BARONIE STARTTE MET HALFDOZIJN (6-2) ZEGE Rita Kroon zegevierde in 2 km-zwemrace te Goes mm RBC-o verwich t op tijdbeloond: 2-2 Weer ruzie bij Elinkwijk Nederlandse verlaten diplomaten Indonesië NOAD te laat op gang voor winstkansen Burgeroorlog in Laos afgewend Politiesucces in New York Stolker eerste in Lokeren Willem IIgelijk met MVV: 2-2 Twee nieuwe Ned. estafette records Veroordeling van Dominica Duizend mensen. bij begrafenis Graeme Thorne DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS 1960 Baronie leidt Goed begin Wilhelmina3 Hilversum 3 Prettig Longa UVS en elk twee treffers Overwinningen van Bertie Uijtendaal en Rob Kouwenberg SPORT IN 'T Onder bewaking Opmars gestaakt DE LIEFDE VAN RODE BLOEM (Van onze sportredacteur) Baronie heeft de nieuwe compe titie voortreffelijk ingezet. Al mo gen de uiteindelijke cijfers waar mede op het NAC-terrein voor naar schatting ruim 3000 toeschou wers van De Valk werd gewon nen wellicht enigszins geflatteerd heten, de overwinning was niette min volkomen verdiend. .Aanvankelijk ontwikkelden de gasten uit Valkenswaard, die een stevige, nogal hard spelende ploeg in het veld brach ten, een hoger tempo dan de Bredase groenwittcn, maar tot scoren kwamen desondanks de gastheren het eerst. Dat was enigszins verwonderlijk want twee opgelegde kansen, grotendeels veroor zaakt door spil Schoenmakers, die last had om op het gladde veld staande te blijven bleven door de bezoekers onbe nut. Langzaamaan kwam de Baronie-voor hoede er beter in. Vaak uitstekend ge voed door de middenlinie, met name Ad van Iersel en Frans Roelandt zetten de aanvalslinie herhaaldelijk aan het werk. Toen in de 12e minuut Roelandt het leder in de richting van het Valkens- waardse net schoot, miste rechtsachter Ma enen; de toesnellende linksbuiten Piet van den Broek nam het in bezit en knalde, onhoudbaar voor de ovigens prima spelende keeper v. d. Brandt de openingstreffer in het Valken-net (1-0) Een achttal minuten later in de le vendige en attractieve wedstrijd, waarin de gasten zeer agressief en in hoog tem po opereerden, kwamen de partijen op gelijke voet. Rechtbuiten Jansen zond een hard schot in; Bastiaansen weerde dit af, maar niet ver genoeg en toen de bal voor de voeten van de snelle en ste vige linksbuiten Seuntjes belandde liet deze de kans om te scoren niet voorbij gaan (1-1). Twee minuten later had Baronie op nieuw de leiding in handen. Ad van Ier sel met het leder aan de voet tot vlak bij het vijandelijke doel genaderd, werd door spil Geldens gevloerd. Arbiter Roo- denburg kon weinig anders doen als de thuisclub een strafschop toekennen. Henk van Iersel, de uitblinker bij de gastheren moest tweemaal de penalty nemen (de eerste was onreglementair genomen) om succes te boeken (2-1) De vechtlustige bezoekers kwamen onstuimig terug en in de 26ste minuut bracht de knap spelende en hard schietende rechtshalf Pys met een kanjer van vrij verre afstand dc stand op 2-2. der trapvast, werd vaker gepasseerd en de middenlinie bleef om die reden steeds meer achter om hulp te bieden. Tot in de 34ste minuut slaagden de bezoekers erin erger te voorkomen, doch toen rechtsbuiten Remie uit een pass van Roe landt met een magnifieke schaarbewe ging het leder langs de Valk-keeper had gewerkt (4-2), was het met de gasten gedaan. Twee minuten later maakte Ad van