RIJ Dl ALTIGDUBBELE ZEGE Piet van Est: minuut verlies EN DE BERGPRIJS IS NIET MIS MIJN MENING NEDERLAND - DUITSLAND Te ver geef se demarrages Piet van Est ongelukkigste Michel en Ab nu op 6e plaats André Darrigade groene trui DE DERDE RIT *- d'i ourp rif vra a cj ^J-oto 2 REPUTATIE GELOOF STERREN KRACHT PORTRET OORZAAK FOUT ETAPPE PRIMEUR MENS Jeze v H II R E S Telefoon 35500 36982-39654 tl. O 1620-3241 Liefhebbers Etappe Gele trui Groene trui Ploegenprijs Bergprijs door KEES PELLENAARS jarandeert sulfaat mits i belicht en het juiste et er daar- de achter- Agfa staat. iUKFILM van dat ver worst'. Zo zijn n graag in wat man - Uw kin- van die koste- t handig blikje, t heerlijke krui- it. Om zo in te e ook voor. Een waar je plezier ie zomermaan minstens zo tje dek je. thuis inenberg Tafel- naar in de win- MiWttlSfef ZWANENBERG. I oeewoassi $mw tel. 183850 lergen op Zoom DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 AMIENS, dinsdagavond. De „maillot jaiine" is weer terug o m de brede schouders van de Duitser Rudi Allig, die het fel gekleurde kledingstuk in Spa had veroverd, maar het daarna op de tweede dag van de 1 our aan André Darrigade had moe ien afstaan. Al een paar meter voor d e finish op de brede Promenade de la Holoie in Amiens, de hoofdstad van Picardie, kon de voluit glunderende Altig in triomf een arm omhoog steken. Want ondanks de verwoede po gingen van Joseph Groussard, Willy Vannilsen, André Darrigade en Eniile Daems om lieni de loef af te steken, wist Allig zich op dat moment zeker van de étappe-zege en omdat Darriga de het ditmaal niet verder bracht dan een vierde plaats en dus huiten de bonificaties viel, verwisselde de leiderstrui ook weer van eigenaar. Darrigade bleef echter wel in hel bezit van de groene trui voor het puntenklasse ment, een klederdracht waarin men liem de la atste jaren veelvuldig heeft gezien en dat hem dan ook niet vreemd is. 1 (Van onze speciale verslaggever). Jacques Goddet zal echter slechts gedeeltelijk tevreden zijn over dit stuivertje wisselen. Natuurlijk is het goed voor de publiciteit dat de debutant Altig zo goed uit de voeten blijkt te kunnen komen, hetgeen men overigens na zijn zege in de Ronde van Spanje had kunnen verwachten. Maar anderzijds kwam het wisselen tussen Al tig en Darrigade tot stand na een etappe zonder historie, een rit, waarin de formaties van Jacques Anquetil en Rik van Looy zulke dominerende krachten in de karavaan bleken te zijn, dat geen en kele vlucht zonder deze cracks ook maar een kans van slagen had. Het zou wel eens kunnen gebeuren, dat de „kleintjes' door deze ver houdingen in het veld de lust benomen wordt om nog wat te pro beren, zodat de werkelijke strijd pas zou gaan ontbranden in de bergen. En dat is een situatie die Goddet verre van wenselijk acht. de finish. De pechvogel kreeg als troost prijs de premie voor de ongelukkigste renner. Huub Zilverberg verlor ruim 3 minuten op de leidende groep omdat hij eerst op Rik van Looy en daarna nog eens op Armand Desmet moest wachten toen die in moeilijkheden waren ge raakt. Dick Enthoven tenslotte eindigde in de middenmoot met een achterstand van nog geen minuut op Rudi Altig. De Tourradio heeft in deze etappe veel ontsnappingen aangekondigd maar geen