Nederlandse sprint-veteranen vochten samen om wereldtitel Rousseau weer beste amateur-sprinter Gemoedelijke broederstrijd voor Klokkenactie Etten „Stormachtige'' strij d atletiek in Den Haag om titels Regenboogtrui trotse buit voor JAN DERKSEN Eerste winst in Antwerpse 3-daagse voor Belgen KNVB-toto start weer Oudste deelnemers waren internationale élite de baas SPORTm't KORT DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 12 AUGUSTUS 1957 Wierstra reed zich in stayers-finale LUIK, zondagavond. Voor derde maal „Knots" Ollaanders bleken betere voetballisten Onversneden zege van gebr. Klep Dinsdag voor tv Maria Meesters voor televisie Motorwedstrij den van Ulster Roovers won op 5000 meter Havenwedstrijd in Breskens Arie van Vliet stopt echt 1 AATSTE NIEUWS Tienduizend redders in nood Wuyts won in Den Hout r Jan Derksen heeft vanmiddag minuten lang niets an ders gedaan dan stralend lachen en wuiven naar land genoten op het middenveld en de tribunes van Rocourt die juichten, maar tegelijk ook wel huilen konden. Derksen, de „oude" Derksen, stond op de hoogste tree tijdens de cérémonie protocolairewaar men hem in de regenboogtrui had gehasen. Hij was winnaar ge worden van de titel der titels, die van de sprint, in een finale met een.,,, landgenoot: Dat was Arie van Vliet, bijna uitgediend, maar met de bruvour vuil een jeune premier door al zijn series heen geflitst tot aan de al lerlaatste, de beslissende meters in deze „Nederland se" finale. Daar was Derksen hem te machtig. De Fransman Gaignard werd (als derde) eerste buiten lander. Na een spervuur van de fotografen, die wel voelden dat een finale tussen de twee oudste deelnemers Jan Derksen is 38 jaar en Arie van Vliet 41 wel niet zo spoedig meer zal terugkomen, werd Derksen door de radioreporters weggesleept om aan de luisteraars in Nederland te vertellen hoe het allemaal was gegaan. De nieuwe wereldkampioen, die elf jaar geleden in Zürich eveneens de titel bij de profs veroverde, nadat hij vlak voor het uitbreken van de oorlog, in 1939 in Milaan, titelhouder bij de amateurs was geworden, is een in ternationale figuur. In rap Frans stak Derksen dan ook zijn verhaaltje nog een keer af voor de Franse radio en daarna was het de beurt aan de baan- managers, die zich verdrongen om hem te contracteren. De vrouw van Jan Derksen, die voor de eerste maal in haar huwe lijk een wereldkampioenschap bij woonde, maar in het restaurant had gezeten, werd er bij gehaald en haar eerste ontboezeming was: „Ik vind het knots. Ik ben zo blij, omdat ik nog nooit mee was geweest. En nu dit". Derksen zelf was natuurlijk bijzon der verheugd, maar het had hem toch niet overdonderd. „Toen ik vrijdag in Rocourt kwam en op de fiets stap te, voelde ik, dat het hier moest ge beuren. Ik reed zo gemakkelijk. Vijf tien jaar hebb.n Arie en ik op dit moment gewacht. Altijd hebben we aan de top gestaan, maar het lukte I ons nooit om samen in de finale te 1 komen". Niet voor niets Derksen heeft het in deze wedstrij den niet gemakkelijk gehad. Hij heeft hard moeten vechten om in de finale te komen. Vooral zijn duel met Mas- pes in de halve eindstrijd zal de toe schouwers nog lang bijblijven. Het merkwaardige is, dat Derksen alleen in de finale tegen van Vliet slechts twee ritten nodig had, terwijl hij te voren, zowel in de series tegen Bak ker en Potzerheim, in de kwartfinale tegen Sacchi als in de halve finale tegen titelhouder Maspes, driemaal moest starten, alvorens een stapje verder te komen op de weg naar de top. Maar toen die top de finale eindelijk was bereikt, zat Derksen op rozen. Ditmaal was hij zijn ze nuwen de baas en vreesde hij van Vliet niet, zoals in vorige jaren. In de twee