Iersel er op z'n eentje 5-2 van en uit een combinatie met Remie zorgde Bilok ervoor, dat het halve dozyn voor Baronie vol werd gemaakt. Een goed begin is het halve werk. Ba ronie startte uitstekend en als de ruwe kanten bijgeschaafd kunnen worden - wat mogelijk moet zijn met dit uitste kend team - mogen de Baronnen met vertrouwen het verdere verloop tegemoet zien. Intussen vernamen wij, dat het nieuwe terrein waarop Baronie gaat spelen, half september wordt opgeleverd. Dit zou be tekenen, dat de wedstrijd op 24 septem ber tegen Zwolse Boys niet op het NAC- terrein meer zal behoeven te worden ge speeld. Overigens: welk een verheugende sa menwerking in Breda, nu het NAC-be- stuur aan Baronie gelegenheid schonk om haar wedstrijden op het fraaie NAC- terrein te laten spelen. net was voor de Baronie-aanhang een prettig moment, toen drie minuten voor de thee Bilok zijn club wederom de lei ding bezorgde. Hy slaagde daarin door een door v. d. Broek ingeschoten en van het lichaam van de rechtsback Maenen teruggekaatste bal langs doelman v. d. Brandt te plaatsen (3-2). Na dc hervatting werd het langzaam maar zeker duidelijk dat De Valk gedu rende de eerste helft haar beste kruit verschoten had. De defensie speelde min- (Van onze sportredactie) NOAD heeft zyn eerste wedstryd in de competitie van de ere-divisie niet winst kunnen omzetten. De Tilburgers verloren in Geleen van Fortuna '54, dat vooral voor rust beduidend sterker was dan de gasten. Dat kwam dan ook goed tot uiting: de Limburgers scoorden die eerste helft niet minder dan drie doelpunten en NOAD niet één. Die treffers kwamen van Kohn (2) en Angenent. Na de hervatting werden de zaken om gedraaid. De thuisclub geloofde het toen wel en aangezien de gasten met meer dan gewone ijver naar kansen zochten, werd Fortuna flink op eigen helft ge drongen. Het NOAD-overwicht leverde echter niet dadelijk doelpunten op: de Tilbur gers moesten hierop wachten tot vier minuten voor het einde. Toen maakte Cor v. d. Hart enkele blunders, waaruit Simons (met het hoofd) en Ebbing de stand op 3-2 konden bren gen. Maar hoezeer de Brabanders daarna ook nog naar meer treffers streefden: 3-2 zou ook de eindstand worden. Zó scoorde linksbuiten Piet van den Broek voor Baronie het eerste doel punt in de nieuwe competitie. Dat wa: reeds na twaalf minuten toen Van den Broek een pass opving van Roelandt. MICHEL STOLKER heeft zaterdag in Lokeren (B.) een criterium voor be roepsrenners gewonnen. Hij legde de 105 km af in 2 uur 48 min. en eindigde met ruime voorsprong op de Belgen Mars, Pascal en Willy Truye met wie hij een ronde voorsprong had genomen. Piet van Est, Bram van Sluys en Jan Westdorp eindigden in het peloton. Lokeren aanschouwde trouwens een dubbele Nederlandse victorie, want ook de bloemen voor de overwinnaar van de amateurcourse kwamen in vaderlandse handen. En wel die van Ad Biemans. Cees van Amsterdam eindigde hier als vierde. Jo de Roo won zaterdag de Ronde van Kortenhoef. Zijn streekgenoot Piet Rent meester werd tweede; de als professional debuterende Mik Snijder eindigde als zesde. In het Belgische Beerse incasseerde Piet van den Brekel de derde prijs. Win naar werd de Belg Clerckx, die de sprint won voor De Ceulenaere. De wedstrijd ging over 180 km. Longa heeft in Leiden een verdienste lijk gelijkspel (2-2) behaald tegen UVS, dat