Fa. 0. E. VERVAET en Zn. 0000 ELEKTR0M0NTEURS iTSrik word'drukker! i0l,s'of een 9ewoon vak'" Dagblad De Stem acquisiteur T WEEK RECLAME ZALM 10 100 VéoV\ '3u .Centraal" J A Z Z SPORTFEESTEN venz repen 9 chocomel venz hagel "i negro appel stroop poeder koffie b,j koffie koeken koeken icn ssy Wan bet: skil in Garage CARL PETERS Sas van Gent S .N0LTE" N.V. enige nette werksters MANNEN VROUWEN voor montagewerk e.d. VAKLIEDEN \t8§/ Ontwi Nieuw-C Weerwooi kritiek socialisi COCAE COMPL1 OPGERC Sas van Cent DRAAGBARE RADIO'S vanaf 98,- - Aristona Braun GESLOTEN WONING jij ook? 138ct' 60 Hotel - Café - Restaurant n Philips Er res nette dienstbode Kapsalon Markusse geen spreekuur Te koop: IBHBBBBfflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Elektrotechnische en Mechanische Industrie FORD TAUNUS bouwjaar 1950 mtuTtëSSa&Z. - - -b"'* Grafisch Bureau, Passage 12, Breda Tel. (01600) 31982 b.g.g. 32672 een geroutineerde secretaresse/typiste een ervaren doorsmeerder en een hulp-doorsmeerder AUTOBEDRIJF STAAL een beste krant in elk opzicht! UITGEVERSBEDRIJF Restaurant Princeville - Breda JONGELUI Rijkswaterstaat OPZICHTERS 0 c.q. C TECHNISCH AMBTENAAR (Ie kl.) METERFABRIEK DORDRECHT .j \jog/\407 \80^ Minister ZUID-AFRIKA METRIEKE ST GAAN INVO DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 Goed verzorgde keuken Eerste klas accomodatle Ruime parkeergelegenheid Eig.: F. J. de Kort, Stationsplein 5-6, Sas van Gent Telefoon 01158-685-391. Westkade 96 - Sas van Gent heeft voor U een ruime keuze Er was eens een heer in Sas van Gent Die was het dansen niet meer gewend Toch begaf hij zich op 30 juni naar het Jazzbal En 't scheen dat het er hem nogal beval Hij danste tenminste de hele avond En liep ook nog al eens in de buurt van de bar rond 's Anderendaags was hij natuurlijk heel erg moe Maar dat deed er niets toe Want hij nam een boek onder de arm En begaf zich naar de tuin, lekker warm Hij was op alles voorbereid geweest en dacht: wie moe is, rust uit en leest Dus was hij daags te voren zo verstandig om te gaan kopen Een boek bü REMERY in de ZUIDSTRAAT. daar liggen er immers hele hopen. Officieel D.K.W.-dealer: Voor terstond gevraagd een H. ADRIAANSE - SPAR- winkelier, HOOFDSTR. 17 's-HEERENHOEK Brasschaat (Belg.). Voor de maanden juli en aug. net meis je gevraagd, in r.-k. gezin met 3 kleine kinderen. Nieu we Ginnekenstraat 45, Breda Telf. 01600-31503. 56512 Voor direct gevraagd hotel- rest.-café-kelner, kamer-werk meisjes. Hotel Dennenoord, Breda. Telf. 35687. 56651 van 2 t/m 10 juli AXEL nette buffetbediende, boven 18 jaar. Ervaring niet noodzake lijk. Brieven onder no. 56655. Er is een plaatsje vrij op onze inpakafdeling. Licht en prettig werk! Th. Albada Jelgersma N.V., Crogtdijk 54, Breda. Tel 24466. Kom eens praten. Bij Th. Al bada Jelgersma N.V., Crogt dijk 54, Breda. Tel. 24466 is wegens uitbreiding op diverse afdelingen plaats! Goede sala riëring, prettige werksfeer. Korte werkweek! ST.