Limenta' z 'n maaltijd in een koekje,dat U helpt om slank te word Omdat mensen en wensen verschillen... Verkade chocolade-blokjes in 6 verschillende smaken I ■ENTOSORBINEi DDD T.V.-dei van toneel talent „STILLE GETUI f. 2.40 zwarte poedel •FELIX DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 i|i|ili|liiliiliiifiliiliilnhi[ji in verpakking van 6 koekjes... 3 6 maaltijden Neem B O L.DOOT mee op reis! WEGGELOPEN SBedorven maag! en diarree rPUISTjES^ Avonturen van Suske en Wiske DE KAARTENDANS Hoe dikwijls denkt U nietT "Was ik maar wat gewicht kwijt". Wel, SikS helpt U. Een of twee SikS-koekjes vervangen een complete maal tijd. SikS is een volledig wetenschappelijk samenge steld, evenwichtig dieet met de noodzakelijke voedings stoffen die voor een goede gezondheid belangrijk zijn. U wordt slank omdat SikS het aantal calorieën dat U dagelijks gebruikt belangrijk vermindert. SikS is een ge makkelijk dieet en aangenaam van smaak. Het SikS dieet is zonder moeite te volgen, op iedere tijd en op elke plaats. Thuis, op reis, met vakantie, op kantoorof fabriek. SikS vervangt Uw lunch-, pakket. Begin vandaag nog! Uw figuur wordt aantrekkelijker en U voelt zich pret tiger. SikS, 'n maaltijd in een koekje, dat U helpt om slank te worden. Uw drogist heeft 't. Haal bij hem Uw SikS-wonder-dieetl f; Hazi Omdat mensen en wensen verschillen, maakt Verkade de veel gevraagde chocolade-blokjes in 6 verschillende ver fijnde smaken! Verkade chocolade-blokjes, voor lief hebbers van een DIK stuk chocolade: naturel, volle melk, hazelnoot-dessert, hazelnoot-melk, mokka melk, studen tenhaver. Prijs per blokje 35 cent. Eau de Cologne die alle vermoeidheid doet verdwijnen. Reisflacon f. 1,65 Boldoot Towelettes om u onderweg handig en snel op te frissen. Om gezicht en handen koel en schoon te houden. Nu 5 stuks slechts f. 0,75 Tijdens auto-ongeluk op maandagavond 25 juni op de Antwerpsestraatweg in de buurt van Rijsbergen, een middenslag, met witte hals band met gekleurde steen tjes, rood en blauw. Luis tert naar de naam Kitty. J. v. d. WEU, Rustenburgerstraat 380, Amsterdam Tel. 799287 I Wat verkeerds gegeten of gedronken, kou op maag en g ingewanden en plotse- r Vraag de speciale Boldoot reisverpakking f. 2,25 ling „loopt u leeg", u voelt zich wee en onpasselijk: een nare maag- en darm- stoornis. ENTOSORBINE - witte, aangename tablet- ten - bevat 6 snelwerkende geneesmiddelen die de maag tot rust brengen en de in- gewanden zuiveren - de diarre? stopt. ENTOSORBINE helpt direct - u is zó weer in orde en doet weer normaal zuivert maag en g mjm gevitamineerd Jonge katjes die dage lijks Felix krijgen wor den gezellige, ge zonde huisgeno ten. Met ylees of vis, ze zijn er dol op Per pak van 275 gram 40 ct DOOR Voor liefhebbers van een DIK stuk chocoladel Natuurlijke voeding, vloeibaar, kant-en-klaar. Vervangt de da- gelijkse maaltijd. Aangename chocoladesmaak. Gebruik vol vertrouwen Limenta. verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloei bare D.D.D. De jeuk be daart in enkele secon den, de ziektekiemen worden gedood, de huid geneest, fl.20 p. flacon. geneest uw hufd VLOEISTOF - BALSEM - ZEEP door W. VAN DER STEEN fo/a'Mm rmf'FmmiHHi- oprichtm, mtiturtjk'fn fme/rmrtem 42. Hoe moet Van Zwollem ervan weerhouden worden om met zijn papieren raket naar de maan te gaan? Je-1 nog even aan de praat hou-[ken. Maar het ziet er wer- roen bedenkt