by de rust een 1:0 voorsprong had. Die openingstreffer kwam reeds na ne gen minuten op het scorebord. Verhoeks passeerde toen in volle sprint de gehele Tilburgse achterhoede, inclusief de doel man. Zieltjcns zorgde na de thee voor de gelijkmaker, maar de Leidenaar Van Kampen hielp met een goed schot zijn club nogmaals aan een voorsprong Blu- men tenslotte liet dc Tilburgers het laatst juichen toen hij via de onderkant var dc lat de gelijkmaker scoorde: 2-2. Voor 4000 toeschouwers hebben Wilhel mina en Hilversum in de Wolfsdonken" het seizoen geopend. De thuisclub had met uitzondering van de laatste 20 mi nuten een groot overwicht, maar toch konden de gasten reeds na 5 minuten door Van Wieringen de leiding nemen toen doelman Meezen over een afstand schot heen dook. Maar Wilhelmina hield moedig vol en na 25 minuten kopte Kas- telijn een voorzet van Mees onhoudbaar in: 1-1. De Bosschenaren bleven aanvallen, maar uit een van de weinige tegenaan vallen kon Beek Hilversum weer op winst brengen. Na rust, toen Mees door v. d. Sanden vervangen was, maakte Wilhelmina door Gloudemans na 3 minuten gelijk en kreeg door dezelfde speler een verdien de 3-2 voorsprong, die kort voor het einde door Van Moorst toch nog teniet werd gedaan: 3-3. Uitgezonderd het eerste kwartier is de wedstrijd Willem II-MVV niet op al te hoog niveau gespeeld. Maar toch zul len de 8000 toeschouwers zich niet ver veeld hebben. Immers, het weer was goed, het scoreverloop - vooral voor rust - interessant en keeper Feyt in goede conditie. De thuisclub had na vier minuten al succes toen Aarts uit een pass van Tim mermans doel trof: 1-0. Zes minuten la ter was het zelfs 2-0, doordat Koopal een misverstand in de Limburgse achterhoe de afstrafte. Hierna ging het lange tijd gelijk op. Tot ongeveer een half uur na het be- ginsignaal. MVV raakte wat beter in gespeeld en dat resulteerde in een doelpunt van Coenen: 2-1. Na de rust kwamen de Limburgers er steeds beter in. Het was alleen jammer, dat MW kort na de hervatting rechts back Ceulen moest missen, nadat hij bij een kopduel met Lamberts was ge blesseerd. Maar zelfs togen tien MVV'ers was Willem II niel in staat succes tc boeken. Integendeel: dc Limburgers zouden nog een doelpunt maken. En wel in de 28ste minuut. Coenen bracht het op zijn naam Op het veemarktdemonstratieterrein in Den Bosch werd zondag voor de 20e maal een nationaal hippique gehouden. Regende het 's ochtends, 's middags scheen de zon en kon het programma zonder vertraging afgewerkt worden. De Wassenaarse manége-directeur S. Pruikemaker won met Calway het con cours elegantste rijpaard. De uitslagen van de springconcoursen luiden: Springconcours L. 13 hindernissen, hoogte 1.20 meter, lengte parcours 550 meter: 1 Rob Kouwenberg' Woensdrecht) met Szu Czsong 0 strafp. 60.4 sec.; 2 San van Spacndonck (Tilburg) met Prins Ajax 0 strafp. 60 5; 3 J. Putters (Vught) met Abendliebe 0 strafp. 62sec. Springconcours MA. 14 hindernissen (17 sprongen), hoogte 1.30 meter, lengte parcours 605 meter' uitslag na barrage: 1 Bertie Uytcndaal (Breda) met Source Bleu 0 strafp. 41.7 sec.: 2 rnr. F Albert Pistorius (Beek) 4 strafp. 44.4 sec.; 3 San van Spacndonck (Tilburg) met Prins Ajax 4 strafp. 44.9 sec.; 4 Harry Wou ters van den Oudenweyer (Eist) met Torette 4 strafp. 45.1 sec. 5 Rob Kou wenberg (Woensdrecht) met Quodian 8 strafp. 