Dagblad De Stem P.J.Ivens Gemeente 's-Heer Arendskerke GROOT AANTAL ARBEIDERS en ARBEIDSTERS Bent U een goede VERKOPER? KLEINTJE net winkelmeisje pint 16 jaar VAKANTIE VRAAGBAAK RoSe'd'Anjotl295.1 1t8 geldzegels Haring: Appelsap 45:-. 1 8 geldzegels Claarpudding 2g 6 geldzegels Siam rijst 62cf. 24 geldzegels Cacao Ie kwaliteit ÓQct. 24 geldzegels Beschuit 31 cf. 12 geldzegels ^CLAARKOFFIE >et. 34 geldzegels 160 ct.met 32 geldzegels Sn,e koekje© DAGBLAD DE STEM Met de grootste prijsvraag en de beste reportages TOUR DE FRANCE- PRSJSVRAAG Invulbiljet Tour de France-prijsvraag 1962 Dagblad De Stem Bent U nog geen abonnee? RUIM ƒ10.000.- AAN PRIJZEN 12 12 voorheen f 241.- voorheen f 286.- voorheen f 367.- (KAK) 8 Prijs compleet met koffer. WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM'rmsiïmati Bekendmaking Bij C. Oostrom's Conservenfabrieken n.v. een geroutineerde secretaresse/typiste Pfaff heeft destijds de prijzen van verschillende typen naaimachines sterk verlaagd. Ondanks stijging van de produktiekosten, door loons verhogingen en de verkorting van de werkweek, blijven deze verlaagde prijzen gehandhaafd. Velen hebben reeds geprofiteerd van deze mogelijkheid om een nieuwe naaimachine van haar dromen te kopen. Ook U zult een ongekend plezier beleven van een nieuwe Pfaff. Gun U zelf zo'n Pfaff! ALS NIETS MEER HELPT, Banketbakkerij de Jonge DE VéGé GRATIS BIJ ELK VAN (g§)DE 5 VOLGENDE VéGé f MERKARTIKELEN 0INSECTENVERDELGER r 350ct .met 70 geldzegels ^ZONNEBRANDOLIE 375ct .met 75 geldzegels in fomatensaust LIMONADESIROOP 170ct .met 34 geldzegels ^TOILETZEEP PAK FROU FROU PAK SPRITS sa men van 109ct. voor 98 ct* met 20 geldzegels VRUCHTEN ASSORTI 150 gram 59 ct' met 12 geldzegels V-oa\ded!+ G&Aantie Knip uitKnip uit EDELSLAGER een net meisje Onze bezorgers zijn geen bankiers DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 nu 198.. (BSD" handnaaimachine Prys compleet met koffer. nu 235.. cphbf) 16 in elektrische uitvoering Prijs compleet met koffer. nu 298. De Pfa(T8 heeft de vermaarde zelf-corrigerende </«A6e/-roterende Pfaff-grijper. Ingebouwde verlichting. Ingebouwde motor. Jill Een juweel van een elektrische naaimachine! BON Uitknippen en inzenden in open envelop, ge- I B frankeerd met postzegel van 4 cent, aan Pfaff, Den B Bosch. B Verzoeke gratis toezending van de folder met de af- g beeldingen van de Pfaif-naaimachines. g Naam:I I g I Straat: I Woonplaats:7 Het hoofd van het gemeentebestuur van 's-Heer Arendskerke maakt bekend: dat, ter voldoening aan artikel 84 der Onteigenings wet, vanaf 27 juni 1962 tot en met 18 juli 1962 ter secretarie der gemeente voor eenieder ter inzage is neergelegd een uitgewerkt, definitief, plan van ont eigening, met uitvoerige kaarten en grondtekenin- gen en verdere bescheiden, ten name van de ge meente 's-Heer Arendskerke voor de uitvoering van het partiële uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Nieuwdorp. