Twee stuks halen een betalen doe méér met DrJ.v.Kalmthout Fantastisch Ongelooflijk Grandioos DANSLES Gemeente Terneuzen adjunct-commies ARBEIDERS Zo juist verschenen m <5 QESStf r.v.„ De verdwenen colonne 89 GAAT WEG KORTING VAN 20 - 50 4 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 méér inhoud méér waskracht méér waarde voor uw geld geen spreekuur in onze balansopruiming f op alle niet in prijs verlaagde artikelen j WAT BIJ B.A.V. KAN.... DAAR STAAT U PAF VAN! MACHINAAL BRANDERS VERFSPUITERS PRODUCTIE DRAAIERS MACHINEFABRIEK ERVEN P. BROUWER - OUDENBOSCH ,WESP" Balans opruiming DANSSCHOOL Ir* TERNEUZEN BEKENDMAKING LEVER'S ZEEP MIJ. N.V. VLAARDINGEN x* Bierkaaistraat 30 HULST en ruimt zijn gehele voorraad op! Prachtige wollen DAMESMANTELS HEREN OVERJASSEN en DEMI's Prachtige wollen DUFFELC0ATS HERENCOSTUUMS HERENCOSTUUMS REGENJASSEN voor dames en heren Sensationele lage prijzen in PANTALONS, SPORTCOLBERTS enz. enz. Bierkaaistraat 30 HULST OPRUIMING begint 13 januari a.s. 4 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij on ze oprechte dank aan de Heren doktoren Hermans en Buwalda, Zeereerw. heer pastoor, familie, buren en allen die blijk van medele ven hebben betoond bij ziekte en overlijden van onze dierbare MOEDER, GROOT MOEDER, ZUSTER EN TANTE Fam. Rottier Fam. Kegels Fam. van Looi. Kruispolderhaven, januari 1962. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen). Geboren: Alexander, zoon van de heer en mevrouw Van Deuft-Simons, Tilburg. Overldn: Joh. v. d. Aa-v. d. Meer 73 jaar. Eindhoven. B. Tomas, 38 jaarD ne Bosch. mir Bekwaam dag- of dienstmeis je gevr. Hoog loon. Zaterdags vrij. Vergouwen. Parklais 16. Brasschaat (Vriesdonk). INTERNIST HULST zaterdag 13 januari Zelfsandige hulp in de huls houding gevraagd voor dag en nacht, bij bejaard echtpaar, zonder kinderen. Alle comfort zoals centrale verwarming en volautomatische wasmachine aanwezig Brieven te richten aan L. Bouts Antoniuslaan 37 Blerick-Venlo (L). 45496 Huisknecht gevraagd, intern Boven 25 jaar. Hotel de Schuur, Breda. Tel. 31487. Zaterdag 13 januari koopt Corstens— Schellekens uit Helmond Lichte man- kanaries k t 7,p.st. Groene man kanaries a f 6.p.st. Pop jes a f 1.50 p.st. Vogels brengen: Café Buitenlust, A. v. d. Klundert, tussen 10 en 12 uur. Dijklaan 61, Breda. ZONDAG vogels brengen bij F. v. d. Kruyssen, Ca- tharinastraat 31, Ooster hout, tussen 10 en 3 uur. Tel. 4112. Controleurs en controleuses ge vraagd, voor het uitoefenen van controlewerkzaamheden op bijverdienste-basis, in verband met de huis aan huisversprei ding van reclamefolders of monsters. Het controlegebied zal over het algemeen een op pervlakte beslaan van plm. 10 20 km, zodat diverse dorpen met eigen vervoermiddel be reikt moeten worden. Het is de bedoeling deze dorpen, als mede het platteland in de om- voor tenminste het bezit van geving te controleren, waar een goede bromfiets vereist is. Ook moet men behoorlijk het publiek te woord kunnen staan Brieven met eventuele refe renties onder no. 45674. Voor direct gevraagd een kap persbediende of aankomende, liefst zelfstandig kunnende werken J. Moerland, kappei, Renesse. Dienstmeisje gevraagd, des noods beginnelinge, inwonend Goed loon. Aanb. Zeldenrust, Floralielaan 286, Berchem Ant werpen. Tel 30.13.62, Welk r.-k. meisje wil komen helpen in gezin met kinderen? Mevr. A. Nelissen - v.d. Kar, De Hooghlaan 9, Bilthoven Tel. 03402-3139. 45528 Rijwielen keuze uit meer dan 50 modellen Wij ruilen uw oud rijwiel of brommer in Rijwiel- bedrijf W Mahu Kloosterzan de. Tel 205 17639 Eiken sjoelbak met 30 schijven te koop Te bevr agent De Stem, Nieuw-Namen. 