finaleritten gaf Derksen een pure demonstratie van kracht. Beide malen nam hjj resoluut de kop verhoogde aan de overkant van de baan het tempo en klopte van Vliet kansloos. Harris gewipt De grootste sensatie in de vorige ritten was wel, dat Reg Harris die een door hemzelf mede-onderte- Kena protest tegen de indeling met gaignard de voornaamste kansheb ber voor de titel werd genoemd, te- gen deze kleine Fransman al in de iv?r ^es z^n Waterloo vond. Maspes, toen nog hautain rondkij- '1 u won ^wartfinales met eên been van von Bueren en Arie van Vliet had het ook al niet te moei lijk met de Italiaan Oriani. Derksen echter drie ritten nodig om de altijd droef kijkende Sacchi naar de Kleedkamer te verwijzen. Vooral in aie tweede rit kregen de Nederlan ders op de tribunes grijze haren door net rijden van Derksen, die dan ook Prompt verloor. Hij herstelde zich schitterend in de belle. Halverwege Qe laatste ronde demarreerde Derk sen plotseling en nam enkele lengten voorsprong, genoeg om de fel spur tende Sacchi op de eindstreep een paar centimeter voor te blijven. Maspes verloor Arie van Vliet stak het niet onder stoelen of banken: hij was blij dat Harris gewipt was, want de Woerde naar reed in de halve finales veel liever tegen Gaignard. In de eerste rit gleed de Fransman naar beneden en liep een paar onbeduidende schaafwondjes op. Er moest dus op nieuw gestart worden. De beide voi- gende ritten won van Vliet overtui gend. De ontmoeting tussen Derksen en titelhouder Maspes leverde een sum mum aan spanning op. In de eerste rit ving Derksen in de laatste bocht Maspes op en toen volgde het duel, waarvan niemand de uitslag kon be palen, zo gering was het verschil op de streep. De finish-foto wees ech ter Derksen als winnaar aan, zodat onze Jan met één been in de finale stond. Het kostte hem echter veel moeite oin ook het tweede been erbij te krijgen.... Want in de tweede rit beging hij de zelfde fout als tegen Sacchi. Hij liet Maspes bij het ingaan van de laatste bocht onderdoor gaan en was zo wijs zich daarna niet meer te forceren om zijn krachten te sparen voor de belle. En in die belle verloor Maspes de titel. De Italiaan reageerde te laat toen de op kop rijdende Derksen de marreerde en gaf zich op het laatste rechte eind gewonnen. Het was afge lopen met de hautaine Italiaan, die na deze slopende ritten wel tien jaar ouder leek. Derksen was net een jong veulen. Hij kon haast niet van de fiets komen en bleef maar rondrijden toegejuicht door de ongeveer 15.000 toeschouwers... De „Nederlandse" finale kon begin nen.... DE GROTE PRIJS van Luxemburg, een motorcross over 64.8 km, welke geldt voor het wereldkampioenschap is gewonnen door de Zweed Sten Lundin. Hoewel de Zweed Nilsson niet in de uitslag voorkomt, is hij thans zeker van de wereldtitel. DE GROTE PRIJS van Zweden, een race voor sportwagens, meetellend voor bet wereldkampioenschap mer ken, is gewonnen door de Maserati, die eerst door de Brit Stirling Moss werd bestuurd en daarna door de Fransman Jean Behra. TE CLEVELAND heeft de 20-jarige Amerikaanse atlete Majorie Larney het wereldrecord speerwerpen ver beterd tot 57,19 meter. Derksen is wereldkampioen sprint voor profs geworden na de finale tegen Van Vliet in Rocourt gewon nen te hebben met 1/4 wiel verschil We zien beide rivalen hier bij het passeren van de finish, rechts Derk sen. DE DUITSE sprinter Manfred Ger- mar heeft zaterdag te Koblenz het Europese record 100 yards met O.l seconde verbeterd en gebracht op 9,5 sec. EEN WEDSTRIJD tussen de jeugd- waterpoloploegen van Duitsland en Nederland, te Landshut gespeeld, is geëindigd in een 5-4 overwinning voor de Duitsers. LUIK, zondagavond. (Van een speciale verslaggever) De 