GRIJSO HAARTJE THUIS ZELF DOEN :JE HEBT ZE!: Zwart p Wit NIEUW de kwartjes-sigaar Minter en Hinter en de verdwijn-kast jE^oc^ezecfcl Dertienjarige violiste voor radio en televisie De beursbengels: VAKANTIE IMPRESSIE OVER Kopenhagen TncZruMcm.'* PINDAKAAS of CH0N0TA... KLEURSPOELING Luister naar Kijk naar Terugblik AUDITIELIJST NOG NIET VOL Radio-opnamen Holland festival Radioprogramma 's POLY-COLOR I hprivnA61") ]er kun ie dan> met de Concert van Belgische radio-musici JÏÏ/4 I WOLLEN 1/ I DEKENS kwaliteits-produkten! Bijstandregeling minder-validen Stem-feuilleton DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 6 JULI 1962 ^ondagavond om 20.00 uur brengt de KRO via de radio anderhalf uur een klankbeeld over de Deense hoofdstad Kopenhagen. Onder de titel „Rödgröd med flöde", hetgeen zoveel wil zeggen als „vruchten met room" schreef Tom Bouws een luchtige documentaire over deze grote stad aan de Sont. Annie Sa- lomons, Henriette Holthausen, Alex de Haas en jhr. dr. J. C. Mollerus geven hun visie op de Denen, de Deense maal tijden, de sprookjesschrijver Hans Chris tian Andersen en het grote amuse mentspark TivoII. Deense muziek is kwistig door dit programma gestrooid en Jan de Cler-bezingt op de hem ver trouwde manier de Deense taai en het smörrebröd. Kopenhagen is een mooie oude stad, waar de historie nog leeft in tal van fraaie gebouwen en beelden. TTolgende week vrijdag om 18.25 uur treden in de radio-uitzending Ama teurs, de microfoon is voor u o.m. het teenagerorkest The Hocking Diamonds en The Diamond Sisters uit Rotterdam op. Voorts werken mede het accor deon duo W. de Jong en mej. de Vries uit Nijehorne, de sopraan Rita Robé uit Zaandam met een Weens repertoire en de tenor J. R. Lunes uit Amsterdam die napolitaanse liederen gaat zingen. In het komende seizoen zal de VARA weer een groot aantal audities organi seren voor amateurs, die de weg naar de microfoon zoeken. Vele honderden gegadigden hebben zich al aangemeld voor deze audities, die o.a. plaats zul len vinden in Breda, Maastricht, Nij megen, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In bijzondere gevallen is het nog mogelijk een aantal kandidaten aan de auditielijst toe te voegen. T>e KRO biedt de volgende week twee muzikale herinneringen aan het Holland Festival 1962. Zondagmiddag 8 juli om 14.10 uur worden de opnamen uitgezonden van het concert, dat in de Scheveningse Kurzaal werd gegeven en waaraan medewerkten Ilse Holweg, Richard Holm en Heinz Rehfuss, die tesamen met het Residentie-orkest o.l.v. Willem van Otterloo een uitvoering ga ven van Mozarts „Bastien und Bastien- ne". Hieraan voorafgaande hoort men het concerto grosso van de 18e eeuwse Nederlandse componist Pieter Hellen- dael. Volgende week dinsdagavond om 20.05 uur kan men opnamen beluisteren van het kwartet nr. 3 van de in Enge land woonachtige Hongaarse componist Matyas Seiber. Dit kwartet vormt het laatste gedeelte van een concert, dat door het Amadeuskwartet werd uitge voerd in het Concertgebouw te Am sterdam. Hilversum 1 402 m. VRIJDAG 6 JULI AVRO: 12,00 Dixielandmuz. 12,20 Rege- ringsuitz.: V.d. landb. 12,30 Land- en tuinb. meded. 12,33 Sport en progn. 12,50 Pianospel 13.00 Nws. 13.15 Meded., act. of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Dansork. en zangsol. 14,00 Kamermuz. (gr.) 14,20 Voordr. 14,40 Kinder koor 15,05 Ga er eens even voor zitten: a Zing met ons mee; b Het Vogelkwartier, hoorsp. VARA: 16,00 Modern Jazz Po dium 16.30 V.d. zieken 17,00 Jazzmuz. 17.20 Grand Gala-ork. 17.50 Act. 18.00 Nws. 18,15 Lichte gram. 18.20 Draaiorgelmuz. (gr.) 18.30 Jazzmuz. 