I Plannen voor westeuropese na-competitie Zware straf voor Russische supporters Sparta verslaat NAC in de laatste helft Eerste fase voor Voortreffelijk debuut van GVAV 10 Vtesas sas sl Helmuth Rahn op dreef BVV niet opgewassen tegen pittig Yeendam VERDELING OPBRENGST SPORTTOTO de Bredanaars..... BETAALD VOETBAL Somber nieuws over Roger Rivière AAN ZEE Jeugdkampioenen top'-afdeling in Malta wil tegen ons land spelen DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS 1960 CASINO TE steen Elinkw.-Rapid 0-4 Alkmaar-DWS/A 2-1 j PSV-Feijenoord 4-2 Ajax-VVV 2-0 ADO-GVAV 0-2 In Rome worden plannenbekeken AJAX NAAR EUR. BEKERTOERNOOI Enschedc-DOS 3-2 Plichtsbetrachting Aarzelend Penalty Rust: 1-1 ....aan Sparta 9Ö;#' nheden zo- ZONNIGE START VAN DE VOETBALCOMPETITIE lichten, kun- 1 24 augustus |amsingel 17, bestaat de IKEIND het gehele [ag-maandagmorgen het monumentale sterdam-Den Haag' 35.- p p.. tnclusieï iL 2 diners, 1 luneh, it zondagavond - Op eigen gelegen' nd f 20 p.p. DAGTRIPS t 50 fej op heenreis egang tot Casio®- G-yrath-de Zo®*®' EL 722390 jrath, Houtmarfct 2*» VAN DER Een wedstrijd, die feitelijk niets met eredivisie-voetbal uitstaande had. Het was een treurige vertoning. Dat Rapid JC tenslotte toch met 0-4 won, was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het zwakke ingrijpen van de Elinkwijk-de- fensie, waarin nu al direct het gemis van een man als Kraak werd gevoeld. Het spel van stopper Humphrey Mijnals dat was ook reeds in de bekerwed strijden te merken is ook lang niet meer van die hoogte als het vorige sei zoen. Rapid JC nam in de eerste helft door doelpunten van Loo een 2-0 voor sprong en toen in de tweede helft een serie van acht corners op het Rapid-doel voor Elinkwijk geen succes opleverden, greep Rapid JC daarna nog twee van de vele kansen om de eindstand op 0-4 te bepalen. Lenz en Hanneman zorgden voor deze laatste goals. Debutant Alkmaar '54 heeft een ver diende 2-1 zege behaald op DWS-A dat zeer tegenviel. Veertienduizend toe schouwers zagen Alkmaar vrijwel de ge hele wedstrijd de toon aangeven. Maar de gastheren vergaten voor de rust van de vele kansen gebruik te maken. Ze ven minuten na de pauze benutte Buis een pass van Wagemaker. Zijn schot via de paal was onhoudbaar voor doelman Jongbloed. Tien minuten daarna schoof de uitstekende Wagenmaker, de ster van het veld, de bal langs spil Niessen. Buis had de situatie goed begrepen, wipte de bal over de uitlopende Jongbloed heen en kogelde in het verlaten doel: 2-0. Toen Buis daarna geblesseerd raakte en slechts met halve kracht mee kon blijven spelen, nam DWS-A het spel in handen, en Den Oude schoot zijn club twaalf minuten voor het einde naar 2-1. Verder kwamen de Amsterdammers echter niet. De meer dan 19.000 toeschouwers in het totaal uitverkochte Philips' Sport park zagen het voor de rust maar som ber voor PSV in, want Feijenoord ver- I tolkte toen een gave partij met bedui dend beter aanvalsspel. De jonge Frans I Bouwmeester had er een belangrijk aandeel in. Ruim een kwartier na het begin leid de een voorzet van de Bredanaar tot de openingstreffer. Midvoor Cor van der Gijp maakte weliswaar een fout, doch aangezien stopper Wiersma dit slechte voorbeeld volgde, kreeg Van der Gijp een nieuwe kans en deze keer faalde hij niet: 0-1. PSV bleef ook nadien geen al te best spel ontplooienDe Feijenoord- voorhoede miste echter stootkracht en jn«er.al