21-jarige Fransman Rousseau slaagde erin zijn titel bij de amateur- sprinters, die hü het vorig jaar in Kopenhagen had veroverd, te prolon geren. Rousseau was, nadat hij in Melbourne ook de Olympische titel had behaald, opnieuw favoriet en be vestigde dit door zonder moeite In de finale door te dringen. De Italianen Lombardi en Gasparella konden hem in de kwart- en halve finales niet be dreigen en tenslotte moest ook hun landgenoot Pesenti er aan geloven. De Nederlandse kampioen Mees Gerritsen en Joop Captein, die zich zaterdag in de achtste finales hadden gereden, kwamen niet verder. Gerrit sen reed tegen de Fransman Gruchet die hem in de voorlaatste bocht dwong de kop te nemen, waarna de Frans man met één been won. Joop Captein lette niet op toen de Italiaan Lom bardi na de eerste ronde afstopte, hem voorbij schoot en op het laatste rechte eind toesloeg. Schutte was zaterdag al uitgescha keld. Vurig toreador Dolfke Verschueren slaagde er za terdag zowaar in voor eigen publiek de eerste serie van de stayers te winnen. Het was een tamme verto ning, waarin de Spanjaard GuiHermo 55 (Van onze speciale verslaggever) ,,De Ollaanders zijn betere voet ballisten", zei mevrouw Louise Pie- ters uit Ilamme. Zij was met haar dertien zonen en twee dochters naar Etten gekomen voor het bijwonen van de voetbalwedstrijd die haar mannen tegen de elf gebroeders Klep speelden ten bate van de Klokken actie voor de St. Lambertuskerk te Etten. Het „hoogstaand" elftal zegevierde met 2—0 over de Belgi sche zwaargewichten. Dat wisten zelfs de brave gemeen tebestuurders te waarderen. Zij vaar digden het aardige dochtertje van de burgemeester, Judith Godwaldt af om bloemen te overhandigen. De tele visiecamera's" snorden, de filmjour nalisten deden hun werk, de fototoe stellen klikten en de harmonie „Apol lo" (met de 4-jarige tamboer-maitre Ad je Gobbens) blies marsen de lucht in. Dat was bet einde van een bewo gen wedstrijd, bijgewoond door circa 2000 toeschouwers. Het einde verschilde niet zo heel erg veel van het begin. Apollo gaf de Brabangonne en het Wilhelmus ten Vader en moeder Klep juichen na een doelpunt van een van hun zoons. beste. Aanvoerder Toon schonk zijn Belgische collega een boeket bloe men. Plotseling verdwenen de rode duivels, Zij stelden zich pal voor de eretribune op. Aanvoerder Jules bracht moeder Pieters de bloemen. Toen, na de gebruikelijke plichtple gingen van de fotografen, viel de af trap. Nauwelijks had pastoor A. Soffers de bal in het veld gebracht of de kleppers streken op de vijandelijke kooi neer. Toon Klep pleegde een eerste „aanslag" op het talent van Albert. Een ouderwetse Hollandse regen bui verdreef hen voor een ogenblik van het terrein. Toen kwamen de ro de duivels even aan de beurt. Mid- voor Paul fabriceerde een fraaie aan val maar Leo bezondigde zich aan te De NTS zal dinsdagavond in het journaal (aanvang 8.30 uur) een reportage brengen van de voetbal wedstrijd, die de elf gebroeders Klep te Etten tegen de elf ge broeders Pieters uit België speel den. Dit zijn de twee vermaarde elftal len. Boven de Pietersen, onder de Kleppen. veel technische franje om gevaarlijk te kunnen zijn. Een groots moment brak aan. Pierre verloor de bal aan Piet. Die streek met een heel handige schijnbeweging de bal naar Jan, die direct voorgaf. Toon verkocht de bal daar een dreun. Tevergeefs reisde Albert met zijn log ge lichaam naar de linker doelmond. De bal zat er rechts in (10). In de tweede helft was het woord aanvankelijk aan de Belgen. Links half Frans liet zich de kaas regel matig van het brood eten, hetgeen deze zuivelhandelaar niet paste. De schoten van stopper-politieman Fir- min reikten vaak niet ver