18.50 De puntjes op de i, praatje 19,00 V.d. kind. 19,10 Muziek voor kinderen (gr.) VPRO: 19.30 In gesprek met ande ren, gespr. 19,50 Enkele fragmenten uit de jaarrede van de ledenverg. van de VPRO 20,00 Nws. 20.05 De Japanse vissers, hoorsp. 20,45 Zijn wij op onze hoede?, lez. VARA: 21,00 Zee-Haven-Thuis. scheep vaart journ. met nws. en muz. 21.40 Lichte orkestmuz. en zangsol. 22,15 Buitenl. weekoverz. 22,30 Nws. VPRO: 22,40 Te waar om mooi te zijn, overd. VARA: 23,00 Socialistisch nws. in Esperanto 23,10 Vergelijkenderwijs, muz. gesprek 23,55-24,00 Nws. ZATERDAG 7 JULI VARA: 7.00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Socialistisch strijdlied 7,23 Lichte ochtend klanken (gr.) (Om 7,30 Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nws., postduivenber. en socia listisch strijdlied 8,19 Muz. ochtendpost (gr.) 8,50 Wegwijzer, tips voor toeristen 9,00 Gym. v.d. vrouw 9.10 Pianoconcerten (gr.) 9,35 Waterst. 9,40 Klein vrouwenkoor VPRO: 10,00 Samen thuis, praatje 10,05 Verder dan de wereld, bijbels verhaal VARA: 10,20 Roemeens ork. 10.45 Man in de stad, cabaret fantasie 11,10 Gram. 11,20 Sportact. 11,45 Hammondorgelspel en zang. Hilversum II 298 m. VRIJDAG 6 JULI KRO: 12,00 Middagklok - noodklok 12,04 12,04 Lichte muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Licht ens. en zangsol. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,20 Lichte muz. (gr.) 13,45 V. d. vrouw (Tussen 14,00 en 15,00 Tour van de toekomst 1962) 14.00 Dansork. en zang sol. 14,25 Moderne muz. (gr.) 15,20 Gram. 15,30 V.d. zieken 16,30 Alt en piano 17,00 V.d. jeugd 17,15 Kinderkoor 17,40 Beursber. 17,45 Musicerende dilettanten 18,15 Lichte gram. 18,50 Regeringsuitz.: Sociale aspecten van de streekontw. in Nederland, door drs. H.J.H. Boderie, van het min. van Maatschappelijk Werk 19,00 Nws. 19,10 Act. 19,25 Boekbespr. v.d. jeugd 19,30 VVD, politieke lez. 19,40 Verz.progr. v.d. mil. 20,20 Tour van de toe komst 1962, rep. 20,30 V.d. jeugd 20,50 Lichte gram. 21,20 Hotel Paradiso, hoorspel 22,20 22,30 Nws. 22,40 Christus onze mede mens, lez. (II) 22,50 Musicerende dilettanten 23,15 Lichte gram. 23,55-24',00 Nws. ZATERDAG 7 JULI KRO: 7,00 Nws. 7,15 Geest. liederen (gr.) 7,30 Klass. muz. (gr.) 7,45 Morgengeb. en overw. 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,50 TUBE 1.95 I Als je Amerikaan bent is het alle- maal niet zo eenvoudig. Zodra de zo- r[ mer zichop de kalender althans, aan- J kondigt, moeten er weer vakantieplan- I nen gemaakt worden. En als je Ame- rikaan bent, ben je overal al geweest. 1 De ruimtevaart wil toch nog niet zó I best vlotten als men aanvankelijk ge- I hoopt had, dus er zit helemaal niets B anders op dan toch maar weer een K nieuw plekje op aarde te zoeken. Europa doenis voor een Amerikaan zoiets als voor ons een weekje naar Zandvoort en je kunt hetom onder de buren niet beroddeld te worden, niet elk jaar opnieuw doen. Maar nu is er gelukkig iets nieuws ontdekt. Een gewiekste meneer in New I York heeft een lijstje gemaakt van alle noodlijdende Europese graven, baron nen, hertogen en werkloos geraakte prinsen die op kastelen wonen die ze zich eigenlijk niet kunnen permitte ren maar die al zoveel eeuwen familie bezit zijn dat je ze niet aan iemand anders kunt verhuren zonder je bla- zoen en zo te bezoedelen. 