eens een schot kwam. stond Bekkering op zijn post. Vlak voor rust werd het volkomen on verwacht weer gelijk. Van Woerden liet zich verrassen door Jan Louwers, wiens ziedende kogel onmogelijk door Pieters Graafland kon worden gekeerd, 1-1. In de tweede helft bleek Feijenoord het grootste deel van zijn energie ver bruikt te hebben. Dit opende perspectie ven voor het nu sterkere PSV, waarvoor Dillen in de 16e minuut met een gave kopstoot succes boekte: 2-1. Nog eenmaal kwam Feijenoord terug: in de 28e minuut scoorde Meijers uit ern strafschop, die Bronkhorst had toe gekend, omdat Heerschop linksbuiten Moulijn ten val had gebracht: 2-2. Het laatste woord was evenwel weer aan PSV. Een kwartier voor tijd bekroonde Brusselers een fraaie aanval van de thuisclub, 3-2, en met nog enkele minu ten te spelen maakte Louwers er op zijn eentje 4-2 van. De landskampioenen hebben het sei- 2oenJze,ker niet met knaleffecten ge opend. Hun spel was veel te traag om vloeiend te kunnen zijn en alleen hun grotere schotvaardigheid VVV miste juist het directe schot en zo waren hun vaak aardig opgebouwde aanvallen dan ook geheel ongevaarlijk heeft de doorslag gegeven. Ontstellend was bij Ajax ook het gebrek aan tactisch in zicht en het aantal keren, dat de Am- fp»inalpSeDaanvii buitensPel liep, was Pnr,s brak in de 27e minuut „f.?, f 5pen an eIf minuten na de thee plaatste Cees Groot het tweede doelpunt iaa "sind'Swb*els- Gijs Nass <40 jaar, sinds 1947 aanvoerder en 23 iaar spelend) was 00,5 nu weer bij rht l?naren ee". nimmer aflatende plm.15,000 Toeschouwers.°PeningStre''en «enmS n»VMMSdS Gron^eers. wtn- begin en hè?'doe'Punter aan het door rmm n S teefhde wedstriid- die gewoond toeschouwers werd bij- ningers'hm, Lmi.nUtfn maakten de Gro- Meuken was dff doelPunt. Linksbuiten (0-1). en Meuken kon scoren HaGgInawsle mabflangr.ijk ,sterker dan de onbenut Rii e bansen bleven nut. Bij ADO ontbrak elk verband. voor 'hÜ bïfGVAV domineren. Kort Fransen !,it maakte linksbinnen de echter n Jen v°?rJet °-2- Dit gebeur- had terne» nadat Verlangen verkeerd kon profiteren WaarVan F™ HET SPEL IS BEGONNEN 1 Tienduizenden minnaars hebben gisteren opnieuw hun liefde verklaard aan het bruine monsterdat willoos met zich liet sollen en op alle manieren tegen zich liet trappen. Het bleef er ondanks de zomerse temperatuur koud onder, maar was alleen temperamentvol, grillig, op het moment, dat een bepaal de aanhang het tegendeel had gewild. Niettemin: het eerste optreden was bevredigend, voor sommigen zelfs: bijzonder goed. En dat nog wel na zo'n korte rustperiode UIT EEN eerste voetbalzondag kan men over het algemeen nooit, of in ieder geval, weinig positieve conclusies trekken. Het ligt dan ook helemaal niet in onze bedoeling nu al een landskampioen of degradatie-kandidaten aan te gaan wijzen. Dat is onmogelijk. We kun nen alleen zeggen en dat doen we dan ook dat GVAV een voor treffelijk debuut heeft gemaakt en ook in de toekomst nog menig puntje zal binnenhalen. Alkmaar viel ons ook mee, al dient gezegd, dat het altijd nog eenvoudiger is DWS/A met lege handen terug te sturen dan ADO op eigen terrein te kloppen, zoals GVAV presteerde! IN ROTTERDAM zette King Soccer de voetbalsupporters meteen weer recht te genover elkaar. De Sparta-Pieten in hoerastemming door een overwinning ip NAC en de Feyenoord-binken in mineur door de fikse 4-2 nederlaag tegen PSV. Daar is nu