Reken maar! ...de lekkere smaak! Wat doet het Grundig goudfilter? GRUnDIG Natuurlijk, om de vitamines! ...maar er is méér. ROOK MET Packed with Pleasure actieve chauffeur-colporteur Stel je voor, dat zou ik niet weten! Met zo'n stel smullers als ik heb! Iedere maaltijd is een feest.Ook voor mij, hoor. Ik zie ze zo graag lekker eten. Lekker eten is tóch al zo goed. En dan met al die vitamines... Ja, Blue Band zorgt wel voor alles AANBESTEDING Steenhouwer Terrazzowerkers en Schuurders EET GOED... EET SMAKELIJK... MET RAKONA TECHNICA NOVA RADIO ACTIEF RADIO CRUSIO TH. SCHILLEMANS RAKONA Adverteert in dit blad Avonturen van Suske en Wiske HET HONDENPARADIJS' DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 Plezier VITAMINE A EN D. PROVITAMINE A - VOOR WEERSTAND. FITHEID EN GEZONDE GROEI VEREDELn^^llARGARtNE Gevraagd te Dongen voor steenhouwerij: zelfstandig moet kunnen zagen en ciceleren, letters hakken geen noodzaak, kan zich hierin verder bekwamen. VOOR KUNSTSTEENBEDRIJF: zelfstandige Voor beide functies wordt hoog loon, vast werk en een prettige werkkring gegarandeerd. NATUUR EN KUNSTSTEENBEDRIJF J. ZWEKARS Ger. Majellastraat 5-16 - Dongen - Tel. 01623-2107 Namens het Bestuur van de r.-k. Lagere Technische t School „O. L. Vrouw ter Duinen" te Ossendrecht, zal J ondergetekende op vrijdag 9 februari 1962 om 11 uur t v.m. in de L.T.S. te Ossendrecht in het openbaar aan- J besteden: een uitbreiding van de L.T.S. „O. L. J Vrouw ter Duinen" te Ossendrecht. Bestek en tekeningen zijn vanaf heden te verkrijgen J bij het architectenbureau tegen voorafgaande betaling f van f 35.Bij ongeschonden inlevering, direct na de J aanbesteding, wordt f 25.terugbetaald. t De aanwijzing zal geschieden op maandag 29 januari J 1962 om 11 uur v.m. in de L.T.S. te Ossendrecht. De inschrijvers moeten bestekhouders zijn. Voor dit werk met een totale inhoud van ca. 23.000 m3 komen alleen in aanmerking aannemers die een werk van gelijke aard en omvang naar behoren hebben uitgevoerd. Het architectenbureau Ir. H. Thunnissen, Prof. Ir. A. v. Kranendonk, Ir. A. Thunnissen. Carel van Bylandtlaan 6. Den Haag, postgiro 618200 Het is uniek! Het doet het TV-beeld groter schijnen en voorkomt reflexen op de rand. Daardoor zult u nooit uw ogen vermoeien. Pas het heldere, mooi genu anceerde beeld van een GRUNDIG TV geeft u volmaakt kijkgenot. En wie een GRUNDIG taperecorder heeft, beseft pas wat het zeggen wil, een top- produkt te bezitten van d.e grootste tape- recorderfabriek ter wereld! Wat 'n sonore klank! En wat 'n solide constructie! Wij demonstreren onze mooie Grundig apparaten graag voor u, - als u wilt ook bij u thuis. Natuurlijk zonder énige verplichting. Vraagt voor bovenstaande aanbesteding gratis en vrijblijvend offerte voor de elektrische in stallatie bij: INGENIEURSBUREAU VAN DER PAS BREDATelefoon K 1600-37150 (2 lijnen) CHEMISCH REINIGEN VERVEN REIGERSTRAAT 30 STOPPAGE TEL. 36782 Vraagt wegens uitbreiding Hier ziet u de Grundig taperecorder TK14. Een door en door degelijk apparaat met druktoetsbediening. Compleet met band, aansluitkabel en dyna- t Q7Q mische^microtoon. I Of O.* @Het Gint merk op toestel en Ned. garantiekaart waarborgt u de vol ledige Grundig fabrieksgarantie. vaste positie, pensioenregeling en gelegenheid om zelf loon te verhogen. Ginnekenstr 61 -Tel 34850 Wilhelminastraat 36 - Breda L. Brugstr. U-Tel. 35227 Breda Tel- 24500 $e Jt* Jfi «?i i Lange Brugstr. 4 Torenstr. 3 Breda - Tel. 31379 Antwerpschestr. 14 Grote Markt 36 Bergen op Zoom - Tfel. 4350 Steenstraat 12 - Hulst Tel. (01140) 2687 Grotestraat 281 - Waalwijk Tel. 3062 IaXa aXe JS| A aXs aXa aXa aXa aXa aXa aXo aXa aXa aXa |Xé aXa aXa aXa aXa aXa aXa aXa ^Xa aXa iXa «Xa -.w.» Wy"™ wj"m WjH Wy W WJW WyW wy-» Wy w wjw wya PJv Rijbewijs B.E. vereist. Aanmelden: dagelijks van 8-1S.0Ó uur en van 19.00- 20.30 uur, Reigerstraat 30, Breda. door W. VAN DER STEEN 15. Tante is verstijfd van angst als zij het bericht om de 50 megatonbom gehoord heeft. En als we even niet luisteren naar wat de hond Tobias denkt, dan moeten we toch wel meelij met haar hebben. Of steekt er iets anders achter? We we ten het niet, maar het lijkt er verdacht veel op. Waar om zouden Suske en Wiske anders ogenblikkelijk, let wel ogenblikkelijk, naar bed moeten? fok eensWiehaarM/u/i\ J^Ms/k ruik haar Mi/urMe soepelheid al y (had het Ik er een ma- tem! is? TLJ tras mee ut/Hen!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 14