-ELISABETH ZIEKENHUIS TE SLUISKIL Vrijdag 29 juni 1962 Gepensioneerde voor onze em ballageafdeling gevraagd. Th. Albada Jelgersma N.V., Crogt dijk 54 Breda. Tel. 24466. goed onderhouden utaande te Westdorpe, Zwartenhoek B 169. Ueeg te aanvaarden Te bevragen: Cyriel van Vooren, Bontehondstraat 4 Hulst Antieke boeken en prenten van Zeeland e koop gevraagd. Spe ciaal kronieken van Zeeland. Bijzondere prijzen voor blauwe bruine en meerkleurige tegels. Iz. Flipse, Antiquair, Segeers- straat 56-70, Middelburg. Mevrouw koelte in de zomer, warmte in de winter, regel baar over één convector uit Brabants Oliehaardenpaleis Su- bliem verzorgd kleuren-folder- pakket gratis op aanvraag De Weerd's Loodgieters- en Sa- nitair.Installatiebedrijf, Markt 33, Etten Tel. 01608-2310. 55048 X Meer geroutineerde kantoor kracht gevraagd. Th. Albada Jelgersma N.V., Crogtdijk 54, Breda. Tel. 24466. Kinderwagen, hoog model, merk Mutsaerts z.g.a.n. te koop. Te bevr. Th. Verlinden, Oude Drijdijk 42, St -Jansteen. Te koop in pr. staat verk. „Perfecta" repelmach. weg. omstand. Br. ond. no 56618 2-Wielig open aanhangwagentje voor luxe auto te koop. Alle maten nieuwe, gebruikte gecoverde autobanden. Nieuwe accu's, 6 volt 90 amp. met 18 mnd gar. f 34,- met Inleve ring. J.M. Tijs, Talmas'-raat 61, Breda Tel. 37670. 56415 Volautomatische zig-za'g naai machines, Bekkers gevestigd sinds 1890. 100 pet service en lessen van gediplomeerde tech. niei. Nog enkele zig-zag machi. nes, waarmede u alles kunt doen: nu f 299,-. Buiten ons niet te koop. Let op juiste adres. Bekkers, Boschstraat 67 Breda. Tel. 41725. Grooste sortering ter plaatse. 56520 B-dealer de BEULE - Kapellebrug Moderne kinderwagen t, k Mevr. Van Leeuwe, Koningin nelaan 23, Terneuzen. Racefiets te koop. 6 Mnd oud, Merk Locomotief met campag nola mat. Parallelweg 191 B, op Zoom. 's Avonds na 6 uur. Zeilboot (BM 14 m2) zeilklaar f 465,. te mersestr. 04180-208. koop. Hijden, Ga- 7, Zaltbommel. Tel, 56650 Goede damesfiets f 45,-; nieu we uitneembare kinderwagen f 85,-; Philips autoradio f 50,-. Leerlingstraat IA, Breda. Ach ter de H.K.I.-fabriek. 51561 Zo goed als nieuw wandelwa gentje, ledikantje, commode en kinderstoel te koop aangeb. Te bevragen: Baronielaan 139, Breda. 56608 3 Pita-gasstel, 1 pita-gasstel, complete weckketel met fles sen, kinderwagenstoeltje te koop aangeb. Te bevragen 6 uur, Mollenberg 53A, Breda- Doornbos.56600 Koopt zelf rechtstreeks aan de fabriek uw wasmachine of eentrifuge - bijvoorbeeld le kl, degelijke wasmachines met wringer kost in de winkel f 210,-, bij ons slechts f 159,-. Centrifuge f 210, bij ons slechts f 159,-. Wascombinatie f 490,. bij ons slechts f 350,-. Vraagt vrijblijvend demonstra tie zonder verplichting tot ko pen. Ook gem. betaling. 1 Jaar garantie. Handelsonderne ming Merwede. Polderlaan 33B Rotterdam-Z. Tel. 010-170130. 