de hele week weer een kou de oorlog. Overal; in bus en tram, op straat, in de fabriek en op kantoor. Geen slaande ruzie, die tijd zijn ze voorbij, maar lekker bekvechten. De Limburgers zullen tamelijk eensge zind zijn: vijf punten van de acht wer den binnengehaald. Het oude MVV was schuldig aan één verliespunt, maar dat zal niemand de Maastrichtenaren kwa lijk nemen. Een uitwedstrijd tegen Wil lem II is beslist geen gemakkelijke op gaaf. En de 2-0 nederlaag, die VVV bij Ajax te incasseren kreeg, lag ook in de lijn der verwachting. Sportclub Enschede tenslotte behaalde met zijn nieuwe aankopen een goede overwinning op het Utrechtse DOS, dat bij thuiskomst de Domstad reeds in de rouw vond, omdat ook Elinkwijk beide punten verspeelde. DE KANS is zeer groot dat met in gang van volgend jaar na afloop van de nationale competities in West- Europa een grote internationale compe titie wordt georganiseerd voor de top clubs uit tien landen. Het idee voor een dergelijke competi tie, dat mede van Nederlandse zijde kwam, wordt op het ogenblik druk be sproken in de „wandelgangen" van het congres-paleis in Rome, waar zondag het congres van de Europese Voetbalunie werd gehouden en maandag het jaarlijk se congres van de FIFA begint. Over het algemeen zijn de reacties zeer positief, omdat vele landen net als Nederland het probleem kennen van een weinig interessante wedstrij denreeks in de slotfase van de com petitie. Het is de bedoeling dat van elk land tenminste 4 verenigingen (de hoogst- geklasseerden in de nationale competi ties) zullen deelnemen, met een maxi mum voor het toernooi van 56 teams. Deze teams worden ingedeeld in 14 groe pen van 4. De wedstrijden zullen worden gehou den op zaterdagen, jn de maanden juni en juli en in de eerste twee weken van augustus. Het is reeds zeker dat als de plan nen doorgaan België, Zwitserland, West-Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Italië aan de internationale na-competi- tie zullen deelnemen. De beslissing is dan eindelijk gevallen Op het congres van de Europese Voet bal Unie is het KNVB-voorstel in de toe komst eventueel in plaats van de natio nale kampioen van het land een ander clubteam toe te laten tot het toernooi om de Europese beker, met 23 tegen 4 stemmen verworpen. Uiteraard blijft ge handhaafd dat indien de kampioen geen prijs stelt op deelneming nummer twee van de eindrangschikking kan worden ingeschreven. Door de beslissing van de EVU is het dus slechts mogelijk Ajax, kampioen van Nederland 1959-'60. in te schrijven. Lof voor Brunt De heer Brunt, secretaris-penning meester van de KNVB, werd tijdens het congres met 15 van de 29 stemmen ge kozen tot bestuurslid van de Europese Voetbalunie. Vol lof waren de afgevaardigden over het rapport dat de heer Brunt op de ver gadering heeft uitgebracht over het pro bleem van de televisie bij voetbalwed strijden. Uitgebreid is over dit rapport gedis cussieerd. Algemeen was men van me ning dat een permanent contact tussen de EVU en de Eurovisie zeer wense lijk is. De Europese Voetbal Unie besloot, naar aanleiding van het rapport van de heer Brunt, een speciale ,,televisie-com missie" in te stellen, die de gehele ma terie zal bestuderen en eind september in Zürich besprekingen zal voeren met de Eurovisie. Deze commissie is samengesteld uit de heren E. Schwartz (Denemarken, voor zitter van de EVU), Sir Stanley Rous (Engeland), E. Crahay (België) en L. Brunt (Nederland). 