enkele van deze pogingen om het regime van de wielerkeizers Rik van Looy en Jacques Anquetil te doorbreken heeft succes opgeleverd. Nu moet gezegd wor den, dat de brede boulevard" tussen Brussel en Bergen dan ook weinig kans op slagen bood. De betonnen autobaan strekte zich over een afstand van 50 km als een lange wielerbaan uit en onder dergelijke omstandigheden is een vlucht bijna altijd tot mislukken ge doemd zolang de groten er hun fiat niet aan geven. Maar toch dienden zich vele liefheb bers aan, waarbij veelvuldig de namen van de Duitser Wolfshohl, de Italiaan Miele en de Fransman Stablinski voor kwamen. De laatste ging dan natuurlijk mee als afgezant van Jerques Anquetil om de zaken te controleren. Ook de Italiaan Bailetti deed van zich spreken, waarschijnlijk in een poging om door een goede klassering het leiderschap van zijn ploeg, waaruit Nino Defilippis was verdwenen, in handen te krijgen. Maar deze ontsnappingen hadden te weinig inhoud en al heel snel werden de stoutmoedigen steeds weer tot de 01'ue geroepen. Dat gebeurde ook toen na 84 km bij Valenciennes, de geboortestad van de beroemde schilder Watteau, de Spanjaard Soler. de Engelsen Simpson en Ramsbottom met de Fransen Annaert, Stablinski. Gainche en Busto aan de haal gingen. Toen daarna de Italianen Carlesi en Pambianco zich in het gezel schap van Roger Baens, een van de re bellen uit de Ronde van Nederland van het vorige jaar, zich bij hen voegden, trok Rik van Looy persoonlijk het pelo ton weer bij. De karavaan reed een tijd lang in WILLY VANNITSEN opnieuw een sterke sprint In de rit van de Belgische hoofdstad naar Amiens werd de beslissing pas ge forceerd in de laatste 15 km en toen waren het alle cracks, die zij aan zij op de finish afstormden zonder zich overi gens erg om de ereplaatsen te bekom meren. In die kopgroep van liefst 41 renners bevonden zich drie Nederlanders. Bas Maliepaard kon ditmaal niet zo goed meespurten als een dag tevoren op de Grote Markt in Herenthals. maar was als 24e to£h de best geplaatste Neder lander. De jonge Nederlanderse kam pioen valt de Tour zwaar. ,,Er zijn veel te veel renners en dan bovendien nog alle goede ook. Het is moeilijk om in zo'n gezelschap tot de eerste plaatsen door te dringen". Evenals Enthoven kampt de coureur uit Willemstad bo vendien met een lichte keelontsteking. Vlak achter hem finishten Ab Gelder- mans en Michel Stolker. die geen opval lende dingen deden maar bijzonder goed geklasseerd zijn in de algemene rang schikking. Daartegenover staat dat Piet v. Est en Huub Zilverberg enig terrein verloren. Van Est was er bij toen vlak voor Amiens de grote slag viel, maar raakte bijna een minuut achter door een val van enkele honderden meters voor En de Tourkaravaan trekt verder nu weer door Frankrijk. een rustig tempo verder langs de slag' velden tussen Brebieres en Arras waar in de eerste wereldoorlog de Duitsers vier jaar lang tevergeefs geprobeerd hadden door te breken. De wonden van die verschrikkelijke jaren zijn aan het oog onttrokken door het zacht in de wind golvende koren. Nog vóór Arras, de ge boorteplaats van Robespierre, waagde Carlesi voor de tweede maal de sprong, nu met de Belgen de Middeleir, Mel- ckenbeek en Schroeders èn de Fransen Lach en Huiart. Bij