VERTEGENWOORDIGER Fa. J. L. JURRIJ DE ETNA" N.V. VROUWELIJKE ARBEIDSKRACHTEN MEISJES CASINO assistente vakbekwame stoffeerders aankomend stoffeerders verkoopsters voor Woning-textiel. ARDATH KNOKKE AAN ZEE UITSLAG NORTH STATE slaat de spijker op de kop zacht en geurig 90 ct 1 ■Bedorven maagi en diarree ENTOSORBINE Dr. Dorrqiaal DDD recept ■ft ALGOGHIN De één bouwt op zijn ervaring, de ander aan zijn toekomst. Als tijdgenoten waarderen beiden het, dat zij iets goeds van elkaar kunnen opsteken: de Amerikaan zoals men die in Amerika rookt M.B.A./S.P.D.- BOEKHOUDEN en HANDELSW. M.O. WONINGINRICHTING VLOERENBEDRIJF BEZOEKT HET GROTE CASINO TE DE ZINGENDE ZWAMMEN \ker.iktrikteer! Elinkw.-R; Alkmaar-D PSV-Feijen Ajax-VVV 2 ADO-GVAV Enschede-DC Moderne fabriek Geen spreekuur KAAL P HO RPANTA een nette juffrouw „U ZOEKT GELD" i aambeien! hoort K een flacon AANBESTEDING MEISJES van 14 en 15 jaar MODENETTE J. W. MEYERINK EN CO. OSSENISSE Z.-Vl. een Onderwijzer(es) Avonturen van Suske en Wiske 'VemeUkkeiidst^bsllm.. eh.JiJiL Ie mrmtrems... tyeasievormenzd... y" Ion je hem mornet! DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS I960 -Nttó In september1960 aanvang nieuwe en herhalings cursussen voor: te Rotterdam, 's-Gravenhage en Tilburg In Tilburg wordt tevens gestart met een speciale M.B.A.-opleiding van 15 maanden. Prospeclus en Inlichtingen bij: J. C. Hoogheid, Lef. de Montignylaan 26, R'dam-1 3, Tel. 1 83758 A. C. v. Berkel, Theresiapleln 5, Tilburg, Telefoon 21719 Bekend merkartikelenfabrikant zoekt voor directe indiensttreding een ervaren leeftijd 30 jaar. Goed ingevoerd bij kruideniers of drogisten. Voor rayon west-Brabant en Zeeland. Wij bieden vast salaris en onkostenvergoeding. Auto wordt beschik baar gesteld. Brieven onder no. 22441-oo bureau van dit blad. NOORDSTRAAT TERNEUZEN vraagt voor spoedige indiensttreding (Ervaring in het leggen van linoleum en plastic dekvloeren strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist). Tevens vragen wij Zo mogelijk met enige ervaring. KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN De ver doorgevoerde mechanisatie van ons bedrijf heeft vele werkzaamheden zo danig gewijzigd, dat zij gemakkelijk kunnen worden verricht door Zij ,die menen in aanmerking te komen deze werkzaamheden te verrichten, kun nen nadere inlichtingen ontvangen bij onze Sociale Dienst op woensdag 24 augustus van 912 uur, 1417 uur en 's avonds in de cantine van 1921 uur, Tramsingel 17, Breda, ingang naast de pastorie. Beloning volgens C.A.O. in de metaalindustrie. Voor gehuwde vrouwen bestaat de mogelijkheid om halve dagen te werken. N.V. MACHINEFABRIEK FRED. A. SCHUURINK N.V. vraagt voor haar afdeling Boekhouding diploma mulo en typen vereist. Eigenhandig geschreven brieven te richten aan bovengenoemde N.V., Speelhuislaan 170, Breda. SIGARETTENFABRIEK Spuiweg 182, Dordrecht VRAAGT Aanmelden Dinsdagavond 23 augustus a.s. tussen 7 en 8 uur, ARBEIDSBUREAU, RAADHUIS STRAAT 74, ROOSENDAAL. Met ver „ROUBA" IEDER WEEKEIND het gehele jaar door van zaterdagmiddag-maandagmorg^ per LUXE AUTOCARS naar het monumentalt Casino te Knokke aan Zee; Amsterdam-Uert haan Rotterdam-Breda-Knokke v v f 35.- p p.. tnclusif-1 volle accomm. in le klas hotel, nL 2 diners, 1 luiicj 2 nachten logies met ontbijt Tot zondagavond p. p zelfde acc tot na de lunch Op eigen geleftf heid f 25.— p.p Tot zondagavond f 20 p.p. Elke woensdag en elke vr^dag DAGTRIPS f ff p p. incl uitgebreide koffietafel op heenrett Voor alle deelnemers vrjje toegang tot Casin® Corr.