46.5 sec.; 6 J. Maathuis 'Almelo) met Phaffy 12 strafp. 46.5 sec.; 7 J. Put ters (Vught) met Abendliebe (uitgebeld) DE DUITSE estafetteploeg voor de 4x 400 meter bestaande uit de lopers Reske, Kinder, Kaiser en Kaufmann. heeft zondagmiddag in Freiburg het Europees record op dit nummer ver beterd en gebracht op 3 min. 5.6 sec Het oude record stond sinds de Olym pische Spelen van 1952 in Helsinki met 3.06.6 reeds op naam van een Duitse ploeg. (Van onze sportredactie) Utrecht. Voor de wedstrijd Elinkwyk- Rapid J.C. was er op het Elinkwljk-veld .e Utrecht een grote tweestrijd aan de ?ang tussen de moedervereniging en de .upportersvereniging Elinkwijk. Bij het jetreden van het terrein kregen name lijk alle bezoekers een folder, waarin de supportersvereniging de bezoekers aan- •poorden voor het lidmaatschap van hun vereniging, want via de tafeltennisvere niging, die de supportersvereniging heeft kan men deelnemen aan de sporttoto. Secretaris Nieuwenhuyze van Elink wijk heeft toen tweemaal via de micro- toon duidelyk de mening van het bestuur laten horen en de actie van de suppor- lersvereniging in één woord „schandalig" genoemd, want op deze manier werden de poolleden van Elinkwijk afgenomen. Secretaris Nieuwenhuyze zei: „dat het bestuur van Elinkwijk ernstig over weegt stappen te nemen tegen de sup portersvereniging", die met zo'n 1500 leden tot de grootste van ons land be hoort. Terwijl secretaris Nieuwenhuyze dit be kendmaakte, cirkelde boven het veld een reclame vliegtuig met de volgende recla me: „doe mee. met de S(upporters) V(ereniging) E(linkwijk)". We weten niet of het alleen aan de weestrijd tusen beide verenigingen heeft degen, maar tijdens de wedstrijd heb- en wij de anders altijd zo luidruchtige upporters ditmaal bijna niet gehoord. Dit conflict tussen de SVE en Elink wijk was te verwachten. Of liever: con flicten tussen welke supportersvereni gingen dan ook en haar moedervereni ging liggen in de lijn der verwachtingen. Want de niet-voetbalverenigingen (in de ze dus de supportersclubs) hebben de propaganda-attributcn en de voorwaarden waaronder men aan de toto kan deel nemen bijzonder laat ontvangen. Veel later in ieder geval dan de voet balclubs, die dus al eerder hun „maat regelen" hebben kunnen nemen.... Tijdens de Ned. estafettekampioen schappen, zondag op de Nenijto sintel- baan in Rotterdam gehouden, heeft een ploeg van de Bataven (Leiden) het Ne derlands record op de 3 x 800 m dames verbeterd en gebracht op 6 min. 54.3 sec. Wil Kraan, Ton Homan en Gerda Kraan bleven hiermee 13.2 sec. onder het oude record dat met 7 min. 07 sec. sinds 31 augustus 1950 eveneens op naam van De Bataven stond. Ineke Grootveld, Hennie Brandsen, An neke Levy en Betty Biljardt van ADA (Amsterdam) verbeterden het Ned. re cord 4 x 100 meter meisjes tot 50.5 se conde. Het oude record stond sinds 31 augustus 1958 op naam van de meisjes van Celebes (Den Haag) met 52.3 sec. Rit Kroon van de Hilversumse Robben heeft te Goes de twee km race gewon nen. Haar tijd was 34 min. 25 sec. Haar clubgenoot R. van Altena won in 33 min. 56 sec. de twee km schoolslag heren. De 13-jarige Inneke' Tiggelaar zegevierde op de vrije slag dames (28.39). De Am sterdammer J. Richards tikte het eerst aan by de vrije slag heren (28.47), C. Wagenaar van S.Z.V. te Souburg was de enige mannelijke veteraan die startte. Zijn tijd was 35 min. 28 sec., Zijn echt genote zwom de 2 km bij de dames- veteranen in 45 min. en 46 sec. Voor de twee duizend meter waren er volkswedstrijden (verzwommen onder een nog sombere hemel) over duizend meter. De uitslagen zijn als volgt: 1000 meter dames: vrije slag: Bets Noteboom uit Klundert, 21.56, 2 Ankie Diebeis uit Nijmegen, 24.48. 