de ravitaillering in Arras had het groepje nog een voor sprong van 1 min. 35 sec., maar ook dit avontuur eindigde spoedig door het in grijpen van de achtervolgers. De slotfase begon vóór de beklimming van de Cote de Toutencourt waar de veteraan Pino Cerami de dagelijkse bergprijs won. De grote groep viel in stukken uiteen, er vormde zich een ko groep van 17 man, by wie ook de Ne derlanders Stolker, Geldermans, Piet van Est en Maliepaard bevonden. Maar ook dit sterke peloton kon niet verhinderen dat in de laatste tien vlakke kilometers naar Amiens nog vele ren ners naar de voorste gelederen over sprongen zodat tenslotte 41 coureurs aan de eindsprint begonnen. Hier een beeld van de finish met l Groussard (2e). v.l.n.r. Altig (le), Darrigade (5e), (Telefoto) De uitslag van de derde etappe luidt. 1 Altig West-Dld., ploeg Geminiani) 5.32.20 (met bon. 5.31.20) 2 Groussard (Fr. - De Muer) 5.32.20 (met bon. 5.31.50). 3 Vannitsen (Belg - De Kimpe) 5.32.20, 4 Daems (Belg - Sardi) z.t.; 5 Darrigade (Fr. - Louviot) z.t., 6 Graczyk (Fr. - Geminiani) z.t., 7 Van Aerde (Belg - Keteleer) z.t., 7 Gainche (Fr. - Magne) z.t, 9 Carlesi (It. - Sardi) z.t., 10 Van Looy (Belg - Driessens) z.t., 11 Doom (Belg - De Kimpe) z.t., 12 Schoubben (Belg - Plaud) z.t., 13 Gilbert Desmet 1 (Belg - Keteleer) z.t., 14 Ruby (Fr. - Plaud) z.t.,; 15 De Cabooter (Belg - Gau- thier) z.t., 16 Junkermann (West-Dld. - De Kimpe) z.t., 17 Simpson (G.B. - Lou viot) z.t., 18 Anglade (Fr. - Gauthier) z.t., 19 Hoevenaers (Belg - Sardi) z.t., 20 Cerami (Belg - Plaud) z.t. 24 Malie paard (Ned. - Louviot) z.t., 26 Gelder mans (Ned. - Geminiani) z.t., 27 Baldini (It. - Proietti) z.t. 30 Stolker (Ned - Ge miniani) z.t. 41 Anquetil (Fr. - Gemini ani) 5.32.20, 42 Cazala (Fr. - Magne) Enhebt u gisteren de naam van de jonge Nederlandse renner kunnen achterhalen, die in de eerste etappen zo'n flinke achterstand heeft opgelopen? Hebt u de naam op het Tour formulier ingevuld? Hiernaast staat de tweede foto. Moeilijk? Ach kom, de afgebeelde renner is een Fransman, die zijn car rière vroegtijdig moest afbre ken. Dat was zeer jammer, want hij beloofde zeer veel. Door een val echter in de Tour de France (het is een paar jaar geleden inmiddels) werd de man, die eens het uurrecord verbeterde, gedwongen zijn wielerloopbaan er aan te ge ven. Als journalist treedt hij nu nog wel eens op. Ook houdt hij zich bezig met het rijden van rally's. Als u zijn achter naam hebt, dan.... invullen op het formulier, want mor gen komt de derde foto, die u een stapje dichter bij de op lossing van de prijsvraag brengt. Het wordt nu tijd het kaartje te publi ceren van de bergen in de Tour. De ren ners immers zakken naar het zuiden af en ofschoon het grote festijn pas in dé 12e etappe begint zijn er van tevoren toch al voldoende „heuvels", die meetellen voor de bergprijs. Voor de eerste maal in de ge schiedenis van de Tour zijn er bergen van de vierde cate gorie. Wie het eerst op de heuvel is krijgt 300 nieuwe francs aneen paar pun ten! 55.32.37. 54 Piet van Est (Ned, - Dries- sens) 5.33.12; 62 Enthoven (Ned. - De Muer) 5.33.16, 65 Gaul 'Lux. - Villa) z.t. 66 Bahamnntes (Sp. - Remy) z.t. 98 Zil verberg (Ned. - Driessens) 5.35.42. Na de derde etappe ziet het individuele algemene klassement er als volgt uit: 1 Altig (Dld.