ATELIER „VOLT" rr Zonder moeite veel smakelijker thee! hebt u 009 Kame: de rit ervaren timmerlieden SIGARET de p 18.- NIEUWE RIJNKRUISER Prijs f 15.000.- DU PONT DE NEMOURS: MANNELIJK PERSONEEL 1 Fr uitjes morge "pi'OC make met c deze foto kunt U zien hoe 00K U bij ons kunt werken! (NEDERLAND) N.V. De Wit - Plastic N.S.-tarie^ omhoog 1 5 proce OOSTERHOUT BREDASEWEG 106 ga eerst kijken bij Jampe i FRIS JONG JEUGDIG Te koop met dieselmoter, Voor de jeugdigen bovendien Komt U eens praten met onze personeelschef oi stuurt Kasteel Bier Varkensworst ARAM EN DE BROEDERS DER KUST 11 Mammoeti volgende afgeliandei Esso vroeg DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 8 Op Zo'n zuiver witte TERLENKA-rok is de basis voor uw vakantiegarde robe. Sportief èn gekleedDat is mode: 4 plooien- rok en helemaal gevoerd Maten36-46 Troef Voordeel-prijs BREDA, Graaf Hendrik lll-plein 39 tentoonstellingsmodel Voorzien van diverse accessoires. Brieven onder no. 442 Advertentiebureau Koonings, Demer 40, Eindhoven. Licht en proper montage- en wikkel-werk in een frisse ruimte Wij bieden U verderEen goed loon en een gunstige premieregeling Goede sociale voorzieningen Gratis vervoer Een goede pensioenvoorziening Deelname aan Levensschool, Mater Amabilis- school en Jongerencursus Gunstige jeugdspaarregeling met verduobeiing van het gespaarde bedrag Jeugdvakantie U ons een briefje. Ook kunt U bij ons bedrijf terecht elke werkdag tot 17.15 uur en tevens op maandagavond tot 20.00 uur. «utw AFDELING CONSTRUCTIE heeft voor nieuwbouwproject te DORDRECHT plaatsingsmogelijkheid voor: Op DONDERDAG 28 JUNI 1962 zijn verte genwoordigers van genoemde N.V. aanwezig in CAFé-REST. SCHUTTERSHOF Nispensestraat 21 te Roosendaal vanaf 20 uur voor het geven van nadere inlichtingen en alwaar tevens kleurenpro- jecties over het bedrijf zullen worden ge toond. Ook kunnen schriftelijke sollicitaties worden gericht aan de Personeelsafdeling van DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N V., afdeling Construction Division, Postbus 23 te Dordrecht. INDUSTRIESTRAAT 16 Vraagt RUCPHEN voor hun spuitgietbedrijf Aanmelden dagelijks tot 18 uur aan Industriestraat 16. voorLAGE prijzen? Sluit bij sollicitaties op personeelsadvertenties in dit blad geplaatste g e enoriginele getuig schriften in. Met een afschrift bereikt U pre cies hetzelfde. Iedere huisvrouw schenkt graag een zo goed mogelijke kop thee. Men vraagt zich dan wel eens af, hoe het komt, dat zich op de thee soms een soort vliesje vormt. U kunt deze vlies vorming voorkomen en extra-fijne thee schenken, als u de goede raad opvolgt, die u in deze advertentie wordt gegeven. 1. Het vliesje dat u ziet en dat als een donkere aanslag in uw kopje achterblijft, ontstaat, als uw leiding water te hard is. Het landkaartje geeft de gebieden met hard water aan. 2. Hard water bevat te veel kalk achtige (ketelsteenvormende) stoffen, die de geur en de kleur van uw thee benadelen. Vroeger gebruikte men wel regenwater, dat veel zachter is. 3. Leidingwater wordt uit de grond opgepompt en neemt dan bodemzouten mee, die het water hard mpken. Kan de huisvrouw zonder laboratorium zelf het water ontharden? 4. U bent van ouds gewend voor het theezetten vers kokend water te gebruiken, dat direct wordt opge schonken. Woont u in 'n gebied met hard water, dan moet u dat niet doen. 5. Laat het water eerst enkel© minuten doorkoken. Dan verliest het een groot deel van zijn hardheid. De thee$maak,wordt levend en fris, de geur krachtiger eh cr is geen vliesje meer! PUBLICATIE VAN DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V. ST MICHEL Pils3 Hesjes 80 Pils3 pullen 110 Oud-bruin...3 flesjes 70 Oud-bruin...3 pullen 100 100 gram van 46 voor W gefruite uitjes van„Wilco" 59-2. Onmiddellijk heerste de grootste verwarring in de ka juit. Iedereen sprong op. Voor het ogenblik was Aram gered, doch de situatie was er niet hoopvoller op geworden. ,,Hoe kon dit gebeuren?" snauwde de Handelaar tot de brenger van de ongelukstijding. Angstig week de man terug ,,Ik weet het niet, Heer", jammerde hij. ,,De man die hem eten bracht moet het gedaan hebben!" En onder tussen was de Schuimer het dek opgestormd. Aartsvar kens!" bulderde hij tot zijn mannen.,,Waar zijn jullie ogen? Ken je je eigen aanvoerder niet eens meer? Vooruit! Sta daar niet te kijken, alsof de hemel boven je in elkaar zakt! We hebben wel iets anders te doen! Zorg dat we de indrin gers te pakken krijgen, dan zullen we hen van de boeg spriet laten lopen!" Zodra A- ram hoorde wat er aan de hand was vloog zijn zwaard uit de schede en wilde hij naar bo ven stormen, doch de Hande laar hield hem terug. ,,Niet to onstuimig, waarde vriend", waarschuwde deze, Bedenk dat wij verre in de minder heid zijn. We moeten tijd win nen. Wij kunnen ons veel be ter hier in de grote kajuit ver schansen. Hier maken we een betere kans, dan wanneer we ons aan dek verspreiden". (Van onze parlementaire Als dr. Kortenhorst zij zal de Tweede Kamer d week desnoods door 6 juli door te vergader de behandeling van de wet in eerste regie gei De Kamervoorzitter zei dat de Kamer zich voor he dat op 12 juli a.s. zou moet ook nog moet bezighouden handeling van de wetsontw< fende de wijziging van de pi vreemding landbouwgrondei verlening aan de KLM en van Nieuw-Guinea met de dr. Kortenhorst zijn zin? commissie uit de Tweede K behandeling van de mamm bereidt, heeft meegedeeld, is een aantal artikelen uit wet groepsgewijze te behar Voor een afzonderlijke (Advertentie) |D 14 (Van onze Haagse ree Tussen het ministerie van Zaken en Verkeer en Watei laatste overleg gaande over f van de spoorwegtarieven. I raad heeft reeds principiële verleend aan de verhoging. H alleen nog om het percentag wegen staat een verhoging die gedifferentieerd zou n den over de verschillende lij Nederlandse spoorwegnet. Bo nog gedifferentieerd moeten de prijsverhoging voor enkt tour, weekabonnement etc. Volgens onze inlichtingen verhoging dicht in de buur procent komen te liggen. D zou in het najaar wellicl ingevoerd worden. In het thans gaande is is ook het rijksbemiddelaars betrokken. Uit de duizend wegenkaart d hebben: veel g gemakkelijk Al spreken de tegen - Esso gemaakt. De p is klaar.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 12