1 Met die kasteelbewoners maakte de Amerikaanse meneer een sluitend af- spraakje en nu kun je bij hem gewoon ogies bespreken in een Europees kas- I onh 20 n2dig uit de vroege middel- I nnJnv71' r late renaissance is wat i Qde hand op het Ameriknn ANNIE SALOMONS r*eheel in overeenstemming met het streven van de Nederlandse radio om de muziek van onze zuiderburen re gelmatig onder de aandacht van de Nederlandse luisteraar te brengen wordt maandagochtend via de zender Hil versum I een programma uitgezonden van het befaamde blaaskwintet van Brussel. Deze Belgische radiomusici beschikken reeds over een grote Euro pese bekendheid door de hoge kwaliteit van hun uitvoeringen. De twee wer ken, een van Marcel Poot en Arifiur Meulemans werden opgenomen tijdens een concert, dat in het kader van de Belgisch-Nederlandse studieweek voor hout- en koperblazers door de stich ting internationaal toonkunstenaars centrum „Eduard van Beinum" werd georganiseerd. In het kwintet speelt o.m. Georges Carael, de chef van de afdeling muziek van het derde pro gramma bij de B.R.T. op het Amerikaanse ^at twee weken ge- iTZli Hebt b« de Braaf van hier fer' ln zlJn vier-toren-chateau ,.,nn Lone. Het kost een vracht geld, t e graaf goed mee is, maar het is exclusief. Je kunt als paging guest, de adel- J gastheer s morgens bij het ont bijt ook beledigd uitveteren, omdat het in de condities opgenomen kasteel- spook de afgelopen nacht wéér niet is verschenen. Dat hoef je niet te ne- wen. als Amerikaan met een koffer vol all a rs. Als je daarmee cultuur en 'storie koopt, tegen een hoge dag- Pfys, heb je recht op een minstens ze ven eeuwen oud spook. "oefi zullen de gasten van over de veaan het. neem ik aan, volstrekt zon- y spoken moeten stellen. De ketting- mmetende en oehoe-huilende geesten mi en z vanaf nu in het toeristisch woen beslist niet meer laten zien. rijn wel wijzer. Want zij, de Euro- EIV1 van zoveel eeuwen geleden Mri.i en'Be bewoners van ons we- dl„ die hun trots hebben behou- I 11 en die weigeren zichzelf en de his- '°risc)ie roem van hun oude geslachten verkopen voor een handvol rinke- dollars. En ze zullen klokke heil noV tue' bun akelig gehuil aan- onh maar °P een st'l plekje en ioorbaar voor de paying guests en or hun nu levende nazaten, over rc1h,ve,ies van het zelfbeschikkings- "t ze zullen jammeren PRAET-MAECKER ■yonny van der Veen heeft zaterdag middag om 14.10 uur voor de mi crofoon een vraaggesprek in het radio programma „Multiplex" met de der tienjarige violiste Emmy Verhey, een muloleerlinge uit Leeuwarden, die in haar eigen omgeving ai bekend staat als een wonderkind. De jonge Friezin trad reeds eerder voor de radio op in een programma van de regionale om roep noord. Zij speelde toen met 't Frysk orkest on der leiding van Alfred Salten. Haar va der is als violist aan dit orkest verbon den, maar zal in het komende seizoen bij het Gelders orkest spelen en naar het westen des lands verhuizen, speci aal terwille van de loopbaan van zijn talentvolle dochter. Emmy heeft reeds geruime tijd les van de 83-jarige Am sterdamse vioolleraar Orcar Back, die bijzonder enthousiast is over haar vor deringen. De jonge musiciënne, die niet aleen over een opvallend grote techniek en muzikaliteit beschikt maar bovendien over een sterk geheugen, waardoor zij zelfs uiterst moeilijke composities geheel uit het hoofd kan spelen, zal op 3 september ook voor de televisiecamera's verschijnen. Zij speelt op 5 september in het Scheve ningse Kurhaus met begeleiding van het Utrechts Stedelijk Orkest het vi oolconcert van Tsjaikowsky. (Advertentie) Altijd wéér 38) Hij las en zijn mondhoeken vertrok ken even pijnlijk „Alle collega's wen sen onze jonge Dorus van harte geluk met zijn verloving. Hulde, ouwe. Maar van harte. Hoog het glas.