3 Freet van Oost uit Liere-Braamse uit Goes, 25.51, 5 Corrie Wilhelminadorp 25,21, 4 Mevr. van Walrave uit Goes 25.53. 1000 meter vrije slag heren: 1 B. de Munck uit Goes, 19.7 2 Peter Kanter uit Kloetinge, 24.31, 3 Karei Freewe uit Goes, 26.45, 4 Johan Voogd uit Wilhel minadorp 30,12. 5 Bernhard van Oost, uit Wilhelminadorp, 33.14. De uitslagen van de grote twee km wedstrijd zijn: 2000 meter schoolslag dames: 1 Rita Kroon, De Robben, Hil versum, 34.45 2 M. Oskom, De Robben, Hilversum, 36.17, A Th. van de Heuvel, Schel^stroom, Breskens. 38.27, 4 C. Tabak H.Z.C., Hilversum 39.14, 5 C. levering, De Zeehond Vlissingen, 42,1 6 C. Evers, De Ganzen, Goes, 42,27. 2000 meter schoolsla-g heren: 1 R. van DE SPAANSE miljoenenclub Real Ma drid heeft zondag te Stockholm een onverwachte nederlaag geleden tegen Djurgarden. De Zweden zegevierden met 2-1, na een 1-1 ruststand. OP DE TWEEDE DAG van de int. atle tiekwedstrijden in Bern evenaarde de Amerikaan Lee Calhoun met 13,2 sec. het wereldrecord op de 110 meter hor den. Het record staat sinds 7 juli 1959 op naam van de Duitser Martin Lauer. DE ZWEED LUNDIN heeft zondag in Sactorp (Zweden» een internationale motorcross over 46 km gewonnen. Zijn landgenoten Rolf Tibblin en wereld kampioen Bill Nilsson werden respec tievelijk tweede en derde. IN DE DELFSHAVENSE SCHIE bij Rotterdam werd zondag de veertigste jaarlijkse 3 km zwemwedstrijd ge houden. Eerste bij de meisjes werd Ineke Tigelaar van De Robben, die hiervoor een zilveren medaille, uitge loofd door H. M. de Koningin, in ont vangst mocht nemen. Johan Bontekoe was de snelste bij de heren. Hij kreeg een zilveren medaille van de gemeen te Rotterdam. DE BARREVOETS lopende Schotse at leet Bruce Tulloh won zaterdag in Edinburgh een race over 2 Engelse myl in 8 minuten 45.6 sec., een nieuw nationaal record. Tulloh finishte en kele centimeters voor Laszlo Tabori, de staatloze Hongaar. STIRLING MOSS won zaterdag aan het stuur van een Ferrari op het circuit van Goodwood de Tourist Trophy, een race voor normale serie-toerwagens. Het was zijn derde achtereenvolgende overwinning in deze race. DE ITALIAANSE coureur Luciano Mus- so (47), broer van de twee jaar gele den om het leven gekomen Luigi Mus- so, is zaterdag op 40 km van Cataza- ro het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk. Hij reed een trai ningsronde op het open circuit van de ..Ronde der twee Zeeën", die zondag gehouden werd. Musso liep een ernsti ge hoofdwond op. Verder kreeg hij een hersenschudding, een beschadigde nier verschillende gekneusde ribben en wonden aan de buik. (V*n onze verslaggever) Een duidelijk en langdurig RBC-overwicht heeft toch niet tot een overwinning kunnen leiden. De afwerking van de vele aanvallen bleef vaak beneden peil; er werd tc onbesuisd geschoten. Overigens brachten lat en paal tot driemaal toe redding voor de zwaar belaagde Leeuwarden-veste. Dc noorderlingen namen tot tweemaal toe de lei ding en pas in de