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, D. M. VERMET. KAPELLE-BIEZELINGE - TEL. 01102-651 kunnen voor direct geplaatst worden Ook scholieren en studenten van 15 jaar en ouder. Aanmelden aan de fabriek. Bij tewerkstelling wordt ook reisgeld en reisver- goeding betaald. Dan bieden wij U een interessante werkkring bij onze groeiende Groothandel in Tabaksfabrikaten en Zoetwaren voor het rayon Zuid-Beveland en Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Wij vragen een representatief persoon met een grote dosis werklust en pioniersgeest en in het bezit van rijbewijs. Daar staat tegenover: een behoorlijk basis-salaris plus provisie, een prettige zelfstandige werkkring. Kennis van de tabaksbranche en ingevoerd bij de sigaren en kruidenierszaken, zal van gunstigen in vloed zijn bij het beoordelen van uw sollicitatie. Schrijft U zo volledig mogelijk aan: GROOTHANDEL P. J. HEYNEN, Bergen op Zoom Wassenaarstraat 15 DE PRIJZEN GINGEN STERK OMLAAG I De Neder!andsche Middenstandsbank n.v. vraagt voor haar kantoor te BREDA i.v.m. huwelijk van een harer typistes m.i.v. 1 augustus a.s. voor de afdeling secretariaat Aantrekkelijke salaris- en prettige vakantieregeling, zo mede gunstige sociale voorzieningen. Brieven te richten aan de directie van genoemd kan toor, bevattende volledige personalia, genoten opleiding eh' verlangd salaris. Sollicitaties worden onder strikte geheimhouding be handeld. ...sinds 1862 A PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V. Breda, Lange Brugstraat 30, tel. 01600-31745 Roosendaal, Nieuwe Markt 48, tel. 01650-5546 Bergen op Zoom, Kortemeestraat 17, tel. 01640-5878 Gilze, W. KOCK, Nerhovensestraat 6, tel. 01605-340 Etten. P. HERMES, Bisschops Molenstraat 16, tel. 01608-2223 Goes, A. C. BASTIAANSE, Papegaaistraat 4, tel. 01100-7476 Hulst, H. A. de BREUCK, B. F. van Waesberghe- straat 78, tel. 01140-2215 Vlissingen, G. HEMELAAR, Nieuwendijk 29, tel. 01184-3729 PFAFF dan helpt een in het GEVRAAGD: NOORDSTKAAT 80 TERNEIJZEN MetVëtie op hetgoedespoor BLIK OF POTJE f 188ct .met 38 geldzegels SPUITBUS „ZWALUW" SPUITBUS GROOT B GROOT BLIK - GROTE FLES S STUKS ^7 FLESJE w DIVERSE SMAKEN REUZE KORRELS v PAK '1 f-m ROL 200 gratis geldzegels f COfltante gulden! Als U deze kroonkurk op Uw VéGé bierfles of pul vindt... hebt U recht op 1 GRATIS PUL VéGé BIER inleveren bij de j| VéGé.-kruidenier VéGé \m KERMIS KLOOSTERZANDE dan smakelijk eten cn dubbele zegels. 500 gr. rosbief 10 z. 3.40 500 gr. soeppoulet 10 z. 2.20 500 gr. gehakt 10 z. 1.65 500 gr. soeprollade 10 z. 2.40 VOOR DE BOTERHAM 200 gr. ham 4 z. 1.15 200 gr. boterhamworst t 4 z. 0.70 t 150 gr. ontbijtspek 0.42 J 1 pak spiritkoffie met 15 z. 1.48 1 pak spiritthee met 9 z. 0 1 potje koffielux met 18 z. 1.80 Met de kermis uw spaar kaart nu nog vlugger vol en U weet: 1 volle kaart 1 gld. terug bij GROENENDIJK 37 TEL. 01148-279. GEVRAAGD: wegens huwelijk der tegen woordige liefst voor dag en nacht; tegen half jul of begin augustus. J. C. BAARENDS Voorstad 17-19 - Goes tel. 5960 Indien O on* dagblad per week betaalt, mag onze bezorger er dan ook op rekenen, dat het abonne mentsgeld klaar ligt en dat dit wekelijks uiterlijk des dinsdag aan hem wordt voldaan T Hij moet in *t midden van de week met ons contant afrekenen en de abonnees kunnen dan toch niet van hem verlangen dat MJ hun achterstallige abon nementsgeld uit eigen zak voorschiet Voor Uw medewerking zeggen wtj U namens onze bezorgers vriende lijk dank. Administratis Bas-blad Da Gedurende de 22 dagen dat de Tour de France draait, zult U op 13 dagen een foto van een renner en eenmaal een foto van een moeilijk te beklimmen Tourberg in onze krant kunnen vinden met korte beschrijvingen. Dit zullen niet altijd foto's van renners zijn, die deelnemen aan de Tour de France 1962. De foto's kunnen ook betrekking hebbén op renners die een rol hebben