-adres: Amsterdam C. J. Gijrath-de NIc Maesstraat 50 TEi. 722390 Breda: Sig.-mag. Dellepoort Gij rath, Houtmarkt*1, TeL 40804. DOOR W. VAN DER STE$ Een wedstrijd, eredivisie-voetbal I was een treurige JC tenslotte toch hoofdzakelijk toe zwakke ingrijpen fensie, waarin ni van een man als Het spel van stop dat was ook strijden te merkel meer van die hoo zoen. Rapid JC n door doelpunten 1 sprong en toen iz serie van acht cor voor EHnkwijk ge greep Rapid JC d^ vele kansen om bepalen. Lenz e voor deze laatste Debutant Alkma diende 2-1 zege bt zeer tegenviel, schouwers zagen A hele wedstrijd de de gastheren verg! de vele kansen gc ven minuten na d- een pass van Wage de paal was onho Jongbloed. Tien rr de uitstekende Wai het veld. de bal la had de situatie got bal over de uitlop en kogelde in het Toen Buis daarn en slechts met hf blijven spelen, nar handen, en Den C twaalf minuten vo< Verder kwamen echter niet. De meer dan IS het totaal uitverki park zagen het voc ber voor PSV in. tolkte toen een ga dend beter aanvals Bouwmeester had aandeel in. Ruim een kwarti de een voorzet van openingstreffer. Mi Gijp maakte welisi aangezien stopper voorbeeld volgde, een nieuwe kans en niet: 0-1. PSV blee te best spel ontplo voorhoede miste e indien er al eens stond Bekkering op Vlak voor rust w< verwacht weer gelij zich verrassen door ziedende kogel onn Graafland kon won In de tweede he het grootste deel v bruikt te hebben. D ven voor het nu stei Dillen in de 16e m kopstoot succes boel Nog eenmaal kwa ln de 28e minuut een strafschop, die gekend, omdat He, Moulijn ten val hac Het laatste woord aan PSV. Een kwartier Brusselers een fraa thuisclub, 3-2, en mi ten te spelen maakti eentje 4-2 van. De landskampioen zoen zeker niet m opend. Hun spel wa vloeiend te kunnen grotere schotvaardig juist het directe sch vaak aardig opgeboi ook geheel ongevaa doorslag gegeven. G Ajax ook het gebre| zicht en het aantal sterdamse aanval b. legio. Co Prins bral de score open en elf plaatste Cees Groot achter doelman Swir jaar, sinds 1947 aan voor WV spelend) v ae Venlonaren een Kracht. Er waren bij plm. 15.000 toeschom| ADO-GVAV is voo leurstellend verloper w de ere-divisie di nen met 0-2, mét begin en het eind v door ruim 17.000 toe gewoond Reeds na 7 minute ningers hun eerste d< Meuken was de mak fortuinlijk ging het Groninger nam een binnen Kuiper schoo glippen en li GVAV bleef belang Hagenaars, maar vl onbenut. Bij ADO oh Na rust bleef GVA 'oor het einde rr j ransen uit een voor de echter pas nadat had teruggespeeld, kon profiteren. wijz.gd, maar ook dit Heimuth Rahn hee punt gescoord in de ul'f v°otbal. schot betekende na ejrste doelpunt in he Enschede tegen DOS. ters een homogener de heterogene Ensch gevaarlijker. De jeugdige debutai overgenomen van de teurclub Vosta. bracl Lnschedese voorspron tóf S,Ce0tT?P 2-° er> Vc 3-°- Pas daarna het emde) had v. d. uh,.se midv°< stand ook tot 3-2. met terreinen, groot 25000 m2, gelegen in Zeeuws- Vlaanderen Ie koop aangeboden Prijs 500.000.