genoeg. Toch lukte het Mare een keer door te breken. Hij bestudeerde de breed te van het doel echter niet en schoot bij herhaling naast. De Kleppers de den het weer iets beter. Piet, zo maar wat schilderend voor de goal, kreeg de bal toegespeeld. Hij zette door naar Rinus, de hoeksteen van menige Klep-aanval. Rinus kwam al leen voor doel en plantte de bal tus sen de steigers (20). De Belgen probeerden de achterstand in te lo pen. De Kleppers trokken echter een betonnen veste rond hun doel. De eerste etappe van de Driedaagse van Antwerpen een rit over 200 km door de Kempen is een triomf ge worden voor de Belg Leon van DaPle. Hjj versloeg in de eindsprint zijn landgenoten Jan Zaegers, die de be slissende aanval had ingeleid en Ju les Mertens. Zaegers sprong 54 km voor de eind streep. bij Rijckevorsel, uit het pelo ton weg. Geruime tijd behield hij een voorsprong, maar dichtbij Antwerpen werd hij tenslotte ingehaald door van Daele en Mertens. Vóór de aanval van Zaegers was de strijd vooral gekarakteriseerd door de Belgen Jos Schils en Willy Schroe- ders en onze landgenoot Wout Wagt- mans. Schils ontsnapte al na 36 km bij Herenthals. Enkele kilometers ver. der voegden Schroeders en Wagtmans zich bij hem. Het trio bouwde een voorsprong op, die voortdurend ruim drie minuten was. Na 115 km leidde een felle jacht van een groep van 15 renners tot een hergroepering. Wim van Est eindigde nu als eer ste Nederlander. Hij werd ex aequo als 28ste geklasseerd met een achter stand van ruim een minuut op van Daele. Piet van Est werd 44ste (op Maria Meesters, de 19-jarige Bergse zwemster, die ook dit jaar aan de Kanaalrace van Butlin deelneemt, is zaterdagavond in gezelschap van haar coach, Ad. Vriens, voor de televisie verschenen. In het N.T.S.-journaal van deze avond nam Joop Rjjnbouts de Bergse zwemster een interview af. Maria vertelde, dat het eerst niet in haar bedoeling had gelegen om in de Butlin-race uit te komen. Later besloot zij wel aan de race deel te nemen. Op de vraag van Joop Rijnbouts, wat zij zelf van de oversteek ver wachtte, antwoordde Maria, goede hoop te hebben mits het weer een beetje meewerkt de tocht tot een goed einde te brengen. Het vorig jaar was het niet zo leuk, zei ze. Maria Meesters vertelde als zij dit jaar slaagt, volgend jaar zeker niet aan de Kanaalrace mee te zullen doen. Dan is het welletjes. Maria Meesters, die gisteren naar Engeland vertrok, zal tot de 19e. de dag van de oversteek, stevig trainen. De Italiaan Luigi Liberati heeft met een Girela de race in de 500-cc-klasse in de Grote Prijs van Ulster gewon nen. De Australiër Campbell won de wedstrijd in de 350-cc-klasse en daar door werd zijn positie in de competi tie om het wereldkampioenschap on aantastbaar. Zonder bedreigd te zijn werd Sand- ford met Monodial als winnaar in de 250 cc afgevlagd. In de 125 cc-klasse was de zege voor de Zwitser Taveri. De Italiaan Provini (die tweede werd) mag zich wereldkampioen in deze afdeling noe men. Ook zijr puntentotaal is niet meer te benaderen. Een stormachtige vind speelde de belangrijkste rol by de nationale at- letiekkampioenschappen 1957, welke op het onbeschutte nieuwe terrein te Den Haag werden gehouden. Bjj vele nummers, o.a. de korte af standen, het verspringen en speer werpen werden de prestaties flink ge flatteerd, terwgl op andere nummers de atleten diezelfde wind als sterke tegenstander hadden. Twee oud-kampioenen die de laat ste jaren onbedreigd in ons land aan de top stonden, werden onttroond. Kees Koch, de titelverdediger discus werpen en kogelstoten werd op beide nummers verslagen door de Nijmege- naar Rebel en Corrie Huygen, even eens titelhoudster discuswerpen zag zich gepasseerd door