laatste minuut kwam voor IIBC de zo verdiende gelijkmaker. voortdurend voor het Leeuwarder doel. Een enkele maal konden de gasten een uitval doen, kwamen dan wel even voor de veste van Mertens doch brachten het niet verder dan enkele corners. Aan de andere zijde gingen schoten Bijna 5000 toeschouwers waren opge komen om de eerste verrichtingen van R.B.C. op ei-gen terrein gade te slaan. De Leeuwardenaren brachten een zeer jonge ploeg in het veld, vol beweeg lijkheid, die verrassend snel aanvallen wist op te bouwen. Dit leidde in de 11e minuut al tot een verrassend doelpunt van de voet van Weering. Van de Boom schoot een minuut later rakeling langs het doel en Roks zag zijn schot in de volgende minuut door Boelhouwers ge stopt. De eerste helft vielen er heel wat corners aan beide zijden te noteren, doch tot doelpunten kwam het verder niet. R.B.C. had in het veld wel het beste van het spel, maar het cindschot bleef falen. In dc 41e minuut schoot Dc Vries te gen de lat; Vermunt had reeds eerder juist tegen de zijpaal geknald. Na de thee Na de thee pakte R.B.C. steviger aan. Een enorme druk op het Leeuwarder doel ontstond. In de 8e minuut plaatste Vermunt de bal keurig voor doel waar Van Zantvliet gereed stond om dc bal in te koppen: 11. R.B.C. bleef steeds aandringen. Ver munt lostte een hard scliot, dat door Boelhouwer nog net corner kon worden gewerkt. Mertens redde aan de andere zijde door een schot van Weering tc stoppen. Van de Boom kopte in de IGe minuut over en een schot van Roks kon Boel- houwer nog juist op de doellijn stoppen. De spanning hleel, met R.B.C. vrijwel Een van de vele R.B.C.-aanvallen waarbij tot besluit de bal juist niet tussen de palen van het doel kon wor den gewerkt Ook hier gaat de bal naast. De Vries heeft vallend de bal op het hoofd opgevangen, terwijl Ver munt aanstormt (uiterst links) om de voorzet van links met een schot af te sluiten. Altena. De Robben. 33.56, 2 Hh. Koop. man. De Robben. 35.00, 3 J. Adanck, Surae. Breda. 36.48. 4 Brehorst, Dolfijn, Amsterdam, 37.10, 5 J. Sinke, De Zee hond, Vlissingen, 38,12, 6 L. Korstanje, De Ganzen. Goes, 39.5, 2000 meter vrije slag dames: 1 Inneke Tiggelaar, De Robben. 28.39. 2 J. P. van Baaien, Zwemlust, Utrecht, 35.50, 3 Tin ny Daalhuizen, S.Z.V., Souburg, 36.31, 4 E. Sep, De Krabben, Bergen op Zoom, 36.37. 2000 meter vrije slag heren: 1 J Ri- chards. De Dolfijn, Amsterdam, 28.47, 2 A. van Oest, Het IJ, Amsterdam, 29.17, 3 H. van Hemert, Surae. Breda 30.52, 4 Ro Schot. De Zeehond. Vlissingen, 31.10. Het hoofd van de Nederlandse diplomatieke missie in Djakarta, dr. J. Vixseboxse, heeft de Indonesische regering formeel er van ver wittigd dat hij, overeenkomstig haar weng, de vertegenwoordiging in Djakarta einde augustus zal sluiten. men, maar geheel in beslag nemen", al* De heer Vixseboxse zei dat al het Ne derlandse personeel van de missie tegen het einde van deze maand Indonesië zal hebben verlaten, en dat hij zelf op 30 augustus uit Djakarta zal vertrekken. De Indonesische regering had na het verbreken van haar diplomatieke be trekkingen met Nederland, de Neder landse diplomatieke vertegenwoordiging gelast haar deuren per 31 augustus te sluiten. Momenteel wordt het gebouw bewaakt door zwaarbewapende soldaten van het Indonesische leger. De Nederlanders die Indonesië wensen te verlaten na de