5?' Het ligt in de bedoeling van de KNVB om voor het korhende seizoen een gese lecteerde jeugdcompetitie in te stellen, verdeeld over zes districten. De kampioe nen van deze zes. over het gehele land verdeelde, „top-afdelingen" spelen aan het einde van de competitie om het landskampioenschap. Verder ligt het in de bedoeling voor de wedstrijden van deze „top-afdeling" de scheidsrechters voortaan door de sub commissie van de KNVB te laten aan stellen. J^02PStelling van. ADO werd nog ge* 'gd, maar ook dit mocht niet helpen. bLmf'f'b Rlhn beeft z')n eerste doel- vaSlrf. J°° ln de eredivisie van ons schof ffu v°etbal- Zijn strakke lage e. rcta h ekende na een kwartier het Fn.„Lfelpunt ln het treffen van Spel. Enschede tegen DOS. Hoewel de Utrech- rt„ Vfn homogener ploeg hadden, was gevaarlijker"6 Enschedese aanval toch De jeugdige debutant Bennie Wiggers n,van, de derde klasse ama- phfolub Vosta, bracht na de rust de fV™ese voorsprong met een prach- tnt a n T?P J en Vo?es vergrootte die hal daarna (20 minuten voor ria m ui v.' d' Dinden succes en .»=2i u midvoor verkleinde de «tand ook tot 3-2. Sportclub Enschede begon de com petitie met een 3-2 zege op DOS. Hel muth Rahn, die men hier een duel met Ockhuisen ziet winnenhad o.m. met een doelpunt, 'n behoorlijk aandeel in deze overwinning MALTA, zondag als 32e natie toege laten tot de Europese Voetbal Unie, heeft van de gelegenheid dat de vertegen woordigers van vrijwel alle nationale voetbalbonden in Rome aanwezig zijn, dankbaar gebruik gemaakt. Onder meer heeft de heer Eugène Bo- nello, secretaris van de voetbalbond van Malta, al met de heer Brunt gesproken over een wedstrijd tussen Nederland en Malta. Uiteraard kon over deze wedstrijd nog niet direct overeenstemming worden be reikt. Het bestuur van de KNVB zal zich op korte termijn over dit voorstel be raden. Vier Russische voetbalsupporters, die er een maand geleden door hun gedrag de oorzaak van waren, dat een wed strijd in het Leninstadion te Moskou moest worden afgebroken, hebben ge vangenisstraffen gekregen, die tezamen elf en een half jaar bedragen. Dit is bekendgemaakt in de laatste editie van het Russische weekblad „Football", waarin ook gezegd werd dat twee van de mannen voor vijf jaar uit Moskou zijn verbannen. De vier supporters waren volgens het rapport in beschonken toestand, toen zij ten aanschouwe vain 60.000 toeschouwers het veld oprenden met flessen in hun handen, de scheids rechter wegjoegen en het verder spe len onmogelijk maakten. De speler Krylov, wiens ruwe spel de rel veroorzaakte, werd reeds eerder voor twee jaar geschorst; drie andere spelers kregen een zware reprimande. De sportredactie van de Evening Chronicle, in de Engelse stad Newcastle, is zaterdag gewoon aan het werk gebleven toen brand in de kantoren uitbrak. De voetbal- j krant moest anderhalf uur later op straat zijn en dus werd de rook getrotseerd, totdat de brandmees ter ingreep en redacteur W. Moth en zijn staf de deur wees. Verscheidene redactieleden moes ten wegens inhalering van rook behandeld worden. Of de voetbalkrant ook inder daad verschenen is, vermeldt de historie niet. De met drie bussen gekomen uitgela ten en bellende BVV-supporters verloren al spoedig veel van hun luidruchtigheid toen het duidelijk werd dat de Veen- dammers opgewassen bleken tegen het op papier zo sterke BVV. De Bossche voorhoede