-Geminiani) 16.17.13; 2 Darrigade (Fr.-Louviot) 16.17.37 op 24 sec., 3 ex aequo Van Looy )Bel.-Dries- sens) en Planckaert (Belg.-Driessens), beiden 16.18.42 op 29 sec., 5 Simpson (G.B.-Louviot) 16.19.07 op 1.57 6 ex aequo Anquetil (Fr.-Geminiani), Gelder mans (Ned.-Geminiani) en Stolker (Ned. Geminiani), allen 16.19.13 op 2.00, 9 Junkerman (Did.-De Kimpe) 16.19.16 op 2.03, 10 Ronchini (It.-Pezzi) 16.19.24 op 2.11, 11 Suarez (Sp.-Pezzi) 16.19.24 op 2.11, 12 Piet van Est (Ned.-Driessens) 16.19.34 op 2.21, 13 ex aequo Hoevenaars (Belg. - Sardi), Carlesi (It. - Sardi) en Daems (Belg - Sardi) allen 16.19.36 op 2.23, 16 Baldini (It. - Proietti) 16.19.43 op 2.30, 17 Otana (Sp. - Remy) 16.20.01 op 2.48, 18 Gilbert Desmet I (Belg. - Keteleer) 16.20.15 op 3.02, 19 Anglade (Fr. - Geminiani) 16.20.28 op 3.15 20 Stablinski (Fr. - Geminiani) 16.21.01 op 3.48, 29 Gaul (Lux. - Villa) 16.23.43 op 6.30 32 Maliepaard (Ned. - Louviot) 16.27.18 op 10.05, 53 Zilverberg (Ned. - Driessens) 16.30.15 op 13.02. 105 Entho ven (Ned. - De Muer) 16.48.37 op 31.24. De Italiaan Magni (ploeg Villa) staakte de strijd. Na drie ritten luidt het puntenklas sement: 1 Darrigade (Fr.-Louviot) 57 punten; 2 Altig (Did.) - Geminiani) 50 punten; 3 Van Looy (Belg. - Driessens) 36 punten, 4 ex aequo J. Groussard (Fr. - De Muer) en Vannitsen (Belg. - De Kimp), beiden 32 punten. 9 Piet van Est (Ned. - Dries sens) 17 punten, De prijs voor de strijdlustigste renner ging naar de Italiaan Carlesi, die 708 punten verwierf, vóór Wolfshohl en Bai letti. Aan de Nederlander Piet van Est werd de premie voor de grootste pechvogel van de etappe toegewezen. Van Est, die na maandag 4e in het algemene klasse ment stond, kwam een paar honderd meter voor de eindstreep ten val, en verloor daardoor bijna een volle minuut op Altig én staat nu twaalfde in het algemene klassement. Hot ploegen klassement van de derde etappe ziet er als volgt uit: 1 Ploeg Geminiani (Altig, Graczyk en Everaert) 16.35.00, 2 Ploeg De Muer (Groussard, Mahe, Ramsbottom) 16.36.30 3 Ploeg De Kimpe 'Vannitsen, Doom, Junkermann) 16.37.00 4 Ploeg Sardi (Daems, Carlesi. Hoevenaers) z.t., 5 Ploeg Louviot (Darrigade, Simpsom. Maliepaard) z.t., 9 Ploeg Driessens (Van Looy, Planckaert en Van Est) .16.37.52. Na de derde rit leidt de ploeg van Ge miniani met 2 punten. Op de tweede plaats staat het team van Driessens, dat 1 punt heeft. Op de Col de Toutencourt, een berg van de vierde categorie en meetellend voor het bergklassement. kwam de Belg Cerami als eerste door. Hij werd gevolgd door de Fransman Groussard en de Spnajaard Soler. Na deze rit luidt het klassement voor de bergprijs: 1 Soler (Sp.-Pezzi) 7 punten; 2 Wolfs hohl (West-Dld. - Louviot) 4 punten, 3 ex aequo Selic (Fr.-Gauthier), Carlesi (It.-Sardi) en Cerami (Belg - Sardi) al len drie punten. 6 ex aequo Van Schil 'Belg.-Magne), Simpson (G.B.-Louviot), Planckaert (Bel. - Driessens) en Grous sard (Fr. - De Muer) allen twee punten. 