Is duizenden OTTERDAM, STERDAM RDAM - Lijnbaan 55 IfJAAG - Hoogstraat 30 RDAM - Leidsestr. 74-76 Aram!" sprak hij helder. Af komstig van de Eilanden in het Zuiden.' Ik.." Hij kon niet verder gaan. Enkele krij gers sleurden hem terug. De dode ogen van het stamhoofd der reptielmannen richtten zich strak op hem. Onder het uitsloten van enkele schelle klanken wees hij voor zich uit. En hoewel hij onmogelijk kon begrijpen wat de reptielman bedoelde, school er zoveel dreiging in dit bevelende ge baar. dat Aram een huivering niet kon onderdrukken.. Ci

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 11