met Seeman (ex-Alkmaar), Van der Plas (ex-PSV) en Patterson Spartaan '20) als nieuwelingen kwam wel tot aardige combinaties, maar te doorzichtig en traag om de fors ingrij pende Groninger-verdediging, waarin spil Rosies door zijn lengte midvoor See man volkomen in bedwang hield, in moeilijkheden te brengen. Dat was an ders aan Groninger zijde. Vooral Wijnen had het erg moeilijk tegen de ex-Veloci- taan Drommel die zijn entree in de eer ste divisie op voortreffelijke wijze deed. BW begon voorspoedig. Frisse aan vallen overdonderden de Groninger ver dediging en reeds na drie minuten had den de Bosschenaren een 0-1 voorsprong. Sceman stapte listig over de bal heen waardoor Patterson een hard schot kon lossen, dat doelman Baas niet klemvast kon krijgen. Rechtsback Zijlstra schoot toen verbouwereerd in eigen doel. Even later leek de voorsprong ver groot te kunnen worden maar de overi gens goed spelende van der Plas schoot uit een listig passje van Seeman ver naast. Veendam kon zich toen wat los werken en werd vooral over rechts zeer gevaarlijk. Keer op keer ging Drommel door de verdediging maar de afwerking was vooralsnog slecht en spil Schuit hield de gevaarlijke middenvoor Bouma goed in bedwang. Echter m de 20ste minuut probeerde laatstgenoemde het van ver af en zijn 25-meter-schot belandde in de uiter ste bovenhoek 1-1. De strijd ging toen gelijk op maar de BW-voorhoede kon maar niet tot een goed schot komen en de halfspe- lers Burgerhof en Netten waren de enigen die met verre schoent doelman Baas in actie deden blijven. Toch nog onverwachts kon rechtshalf de Jong Veendam aan een 2-1 voor sprong helpen. Zijn gelukkig boogballe- tje belandde achter Van Pelt doch de stand werd nog voor de rust weer gelijk toen middenvoor Seeman de bal maar voor het inschieten had: 2-2. Na rust bleef BVV de technisch betere ploeg maar de geestdrift van de Gro ningers bracht opnieuw de balans in evenwicht en zelfs konden zy reeds na vijf minuten de leiding nemen. Drommel nam een vrije trap op de rand van het strafschopgebied volgens het boekje en zijn bekeken boogballetje verdween over het „muurtje" in de ui terste hoek. 3-2. De dolgelukkige Groningers gingen toen door en in de 20ste minuut bracht Douma uit een goede pass van linksbui ten Korte de zege veilig (4-2). Veendam zakte toen volledig weg en men zag nu toch wel dat het hoge tem po hun te veel was geweest. BW drong ver op maar verder dan een schot van Seeman tegen de paal en een hard schot van Van der Plas kwamen zij toch niet en dit was gezien het vertoonde spel ook niet verdiend geweest. Aangezien er verschillende meningen bestaan omtrent de „verdelings-sleutel van de opbrengst der Sport-toto, menen wij er goed aan te doen onze lezers de door de Minister van Justitie goedge keurde verdelingsstaat ter kennis te brengen van de sport- en toto-liefheb bers. Van de bruto-inzet is 60 pet. bestemd voor het gezamenlijk „doel", dat betrek king heeft op de sport en het cultureel- maatschappelijk werk. Van de overige 40 pet. is 35 pet. voor prijzen en 5 pet. voor kosten, dit laatste onder meer voor het drukken der for mulieren en verdere benodigdheden, als mede de verzendingskosten e.a. Van de 60 pet voor „het doel", komt driekwart gedeelte (45 pet) ten goede aan de sport. Een kwart gedeelte (ofwel 15 pet) is voor het cultureel-maatschap- pelijk werk. De deelnemende sportverenigingen ontvangen