-Het kost je een rondje..." Later maakte Barbara Pot „Krach", zolas ze nog nooit gemaakt had. Maar toen ..trapte" de nog zo jonge Dorus haar de kamer uit. „JE-HEBT-ZE" Het was vier uur. De hemel had een boosaardige gele kleur aangenomen en door de radio was omgeroepen, dat zwaar onweer dreigde. Een naderende onweersbui voél je. Niemand die dit be ter kon bevestigen dan Bob de Graaff. Het doortastende jongmens zat stilletjes aan zijn schrijftafel. Door het open raam had hij het geluid van dichtslaande auto portieren gehoord en hij had de stemmen van Bea en van mijnheer Van Marke- steyn herkend. Diephout vertoonde gelijkenis met een koe Iedereen weet, dat een koe de slootkant opzoekt, wanneer er onweer dreigt. Hij had zijn toevlucht bij de klei ne brandkast gezocht en vergeleek een stapel documenten met een lijst die 'hij in de hand hield. Op de bovenverdieping stond juffrouw Pot zwijgzaam boven haar afwasje. Ze had die middag alléén gegeten. Wortel- ties van gisteren en een eitje. Ze was cle onverbloemde kreet van „meneer die morgen, niet vergeten. ..Eruit, boender dat "je bent!" had hij gebruld. ..Boen der" was het hevigste scheld wooid dat de commissionair ooit gebruikte. Het drukte alle verachting uit, die je kunt voelen voor iets dat alleen maar goed is, om in aanwezigheid van veel water stomme schurende bewegingen te maken. Diephout en Bob deden uitermate be leefd tegen elkaar. Bob had na zijn over ijlde terugkeer uit Bussum niet veel hoeven te zeggen. „Het is mis naa hij slechts gemompeld. Diephout had daarop zijn bril gepoetst; hij had Bob aangekeken en gepreveld: ,,Er zit nog lippenstift op je mond. Haal die rotzooi „Zeker meneer", antwoordde Bob klein- tjes. Prompt daaop was ook Diephout meer dan vormelijk geworden- Toen ging de telefoon. Bob hoefde al niet meer te vragen, waar het om ging. Een hoofdknik van Diephout in de rich ting van de deur zei hem genoeg. Ze lieten elkaar voor gaan en knikten in de gang heel vriendelijk tegen Job de jong ste bediende. De snaak was totaal ver bluft, dat de twee grote mannen zo ka meraadschappelijk deden. ..Binnen", riep mijnheer Van Marke steyn, toen Diephout in een weloverwo gen ritme drie tikken op het deurpaneel had gegeven. „Gaat u voor", sprak Bob. „Nee, ke rel, jij eerst", antwoordde de procura tiehouder hoffelijk. „Eerbied voor de grijze haren", meende Bob schertsend en trad terzijde. „Jij bent hoofdpersoon" vond Diephout weer. Op dat ogenblik werd de deur van de II 100% virgin wool Bob begon te stotteren. „Het was een grap, meneer. Stomme grap...Het was niet de bedoeling, Bea of meneer Van Voorst (huichelaar, dacht Bob bij zich zelf) te duperen. Ik...ik...ik..." „Gooi het er maar uit, jong", redde Ronald de situatie. „Het schip is kost baarder dan de lading. Zeg nou maar, dat je dol op Bea was...!" Bob boog het hoofd en zuchtte. „Als het niet zo was, zou er iets aan me mankeren", zei hij devoot. Bij stukjes en beetjes kwam toen het hele verhaal eruit: de verkleedpartij in Leiden, de beslissende vraag aan Bea van de week uitstël, die zij hem had gegeven. „En enkel en alleen om Bea heb jij je vermeten, in vrouwenkleren te lo pen?" riep mijnheer Van Markesteyn verbaasd, toen Bob had gez.egd, dat dit „alles" was. „Kerel, weet je wel. dat je daarvoor gearresteerd had kunnen worden? Hoe kom je aan zo'n krankzin nig idee! Voel je je niet misselijk van jezelf?" Hij begon nu weer echt kwaad te worden bij de gedachte, dat die knaap de naam van zijn zaak wel over straat had kunnen gooien. De mensen zouden er de gekste conclusie uit kunnen trek ken. Bob bekeek aandachtig zijn sok. (Advertentie) V.d. huisvr. 