17649 Krediet tot f 4000,- voor aan koop meubelen woningtextiel. Vraagt gratis folder. Discrete behandeling en zeer lage aflos singen, Postbus 1083, Rotter dam. Elektr. v. Berkel vleessnijma chine z.g.a.n. te koop. Te be vr. G Heije, 344 Clinge. Tel 0 1140-2765. 17648 Kinderwagen met bedje i. pr. st. te koop Te bevr. Notendijk 72, Terhole. 17651 Wij ruimen alle tweedehands naaimachines op vanaf f 20,-. Bogaert's Naaimachinehandel Hulst. Tel. 2198. 17656 Honderden paren prachtige wollen herensokken van 2,95 nu 1,75, of 2 paar voor f 3,-. Moderne crepe mousse heren en jongenssokken van 1,98 nu 98 ct. in modehuis Viola, Lan ge Vorststraat 47, Goes. Winkelinstallatie voor heren- modebedrijf te koop aangebo den. In zeer goede staat. Tel. 010-34971-136319. Alle prachtige pyjama's van Treffer en Jansen en Tilanus ook met de nieuwste tricot boorden nu rijksdaalders goed koper. Flanellen nachthenv den maar 4,98 in speciaalzaak 't Interlockhuis, Lange Vorst straat 45, Goes. 24409 DAT IS PAS OPRUIMEN: Prachtige zuiver wollen kostuums, nieuwste dessinsNu moet alles weg, dus extra voordelig fl. 49. KLEUTERJASJES Diverse kleuren en modellen, alle maten één prijs: fl. 19.75. Deze aanbiedingen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 9 uur. KLUMPERS Lange Vorststraat 14 - tel. 6213 - Goes 10% korting U heeft altijd al gedacht: "Als ik eens een baan kon krijgen, met volle beloning volgens de C.A.O. B in de Metaalindustrie en jaarlijkse winstdeling, dan zou ik daar gaan werken." Nu hebben we deze kans voor enkele Als U in een prettig, gemoderniseerd bedrijf wilt meewerken aan de constructie van de BAV aardappelrooiers en landbouwwagens, die door heel Europa worden gebruikt, schrijf dan vandaag nog aan We kunnen ons voorstellen dat U deze unieke kans niet wilt missen. Kom dan zelf naar ons bedrijf of 's avonds bij onze heer A. Vroom, Beatrixlaan 7, Oudenbosch. EEN PRIJZENSLAG WELKE U BESLIST NERGENS VINDT n1 Korsetten nu 7.98 B.H.'s jeugdcup nu 1.50 - 2.50 Onderjurken ver onder inkoopsprijs Nachthemden nylon 9.50 grote cups B.H.'s van 10.50 nu 6.95 Step-ins 2.50 B.H.'s Restanten Maatwerk kleuren 14.95 nu 4.95 voor minder dan de helft 10% korting KORSETTERIE BERGEN OP ZOOM - FORTUINSTRAAT 1 TILBURG - TELEGRAAFSTRAAT 27 EINDHOVEN - HELMOND - GELEEN - MAASTRICHT - HEERLEN Apretvrije lakens en slopen v. Jansen en Tilanus, grote 2 per- soons lakens van 8,95 nu 6,95. Grote 1 persoons lakens van 7,95 nu 5,95. Grote slopen van 2,67 nu 1,85 in speciaalzaak, 't Interlockhuis, Lange Vorst straat 45, Goes. 24408 voorjaarscursus voor beginners HULST Lesaanvang a.s. Zond. om 4 u. nieuw Par. huis (ingang Steenstr.) O TERNEUZEN Lesaanvang a.s. dinsdag om 7.30 u. in onze school Dijk- str. 10 —O— Het feest van het jaar TERNEUZEN a.s. zaterdag 13 jan. van 8 tot 12 u. Luxor theater —O— IJZENDIJKE a.s. zondag 7.30 u. zaal Lievens O— OOSTBURG Zondag 21 jan. „Eenhoorn" GUID0 GEZELltSTRAAT 3 TEL. 281S Honderden paren prachtige nylons met en zonder naad w.1 o. Duet, Nur-Die enz. enz. Nu 1,29 of 2 paar voor 2,50 in mo dehuis Viola, Lange Vorststr. 47, Goes 24406 Zware kwaliteit wit geribt he- rensinglets en slips, alle ma ten 1,59 per stel f 3,-; zware interlock damesdirectoirs, alle maten, nu 98 ct. Speciaalzaak 't Interlockhuis, Lange Vorst straat 45. Goes 24410 ZEELAND Het »s weer 'n nieuw jaar. Ook dan staan wij altijd voor u klaar. Wij repareren al uw lederkleding piekfijn voor el kaar. Eerste Bredasche Le derkleding reparatie en apultin richting Fa Zijlmans, Tram singel 95a, Breda Tel. 31356. 6 ras boxers te koop, gezond door Bonzo. Pr. m. stamb. f 75,-, zonder f 65,-. Rozen- kransstr 68 St.-Willebrord. Renault 4 te koop, bj. 1957; Renault 4, bj. 1954; 1 Ford aunus 15 M Stationcar, bj. i957, i.z.g.st.; 1 Studebaker Flight Hawk, bjt. 1956 pr. wa gen. Te bevr. Markt 12, Ouden bosch. Tel 01652-440. 