Neen, dank u, we zullen het risico maar nemen." >»De lift is links, heren." „Mja," zei Perquin, toen ze op de derde verdieping waren aangeland. .Hier 1S Elzerman, Verhagen en Co. As suranties. Ik hoop, dat we nu maar bof fen en hem treffen." „Mijnheer Eiserman?" zei het half- wasje, dat de deur opende. „Wie kan ik zeggen?" Hoofdinspecteur Perquin haalde een kaartje te voorschijn schreef er een paar woorden op en deed het in een enveloppe, die hij tot zichtbare teleur stelling van het jongmens zorgvuldig sloot. „Geef dat maar aan meneer, jong mens. Neen, wacht nog even, is het hier de gewoonte de mensen voor de deur te laten staan?" „O, neemt u mij niet kwalijk. Het is maar, dat portiertje spelen eigenlijk mijn werk niet is," zei de jongeling fier. „En beleefd zijn ook niet?" Perquin vriendelijk. Het halfwasje verdween, gehuld in een verontwaardigd zwijgen, om even daarna terug te komen en met overdre ven beleefdheid de heren te verzoekn maar mee te komen. Adjudant Briman mompelde tussen zijn tanden iets van vlegels, die voor galg en rad opgroeiden. Ze vonden de heer Elzerman in een heel comfortabel kantoor, achterover geleund in een heel comfortabele stoel, terwijl hij genietend een heel goede si gaar rookte. Hij was een rolrond mannetje met pientere oogjes en vieve bewegingen, die zijn best deed jonger te lijken dan hij was. Bij hun binnenkomst veerde hij overeind en kwam hun met uitge stoken hand tegemoet. „Wij wilden u graag even een en an der vragen in verband met.." begon Per quin, maar de heer Elzerman viel hem haast jubelend in de rede. „Neen, neen. nu moet u niets zeggen." kraaide hij. „Laat u mij dat nu eens doen. U komt voor die treurige geschie denis met Kitty. Heb ik het niet goed geraden? Arme Kit, ik heb haar zo vaak gewaarschuwd, dat het op een goede dag spaak moest lopen met dat spelle tje. Maar ze wou niet luisteren. Ze was niet overintelligent, weet u, onze Kit. Tja, en nu moet u maar uitzoeken, wie het gedaan heeft. Lijkt me een verve lend werkje. Maar enfin, u bent er zo langzamerhand nu wel aan gewoon, denk ik?" „U behoorde ook tot haar slachtof fers, als ik me niet vergis?" „Foei, wat is u melodramatisch, in specteur. Laat ik u mogen verzekeren, dat ik me nooit slachtoffer heb gevoeld. Integendeel, de hele zaak amuseerde mij mateloos, mateloos. Weet u waar ze me altijd aan deed denken, dat arme vrouw tje? Aan een kind, dat al haar best doet volwassen te lijken. Ze nam haar spelletje zo ernstig. Maar het is nooit ook maar een ogenblik bij haar opgeko men, dat er een of meer mensen onder haar medespelers zouden kunnen zijn, die dat spelletje net zo ernstig namen als zij. Ze heeft nooit ook maar een ogenblik kunnen geloven, dat het een gevaarlijk spelletje was." „U bent de eerste, die ik tegenkom, die het amusant schijnt te hebben ge vonden. dat men hem chanteerde," zei Perquin droog. (wordt vervolgd. KORT Er zijn duidelijke cijfers binnen uit Hollywood, waar de censuur vaste normen gaat hanteren ten aanzien van de filmkus. In leng te van celluloid gemeten zal het er op neerkomen, dat een kus bij maanlicht drie minuten mag duren, een afscheidskus bij een bushalte daarentegen niet meer dan een minuut. GOEDKOOP De familie Tom Kaiser in Indio, in de Amerikaanse staat Californië, kocht een zwembad voor 1 dollar. De installatie in de tuin kostte 1500 dollar, maar toch vindt ze dat ze een koopje heeft gesloten. Kaiser was de transactie aange gaan op voorwaarde dat hij het zwembad 20 km zou verplaatsen. Voor 1 dollar was het bad dan voor hem. Maar omdat er hijskranen en transportauto's aan te pas moesten komen, kwam er nog eens 1500 dol lar bij. Volgens Kaiser altijd nog de helft minder dan het bedrag dat hij voor een nieuw bad zou hebben moeten neertellen. TOCH ROKEN? In de „Manchester Guardian", een krant, die tot de meest gezaghebben de Engelse dagbladen wordt gere- kend, heeft een geneesheer een arti kel geschreven, waarin hij het roken verdedigt! Hij drukt de lezers op het hart het roken niet op te geven. „Het is bekend", aldus deze geneesheer, „dat de meeste rokers, die erin sla. gen de tabak te verzaken in een an dere ondeugd vervallen. Zij gaan dan te veel voedsel gebruiken. Zij wor den dikker met al de gevaren daar aan verbonden. Zij dreigen een prooi te worden van suikerziekte, chroni sche bronchitis en vaatstoornissen. De ongelukkige, die na veel kwellin gen te hebben doorstaan, tenslotte er in slaagt van de tabak af te blijven, komt gewoonlijk van de regen in de drup en wordt het slachtoffer van de een of andere ziekte, die dikwijls sneller en noodlottiger afloop heeft dan tabaksgebruik...." (Advertentie) Wast en kleurt tegelijk In 18 prachtige, natuurlijke tinten Geeft Uw haar de kleur die U wenst In grote tube voor 2 kleur* spoelingen De internationale waarden hebben gistermiddag by de opening een onge animeerde tendens te zien gegeven