10.00 V.d. kleuters 10,15 Klas3. muz. (gr.) 11,00 V.d. zieken 11,45 Klass. muz. (gr.) Brussel Vlaams VRIJDAG 6 JULI 324 m: 12.00 Nws. 12.03 Lichte gram. 12.30 Weerber. 12,35 Lichte gram. 12.50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Lichte gram. 14,00 Kamer muz. 14,30 Klass. en moderne muz. (gr.) 15,30 Koperkwint. 15.30 Lichte gram. 16,00 Beursber. (Tussen 16.00 en 17.30 Rep. van de Ronde van Frankrijk)) 16,06 Lichte gram. (verv.) 17,00 Nws. 17,15 Lichte muz. 17.45 Popul. gram. 18.20 V.d. sold. 18.45 Comm. over de Ronde van Frankrijk 19.00 Nws. 19,40 Lichte gram. 20,00 Symfonie-ork. en sol., moderne en klass. muz. I.d. pauze: De zeven kunsten 21,30 Klass. liederen (gr.) 22,00 Nws. 22,15 Jazz 22,55-23,00 Nws. Brussel - Frans VRIJDAG 6 JULI 484 m: 13.00 Nws. 13,15 Lichte gram. 14,03 Intern, vioolconcours te Moskou 15,03 Oude successen (gr.) 16,08 Lichte gram. 17,15 Pro- menadeconc. (gr.) 18,40 Lichte gram. 19,30 Nws. 20,00 Klass. muz. 22,00 Wereldnws. 22,15 Solistenconc. (gr.) 22,55 Nws. Jelevisieprogramma VRIJDAG 6 JULI NTS: 14,00-17,55 Eurovisie: Intern, tennis toernooi te Wimbledon 20,00 Journ. en weer- overz. KRO: 20,20 Brandpunt 21,00 Teken film 21,25 Stille getuigen, reconstructie van een merkwaardig geval uit de dossiers van de rijkspolitie 21,55 Ge var. progr. De Jack Benny-show. VLAAMS BELGIë: 14,00-17,55 Eurovisie: Intern, tennistoernooi te Wimbledon 19,00 Intern, jeugdkron. 19,30 V.d. vrouw 20,00 Nws. 20,25 Het manneke 20,30 Eurovisie: Filmverslag van de Ronde van Frankrijk 20,40 Fanfarella, tv-spel 22,30 Filmnws. en nwe films 23,05 Nws. FRANS BELGIë: 14.00 Eurovisie: Intern, tennistoernooi te Wimbledon 16,00-18,55 We reldkamp. turnen te Praag 19.30 V.d. vrouw 20,00 Nws. 20,30 Eurovisie: Filmverslag van de Ronde van Frankrijk 20.40 Muziekfestival van Chimay 20,50 Documentair progr. 22,20 Eurovisie: Agon, ballet 22,45 Nws. Op Hilversum I (402 m - fm 92.6 mhz, kan. 19) presenteert de VPRO om 20.05 uur het hoorspel „De Japanse vissers". Om 21 uur verzorgt Klaasjan Hindriks het programma „Zee-haven-thuis". Ver volgens spelen om 21.40 uur De Ramblers Tot besluit van de avond is er om 23.10 uur de muzikale rubriek Vergelijkender wijs. Op Hilversum II (298 m fm 96.8 mhz kan. 33) biedt de KRO om 19.40 uur het populaire platenprogramma Vliegende schijven. Dick de Vree presenteert om 20.30 uur zijn rubriek „Staccato" en om 20.50 volgt het programma „Ook goed". De laatste aflevering van het hoorspel Hotel Paradiso wordt om 21.20 uur uit gezonden. De koninklijke harmonie van Thorn kunt u om 22.50 uur beluisteren en tot slot gaat om 23.15 uur De laatste ronde. „Nou?" vroeg de baas weer. „Walg je niet van jezelf?" „Een beetje wel", zei Bob. „Die lip penstift smaakte naar papier." Ondanks zichzelf moest Diepout plot seling lachen. Het hele geval kwam hem even zo komisch voor, doch tevens stond hij geestelijk aan zo'n vreselijke spanning bloot, dat hij zich onver schillig op welke manier opluchting moest verschaffen. En zo lachte, scha terde, hikte hij, terwijl zijn gezicht landzamerhand paars werd. Mijnheer Van Markesteyn en Bea lachten aan vankelijk mee. Zo vrolijk hadden zij Diephout nog nooit gezien, maar hun bestierf op hun gezicht, toen zij merk ten, dat de oude procuratiehouder bij na stikte van benauwdheid. Ronald ging hem hevig op zijn gebogen en schokken de rug slaan, terwijl Bea snel een glas water inschonk uit de karaf die op tafel stond. Hun pogingen hadden resultaat. Wat er van de schaterende Diephout over bleef, was een schamel stukje mens. Een schim