—. Van Vloten's Handelmij, Keizersgracht 674, Amsterdam. bederven het plezier i Veel fruit, verse groenten en Isla-tjes, koele dranken - héérlijk! Maar opeens I voelt u zich onpasselijk en „loopt u leeg": kou op maag J en ingewanden. IZo'n maag- en darmstoornis is nü geen probleem meer. I ENTOSORBINE - witte, aan- I gename tabletten - bevat 6 I snelwerkende geneesmidde-1 len die de maag tot rust brengen en de ingewanden E zuiveren - de diarree stopt. IVoor die typische zomer- narigheid hoort ENTOSOR- U BINE (f 1,90 per buisje) ir elke huis- en reisapotheek. ENTOSORBINE 1^=^4=7]^ helpt direct - u CgSjU J is zo weer in orde en kunt weer nor maal aan alles meedoen. B zuivert maag en ingewanden ■■nnraci z Dinsdag 23 augustus a.s. in HULST. Schoen, HAARUITVAL ROOS? Na een uur met 's werelds nieuwste oestrogene haar groeimiddel bezit ook de heer W. Schoen, Cort v. d. Lindenstraat 21, Zaandag, die leed aan ern stige haaruitval, weer een gezonde haardos (zie foto). Proefflacons a 2,35, 4.60 en 7,50 verkrijgbaar bij drog., kappers, apoth. en parf.-zaken. Voor de handel Alvermij Leeuwarden, tel. 27533. Ufa AS5ELBERG5 STOP doze akelige kwelling van uw huid Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder vloeiba re D.D.D. dringt tot diep onder de huid, zuivert de poriën, ontsmet en ge neest. f 1.20 per flacon. geneest uw huid Verzorg uw overgevoelige huid met luchtige D.D.D. BALSEM en desinfecterende D.D.D. ZEEP. XnxiANACHEN I US vraagt voor haar kantoor voor het serveren van kof fie. Werktijden dagelijks van 912 uur. Aanmelden dagelijks tijdens kantoor uren van Rijckevorselstraat 11, Breda. Mevr. Mutsaerts vraagt voor haar r-k. gezin te Tilburg wee beschaafde meisjes (event, zus jes of vriendinnen) als hulp in de huishouding. Vak. adres tot 1 sept. „Randduin", Duinbeek- seweg 24, Oostkapelle (Zld.) Tel. 01188-326. Van Duren's Korsettenmagazij- nen vragen verkoopster en naaister. Aanmelden Ginne- kenstraat 117, Breda. Telefoon 38078.53113 Etam vraagt werkster voor twee ochtenden per week. Aanmelden dagelijks van 9-6, maandag van 1-6 uur, Karre- straat 9, Breda. Tel. 40417. Zelfstandige werkkring voor 2 zusters of vriendinnen als fi liaalhoudsters in brood- en banketzaak te Den Haag. Leer tijd tussen 22 en 45 jaar. Vrij wonen. Geen diploma's. Brie ven aan Hus N.V., Postbus 1006 Den Haag. koop <iang< Grote houten motorsloep met ingebouwde scheepsmotor jp petroleum te koop. Opgebouw de kajuit en stuurhut. In pri ma staat. Proefvaart mogelijk. Brieven onder no. 17388 bijk. Hulst. 17088 Jonge Welsh, terriers te koop. J. Kools Dorpstr. 5 Zuidzande Tel. 514 Oostburg. 20517 2-wielig aanhangwagentje te koop voor auto's; autobanden Nieuw, gebruikt, gecoverd zeer laag in pr. en alle maten. Nieuwe accu's 6 volt, 90 amp. met 18 mnd. garantie, f 34.- met inlevering. J. M. Tijs, Talmastr. 61, Breda, tel. 37670. op hypotheken vanaf 4 !4 of op andere objecten. - Wij hebben altijd een aantrek kelijke aanbieding voor U L. A. VAN OPSTAL ZN Makelaarskantoor Jacoba van Beierenstraat 1 GOES Tel. 2584 niwm J SCHROMPELEN WEG g 5 Pijn en jeuk wèg 'i Bloeden houdt op V »i «Do wetenschap heeft thans een helende substantie ont- vj dekt met de verbazingwek- n b kende eigenschap de aam- j i beien eenvoudig te doen weg- 5 drogen - pijn verdwijnt, bloe- o ^den houdt op. Toegepast.. f in SPERTI, doet dit weefsel- vernieuwende Bio-Dyne zelfs 5 de meest hardnekkige aam-1 S beien ineenschrompelen, zó h 5 afdoend dat ze thans geen I probleem meer zijn. jj Spert! Zalf en Zetpillen j SPERTI is zacht en deslnfec- C jj terend - bevat géén verdo- 5 ivende middelen. Voor veili- l L' o-ft. rechtstreekse behande-l ADVERTEREN DOET VERKOPEN Huize Boerderijtje te koop gevraagd, liefst eenzaam gelegen of per ceeltje bosgrond. Brieven met opgave van prijs, kad. grootte en