8467 Fiat 600 '56 te koop, tweekleu rig, 42.000 km gelopen. Kern gezond, zuinig en mooi. Met Êarantie f 2100, Koopman, eeuwenhof 29. Breda. 45537 Standard Vanguard 1952 t k- in goede staat. M. Brocks, Ginnekenweg 129, Breda. Standard Vanguard Stationcar 1957 te koop 70 000 Kin pen. In z.g. staat. W. A. Brocks, G'weg 129, Breda. Hoest uw kind? Nattermann's Melrosum Forte helpt, tost taai slijm op. smaakt Flacon f 2,- bij elke drogist. 2 woonhuizen met stalling te koop. Gelegen in de kom der voor bedrijfspanden. Te bevr. P. A. Drumont Bauwens, Gravenstraat 353, Clinge, telef. 01140-2464. 17650 G.M.C. Kipper diesel te koop f 6.000,-. Inl. br. onder no. 17655 bijk. Hulst. Namens het Bestuur van de Boerenleenbank te Clinge worden de houders van spaarbank- en lopende-rekeningboekjes beleefd verzocht op dinsdag 16 of woensdag 17 januari a.s. ten kantore der Bank te komen voor rentebijschrijving en con trole der boekjes. Het kantoor is geopend van 9-12 en van 2-5.30 uur. HET BESTUUR Ter gemeentd-secretarie kan op de afdeling finan ciën geplaatst worden een Vereist: diploma u.l.o., praktijkdiploma boekhouden (associatie), diploma m.b.a. of vergevorderde stu die daarvoor. Leeftijd bij voorkeur: 20 tot 25 jaar. Een studietoelageregeling is van toepassing. Salaris per maand: f 429,79 tot f 521,66, excl. 2 1/2 pet. huurcompensatie en 4 pet. vakantie-uitkering, maximum te bereiken na 7 jaarlijkse verhogingen. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te richten aan de burgemeester van Ter- neuzien. Burgemeester en wethouders van Terneuzen. In ons bedrijf is gelegenheid een aantal te plaatsen voor algemene fabriekswerkzaamheden. ONZE ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN ZEER GOED EEN VERGAANDE TEGEMOETKOMING IN DE PENSIONKOSTEN VINDT PLAATS. REISGELD WORDT 1 x PER WEEK VERGOED. Een vertegenwoordiger van ons bedrijf zal zitting houden op dinsdag 16 januari a.s. des voormiddags te 9.30 uur op het GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU te KRUININGEN Burg. Vogelaerstraat 17 en op het GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU te GOES, Westwal 33 's avonds te 7 uur. Inlichtingen en aanmelding op bovengenoemde bureaus. n de maandelijks uitkomende serie 16 pagina's spannende Wild-West-avonturen in beeld. Prijs 45 ct Verkrijgbaar bij de kantoren en agenten van het DAGBLAD DE STEM Geeft uw bestelling vlug door om teleurstelling te voorkomen. A 2$ .w Cbt»" ~I>a£ Le epotgo&dkoö/o.' &\\ionioi voordelig vachtlaarsje. Wit, /wtw. 7 c carré schoentje met '/vT Vlotte palisander dames molière. Anti slip rubberzooi. Fantastische aanbieding Profiteer ervan. heeft U deze stevige kindermolière. Haast UI 22-23 3.89 24-27 4.89 28-31 5.89 32-35 6.49 trekt van leer ijM&>i ty lk«.U/o&tse6! VOOOKfetg! Meisjes molière in moresco SENSATIONELE AANBIEDINGEN! Op onze pantoffelafdeling dames-, heren- en jeugd- 22-23 5.89 24-27 6.89 28-31 7.89 32-35 8.89 ttetguw ko-gioeetéóopf Combinatie molière, schorsnerf inzet. Moresco-bruin en zwart. SlfutJaaHÓtecfog/Moderne schaduw k finish molière, dubbel z'n geld waard, leren zool. He Rotterdam Binnenweg, Nw. Binnenweg, Putselaan, Katendr. Lagedijk, Groene HiliedlJV. Schiedam Hoogstraat. Dordrecht Voorstraat. Breda Karrestraat. Tilburg Heuvelstraat. Lelden Haarlemmerstr Vanaf heden zijn de prijzen per stuk berekend 1 TEGEN ONGELOOFLIJKE LAGE PRIJZEN ook met bont l!^9.- nu 84.- 1&9.- nu 69.- nu 49.- $9.- nu 29.50 129-- nu 89.- 169.- nu 79.- 89.— nu 69.- &?.- nu 39.- van 4 tot en met 16 Jaar van 14.50 tot 39.50 Zeldzaam koopje è9._ nu 49.- 100 zuiver wol $9.- nu 69.- 1>9.- nu 79.- f4$.- nu 109.- Zeer mooie dessins tegen de allerlaagste prijzen Vrijdagsavonds tot 9 uur geopend

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 4