van de oude Diephout die zij allen kenden. Hij leek op iemand die een shock heeft gehad. (wordt vervolgd) KNAP De Italiaan Giacomini Bianchini verdiende te Riva Trlgosa met een bijzondere prestatie de „Zilveren Vork". HO at namelijk in 34 minu ten een pond spaghetti op. Dat kunt u ook? Dat zal best, maar Giacomini volbracht dit kunststukje terwijl zijn handen achter zijn rug waren samen gebonden. TRUCJE Op het vliegveld van Londen is een kleine vrachtauto, voorzien van een luidspreker, in gebruik genomen. Al rijdende zendt hij noodkreten uit van vogels, die op band of plaat zijn op genomen, om de vogels, die de ma noeuvres van de vliegtuigen hinderen, van de startbanen af te leiden. TREUZELAARS De Amerikaanse club van treuzelaars te Philadelphia heeft bekendgemaakt binnenkort het kerstfeest 1961 (herhaal 1961) te zullen vieren, mits de uitno digingen op tijd verzonden kun nen worden. Vanmiddag van 14-17.55 uur is er een directe tennisreportage met commentaar van dr. A. C. van Swol uit Wimbledon. Na het journaal wordt om 20.20 uur in de rubriek Brandpunt de zomerse volks verhuizing behandeld. Om 21 uur kunt u genieten van de vrolijke tekenfilm over de Flintstones. Onder de titel Stil le getuigen volgt hierna om 21.25 uur een reconstructie van een politie-onder- zoek. Dit programma is niet geschikt voor jeugdige kijkers. Tenslotte begint om 21.55 uur de Jack Benny-show. België-Vlaams geeft om 20.30 uur een filmverslag van de tour en om 20.40 uur een KRO-telerecording van het spel Fanfarella van Jan Naaykens. De ru briek Première begint om 22.20 uur. ONTSPANNING De Britse herenkledingindustrie heeft de lijst gepubliceerd van Enge- lands tien best geklede mannen Premier MacMillan staat niet op de lijst, maar hij krijgt een „eervol le vermeldingomdat hij in een po litieke crisistijd een stropdas ging kopen. Hij had zich daardoor ge schaard onder de mannen en vrou wen, die in het binnenstappen van een kledingwinkel ontspanning vin den voor hun dagelijkse beslomme ringen. 'O „Jjj ook met je naaldhakken* (Advertentie) Nu Nederlands Nieuw-Guinea zo sterk in de belangstelling staat is het zeker goed gezien de voorlichting over het land niet alleen aan buitenlandse (Duit se) televisie-omroepen over te laten. Van Nederlandse zijde zijn de laatste tijd ver scheidene reporters naar Nieuw-Guinea vertrokken en hun indrukken en nieuws hebben de kijkers vrij regelmatig kun nen zien en horen. Ook de VARA stuurde een reportageploeg om o.a. een doca- mentaire te produceren. Deze documen taire (ca. anderhalf uur) kwam gister avond op de beeldbuis. Voor zover deze beeldmontage betrekking had op beschrij vingen van land e.d. was het inderdaad interessant. En ze bleef dat ook nog toen de interviewer voor- en tegenstanders van een overdracht aan Soekarno aan het woord lieten komen. Maar het was van de VARA te verwachten, dat er subjectieve intenties aan alles ten grond slag gelegd werden. In de momentele situatie vond de VARA het oorbaar de politiek der Nederlandse regering aan de kaak te stellen. De Nederlandse regering kreeg de schuld dat de Papoea's niets voor Soekamo voelen. Het oprichten van een Nieuw-Guinearaad werd foutief ge noemd; de oprichting van een Papoea- vrijwilligerskorps was een grove vergis sing; de Nederlandse reacties op de In donesische leugenpropaganda achtte men onjuist. Nederland had de opleiding dei- Papoea's moeten richten op overdracht aan Indonesië, zo was de conclusie. Men zal het met ons eens zijn, dat deze con clusies op z'n zachtst uitgedrukt vreemd waren. We hebben ons dan ook aan deze