haar tengere clubgenote Ine Kok. Niemand kon Saat op de 100 meter die niet meer aan zijn training doet, bedreigen. Saat finishte met de volle wind in zijn brede rug in 10.6 sec. Kampioen in het verspringen werd Mooy van Volt mete en uitstekende sprong van 6.99 meter. Een verdiende overwinning werd behaald door de serieuze Jan Parle- vliet op de 400 meter horden. Fel duel Zelden zal een 5000 meter een zo fel le eindsprint te zien gegeven hebben als deze keer gebeurde tussen Roo vers en Viset. Tot 3000 nieter waren een vijftal lopers bijeen gebleven, waarbjj de favorieten Viset en Roovers. Daarna maakten Viset aan kop en Roovers zich echter los, de strijd om de derde plaats overlatend aan Oosterman en Borst. Roovers bleef Viset op de voet vol gen, beiden gaven elkaar niets toe tot tenslotte op ruim 300 meter voor de finish het duel in een felle lange eindsprint werd uitgevochten. Het was de donkere man uit Etten die deze strijd won en zijn tegenstander met 0.8 sec. versloeg. Na een weinig interessante 1500 me ter, door Delnoye met ruim verschil gewonnen en een even matige 400 me ter, waarin Haus zegevierde, volgde de 800 meter, die Blankenstein won. Op de 10.000 meter eindigde Cujé als eerste voor de Bredanaar Kunen. Nieuwe ster Hannie Bloemhof werd onze nieuwe heerseres op de 100 en de 200 meter. Na de vele wedstrijden van dit seizoen bewees zij dit ook in de titelwed- strijden. Een verrassing volgde tenslotte bij de 80 meter horden, waarop de fa voriete, Willy Cgsouw, werd versla gen door Corrie van den Bosch van Taxandria, die daarmede haar twee de titel veroverde. Tevoren was zij reeds kampioene geworden in het ko gelstoten. Met 11-5 seconde bezette zg de eerste plaats, gevolgd door Wil ly Cysouw met 11.6 sec. 2 min. 9 sec.), Leo van der Pluym in dezelfde tijd 45ste. Piet Maas 50ste (op 2.53), de Jongh 51ste (z.t.) en Wagtmans 58ste op 7.09. Het tweede onderdeel van de eerste dag, een ploegentijdrit over 15 km moest worden afgelast, nadat reeds vier ploegen hadden gereden. Een felle onweersbui zette de wegen onder water en maakte rijden onmogelijk. De voorbereidingen voor de KNVB- toto zün in volle gang. Dezer dagen zullen de clubs hun bescheiden ont vangen, tegelijk met de toto-formulie ren voor zondag 25 augustus. In de elf maal dat de toto in het vorige seizoen uitkwam waren er meer dan 800.000 deelnemers, met een bruto inzet van 1.170.340. Er werd aan prijzen uitgekeerd een bedrag van ruim 468.000, terwijl eenzelfde be drag ten goede kwam aan de vereni gingen, die nu in de KNVB-toto plot seling een belangrijke mogelijkheid zien geld binnen te krijgen voor hun jeugdwerk, onderhouden van mate riaal etc. In de afd. Brabant gokten ruim 100.000 deelnemers, in de afd. Utrecht ruim 65.000, Amsterdam 62.000, Lim burg ruim 52.000. Dordrecht ruim 32.000, terwijl de afd. Zeeland ruim 23.000 deelnemers had. De Brabanders toonden zich dus het goklustigst. De KNVB-pool nummer 12 vermeldt dertien wedstrgden, dit daar alle clubs in het betaalde voetbal nog niet aan start verschünen. Voor pool der tien moeten echter vUftien wedstrg- den geraden worden. Er komen geen reserve-wedstrijden meer voor. Wanneer minder dan tien wedstrijden doorgang vinden, zal het poolbedrag niet uitgekeerd worden, doch gevoegd worden bij het bedrag van de volgende pool. COR JANSEN uit Waterlandkerkeje, de Zeeuwse jeugdkampioen schaken heeft het in de nationale bondswed strijden van de KNSB te Bodegra ven tot de tweede plaats in groep IIB weten te brengen, zij het dan, dat hij deze moest delen met J. de Block uit Apeldoorn. VC VLISSINGEN speelt 24 augustus in Bromley (Engeland) een voetbal wedstrijd. DE IN Engeland geboren jockey Johnny Longden. die