verbreking van de di plomatieke betrekkingen, moet de In donesische autoriteiten daarvan tien da gen tevoren in kennis stellen. Dit is hun meegedeeld in een communiqué van het Indonesische leger. Daarin werd tevens bekendgemaakt dat alle woningen van Nederlanders in en rondom Djakarta on der toezicht zijn geplaatst en dat al de ze huizen met hun bewoners opnieuw geregistreerd moeten worden. Telegram Het hoofdbestuur van de Vereniging Indische Nederlanders heeft aan de mi nister-president het volgende telegram gestuurd: ..Aangezien verbreking diplomatieke betrekkingen met Nederland door Indo nesië de levensomstandigheeden der maatschappelijke Nederlanders in Indo nesië wel volstrekt onhoudbaar zal ma ken, verzoekt de Vereniging Indische Nederlanders uw regering dringend af voer van bedoelde Nederlanders tot het uiterst mogelijke te bespoedigen." De Indische pers valt Soekarno luid keels bij. Uit de commentaren het vol gende: „Er uit ,,Wij moeten hen (de Nederlanders) behandelen als vijanden en daarom hun .ondernemingen hier niet alleen overne- De nieuwe premier van Laos, Soevan- na Phoema, heeft gisteren medegedeeld, dat de crisis, welke het land met een burgeroorlog bedreigde, wellicht op vriendschappelijke wijze kan worden op gelost. Generaal Phoemi Nosavan, de minister van Defensie in de vorige re gering. wiens troepen uit het noorden en zuiden in de richting van Vientiane zouden oprukken, heeft volgens Soevan- na Phoema zijn troepen opgedragen voor lopig halt te houden. Voorts zou hij er in hebben toegestemd om generaal Oean Rattikhone, die na de staatsgreep van 8 augustus aftrad, weer tot opperbevel hebber van het leger te benoemen. Ka pitein Kong Le, die de staatsgreep heeft geleid, zou tot zijn plaatsvervanger zijn benoemd. Intussen menen politieke waarnemers in Vientiane dat generaal Phoemi N1- savan tijd tracht te winnen. Zaterdag was gemeld, dat hij over slechts vijfhonderd manschappen zou beschikken die naar Vientiane oprukken. dus dit blad. ,,De Nederlanders zijn voorts niet si. leen onze vijanden omdat zij ,,Wejt Irian" bezet houden, zij zijn het ook om. dat ze Indonesië reeds binnengedrongen zijn. De weg van onderhandelingen is afgesloten en de enige weg die openblijft is die van het geweld door macht van wapenen. Wij moeten de Nederlanden uit West Irian wegjagen." De ministers van Buitenlandse Zaken van de bij de Organisatie van Ameri kaanse Staten (OAS) aangesloten Ame- rikaanse landen, hebben met algemene stemmen besloten maandagmiddag Russische interventie in hun gebied té bespreken. Kort daarvoor had de vergadering met algemene stemmen een resolutie aange nomen welke voorziet in „drastischs strafmaatregelen" tegen de Dominicaan se republiek van de gebroeders Trujilia, De aanleiding daartoe was o.m. het be weerde Dominicaanse aandeel in de aan slag op president Betancourt van Vene zuela. De Dominicaanse minister van Bui tenlandse Zaken had voor de stemming met zijn delegatie de vergadering ver laten. Hij zag in de resolutie een „schen ding van onze soevereiniteit". Minister Roa van Cuba noemde de re solutie met betrekking tot de Domini- caanse republiek een „grote morel, overwinning". Het einde van een dertig, jarig semi-koloniaal bewind in de Do minicaanse republiek „onder supervisie van de Verenigde Staten", dreigt er door ineen te storten, aldus