als „voorbesteding" 20 pet. van de bruto inzet, uitsluitend te ge bruiken voor de zuivere amateursport en de lichamelijke vorming. Voorts ontvangen de sportverenigin gen 4 pet. als vergoeding voor admini stratiekosten. Hierdoor blijft er nog 21 pet. over van de bovengenoemde 45 pet. die ter zijnertijd ten algemene bate van de sport en de lichamelijke vorming worden aangewend. De voetbalverenigingen die reeds en kele jaren het grote goed van de toto hebben ondervonden, zullen op het eer' ste gezicht teleurgesteld zijn maar de toekomst zal daar heugelijker en milder over oordelen dan vele thans nog kunnen opbrengen. Niet. dan na lange en moeizame on derhandelingen heeft het K.N.V.B.-be- stuur en de toto-commissié dit resultaat voor de sportverenigingen weten te be reiken. (Van onze sportverslaggever) DE GENADESLAG viel voor NAC in de vijftiende minuut na de hervatting De Sparta-linkshalf Joop Daniels, met Cock Luyten de beste speler van het veld, diri geerde de bal toen met zoveel kracht naar het Bredase doel, dat de vallende Peter van de Merwe met geen mogelijkheid het leer onder controle kon krijgen. De bal kaatste van zijn borst terug in het veld, juist voor de voeten van de aanstormende midvoor Janssen, die geen moeite had de NAC-doelman te passeren. De Spartanen kwamen hierdoor op 3-1. En NAC, dat voordien de gastheren tot enorme krachtsinspanningen had gedwongen door een stevige mandekking en pittig, direct aanvalsspel met glan zende combinaties, ging opeens door de knieën. DE BREDANAARS hadden dus geen antwoord op dat derde Sparta-doelpunt. Anders nog: de fut raakte er totaal uit. De midden linie, eerst zo hecht, liet regelmatig steken vallen, waardoor de voor hoede geheel „op eigen kracht" moest drijven, hetgeen tegen de ro buuste Rotterdamse achterhoede geen succes KON opleveren. Het werd voor de gasten een jammerlijk slot van deze toch zo goed be gonnen eerste competitiewedstrijd. WERKELIJK: het is niet overdreven de eerste periode aan NAC toe te ken nen. De bijna 18.000 toeschouwers wer den enthousiast onder de vloedgolf van Bredase aanvallen die werden ge schraagd door de stuwende kracht van Luyten, Kuys en Theo Laseroms. Met aantrekkelijke combinaties kwamen zij voor het doei van hun te genstanders. Keer op keer. De gasten wilden zich kennelijk revancheren voor de vorig jaar op Het Kasteel geleden 30 nederlaag en het had er aanvankelijk alle schijn van, dat zij erin zouden slagen. Er werden schoten genoteerd van Van Gastel, de voortreffelijke debutant Ma- chielsen (ex-Blauw-Wit) en een enkele maal van Leo Canjels. Maar het waren geen treffers, daarvoor was de afwerking te slecht. De Sparta-aanhang had in die eerste fase slechts eenmaal kunnen juichen. Niet voor een doelpunt, maar voor een gevaarlijke aanval van hun idolen, die echter door Peter v. d. Merwe (fantas tisch op dreef) onschadelijk werd ge maakt. We schreven het reeds: de afwerking van de NAC-aanvallers was te slecht om tot succes te komen. Maar er was nog iets anders dat Bredase doelpunten in de weg stond. Dat was het aarzelend optreden van Leo Canjels. De Brabantse midvoor was ln die stormloop op het Spartaanse doel zeker niet de minste, maar zodra hij WERKE LIJK handelend moest optreden, bressen moest slaan dus in de vijandelijke ach terhoede (waarbij hij vaak oog in oog kwam te staan met stopper Hans de Ko ning), beving hem een zekere schroom. En