in Amerika woont, heeft tijdens een ren op de racebaan van Del Mar (Californië) zijn rechterbeen gebroken. Timoner naar onze smaak wel wat te voorzichtig met de Belg omsprong. Alleen in de laatste minuut herken den wij weer de vurige toreador. Timoner ontnam toen in een wilde rush Wierstra de tweede plaats, het geen overigens van geen betekenis was want de eerste drie: Verschue ren, Timoner en onze nationale kam pioen Wierstra, kwamen toch direct in de finale. Hugo Koblet, de debutant in het stayerskampioenschap, stapte na 42 min. rijden af. Goede tijd Ook de tweede serie van de stayers was een saaie vertoning. De Zwitser Bucher, als laatste gestart, lag na een kwartier op kop en lapte al zijn tegenstanders, van wie de Australiër French de tweede en de Belg de Paepe de derde plaats bezetten. Vreeswijk stelde teleur. Hij had toch nog meer last van zijn knieën dan hij tevoren wel had willen toege ven, draaide niet soepel en reed bo vendien met een te hoge versnelling. Hij krijgt dinsdagavond nog een twee de kans in de herkansing, waaruit de eerste twee in de finale komen. Een goede prestatie verrichtte Ab Geldermans bij de amateur-achter volgers. Hij bereikte de halve fina les door de Brit Gambrill in 5.05,6 te verslaan, de op een na snelste tijd (Simonigh reed 5.05.0). Hoewel er voor de jaarbjkse haven- zwemwedstrijd te Breskens nogal wat ingeschrevenen verstek lieten gaan, verschenen er toch nog 15 dames en 21 hej:en aan de start. Bij de dames werd het een volle dige Bruinvis-aangelegenheid, want de Sasse meisjes legden beslag op de eerste, tweede, derde en vijfde plaats. Bij de heren was er weinig stryd. Jan Dirkse nam vanaf de start de kop om deze niet meer af te staan. De uitslag was: Dames: 1 Cobie Me- lieste. Bruinvis, 35: 2 Willy de Bruin, Bruinvis. 35.22: 3 Ria Melieste, Bruin vis. 35.22; 4 Corrie Voogd. Luctor, 35.32; 5 I. Baart, Bruinvis 36.20; 6 T. Daalhuizen. SZV 37.16; 7 L. Bonde- wel. Scheldestroom 40; 8 H. Krijger, SZV 40.11; 9 A. van Oost. Ganze 40.45; 10 A. Sturm. Ganze 41.03. Heren: 1 Jan Dirkse, Luctor 28.47; 2 Simon Ventevogel. Zeehond 29.50; 3 Leo van Klinken, SZV 30.35; 4 Piet v. d. Heuvel, Scheldestroom 30.47; 5 Piet Rotte, Luctor 32.05; 6 A. Booy, Luctor 32.13; 7 I. Sinke, Zeehond 33.13; 8 W. v. d. Steen, SZV 35.37; 9. H. Keulemans, Luctor 36.09; 10 A. v. Put ten, Scheldestroom 36.25. Toen alles achter de rug was en van Vliet dus niet de regenboogtrut mocht aantrekken, kondigde hy het definitieve einde van zijn loopbaan aan. „Misschien ga ik deze winter nog voor een tournee naar Australië. In dat geval stop ik er eind maart 1958 mee. Maar als ik niet wegga, dan gaat de fiets in oktober van dit jaar op stal". Nog nooit tevoren hebben twee Ne derlanders de finale van de profs sprint onderling uitgevochten. Wel streden eenmaal twee Nederlandse sprinters om de wereldtitel, maar dat was bij de amateurs in 1925, toen Ma- zairac en Meier de buit moesten ver delen. „Weet je wel", aldus van Vliet na de finale-ritten, „dat ik op mijn eigen wielen ben verslagen? Jan Derksen had geen goede wielen meer en heeft er een paar van mij geleend voor de finale...." In berichten uit het gebied van Gunma in Midden-Japan wordt gezegd dat meer dan tienduizend redders zich in gevaar bevinden na een verschrik kelijke storm, waarin naar men vreest tweehonderd mensen zijn omgekomen. Vele reddingsploegen zijn geïsoleerd en er zouden dertig aardverschuivin gen voorgekomen zijn. De rivier de Wantrase is buiten haar oevers getreden en drie bruggen zijn weggespoeld. In de ronde van Den Hout won A. Wuyts uit Kruisland vóór J. Heide uit IJselmonde

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1957 | | pagina 5