uitzending gruwelijk geërgerd (Advertentie) en talrijke Nederlanders zeer zeker met ons. We vonden het bepaald unüair en in het kader van ons televisiebestel on oorbaar, dat een uitzending, die in haar voorlichtende facetten grote waarde had kunnen hebben, volkomen werd ingepast in het raam van de socialistische poli tiek. Daardoor kreeg de P.v.d.A. als het ware anderhalf uur zendtijd toebedeeld voor een stuk zuivere partij-propaganda. (Van onze parlementaire redactie) De Tweede Kamer heeft gisteren vijf miljoen gulden beschikbaar gesteld (kos ten voor dit jaar) voor de financiering van de op 1 juli jl. in werking getreden tijdelijke bijstandregeling voor minder validen. Deze regeling loopt vooruit op de komende algemene bijstandwet. Zij omvat de meerderjarige, ongehuwde minder validen beneden 65 jaar, die in het gezinsverband van alimentatieplich- tige verwanten leven en niet in staat zijn regelmatig arbeid te verrichten. De uitkering loopt via de gemeenten. directiekamer opengetrokken. Van zijn plaats kon de commissionair zijn twee employés juist zien staan. „Voeren" jul lie daar een menuet uit?" vroeg hij. „Toe, kom binnen". Zij persten zich tegelijk door de deur opening. „Ga zitten, Diephout", zei de baas. „En jij, De Graaff, in de venster bank is nog plaats. Ik ben op zulk mas saal bezoek niet ingericht." Bob keek verbijsterd rond- In de twee fauteuils bij de open haard, die vol si- garettepcukjes lag, zaten Ronald van Voorst en Bea Evenblij. Bea gaf Bob een duidelijke knipoog, die het jongmens met holle, stomverbaasde blik beant woordde. Ronald keek hem lachend maar niet kwaadaardig aan. „Denk om je ny lons, kind", waarschuwde hij alleen. Mijnheer Van Markesteyn stak een verse sigaar op en liet de stift van zijn ballpoint honderd maal en meer keren in en uit het schrijfgereedschap schie ten. Dit duidde op nervositeit, wist Bob. Inderdaad, de baas voelde zich als open bare aanklager niet bepaald prettig. Als hij donderen moest, dan was daarvoor een oprechte, vlammende woede een eer ste vereiste. En zijn woede was al da nig bekoeld. Moest je die Diephout en De Graaff nu toch zien zitten! De een keek nog bedrukter dan de ander. „Zo", begon hij de plechtige ztting. „En nu wil ik wel eens uit jouw mond horen De Graaff, wat die krankzinnige vertoning in Bussum te betekenen had. Je kunt vrijuit spreken, want het meeste weet iedereen hier in de kamer toch al." 12-2 Buiten adem holde veldwachter Zeeg terug naar de herberg. Hij rukte de deur open en rende door de gelagkamer naar het achterzaaltje, vast besloten om het konijn te arresteren en in de cel te zet ten, tot het weer goochelaar zou wor den. De herbergier A. J.Dop kwam hem ach ter na, „Wat zoek je hier, veldwachter?" vroeg hij. „Ik dacht dat je..." „Het konijn...eh de goochelaar met zijn kast!" riep Zeeg. „Die is verdwenen," sprak de heer Dop. „Verdwenen?" riep Zeeg onthutst. „Hoe ge... getoverd?" „Kom kom, het goochelen heeft je te pakken," sprak de heer Dop bedaard, „hij is weggereden met zijn ezelskar. Maar laat ik je toch eerst..." Zeeg luisterde echter niet meer en stormde weer weg. De heer Dop staarde hem hoofdschud dend na. „Die ruikt zeker weer mis daad," mompelde hij, „en vergeet zijn eigen zaken." Dat was inderdaad zo. Veldwachter Zeeg had nog maar één gedachte: de goochelaar als dief te ontmaskeren maar zonder dat iemand wist dat hij. Zeeg zich zijn eigen portefeuille had laten ontfutselen, terwijl hij een wakend oog in het zeil stond te houden... Grimmig pakte hij zijn fiets.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 9