gespeeld bij vorige Ronden van Frankrijk. Voor de deelnemers aan onze Tour de France-prijsvraag (U doet natuurlijk allen mee) luidt nu de opgave als volgt: 1. Zoek dagelijks in onze krant naar de desbetreffende foto van een renner of van de Tourberg en vul (in blokletters) de ACHTERNAAM van die renner of de naam van de berg in op het deelnemingsformulier in de volgorde 1 tot en met 14. (Indien de naam van een renner Van Ginneken of De Wolf zou luiden, moet U de woorden „van" of „de" niet invullen, maar volstaan met: Ginneken of Wolf. 2. Indien de juiste achternamen der renners en de juiste naam van de berg worden ingevuld, vormen de beginletters van deze namen in de volgorde 13, 1, 12, 5, 10, 6, 9, 3, 14, 2. 8, 11, 4 en 7 de voor- en achternaam van een legendarische man, die zeer nauw bij de Tour de France was betrokken. Vul deze naam op de daarvoor bestemde ruimte in blokletters op het deelnemingsformulier in. 2. Geef in maximaal 30 woorden op geestige en/of originele wijze, hetzij in rijm- hetzij in andere vorm, antwoord op de vraag: „Waarom organiseert het Dagblad De Stem ieder jaar zijn Tour de France-prijsvraag Een geheel juiste oplossing van de eerste twee vragen alsmede een zeer geestige en/of originele beantwoording van de derde vraag geven U een goede kans in aan merking te komen voor een der vele prijzen. Aan deze prijsvraag kunnen GEHEEL GRATIS deelnemen ALLEEN ABONNEES VAN HET DAGBLAD DE STEM (personeel en agenten van ons bedrijf alsmede hun huis genoten zijn van deelname uitgesloten). Inzendingen dienen uiterlijk op dinsdag 17 juli te 24 uur ingeleverd te zijn, hetzij op een onzer navolgende kantoren: Breda, Reigerstraat 16; Roosendaal, Molenstraat 45- Ber gen op Zoom, Zuivelstraat 26; Oosterhout. Arendstraat 14; Waalwijk, Grotestraat 189; Hulst, Steenstraat 14; Goes, Klokstraat 1; Terneuzen, IJsbaanstraat 24; Oostburg Nieuw- straat 41; hetzij bij onze bezorgers. Hl** AFKNIPPEN, «HIER AFKNIPPEN ACHTERNAAM VAN DE GEPUBLICEERDE RENNERS EN DE NAAM VAN DE GEPUBLICEERDE BERG. Invullen de voor- en achternaam van de door de Tour de France beroemd geworden persoon. Foto no.: 1 Foto no.: 2 Foto no.: 3 Foto no.: 4 Foto no.: 5 Foto no.: 6 Foto no.: 7 Foto no.: 8 Foto no.: 9 Foto no.: 10 Foto no.: 11 Foto no.: 12 Foto no.: 13 Foto no.: 14 13 1 12 5 10 6 9 3 14 2 8 11 4 7 Geef in maximaal 30 woorden op geestige en/of origi nele wijze antwoord op de vraag: „Waarom organiseert het Dagblad De Stem ieder jaar zijn „Tour de France- prijsvraag Naam van de inzender Straat Woonplaats DUIDELIJK INVULLEN HIER AFKNIPPEN (niet duidelijk ingevulde formulieren worden terzijde gelegd) AFKNIPPEN Wanneer U Uw biljet persoonlijk inlevert, gebruikt U dan a.u.b. geen enveloppe. Zendt U het per post, vergeet dan vooral niet om in de linkerbovenhoek op de en veloppe te vermelden: Tour de France-prijsvraag. Meerdere invulformulieren zijn aan onze kantoren gratis ver krijgbaar. Alleen in onze krant afgedrukte of aan onze kantoren verkrijgbare formulieren zijn geldig. ïfc Over de uitslag kan niet wor den gecorrespondeerd. Prijzen natura kunnen noch worden ruild, noch in geld worden uitge keerd. in ge- Geeft U zich vandaag nog op voor een abonnement op het Dagblad De Stem bij de bezorger of een der kantoren van dit blad. Ook U kunt dan meedoen aan onze grote Tour de France-prijsvraag 1962.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 14