met als gevolg dat de hoofdfondsen over de gehele linie met koersverliezen, ten opzichte van het voorgaande slot- niveau, genoegen hebben moeten ne men. De omzetten waren minimaal. AKU hield zich zeer goed op 369, min ruim één punt. Dit concern doet een bod op 8.5 min. aandelen van de maat schappij tot stroveredeling „Sove" in Arnhem. Philips drie gulden lager op 159,80. Unilevers min twee gulden bij een notering op 139,30 en Kon. Olie ruim een gulden beneden gisteren op 135,50. Hoogovens tenslotte daalden bijna tien punten tot 568. Het buitenland bleef uit de markt, zodat er van arbitra ge-zijde geen activiteit viel waar te ne men. Na een paar dagen van hogere koer sen was Wall Street woensdag lager. Toch zijn de gepubliceerde berichten uit het Amerikaanse bedrijfsleven door elkaar gunstig. Het aantal werklozen daalde in juli in Amerika met 450.000 personen. De Nederlandse hoofdfondsen ondergingen in Wall Street fractionele koersdalingen. Hiermede had men eer gisteren in Amsterdam reeds rekening gehouden. Toch viel de stemming bij de opening op het Damrak gistermiddag voor de hoofdfondsen niet mee. Dit moet dan ook hoofdzakelijk op rekening van de Westduitse beurzen worden geschre ven, waar koersdalingen van tien punten tot meer werden geregistreerd. Hier te- Advertentie) Dit Is de tite! van het nieuwe boek van Dr. W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pag. in fraaie omslag) krijgt U ten ge schenke bij aanschaffing van een BABYSET DE LUXE*« genover waren geen factoren aanwezig, die op het Damrak een betere tendens rechtvaardigden. Men nam de stem ming gelaten op. De orders van het pu bliek waren dun gezaaid. In het laatste beurshalfuur zorgden lichte buitenlandse vraag en wat lokale speculaties voor lichte koersverbeteringen. Philips kwam op 160,50. Kon. Olie op 135,70. Hoog ovens op 572 en Unilever op 139,50. De scheepvaartsector kon zich vrij goed op het verhoogde niveau van de vorige dag handhaven. Van de leidende cultures lag Deli een paar dubbeltjes beneden het sterk verhoogde koerspeil van gisteren. Amsterdam Rubbers daar entegen ontmoetten enige vraag. HVA een half puntje lager op 119. Het uit breiden van de industriële activiteit van de Dcli-maatschappij door het bouwen van een fabriek in Nederland op fifty- fifty-basis met het Amerikaanse con cern „General cigar" voor het vervaardi gen van „ultra-sigaren" dekblad wordt ter beurze wel als gunstig gekenmerkt doch dit goede nieuws komt in een lus teloze markt. Het voorlopige akkoord met Indonesië ten aanzien van de kwes- tie-Nieuw-Guinea zette gisteren geen verdere zoden aan de dijk voor de aan delen van maatschappijen, die vroeger in Indonesië werkzaam waren. Het was dan ook zeer stil in de cultuurafdeling. 1-8 2-8 Ned. '59 4''4 98 Va 98U Ned. '61 41/4 981/4 98 A Ned. '47 3'2 88 A 887g Ned. grootboek 1946 90! s 90 li AKU 3701/4 371 Hoogovens 5771'2 570Vg Philips 163,90 160,10 Unilever 141.40 139,30 Kon. Olie 1363,4 135.65 HAL 121 11934 Scheepvaartunie 12734 1271/4 Amst. Bank 370 374 Ned. Handelmij. 335 335 Lucas Bols 830 829 Drie Hoefijzers 365 Mach. Breda 236 236 Zeeuwse confectie 335 Bijenkorf 868 850 Simons Emb.f. en houth 255 252 Van Gelders papier 303 300 Heineken 466!'a 464 Hero Conserven 315 Holl. Beton Mij. 369 Kon. Zout 740 745 Nijverdal - Ten Cate 231 231 De Schelde 267 265 Scholten Foxhol 780 780 Thomassen en Drijver 676 677 Van Vlissingen Katoen 303 3031/2 Vredestein 385 380 Zwanenberg Organon 898 897 N ABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 371—373 gl; Kon. Olie 135.50— 136.80: Philips 160.50—161.50 gl; Unilever 140.00141.50, Hoogovens 570—577. 36-2 De bediende van de benzinepomp keek ontstemd, toen hij de ezelskar zag stilhouden. „Wat moet dat vroeg hij, „ben zine?" „Nee. water" riep Bozzoroni, „water voor Alessandro." „O, bent u meneer Alessandro! Aan- genaam hoor," zei de bediende op on- "vroeg beschofte toon. „Als u water wilt drin ken, loopt u maar naar de kraan" „Nee, ik niet. Het ezel heeft dorst!" riep Bozzoroni. „Hij kan uit de gieter drinken." „Dat mag niet." zei de bediende, „die moet schoon blijven voor de auto's." „Mijn ezel is niet vies!" riep Bozzo roni verbolgen uit, „ik..." Maar hij werd onderbroken door auto getoeter achter hem. „Schiet op met je brikkie!" riep de bediende, „je houdt mijn klanten te gen." Bozzoroni wilde juist woedend tegen hem uitvaren, toen hij ineens bekende stemmetjes achter zich hoorde. „Meneer Bozzoroni! We hebben u overal gezocht. U moet vanavond optreden!" Langzaam draaide de goochelaar zich om. „Perbacco, de knapen!" Daar kwamen Minter en Hinter uit de grote auto van de heer Zumpf ge stapt. Ze renden op nem toe, trokken hem van de bok, en maakten een ron dedans. „Opschieten!" riep de heer Zumpf van. uit zijn auto. „Over een uur begint de voorstelling...!"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 9