10 ex aequo Van Looy (Belg. - Driessens) en Armand Desmet (Belg. - Driessens), beiden 1 punt. Louison Bobet is een van de grootste renners aller tijden. Drie maal zegevierde hij in de Tour de France. De Breton, die in de cember een ernstig auto-ongeluk maar nauwelijks overleefde, kon het natuurlijk niet nalaten eens naar de Tour te komen kijken. Dat gebeurde op uitnodiging van de organisatoren, die Louison in de buurt van Valenciennes in hun midden opnamen. Vijftig kilome ter verder dook de voormalige kampioen een café binnen. Hij werd door een aantal stamgasten direct herkend. De renner moest handtekeningen uitdelen, dronk een glaasje en verdween weer snel, maar niet voordat hij een van de jonge stamgasten had ho ren zeggen: „Ik probeer de twee handtekeningen van Bobet te rui len voor eentje van Brigitte Bar dot". ziekenauto. Hij was echter de eerste man die naar een zieken huis verdween. Hij viel in Vil voorde (Brussel) van een hotel- trap. De Belgische kranten hebben alle mogelijke verzachtende omstandig heden aangevoerd om de nederlaag van Rik van Looij in Herenthals te verdoezelen. Op die nederlaag werd veel commentaar geleverd. Zo ook door renner Frans Melckenbeek, een nieuwkomer, die achter André Darri gade en dus op de tweede plaats fi- nishte. Ook Frans beweerde even een verkeerd stuk weg te hebben ge nomen. „Ik kwam op een gegeven moment bij een standbeeldzei hij: „Ik moest dat ding links passeren, maar ik deed het rechts. Dat kostte mij de zege en.... een standbeeld, want dat had Herenthals toch wel voor een Belgische etappewinnaar willen oprichten. Eberardo Pavesi, de ploegleider van de Italiaanse groep Legnano, schijnt een schilderachtige jongen te zijn. Hij probeert de geest in zijn team goed te houden door alle mogelijke wed denschappen aan te gaan. Vertoe vende in Brussel verweet Pavesi dat renner Vittorio Casati nog niet veel bijzonders had laten zien. Ontbreekt het jou aan kracht?", vroeg Eberardo. „Helemaal niet", zei Vittorio, die er aan toevoegde„Je ziet daar die antieke, zeer zware tafel staan? Die kan ik gemakkelijk opheffen en twee meters ver weg smijnen". „Dat kun je niet", zei Pavesi. „Ik wed er eens om". Vittorio tilde de 175 kilo wegende tafel met gemak op en zei: „Je wist het misschien niet. maar ik ben een voormalig gewichtheffer". Het organiserende blad ,,L'Equipe" publiceert natuurlijk zoveel mogelyk over de Tour. Het heeft ook een ster renklassement. Elke dag worden de beste renners drie, twee of een ster gegeven. Rudi Altig kreeg al eens drie sterren, Michel Stolker twee, Jacques Anquetil twee. Commentaar op deze gang van zaken leverde Pierino Zanchi, een Italiaanse renner, die op de laatste plaats in het algemeen klassement staat. Hij zei ,,De grote heren krygen de sterren en wij zien sterren". Rudi Altig, die in Amiens de gele trui weer om de schouders kreeg, werd in Herenthals als verliezer van de gele trui vanzelfsprekend geïnterviewd. ..Waarom heb je je trui niet ver dedigd, Rudi", smeekte een reporter. ..Ach. het was vandaag zo warm", antwoordde de Duitser. ,,Ja maar (lat was het voor de ande ren toch ook", repliceerde de reporter. ,,Ja", zei de Duitser: ,,Maar die hadden geen drie truien zoals ik". RAFAëL GEMINIANI prima ploeg Mevrouw Gilbert Desmet stond in Herenthals en zij lachte. De gehele dag immers had haar man met land genoot Willy Schroeders op het voor plan gestreden en thans waren zy nog maar enkele kilometers van de aan komst verwijderd. Hy kon winnen Dat stak zy niet