dan lag er ineens de rem op het aanvalskwintet. En toch zou Canjels het eerste doel punt van NAC in deze nieuwe compe titie op zijn naam brengen. En wel uit een penalty. Scheidrechter Leo Horn, die zijn competitiedebuut kennelijk steeds in Rotterdam maakt en dan nooit zon der penalty (vorig jaar Feyenoord Sparta!) wéés namelijk resoluut naar de stip toen Hans de Koning links buiten Machielsen met kracht tegen de grond liep in het beruchte gebied. Canjels plaatste zich achter de bal en... toen het net nog deinde, liepen de NAC'ers al juichend rond hun mid voor: 0I. Er was toen een kwartier gespeeld, Vijf minuten later was het bijna 02, maar Andries van Dijk sloeg met een bliksemreactie het schot van Machiel sen corner. hadden de waarschuwing van Kuys c.s. begrepen en kwamen met snelle, uiterst gevaarlijke aanvallen naar voren. Piet de Vries en Tinus Bosselaar com bineerden er lustig op los, Ad Verhoeven cn Joop Daniëls namen bezit van het middenveld en zodoende kon het gebeu ren, dat Tony van Ede uitstekend werd gelanceerd en met een zoevend schot Peter v. d. Merwe kansloos sloeg: 1-1. Het was op dit moment, dat Leo Con- jels, even te voren in de lies gebles seerd, de grasmat verliet en zich liet vervangen door De Bruin, die linkshalf ging spelen. Theo Laseroms nam de plaats in van Canjels. De Spartanen hadden het doel nu gevonden en dat gaf hun zoveel moed, dat zij aan de volle winst begonnen te denken. Zij werden zelft een tikkel tje overmoedig drongen zo ver op naar het NAC-doel, dat er gaten vielen in het middenveld. Deze werden echter snel gedicht dooi de ijverige Luyten en De Bruin en zij zetten met kracht hun voorhoede weer aan het werk. Maar er kwamen geen treffers uit voort, want Van Gastel schoot uit een droompositie hoog over en schoten van Overbeeke en Machielsen gingen naast. En hierna was het woord aan Sparta. Voorlopig althans. De Rotterdammers De rust kwam met gelijke stand. De andere treffers zouden dus in de tweede helft vallen. En de eerste daarvan kwam al na tien minuten, even nadat Van de Merwe met een fraaie save een schot van de voor Piet de Vries ingevallen Hendriks onschadelijk had gemaakt en aan de andere kant Andries van Dijk een kogel van Hein van Gastel corner had gestompt. Die tweede treffer van Sparta kwam zo tot stand: linksbuiten Van Buuren (ex- DHC) dwong Van Hoogenhuizen een eorneT af, zette hem zelf haarschep voor, waarna Daniëls met een lichte hoofdbeweging de bal in de uiterste hoek kopte. NAC kreeg geen kans zich te herstel len. Vijf minuten later reeds was de eindstand bereikt. Toen namelijk was. de overigens falende, midvoor Janssen er als de kippen bij een loeiend schot van (alweer) Daniëls af te werken: 3—1. En hiermee werd het vonnis van de gasten voltrokken. Zonder enthousiasme speelden de Brabanders de wedstrijd uit. Zelden nog. konden zij Van Dijk be dreigen hun enige activiteit lag in de achterhoede waar zij Sparta van een hogere score moesten afhouden. Daar slaagden zij in. UITSLAGEN ERE-DIVISIE Sparta N.A.C. A.D.O. G.V.A.V. 0—2 Alkmaar D.W.S.-A. Spel. Enschede D.O.S. Fortuna '54 N.O.A.D. Willem II M.V.V. 2—2 Elinkwijk Rapid °~~lt Ajax V.V.V. 2—01 P.S.V. Feyenoord 42 STAND Rapid 1 1 0 0 2 40 Ajax 1 1 0 0 2 2-0 G.V.A.V. 1 1 0 0 2 20 Sparta 1 1 0 0 2 31 Alkmaar 1 1 0 0 2 2 1 P.S.V. 1 1 0 0 2 42 Spel. Enschede 1 1 0 0 2 32 Fortuna '54 1 1 0 0 2 32 M.V.V. 10 10 1 22 Willem II 10 10 1 22 N.O.A.D. 1 0 0 1 0 2—3 D.O.S. 1 0 0 1 0 2—3 Feyenoord 1 0 0 1 0 24 N.A.C 10 0 10 1—3 A.D.O'. 