2 Am.k. scheerstoelen a f 75_ 1 droogkap, 1 wasbak 1 kap- tafeitje t. k. St-Catharinaplein 2, Bergen op Zoom. TONGELRESESTRAAT 209 EINDHOVEN Voor de uitvoering van een groot karwei in TERNEUZEN en ook voor diverse karweien (o.a. Middelburg) in andere delen van het land, zoeken wij, zowel volwas, als halfwas en leerlingen Wij bieden een prettige, interessante werkkring met een goede beloning en prima sociale voorzieningen. Gratis bruikleenverstrekking van een tas met een uitgebreide collectie handgereedschappen. Belangrijke tegemoetko ming in studiekosten. Sollicitaties kunnen, zowel persoonlijk als schriftelijk, geschieden bij onze afdeling Personeelszaken. Geïnteresseerden kunnen zich bovendien voor inlichtin gen vervoegen in: TERNEUZEN: Op vrijdagavond 29 juni a.s. tussen 7 en 8 uur in café-restaurant Hamelink, Kor te Kerkstraat 14. Kindje hlij zegt tatata, 't heeft een plastic broekje S.G.A. m altijd kamers, eta- In alle prijsklassen, luurders. Contact, Re- Wij vragen ali ge's enz In i Keurige huurders. Contact, gentesselaan 14 Breda Tel, 39682. - 56575 3 Ha bos te koop in west Brabant, omg. Bergen op Zoom. Brieven onder no. 4244. Boerderijtje of vrijstaand bur gerhuisje met flink terreintje, te koop gevraagd. Brieven me+ prijs enz. onder no. 56648. Gaat u trouwen ol heett u een nieuwe woning? Kredieten voor iedereen to^ f 5000,- voor aan schaf meubilair - woningtex tiel. Vraagt gratis folder, dan krijgt u algehele inlichtingen Postbus 1371 Rotterdam. X Krediet tot t 4000,. Voor aan koop meubelen en woningtex tiel Vraagt gratis folder Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083. Rot terdam X Wie wil een heer van 30 j. helpen met geldlening van f 6000,-. Br. onder no. 56546. Hypotheken. Ie hypotheek tot 84 pet van de taxatie. Tophy- potheken tot max. 90 pet. van de koopsom. Snelle afwerking. Inl. Universeel Johan Gerardts- weg 132, Hilvessum. Tel. 02950- 43474. 55803 Honderden ruiiwoningen, lo kaal - interlokaal. Bezichtiging ier auto. Contact, Regentesse- 14, Breda. 56574 B.S.A.-motor 250 cc KK. i.g.s. te koop. Wilhelminastr. 46, St.- Jansteen. 18271 Voor goede gebruikte Opeis naar B. Dames, Kwekerijstr. 3, Breda. Bij Hero fabriek Telf. 33528. Er staan: 1 Opel Rekord '60 51.000 km; 1 Opel Rekord '58, 71.000 km; 1 Opel Rekord '59, 60.000 km, met gasinstallatie; 1 Opel Rekord [58, 77.000 km; 1 Opel Rekord '58, 1500 km, motor gelopen 1 Opel Rekord '58 Standard, 61.000 km. Deze zijn aanrij- dingvrij, U mag een proefrit maken. 56495 Taunus Caravan i.z.g.s. t. k J Puffer, Leuvenaarstr. 75, Breda. Na 6.30 uur. 56531 Van part. Simca 1956 t. lü Keurige wagen, 1:13. Prijs n. o.t. Rijkskeur toegestaan. Mor ris Minor, 1:16. Prima motor Prijs no.t. Ook inruil Leer lingstraat IA, Breda Na uur. Achter de H.K.I.-fabriek, Heinkel-scooter t. k. Bj. 1959. Billijke prijs. J. v. Oosterhout, Markt 16, Oudenbosch. Tel 821 9423 Voor een betrouwbare gebruik te auto is het adres Toon Gij- zen, Vestkant 125 Breda. Tel. 33346. De volgende auto's staan bij ons echt in voorraad: V.W. Karmann Ghia '57; Borgward Diesel '56, vrachtwagentje; V. W. de Luxe; Opel Rekord '58 Fiat 2100 1960, motor met zij span '57, Puch 250 cc, Opel Rekord '57; Ford Beaulieu '59 Dafbestelwagens 1956, laadver mogen 1250 kg; Opel Kapitan 1957; V.W. Bestel 1955; Dauphi ne 1959 met sch.dak en radio. Al deze wagens zijn echt in prima staa+ en worden onder garantie verkocht. Inruil, ver koop en financiering, 's Zon- dags geopend. 