onder stoelen of banken en zij werd by voorbaat al ge feliciteerd. Helaas arriveerde er in de stad van Rik van Looy een volledig peloton. Gilbert Desmet was in geen velden of wegen te bekennen. Eén troost had mevrouw Gilbert Desmet, afkomstig uit Lichtervelde. Niet haar man, maar Gilbert Desmet uit Astenen had steeds mee aan de leiding gelegen. De meest succesvolle ploeg in deze prille Tour de France is zonder enige twijfel die van Rafaël Geminiani. Na drie etappes hebben de jongens van Helyett-Leroux door middel van Rudi Altig al twee ritten gewonnen. Rafaël schijnt zijn renners toch wel te kunnen inspireren. Geminiani trad feitelijk voor de eerste maal als ploegleider op de voorgrond in de Ronde van Span je. Bij Helyett was Mickey Wiegant om de een of andere reden buitenge- gooid en plotseling moest ,,Raf" het leiderschap van een team op zich nemen. Hij deed het voortreffelijk, want in elke rit zaten zijn mannen vooraan. Zij wannen 15 van de 20 etappes. Vier van zijn renners eindig den bij de 'erste tien. Het is van zelf sprekend, dat „Gem" op dit moment deelt in de eer van zijn ploeg, die door twee etappezeges al een slordige tien duizend gulden bij elkaar heeft gefietst. Stolker en Geldermans zitten goed Het valt niet mee om als chauf feur van een auto dagelijks in de Tourkaravaan mee te rijden. Er moet voorzichtig worden gema noeuvreerd en er gebeuren nog al eens ongelukjes, die niet tot de buitenwereld doordringen. Hat gemakkelijkst hebben het de chauffeurs van de bezemwagen en de ziekenauto, die helemaal aan de staart van de meute zwer ven. „Mij kan niets overkomen", verkondigde de chauffeur van de 'toi* 'ORMER'F FORGES-LES-EAUX ^ITOÏLLV /LE TRAIT0UCUIR S.JEAN-DE ■FOLLEVILLE De vierde etappe, die vandaag wordt verreden gaat van Amiens naar Le Havre over een afstand van 196,5 km. Er is een bergje van de vierde catego rie door de renners te overwinnen namelijk de Cöte St.-Jean de FoUeville „Ik geloof, dat wij een van de interessantste ronden van Frankrijk gaan krijgen uit de geschiedenis. Jacques Goddet heeft er verstandig aan gedaan de landenformule te laten ver vallen. Reeds nu is b zen, dat de Tour met merkenploegen een groot succes kan worden. Eén ding heb ik tot nu toe niet begrepen. Rik van Looij zou in de eerste twee etappes zijn geklopt. Ik geloof er niets van. Dat de wereldkampioen in Spa werd gehinderd en daardoor de spurt verloor is mogelijk. Maar dat hij in Herenthals verkeerd reed.... het is onbegrijpelijk. Ik ben Van mening, dat Van Looij nog geen etapps wil winnen. Zou hij nu al aan de kop komen van hot aigemee(i klassement dan zou dat veel te vroeg zijn en dat zou hem dan wel eens een Tourzege kunnen kosten. Ik vind Van Looij verstandig. Hij verliest in deze ritten slechts enkele seconden. Straks zal hij zijn macht wel laten zien, waar mee ik niet wil zeggen, dat hij de Tour wint, maar.... hij is er naar mijn smaak toe in staat. (Advertentie) A.s. zondag 1 juli, 2.30 uur naar het Stadion Aalsterwee EINDHOVEN g TEAM GROOTSTE INTERNATIONALE SPEEDWAY PROGRAMMA 1962™*^ OP DE ZWARE 500 cc MOTOREN J_OeiïEf!Pr0?e».f 5* f *.00 Kinderen t.m. 14 Jaar f 1.06 Laat dit niet ongezien voorbijgaan! DE STRIJD VAN HET JAAR!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 11