1 0 0 1 0 0—2 V.V.V. 1 0 0 1 0 02 Elinkwijk 1 0 0 1 0 04 Programma: G.V.A.V. Sparta D.W.S.-A A.D.O.D.O.S. Alkmaar; N.O.A.D. Enschede; M.V.V. Fortuna '54; Rapid JC Willem II; V.V.V. Elinkwijk; Feyenoord Ajax; N.A.C. P.S.V. EERSTE DIVISIE A. Fortuna VI. Vitesse 80 R.B.C. Leeuwarden 22 E.D.O. Volewijckers 12 Limburgia K.F.C. 01 A.G.O.V.V. D.F.C. 1—1 Hermes/D.V.S. Helmondia '55 31 Stormvogels Ensched. Boys 12 H.V.C. Volendam Veendam B.V.V. STAND Fortuna VI. 1 1 K.F.C. 1 1 Hermes/D.V.S. 1 1 Enschedese Boys 1 1 Volewijckers 1 1 Veendam 1 1 H.V.C. 1 0 Volendam 1 0 A.G.O.V.V. 1 0 D.F.C. Leeuwarden R.B.C. B.V.V. 1 0 E.D.O. 1 0 Stormvogels 1 0 Helmondia '55 1 0 Limburgia 1 0 Vitesse 1 0 0—0 4—2 0 0 1 0 1 8—0 1—0 3—1 2—1 2—1 42 0—0 1 0—0 1 1—1 1 1—1 1 2—2i 1 2—2 0 2—4 0 1—2 0 1—2 0 1—3 0 0—1 0 08 Programma: le Divisie A Leeuwarden Fortuna VI. Vole wijckers R.B.C.; K.F.C. E.D.O.; D.F.C. Limburgia Helmondia '55 A.G.O.V.V. Enschedese Boys Hermes/D.V.S. Volendam Storm vogels B.V.V. H.V.C. Vitesse Veendam. EERSTE DIVISIE B Excelsior S.H.S. 't Gooi Eindhoven Wageningen Go Ahead D.H.C. V.S.V. Helmond S.V.V. E.B.O.H. Sittardia Z.F.C. Heracles Blauw-Wit R.C.H. Be Quick Heerenveeen Blauw Wit S.V.V. D.H.C. Go Ahead E.B.O.H. Excelsior Heracles 't Gooi Be Quick Heerenveeen Eindhoven S.H.S. Z.F.C. Sittardia Wageningen V.S.V. Helmond R.H.C. STAND 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 110 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 10 0 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3—2 64 1—3 4—1 0—1 2—1 2—3 4—0 1—1 4—0 1—0 4—1 3—1 2—1 3—2 3—2 6—4 1—1 1—1 4—6 2—3 2—3 1—2 1—3, 1—4 0—1 0—4 Programma: Eindhoven Excelsior Go Ahead 't Gooi V.S.V. Wageningen S.V.V. D.H.C.; Sittardia Hel mond; Heracles E.B.O.H.; R.C.H. Z.F.C.; Heerenveen Blauw Wit; Schev. H. Sport Be Quick. TWEEDE DIVISIE Wilhelmina Hilversum Baronie de Valk de Graafschap N.E.C. Roda Sport Oldenzaal P.E.C. Tubantia Zeist Zwolse Boys Velox Rigtersbeek Zwartemeer Haarlem U.V.S. Longa Roda Sport N.E.C. Baronie Tubantia Zeist Rigtersbleek Longa U.V.S. Haarlem Hilversum Wilhelmina Zwartemeer Velox Zwolse Boys P.E.C. de Valk de Graafschap Oldenzaal STAND 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3—3 6—2 1—6 2-0 25 2—1 2—3 3—3 2—2 2—0 6—1 6—2 5—2 2—1 3—2 2—2 2—2 3—3 3—3 1 3—3 1 3—3 2—3 1—2 2—5 2—6 1—6' 0—2 Programma: De Valk Wilhelmina N.E.C. Baronie; Oldenzaal de Graafschap; Tubantia Roda Sport Zwolse Boys P.E.C. Rigtersbleek Zeist; Haarlem Velox Longa Zwartemeer Hilversum U.V.S. De toestand van Roger Rivtère, die tijdens de jongste Ronde van Frankrijk een vreselijke val maak te, baart zorg Niet wat zijn leven, maar wèl wat zijn toekomst als renner aangaat. Volgens Geminiani die hem dezer da gen bezocht, heeft het er veel van weg, dat Rivièra voor de wedstrijdsport verlo ren is. Gebleken is n.l. dat Rivière niet. zoals aanvankelijk gemeend werd, lijdt aan een fractuur van een wervel, maar dat de negende ruggewervel zwaar werd beschadigd, die thans nog maar 8 milli meter dik is inplaats van de normals dikte van 3 centimeter. De dokter die hem behandelt wil voorshands van geen wedstrijden horen. Hij zou het als een groot succes beschou wen als Rivière aan het einde van het jaar gewoon zou kunnen lopen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 5