wanneer te aanvaarden on der no. 53826 van dit blad. Hypothe Obligatiën (Grondbrieven) Ruim veertig jaar bestaan de ze Grondbrieven belegging in onroerende goederen hoog rendement, jaarlijkse uitloting. N.V. Grondbriefbank Breda. speciaal 9 vloeibaar voedsel voor Uw haar Het bestuur van de Woningbouwvereniging „Werk- mansbelang" te Terneuzen is voornemens om op dinsdag 6 september a.s., des namiddags 4 uur, in Hotel ,,Du Commerce" van de heer H. de Vrieze aan de Markt te Terneuzen aan te besteden: A. Het bouwen van 34 woningen, in 4 blokken, te Terneuzen. B'. Het bouwen van 8 woningen, in 2 blokken, te Sluiskil. De bestekken met tekeningen zijn vanaf woensdag 24 augustus verkrijgbaar ten kantore van ondergeteken de tegen betaling van: voor A f 30,- en. voor B f 10,- per stel, franco per post resp. f 30.50 en f 10.50 per stel. Inlevering van gebruikte bestekken met tekeningen uitsluitend op de dag van de aanbesteding, tegen res titutie van: voor A f 15,en voor B f 5,per com pleet ongeschonden stel. Architectenbureau L. de Bruijne I/erengracht 3 - Terneuzen - Tel. 01150-2291 Wij kunnen nog enkele plaatsen in onze vakschool van confectie-naaisters, waar zij een eerste klas opleiding ontvangen tot 32 uur praktisch onderwijs 8 uur algemeen vormend onderwijs Per week een uitstekende geldelijke beloning a Na afloop van de opleiding uitreiking van het rijksdiploma V.O.C. (Vakopleiding confectie- industrie). De nieuwe cursus begint 4 september a.s. Inlichtingen en aanmelden bij de N.V. VERENIGDE NEDERLANDSE TEXTIELBEDRIJVEN Hengstclijksekeiweg 1 a - Stoppeldijk gein. Vogelwaarde. T Heden overleed na voorzien te zijn van het H. Oliesel, onze in- niggeliefde en zorgzame echtgenote, moeder, be huwd-, grootmoeder en overgrootmoeder, zuster en tante ROSALIA v. HUFFEL echtgenote van Michaël Lodovicus Vonck in de leeftijd van 78 jaar. Terhole, 20 augustus 1960. Notendijk 2. Uit aller naam. De plechtige uitvaart dienst vindt plaats in de parochiekerk van de H. Gerardus Mlajella, te Ter hole op 23 augustus a.s. om 9 uur. GEVRAAGD aan de 1.0.- school per 1 september ex art. 56. Kennis van kerkmuziek strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan de voorzitter van het schoolbestuur, Dorpsstraat 10. Ossenisse. Met droefheid geven wij kennis dat heden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterven den is overleden, onze dierbare Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer JACOBUS ZUIDHOF op de leeftijd van 69 jaar. Kwadcndamme: Johanna Zuidhof-Steenbakkt. Johannes Zuidhofde Bruijne en Jacques. Petrus Zuidhof Cornelia Zuidhof-BIommerde en Jcanette. Adriaan Zuidhof Jacoba Zuidhof Martina Zuidhof Franciscus Zuidhof Kwadcndamme, 20 aug. 1960. A. de Koningstraat 1. De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen dinsdag 23 augustus a.s. om 10 uur in de parochiekerk van de H. Bonifacius te Kwa- üendamme, waarna begrafenis op het r.-k. kerk hof aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de uitvaart in Hotel „De Kroon". 33. Ja, die Lambiek is een rare vent. Eerst heeft hij Wiske over haar ballon nen-vrees heen geholpen en nu begint hij zelf te pieke ren. Jeroen denkt dat tijdig te kunnen voorkomen door zijn voorkeur voor wafels en poffertjes te laten blij ken, maar Lambiek is niet te weerhouden. Hij moet en zal er achter komen, waar die ballons vandaan komen. We zijn benieuwd wat hij denkt te vinden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 4