ijlings een plan J den en Jeroen gaat een kelijk naar uit, dat hij te Lambiek moet Van Zwollem] omsluipende beweging ma-] laat zal zijn. ■^rjjdagavond wordt trouw weer een I opgevoerd dat gcsj| door oud-leerlingen sterdamse toncelschc heet „Het experiment ditmaal geschreven rectcur van de schol W.Ph. Pos, terwjjl de den gespeeld door F Ferenc Schneider en sen. Willy van Heme vanouds de regie. -Tien jaren geleden trad v maal de examenklas v; school op voor de tv-can ronding van de door Willj gegeven lessen. Dit optr de juist afgestudeerden dl zich aan het televisiepufc stellen. Soms paste in de ren de regisseur de stof een programma-onderdee werd voor de uitzending stuk gekozen, of, zoals hel een door Willy van Heme: spel uitgezonden. In hoev leen de inhoud van de i vrijdagavond wordt opge ook de vormgeving dc na periment" mag dragen, kaï niet veel worden meeged Ten eerste niet om h verrassingselement niet te vervolgens omdat de voi Tn de afgelopen jaren maa Vree voor het KRO-telev ma een viertal politiedc die op verantwoorde wijz gebouwd rond reconstruc paalde politiële gevallei week vrijdag kan men eer dig geval bekijken dat zi in Sint Michielsgestel, en zgn. „stille getuigen" moeten geven voor de o een raadselachtige eerste mentaire. Bij de reconstruct zaak is dat de rijkspolitie trict Den Bosch, groep Si gestel. Ook dit programm tuigen", dat wordt gereg Tineke Roeffen, wil een zicht geven in de werkzaa de politie en de moderne len die haar ten dienste st ocjezec^ I Winsum krijgt dus, mé sidie, een uoetbalueld. Fijn sum, zou je denken, ma: hééft niets aan een voetba niet eens een voetbalclub nog, de Winsummer jeugc voudig een bal op straat zonder de overal elders onder jongens heersende tegen te trappen te gevoele is een absoluut voetballoze Als waarachtige Friezen Winsummers wel veel vo< Waarom legt men dan g veld aan, zou men, als leek, Maar zo eenvoudig is hel niet. Er is in Den Haag ei maakt die bepaalt dat prob den (zoals Winsum er een procent in de kosten van ei veld krijgen van het rijk. 1 zegt niets over kaatsvelden den wél zo'n kaatsveld will zeiden de Winsummers. Ma natuurlijk niet. Het zou bende worden, in ons keur land, als men zo maar eer zou kunnen aanleggen als wet van een voetbalveld wordt. Misschien is zo'n kaï goedkoper ,maar dat doet zake. Om Winsum te geriev goede wil te tonen heeft c de gehele wet nog even n nagelezen. Maar neen hoor over kaatsvelden. Wie kaats de voetbal verwachten. Dus werd het een voetbal, het aanbod afslaan is ooi gek. Als je zestig procent in balveld kunt krijgen, moet j pakken, dat is duidelijk. N mij, Winsum in nog veel he probleemgebied. Want er i bleem bijgekomen: hoe krij voetballers voor dat mooie Er is natuurlijk wel wat den. Wanneer men even in die zin ontwerpt is h regelen dat het rijk een tachtig bijdraagt in de aanl van voetballers. Die zijn let immers in de handel. In Spanje, Zuid-Afrika en zo backs, de spil, de midvoor andere functionarissen voor weg. Gemiddeld doet een heb ik me laten vertellen Voor een dik mïljoen heb elftalletje, om mee te bcgI het rijk daarvan nu eens kwart voor zijn rekening Winsum voor een prikje ge. Goed, er zal nog een flii moeten worden afgesloten lossing zal wellicht Winsum tig jaren zorgen geven. Maa bleem is het probleemgebiec minste kwijt: het voetbalve niet voor niets. PRAET-F

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 8