OPRU OtOnt ELLA Een goede start ...van de sensafionelevliaïa^ bij DDD GRATIS DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 Morgenochtend 9 uur begint onxe enorme Duizenden en nog eens duizenden Jï\ Tl] in onze toonzalen in ROTTERDAM, DEN HAAG en AMSTERDAM lekkere koffie.. ARAM VAN DE EILANDEN 'JEUK' een koffieservies Firma v. YUGT MAGGIE SPiMglTCIIli cYerdonck ROnERDAM - Lijn baan'55 DEN HAAG Hoogstraat 30 AMSTERDAM - Leidsestr. 74-76 Rood Merk De kwaltteitskoffie bij uitstek. Pak van 250 g 1.48 Een Icop pittige lekkere koffie... voor u de weg op gaat. Dat montert u op, dat maakt een man van u, die tegen geen traject opziet. Geurige, lekkere koffie... Douwe Egberts koffie. Het fijnste van de plantages, op speciale manier voor u gebrand en, door de grote vraag, altijd vers in de winkels voorhanden. Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers werkelijk Iets bijzonders. Pak van 250 g 1.80 JANUARI de tijd voor ordners LEITZ hét fabrikaat Nieuwe Ginnekensfraat 9 Ridderstraat 25 Hebt U ook die nieuwe, rijke 51. Hoe lang de tocht duur de wist Aram niet. Hij verloor ieder besef van tijd, terwijl terwijl hij met zijn hoofd om laag aan de draagstam schom melde. Maar eindelijk weken de laatste struiken uiteen en zij betraden een ruw dorp, dat op een heuvel aan een rivier was aangelegd. Lage hutten rezen op in de avondscheme ring. En daarachter, als een vale schim, stond een hoge, half vervallen toren. Het was onmogelijk dat deze primitieve stam ooit zulk een bouwwerk had geschapen. Het moest een overblijfsel zijn van een veel oudere beschaving, die hier vroeger geheerst had, lang voordat de reptielmannen hun grauwe hutten bouwden aan de oever van deze trage strpom. Voor de hutten bewogen zich vrouwen en kinderen, die ach teruit weken toen de jacht stoet voorbij trok. Eindelijk hielden de dragers stil voor de grootste hut van het dorp, en na een paar snauwen van de aanvoerder werd Aram losge maakt. Terwijl hij nog zijn af- gesnoerde polsen stond te wrijven week de voorhang van de hut terzijde, en in de deuropening vertoonde zich 'n forse gestalte. Zowel uit het voorkomen van deze reptiél- krijger als uit de barbaarse versierselen waarmee hij ge tooid was giste Aram dat dit het stamhoofd moest zijn. Aandachtig luisterde hij naar de onverstaanbare keelklanken welke de aanvoerder van de jachtstoet tot het opperhoofd richtte. Uit enkele bewegingen maakte hij op dat zij het over hem hadden. Trots deed hij een stap naar voren. ,,Ik ben Aram!" sprak hij helder. ..Af komstig van de Eilanden in het Zuiden! Ik.." Hij kon niet verder gaan. Enkele krij gers sleurden hem terug- De dode ogen van het stamhoofd der reptielmannen richtten zich strak op hem. Onder het uitsloten van enkele schelle klanken wees hij voor zich uit. En hoewel hij onmogelijk kon begrijpen wat de reptielman bedoelde, school er zoveel dreiging in dit bevelende ge baar. dat Aram een huivering niet kon onderdrukken.. Groentesoep vanc^al gekeurd? Niet krabben. De helder j vloeibare D.D.D. kal- meert de jeuk in enkele j seconden, doodt de ziek- 1 tekiemen en geneest tot diep in de huidporiën, f 1.20 per flacon. geneest uw huid VLOEISTOF - BALSEM - ZEEP Overal waar Maggi met deze nieuwe soep demonstreert, kunnen de huisvrouwen nauwelijks geloven dat deze soep zó vlug is bereid. Oordeel zélfBreng ze morgen maar eens op tafel. Wees critisch, keur en vergelijkOok U zult dan merken, dat deze soep (zonder toevoeging van wat dan ook) volkomen naar „eigengemaakte" smaakt. b\j aankoop van eetservies a f 122.50. NW. HAAGDIJK 2 BREDA Ook U zult het beamen: DE NIEUWE MAGGI GROENTESOEP IS „PROEF-ONDERVINDELIJK" BETER TOS»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 10