56477 Leer typen op juweeltjes van schrijfmachines. Begin direct. Scholieren 10 pet korting. Di ploma-garantie. Ouders, er is verschil tussen laten typen en ';ypeles geven. Wij geven les! nstituu+ St.-Jozef, Piet Avon- tuurstraat 45, Breda. Telefoon 40328. 55050 Vacant ie Pers. caravan met zonne tent te huur. Bij strand Dis hoek. Voor 7 juli en na 1 sept. Spotprijs. Tel. 01640-4505. Scheveningen. Pr. grote 3 per- soons kamers aangeboden a 70,. p m. Tel. 070-558954. Br. no. 56542. In prima staat zijnde B.M.W.- motorrijwielen. B.M.W-motor- rijwielen R 25, in prima staat f 500,-; keuze ui+ 160 stuks; Luxe Volkswagens, opnieuw gespoten en geheel met lede ren bekleding, prijzen v.a f 1800,-; Opel Olympia's in prima staat v.a. f 650,-; Volks Bestelwagens, in prima staat v.a. f 1100,-. Willem Appels, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom.4234 Vespa-scooter 125 cc t. k. 1100 km gereden. Te bevr., Wilhel- minasingel 46, Breda. Een in prima staat zijnde mo tor te koop. Merk Super Sport Honda. Bouwjaar '61, 300 cc. Wegens omstandigheden. Spot- prijs. Poolseweg 50. Breda. Wij openen nieuwe Bondskam- peerplaats. Van 7-14 juli 1962 Gratis kamperen. „Vogelen- zang", Nieuwvliet Zld. Zomerhuisje te huur te dekerke, 30 juni 25 aug. - 1 sept. 5973. Kou- 21 juli en Tel. 01100- 20284 Zomerwoningen aan de kust t® huur. Te bevr. Middelhui'gse- Str. 136, Koudekerke. Tel. 01180 ■2770. 55056 Belcrum-garage vraagt steeds nrijdingvrije auto's t. k. va. 57. Min. Kanstr. 18-20, Bre da Tel. 01600-: Moet weg voor redelijke prijs, 1 Opel Rekord '58. Zeer goed. Te bevragenDe Ster Organi satie bureau, Nw, Huizen 24, Breda. 56496 Het juiste moment is nu me neer. Nu kunt u hem even missen, uw lederen jas, vest of jekker. Laat hem dus nu repareren of spuiten. Fa. Zijl mans Tramsingel 95A, Breda, Tel. 3135656468 Bedevaart Kopkapel - Oostak ker Kortrijk, op li. Melden: Jos van Hulst. zondag 8 iu- Hecke, 18275 Nattermann's Cholagogumdrup- pels om de galafscheiding te bevorderen, helpen prompt Kramp en onpasselijkheid ver dwijnen. f 2.75 per flacon bij uw apoth. en drogist. Overgangsleeftijd? Migraine? Ongezonde temt? JeugdpuisL jes? Verstopping? Vetzucht? Nattermann's bloedzuiverende thee no. 8 helpt! Groot pak f 1,85 bij uw apoth. en dro gist Maag van streek? Risp-maag- tabl. helpen direct! 32 tabl. f 1,-. 55057 TE KOOP AANGEBODEN In prima staat. VAN NOORTS GARAGE EN AUTOMOBIELEN Wilhelminastraat 83a, DONGEN Tel. 01623-2318 b.f.g. 2463 En wat wil jij? Dgti5 „iet zo moeilijk meer te|®n hcel-troeg-Vpluanlak. Een altijd-buiten vak. ten i Wat een keus! xVnrH drukker - dat Is een prima in een drukkerij. ES Dan flaan wij eens kijken Afgesproken? De Nederlandsche Middenstandsbank n.v. vraagt voor haar kantoor te BREDA i.v.m. huwelijk van een harer typistes m.i.v. 1 augustus a.s. voor de afdeling secretariaat Aantrekkelijke salaris- en prettige vakantieregeling, zo mede gunstige sociale voorzieningen. Brieven te richten aan de directie van genoemd kan toor, bevattende volledige personalia, genoten opleiding en verlangd salaris. Sollicitaties worden