Roa. Bijna duizend mensen hebbende uitvaartdienst bijgewoond van Graeme Thorne, de 8-jarige jon gen die verleden maand is ont voerd en wiens lichaam enkele da gen geleden is gevonden. Ondanks het feit dat van tevo ren geen mededeling was gedaan van de uitvaartdienst, zaten een half uur voor de aanvang van dt dienst reeds 200 mensen in dt kerk. De ouders van Graeme haddta een stille begrafenis voor hun zooa gewenst. Een orkest van Scots College, waar Graeme school ging, speelde een klaaglied toen de kleine naar het graf werd gedragen. Velt vrouwen weenden. Het grasveld rondom het graf was bedekt mei talloze kransen. van Vermunt, v. d. Boom, Van Gorp en Roks juist over of naast. In de 40ste minuut werd weer een corner geforceerd door de gasten. Scherp voorgezet door Pragt veran derde de bal via een der Leeuwarder- spelers van richting, Mertens sloeg mis en de bal rolde voor de voeten van Cools in het doel (12). R.B.C. liet zich door deze tegenslag niet ontmoedigen. Opnieuw werd aan val op aanval ondernomen. Een paar corners brachten ook niet het gewenste resultaat. Totdat in de 44e minuut De Vries de bal ver opbracht en scherp kon voorzetten. René van de Boom stormde naar binnen met een prach tige kopstoot ging de gelijkmaker ach ter Boelhouwer. Een geheime afdeling: van zes mannen cn een vrouw van de dienst voor verdo vende middelen te New York maakt door zyn opvallende successen in de strijd tegen de handel in verdovende middelen politiegeschicdenis. Gedurende de zeven weken dat dc afdeling in één van de vijf districten van New York opereerde, boekte deze de volgende resultaten: Zeven pond marihuana, 700 gram hero ine en 60 gram cocaine werden in beslag genomen. 94 gebruikers en verkopers van verdovende middelen en 9 andere personen werden gearresteerd. De groep gaat als volgt te werk. De zes manneijke detectives gaan een wijk in vermomd als nozems, musici, vers of tclefoonmonteurs. Zij zoeken verdachten op en laten de vrouwelüf detective een ..koop" sluiten. Op z°a moment dan komt de mobiele afdfiM van 12 detectives aanzetten die zich dient van walkie-talkies. Deze afdcliM verricht de arrestaties. Soms leiden de vermommingen tot 1* ontdekken van andere misdaden. In wijk werd een vrouw gearresteerd^ gens bedreiging van een agent, mensen werden gearresteerd wegen^' braak, een wegens autodiefstal en'1* omdat zij in het bezit wareir vUl pens. 22-31. Het maanlicht, dat door de geopende deur naar binnen valt, blikkert koud in het opgeheven mes. Maar dan. met de felheid van een roof dier, dat zijn prooi bespringt, stort zich een gestalte door de deuropening op Websters rug! Een hoge kreet snerpt door de stilte van dc nacht Vier van Cabots zeelui, die voor een blokhut aan de rand van liet kolonistendorp zitten te drin ken, schrikken op, als ze de kreet horen. ,,Ecn nachtvogel op roof', bromt er een. „Klets praat!!" snauwt een ander. ,.dat was een menselijke stem! Het kwam uit een van de hut ten van de gewonden Ik ga er heen!" En de daad bij het woord voegend, snelt hij weg. Met het pistool in de vuist duwt de matroos de deur van Arams blokhut open. Op het bed ligt Aram, roerloos, nog steeds buiten bewustzijn. En op de grond, leunend tegen het bed. ligt de matroos Webster, -net op zijn buis een grote don kerrode vlek

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 6