onder strikte geheimhouding be handeld. WIJ VRAGEN MET SPOED Vakantie- en vakantietoeslag worden geregeld. FIAT GINNEKENWEG 271 BREDA vraagt voor spoedige indiensttreding voor het afsluiten van abonnementen in d© kringen van ontwikkelde en goed-gesitueerde lezers. Voor deze interessante en lonende werkkring komen in aanmerking geroutineerde verkopers, die door hun algemene ontwikkeling en beschaafd optreden goede contacten tot stand kunnen brengen, goed kunnen argumenteren en bereid zijn hun taak hoog aan te slaan. Zij moeten voor dit werk beschikken over enthou siasme voor de verkoop en het noodzakelijke door zettingsvermogen. Geboden wordt een behoorlijk salaris, een flinke pro visie, vergoeding van reiskosten etc., alle sociale voor zieningen en goede promotie-kansen. Aan de indiensttreding gaat goede voorlichting en een behoorlijke scholing vooraf. Schrijf voor inlichtingen over deze bijzondere werkkring onder num mer 24756-00 bureau van dit blad. vraagt tie opgeleid willen worden voor het restaurant en het buffet Telef. inl.: 01600—30450 DIRECTIE BRUGGEN te '-GRAVENHAGE vraagt voor haar hoofdafdeling Betonconstructies te belasten met het dagelijks toezicht op onder delen van de bouw van kunstwerken in gewapend en voorgespannen beton (bruggen en viaducten) resp. ter standplaats Beek (L.), Maasbracht, Wessem, Geldrop en Breda. Vereisten L.T.S. en voortgezet technisch onder wijs. P.B.N.A. of dergelijke. Salaris 311,bruto p. m. als opzichter D op 21- jarige leeftijd, tot 568,— per mnd. als opzichter C (max.) excl. vakantietoelage en huurcomp. Tevens bestaat voor de spoedig aan te vangen bouw van de brug over de Maas te Wessem. gele genheid tot plaatsing van een Vereisten H.T.S. Afd. Weg- en Waterbouw. Voor technisch ambtenaar le kl. is tevens gede gen ervaring vereist. Salaris Technisch Ambtenaar 479,bruto p. m. (min. leeftijd 21 jaar) tot 711,(max. techn. ambtenaar le kl. 831, Alle bedragen zijn gerekend naar een standplaats le klasse. Soil, onder no. 2-1258/2084 (in linker bovenhoek brief en env.) te richten aan bureau Personeels voorziening v. d. Rijksoverheid, Pr. Mauritslaan 1, Den Haag. Wij vragen voor onze huishoudelijke dienst: zowel voor het schoonhouden van ons kantoor aan de Ceresstraat, als voor ons nieuw kantoor Parkstraat 12-14. Het schoonhouden geschiedt gedurende de middaguren van 13.30 uur tot 17.00 uur of gedurende de avonduren van 18.00 uur tot 21.30 uur. 's Zaterdags vrij. Er is gelegenheid tot aanmelden of tot het vragen van inlichtingen elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur bij de afd. Personeelszaken, Ceresstraat 13 te Breda. N.V. BIERBROUWERIJ DRIE HOEFIJZERS" BREDA vraagt voor de massa-produktie: stampers, plaatbewerkers, revolverdraaiers, samenstellers voor de montage van elektr. apparaten, spuiter of zij die hiervoor opgeleid willen worden. Wij bieden: stempelmakers mach. bankwerkers produktie-kontroleurs aank. fijn-bankwerker vast werk goede verdienste goede sociale voorzieningen vergoeding van reiskosten. zaterdags vrij geen ploegendienst Komt U eens met ons praten. Wij houden zitting, DONDER DAG, 28 JUNI a.s. te BREDA, café „De Graanbeurs", Reiger straat, van 7.308.15 uur. ROOSENDAAL: café rest. Lockefeer, Grote Markt, van 7-8 u. 4 A ZEGELS I V EXTRA bij 2 fles Nutricia - -,01.. ■J Q ZEGELS EXTRA melk 85 puur OA ZEGELS OU EXTRA EN GRATIS 5 KNOTSLOLLIES limonadesiroop p. fl. Fancy Pink kwartblik kcf. 4 A ZEGELS IV EXTRA per beker ZEGELS EXTRA - dubbel aantal „Combo" Bij eik pak koffie (excl. D E.) OC ZEGELS CO EXTRA bij 2 pullen of 3 flesjes bij 1 kist a 24 flesjes bij 1 kist a 24 pullen ZEGELS EXTRA ZEGELS EXTRA (Van onze parlementair Het is onverantwoord ei aanvaardbaar om zolar zicht bestaat op een inter: ling van de kwestie Niei tot een ander beleid zou wikkelingen op bestuurlij sociaal-cultureel en politi beëindigen of af te remme heeft bovendien door een van het handvest der Ve de plicht op zich genomen ling zoveel mogelijk te de bevolking op te leiden t| Dit schrijft minister T nenlandse Zaken) in de antwoord op de begroti| Nieuw-Guinea voor 1962 Kamer. De minister neemt sc tegen de in het voorlopi uitdrukking gekomen krif alistische zijde op het n De bewindsman zegt dat baast dat men een kabinet te maken en voortvarend uitvoeren van een beleid men in overeenstemming i vest en de praktijk van Naties keer op keer in d raai is goedgekeurd. De rr nert eraan dat ditkabin (Advertentie) Snerpende pijnen voor door opstijgend murbrand? Bennies blussen bet vw onmiddellijk. Ze herstellen prompt he evenwicht in de maag en overtollig zuur onschadelij; ment dat U Rennies neemt ten op de tong, zakt de pijn minuten geheel te verdwijr een plezierige remedie; sm onopvallend. De Libanese hazelaar middelen, Sami £>&lim 'Ktitn land in een val gelopen, Zwitserse politie was opge: Men kwam Kouri, die „cocaine-koning" had op he de vorige week 13 mensen gehouden wegens het onwel verdovende middelen. Het begon in het begin v met de arrestatie van Chd Amerikaanse „cool" trompe het bezit van verdovende m bevonden. Van Baker leidde het sp> Bruno Cassina, een apotheke en naar 12 anderen. Somr gearresteerden werden weei maar de apotheker werd „lokvogel". Hij moest cor met Kouri. Het contact w Duitsland gelegd. Tot de gearresteerden bei Israëli Yalom Diamant, di en Genève woont, en zijn I din Maria Benedek. Zuid-Afrika zal wellicht metrieke stelsel aannemer opnieuw één van de dingen| Engeland gemeen heeft z: vervallen. De Suid-Afrikaanse Acadei aan dat het ijkkantoor de om op het metrieke stelsel spoedig zou bestuderen. Verleden jaar verving ZuL Britse muntstelsel door ee stelsel. De academie verkl^ overgang beter in zijn werk dan men had gedacht. De 45-jarige Schot Philip veroordeeld tot 2 pond bc mishandeling van Marcus Jo, hem gedurende een uur en in een skilift in de lucht te 1; Rankin had eenvoudig de gezet. Hij zei, dat Johnstor had te betalen. De advocaat van Rankip z< ston tijdens zijn gedwongen de liftstoel had genoten van uitzicht. Hij vulde deze omstandigheid aan m^t del dat Johnston naar de aarc teruggekeerd zodra hij bel zullen betalen. Hl

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 4